__MAIN_TEXT__

Page 1

IKÄÄNTYVÄ MIELI IKÄÄNTYVÄ MIELI

mielen hyvinvointia vanhetessa

Mielen hyvinvointia vanhetessa

V

arttuneiden kansalaisten mielen terveys on ikääntyvässä Suomessa yhä ajankohtaisempi puheenaihe. Mielen hyvinvointi lisää elämäniloa ja parantaa elämänlaatua eläkeiässä. Se on voimavara, joka tukee iäkkäiden jaksamista arjessa ja vahvistaa toimintakykyä. Mielenterveyttä voi ja kannattaa vaalia. Mielenterveys on hyvän vanhuuden keskeinen elementti. Mielenterveysymmärrystä ja -osaamista tarvitaan niin vanhustyössä kuin yhteiskunnassa, yhteisöissä ja perheissä. Mielenterveystiedoista ja -taidoista on hyötyä sekä iäkkäille itselleen että heidän parissaan toimiville. Kyse on usein arkisista ja pienistä asioista, mutta myös yhteiskunnan ja yhteisöjen valinnoista sekä elämän ja asenteiden pohtimisesta. Tämä teos kertoo eläkeikäisten mielen hyvinvoinnin edistämisestä ja tukemisesta. Iäkkäiden mielenterveyttä tarkastellaan voimavaralähtöisesti ja varttuneiden moninaisuutta arvostaen. Teos on tarkoitettu kaikille iäkkäiden kanssa tekemisissä oleville.

Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

Profile for Eloisa ikä

Ikääntyvä mieli - Mielen hyvinvointia vanhetessa  

Tämä teos on tehty Suomen Mielenterveysseuran Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeessa (2012–2016), jonka tavoitt...

Ikääntyvä mieli - Mielen hyvinvointia vanhetessa  

Tämä teos on tehty Suomen Mielenterveysseuran Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeessa (2012–2016), jonka tavoitt...

Profile for eloisaika
Advertisement