Page 1

FITXA DE PROJECTE _Títol: Diagnosi de l’exclusió social a la Comarca del Berguedà _Àrees de treball: Àrea de Sociologia i Comunicació _Equip: Andreu Camprubí _Calendari: Entrega a març de 2013 _Descripció del projecte: Estudi realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) en el marc del programa d’assessorament a les entitats municipals en el desenvolupament de Plans d’Inclusió Social. El gruix del projecte ha estat la realització íntegra del mapa de vulnerabilitat amb la col·laboració de les tècniques del Pla Comarcal d’Inclusió Social del Berguedà en el nodriment de dades internes. S’han buidat totes les fonts secundàries possibles per tal d’obtenir la informació necessària per dur a terme una fotografia de la realitat de l’exclusió social a la comarca. El resultat és un complert informe que identifica i quantifica els principals àmbits, factors i riscos d’exclusió a la comarca. S’ha tingut sempre present la particularitat rural de la comarca i les implicacions que això suposa en termes d’exclusió i les posteriors polítiques inclusives. Al mateix temps s’ha assessorat a l’oficina tècnica del Pla Comarcal d’Inclusió Social per tal de dissenyar un observatori de l’exclusió a la comarca. S’ha assessorat en la creació d’una eina informàtica per la recollida i presentació de les dades i en la creació d’un protocol amb els diversos actors implicats per tal d’alimentar aquest observatori.

Diagnosi de l'exclusió social al Berguedà  

Projecte d'acompanyament al Pla Comarcal d'Inclsuió Social

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you