Page 1

CASTELLÓ DE LA LITERATURA

HOMENATGE A LES FAMÍLIES DELS ESCRIPTORS DE LA CIUTAT I LES COMARQUES DE CASTELLÓ P RESENTACIÓ

DEL

LLIBRE A NTOLOGIA D’E SCRIPTORS C ASTELLONENCS ~ Teatre Principal de Castelló ~

Acadèmia Valenciana de la Llengua Ajuntament de Castelló de la Plana Universitat Jaume I

Profile for El Pont Cooperativa de Lletres

Antologia d'Escriptors Castellonencs  

Presentació PDF del llibre "Antologia d'Escriptors Castellonencs", de Luís Meseguer

Antologia d'Escriptors Castellonencs  

Presentació PDF del llibre "Antologia d'Escriptors Castellonencs", de Luís Meseguer

Profile for elpont