Page 1

FITXA DE PROJECTE _Títol:

“Sistema d’informació per avaluar l’impacte dels serveis d’inserció

laboral en les persones amb discapacitat i/o transtorn de salut mental”"

_Àrees de treball: Àrea de Sociologia i Comunicació _Equip: Andreu Camprubí _Calendari: novembre de 2013-gener 2014. _Descripció del projecte: Projecte que encarrega la Xarxa pel Foment de la Inserció Laboral (XFIL) a l’IGOP-UAB. La tasca encarregada al Risell correspon a la primera part del projecte, que consta de les següents parts:

    

Planificació de l'estratègia del treball de camp La construcció del guió d'entrevistes Realització de les entrevistes i target d'informants Procés de recerca de bases de dades i altres fonts Estructura de l'anàlisi.

La finalitat del projecte és la d’establir un sistema d’indicadors que permeti avaluar, comunicar i rendir comptes de la tasca que realitzen les diverses entitats de la XFIL en el camp del treball amb suport.

Indicadors XFIL