Page 1

FITXA DE PROJECTE _Títol:

"Barris desafavorits davant la crisi:segregació urbana, innovació

social i capacitat cívica ." Estudi de cas, Pardinyes (Lleida).

_Àrees de treball: Àrea de Sociologia i Comunicació _Equip: Andreu Camprubí _Calendari: Juny-setembre de 2013. _Descripció del projecte: Recerca finançada pel Recercaixa en la seva edició de 2012. L’IGOP realitza aquesta recerca i el Risell sccl hi participa amb l’elaboració d’un dels estudis de cas. Concretament el cas del barrí lleidatà de Pardinyes. La realització d’aquest estudi de cas consisteix en la realització de 8 entrevistes a informants clau, un buidatge documental per contextualitzar el barri i la realització d’una observació en alguna de les pràctiques considerades innovadores. El resultat serà un informe analític amb els resultats de la triangulació de resultats. En aquest enllaç hi trobareu el vídeo promocional realitzat pel Recercaixa. I en aquest altre, hi trobareu el blog del projecte.

Barris i Crisi. Recercaixa 2012  
Barris i Crisi. Recercaixa 2012  
Advertisement