MEMÒRIA 2018

Page 1

MOU-TE AMB EL RUSC

MEMÃ’RIA 2018


SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA Ja ha passat un altre any i la nostra gent segueix bé, amb els seus alts i baixos però amb moltes ganes de viure i de gaudir el moment. Els projectes de la Comunitat van fent passes per arribar a la nostra meta que, amb l’ajuda de Déu i la de tots els que la componen, aconseguirem. Vull donar les gràcies a tots els membres que formen part d’aquesta gran família: tècnics, educadors, assistents, amics i Junta. Si no fos per ells, no existiríem. Finalitzo, com sempre, dient que és un orgull pertànyer a aquesta, la nostra, gran família. Moltes gràcies! Una abraçada,

Montserrat Niño Presidenta

PRESENTACIÓ “Mou-te amb El Rusc”. Aquest és el lema que ens ha encoratjat aquest any 2018 i que hem treballat per fer-lo present a la Comunitat. Sentim que, convidar i donar a conèixer El Rusc, l’ha fet un lloc de creixement i de transformació. Vull donar les gràcies a totes les persones acollides que fan possible la vida comunitària. Gràcies a tots els amics i els treballadors que fan que la Comunitat sigui un lloc increïble i ple de vida. Gràcies a tots els voluntaris i a cadascú dels membres del nostre Patronat de la Fundació d’El Rusc pel seu incansable compromís i treball, que fan possible que la inclusió sigui una

Pere Domènech Director

realitat dia a dia. La continuació natural d’aquest moviment de la Comunitat, l’entenem com un objectiu d’evolució i de reflexió. En aquest sentit, hem proposat per l’any 2019 el lema “Som Comunitat, som Inclusió”. Delegar, força, intel·ligència, moviment, fortalesa, són algunes de les paraules que ens acompanyaran en aquest camí i moltes més que hi afegirem amb tu, al teu costat. Gràcies!

EL PATRONAT

Composició del patronat que consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat: PRESIDENTA: Montserrat Niño · VICEPRESIDENT: Joan Prat · SECRETÀRIA: Mª Dolors Lleal TRESORER: Josep Muñoz · VOCALS: Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè Jiménez ,Suspiros Parreño, Josep Perich, Alain Saint Macary, Ramón Solé

2


IDENTITAT

Som persones amb o sense discapacitat que compartim la vida en comunitats dins la Federació de L’Arca Internacional.

MISSIÓ

Mostrar i reconèixer el valor únic i els dons de les persones que es revelen a través de relacions mútues transformadores.

EL RUSC EN DADES

1 CENTRE OCUPACIONAL 31 PERSONES

3 LLARS 25 PERSONES

Externs (6) · 19.4%

Suport (5) · 15.2%

C.O. + Llars (25) · 80.6%

Equip Llars (16) · 48.5%

PERSONES ATESES 31

Gestió (6) · 18.2%

Equip C.O. (6) · 18.2%

PROFESSIONALS 31

ORGANIGRAMA CUINA COORDINADOR ARCA

SERVEIS EXTERNS

CONSELL COMUNITARI

VOLUNTARIAT

DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ COMUNICACIÓ

NETEJA PERSONES ACOLLIDES

PATRONAT

RESP. BRUNZIT

EQUIP BRUNZIT

COORDINADORA LLARS

RESP. PETIT PRÍNCEP

EQUIP PETIT PRINCEP

EQUIP TÈCNIC

RESP. LLEDONER

EQUIP LLEDONER

RESP. RUSC

EQUIP RUSC

RESP. LLEDONER

EQUIP LLEDONER

FORMACIÓ COORDINADOR TALLERS EQUIP DE DIRECCIÓ

COM. ESPIRITUALITAT COMISSIONS

COM. ACTIV. COMUNIT. COM. CAPTACIÓ FONS

3


LES LLARS EL LLEDONER A El Lledoner, el 2018, hem viscut la consolidació de l’equip. Després de la baixa de maternitat, s’hi ha tornat a incorporar la Fatou com una de las peces fonamentals. L’estabilitat de l’equip ha fet que s’hagin pogut treballar moltes coses previstes que ens havíem marcat com a objectius pel 2018, com per exemple augmentar la quantitat de sortides i, per tant, la mobilitat de les persones. S’han reduït les hores de televisió i s’han augmentat els espais

En Jordi i la Júlia a la Llar El Petit Príncep

d’activitat creativa o per donar la possibilitat de participar en activitats externes, com l’espai de teatre de Kedem i s’ha millorat la compaginació amb el taller, situat a la mateixa casa. Ha sigut un any en què les persones de El Lledoner han trobat a la casa un espai on poder expressar els seus somnis, els seus desitgos i les seves frustracions i on poder crear llaços d’amistat. Gaudeixen especialment passant una estona plegats, jugant amb jocs de taula i convidant els seus amics i coneguts a fer un cafè. EL PETIT PRÍNCEP Com cada any, un grup d’El Petit Príncep fa una pe-

En Samuel, en Míguel i en Pedro de la llar El Brunzit

regrinació a Lourdes. La Julia hi va poder participar Borges Blanques. gràcies a l’acompanyament de la Lluïsa i d’en Jordi. A nivell de llar, comptem amb una forma d’implicació Algunes de les persones acollides (l’Enri, en Jordi del voluntariat. A més a més de l’Antonia, la Nina ens G., en Sergi i en Jordi P.) participen a les activitats dona suport els diumenges. de teatre i de bàsquet amb l’Associació Kedem de També, com cada any, hem tingut visites, persones Blanes, la qual cosa els motiva i, a més, els ofereix que han marxat i d’altres que han arribat. Tenim una l’oportunitat de mantenir relacions externes a la llar. nova voluntària a la llar des de finals d’agost, l’AnL’Enri i en Jordi segueixen gaudint i contribuint a les tonia d’Alemanya i es queda un any amb nosaltres. trobades que es fan amb Fe i Llum. Van participar en També vam tenir la visita d’altres voluntaris com en una sortida a Salou gràcies a l’acompanyament d’en Blaz (d’Eslovènia) i la Iveta (de la República Txeca). Pere. S’acaba el procés d’avaluació d’en José Luis i la reaAquest any, també s’ha fet des de L’Arca, la formació lització d’un nou Mandat de Responsable de Llar. Binomi a la qual hi assisteix una persona acollida i un El Rusc, com a espai comunitari, segueix sent un lloc monitor com a representació de la Fundació. L’Enri- d’acollida per passar-hi l’estiu. S’hi fan colònies en queta i la Bea van deixar el llistó molt alt. grups. També s’hi ha fet, per primer cop, un sopar En Sergi va fer una sortida de cap de setmana al per a les persones que viuen, traballen i col·laboren març i va poder ensenyar el seu anterior centre a Les amb les llars. 4


EL BRUNZIT L’any 2018 per a la Llar Residència El Brunzit, ha siva com ara bàsquet, teatre, fe i llum, llaços amb estat un any de canvis i de consolidació pedagògi- establiments del poble on els nostres residents van ca. Equip i residents hem treballat en profunditat la a comprar sols, participació en les eucaristies del PCP i, conjuntament, hem establert els fonaments poble de Tordera, pintura i escultura, biblioteca...; per treballar-hi envers el creixement i la unitat de adaptació consensuada en les assemblees de llar tots els residents mitjançant la figura professional dels hàbits quotidians com les caminades setmadel referent, de les assemblees setmanals de la llar nals, cinema un cop al mes, anar a sopar a fora i dels espais setmanals de reflexió.

en grups diferents reduïts, taller de fotografia, in-

Al 2018, l’equip professional ha estat adaptant-se formàtica individualitzada i espai de reflexió, entre constantment a canvis. Ha acollit nous professio- d’altres. nals per substitucions diverses i per la marxa de la El 2019 també esdevé un any amb reptes per seMarta. Tot això ha enfortit la capacitat d’adaptació i guir treballant la PCP com ampliar les tasques de ha donat una mirada fresca a l’equip d’educadors la figura professional del referent; reorganitzar els com l’Ivan, la Mireia, la Lorena i, ocasionalment, la espais personals i comuns per facilitar la gestió Jenifer que s’hi han incorporat aquest any.

diària del resident; formació específica per millo-

El 2018 ha estat un any professionalment molt ric rar l’atenció al resident; crear espais de reflexió i en què s’han assolit els objectius pactats: l’adap- espirituals amb un fil conductor i seguir treballant tació del llenguatge a tots els persones residents amb el llenguatge comunicatiu de pictogrames i el mitjançant pictogrames per a una comunicació llenguatge de signes, tots dos adaptats a les nefluïda i adaptada a totes les capacitats; una xarxa cessitats de cada resident -revisades en la PCP- i d’activitats externes conduïdes per entitats diverses mantenir, millorar i supervisar els objectius assolits amb l’objectiu d’una sociabilització àmplia i inclu- l’any 2018.

En Juanito, l’ Ana María, en Christopher, l’ Anna i la Paula a la llar El Lledoner

5


CENTRE OCUPACIONAL EL RUSC INTRODUCCIÓ L’any 2018 es consolida una estructura renovada basada en la coexistència de dos espais / unitats: Taller El Rusc i Taller El Lledoner. El Taller El Rusc està ubicat a les instal·lacions de

Respectant els desitjos i els objectius personals, però també tenint en

la masia El Rusc i acull 25 persones. Compta amb

compte les necessitats i interessos de

una àmplia oferta d’activitats programades des de

cada grup.

l’òptica centrada en la persona (PCP). El Taller El Lledoner, situat a Tordera, comparteix les instal·lacions amb la llar i dona servei a 6 per-

ACTIVITATS

sones. Funciona com una unitat especialitzada que La programació de les activitats s’ha definit des brinda suport a l’envelliment i als requeriments es- d’una doble perspectiva: individual i grupal. Per pecials a partir d’una mirada atenta a les necessi- tant, respectant els desitjos i els objectius persotats i als desitjos de cada persona. Ofereix, també, nals, però també tenint en compte les necessitats i diferents activitats des d’un enfocament individual.

interessos de cada grup.

Al 2018, comencem l’activitat d’esport

C. O. C O M E S P A I F O R M A T I U

MILLORES

Des del 2018, el Centre Ocupacional torna a oferir Millores de l’exterior del taller. un espai de formació per a alumnes en pràctiques, Pavimentació del perímetre de la casa. les quals es fan a partir dels convenis de pràcti- Baranes de fusta per facilitar la mobilitat dins del ques formalitzats amb diferents centres educatius recinte d’El Rusc. i universitats. Alumnes en pràctiques: 4

6

Dutxa/ lavabo a l’espai El Pou.


DESTAQUEM Aquest any, com a novetat, hem començat l’activitat d’esport a les instal·lacions del barri de Sant Pere de Tordera. Era una petició d’un grup de persones des de feia alguns anys i finalment s’ha pogut fer. · Ràdio amb el programa Diversones a Ràdio Tordera, com un espai radiofònic reconegut i valorat en el context local. Dona veu a les persones ateses, permet la participació activa i, alhora, actua com a plata forma per reivindicar els nostres drets. · Informàtica: amb el suport del Punt Òmnia de Blanes, es manté l’interès per les noves tecnologies dins del nostre col·lectiu. · Ceràmica: segueix sent la “nostra marca”. Un espai d’expressió artística i creativa. · Cavalls: l’equinoteràpia, a les noves instal·lacions de l’Hípica Indiana, segueix sent una activitat molt atractiva. A més, la natura i el contacte directe amb els animals aporten beneficis i experiències úniques. manualitates/activitats comunitàries formen part de l’oferta del Taller El Lledoner i d’El Rusc. Permeten adquirir habilitats i tècniques per elaborar diferents peces artístiques. A més hi ha altres activitats que estem fent des de fa temps, com ara piscina, passejades, taller d’actualitat, cuina, activitats comunitàries, etc.

OBJECTIUS 2019 · Treballar per la inclusió activa del nostre col·lectiu sota el lema “Som Comunitat, Som Inclusió”. · Crear espais de participació a través de les comissions de treball que incloguin tots els membres del servei (persones ateses, personal). · Seguir adequant l’oferta d’activitats en base a la planificació centrada en la persona. · Millorar i simplificar l’organització interna del servei. · Ampliar l’oferta formativa orientada a l’equip professional. · Millorar els espais del centre ocupacional. 7


VOLUNTARIAT AUGMENTANT LA QUALITAT DEL SERVEI L’any 2018 hi ha hagut molts canvis en el servei de voluntariat, començant per la responsabilitat que va passar de l’Andrea a en Christopher. Això, juntament amb l’ entrada de nous voluntaris, ha modificat el sistema. Tots ells ajuden en més d’un servei, tant a les llars com al centre ocupacional, i s’intenta trobar un bon equilibri entre les necessitats dels serveis, les activitats i les capacitats de cadascú.

Sortida dels voluntaris internacionals

El voluntariat forma part activa dels nostres serveis. Cal destacar el suport del voluntariat internacional i del local, procedent de Tordera i rodalies, que significa un valor afegit i un plus de qualitat a la vida de les persones ateses.

DISTRIBUCIÓ DEL VOLUNTARIAT 13 VOLUNTARIS INTERNACIONALS 4 VOLUNTARIS LOCALS

8


Cada any, rebem un grup de voluntaris de curta i de llarga estada que, habitualment, va de 3 mesos fins a un any. La seva presència és d’una inestimable ajuda, tant per als educadors com per augmentar la qualitat de vida de les persones. Els voluntaris lideren moltes activitats i sortides, sempre amb la supervisió de l’equip de professionals, i aporten aquest extra que es trobaria a faltar al mateix instant que deixessin de ser-hi: la seva visió, la seva proximitat, la seva qualitat humana i el seu respecte cap a les nostres persones. Es fa difícil imaginar El Rusc sense els voluntaris.

Rumania (1) · 7.7%

Madagascar (1) · 7.7%

França (1) · 7.7%

PROCEDÈNCIA DEL VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

Alemanya (8) · 61.5% Itàlia (1) · 7.7%

Escòcia (1) · 7.7%

9


L’ARCA CONTRIBUIM A

ITÀ

ALEMA

PAÏSOS BAIX

FRANÇA AU REGNE UNIT BÈLGICA IRLANDA

ESPANYA · EL RUSC · ELS AVETS · MADRID (Projecte) · GIRONA (Projecte)

SUIZA

ESL

HAITÍ

CANADÀ

REP. DOMINICANA

MÈXIC ESTATS UNITS

HONDURAS

BURKINA FASO COSTA D’IVORI

Com sempre, és un gran plaer venir i passar un temps amb tots vosaltres a El Rusc. En el 2018, ha continuat el flux de les celebracions dels 40 anys. La calidesa de veure les relacions transformadores a la comunitat és una alegria. Gràcies a tots vosaltres és possible aquesta experiència de comunitat. L’Arche InBRASIL

ternacional continua donant suport i camina amb molts països diferents on, econòmicament, no és tan fàcil. Continueu oferint una experiència cultural i un gran suport als voluntaris que acolliu. Els millors desitjos a tots vosaltres! Robin Sykes Responsable de l’Arca Internacional

ARGENTINA


AL MÓN F E R-L O M I L L O R

38 PAÏSOS EN 5 CONTINENTS Sent signe d’esperança en un món dividit

POLÒNIA

154 COMUNITATS I 21 PROJECTES COMUNITARIS Escoltant i responent a una necessitat local

ÀLIA LITUÀNIA ANYA

XOS

USTRIA

10.000 MEMBRES AMB I SENSE DISCAPACITATS Treballant junts per una societat més humana

UCRAÏNA

A

LOVÈNIA

EGIPTE JAPÓ

SIRIA PALESTINA

INDIA BANGLADESH

FILIPINAS

NOVA ZELANDA KENYA UGANDA ZIMBABWE

AUSTRALIA


COMUNITAT ELS AVETS EL GRAN REPTE DE LA PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Foto de familia d’ Els Avets

Avançant en l’aspecte de la Planificació Cen- ara: biblioteca municipal, escola pública JOR, trada en la Persona, alguns dels acollits es- residència de tercera edat “la Ginesta”, assotan desenvolupant, de forma cada vegada més ciació ATAP… autònoma i amb suports naturals, activitats i D’altra banda, vam estar reflexionant a fons projectes personals que els motiven. La qual sobre els valors de la nostra Comunitat i vam cosa comporta no només treballar d’una ma- presentar i aprovar en assemblea els enunciats nera més concreta la seva autonomia i la seva dels 5 valors principals amb què ens definim: capacitat d’autodeterminació, sinó també l’am- dignitat – competència – reciprocitat – generopliació de les relacions socials i el contacte amb sitat – obertura altres entitats. Tot plegat és un repte de supe- I no podem pas oblidar les persones acollides ració constant per part de tots els professionals que ens han deixat: la Mónica Rodríguez per implicats i, en darrer terme, una major satis- anar a un altre centre més adient per a la seva facció per a les persones acollides.

situació actual i en Jordi Gabaldà per decés.

En aquests moments, no només s’estan tenint Al mateix temps, s’han incorporat dues persomés en compte els interessos i les motivacions nes acollides a la Llar Els Avets i l’STO: L’Esther personals i se’ls està donant sortida amb els i la Maria del Mar. suports naturals que es poden trobar en l’entorn, sinó que també estem participant de forma activa en tasques que suposen un rol social valorat amb altres entitats dels voltants com

12


ESPIRITUALITAT B U S C A N T L’ E S S È N C I A I L A I D E N T I T A T D E L’ A R C A Assaborint encara els fruits dels 40 anys, entrem

que, tan amablement, ens cedeixen. Grup de 12-14

en una nova etapa a El Rusc en què es vol refermar

nois, segons èpoques, que “Somrient amb Jesús”

i, alhora, renovar el que és l’essència i la identitat

anem creixent en la fe. Les eucaristies mensuals

de l’Arca, del fer de El Rusc. I en aquesta realitat,

dels dijous a les 15:30h, juntament amb les tra-

caldrà tenir molt present el que és material bàsic:

dicionals de Nadal i del Rentament de Peus que

l’espiritualitat de les relacions, és a dir, tot allò

compartim amb un grup més ampli i que són mo-

que forma part de la meva vida interna, personal

tiu de retrobament i de celebració en la joia, ser-

i que dona significat al meu fer/al nostre fer en la

veixen per fortificar aquesta unitat de relació, de

Comunitat. Cal buscar, motivar que cada moment

comunitat.

sigui viscut espiritualment per tal de donar una al-

Cal fer esment especial a la formació del mes d’oc-

tra dimensió a cada situació.

tubre on vam tenir persones de l’Arca Internacional

I a fi d’arribar a tot això, i des de fa temps, s’ha

que varen ajudar a situar-nos, centrar-nos i propo-

estat gestant l’ampliació de la Comissió d’Espi-

sar objectius i buscar medis per anar creixent en

ritualitat buscant la transversalitat en el treball

comunitat. Van ser moments forts espiritualment,

d’aquest aspecte. Des del taller, des de les llars,

de recerca i de comunió entre tots els membres.

des de les persones ateses, des del voluntariat,

També amb ganes d’obrir-nos i fer-nos conèixer

des dels amics que ens acompanyen... plante-

més específicament a la diòcesi, vàrem participar

jar-nos com podem fer viure i descobrir que vivim

en el programa Temps d’Església del Bisbat de

l’espiritualitat a la nostra Comunitat de El Rusc.

Girona on varen fer un bon documental sobre la

Així, s’ha aconseguit que la Comissió actual estigui

nostra Comunitat.

representada per components de cada àmbit.

I el més important: cada persona, cada nom que fa

Un aspecte concret de treballar l’espiritualitat es

que els diferents projectes, les diferents il·lusions

trobarà en la catequesi que continuem fent quin-

per les quals lluitem, tinguin sentit. Tant de bo no

zenalment als locals de l’escola Ignasi Iglesias

ho perdem de vista! 13


FORMACIÓ TEMÀTIQUES · HORES · SESSIONS

OBJECTIUS 2018

Responsabilitat i lideratge

136

Millorar la qualitat i la pràctica professional,

Administració

40

especialment en el nou disseny d’Equips i Res-

Formació Voluntaris

06

ponsabilitats. Tot plegat sempre orientat a la

Protecció de dades

04

millora de la qualitat de servei i de l’atenció a

Manipulació d’aliments

02

les persones.

Capacitats i Trastorns de conducta

15

L’ Arca Internacional

176

Missió de l’Arca · 12.7% Responsabilitat i lideratge · 35.9%

Binomi Comunicació no Violenta

Visita altres centres · 6.3%

Visita a altres Comunitats Captació de Fons

Vida comunitària · 3.5%

Vida Comunitària Missió de l’Arca Capacitats i transtorns · 4% de conducta

REPTES 2019 Consolidar els nous rols de Responsabilitat i Coordinació per al lideratge de nous projectes amb formació en la gestió i lideratge del canvi, les habilitats comunicatives i la mediació de conflictes. Detectar necessitats formatives per asse-

Comunicació no violenta · 10.6% Binomi · 12.7%

Administració · 11.1%

Altres · 3.2% Voluntariat Protecció dades Manipulació aliments

gurar l’aprenentatge i la millora contínua de la pràctica professional.

Formació de vida comunitaria conjuntament amb Els Avets

14


COMUNICACIÓ EL RUSC AL MITJANS Durant l’any, mostrem la vida a El Rusc pels canals de comunicació propis com el Lloc Web o les Xarxes Socials. També utilitzem mitjans municipals com Ràdio Tordera des d’on realitzem el programa Diversones. I fem difusió d’activitats concretes com la Setmana de la Discapacitat en mitjans de Tordera i d’altres propers al municipi. A més, durant el 2018 s’han realitzat tres reportatges destacats: · “El Rusc Digital: 12 anys d’apoderament social a través de les TIC” de Xarxa Òmnia · “Viure amb discapacitat intel·lectual” del programa Signes dels Temps de TV3 · Reportatge del programa Temps d’Església del Bisbat de Girona.

932 868 776 2017 2018 2016

924 868 766 2017 2018 2016

355 301 2018 221 2017 2016

FACEBOOK M’AGRADA

FACEBOOK SEGUIDORS

TWITTER SEGUIDORS

63 PUBLICACIONS www.elrusc.cat

407 REPRODUCCIONS 8 videos nous a Vimeo

437 2017

628 2018

INSTAGRAM SEGUIDORS

DIVERSONES 16 programes

És una de les activitats comunitàries d’El Rusc i la realitzem cada any coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre. Amb l’objectiu de trobar espais de relació i reflexió sobre temes que ens preocupen i que afecten a tothom.

15


ACTIVITATS DESTACADES 2018

FIRA DEL RAM

DIADA DE SANT JO

CAMP DE TREBALL

DIADA 11 DE SETEMBRE

IV SE

DIA DE LA DONA

GRAN RECAPTE 16


PREPARACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ IV SETMANA DE LA DISCAPACITAT

FESTA DE SANT PONÇ

ORDI

LECTURA DEL MANIFEST ETMANA DE LA DISCAPACITAT

GOSPEL AMB RAY SYDNEY

SORTIDA A VALLBONA DE LES MONGES

PARLEM DE LA MALALTIA MENTAL 17


MEMÒRIA ECONÒMICA Subvencions de Capital · 3% Quotes Usuaris i Socis · 25%

Vendes · 1%

Amortitzacions · 3% Despeses Explotació · 17%

INGRESSOS 1.131.798,05

DESPESES 1.121.073,44

Subvencions Públiques i Donatius · 71%

Sous i Seguretat Social · 80%

A C C I O N S D’I N V E R S I O N S:

ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ADEQUACIÓ EXTERIOR CENTRE OCUPACIONAL 3.825€ ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA CENTRE OCUPACIONAL I LLAR RESIDÈNCIA 6.700€ ELECTRODOMÈSTICS LLARS RESIDÈNCIA I CENTRE OCUPACIONAL 4.050€

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC ha auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

amb el suport econòmic de

Els comptes anuals i la memòria es presenten al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat i són al web www.elrusc.cat, a l’apartat de Transparència, juntamentamb explicacions més àmplies sobre el que presentem en aquesta versió reduïda.


COLLABORADORS SOM MEMBRES

FUNDACIONS TUTELARS

INSTITUCIONS

ENTITATS

EMPRESES Bodega Felip

La Fundació no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter personal 15/99 l’informem que les seves dades han estat incorporades a la base de dades de La Fundació. La Fundació Dr. Joan Pujol el Rusc compleix: · Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) · Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. · Llei 19/2014 de transparència, accés a la información pública i de bon govern. · Pla autoprotecció. Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. · Compliance o Model de Prevenció de Delictes segons modificació Codi Penal 2015 art.31 bis. · Procés d’implantació ISO 9001/2015 · Desenvolupament protocols bones pràctiques i qualitat de vida. · Codi ètic i de bones pràctiques Crèdits: Jordi Marquès Responsable de Comunicació comunicacio@elrusc.cat Disseny i impressió Impremta Gràfiques Cristina SCP

19


FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC Comunitat de l’Arca fundada per Jean Vanier Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08940 Tordera 93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat www.elrusc.cat

IL·LUSTRACIÓ PORTADA: M A R C M A S S A G U E R