Memòria 2010

Page 1

Mem貌ria 2010 Associaci贸 Rusc i Avets Llars resid猫ncies i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel路lectual


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Sumari

Editorial

Editorial ................................................... 2 Qui som.................................................... 3 Organigrama i junta .................................. 3 Llars Residències El Rusc............................ 4 Llars Residències Els Avets.......................... 5 Centre ocupacional El Rusc......................... 6 Centre Ocupacional Arc de St. Martí.............. 7 Voluntariat ................................................ 8 Comunicació............................................... 9 L’àlbum de fotos ....................................... 10 Federació de l’Arca .................................... 11 Memòria econòmica .................................. 12 Personal i formació ................................... 13 Bones pràctiques ..................................... 14 Subvencionsi col·laboracions...................... 14 Projectes i millores ................................... 15

Passat ja un any, novament tinc la satisfacció d’adreçarme a vosaltres en aquesta Memòria de l’any 2010. Aquest fet indica que, d’una manera o altra, esteu vinculats a les Comunitats El Rusc i Els Avets, juntament amb les persones acollides, voluntaris, educadors i membres de Junta. Tots ens esforcem per a que les persones acollides, dins de les seves possibilitats, estiguin més integrades en la nostra societat. I com en tots els grups, hi ha moments d’alegria, dificultats i patiments. Gràcies a tots i a cada un de vosaltres. Les dues comunitats han millorat els seus espais. A Els Avets, a Moià, s’ha ampliat el menjador i els despatxos amb l’edificació d’una primera planta al Centre ocupacional. A El Rusc, a Tordera, s’han ampliat i millorat els vestuaris i el futur taller de ceràmica. També s’ha rehabilitat un edifici ja existent per a espais comunitaris, menjador i despatxos. Aquestes millores fan possible que la nostra tasca sigui més còmoda y eficaç però, és clar per a nosaltres, que les comunitats no són les parets sinó la nostra manera de ser. Tenim projectes per a resoldre: a Els Avets la contractació d’una persona en la direcció per a suplir la interinitat actual, potenciar la junta amb més membres i trobar una nova ubicació per a la llar L’Olivera. A El Rusc hem de treballar per al proper trasllat a les dues noves llars dins la població de Tordera. Per a tot això necessitem ajuda dels amics, voluntaris i ajuda econòmica. Però tenim l’esperança que, amb l’esforç de tots, superarem les dificultats amb decisions encertades. Amb goig de pertànyer a les Comunitats de l’Arca, us saludo afectuosament. Ramon Solé carreras President

Comunitats fundades per Jean Vanier

COMUNITAT ELS AVETS C/ Calders 2, 08180 Moià Tel: 93 830 13 62 / 93 820 77 12 e-mail: avets.moia@ruscavets.org Consell de redacció:

Coordinació: Dipòsit Legal: Impressió:

COMUNITAT EL RUSC Veïnat de Sant Ponç 12, 08490 Tordera Tel/fax: 93 764 20 53 e-mail: elrusc@yahoo.es

Ramon Solé, Pere Domènech, Magda Posala, Silvina Scasserra, Jorge Herrera, Mercè Zamora, Aurora Garcia, David Vergés, Sílvia Betran, Jordi Marquès i Roser Blàzquez. Roser Blàzquez. GI-330-2007 Winihard Gràfics

L’associació Rusc i Avets no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter personal 15/99 l’informem que les seves dades han estat incorporades a la base de dades de l’associació Rusc i Avets. En cas de no voler rebre quadrimestralment la revista us podeu adreçar a nosaltres per tal de donar-vos de baixa al tel: 93 830 13 62

2


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Qui som L’Associació Rusc i Avets és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1977 per atendre persones amb discapacitat intellectual i declarada d’utilitat pública fins aquest any. Som un equip humà de treballadors i voluntaris al servei de la persona amb discapacitat i que treballem en col·laboració amb la xarxa de salut pública i la Generalitat de Catalunya. Des del 2006, amb l’aprovació de l’assemblea General de socis, l’Associació està separada en dues comunitats autònomes a les poblacions de Tordera i Moià. Oferim a les persones amb discapacitat intel·lectual un lloc de vida i de treball digne on puguin viure amb una bona qualitat de vida. L’associació disposa de dues Llars Residència i un Centre Ocupacional a cada comunitat, El Rusc (Tordera) i Els Avets (Moià), amb un promig de 40 persones acollides en ambdues poblacions.

Organigrama

Junta general President: Vice-presidenta: Secretària: Tresorera: Vocal: Vocal: Vocal:

Les Juntes locals, més aprop de la gent

Ramon Solé Carreras Montserrat Padrissa Singla Emília Comas Cuní Montse Niño Verard Suspiros Parreño Gil Ma. Montserrat Gispert Gascons Dolors Mas Paré

3

Per tal de poder treballar amb més pròximitat, coneixent la realitat i les necesitats de cada comunitat, cada un dels centres (El Rusc a Tordera i Els Avets a Moià), han constituit la seva Junta Local per coordinarse amb la Junta General i agilitzar el treball del dia a dia.


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Llars residències: El Rusc Coordinadora: MAGDA POSALA ruscassistents@yahoo.es

LLAR EL RUSC 10 persones acollides Veïnat de Sant Ponç 12 08490 Tordera 93 764 01 50 lallarelrusc@yahoo.es Responsable: GEMMA MARCÈ Equip: PATRICI CROS CRISTOPHER SIMON SÍLVIA RODRÍGUEZ REGINE RIST

LLAR EL PETIT PRÍNCEP 8 persones acollides Mas Martí 49, baixos 1a 08490 Tordera 93 764 01 70 llarpetitprincep@yahoo.es Responsable: JOSÉ LUÍS COLLANTES Equip: ANDREA RODRÍGUEZ NÚRIA CLOTA NÚRIA ENCINES PEP VILANÓ (fins nov) MICHAL ENDRLE (nov- des)

Objectius 2011 Preparar el trasllat de la llar El Rusc a Tordera al nivell de les persones acollides, equip professional i també material. Crear un nou projecte de voluntariat vinculat al voluntariat local (cartera de serveis per als voluntaris /col·laboradors/ noves fórmules de col·laborar) Reforçar els caps de setmana a les llars. Participar activament en la vida comunitària.

Tordera

Activitats realitzades

La valoració del 2010 és molt positiva, tant per a les persones acollides com pels educadors. Els equips de professionals: s’ha aconseguit la continuïtat dels mateixos equips; a finals d’any s’ha augmentat i regulat la ràtio professional a cada llar d’acord amb la legislació vigent; a partir del mes de novembre s’han modificat i unificat els horaris a les dues llars amb l’objectiu de poder garantir la presencia de dos educadores en la franja horària de matí i tarda; s’ha modificat l’horari de la coordinadora de llars que ha estat present en les llars dues tardes a la setmana amb la idea de compartir la vida diària i donar suport als educadors. Els voluntaris: un any més hem comptat amb la presència continuada de voluntaris a les nostres llars. Sobre tot cal destacar els voluntaris de llarga estada procedents d’Alemanya “Any Social”; Altres voluntaris procedents de l’Arca han passat períodes entre tres o quatre mesos entre nosaltres. També hem comptat amb els nostres col·laboradors habituals, sobre tot cal destacar la importància de les famílies d’acollida i amics que han estat presents en el nostre dia a dia. Les persones acollides: hem modificat i adaptat l’atenció a les persones amb més necessitats i/o més edat (el ritme més pautat, espais de descans). Comptem amb tres cadires de rodes per a les persones amb problemes de mobilitat. Ha estat un any molt estable per a les persones. La vida a la llar: El Petit Príncep ha obert les seves portes a la Comissió d’Espiritualitat que s’ha reunit mensualment a la llar i ha comptat amb la participació d’una persona acollida; en la mateixa llar s’han preparat les Eucaristies amb la presencia de les persones acollides de les dues llars, educadors i membres de la Comissió d’Espiritualitat. Trasllat: s’ha reactivat la Comissió de Llars vinculada al trasllat de les llars al poble. Sobre tot des de la llar El Rusc s’ha treballat molt sobre aquest trasllat i tot el que comporta: futurs canvis, les vivències de les persones, les seves pors, expectatives... S’ha fet un rigorós seguiment de les obres, les persones amb discapacitat han pogut seguir com les llars van creixent poc a poc i han visitat les noves instal·lacions. Banc d’Aliments: durant tot l’any ens hem beneficiat de les donacions del Banc d’Aliments. Aquest any hem entrat en un nou programa que ens ha permès rebre productes frescos i productes d’higiene personal a part dels aliments. La contractació d’una empresa de neteja ha significat un important suport en el manteniment de les llars (un cop per setmana a les dues llars).

Millores i adaptacions Renovació dels matalassos d’El Petit Princep. Renovació de la nevera i de la cuina d’El Petit Princep. Construcció d’una caseta magatzem al pati d’El Petit Princep. Renovació del mobiliari d’algunes habitacions d’El Rusc. Configuració dels nous calendaris i plafons per a una millor organització interna. Renovació d’un ordinador per a la llar El Rusc.

4


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Llars residències: Els Avets Activitats realitzades Equips: La consolidació dels equips obtinguda durant l’any 2009 no es va poder mantenir en l’equip de la Olivera ja que hi va haver diverses baixes durant l’any 2010. La forma de treballar, però, el carisma i la il·lusió de l’equip de monitors i voluntaris ha fet que aquest canvis no repercutissin en les persones ateses. Durant el mes de maig la responsable de la llar l’Olivera va estar de baixa i, en el mes de juliol, el Consell comunitari va decidir que la responsabilitat fos assumida per dues monitores de la mateixa llar. Persones acollides: A la llar Els Avets, una de las persones acollides que compartia habitació va demanar de poder tenir una habitació per a ella sola. Finalment vam poder trobar la opció que més va agradar a la persona que ho sol·licitava. S’ha mantingut una estreta relació amb les famílies de les persones acollides de forma telefònica i personal des de les llars. Aquesta forma de treball ens permet aproparnos més a la seva historia personal, a la seva família, als seus costums.

Moià

Coordinadora: SILVINA SCASSERRA scasserrasilvina@hotmail.com

LLAR ELS AVETS 9 persones acollides Pau Casals 21 08180 Moià 93 830 03 01 Responsable: EVA DOMÈNECH Equip: SILVIA DE LA FUENTE FERRAN QUIRÓS ROSA PUGA

LLAR L’OLIVERA 7 persones acollides Pl. comunitat de preveres 2 08180 Moià 93 820 84 68 Responsable: MARINA BENET (fins maig) VITO MURCIANO ENCARNA MELERO Equip: LAIA COSTA MONTSE ROMERA (subst) ROSA BATLLE (suport a les dues llars) ALICIA LILLO (substitucions a les dues llars)

Objectius 2011

Vida a les llars: A les llars s’ha mantingut el ritme setmanal de la reunió de llar, sent aquest un espai i moment d’oració: un conte o la llum d’una espelma poden ajudar-nos a expressar sentiments i emocions. Una veïna i amiga de la llar ens ajuda en l’elaboració de la vora dels pantalons de les persones acollides. Des de fa molts anys, els nostres esmorzars a l’Olivera es complementen amb la coca donada setmanalment per la família d’una de les persones acollides.

• Aconseguir un nou emplaçament per la llar l’Olivera. • Adaptar el mobiliari a les necessitats de les persones de la llar. • Potenciar i cuidar la relació amb els veïns i amics de les llars.

Millores i adaptacions

Llar Els Avets: Vam canviar de lloc la taula del menjador millorant i ampliant l’espai dels sofàs. Vam comprar una càmera de fotos, una impressora i una rentadora i es va canviar la bústia de l’entrada. En el mes de juliol es va reparar la caldera. Hem canviat les làmpades de les habitacions que no complien la normativa; aquesta tasca va ser realitzada per un amic de la llar. Durant els mesos de juny, juliol i agost, la família de dos monitores van col·laborar en el manteniment del jardí. Llar l’Olivera: Aquesta llar està en un edifici vell, esperant el canvi d’emplaçament, i molt sovint s’han hagut de realitzat tasques de manteniment per tal d’oferir un espai digne de viure a les persones acollides.

5


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Centre ocupacional El Rusc Tordera Activitats realitzades

STO. EL RUSC 23 persones acollides Veïnat de Sant Ponç 12 08490 Tordera 93 764 01 50 elrusctaller@yahoo.es Responsable: JORGE HERRERA Equip: JORDI MARQUÈS ÈRICA DURAN MÒNICA MORENILLA LAIA PARDO PEP VILANÓ

Noves incorporacions: Antonia Salguero i Gemma Barriga. Equip: Al juliol la Laia Pardo passa a jornada completa com a monitora del taller i es contracta en Pep Vilanó a tres quarts de jornada com a reforç de l’equip. Després de l’estiu també vam tenir, durant quatre mesos, a l’Alexandre, un voluntari exclusivament pel taller. Aquest increment de personal ens ha permès fer un replantejament del model organitzatiu del taller, que garanteix una millora del servei.

Activitats: Hem recuperat i incrementat els espais personalitzats i també hem creat nous espais per a fomentar la difusió de las activitats que realitzem: Radio, Brunzzzit, Blog… en els que les persones amb discapacitat hi participen directament. Una altra activitat que ha tingut continuïtat ha estat Teatre i Interpretació; el curs es va acabar amb el rodatge del curtmetratge “Que parezca un accidente“ i el primer pessebre vivent d’El Rusc.

Millores i adaptacions Construcció del nou edifici “El Pou”. Adaptació i enjardinament dels exteriors. Nou espai destinat a l’aparcament de vehicles. Més sales destinades a magatzem (antics despatxos). Millores de seguretat, tancat de la basa, porta a l’accés dels dipòsits.

Objectius 2011 Aprofitar les noves instal·lacions per a realitzar activitats pròpies del taller. Traslladar el menjador a “El Pou”. Consolidar la dinàmica actual del taller. Fomentar el voluntariat per a donar major qualitat a les activitats. Continuar donant difusió a allò que fem. Buscar noves fórmules per a donar sortida als productes del taller.

www.elrusctaller.blogspot.com 6


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Centre ocupacional Arc de Sant Martí

Moià

STO. ARC DE SANT MARTÍ

Responsable: MERCÈ ZAMORA 20 persones acollides Equip: SÒNIA TORRENT Calders 2 ELENA PASCUAL 08180 Moià MARIA GONZÀLEZ 93 830 13 62 / 93 820 77 12 ESTHER HERRAIZ avets.taller@ruscavets.org

Millores i adaptacions

Activitats realitzades

Mitjançant una subvenció s’ha adaptat una sala amb ordinadors que ens ha permès iniciar el taller d’estimulació cognitiva. S’ha condicionat una sala de relaxació i descans, per poder realitzar converses, jocs de taula, o gaudir d’activitats com costura, ganxet, escoltar musica, etc... Ha estat pensada, bàsicament, per a les persones grans que han de portar un ritme més tranquil, creant un ambient relaxat. Una part important del condicionament són els seients, butaques adaptades, balancins...

Activitats Laborals Elaboració artesanal de mosaic, bijuteria i paper reciclat. Elaboració de bosses de confetti. Reciclatge de bosses de plàstic. Repartiment de cartells per l’Ajuntament de Moià a les botigues del poble. Activitats d’Ajustament personal (Teràpia ocupacional) Mosaic: Productivitat pròpia artística com a producte de qualitat. Paper Reciclat: Es realitzen quadres, postals, llibretes, ... Activitat de Ioga: Relaxació mitjançant la respiració amb les persones que requereixen una atenció en la mobilitat. Taller de Ceràmica: Elaboració de gerros i porta espelmes. Taller d’informàtica: El realitza en petit grup al centre informàtic Serinco amb un monitor especialitzat. Taller de costura: Cosir sencilles peces de roba. Taller estimulació cognitiva: ajudar a mantenir les capacitats cognitives de memòria, atenció, raonament, concentració, etc... Equitació adaptada: en col·laboració amb l’Ajuntament de Moià i el Centre Hípic Malla.

Objectius 2011 Adaptació de l’atenció individualitzada integral de la persona al seu ritme evolutiu i de vida. Inici del taller d’imatge personal en petits grups adaptats. Iniciar el blog del Centre Ocupacional dins l’àmbit de comunicació. Oferir quatre places del taller ocupacional. Elaborar un pla de mercat de la producció pròpia artesanal

Altres Hem col·laborat en el Projecte Èxit amb l’IES Moianès. Un alumne de l’aula oberta ha estat fent pràctiques com a complement de la seva formació escolar en l’àmbit laboral. Hem participat dels projectes d’activitats lúdiques terapèutiques adaptades per a persones amb discapacitat intel·lectual, portat a terme i subvencionat per a la Diputació de Barcelona: Jornades de Vela a Arenys de Mar i d’Equitació a Malla al Centre Hípic Mas Batlló.

7


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Voluntariat EL RUSC Responsable: MAGDA POSALA 93 764 20 53 ruscassistents@yahoo.es

ELS AVETS Responsable: DAVID VERGÉS 93 830 13 62 / 93 830 77 12 avets.voluntariat@ruscavets.org

Voluntariat local, els amics de la comunitat

Famílies d’acollida L’acolliment familiar és molt important per a la persona amb discapacitat, però no totes elles disposen d’una família que ho pugui fer amb regularitat. És per això que disposem de famílies voluntàries que, de manera mensual o bé amb caire més puntual, acullen a casa seva aquestes persones. Sovint és un cap de setmana, un dia a dinar o bé la conviden a fer amb ells alguna activitat lúdica. Les famílies que opten per aquest tipus d’acollida coincideixen que és per a elles un gran enriquiment.

Pel que fa al voluntariat local hem augmentat la seva participació. Hem treballat per fidelitzar els voluntaris, els amics de la comunitat, i potenciar la seva diversitat en termes d’edats i orígens culturals. La presència d’aquests voluntaris/es en el dia a dia de la llar, donant suport a les activitats del taller o participant d’activitats comunitàries, és enormement valuosa.

Voluntaris estrangers Els Avets (Moià) Elisabeth Rümmele (Àustria) Katja Blume (Alemanya) Marjorie Micheau (França) Marci Várhomoki (Hongria) Péter Gyutai (Hongria) Alix Deslespierre (França) Hanna-Theresa Wappler (Alemanya) Myriam Jaquet (Suïssa) Julien Köhler (Alemanya) Salomé Egli (Itàlia)

El Rusc (Tordera)

Programa de Voluntariat Europeu Aquest any 2010 només un voluntari, Péter Gyutai, ha estat acollit per mitjà del Programa del Servei de Voluntariat Europeu a Els Avets. Les ajudes s’han vist seriosament retallades i això ha fet que no ens aprovessin moltes candidatures que anys anteriors s’havien aprovat.

8

Michal Endrle (República Txeca) Lucie Cerna (República Txeca) Moritz Lingens (Alemanya) Felix Trapp (Alemanya) Peter Koltzsz (Alemanya) Gabriel Lettner (Alemanya) Anna Chodorowska (Polònia)


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

ComunicacióBlog El Rusc EL RUSC

Responsable: JORDI MARQUÈS 93 764 01 50 / 93 764 20 53 rusccomunicacio@yahoo.es

ELS AVETS Responsable: ROSER BLÀZQUEZ 93 830 13 62 / 93 820 77 12 comunicacio@ruscavets.org

El Blog és una eina molt util per donar a conèixer les activitats d’El Rusc i que es manté molt actiu i visitat per la gent vinculada a la nostra entitat. El 2010 vam presentar el nostre blog a la tercera edició dels Premis Blocs de Catalunya.

www. elrusctaller.blogspot.com

Programa de radio

Una de les activitats del taller El Rusc és el programa de ràdio. Les seves sis protagonistes són: la Juana, la Júlia, l’Anna, l’Antònia la Pilar i la Gemma. Una petita col·laboració en la organització per part del monitor que correspongui, i l’ajuda indispensable en el muntatge d’en Martí de ràdio Tordera, sense el qual no seria possible fer el programa. El programa que abans era en directe, ara no ho és, el que ens permet preparar-ho amb tranquil·litat. Necessitem dos dies per decidir els temes, la composició i les noticies que recollim, i dos dies més per gravar en els estudis de ràdio Tordera. Tots els programes els podeu escoltar a través del blog El Rusc

Publicacions Actualment la revista Rusc i Avets arriba a un promig de 750 persones o entitats. S’edita tant en paper com en versió digital. Aquesta publicació, de caràcter trimestral, mostra, a través dels diferents articles, la vida a les llars i tallers d’El Rusc i Els Avets. La característica principal és la participació de les persones amb discapacitat en l’elaboració dels articles.

Programa Tàndem a Els Avets

Els Avets, des de fa tres anys porta a terme aquest Programa d’educació en valors a les escoles i altres entitats, realitzant activitats amb infants i adolescents. Els objectius són: - apropar i normalitzar la realitat de les persones amb discapacitat, canviant la mirada dels infants vers aquest col·lectiu. - Treballar els valors de respecte a la diferència - potenciar la integració social de les persones amb discapacitat en el seu entorn. - Donar la oportunitat a aquest col·lectiu de ser agents actius d’un projecte educatiu que ajuda tant al seu propi desenvolupament, com al dels infants a qui s’adrecen. Aquest any hi han participat:

El Guaiteu (Els Avets) i El Brunzzit (El Rusc) són dos butlletins mensuals. Aquestes publicacions tenen un caràcter més casolà, amb notícies i anècdotes del dia a dia.

9

ESCOLA PIA DE MOIÀ ESCOLA J. ORRIOLS I ROCA IES SANT GABRIEL AGRUPAMENT ESCOLTA MN. AMADEU OLLER


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

L‛àlbum de fotos

Activitats generals Els Avets

Dinar de final de curs

Venta de roses per Sant Jordi Rua de Carnestoltes de Moià 2010

Trobada comunitària al Molí Nou (Moià) Programa Tàndem

Activitats generals El Rusc

Rua de Carnestoltes 2010 Festa de Nadal i pessebre vivent

Festa final de curs. Teatre Clavé

10


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Federació de l‛Arca

Canvi de coordinador

Aquest any hi ha hagut un canvi del nostre coordinador-delegat de l’Arca, que és qui acompanya les comunitats de Catalunya (El Rusc i Els Avets) i el nou projecte de l’Arca a Madrid. Hem acomiadat en Bruno Grandgeorge (Suïssa) que ha fet una gran feina i ens ha acompanyat molt en el procés de creixement i separació de les dues comunitats en entitats diferenciades. Volem agrair-li la seva gran dedicació durant tots aquests anys i la seva amistat amb les persones d’ambdues comunitats. Des de la seva senzillesa i implicació, ha deixat una petjada molt important en la història de les nostres comunitats. Moltes gràcies Bruno! I la nova coordinadora és la Guenda Malvezzi (Itàlia) a qui donem la benvinguda i amb qui esperem poder continuar treballant en els projectes endegats fins el moment.

En Bruno, al centre, amb membres de la comunitat El Rusc i de la comunitat La Corolle (Suïssa) La Guenda amb en Jordi i l’Antonio d’Els Avets

Formacions

Cartas del Arca

Aquest any hem participat de diferents formacions que s’han organitzat des de l’Arca: * responsables de llar a Eslovènia, * monitors de taller a Ucraïna, * responsables de comunitat a Lituania,

Enguany s’ha participat, en collaboració amb l’Arca de Llatinoamèrica, en l’edició de la revista “Cartas del Arca” en castellà, on es publiquen articles de reflexió i experiències de membres de la Federació Internacional de l’Arca. Fins aquest moment aquesta publicació només s’editava en anglès i francès. Les traduccions han estat fetes per un equip de voluntaris vinculats a les nostres comunitats.

I també s’ha fet una visita a la comunitat La Corolle (Suïssa)

Solidaritat entre comunitats Aquest any s‛ha fet, en concepte de donatiu, una aportació de 5.000 € a l‛Arca Internacional adreçada a les comunitats de: Egipte 3.000 €

Haití

2.000 €

11

Comunitat Al Fulk, Egipte


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Memòria econòmica Ingressos

Despeses

Despeses 2010

Ingressos 2010

12


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Personal Formació

Dades del personal laboral 2010

ELS AVETS Tallers i jornades Consolidació de la gestió econòmica i financera. La participació de les persones amb discapacitat a les nostres entitats. Atenció a la dependència. Sexualitat i afectivitat en adults amb discapacitat intel·lectual. Pla de control de proveïdors i traçabilitat. Jornada de treball saludable amb persones dependents. Necessitats professionals i formatives dels serveis d’atenció a les persones amb dependència.

Cursos Curs de manipulador d’aliments. Noves tecnologies aplicades al finançament. Sistemes FRN-L’EIS i la seva aplicació. Administració de medicaments i control de farmàcia. Programa de gestió d’associacions Suport-Socis Basic (e-learning). Curs de formació del programa Qualifica’t. Formació pels voluntaris del Servei de Voluntariat Euro peu (Màlaga).

Formació a l’Arca Visita a la Corolle (Suïssa). Formació per responsables de llar (Eslovènia). Formació per monitors de taller (Ucraïna).

Congressos I Congrés sobre alteracions de conducta.

EL RUSC Formació a l’Arca Visita a la Corolle (Suïssa). Formació per responsables de llar (Eslovènia). Formació per monitors de taller (Ucraïna). Formació de responsables de les comuniats de l’Arca de la nostra antiga zona (Lituania)

Congressos I Congrés sobre alteracions de conducta.

Cursos Formació en llenguatge de signes a la Universitat de Girona. Equinoterapia en la discapacitat

13

Imatges dels espais de formació de l’Arca a les comunitats d’Ucraïna, Eslovènia i Suïssa


Associació ó Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Bones pràctiques

El temps passa i les coses canvien. En els últims anys s’exigeix molt més al tercer sector i a les entitats i això implica que, a més d’estar immersos en les nostres tasques, haguem de mostrar i explicar què fem i com ho fem. Aquest aspecte, com és normal, també arriba a la nostra associació i ens obliga a seguir amb l’esperit de servei cap a les persones amb discapacitat, amb la mateixa voluntarietat, però cada vegada més ajustada als nous temps, més formada i professional. És per això que seguint les noves normatives i necessitats del sector, estem abocats en diferents processos que s’adrecen cap a la legalitat, la professionalització i la cerca de reconeixement i confiança social. En aquest sentit des d’El Rusc ja hem iniciat els contactes i tràmits amb les empreses que ens ajudaran en l’adquisició de la normativa de qualitat ISO, conjunt de normes sobre qualitat i gestió contínua de qualitat, establertes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO). També estem començant el disseny del Pla d’Autoprotecció i Emergència que ha de permetre identificar, prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els bens, possibilitant el respondre adequadament a les possibles situacions d’emergència i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil. En el mateix sentit, la prevenció de riscos laborals també està en marxa i garanteix la salut i seguretat del personal. Un altre d’aquests processos és la formació per a l’adquisició de la qualificació professional que certifiqui la formació mínima adequada per treballar amb persones amb discapacitat, mitjançant el Programa Qualifica’t del Departament d’Ensenyament. Tot aquest procés està just en el seu primer estadi i progressivament s’aniran seguint els passos proposats per la Generalitat de Catalunya i per la Federació DINCAT. Una altra qüestió a la que ens porten els nous temps és la necessitat de treballar amb eines de transparència i rendició de comptes, que fa referència a l’explicació d’aspectes organitzatius, com la raó de ser i els valors de l’entitat, les activitats, el seu impacte, el finançament, l’equip, les polítiques de gestió i desenvolupament de persones, les polítiques de comunicació, etc, ... Fa temps que perseguim aquest objectiu i de mica en mica ens anem organitzant per poder dur a terme tot aquest procés. Per una altra banda, creiem que és necessària la instauració d’una cultura d’avaluació que ens permeti reconèixer els punts de bon funcionament del nostre treball i a l’hora detectar aquells aspectes a millorar. Per això estem treballant en la definició d’uns indicadors de qualitat, elaboració d’enquestes de satisfacció i intentar ajustar-nos a les actuacions de qualitat que marca la Generalitat de Catalunya. Tot plegat sona a “molta” feina, però com ja és habitual, l’encarem amb molta il·lusió doncs entenem que totes aquestes actuacions ens ajudaran a millorar en tots els aspectes. Donem espais de participació i opinió a la persona amb discapcitat

Subvencions i col·laboracions Ajuntament de Moià

Ajuntament de Tordera

14


Associació Rusc i Avets Comunitats de l’Arca de Catalunya

Projectes i millores El Rusc Noves llars de Tordera. Finalització de les obres de les dues noves llars, una per a deu persones i una altra per a sis persones. La previsió és traslladar-nos a viure-hi a finals del 2011. Imatges de les noves llars a Tordera

Taller El Rusc. S’ha fet una gran rehabilitació de molts espais de la casa d’El Rusc que es destinen a Taller bàsicament i una sala com a vestidors. S’ha rehabilitat la sala de taller amb renovació de tota la fusteria interior i exterior. Col·locació d’una nova porta a la Capella, pintar-la i arreglar el parquet. Finalització de l’espai comunitari d’El Rusc. Les obres han durant un any i el novembre d’aquest any hem inaugurat els nous espais que serviran com a menjador i despatxos de tota la Comunitat. És un espai polivalent de 210m per a totes les activitats comunitàries. L’anomenem “EL POU”.

Imatges dels espais comunitaris El Pou, a El Rusc

Els Avets S’han acabat les obres del Centre ocupacional amb l’ampliació dels despatxos i habilitació de noves sales d’activitats. Una amb ordinadors per al taller d’estimulació cognitiva i una altra de descans, adaptat a les persones més dependents.

Entrada de la llar Els Avets Ampliació del Centre ocupacional

A la llar Els Avets es va renovar la instal·lació de la calefacció i volem continuar executant el pla de reformes pendents. Properament hi ha el projecte de realitzar les obres i el trasllat de la llar l’Olivera a un nou emplaçament en els terminis establerts. Volem aprofitar la situació de refundació per a donar un impuls a la participació i implicació dels socis i col·laboradors, augmentant la xarxa social. Ens plantajem augmentar també l’oferta de places tant del centre ocupacional com de les llars residències i potenciar la recerca de noves fonts de finançament.

15


La nostra associació està federada a