Page 1

2013 01

Newsletter čisté mobility Občasník pro zájemce o eletromobilitu, cyklodopravu a další šetrné způsoby dopravy.

Nová Cyklostrategie 2013 schválena vládou

Systém rychlodobíjení autobusů, Ženeva, Švýcarsko Zdroj: www.treehugger.com/clean-technology/worlds-first-high-capacity-flash-charging-electric-bus-system-tops-charge-15-seconds.html

Bezdrátové dobíjení vozidel městské hromadné dopravy v praxi Jednou z možností jak vysvobodit naše města z oblaků výfukových plynů je modernizace vozového parku městské hromadné dopravy. Ačkoliv nejsou bateriové technologie na trhu žádnou novinkou, plošný přechod od spalovacích motorů (SP) k bateriově poháněným motorům nebo k motorům hybridním, kombinující jak SP, tak elektrický pohon, vázne především kvůli vysokým pořizovacím cenám a nedostatku dobíjecích stanic. Situace je ještě složitější v případě elektroautobusů MHD, které zkrátka nelze uprostřed dne odstavit a nechat několik hodin nabíjet. Řešení nabízí systém bezdrátového dobíjení baterií, který je v současnosti testován a v praxi byl zaveden například ve švýcarské Ženevě. Technologie bezdrátového dobíjení umožňuje dobíjení baterií bez nutnosti zapojení do elektrické sítě. Zapomeňme na nevzhledný spletenec elektrické sítě nad hlavami občanů českých měst. Autobusy používající technologii bleskového dobíjení můžou nahradit konvenčně poháněné autobusy, ale i trolejbusy, případně tramvaje v městských aglomeracích a přispět tak ke zkvalitnění městského prostoru a ozvduší. Už dnes existují instalace bezdrátového dobíjení, které se dají použít na veřejných parkovacích plochách, v garážích a podobně. Taková opatření by předznamenala skutečný rozkvět elektromobility. Technologie bleskového dobíjení baterií městských elektroautobusů umožňuje dobití baterie autobusu ve vybraných zastávkách pomocí dobíjecího ramene nad zastávkou. Během 15 sekund dodá dobíjecí rameno až 400 kW výkonu, což umožní dobít baterii, zatímco pasažéři vystupují a nastupují. Na konečné sta-

nici pak dojde k úplnému dobití baterie během 3–4 minut. Při vzdálenosti 25 cm mezi dobíjecím ramenem a samotným vozidlem je efektivita dobíjení 90 % a systém je plně funkční i při vychýlení vozidla od dobíjecího ramene. Technologie implikuje použití mnohem menších a lehčích baterií, čímž se rapidně sníží pořizovací ceny elektrovozidel. Technologií bezdrátového dobíjení a jejího využití v systému MHD se v současnosti zabývá několik společností, včetně společností ABB anebo WAVE, která se chystá ve spolupráci s městy vyzkoušet technologii v praxi v kanadském městě Montreal, německém Mannheimu, ale i v areálu univerzity amerického státu Utah. Další pilotní projekt běží v Londýně, kde společnost Qualcomm Halo ve spolupráci s městem testuje flotilu 50 elektromobilů v ostrém provozu. Bezdrátové bleskové dobíjení je technologií s potenciálem eliminace dvou hlavních překážek zpomalujících rozvoj elektromobility, tj. pořizovací cena, která se sníží díky použití menších a lehčích baterií a nedostačující dobíjecí infrastruktura, která je v tomto případě nahrazena infrastrukturou bezdrátového dobíjení, jejíž náročnost na výstavbu je obecně nižší.

Dne 22. května schválila vláda nový strategický dokument „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020“. Cyklostrategie má za cíl zvýšit podíl cyklistické dopravy, zejména ve městech, a zlepšit efektivitu při výstavbě cyklistické infrastruktury. Rovněž má za cíl zlepšit komunikaci a koordinaci mezi orgány státní správy, městy a obcemi. Stát chce podle nové Cyklostrategie podpořit dopravu na kole, hlavně na kratší vzdálenosti, tedy ve městech. Právě tam může větší podíl lidí na kolech ulevit automobilové dopravě. Náklady na cyklistickou infrastrukturu včetně parkovacích stání jsou totiž mnohem nižší. Cyklostrategie představuje vice než tři desítky opatření, čtyři hlavní cílové oblasti a navrhuje postup, jak dosáhnout plánovaných cílů. Mnohá opatření jsou přitom systémová, jako například vhodná úprava stávajících předpisů a zákonných norem. Více informací na www.cyklodoprava.cz.

O projektu ELPROM Rozhovor s Tomášem Řeháčkem, manažerem projektu ELPROM. Jaký je význam čisté mobility? Čistou mobilitou označujeme možnosti osobní přepravy s minimálními dopady na životní prostředí. V dopravě jsme navíc svědky velmi liknavé aplikace nových technologických řešení a to je třeba změnit. Proč má vaše organizace zájem na její propagaci? REC ČR se průřezově zabývá mnoha environmentálnimi tématy a ekologická doprava je jednou z nich. Vnímáme nutnost modernizace současných transportních systémů. Spalovací motor je technologie stará přes 100 let. I přes částečné zdokonalení je jeho provoz stále závislý na ropných derivátech, které postupně ubývají. Co chystáte v rámci projektu ELPROM, který čistou mobilitu propaguje? V rámci projektu připravujeme nové webové stránky, letáky, publikace, výzkumy veřejného mínění a další aktivity, které pomohou se dobře orientovat v nových a zároveň šetrných technologiích v dopravě.


První český carsharing Autonapůl vzniklo v Brně před 10 lety a nyní působí v Praze, Brně a Liberci. Sdílením aut šetří peníze svých uživatelů i životní prostředí. Carsharing je vlastně levnější, mnohem flexibilnější a otevřenější forma autopůjčovny. Smlouva se společností se podepisuje jen jednou a vozidla jsou k dispozici non-stop. Účtují se už od jedné hodiny výpůjčk y a zákazníci platí jen za to, co skutečně ujedou. V rámci vozového par k u Autonapůl je možné si vybrat mezi malými, středními i velkými vozy a k dispozici je i přívěsný vozík. Polovina aut ve flotile je nových nebo zánovních, všechna jsou pak pravidelně servisována. Autonapůl provozuje například

dvě Octavie kombi, Ford Fusion, dvě Kie Ceed kombi, VW Sharan apod. – celkový počet je nyní 14. Na jedno auto připadá nyní asi sedm uživatelů – rodin, jednotlivců či živnostníků nebo menších organizací. Autonapůl se typicky vyplatí lidem ve větších městech, kteří bydlí v dosahu městské hromadné dopravy a kteří auto nepotřebují pro své každodenní cesty. „Navíc je potvrzené, že do ročního nájezdu kolem 10 000 km se nevyplatí kupovat auto vlastní a je výhodnější jezdit autem sdíleným,“ řekl Stanislav Kutáček z www.autonapul.org. Autonapůl má rovněž Facebook profil k dispozici na www.facebook.com/autonapul.

CNG jako alternativní pohonná hmota

Jeden z 20 nových CNG autobusů slovinské Lublaně. Zdroj: http://civitas-initiative.org

Plyn je dobře známou alternativou ke konvenčním pohonným hmotám. Využití zemního plynu v dopravě známe z českých silnic především ve formě LPG, tedy zkapalněného zemního plynu. Ve světě ovšem převažuje CNG, což je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Jaké jsou výhody CNG? Stane se stlačený plyn pohonnou hmotou budoucnosti? CNG je zemní plyn běžně dostupný v plynovodné síti. Pro využití v dopravě musí být ovšem 200x stlačen. Po stlačení je lehčí než vzduch, což znamená, že při případném úniku dochází k samovolnému odvětrání. S vozidlem poháněným stlačeným plynem můžete tedy, na rozdíl od LPG, pohodlně

využít i parkování v podzemních garážích. S využitím CNG přichází také nezanedbatelná úspora spotřeby ve srovnání s konvenčními palivy. Cena CNG vč. DPH se v ČR pohybuje okolo 23 až 25 Kč/kg což odpovídá 16,50 až 17,80 Kč/m3 (ekvivalent 1 litru benzínu). V současnosti je CNG je považováno za ekologické palivo. Důvodem je skutečnost, že stlačený plyn obsahuje především methan (96–98 % objemu) a má ve srovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejnižší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Odhaduje se, že zásoby zemního plynu vystačí zhruba dvakrát déle než zásoby ropy, což dává CNG dobrou perspektivu i do budoucna. Rozvíjí se také ekologicky udržitelná varianta využití stlačeného bioplynu. BioCNG lze vyrábět z odpadů (skládky, čističky odpadních vod) a zemědělských plodin (kukuřice, tráva, kejda). Jakmile se tedy stane zemní plyn vzácnějším a hůře dosažitelným, lze očekávat prudký rozvoj výroby BioCNG. Je ovšem třeba přiznat, že CNG má také své nevýhody. Předně cena přestavby pohonu auta z benzínu na CNG se pohybuje okolo 60 000 Kč. Související nevýhodou je zmenšení zavazadlového prostoru kvůli umístění nádrže na CNG. Ovšem řada světových automobilek již dnes nabízí tovární vozy s pohonem na CNG bez jakéhokoli omezení zavazadlového prostoru. Druhou hlavní nevýhodou je stále poměrně řídká síť čerpacích stanic, jejichž počet se v ČR pohybuje okolo 50. Nicméně jejich výstavba se v posledních letech zrychluje a dá se tak očekávat výrazný nárůst počtu čerpacích stanic v dalších letech.

Chůze je ekologicky nejšetrnějším způsobem dopravy Je všeobecně známo, že chůze má velice pozitivní vliv na tělesné i duševní zdraví. Ne každý má ovšem v dnešní době čas na pravidelné procházky. Přemýšleli jste ovšem někdy o chůzi jako o způsobu dopravy? I ranní cesta z bydliště do práce může totiž znamenat mnoho pro vaši tělesnou kondici. Svižnější chůze po dobu od patnácti minut do dvou a půl hodiny denně totiž snížuje riziko rakoviny prsu a tlustého střeva. Chůze také podporuje tvorbu „dobrého“ cholesterolu HDL, čímž brání kornatění tepen. Zlepšuje také citlivost tkání na inzulin a snižuje tak jeho produkci. Při chůzi dále spalujete cukr, díky čemuž klesá nebezpečí onemocnění cukrovkou. Chůze je levným, trvale udržitelným a k životnímu prostředí velmi šetrným způsobem dopravy. Je vhodná pro zdraví populace a usnadňuje dopravu v centrech měst. Přítomnost chodců je navíc indikátorem kvality života ve městě.

Elektromobily Moravskoslezského kraje Zdroj: http://dataplan.info/img_upload/c6e3eef692 b618867bd4ece4fa16cf48/elektromobily3.jpg

Elektromobily v Moravskoslezském kraji Od 16. května 2013 mají zaměstnanci Moravskoslezského krajského úřadu k dispozici dva služební elektromobily, které jim byly pronajaty společností ČEZ, a.s. na dobu tří let. Vozidla mohou být dobíjena přímo před krajským úřadem, kde byla vybudována veřejná dobíjecí stanice. Elektromobily budou zaměstnanci krajského úřadu využívat především k cestám po Ostravě a v jejím okolí. Kraj tímto krokem deklaruje potřebu chránit životní prostředí a kvalitu ovzduší, jehož špatná kvalita je v Moravskoslezském kraji dlouhodobým problémem. Aktivita bude i do budoucna financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Pro více informací navštivte http://iszp.krmoravskoslezsky.cz/.

czechrepublic.rec.org • www.cistamobilita.cz Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný REC ČR a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. • Kontaktní informace: Tomáš Řeháček – trehacek@rec.org; Tomáš Kažmierski – kazmierski.tomas@gmail.com • Facebook: www.facebook.com\cistamobilita • Grafický návrh a sazba: 2123design s.r.o. • © 2013.

Čistá mobilita - Newsletter #1  

V tomto vydání: Bezdrátové dobíjení vozidel městské hromadné dopravy v praxi První český carsharing CNG jako alternativní pohonná hmota...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you