Page 1

LES ENERGIES

Eloi Capdevila Tapias 3r ESO 2013 Tecnologia


ÍNDEX 1- Energies renovables - Solar tèrmica - Solar fotovoltaica – Biomassa - Eòlica 2- Energies no renovables: - Petroli - Carbó - Gas natural - Nuclear


Solar tèrmica  L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament directa en forma d´escalfament o energia calorífica, de la radiació solar.  Les energie solar tèrmica té diverses aplicacions: - Calefacció - Climatització de piscines - Producció aigua calenta ÍNDEX

+info


SOLAR FOTOVOLTAICA  L’energia solar fotovoltaica es la transformació directa de la radiació del sol en electricitat.

ÍNDEX +info


BIOMASSA  La biomassa és matèria orgànica conreada per a ser otilitzada com a combustible per a la generació d'energia elèctrica.

ÍNDEX

+info


EÒLICA  L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, que es transforma amb altres tipus de energies més adecuades per la vida

ÍNDEX

+info


NUCLEAR  L'energia nuclear és l'energia de lligam que uneix les partícules que formen el nucli dels àtoms de cada element químic i que s'obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.

ÍNDEX

+info


PETROLI  El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni.

ÍNDEX +info


GAS NATURAL  El gas natural és una energia primària, o que es pot obtenir directament sense transformació.

ÍNDEX

+info


CARBÓ  És un combustible fòssil,  El petroli s'origina a les conques marines poc profundes on proliferen grans quantitats de plàncton.

ÍNDEX +info

Les energies Eloi Capdevila Tapias 3r ESO A  
Les energies Eloi Capdevila Tapias 3r ESO A