Page 1

proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

PROGRAMA SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL - EL RUSC -TORDERA 2015

PROJECTE 2015 Índex


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

Introducció. Les nostres principals activitats . Legislació del S.T.O. 1 .- Les funcions. 2 .- Professionals. 3 .- Persones i grups. 4 .- Activitats d 'ajustament personal i social. 4.1-Objectius. 4.2-Activitats esportives. 4.2.1 Piscina. 4.2.2 psicomotricitat 4.2.3 Petanca. 4.2.4 Equitació terapèutica.

4.3-Activitats formatives. 4.3.1 Informàtica. 4.3.2 Teatre. 4.3.3 Activitats Comunitaries ( manualitats ). 4.3.4 activitat: de hort i jardineria. 4.4 Activitats pròpies de manteniment i servei al grup. 4.4.1 Neteja dels espais del taller. 4.4.2 Càrrecs del menjador. 4.4.3 Servei de neteja de la cuina. 2


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.5 Activitats per a la vida quotidiana. 4.6 Activitats de temps lliure. 4.7 Activitats d'integració en l'entorn. 4.8 Participació en les reunions. 5 .- Activitats d'ocupació terapèutica. 5.1 Taller permanent de ceràmica. 5.2 Taller de paper reciclat. 6 .- Programa setmanal d'activitats. 6.1 Esquema del programa individual d'activitats. 7 .- Seguiment i avaluació de les persones (PIRs). 8 .- Organització interna del taller. 9 .- Serveis complementaris. 10 .- Sanitat. 11 .- Seguretat.

TALLER OCUPACIONAL INTRODUCCIÓ

3


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 Per a aquest any i els següents, el servei de teràpia ocupacional el Rusc, ens proposem fer un exercici, que ens ha d'ajudar a desenvolupar uns objectius per als tres pròxims anys. La idea és començar aquest anys fent una valoració profunda sobre com estem treballant a dia d'avui, ja que el 2014 vam fer un replantejament important de la nostra organització, fruit d'un altre anàlisi que vam fer sobre de les necessitats reals de les persones. Ens adonem que tot i que el model actual de taller no està ni de bon tros obsolet, era necessari revisar la manera d'organització del nostre servei. És arran d'aquesta valoració que a partir de setembre de 2014 el nostre pla de treball s'ha variat i ara es el moment de fer una revisió del mateix. El primer exercici que farem serà valorar la direcció de taller, començant pel responsable del mateix, això ens ajudarà a veure com ha anat aquests darrers anys, un cop feta aquesta valoració volem fer una pausa i també veure si el nou model d'organització respon veritablement a les necessitats dels usuaris. El nostre principal objectiu és poder plantejar uns reptes que ens ajudin a millorar el servei a mitjà termini i alhora poder pensar en les persones que han de liderar aquest projecte. Momentàniament ens hem plantejat uns objectius específics per a aquest any 2015, que ens permetran començar a treballar aquesta nova etapa de taller. Per a aquest curs ens proposem donar un salt qualitatiu en tots els aspectes del nostre servei, començant per les activitats que ja es van realitzant habitualment. És molt important per a nosaltres, arribar a aconseguir aquest objectiu, omplir de nous contingut tot allò que ja vam realitzar de manera habitual. És important donar un altre pas endavant amb el nostre taller de ceràmica i poder donar a conèixer els productes que fem, creiem que aquesta és una eina molt adequada per potenciar tot el relacionat amb l’ocupació terapèutica. Durant l'any 2014 hem fet obres per condicionar una sala, com a taller de ceràmica amb la intenció de donar un nou impuls a aquesta activitat.

L'altre gran objectiu, es dissenyar un pla d'intervenció per condicionar i millorar les instal·lacions del centre. El Rusc és un centre situat en un entorn inmillorable i creiem que cuidar del seu manteniment i adaptació, és un altre compromís que volem tenir, volem crear durant aquest anys una petita granja d'animals Ja que disposem d’un espai

4


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 adequat i el contacte directe amb els animals pot resultat molt positiu. També hem vist la necessitat de construir nous espais, com un magatzem per al material o una sala equipada per poder realitzar l'activitat d'estimulació sensorial. Per millorar la qualitat del servei, també tenim previst poder realitzar algunes formacions que tenen a veure amb les funcions que exercim professionalment, són formacions que estan pensades per tenir més recursos a l'hora d'organitzar el servei i les activitats que en es realitzen. Sense dubte necessitem un reciclatge per poder adaptar totes aquestes activitats d'una manera contínua a les necessitats reals de les persones acollides. Una realitat que no podem ignorar, és que les mateixes persones es fan grans i tenen altres necessitats. Per això ja hem començat a fer un treball, que consisteix a programar les activitats de manera individual i coneixent el tipus de suport que cadascuna de les persones necessitaria per poder realitzar les mateixes, parlem d'una nova forma de programar, que altres centres ja estan aplicant amb èxit, és la PCP ( planificació centrada en la persona ). D'aquesta manera els objectius que ens hem marcat, ens han de marcar el camí a seguir els propers tres anys, estan pensats per donar continuïtat al nostre projecte, són objectius que ens ajudaran a renovar-nos i adaptar-nos a les noves incorporacions i necessitats que puguin anar sorgint, aquests objectius són els següents :

Objectius S.T.O per 2015/2018

1.- Analitzar quines són les necessitats reals de les persones. - Fer una valoració del nou model d'organització. - Participar en la comissió del tercer llar i el nou model de taller a mitjà termini. - Tenir una previsió de les possibles noves incorporacions.

5


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 2.- Donar resposta a aquestes necessitats. - Buscar els recursos necessaris per complir amb el que ens proposem, formació, infraestructures, voluntaris, ... 3.- Dissenyar i construir un espai per poder realitzar les activitats d'estimulació sensorial. - Buscar subvencions, per fer una nova sala. - Realitzar formacions especifiques. - Documentar i aconseguir materials 4.- Pla de millora i condicionament de l'entorn del Rusc - Senyalitzar i decorar exteriors. - Enjardinar zones de descans - Adaptar i fer accesibles els espais per a l'ús de tots, prioritzar els interiors del centre. - Renovar mobiliari exterior. - Posar animals per gaudir tots. 5.- Aprofitar els nostres productes per donar-nos a conèixer. - Participar en actes públics. - Posar els nostres productes a la venda en algunes botigues de Tordera (Cayro, agrobotiga, botigues d'artesania, ...) 6.- Donar un salt qualitatiu al taller de ceràmica. - Mirar la possibilitat de fer encàrrec per esdeveniments públics, Fira del Ram, campionats esportius, festes majors. - Demanar a l'ajuntament algun encàrrec significatiu, retolar alguns carrers, crear un mural artístic, ..

7.- Apropar la realitat de la discapacitat al nostre entorn més proper (escoles, oients ràdio Tordera, fires de Tordera, setmana de la discapacitat, ...) - Fer intercanvis amb escoles de Tordera, Horsavinyà, Serra de Miralles, .... - Difondre les nostres tertúlies radiofòniques t'atreveixes dels mitjans al nostre abast, participació en fires, enviament d'E-mails, el Bloc i la WEB. - Organitzar una setmana temàtica per a principis de desembre. 8.- Elaborar un pla de formació específic aplicable al dia a dia del taller. - Fer propostes de formació a Aurora.

6


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 - Realitzar intercanvis amb altres centres. - Assistir a xerrades i jornades relacionades amb la discapacitat. .9.- Introduir el pla de qualitat ISO 10.- Elaborar un projecte / mandat taller per als tres pròxims anys 2015/2018

LES NOSTRES PRINCIPALS ACTIVITATS.

7


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

TALLER DE INFORMÀTICA: Des de fa tres anys realitzem l’activitat de informàtica conjuntament amb el Punt Omnia de Blanes. El principal objectiu es adquirir coneixements bàsics d'informàtica i utilitzar les noves tecnologies. Aquest any està previst introduir noves tècniques com la fotografia digital. També continuarem millorant el nostre bloc, una eina útil i atractiva per donar conèixer la nostra realitat (elrusctaller.blogspot.com) El Bloc, actualitzat setmanalment, mostra l'actualitat del nostre taller, aquí podem trobar un ampli resum de totes les activitats que es van realitzar durant 2014.

TALLER DE TEATRE i INTERPRETACIÓ:

8


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

Aquesta activitat vinculada al teatre i interpretació esta present en la nostra programació des de fa set anys. Durant aquest temps hem realitzat diferents obres de teatre i un curtmetratge “Que sembli un accident…” / “Que parezca un accidente…”. L’any passat al taller de teatre interpretatiu, van participar 16 persones de les 24 que venen al nostre servei i com conclusió d'aquest, es va realitzar un espectacle musical, titulat “el Rusc la meva història”, que es va presentar al teatre Clavé de Tordera, el dia 22 de juny. Cal dir que aquesta és una de les activitats que compte amb mes implicació i motivació de les persones a nivell individual, però també com a grup. Durant aquest any 2015 volem complementar la activitat amb la dansa, com un nou element que ens ajuda treballar l’expressió corporal i creativitat. La finalitat del taller es fer una “performance” com el resultat del treball fet al llarg del curs.

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS, RÀDIO, BLOG, WEB El nostre taller participa en un projecte d’entitat vinculat a la comunicació i difusió. Durant el 2015 , hem reservat uns espais del nostre planning setmanal, per poder actualitzar les notícies, mitjançant el taller

9


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

d’informàtica. Hem aconseguit donar forma el nostre blog que resulta ser una principal eina de difusió de les nostres activitats i el dia a dia de l’entitat. Per tan ens proposem seguir millorant aquest espai i poder comptar amb la major participació d’usuaris, educadors i persones vinculades a la nostra associació. Aquest 2015 ens proposem participar en un altre projecte “comunicatiu” del taller , que es la elaboració d'un nou blog “el Rusc Artesà” , que serà específicament, sobre els productes del taller i que ens servirà per difondre d'una manera més efectiva tot el que fem.

elrusctaller.blogspot.com

WWW: elrusc.cat

TALLER DE CERÀMICA I L'OCUPACIÓ TERAPÈUTICA:

10


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

Durant el curs 2015 aquesta activitat passa a ser la més important com ocupació terapèutica. Hem destinat espais exclusius i hem dedicat més hores fixes dins la nostra organització a la ceràmica. Es tracta d’una activitat que ens permet fomentar la creativitat, així com tenir un producte propi del taller. Realitzem diferents encàrrecs, i les persones usuaries perticipem directament a la seva elaboració . Aquesta activitat ha guanyat terreny als manipulats, els que han quedat reservats a un petit grup de persones.

LA LEGISLACIÓ DEL S.T.O El SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

11


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

És un Establiment del Departament de Benestar i Família, que té per objectiu assegurar el benestar i qualitat de vida de la persona discapacitada. El centre de la comunitat és la persona i cal fomentar la seva autonomia i inclusió social i salut. Volem assegurar una igualtat d’oportunitats en la persona i afavorir la realització d’activitats laborals, personals i socials que potenciïn les seves capacitats. Cal també una integració a l’entorn social més proper i a la vida de la comunitat. La legislació es útil com a referent de treball i per la dinàmica de treball del centre. Cal complementar aquests aspectes amb una visió que ompli de contingut i sentit el treball amb la persona, ja que sinó es corre el risc de portar a terme la relació amb la persona de manera distant i mancada de relació autèntica. Els continguts d’aquestes activitats deriven de cadascun dels Plans Individuals de rehabilitació (PIRs), confeccionats per l’equip tècnic individualment per cada usuari, es faran avaluacions periòdiques i entrevistes anuals per a les famílies dels usuaris; el PIR contempla quatre àrees principals pel que fa a l’ajustament personal i a la preparació i integració laboral.

12


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

1. LES FUNCIONS DEL SERVEI S.T.O SON : A- AJUSTAMENT PERSONAL: Activitats dirigides a l’usuari que amb participació directa tenen per objectiu una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic. Les activitats d’ajustament personal ocupen una 50% del temps diari d’estada al centre.

B- OCUPACIÓ TERAPÈUTICA. L’ocupació terapèutica consisteix en tasques en les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, sempre que sigui possible, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Quan així ho determini el PIR , la teràpia ocupacional ha de realitzar-se orientat cap a la preparació per a la integració laboral.

Població destinatària Persones disminuïdes amb grau de disminució igual o superior al 65% una capacitat productiva inferior al 37,5% amb vistiplau d’ICASS.

13


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

2. PROFESSIONALS        

1 Director tècnic (psicòleg). 1 Responsable de taller i monitor de taller ( 40 hores ). 4 Monitores especialitzats ( 40 hores ) 1 Psicòleg a temps proporcional. 1 Treballador social a temps proporcional. 1 Responsable de personal. 1 Administrativa a temps parcial. Voluntaris i equip de suport ( Dimarts a la tarda + Divendres al mati )

Nota: El seguiment mèdic i psiquiàtric de totes les persones es realitza en el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Tordera i l’Hospital de Calella.

14


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

3. LLISTAT DE PERSONES I GRUPS El nombre total de persones és de 24 NOM PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PEDRO RODRIGUEZ VALLEJO ANNA RABANAL LLUIS GIL JOSEP NIETO MANUEL DIAZ MARC MASAGUER VEGA ENRIQUETA TARRES JORDI GRAUPERA JAUME HOMS JOAN PUJOL JORDI GUAL PILAR FERNANDEZ MAGDALENA ARANDA JUANITO CORONADO JOSEP Mª PRATS MIGUEL ANGEL MORA JAVIER MORA IRENE CASTILLO JULIA BADELL USUMANHI TUNKARA ANTONIA SALGUERO GEMMA BARRIGA GERARD LOPEZ CLARA DAVID ALVAREZ COCA

DATA NEIXEMENT 15/12/1988 03/12/1962 23/08/1961 09/02/1943 01/01/1983 11/08/1992 13/12/1952 19/05/1968 17/05/1947 15/05/1954 31/03/1955 15/03/1972 19/03/1973 30/08/1952 30/08/1963 06/09/1976 10/08/1975 21/01/1992 06/07/1949 26/07/1991 11/04/1965 30/05/1982 18/10/1996 16/ 10 1973

CATEGORIA S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O +auxiliar de monitor S.T.O +auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor S.T.O S.T.O S.T.O S.T.O + auxiliar de monitor

Aquesta divisió ens serveix per a veure que hi ha diferents realitats en les persones, i ens ajuda a poder posar en marxa la dinàmica del Taller, en funció de les necessitats de cadascú. Hem vist la importància cabdal dels PIR per a ajustar aquest Projecte Pedagògic a cada una de les persones, tant en l’àmbit laboral com en el d’activitats d’ajustament personal i el del Taller en la seva globalitat.

15


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4. ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL. Relació d’activitats que es desenvoluparan en funció de les necessitats de cada persona individualment o en grup.  

  

        

Activitats que desenvolupin IDEES: Diari, notícies. temes concrets, contes, debat, creació d´ una revista... Activitats de desenvolupament FÍSIC: Esports (bàsquet, futbol, piscina, Gimnàstica,) despertar els sentits, estimulació, psicomotricitat, musico-teràpia, ball, música... Activitats que desenvolupin la RELACIÓ: Teatre, dinàmiques de grup, jocs de grup... Activitats que desenvolupin l´ AUTONOMIA i la RESPONSABILITAT: Responsabilitats, Reunió de Tallers... Activitats que desenvolupin el CONEIXEMENT de l´ ENTORN: Coneixement del nou medi, vinculació a grups de la ciutat, visites culturals (centres d´ interès), excursions, passejada Activitats que desenvolupin la HIGIENE PERSONAL I DE LA SALUT: Activitats FORMATIVES : Memòria, jardineria, cuina, escriptura, lectura, suport informàtic, seguretat. Activitats de PLÀSTICA I D’ESTIMULACIÓ CREATIVA: Ceràmica, Paper reciclat, manualitats (collarets...), decoració... Activitats de TEMPS de LLEURE : Ludoteca, tallers de jocs, domino... Activitats de REHABILITACIÓ : relaxació, banys... Activitat de TEATRE Activitat de EQUINOTERÀPIA. “Activitat de INTERCANVI D’ EXPERIÈNCIES: Trobades amb d’altres tallers,”

16


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.1. OBJECTIUS GENERALS D'ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL.            

Millora de la relació amb l’entorn. Potenciar els hàbits de la vida personal. Millorar les habilitats de la vida social. Potenciar el desenvolupament integral de la persona. Desenvolupar l’autonomia personal i la responsabilitat. Oferir formació i aprenentatges bàsics (llenguatge, socials, ciència, seguretat...) Estimular l’autoconfiança a través de la valoració de les pròpies capacitats. Desenvolupament de la creativitat i de les habilitats pròpies de la persona. Atenció individualitzada. Treballs grupals. Incentivar la participació i la relació social adaptativa. Dinàmiques de grups.

17


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.2 -ACTIVITATS ESPORTIVES. Les activitats esportives son fonamentals per el manteniment físic i relacional de la persona. A més de ser activitats destinades a integrar a la persona en la xarxa esportiva de la zona on viuen. També es treballen qüestions d’higiene personal, vestuari, constància, motivació, etc.

4.2.1 -PISCINA. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE L’activitat de Piscina es realitza a les noves instal·lacions de Tordera. Aquesta activitat vol ser un espai de caràcter lúdic on es puguin treballar bàsicament tres aspectes de les persones. . El manteniment físic. . Les relacions interpersonals i de grup. . Els hàbits d’higiene.

OBJECTIUS GENERALS 

Millorar la mobilitat, desenvolupant les capacitats físiques, motrius i de coordinació.

Fomentar un espai lúdic i de relació.

Millorar l’autonomia de la persona i satisfacció d’aprendre a nedar.

Augmentar la seguretat i l’autoestima de la persona.

Potenciar la confiança en un mateix i en els altres.

Treballar els hàbits d’higiene.

Fomentar el respecte i el manteniment de les instal·lacions.

18


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 PROCEDIMENTS 1. Realització de diferents exercicis a la piscina amb l’ajuda de monitors especialitzats de les instal·lacions. . Exercicis físics per millorar la mobilitat. . Exercicis per perdre la por a l’aigua. . Exercicis per guanyar seguretat i confiança dins l’aigua. . Exercicis per aprendre a nedar. 2. Supervisió i ajuda del monitor en el vestuari i la dutxa. ACTITUDS, VALORS I NORMES 

Valoració del propi cos i de llurs possibilitats i limitacions.

Acceptació dels altres.

Valoració de la higiene personal.

Respecte per les instal·lacions.

Participació activa en l’activitat.

INSTAL·LACIONS I HORARIS L’activitat es realitzarà tot l’any excepte els mesos de vacances i dies festius. Lloc: Piscina Municipal de Tordera . Horari: Dimarts de 11’30 a 12’ 45h

19


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

PERSONES QUE HI ASSISTIRAN Per assistir a la piscina es faran dos grups i s’alternaran una setmana cadascun, n’hi ha dues persones, que hem valorat que hauríem de poder anar cada setmana per diferents motius, Magda por qüestions de salut i Usumanhi T por que fa molt de temps que practica esta activitat, en el centre que estava anteriorment.

PISCINA Monitor: Erika Grup A 1- Marc 2- Jaume H 3- Miguel 4- Lluís 5- Magda.A 6- Irene Castillo 7- Usumanhi Tunkara 8- Manuel 9- Pedro

20


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.2.2 –ESTIMULACIÓ SENSORIAL Es realitza una vegada a la setmana durant tot l’any en les instal·lacions del pavelló municipal de Tordera amb una monitora especialitzada, aquest any després de fer una valoració conjunta de como estava anat l’activitat van decidí de fer dos grups que portaríem un ritme diferent. El motiu d’aquest canvi ha estat, que no totes les persones podien seguir l’activitat a un mateix ritme. DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT OBJECTIUS  Desenvolupar les capacitats motrius de la persona, el moviment, l’esquena corporal, la coordinació, l’espai temps. 

Desenvolupar la creativitat i l’expressió corporal.

Mantenir, reforçar, enfortir, potenciar, la capacitat psicomotriu de la persona, fent-la conscient de llurs possibilitats i limitacions.

Millorar les capacitats de relació interpersonals i de grup.

Motivar el gust per l’activitat esportiva, el joc cooperatiu i la gratuïtat de l’activitat.

Valorar els beneficis que aquesta activitat esportiva aporta a la persona.

Assolir una bona higiene personal i un vestuari correcte.

Fomentar el respecte per les instal·lacions que utilitzem i el seu manteniment.

CONCEPTES: QUÈ TREBALLAREM Esquema Corporal:

21


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015      

Coneixement de les diferents parts del cos Lateralitat Orientació Actitud – Postura Respiració Relaxació

Coordinació:       

Dinàmica i Moviment global Desplaçaments Moviments Asimètrics i Dissociats Llançaments Salts Agilitat Habilitat

Equilibri:    

Estàtic Dinàmic Control emocional Hàbits

Organització Espai – Temporal:     

Orientació espacial Organització espacial Estructuració espacial Organització temporal Adaptació rítmic – espacial

PROCEDIMENTS: COM HO TREBALLAREM? (METODOLOGIA)    

Realització d’exercicis físics bàsics Realització de jocs, dinàmiques de grup Realització de representacions teatrals, mim Audició de música

ACTITUDS, VALORS I NORMES

22


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015     

Acceptació dels altres Valoració del propi cos i de llurs possibilitats de moviment i acció Respecte per les instal·lacions i el material Valoració de la higiene personal i el vestuari Participació en les activitats proposades

PERSONES QUE HI ASSISTIRAN: 10 persones 

grup A ( divendres) : les persones que tenen més limitacions

ESTIMULACIÓ SENSORIAL Monitor referent: Monica - Paula 1- Graupera 2- Joan Pujol 3-Usu 4- Nieto 5- Javi 6- David 7- Pedro 8-Miguel 9- Marc 10-Juanito

23


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.2.3 -ACTIVITAT DE PETANCA DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE L’activitat de Petanca pretén ser un espai bàsicament lúdic on les persones puguin aprendre i gaudir d’aquesta pràctica esportiva. També pretén ser un espai de relació social fora del Rusc.

OBJECTIUS GENERALS 

Gaudir d’un espai lúdic sense afavorir la competitivitat.

Valorar el treball en grup, ja que la Petanca és un esport d’equip.

Aprendre i respectar les regles del joc.

Respectar l’espai de joc i el seu entorn.

Responsabilitzar-se del propi material.

PROCEDIMENTS 

Agafar el material propi de l’activitat (boles de petanca).

Fer les triplets de forma aleatòria i iniciar el joc.

Fer les rotacions necessàries en els equips perquè tothom pugui participar.

24


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 

Recollir el material i desar-lo al Taller.

ACTITUDS, VALORS I NORMES 

Valoració de l’activitat com a espai lúdic però de forma responsable.

Acceptació de les regles del joc.

Saber guanyar però sobretot saber perdre.

Valoració del treball en equip i acceptació dels altres.

Respecte per les instal·lacions i el material.

Participació activa en el desenvolupament de l’activitat.

INSTAL·LACIONS I HORARI Lloc: Pistes de Petanca de la Plaça de la Sardana de Tordera. Horari: Dimarts de 15:30 a 17:00.

PERSONES QUE HI ASISTIRÁN MATERIAL

PETANCA Monitores: Jordi / Erika 1. Joan P. (A) 2. Juanito (A) 3. Pilar (A) 4. Jaume H (B) 5. Morales (B) 6. Enriqueta(B) 7. Josep Mª (C) 8. Anna (C) 9. Magda (C) 10. Manuel (D) 11. J. Gual (D) 12.Miguel A(D) 13.Javi

25


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 Cada persona portarà i es responsabilitzarà de les seves boles de Petanca. Cadascú té les seves i es guardaran totes juntes al Taller.

4.2.4 EQUITACIÓN TERAPEUTICA FINALITAT La nostra finalitat es portar a terme un projecte d’equitació terapèutica amb les persones discapacitades psíquiques del Taller Ocupacional. OBJECTIUS GENERALS Utilitzar la EQUINOTERÀPIA com a mètode motivador i terapèutic, per tal de facilitar el desenvolupament integral de la persona. Potenciar que la persona tingui un creixement emocional i de confiança en ella mateixa i l’entorn.

OBJECTIUS ESPECIFICS AREA EMOCIONAL I SOCIALITZADOR  Potenciar aspectes emocionals  Fomentar seguretat i autonomia  Facilitar la relació amb altres persones  Interioritzar noves formes de relació  Fomentar la responsabilitat AREA FISICA-PSICOMOTRIU

26


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015      

Millora de l’equilibri Enfortir la musculatura Facilitar la relaxació Millora coordinació i reflexos Reduir patró moviments estereotipats Millora etat físic general

AREA PSICOLÒGICA-COGNITIVA  Augment autoestima i l’autoconeixement  Potenciar autocontrol  Millora capacitat atenció  Potenciar memòria AREA COMUNICACIÓ I LLENGUATGE  Augment comunicació verbal i no verbal  Oferir comunicació tots nivells AREA D’APRENENTATGES I NOUS CONEIXEMENTS  Necessitats generals dels cavalls  Tasques higiene  Muntar amb sella i sense  Conducció i diferents aires del cavall

METODE DE TREBALL

El mètode de treball ha estat elaborat amb un projecte educatiu individualitzat i terapèutic per a cada persona a partir dels objectius concrets i del seguiment del equip interdisciplinari.

SESSIONS

Hi ha un total de 10 persones. Es realitzen dos grups de cinc persones. Les sessions es realitzen amb grups de cinc persones cada setmana.

PROFESSIONALS L’activitat és realitza a l’hípica de Vidreres (Girona) per un equip multidisciplinari integrat per professionals de l’equitació i un pedagog especialitzat en l’equinoteràpia social i un equip d’assessorament extern. Contem també amb el suport del psicòleg del Taller Ocupacional.

27


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

PERSONES QUE HI ASSISTIRAN: Les persones que realitzaran aquesta activitat, són persones amb unes condicions físiques que els permet dur-la a terme.

CAVALLS Grup A Monitor: Jordi 1- Josep M 2- Gemma Barriga 3- Enriqueta 4- Anna 5- Jordi Gual 6- Gerard 7- Julia 8- Pilar

Grup B Monitor: Monica / PAula 1- Javi Mora 2.- Magda A 3- Juanito 4- Miguel A 5- Pedro 6- Manuel 7- Antonia 8- Marc 9.-Usumanhi Tunkara 10.-Irene Castillo

28


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

INSTAL·LACIONS I HORARI Lloc: Hípica Indiana de Tordera. Horari: Divendres ( cada 15 díes ) de 10:30 a 12:30

4.3 -ACTIVITAT DE FORMACIÓ Aquest pretén ésser un espai on la persona es formi rebent i creant informació a través de temes i activitats que el motivin i/o el preocupin del seu entorn. Mitjançant diverses activitats adequades a les seves necessitats de cada persona, es vol aconseguir que es pugui aprendre noves formes de relacionar-se, de comprendre el món que els envolta i d’interactuar amb ell de forma positiva. El taler de formació està concebut forma ampla, no avarca sols aprenentatges acadèmics sinó que vol fomentar habilitats adaptatives i actituds positives. S’adreça a persones de nivells diferents. OBJECTIUS TALLER DE FORMACIÓ : Afavorir competències cognitives i habilitats aplicables a la vida quotidiana. 1- ASSOLIMENT D’UNS HÀBITS MÍNIMS DE TREBALL. Parlar en veu baixa, saber estar assegut bé i al mateix lloc, saber demanar el torn de la paraula, acabar la feina que es comença, netedat en el treball... 2-AFAVORIR LA COMPRENSIÓ DELS TEMES QUE ES TRACTIN. Millorar la comprensió oral i escrita, pensa abans de parlar, pensat sobre el que es parla, fer relacions de temes... 3-POTENCIACIÓ A NIVELL EMOCIONAL. Afavorir la creació d’un ambient de treball positiu on el noi s’engresqui i pugui sentir-se útil i positiu...

29


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 4- ESTIMULAR AL NOI EN RELACIÓ EL MON QUE L’ENVOLTA. 5- RECOLLIR INFORMACIÓ SOBRE UN TEMA CONCRET I MOTIVAR AL NOI EN AQUEST TREBALL DE DESCOBERTA. 6- POTENCIAR LA COL·LABORACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP.

30


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 Els temes TALLER DE FORMACIÓ:

      

Coneixement i us dels diners i hàbits de compra. Taller de cuina Taller de jardineria Cura de la pròpia presencia, us correcta de la vestimenta, combinació... Decoració i ambientació del taller Coneixement del territori i dels recursos de la comunitat, transports, telèfons Afectivitat i sexualitat.

Constitució dels grups: En principi es treballaran en grups de 4 a 6 persones amb el seu monitor. Els grups es faran en funció de cada tema i es tindrà en compte les característiques i necessitats de cada persona per tal de facilitar la dinàmica de grup. L’espai Dins el taller hi haurà un espai destinar a la formació la durada dels tallers dependran de la formació que es doni, però, aproximadament serà de una hora i mitja setmanal. Un mateix monitor podrà tenir més d’una sessió a la setmana.

Recursos i mitjans Audiovisuals, llibres, fotos, ordinador. El material que es produeixi es recopilarà en carpetes individuals i es podrà exposar i s’informarà en les reunions setmanals als companys de taller. Seguiment i Avaluació. La forma d’avaluar és setmanal per part de l’equip d’atenció directa i de l’equip de suport en reunió "psicopedagògica". En relació a l’evolució de la persona, salut, aprenentatges, problemes, assoliment d’objectius, participació, autonomia, integració, qualitat del treball i de les relacions, propostes de millora, estratègies objectives,

31


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

Metodologia En primer terme, es conformaran dos grups, formats per quatre o cinc persones cada un d’ells, les quals tindran unes característiques i necessitats similars que afavoreixin una certa dinàmica a cada grup. Per part del monitor, aquest també anirà recopilant l’activitat diària, les actituds dels diferents participants, propostes que han sorgit, etc. Això serà vàlid per a poder fer posteriorment una avaluació i valoració del Taller de Formació i poder així, modificar aquells aspectes que ho requereixin. Aquesta activitat tindrà una durada d’una hora setmanal, essent flexible l’horari quan l’activitat així ho requereixi. El material es recopilarà en carpetes individuals i també, exposant els treballs realitzats (murals,…). Periòdicament, s’informarà de la feina que s’està portant a terme mitjançant la Reunions.

32


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.3.1 ACTIVITAT D’INFORMÀTICA L’activitat d’informàtica vol ser un espai de formació i d’interrelació de les persones del Rusc amb altres persones i col·lectius a través de les noves tecnologies i mitjançant la creació i actualització setmanal del Bloc del Taller.(www.elrusctaller.blogspot.com). El Bloc també té una funció de memòria de les activitats que es realitzen al Centre Ocupacional, així com de difusió del mateix i de l’Associació. L’activitat d’informàtica és un espai de recerca d’informació a través d’Internet a més d’oferir una part més lúdica aprofitant els recursos que ofereix la xarxa (jocs, música, imatge…) OBJECTIUS -Introduir i familiaritzar a les persones amb discapacitat en el món de les noves tecnologies a través d’Internet. -Aprofitar l’ordinador com a eina de formació: -Aprendre a fer funcionar l’ordinador (engegar, apagar, obrir programes, connectar-se a Internet, etc.) -Buscar informació a través d’Internet. -Aprendre les lletres, els colors, psicomotricitat, coordinació… -Creació i actualització setmanal del Bloc del Taller. -Pensar i redactar notícies o activitats que es volen penjar al Bloc. -Buscar i penjar fotos. -Contactar amb altres persones o col·lectius a través de missatges al Bloc i el correu electrònic. METODOLOGIA El grup prepara a la sala d’Informàtica del Taller una notícia pel Bloc, i la redacta amb l’ajuda del monitor. Es cerquen les fotos i es pengen. Després el grup es desplaça al Punt Òmnia. Cadascú disposa d’un ordinador amb connexió a Internet i el suport del Dinamitzador. Comença l’activitat amb un programa de lectoescriptura (15 min.). Després es reparteixen diferents tasques; buscar informació, jocs educatius, tasques pendents del Bloc, etc..(30 min.) I finalment hi ha un espai de caràcter més lúdic on es pot escoltar música o veure vídeos per Internet (15 min.)

33


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 PERSONES QUE HI PARTICIPEN

INFORMATICA Monitors referents: Jordi Enriqueta Tarrés Gemma Barriga Jordi Gual

José Mª Prats Gerard Pili

HORARI L’activitat es realitza els dilluns en dos espais diferents: -De 9:30 a 10:30 a l’aula d’informàtica del Taller -De 11:30 a 12:30 al Punt Òmnia del Casal Cívic Can Borrel de Blanes

4.3.2 ACTIVITAT DE TEATRE

34


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE El Teatre constitueix una activitat cultural i de lleure amb un rerefons terapèutic i que contribueix al manteniment i desenvolupament de les aptituds i hàbits personals i socials. Dividim l’activitat en dos Tallers: Taller d’interpretació: S’incentiva a: - Participar activament en els exercicis que es proposen. - Intervenir de manera lúdica però responsable. - Arriscar-se, en l’intent de superar timideses, angoixes o manca de seguretat en si mateix. - Superar el temor a equivocar-se. - Observar el treball dels companys i aprendre d’aquesta observació. Taller d’escenografia: Es treballa la ideació, creació, realització i construcció de l’escenografia, vestuari i d’altres complements necessaris per a la posada en escena de l’obra teatral. Amb l’objectiu final de representar una obra de teatre fruit del treball de tot el curs.

OBJECTIUS GENERALS Diferenciem quatre àrees per a definir els objectius de l’activitat. Àrea Relacional: - Produir una millora en les relacions interpersonals i la cohesió del grup. - Millorar la capacitat de treball en equip. - Produir una millora en les persones en les capacitats i habilitats relacionals i expressives.

Àrea Personal: - Assumpció de certes responsabilitats en aspectes d’organització. - Treballar habilitats socials i formes d’expressió vàlides en la vida quotidiana. - Promoure valors com la companyonia, l’amistat, la tolerància, la convivència, l’acceptació i observació de determinades regles.

35


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 - Millorar en l’autonomia en quant a hàbits personals, desplaçaments i en aspectes de funcionament social. Àrea Psicomotora: - Facilitar un major control de la gestualitat i expressivitat i límits del propi cos. - Millorar en competències motrius, tant pel que fa a moviments amplis com en aquells que implica tasques de precisió i de manipulació fina. Àrea Emocional-afectiva: - Millorar el concepte que tenen de si mateixos. - Desenvolupar capacitats de persistir en les accions fins aconseguir els efectes desitjats, fruit de realitzar tasques motivadores. - Augmentar la satisfacció i valoració de les seves capacitats i possibilitat d’èxit de les coses. PROCEDIMENTS L’activitat de Teatre la realitzarà una persona externa al Taller amb el suport dels monitors, que l’acompanyaran durant tot el curs. Tindrà una durada aproximada de 6 mesos i es farà una sessió d’hora i mitja a la setmana. La creació de l’obra comporta: El treball dels actors; creació i interpretació. Vestuari. Decorats. Etc... Les sessions constaran d’exercicis per guanyar confiança, seguretat, expressió, interpretació... i la creació de l’obra. Paral·lelament es treballarà el vestuari, els decorats, etc... L’activitat es completarà amb la realització d’una obra de Teatre.

ACTITUDS, VALORS I NORMES 1. Valoració del propi cos i llurs possibilitats i limitacions. 2. Acceptació dels altres.

36


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 3. Valoració del treball en equip. 4. Respecte i manteniment per les instal·lacions.

PERSONES QUE HI ASSISTIRAN Monitor extern: Merche Exposito

ACTIVITAT DE TEATRE 1. Jordi Gual 2.Gerard Lopez 3.Gemma Barrigua 4.Pilar Fernández 5. Josep Mª Prats 6. Julia Badell 7.Anna Rabanal 8.Enriqueta Tarrés

Monitors del Taller: Jordi Marquès i Erika Duran. INSTAL·LACIONS I HORARI L’activitat es realitzarà els divendres de 9:30 a 13h. al espai del pavelló municipal.

37


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.3.3 ACTIVITATS COMUNITARIES ( MANUALITATS) PERIODICITAT: Dues vegades a la setmana cada grup, es farà els dimecres i els dijous a la tarda coincidint que el grup q que faci esta activitat serà el que no li toqui fer ioga aquest dia, també es posarà un una franja horària per fer l’activitat de decoració de ceràmiques, per poder fer-la tots lo farem els dijous al mati cada setmana un grup diferent, sempre que no li toqui piscina. Espai creatiu, distès, engrescador, d’aprenentatge, de trobar el gust per les coses boniques i ben treballades... Bàsicament, les activitats que es realitzaran seran Manualitats. Aquestes han de tenir una finalitat concreta (no fer per a fer). Aprofitar aquest espai, per a realitzar manualitats en relació a Festes Populars o esdeveniments importants de durant l’any, (Nadal, Castanyada, Sant Jordi,etc.). Propostes de Manualitats:         

Ceràmica Castanyada Nadal Vitralls Rajoles Decoració del Taller i Sala d’activitats Pintura Pasta de sal Pasta de paper

38


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.3.4 TALLER DE HORT I JARDINERIA (Enjardinament i manteniment espais verd) Descripció del Projecte Objectius Generals Procediments Actituds, Valors i Normes Instal·lacions i Horari Persones que hi assistiran Material Pressupost DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: El Taller de Jardineria vol ser un espai de creació d’espais enjardinats del recinte que envolta el Taller Ocupacional El Rusc. Aquest espai ha d’afavorir una millor integració de la persona discapacitada en el seu entorn natural i social i a valorar l’espai exterior com a propi.

OBJECTIUS GENERALS:         

Crear espais enjardinats. Tenir cura i mantenir els espais de nova creació. Afavorir el respecte per la Natura. Aprendre la utilització d’algunes eines de Jardineria. Valorar el treball de grup. Afavorir la creativitat. Estimular el sentit de pertinença. Conèixer flors i plantes. Gaudir de la bellesa de les zones enjardinades.

39


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 PROCEDIMENTS:        

Enjardinament de les zones designades. Preparació i neteja dels espais a enjardinar. Manteniment dels espais creats: treure males herbes,etc. Reg dels espais enjardinats Organització, ordenació i manteniment de les eines utilitzades en l’activitat. Aprenentatge de tècniques bàsiques de jardineria: manera de col·locar-te per treballar correctament, utilització d’algunes eines,etc. Compra de flors i plantes. Creació d’un petit planter.

ACTITUDS, VALORS I NORMES:    

Foment del sentit de pertinença dels espais enjardinats. Valoració de la natura i la seva bellesa. Foment de la responsabilitat que cada persona té assignada. Admiració i valoració dels espais enjardinats.

INSTAL·LACIONS I HORARI: L’activitat es realitzarà els Dimecres de 11:30 a 13h en els espais assignats. PERSONES QUE HI ASSISTIRAN: Les persones que realitzaran aquesta activitat, són persones amb unes condicions físiques que els permet dur-la a terme.

MATERIAL: Cada persona ha de dur el vestuari de jardineria: calçat, pantaló, jersei i gorra. Eines de l’associació. Testos, jardineres. PRESSUPOST: Compra de flors, planter, jardineres

40


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.4 - ACTIVITATS DE MANTENIMENT I SERVEI AL GRUP. Aquestes activitats fan referència al manteniment del taller en tots aquells serveis comunitaris. Per tal de fomentar les responsabilitats a través de petits càrrecs de treball de forma rotativa i periòdica. Neteja dels establiments del taller Càrrecs de menjador (parar taula, rentar plats, etc.) Càrrecs de taller (escombrar, tancar porticons, regar plantes, buidar escombraries...) Servei del descans SERVEI DEL DESCANS Enriqueta - Juana Magda - Nieto Pedro- Manuel Jaume - Jordi Graupera Lluís – Miguel Angel Pilar -Joan Pujol - Javi Josep Mª - Juanito Anna - Jordi Gual

4.4.1 - Neteja dels establiments del taller GRUPS DE NETEJA DEL TALLER

WC Vestuari Sala TV Despatx Taller manualitats Taller Dofins Raspalls dents WC Galeria Taller Taurons

Tiburones

Delfines

Miguel , Juanito J Graupera, Pedro Javi, Joan Pujol Juana Anna, Manuel Miguel , Juanito Anna, Manuel Miguel , Juanito

Magda, Lluís Jordi Gual Pilar, Jose Mª Jaume Enriqueta, Nieto Enriqueta, Nieto Enriqueta, Nieto Magda, Lluís

4.4.2 - Càrrecs de menjador (parar taula, rentar plats, etc.)

41


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

PARAR TAULA Monitor referent: Monica 1- Jordi G ( Posar el pa i l’aigua ) 2- Joan P. ( Sucre, estovalles, ) 3- Juana. ( Posar estovalles) 4- Juanito.( Preparar amanida, oli, cafè) 5- Pedro( Posar café ) 6- Manuel.( Preparar taula, sucre, cafè) 7- Anna.( Posar coberts, taula) 8- Miguel A.( Preparar taula, cadires) 9- Javi ( Posar gots )

4.4.3 Servei de neteja cuina SERVEIS DE CUINA

1- Jordi G. 2- Joan P. 3- Juana 4- Juanito 5- Pedro 6- Manuel 7- Anna 8- Miguel A 9- Javi Mora

FAN SERVEI UNA SETMANA CADASCUN Monitor referent: Erika/Monica / Laia 1- Magda 2- Jaume 3- Pilar 4- Enriqueta 5- Nieto 6- Lluís 7- Josep Mª 8- Jordi Gual

42


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.5 -ACTIVITATS DE VIDA QUOTIDIANA. Les persones poden realitzar tot aquell seguit d’activitats quotidianes acompanyats del monitor. acompanyar a la compra i a les gestions del taller. Ajudar al manteniment del taller

4.6 -ACTIVITATS DE LLEURE. Les activitats de lleure son espai molt important en el taller que les persones acostumen a esperar i preparar amb il·lusió.    

Àpats i festes organitzades. Vacances (colònies): es realitza cada any amb totes les persones del taller, durant una setmana en el mes de Juliol. celebracions d’aniversaris. Sortides i excursions. Es fan de forma regular bimensualment amb tot el grup i estan enfocades a les seves demandes o il·lusions de conèixer llocs

43


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015

4.7 -ACTIVITATS D’INTEGRACIÓ A L’ENTORN. Es important la integració en l’entorn i les festes son uns esdeveniments ideals per a participar de forma activa en el poble.      

Festa de reis Fira de Tordera. Participació al carnaval del poble venda de roses per Sant Jordi. Participació a la Fira de setembre, per donar a conèixer les activitats que es realitzen i vendre alguns dels productes elaborats pels nois. Activitats conjuntes amb altres centres com el nostre.

4.8 -PARTICIPACIÓ EN REUNIONS. Les reunions son espais de conversa per a les persones, per informar de novetats, de problemes, de programació setmanal, però, son sobretot espais on la persona pot participar de manera activa i adulta. Hi ha una reunió general els dijous i una reunió de tallers els divendres.

44


5-ACTIVITATS D'OCUPACIÓ TERAPÈUTICA: L’estructura laboral del Taller és vàlida, tot i que cal optimitzar-la. Adaptar el ritme de les feines a cada persona. Necessitat de tenir una Programació Anual, que seria el fil conductor de tot l´ any (tant a nivell laboral com d´ Activitats d´ Ajustament Personal). Creiem que la feina és la que ha de marcar el ritme del Taller, sense que aquesta condicioni la dinàmica global del Taller. Tipus de feines: Manipulats en general. Les feines han de ser netes, no estressants, creatives. Objectius generals         

Donar suport i formació en relació als aspectes laborals. Aconseguir treball estable. Adquisició i manteniment dels hàbits laborals i coneixements professionals. Integració a l’àmbit laboral. Millora d’autovaloració i la valoració familiar i social. Ensenyament d’habilitats laborals. Augment del repertori d’interaccions socials. Experiència laboral que permeti a la persona l’apropament al món del treball. Afavorir habilitats tecnico-manipulatives.

Objectius específics        

l’assistència regular al taller passar una jornada laboral completa en el seu lloc de treball treballar de forma continuada mantenir el ritme treballar autònomament utilitzar eines i respectar-les discriminació de formes, colors, mides, materials, quantitats i defectes. Habilitats manipularies.

La distribució de l’espai del taller. El taller és un espai que ha de permetre repartir a les persones, en les diferents feines amb els criteris de: lluminositat, comoditat, amplitud, tranquil·litat, relació amb els companys (no aïllament). Distribuïm les persones en funció d’interessos de relació i de treball.

Les feines: Cal pensar quines persones poden realitzar les feines i avaluar de quina forma els beneficia. Cal establir uns límits i cal que els pensem i els hi expressem.


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 Els criteris per a les noves feines estan en funció de la manera d’entendre la repartició del treball. Les persones han d’especialitzar-se en aquelles feines que hi tenen habilitats i els agraden de fer. No és aconsellable que les persones canviïn de feina constantment. La continuïtat en el mateix lloc de treball afavorirà una millor identificació amb el treball. La persona ha de poder acomodar-se a les noves feines pensant que estimularà en ells, nous hàbits de treball, la creativitat, i els posarà en un cert repta (afavorint la iniciativa i no la passivitat). Hem de fer que la persona sàpiga que s’espera d’ells (un mínim de producció diària) que el porti a sentir-se orgullós del que fa. Les feines noves que s’incorporaran al taller han de provar-se amb les persones sense idees massa preconcebudes (sovint les persones ens poden sorprendre). Cal que tinguem una actitud positiva vers les coses noves i no ens tanquem en que ja coneixem. La organització del taller passa per pensar en la persona de manera oberta i constructiva. Les noves feines de Milan hem de pensar-los en aquests termes i de un sou digne. La dedicació del temps laboral es del 50% sense cercar un benefici econòmic. En aquest criteris no hem d’oblidar que la persona necessita constantment del nostre suport i atenció i això significa tenir un paper actiu en el seu acompanyament que es important que sempre anem revisant.

5.1 TALLER PERMANENT DE CERÀMICA. Durant els últims cinc anys, hem estat buscant una activitat que ens generi feina per fer en els nostres serveis, de manera independent i al mateix temps que ens permet tenir un producte propi. Creiem que aquesta activitat es productiva i les persones del centre participen directament en l'elaboració de les peces, treballant les diferents tècniques que s'han proposat. La ceràmica ha estat l'activitat que hem escollit i hem anat fent de manera continuada. Les persones han experimentat amb les diferents tècniques, hem realitzat encàrrecs tant a particulars com a l'Ajuntament de Tordera i els resultats han estat molt positius. Paral·lelament els monitors del centre han realitzat una formació, per a poder dirigir aquesta activitat amb garanties d'èxit, això ens ha permès elaborar propostes molt interessants i arribar a fer inversions important, en material i eines.

L'any anterior ja ens plantejàvem com a objectiu principal la creació d'un taller de ceràmica permanent, on poder tenir la possibilitat de fer les nostres pròpies creacions i al principi d’aquet any hem aconseguit un nou espai exclusiu ,“ sala per a ceràmica”. Durant aquest curs tenim com a objectiu, poder rebre encàrrecs i que aquest espai funcioni

46


proGRAMA del servei de teràpia ocupacional -el Rusc-Tordera 2015 de manera continuada, elaborant peces pròpies de creació per a vendre a les diferents fires en què participem i també per fer obsequi a les persones, entitats que col·laboren amb nosaltres.

Objectius generals: - Treballar la psicomotricitat fina, - Aconseguir treball estable, - Ensenyament d'habilitats laborals, - Augment del repertori d'interaccions socials, - Donar suport i formació amb relació als aspectes laborals, - L'Assistència regular al taller i manteniment del ritme - Utilitzar eines adequades i respectar-les, - Discriminació de formes, colors, mesures, materials, quantitats i defectes, METODOLOGIA L'activitat estarà sempre dirigida per un monitor responsable, més un monitor de suport que prèviament planificaran la sessió i proposaran al grup el que es farà aquest dia. Es farà en dos grups: Els dijous al matí de 9'30 a 11'00 i els dijous de 11'30 a 13'00. En aquests dos grups participaran totes les persones del taller. Per tan els dijous es realitzarà el taller d'elaboració, on es treballaran les diferents tècniques que es proposen. - També els dilluns al matí de 9'30 a 11'00 hi haurà un grup que s'encarregarà de fer les compres de material i gestionar els encàrrecs que tenim pendents. El grup prepara la sala de ceràmica amb l'ajuda del monitor, les peces que es decoraran aquest dia, així com les pintures i les eines necessàries, igualment en acabar l'activitat la sala ha de quedar recollida i tot el material ordenat al seu lloc

47


6.2 ESQUEMA INDIVIDUAL D’ACTIVITATS PER A LES PERSONES S’han repensat activitats per a les persones de manera individualitzada per tal de millorar les seves possibilitats i estimular-les vers nous reptes, intentant no estancar a la persona i afavorir un espai de creixement integral. ACTIVITATS

Magda Aranda Josep Mª Prats Enriqueta Tarrés Anna Rabanal Miguel A Mora Pedro Rodriguez Lluís Gil Gemma Barriga Pilar Fernández Jordi Gual Antonia Salguero Marc Massaguer Manuel Díaz Irene Castillo Julia Badell Jaume Homs Josep Nieto Juan Coronado Joan Pujol Jordi Graupera Javi Mora Usu Tunkara David Gerard

Piscina

Compras

X

X X X

cerámica

Bisutería

X X X XX

X X

Teatre

X X

X X X

Actividades comunitarias

Radio

X

X

X

X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X

X X X X X X

Huerto

X X X X X

X : Repiten la actividad de cerámica con el grupo más dependiente,

X X

X X X X

X

X

X X X

Estimulacion sensorial

X X X X

X X X XX X X X X X X X

Manipulados

X

X

X

X X

Informática

X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X

X

X X: Manuel lo hace los otros dos dias ( lunes y viernes )

Actividades propias del taller

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES PERSONES. (P.I.R.). Cada usuari del S.T.O te un programa individual de suport , elaborat per l’equip Tècnic del Centre, a partir del model normalitzat. Aquest programa, juntament amb els informes i avaluacions periòdiques, constaran en l’expedient individual. El programa fixarà les actuacions en les àrees d’ajustament personal i d’ocupació terapèutica, i és supervisat pel Centre d’atenció a Disminuïts de la zona, així mateix, cada programa haurà d’indicar la data de la seva revisió. Els plans individuals de rehabilitació de cada usuari serà portat i supervisat per l’equip psicopedagògic del Centre de forma periòdica. Setmanalment es realitza una reunió anomenada PSICOPEDAGÒGICA on es revisen i s’actualitzen els PIRs i es supervisen els casos. Aquesta reunió es portada pel psicòleg i hi participen els monitors de taller i de llars, coordinador de tallers i de llars i la directora del centre.


8. ORGANITZACIÓ INTERNA. Ràtio: 30 persones Persones ateses. 24 persones. Horari: L’horari d’atenció de les persones ateses es de 40 hores setmanals, repartides de la següent manera: De 9 a 17 hores de dilluns a divendres. Dintre d’aquest horari s’inclou una hora per dinar (de 13’45 a 14'45 hores) considerada d’ajustament personal i social. L’horari d’atenció podrà modificar-se excepcionalment si les activitats ho requereixen. Sempre respectant les 40 hores setmanals, 8 hores/dia, horari partit matí i tarda. El Centre restarà tancat per vacances, en funció del conveni de Tallers de Catalunya, els següents dies: - 30 dies naturals a l’any, i, si no es diu el contrari, sempre serà a l’agost. - A més a més 15 dies laborables, que s’establiran per Setmana Santa i Nadal. Reunions: Reunió psicopedagògica cada setmana. Reunió de tot l’equip de tallers i llars amb el psicòleg del centre. Objectius: Supervisió de casos Planificació d’estratègies Estructuració dels PIR Reunió de l’equip de taller Ocupacional cada setmana Reunió de l’equip: responsable de tallers, monitor i coordinador Objectius: Planificació del funcionament del taller Ocupacional Organització del taller Estructurar els projectes del taller

50


Coordinació de les tasques Coordinació dels assistents i persones en pràctiques Seguiment de les persones i dels PIR

Reunió del responsable de taller i director. Una vegada al mes. Objectius: Seguiment del funcionament del taller Seguiment de l’evolució del taller i les persones Estratègies de futur

9. Serveis complementaris Menjador El servei de menjador va a càrrec de l’associació el Rusc. Les despeses derivades de la prestació d’aquestes serveis aniran a càrrec de l’usuari o del seu representant legal o de fet. Altres serveis El Centre podrà crear tots aquells serveis complementaris necessaris o convenients per a la integració sòcio-laboral dels usuaris atesos, d’acord amb el programa que elabori l'Equip Tècnic del Centre, el qual haurà de ser informat pel Consell Assessor i de Seguiment, indicant els Serveis, ja sigui esplai, esport, menjador, transport, fisioteràpia, altres activitats terapèutiques, etc., així com horari i règim de preus de cadascun dels serveis.

51


Les despeses derivades de la prestació d’aquests serveis aniran a càrrec de l’usuari del mateix o del seu representant legal o de fet. Els preus mensuals màxims, hauran de ser comunicats anualment al departament de Benestar Social d’acord al que disposa l’article 23.1 del Decret 279/1987. Per tal de portar a terme aquestes activitats, s’establiran les relacions necessàries amb els serveis públics o privats existents a la zona, procurant utilitzar, sempre que sigui possible, per norma general, els serveis ordinaris i normals de la comunitat, com mitjà de normalització i d’integració social

10. Sanitat Un dels nostres objectius principals és el d’oferir a la persona sempre el màxims nivells de qualitat i de sanitat a tots nivells. Per aquest motiu hem implementant de manera progressiva en els últims anys totes aquelles mesures de qualitat sanitari necessàries.        

Tots els nostres monitors han realitzat el curs bàsic de manipulador d’aliments. (empresa homologada) Control diari de la cloració de l’aigua. Analítica mensual de l’aigua. (Farmàcia de Tordera) Control diari de les mostres de menjar del càtering Instal·lació d’un rentavaixelles industrial (90 graus). Instal·lació aixetes cel·lulars cuina i lavabo. Instal·lació eixugamans i dispensador de sabó individual cuina i lavabo. Control de plagues (empresa homologada)

11. Seguretat  

Instal·lació de llums d’emergència al taller les seves instal·lacions Elaboració de pla d’emergència i evacuació

52




Control i manteniment del extintors (empresa homologada)

53

Projecte STO El Rusc 2015  
Projecte STO El Rusc 2015  
Advertisement