Page 1

GEĂ?NTEGREERDE PROEF 2010-2011

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

Aangeboden door Elodie Vyvey 6 Handel 1 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs. Mentor: Mevr. S. De Meyer

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

4


GEĂ?NTEGREERDE PROEF 2010-2011

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

Aangeboden door Elodie Vyvey 6 Handel 1 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs. Mentor: Mevr. S. De Meyer


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011


Woord vooraf Op het einde van het zesde jaar Handel krijg je de kans om een geïntegreerde proef te maken, op die manier word je volledig voorbereid op het hoger onderwijs. Wij kregen de kans om een minionderneming op te richten. Voor de minionderneming kozen we de naam “Savon Noir”, afgeleid van het Franse woord “zwarte zeep”. Wij verkochten bad- en wellnessproducten. Deze producten behoren tot een gevarieerd gamma en het zijn leuke geschenkartikelen. Onze doelgroep was meer ouders en leerkrachten. Tijdens het schooljaar kregen we verschillende opdrachten voor verschillende vakken: een sollicitatiebrief, een CV,… Vooral voor Nederlands, Frans, Engels en bedrijfseconomie kregen we opdrachten. Zo leerden we verslagen schrijven en facturen maken. Deze geïntegreerde proef is een bundel van alle opdrachten van het hele schooljaar. In januari hadden we een uitwisseling met een Zweedse school. Dit was een unieke reis. We bezochten de bedrijven SA Möbler en Tibrokök. De verslagen van deze 2 bedrijven zijn ook terug te vinden in mijn GIP-bundel. Ik zou ook graag nog enkele mensen bedanken. Eerst en vooral VLAJO, zij speelden een belangrijke rol bij de opstart en opvolging van de minionderneming. Graag zou ik ook de directie bedanken voor hun inbreng. Zonder hun toestemming en bijsturing zou dit niet gelukt zijn. Maar vooral onze leerkrachten, met name mevrouw De Meyer, zij was onze leercoach voor de minionderneming, meneer Decock van bedrijfseconomie en de vele andere taalleerkrachten die ons hielpen bij de verbetering en feedback van deze GIP-opdrachten. Bedankt!

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

3


Inleiding “Savon Noir, voor een natuurlijk gevoel!” zo luidt de slogan van onze minionderneming waar we enkele maanden aan gewerkt hebben. Het doel van dit project bestaat erin om ons via teamwork en opleiding tot zelfstandige ondernemers te brengen. Voor de vakken Frans, Nederlands, Engels, bedrijfseconomie en informatica kregen we een heleboel taken. Zo moesten we bijvoorbeeld voor Frans en Nederlands een assortiment en een reclamecampagne opstellen. Ook de reclamecampagne is in twee talen te vinden in mijn eindwerk. Voor Engels werkten we aan grote projecten zoals het “SME-project”. Dit project is gekoppeld aan de uitwisseling met Zweden, het bevat de inhoud van een bedrijfsbezoek ter plekke. Voor Bedrijfseconomie maakten we een marketingmix en we kregen ook opdracht om een analyse van een jaarrekening te maken. Voor informatica maakten we een user form en facturen in Excel.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

4


Inhoudsopgave 1

Deelopdrachten ....................................................................................................................... 9

1.1

Organogram ............................................................................................................................. 9

1.1.1

Organogram 1ste semester ....................................................................................................... 9

1.1.2

Organogram 2de semester...................................................................................................... 10

1.2

Uitnodiging aandeelhouders.................................................................................................. 11

1.3

Publiciteitscampagne Frans ................................................................................................... 12

1.4

Verslag aandeelhoudersvergadering ..................................................................................... 13

1.5

PowerPoint for Swedish students .......................................................................................... 15

1.6

Marktonderzoek .................................................................................................................... 19

1.7

Briefhoofd met userform ....................................................................................................... 23

1.8

Publiciteitscampagne Nederlands ......................................................................................... 24

1.9

Voorbereiding sollicitatiegesprek .......................................................................................... 25

1.10

Marketingmix ......................................................................................................................... 29

1.11

Assortiment Nederlands ........................................................................................................ 35

1.12

Sollicitatiebrief ....................................................................................................................... 38

1.13

CV ........................................................................................................................................... 39

1.14

Telefoongesprek Frans ........................................................................................................... 40

1.14.1

La demade de prix .................................................................................................................. 40

1.14.2

L’offre ..................................................................................................................................... 42

1.15

Boekhoudkundige verwerking facturen................................................................................. 43

1.16

Verslag “Ondernemer voor de klas” ...................................................................................... 49

1.17

Assortiment Frans .................................................................................................................. 51

1.18

Uitnodiging Frans ................................................................................................................... 55

1.19

Presentation of a Swedish SME ............................................................................................. 56

1.20

Analyse jaarrekening .............................................................................................................. 60

2

Doorlopende opdrachten ...................................................................................................... 73

2.1

Logboek .................................................................................................................................. 73

2.2

Bedrijfsbezoeken.................................................................................................................... 82

2.2.1

Verslag bedrijfsbezoek GYP ................................................................................................... 82

2.2.2

Verslag bedrijfsbezoek SA Möbler ......................................................................................... 83

2.3

Verslag bestuursvergadering ................................................................................................. 85

2.3.1

Verslag bedrijfsbezoek Tibrokök ............................................................................................ 87

3

Bijlagen................................................................................................................................... 88

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

5


3.1

Bijlage1: Reclamecampagne Frans ........................................................................................ 88

3.2

Bijlage 2: Enquête marktonderzoek....................................................................................... 89

3.3

Bijlage 3: Reclamecampagne “Stefke” ................................................................................... 91

3.4

Bijlage 4: Reclamecampagne “Valentijn”............................................................................... 92

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

6


Bibliografie Gedrukte werken Handboeken: DEVRIENDT, D., Word 2007 2010, 1 Basiscursus, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, 2010 DEVRIENDT, D., Word 2007 2010, 2 Gevorderd, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, 2010 FLEERACKERS, T., LENAERS, L., VAN DE CRUYS, V., Handelvijf, Module 1: “De onderneming: haar omgeving en doelstellingen.”, 2de druk, De Boeck, Antwerpen, 2008 MARSEELE, L., VANDEPUTTE, D., Office, vandaag, 1ste druk, De Boeck, Antwerpen, 2009 SMITS, C., BIN-normen, efficiënte communicatie, 6de druk, VVKSO, Brussel, 2007 VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., Handelzes, Module 8: “De boekhouding als beleidsinstrument. Investeringsbeleid. Financieel beleid.”, 2de druk, De Boeck, Antwerpen, 2010 VAN HAESENDONCK, J., e.a., Branché Ateliers X-tra 6 TSO, Van In, Wommelgem, 2007 Woordenboeken: ABELING, A. , Prisma woordenboek, Nederlands Frans, Utrecht: Het Spectrum, 2008

Elektronische bronnen David Pauwaert, Savon Noir, 2011, http://savonnoir.jozefienen.be/ Google Translate, 2011, http://translate.google.com/ Interglot, 2011, http://www.interglot.com/ NATIONALE BANK BELGIË, 2011, http://www.nbb.be/pub/index.htm SA Möbler, internet, 18 januari 2011, http://www.samobler.se/ VERSCHELDE K., CLAEYS P., Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, 2011, http://www.sintjozefbrugge.be

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

7


Overzicht van de bijlagen Deelopdrachten Bijlage 1: Publiciteitscampagne Frans Bijlage 2: Enquête marktonderzoek Bijlage 3: Reclamecampagne “Stef” Bijlage 4: Reclamecampagne “Valentijn”

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

8


1

Deelopdrachten

1.1

Organogram

1.1.1

Organogram 1ste semester

GEDELEGEERD BESTUURDER Astrid Demeulenaere

Management assistent Aurélie André

Financieel directeur

Administratief directeur

Commercieel directeur

Technisch directeur

Giorgi Tarashvili

Louise Christiaens

Stephanie Meeuws

Benjamin Hillewaert

Kassier

Webmaster

Order Entry

Magazijnier

Steven Verhulst

David Pauwaert

Eline Vermeulen

Matthias Verbeke

Human Resources manager

Reclame & marketing

Aankoper

Thibault Debuyst & Ann- Sophie Cafmeyer

Jozefien Vandousselaere

Boekhouders Miguel Staelens & Cédric Cornelis

Elodie Vyvey

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

9


1.1.2

Organogram 2de semester

GEDELEGEERD BESTUURDER Louise Christiaens

Management assistent Stephanie Meeuws

Financieel directeur

Administratief directeur

Commercieel directeur

Technisch directeur

Miguel Staelens

Jozefien Vandousselaere

Aurélie André

Giorgi Tarashvili

Kassier

Webmaster

Order Entry

Cédric Cornelis

David Pauwaert

Elodie Vyvey

Boekhouders

Human Resources manager

Cédric Cornelis & Matthias Verbeke

Astrid Demeulenaere

Reclame & marketing Thibault Debuyst & Eline Vermeulen

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

Magazijnier Ann-Sophie Cafmeyer & Benjamin Hillewaert

Aankoper Jozefien Vandousselaere

10


1.2

Uitnodiging aandeelhouders

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 www.sintjozefbrugge.be

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

6 oktober 2010

Geachte mevrouw, mijnheer Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze minionderneming! Maak voor het eerst kennis met ‘Savon Noir’ op onze eerste aandeelhoudersvergadering. Tijdens deze avond stellen wij ons assortiment bad- en wellnessproducten voor. Ook de minionderneming ‘Coffee Break’ presenteert dan hun aanbod koffie- en ontbijtproducten. Wij verwachten u op dinsdag 19 oktober 2010 om 19.30 uur in de ‘Schilderskapel’ van het SintJozefsinstituut Handel en Toerisme in Brugge, ingang via de Giststraat. Daar kunt u uw voorlopig aandeelhoudersbewijs inruilen tegen het definitieve aandeel. De avond verloopt als volgt:      

Verwelkoming door de gedelegeerd bestuurders van beide miniondernemingen Woordje door mijnheer Vandorpe, directeur Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Voorstelling ‘Savon Noir’ Gastspreker over zelfstandig ondernemen Voorstelling ‘Coffee Break’ Slotwoordje

Na de voorstelling nodigen wij u uit op de receptie, uiteraard met een hapje en een drankje. Wij hopen alvast op uw aanwezigheid om er samen met ons een leuke avond van te maken! Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via www.artephp.be/mini6HA/inschrijf.php (code: mediawijs) of via onderstaand strookje vóór vrijdag 15 oktober 2010. Met vriendelijke groeten

Louise Christiaens Administratief directeur Savon Noir

 Naam: .................................................................................................................  zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering van 19 oktober 2010 - aantal personen: .........  kan helaas niet aanwezig zijn. Graag dit antwoordstrookje vóór 15 oktober terugsturen naar: Sint-Jozefsinstituut, Savon Noir, Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen van 6 Handel 1.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

11


1.3

Publiciteitscampagne Frans

Avez-vous déjà vu quelque chose de plus doux et de plus mignon que notre petit caneton?

Maintenant vous pouvez l’acheter au prix modeste de €15,20. Il suffit de faire chauffer mon ventre, un coussin facile à retirer, dans un four à micro-ondes pendant 1 minute. Remettez-le dans la peluche et laissez-moi vous faire un gros câlin bien chaud. Je suis parfumé avec des huiles essentielles pures et apaisantes de lavande. C’est idéal pour vous aider à trouver facilement le sommeil.

Après une journée difficile ou fatigante, le caneton vous aidera à vous endormir. Pour les petits, cela a un effet calmant. Voilà, beaucoup de raisons pour acheter notre caneton mignon. Si vous êtes intéressée, contactez ‘Savon Noir’.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

12


1.4

Verslag aandeelhoudersvergadering

Savon Noir Zilverstraat 26 8000 Brugge

Datum en uur

2010-10-19,

Plaats

“Schilderskapel” Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge

Aanwezig

Astrid Demeulenaere, Aurélie André, Giorgi Tarashvili, Louise Christiaens, Stephanie Meeuws, Eline Vermeulen, Benjamin Hillewaert, Miguel Staelens, Cédric Cornelis, Steven Verhulst, Elodie Vyvey (verslag), Thibault Debuyst, David Pauwaert, Ann-Sophie Cafmeyer, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke

Verontschuldigd

Geen

Aantal pagina’s

2

Notulist

Elodie Vyvey

Agendapunten 1 2 3 4 5 6

Onthaal Woordje door mijnheer Vandorpe, directeur St.- Jozefsinstituut Voorstelling “Savon Noir” Gastspreker Voorstelling “Coffee Break” Verkoop en receptie

1

Inleiding

De mensen werden verwacht om 19.30 uur aan het onthaal, daar konden ze hun voorlopig aandeelhoudersbewijs inruilen voor het definitieve. Louise en ikzelf waren hiervoor verantwoordelijk. De mensen werden vriendelijk onthaald en begeleid door de mensen van het 5de OPR. 2

Woordje directeur

De voorstelling werd geopend met een woordje van mijnheer Vandorpe. Hij heeft ons meer informatie over de handelsrichting gegeven. Hierbij vertelde hij dat er misschien hoop is om de richting in de toekomst een opwaarding te geven, eventueel een andere benaming te geven. Die naam wordt dan ‘Marketing’. Hij vindt het goed dat er zulke projecten plaatsvinden omdat deze sterk op de praktijk gericht zijn en dus een concreet voorsmaakje naar het bedrijfsleven.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

13


3

Voorstelling “Savon Noir”

“Savon Noir” stelde zich als eerste voor. Hierbij nam Astrid Demeulenaere, gedelegeerd bestuurder, het woord. Ze vertelde iedereen hoe sterk ons team is en hoe we onze minionderneming zullen aanpakken om tot een sterke onderneming uit te groeien. Het organogram werd in een filmpje voorgesteld. Daarna kregen alle directeurs het woord om hun eigen departement kort voor te stellen. 4

Gastspreker

Onze gastspreker was Xavier Vanneste, gedelegeerd bestuurder van Brouwerij ‘De Halve Maan’. Xavier vertelde ons over zijn eigen ervaring als zelfstandig ondernemer. Hij zei ook dat het zeer belangrijk is om een goed businessplan op te stellen voor je van start gaat met je onderneming. 5

Voorstelling “Coffee Break”

Na onze gastspreker was het de beurt aan “Coffee Break”. Hierbij nam Mikaël De Smet het woord. Ook daarna kwamen zijn directeurs aan het woord. “Coffee Break” werd voorgesteld aan de hand van een PowerPoint. Zij legden duidelijk de nadruk op hun producten. 6

Verkoop en receptie

Na de voorstelling werd iedereen vriendelijk uitgenodigd op de receptie. Hier konden ze een hapje en een drankje nuttigen. Tijdens de receptie was het de officiële opening en het eerste verkoopmoment van beide miniondernemingen. Hier namen we allebei een goede start. Wie geïnteresseerd was, kon altijd een kijkje nemen naar beide standen. De verkoop was goed, dus voor iedereen een geslaagde avond.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

14


1.5

PowerPoint for Swedish students

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

15


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

16


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

17


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

18


Marktonderzoek

1.6

1. Waar koopt u bad- of wellnessproducten? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Parfumerie

Supermarkt

Speciaalzaak

Apotheek

Hier stellen we vast dat het grootste deel van de ondervraagde mensen hun bad- of wellnessproducten aankoopt in de supermarkt. Voorbeelden: Delhaize, GB, Aldi,‌ Dit komt waarschijnlijk door de prijs en de aanbiedingen die grote supermarkten doen.

2. Bij welke categorie horen de producten in uw badkamer? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cosmetica

Textiel

Accessoires

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

Wellness

19


3. Waarom zou u een stuk zeep kopen? 7 6 5 4 3 2 1 0 Prijs

Uitzicht

Hygiëne

Kwaliteit

Geur

Hier blijkt dat een groot deel mensen toch nog altijd erg gesteld is op hygiëne. Naast de hygiëne staan mensen ook stil bij de prijs en natuurlijk ook de geur van een stuk zeep. Ook het comfort die het product biedt.

4.         

Wat is jouw favoriete product/ accessoire dat in uw badkamer staat? Bodylotion Badgel Handdoek Deodorant Mascara Haargel Dagcrème Parfum Lippenstift

Hier ziet u de verschillende geliefde producten bij de mensen in de badkamer, niet al deze producten worden gebruikt in de badkamer. Hier is het ook zeer duidelijk dat er grotendeels cosmetica wordt gebruikt.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

20


5. Welk bedrag bent u bereid te geven voor ... ?

€ 16 € 14 € 12 € 10 €8 €6 €4 €2 €0 Massageolie

Toilettas

Scrubgel

Je merkt duidelijk dat mensen graag veel geld uitgeven als de producten van goede kwaliteit zijn. Maar toch is gebleken dat voor 5 personen van de 12 ondervraagden de prijs belangrijker is. De prijzen zijn wel lager dan die van onze eigen minionderneming. Ook 6 personen zouden zeker producten kopen bij onze minionderneming.

6. Badproducten zijn nodig in uw badkamer ? 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Volledig eens

Eens

Noch eens, noch oneens

Oneens

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

Volledig oneens

21


7.

Orden volgende kenmerken van zeep: Prijs, Geur, Kleur, Grootte. 1. 2. 3. 4.

Geur Prijs Grootte Kleur 8. De leeftijden

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 <20 jaar

20-30 jaar

30-40 jaar

>40 jaar

Onze conclusie is vooral gebaseerd op de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar. Die ziet u in bovenstaande grafiek. We concluderen dat onze doelgroep van de minionderneming vooral gericht is op deze leeftijdscategorie. Hierbij zitten we in school niet echt aan het juiste adres, enkel leerkrachten zouden er iets willen kopen. Maar we houden gelukkig genoeg andere verkoopmomenten waar we ouders en hun vrienden ook de kans geven om iets te kopen. Uit onderzoek bleek ook dat er meer vrouwen geïnteresseerd waren. Zo namen we 10 enquêtes af bij vrouwen en slechts 2 bij mannen. Dit komt door het onderwerp/ product van de enquête. We concluderen ook dat bijna iedereen zijn producten in de supermarkt koopt. Wij kunnen concurreren door een goede kwaliteit en service te leveren. Ook niet al onze producten zijn te verkrijgen in de supermarkt, bijvoorbeeld de wijnfles met badschuim. Qua prijs zitten we ook zeer goed. Wij bieden onze klanten kwaliteitsproducten aan een lagere prijs dan in de winkel.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

22


1.7

Briefhoofd met userform

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

23


1.8

Publiciteitscampagne Nederlands Je bent helemaal gecharmeerd door mijn schattig snoetje?

Je hebt al een tijdje last van spierpijn en stress door lange en zware werkdagen? Je wil â&#x20AC;&#x2122;s avonds helemaal tot rust komen en het gezellig warm hebben?

Vanaf nu kunt u mij bij Savon Noir kopen voor een zeer mooie prijs van â&#x201A;Ź15,20. Het volstaat om mijn buikvulling te verwarmen in de microgolfoven voor 60 seconden, makkelijk en snel. Je stopt het gewoon terug in mijn buik en je laat mij de rest van het werk doen. Ik zal ervoor zorgen dat je volledig relaxed bent door mijn met lavendel geparfumeerde pels. Ideaal om de slaap makkelijk te vatten na een moeilijke of drukke dag. Voor de kleinsten kan het een kalmerend effect hebben.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

24


1.9

Voorbereiding sollicitatiegesprek

Elodie Vyvey

Merelaarstraat 3a, 8820 Torhout Belgique Données personnelles 17 ans, 31/08/'93 Non mariée

Comment est-ce que je vais me présenter?

Etudes et diplôme(s)

Enseignement technique: commerce.

Oui, j'ai déjà exercé un job similaire.

Est-ce que je corresponds au profil d'une directrice des resources humains.

Je suis large d' esprit, je pense à l'avenir. Je suis sociable et sympathique. Je suis motivée et organisée.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

25


J' ai déjà travaillé dans le secteur de l'horéca.

Mon parcours professionnel

J'ai travaillé dans un supermarché comme logisticien. J' ai fait des stages pour mieux apprendre l' anglais.

Ma personnalité professionnelle

J'aimerais travailler en équipe. Pourquoi est-ce que je veux avoir cette fonction dans la mini- entreprise?

Je pense que ça va être un bon exercice pour l’avenir, parce que je veux travailler comme indépendante.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

26


Mes atouts

Ponctuelle

Je suis toujours ponctuelle pour mes tâches.

Autonome

Je n'aime pas travailler seule. Si je dois faire une tâche seule ça va toujours bien..

Responsable

J'ose assumer mes responsabilités.

Communicative

Si quelque chose ne marche pas ou doit être réglé, je n'ai pas peur de communiquer.

Extravertie

Vous ne serez jamais déçu.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

27


Impatiente

Je n'ai pas beaucoup de patience, mais comme cela le travail est vite fait. Il faut que le travail avance.

Têtue

C'est uniquement quand je n' obtiens pas ce que je veux.

Mes points négatifs

Je pense que l’amitié est très importante. Je ne connais pas beaucoup de monde dans mon école. Mais cela ne me dérange pas, parce que pour moi, c’est important que les gens que je connais sont amusants et très honnête.

Avez-vous une vie associative active (dans votre école)?

Encore des questions? Si vous pouviez recommencer vos études demain, reprendriez-vous la même orientation? Pourquoi?

Oui, j’ai fait des mauvais choix dans le passé, mais maintenant j’ai trouvé la direction qui me convient, la commerce. Ces études sont parfaites pour moi, c’est vraiment mon dada. Parce que je suis très intéressée par l’économie.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

28


1.10 Marketingmix Inleiding Om aan marketing te doen is het belangrijk een goede strategie te hebben. Onze marketingmix is geboren. Hierin staan een aantal zaken die al vast staan van bij het begin van onze minionderneming. Alleen door een uitgestippeld plan te hebben, kunnen we dit jaar een optimale winst halen met onze minionderneming. Dit wordt d.m.v. vier aspecten gedaan: product, prijs, plaats en promotie.

Product We zijn al sinds vorig jaar bezig met de opstart van onze minionderneming. In het laatste trimester van het vijfde jaar zijn we begonnen met een brainstorming over de keuze van ons product, daar kwamen bad- en wellnessproducten het sterkst naar voor. Daarna hebben we de beschrijving van onze producten kunnen specificeren door de opinie te vragen van het grote publiek. Zo zijn alle leerlingen per 2 de Brugse straten ingetrokken met een enquête in de hand. Daaruit hebben we bepaalde conclusies kunnen trekken en hadden we al een ruime beschrijving van wat uiteindelijk ons assortiment zou worden. Zo zijn we verder gegaan: het zoeken van eventuele leveranciers, het bepalen van verkoopmomenten… We hebben uiteindelijk geopteerd voor Gyp als leverancier, een groothandel gespecialiseerd in badartikelen. Zij garanderen ons een snelle levering en een goede prijs-kwaliteitverhouding. We onderscheiden ons van de concurrentie doordat we producten aanbieden aan zeer aantrekkelijke prijzen, producten die je niet overal kan vinden. Ook omdat we een uitgebreid assortiment hebben in vergelijking met andere miniondernemingen. Zo hebben wij geen diep assortiment doordat wij geen verschillende merken kunnen aanbieden daar we een minionderneming zijn. We hebben wel een breed assortiment om verschillende doelgroepen te bereiken zoals: vrouwen, mannen, kinderen. Met ons wellnessassortiment willen wij een trendgevoelige doelgroep aanspreken, want wellness is dezer tijd zeer in trek bij het grote publiek. Wat voor ons erg belangrijk is op het gebied van het productbeleid is ervoor te zorgen dat het assortiment continu wordt gewijzigd doorheen het jaar. Door middel van verschillende thema’s: kerst, Valentijn… Het merendeel van onze goederen zijn convenience goods omdat ze in het dagelijkse leven veel gebruikt worden, zoals bodylotion, vijltjes, scrubs. Deze producten worden routinematig gekocht door de verbruiker, zonder een al te hoge betrokkenheid.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

29


Maar we hebben ook preference goods, dan zitten we in de categoriegroep van de wellness. De klant doet enige moeite om een kwaliteitsvol product aan te schaffen en kan daarvoor bij ons terecht. Grotendeels verkopen wij dus niet-duurzame goederen, omdat de klant er niet meer dan een jaar van kan genieten. Onze duurzame goederen zijn bijvoorbeeld de hot cuddles en kersepitkussens, de vijltjes, de kinderwashandjesâ&#x20AC;Ś Wij garanderen de klanten een goede service door een snelle levering, vriendelijkheid, kwaliteitsvolle producten met mooie prijzenâ&#x20AC;Ś

De verpakking heeft meerdere functies. Bij een tube scrub bijvoorbeeld is dit voor het gemak en gebruiksvriendelijkheid. Bij de stukken Marseille zeep is dit voor de aantrekkelijkheid en de netheid.

Productlevenscyclus

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

30


Prijs Wij kunnen zeer mooie prijzen aanbieden omdat we een leverancier hebben met een goede prijskwaliteitverhouding. We berekenen onze prijzen aan de hand van een vast percentage, dit is bij ons 1,8 gezien dit een minimum moest zijn voor onze leverancier. Dit is een afspraak die onze leverancier met elk van zijn klanten maakt en dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. We maken ook gebruik van een psychologische prijszetting zoals â&#x201A;Ź 14,99 i.p.v. â&#x201A;Ź 15. We zorgden ook voor prijskaartjes, zodat de prijs goed zichtbaar is voor de klanten. Onze marketingdoelstelling is om onze klanten gelukkig te zien, terwijl we toch streven naar een mooi winstpercentage op het einde van het jaar zodat we onze aandeelhouders ook tevreden kunnen stellen.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

31


Plaats We zijn volop bezig met het plannen van onze verkoop momenten en hebben er momenteel al twee gehad. Op de receptie van onze eerste aandeelhoudersvergadering hebben wij een eerste verkoop moment gehad. Dit was al van bij het begin een goede verkoop. Het tweede verkoop moment was op het oudercontact. Dit was een beetje minder omdat vele mensen haast hadden maar toch zijn we tevreden met de opbrengst. Het hele jaar door kunnen mensen bestellen via onze site, daar zullen we een overzicht hebben van onze producten (eventueel catalogus) en kunnen mensen een bestelformulier opsturen en verzenden via mail. Binnen een maand staan de examens op de agenda, dus hebben we niet zoveel tijd meer om nog veel verkoop momenten te plannen. We kunnen nog maximum 2 homeparty’s doen. Eentje staat al vast. Op dinsdag 30 november wordt er verkocht ten huize Christiaens. Daarna zullen we nog verkopen op de andere oudercontacten, ook zijn we van plan om op markten te staan in de streek rond Brugge. Zoals ‘‘Ten Briele’’ op zondagmorgen daar Stephanie haar vader marktkramer is en hij ons daarbij zal helpen. In januari gaan we op uitwisseling naar Zweden en ook daar zullen we bezig zijn met onze minionderneming. Daar zullen we namelijk in Tibro in een shoppingcenter staan met onze stand. Verder op het jaar zijn we ook van plan om voor eigen schoolpubliek te verkopen op de speelplaats. Het laatste verkoopmoment is gepland op de tweede en afsluitende aandeelhoudersvergadering. Deze zal het jaar afsluiten. We zijn alvast in blijde verwachting…

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

32


Promotie Het doel van promotie is ervoor zorgen dat wij een goede klantenrelatie opbouwen en behouden en de klanten overtuigen eerder bij ons te kopen dan bij de concurrent. Wij willen ons onderscheiden van andere miniondernemingen door een reclamecampagne. De voorbereidingen zijn ondertussen al achter de rug en het resultaat mag er wel degelijk zijn. Iedereen was enthousiast over onze fotocampagne met de kleine Stef.

Verder in het jaar zullen we nog een aantal andere fotocampagnes maken, maar dit zal voor het tweede semester zijn. Op de fotocampagne staat onze slogan en die is redelijk van zelfsprekend: ‘’voor een natuurlijk gevoel”. De baby zit in een badkuip midden in de natuur, tussen de producten die we verkopen terwijl de koetjes en de kalfjes rustig staan te grazen rond het bad. Qua doelgroep richten wij ons op het grote publiek, jong en oud, man of vrouw. We hebben voor elk wat wils, maar zullen het vooral moeten hebben van familie en sympathisanten. Voor onze GIP moeten we elk afzonderlijk een catalogus maken en daaruit zal een definitieve catalogus geselecteerd worden. Dit zal de mensen een duidelijk beeld geven van ons assortiment en deze kunnen we dan uitdelen en op onze website presenteren. De folder is eerder bedoeld om de mensen te informeren over wie we zijn en wat we doen en wat nu de bedoeling is van een minionderneming. Wij zorgen ervoor dat we een mooie en aantrekkelijke stand hebben zodat we opvallen op verkoop momenten. Hiervoor maken we gebruik van grote foto’s van onze reclamecampagne.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

33


Ook kunnen wij onze meter Virginie Bleyaert in de kijker zetten zodat de mensen zien dat wij net dat tikkeltje meer in ons hebben. Zij zal in het shoppingcenter in Kuurne bij onze stand staan en een handtekeningsessie houden. Daardoor zullen er veel meer mensen hun oog laten vallen op onze producten.

Verschillende producten verkochten vanaf het eerste verkoopmoment heel goed zoals de hot cuddles, die zitten momenteel in de groeifase. Andere producten hadden een wat moeilijkere start, die zitten momenteel nog in hun introductiefase, zoals onze badtaartjes, die zijn niet of bijna niet gekend bij het grote publiek. Daarom zijn we nu bezig met het bevorderen van de verkoop door de mensen aan te spreken en hen te informeren over het gebruik en het doel van deze bad taartjes. We hebben dit op het oudercontact toegepast en hebben gemerkt dat als de mensen hiervan op de hoogte zijn dat ze wel bereid zijn om iets nieuws te kopen. Bij de bruisballen zijn we dan weer met een ander probleem, we hadden gedacht dat deze nog altijd in trek zouden zijn, maar dit is duidelijk al niet meer zo aantrekkelijk voor de klanten. Dus we zullen ze verkopen in pakketjes met andere wellnessproducten.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

34


1.11 Assortiment Nederlands

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

35


Liploss Bonbon & Sorbet

€ 1,50 / stuk Deze vezachtende en glanzende lipgloss is de ideale gadget. Hun aantrekkelijke verpakking is goed voor jong als oud.

Warm Cuddels

€ 15,20 / stuk Deze schattige knuffel komt goed van pas in dit koude weer, ook bij spierpijn helpt het de pijn te verlichten.

Nagelvijl Pretty girl

€ 1,90 / stuk Dit leuk accessoir mag niet ontbreken in uw badkamer! Het zorgt voor een goede verzorging van de nagels.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

36


Marseillezeep

€ 6,00 / stuk Onze pure marseillezeep geeft u een natuurlijk gevoel. Zonder het toevoegen van kunstmatige stoffen. Perfect te gebruiken voor het lichaam alsook voor het wassen van kledij.

Stone handzeep

€ 5,20 / stuk Deze kleine flesjes handzeep zijn een ideaal relatiegeschenk, maar ook voor eigen gebruik zijn ze handig. Bijvoorbeeld in het toilet of in de badkamer. De zeep heeft een verzachtende en verzorgende werking.

Geurstokken

€ 12,50 / stuk Deze geurstokken zijn ideaal om een lekker aroma in uw huis te verspreiden, maar ook om vieze geuren te vermijden. Je kunt ze plaatsen waar je zelf wil; in de woonkamer, in het toilet of in de badkamer. Gemakkelijk om op te stellen.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

37


1.12 Sollicitatiebrief Elodie Vyvey Merelaarstraat 3a 8820 Torhout Tel. 0494 30 03 28

14 januari 2011

Mevrouw Julie Declerck Personeelsdienst Savon Noir NV Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sollicitatie naar de betrekking van management assistent

Geachte mevrouw Declerck Ik heb vernomen dat de functies binnen de minionderneming zullen veranderen. Aangezien alle mogelijkheden voor de functies nog openstaan zou ik mij graag willen engageren voor de functie management assistent. De job als management assistent die u voorstelt in uw advertentie spreekt mij aan omdat dit een goede opvolging is van mijn huidige job. Ik ben Human Resources manager. Ik organiseer graag meetings en het verzorgen van de administratie daarrond mij sterk aanspreekt. Deze job is geknipt voor mij omwille van mijn persoonlijke interesses. Mijn taak bestaat er eveneens uit een positieve groepssfeer creĂŤren. Ik zou deze functie echt graag doen omdat ik geĂŻnteresseerd ben in het doen en laten van een CEO. Via het bijhouden van zijn/ haar agenda kan ik bewijzen dat een perfectionistische kijk een goede hulp zal zijn voor de toekomst. Ik kan ook zeer goed organiseren en plannen. Deze functie zal mijn persoonlijkheid en ervaring goed doen. Persoonlijke gegevens en meer inlichtingen vindt u in het bijgevoegde curriculum vitae. Ik hoop dat u deze brief positief beantwoordt zodat ik de kans krijg om mezelf aan u voor te stellen. Met vriendelijke groet

Elodie Vyvey Bijlage: cv

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

38


1.13 CV ELODIE VYVEY 0494 30 03 28

Persoonlijke gegevens Naam

Elodie Vyvey

Adres

Merelaarstraat 3a

Curriculum Vitae

8820 Torhout Tel.

0494 30 03 28

Email

elodievyvey@hotmail.be

Nationaliteit

Belg

Geboorteplaats en datum

Torhout, 31 augustus 1993

Burgerlijke staat

Ongehuwd

Rijbewijs

A3

Opleiding 2005-2008 2008-2011

Sint- Jozefsinstituut, Torhout Studierichting: Economie- Talen Sint- Jozefsinstituut Handel & Toerisme Studierichting: Handel

Ervaring 2009

Logistieke hulp afdeling zuivel, Delhaize, Sint-Michiels

2010

HR- manager van de minionderneming Savon Noir Horecamedewerker in taverne Olympos

2011

Vaardigheden ICT

TALENKENNIS

      

Excel 2010 Word 2010 PowerPoint 2010 Nederlands (vloeiend) Frans (goed) Engels (goed) Duits (basis)

Hobby’s Paardrijden

Lopen

Zwemmen

Skiën GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

39


1.14 Telefoongesprek Frans 1.14.1 La demade de prix

Bonjour, ici Elodie de la firme Savon Noir. Je suis bien à la firme Gyp à Bruges?

Bonjour, je peux vous aider?

Oui, je vous téléphone à propos du savon à mains que j’ai vu sur le site. Je voudrais d’avoir quelques renseignements concernant cet article. Un instant, je vous passe le responsable du Service des Ventes.

LE RESPONSABLE DU SERVICE DES VENTES…

Bonjour Madame. En quoi est-ce que je peux vous aider? Bonjour, j’aimerais avoir des renseignements sur le savon à mains que j’ai vu sur votre site.

Qu’est-ce que vous aimeriez savoir exactement sur le savon à mains? Je voudrais connaître le prix pour une commande de 100 savons à mains.

Je vais noter votre demande.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

40


J’aimerais aussi connaître le délai de livraison.

Toutes les commandes sont livrées dans la quinzaine. Vous pouvez m’envoyer une offre ? Vous aurez de nos nouvelles dans les jours suivant. A bientôt. Au revoir et merci.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

41


1.14.2 L’offre

Bonjour, je suis Elodie Vyvey du service des Ventes de la firme Savon Noir.

Aurélie André, bonjour.

Vous avez eu le temps de considérer l’offre ? Vous êtes toujours intéressé par nos produits?

Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. Le représentant vous contactera dans les plus brefs délais pour faire un rendez-vous.

Oui, je m’intéresse à quelques articles. Vous pourriez m’envoyer un représentant ? Vu la quantité que j’envisage de commander j’aimerais avoir une réduction.

Merci, vous êtes très gentille. Je vous donne mon numéro de téléphone. C’est le 0494/300328. Le 0494/300328, c’est noté.

Merci et au revoir.

Au revoir.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

42


1.15 Boekhoudkundige verwerking facturen A/P/K/O

+/-

Rekening

Omschrijving

DEBIT

CREDIT

Klant: ID002 VF1: Eenvoudige factuur 28/05/2011 A

+

40 000

Handelsdebiteuren

67,70

P

+

45 110

Verschuldigde btw

11,75

O

+

70 400

Verkopen handelsgoederen

55,95

Klant: ID001 VF2: Factuur met verschillende Btw-tarieven 28/05/2011 A

+

40 000

Handelsdebiteuren

44,52

P

+

45 110

Verschuldigde btw

2,52

O

+

70 400

Verkopen handelsgoederen

42,00

Klant: ID004 VF3: Factuur met korting voor contant 28/05/2011 A

+

40 000

Handelsdebiteuren

63,49

P

+

45 110

Verschuldigde btw

10,84

O

+

70 400

Verkopen handelsgoederen

52,65

Klant: ID003 VF4: Factuur met handelskorting 28/05/2011 A

+

40 000

Handelsdebiteuren

40,85

O

-

70 402

Handelskorting (-)

8,44

P

+

45 110

Verschuldigde btw

7,09

O

+

70 400

Verkopen handelsgoederen

42,20

Klant: ID005 VF5: Factuur met transportkosten 28/05/2011 A

+

40 000

Handelsdebiteuren

P

+

45 110

Verschuldigde BTW

10,26

O

+

70 400

Verkopen handelsgoederen

48,00

O

+

74 600

Doorgerekende kosten

3,00

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

61,26

43


Adres Zilverstraat 26 BTW/NR BE 4024.234.884

Tel

http://savonnoir.jozefienen.be/

Mail

050 22 24 30 050 22 24 34 savonnoir@jozefienen.be

Bank

001-5657884-23

IBAN

BE01 4456253833

BIC

BECCICD

Fax

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

AurĂŠllie AndrĂŠ Populierenlaan 29 8420 de Haan

Btwnr. klant

Uw ref.

Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

ID002

28/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

1 Stukprijs

Totaal

Btwcode

SN001

Fragrance Diffuser ('Wild country berries')

3

12,95

38,85

2

SN027

Nagelvijl ('Pretty Girl')

9

1,90

17,10

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

55,95

55,95

MvH

55,95

55,95

BTW

11,75

11,75

Totaal

Totaal

55,95

H. Korting Transport KvK BTW

11,75 EUR

Vervaldag T otaal te betalen

67,70 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer 1. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

44


Adres Zilverstraat 26 BTW/NR BE 4024.234.884

Tel

http://savonnoir.jozefienen.be/

Mail

050 22 24 30 050 22 24 34 savonnoir@jozefienen.be

Bank

001-5657884-23

IBAN

BE01 4456253833

BIC

BECCICD

Fax

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Isaline Danneel Merelaarstraat 3a 8820 Torhout

Btwnr. klant

U w ref.

Artikelnummer SN068

T e vermelden >>

Klantnummer

D atum

bij betaling

ID001

28/ 05/ 2011

Omschrijving

Aantal

Handboek voor meditatie

2 Stukprijs

6

BTW 6 % BTW 21 % Totaal

Factuurnummer

Totaal

42,00

42,00

MvH

42,00

42,00

BTW

2,52

2,52

7,00

Totaal

Totaal

Btwcode

42,00

1

42,00

H. Korting Transport KvK BTW

2,52 EUR

Vervaldag T otaal te betalen

44,52 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer 2. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

45


Adres Zilverstraat 26 BTW/NR BE 4024.234.884

Tel

http://savonnoir.jozefienen.be/

Mail

050 22 24 30 050 22 24 34 savonnoir@jozefienen.be

Bank

001-5657884-23

IBAN

BE01 4456253833

BIC

BECCICD

Fax

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

CĂŠdric Cornelis Bareelstraat 2 8020 Oostkamp

Btwnr. klant

U w ref.

Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

D atum

bij betaling

ID004

28/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

3 Stukprijs

Totaal

Btwcode

SN004

Natuurzeep MUSC (Libelle)

5

3,50

17,50

2

SN023

Pure KaritĂŠboter ('Zeebries')

2

9,50

19,00

2

SN002

Fragrance Diffuser ('Fresh Lines')

1

12,95

12,95

2

SN032

Scrubgel ('Asian Garden')

1

3,20

3,20

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

52,65

52,65

Totaal

Totaal

52,65

H. Korting Transport KvK

1,05

MvH

51,60

51,60

1,05 2% KvK

BTW

10,84

10,84

BTW

10,84 EUR

Vervaldag T otaal te betalen

63,49 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer 3. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

46


Adres Zilverstraat 26 BTW/NR BE 4024.234.884

Tel

http://savonnoir.jozefienen.be/

Mail

050 22 24 30 050 22 24 34 savonnoir@jozefienen.be

Bank

001-5657884-23

IBAN

BE01 4456253833

BIC

BECCICD

Fax

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Stefanie Neirynck Werkenstraat 14 8610 Kortemark

Btwnr. klant

U w ref.

Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

D atum

bij betaling

ID003

28/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

4 Stukprijs

Totaal

Btwcode

SN008

Forrest stones Handsoap

2

5,20

10,40

2

SN021

Bath Creamer ('Cornflower')

6

3,00

18,00

2

SN007

Provencezeep ('Lindenbloesem')

1

4,20

4,20

2

SN030

Bad & douchegel ('Asian Garden')

3

3,20

9,60

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

Totaal

42,20

42,20

H. Korting

-8,44

-8,44

MvH

33,76

33,76

BTW

7,09

7,09

Totaal

42,20

10 % Korting

-8,44

Transport KvK BTW

7,09 EUR

Vervaldag T otaal te betalen

40,85 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer 4. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

47


Adres Zilverstraat 26 BTW/NR BE 4024.234.884

Tel

http://savonnoir.jozefienen.be/

Mail

050 22 24 30 050 22 24 34 savonnoir@jozefienen.be

Bank

001-5657884-23

IBAN

BE01 4456253833

BIC

BECCICD

Fax

Factuur Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Francis Huyghebaert Drift 6 8420 de Haan

Btwnr. klant

U w ref.

Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

D atum

bij betaling

ID005

28/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

5 Stukprijs

Totaal

Btwcode

SN036

Badset men vierkant

2

12,00

24,00

2

SN022

Bath Mallow ('Neroli Fruit')

4

3,00

12,00

2

SN025

Mesh spons Zwart

8

1,50

12,00

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

Totaal

48,00

48,00

Transportkosten

Totaal

48,00

3

H. Korting Transport

3,00

3,00

KvK MvH

3,00

48,00

51,00

BTW

0,18

10,08

10,26

BTW

10,26 EUR

Vervaldag T otaal te betalen

61,26 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer 5. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de v erv aldag zal een v erwijlintrest v an 12 % per jaar v erschuld igd zijn. De intrest loopt v anaf de f actuurdatum. Artikel 2 Onv erminderd de intrest v oorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na v erv aldag het bedrag v an rechtswege en zonder enige aanmaning v erhoogd worden met een niet te reduceren v ergoeding v an 20 % op het v erschuldigde bedrag met een minimum v an 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en ev entuele v erschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de gelev erde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na lev ering of uitv oerin g. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bev oegd zijn.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

48


1.16 Verslag “Ondernemer voor de klas” DIRK VYNCKE Inleiding Op vrijdag 8 april ’11 verzamelden we in lokaal 59. Een ondernemer in hart en nieren stond ons op te wachten om ons de komende twee uren te informeren en te vertellen over zijn levenservaringen betreffende het ondernemen. De ondernemer de heer. Vyncke, is afkomstig van Harelbeke. Hij bracht ons een verzorgde PowerPoint met verschillende onderwerpen. Het bedrijf Vyncke is opgericht in 1912 door Louis Vyncke. Het bedrijf is klein gestart (als KMO) met het produceren van installaties die afval omzetten in energie via stroomketels. Hij is begonnen met vlas. Dirk Vyncke werd leider van het bedrijf wanneer zijn vader stierf en hij de kans kreeg van zijn moeder en zus om het bedrijf verder te zetten. Vroeger werkte het personeel 48-60 uur. Zo’n 30-40 jaar werken gaat snel voorbij. De dag van vandaag beheren Dieter en Peter Vyncke het bedrijf. Dit zijn de zonen van Dirk. Zijn aanpak “Tjoolen” en “jeunen”, deze woorden sprak Dirk veel uit. Hij vindt ze zeer belangrijk voor het ondernemen. Jeunen is het geluk dat je iets bereikt hebt in je leven. Dirk is tot op vandaag nog voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft in zijn leven veel verscheurende keuzes moeten maken omtrent de onderneming, maar in je leven moet je risico’s durven nemen. “Je hebt een team nodig om te ondernemen, alleen realiseer je niets!” Elke medewerker die zich goed inzet en zijn best doet wordt Vynckenier. Het betekent ook dat je hard moet werken voor je verdiensten, maar toch moet je gelukkig zijn met het werk dat je doet en je moet je kunnen amuseren op het werk. In moeilijke tijden In tijden van crisis, wanneer er meer dan 6 maanden geen opdrachten meer waren, besloot Vyncke NIEMAND te ontslaan, maar om een tandje bij te steken. Ze kregen een opdracht voor een ketel die hout kon verbranden en omzetten. Die energie was dan voor het bedrijf zelf. Vyncke is een 4 generatie wereldwijd familiebedrijf met zijn roots in België, vandaag lokaal georganiseerd met meer dan 220 enthousiaste Vynckeniers in Brazilië, Canada, België, Duitsland, Tsjechië, India, Maleisië, Thailand en China. Ze hebben de dag van vandaag tot meer dan 4.000 wereldwijde referenties. In de toekomst Dirk Vyncke is de voorzitter van EX-CHANGE . EX-CHANGE stimuleert ondernemerschap als een duurzaam en krachtig middel tegen armoede in ontwikkelingslanden. Op deze manier helpt EX-CHANGE kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende economieën sneller groeien. Vyncke doet aan duurzaam ondernemen, ze kijken in de toekomst. Zo hebben ze een ruime visie op de toekomst, hoe het er zal uitzien. “Iedereen moet van zijn leven iets moois maken.”

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

49


Doel Ze nemen hun werk en verplichtingen naar hun toe klanten zeer serieus. Zij streven ernaar continu hun technologie, service en de kennis te verbeteren. Maar zelf voor de beste van hen, is het belangrijk om een evenwichtig leven te leiden en aan het eind van de dag wil iedereen graag een lach en een biertje. Dirk Vyncke had een droom om naar het buitenland te trekken, hij heeft zijn droom kunnen waarmaken doordat hij zijn bedrijf in verschillende landen heeft kunnen vestigen. Nu leert hij chinees omdat hij dat goed zal kunnen gebruiken maar ook puur uit fascinatie.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

50


1.17 Assortiment Frans Un brillant à lèvres

€ 1,50 / pièce Il donne des lèvres brillantes et il permet un maquillage léger des lèvres. Ce brillant à lèvres prend soin de vos lèvres.

Un gel douche & bain

€ 5,50 / pièce Il adoucit la peau et fait de la mousse dans le bain.

Une lime à ongles

€ 1,90 / pièce La lime à ongles est le produit le plus original de notre catalogue. Leurs couleurs sont très attractives.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

51


Le savon de Marseille

€ 6,00 / pièce «Savon de Marseille» Recette ancienne au multiples usages. Le «Savon de Marseille» est un savon pour tous-usages. Vous pouvez laver des vêtements et pour les hommes il est aussi très confortable après le rasage.

Une pierre ponce

€ 4,80 / pièce La pierre ponce vous aide à enlever le cal de vos pieds et de vos mains.

Un gant de toilette

€ 4,50 / pièce Les gants de toilette sont très utiles et attractifs pour les enfants.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

52


Le savon noir

€ 3,50 / pièce Le savon noir aide à purifier la peau. C’est bon pour les peaux grasses. Il prend soin de la peau.

Un beurre de karité

€ 9,50 / pièce Le beurre de karité est très utile si vous aimez votre peau. C’est bien pour les mains, les pieds, les cheveux et le visage. Vous aurez la peau hydratante. Action protective contre le dessèchement de la peau.

Un gel exfoliant

€ 5,80 / pièce Il enlève toutes les cellules mortes de la peau et est utile après la soleil. Il vous se donne une peau claire et douce.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

53


Un diffuseur de parfum

€ 12,95 / pièce Avec un arôme fruité ou floral vous pouvez parfumer votre salle de bains ou hall.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

54


1.18 Uitnodiging Frans Zilverstraat 26, 8000 Brugge Tel : 050 33 19 43 / Fax : 050 34 30 51 Email : savonnoir6ha1@hotmail.be

Site internet : http://savonnoir.jozefienen.be

Kathleen Valcke Merelaarstraat 3a 8820 Torhout Belgique

Bruges, le 28 mars 2011 Invitation

Cher client, Nous sommes un groupe d’ étudiants enthousiastes et nous vous présentons notre mini- entreprise. Elle s’ appelle ‘Savon Noir’. Elle est fondée dans le Sint- Jozefsinstituut à Bruges et nous vendons des produits de soins. Veuillez consulter notre site web : « http://savonnoir.jozefienen.be » pour découvrir nos produits de soins et notre assortiment de bien-être. Là vous trouverez aussi une présentation de notre employées. Nous vous invitons à notre vente de printemps, laquelle aura lieu le 29 mars au Hof van Watervliet. L’adresse : « Oude Burg 27 à Bruges » ça commence à 19 heure. Nous vous remercions de votre confiance dans notre société. Nous restant à votre disposition, Nous vous prions d’agréer, cher client.

Elodie Vyvey, order entry

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

55


1.19 Presentation of a Swedish SME The business started in 1893. His father is not the founder; he bought the company in 1883. He’s been around for 27-28 years now. The founder of the business is Mr Johannes Johansson. He was born on May the 26th in 1821. Where he found an added salary by making small chairs out of the small bits and pieces of wood. The children of the house had to help out by running the lathe by hand in the small house of two rooms and one kitchen. Finished chairs were sold on local fairs at Hjo, Skövde, Skara and many more. Reaction was great and his business could now grow greatly which was why he soon moved the production and family to the larger house of Lillholmen. Which is today still the same location for their business, though the property was significantly smaller, it was more than enough for family and production. It is the oldest company in Sweden, way older than Ikea. A big difference: their company is located in the center of the timber industry. With firm control Emanuel ran the business forward and they started to work already in 1896 in a new factory built only for carpentry purposes, right next to the cottage. His primary production was five-drawer-desks in oak but also regular furniture such as: chest of drawers, beds, linen cabinets and dining room furniture. The purchase price was 1355 Swedish kronor which allowed the business to totally support five whole families. The years went by and in time Emanuel decided it was time to hand over everything to the next generation which happened in 1937 when his son Samuel Andersson was left in charge. It’s also Samuels initials that you’ll still find today in our company’s name, Samuel Andersson furniture. With a great respect for the craftsmanship and traditions from previous generations Samuel continued the chosen way of furniture making, but also made innovative additions such as the choice of solid birch for the dining room furniture. Kjell Hammar, our current owner and CEO bought the business in 1983. With annual sales of 7 million SEK and about 7 co-workers. They work with recruitment policy: they especially recruit people they know, such as: friends or family, friends or family from their employees,... Based upon previous experience Kjell changed the focus back to office furniture and other items towards the public areas. His first range of office furniture was a range that was greeted with open arms on the market, thanks to it´s for its time creative and innovative solutions for a modern workstation. The most products are products used in offices, the table you can put high and low costed 40000 Swedish kronor, today you pay 5000 Swedish kronor. The range exist in these pieces; Snitsa; Snitsa Inter, Snitsa XL, Master, artur, EasyTable, Index, Workstations, Conference, Receptions, Lounge, Seating, Misc. They have a very small European dimension. They don’t try to be the largest one, but they try to be the best one. Amongst many other pleasurable things in life, the ranges has grown and risen in importance at the same time as new ranges has developed together with the elite of the Scandinavian designers. This has landed us many honorable projects such as ICA, H&M, WHO, Björn Borg, MTVE, Trä & Möbelindistriförbundet amongst others.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

56


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

57


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

58


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

59


1.20 Analyse jaarrekening Inleiding: Essenza is een bedrijf die gevestigd is in verschillende steden in België. Ze zijn gespecialiseerd in producten zoals: gezondheidsproducten, voeding, verzorging, geuren en verwennerij. Het is vanzelfsprekend dat wij voor Essenza hebben gekozen omdat hun producten gelijkaardig zijn als die van Savon Noir, zoals een wellnessaanbod. De jaarrekening kan je dan ook terugvinden op de site van de nationale bank van België. Ze hebben verschillende winkels gevestigd over heel Vlaanderen namelijk;     

Oostende Brugge Gent Kortrijk …

Vlottende activa 

Liquiditeit in ruime zin

= Vreemd vermogen op korte termijn

=

2.214.463 1.842.369

=

1,20

 Interpretatie: De liquiditeit in ruime is groter dan 1, dat wil zeggen dat Essenza hun schulden op korte termijn kan afbetalen met het vlottende actief indien de hele voorraad verkocht wordt. (= een liquide onderneming)

Vlottende activa- Voorraden 

Quick ratio

= Vreemd vermogen op korte termijn

=

2.214.463-1.591.348 1.842.369

=

0,34

 Interpretatie: De liquiditeit in enge zin is kleiner dan 1, dat wil zeggen dat Essenza hun schulden op korte termijn niet kan afbetalen met het vlottend actief zonder de voorraad.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

60


Solvabiliteit

=

Eigen vermogen Totaal vermogen

=

145.448

3.095.732

=

0,047 x 100

=

4,7%

 Interpretatie: Dit bedrijf is niet solvabel:bij een gezond bedrijf is het eigen vermogen minimum 1/3 (= 0,33) van het totaal vermogen. Ze zijn dus enorm afhankelijk van derden.

Rendabiliteit

=

Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen X 100 Eigen vermogen

=

-27.440 X 100

145.448

=

- 18,87%

 Interpretatie: Essenza is geen rendabel bedrijf. Dit wil zeggen voor elke geïnvesteerde euro krijg je minder terug. Vb. als je 1000 euro geïnvesteerd hebt krijg je maar 991,3 euro terug. Het bedrijf is niet winstgevend.

EBIT

=

Bedrijfswinst

=

14.599

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

61


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

62


Huidig boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

119% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% -45% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

145448 130435 130435

33894 13044

18750 2100 -18881

63


SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

85% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 78% 1036% 456541 132% 40% 40% 0% 0% 0% 57% 5% 95% 0% 7123 86%

2950285 1107916 1107916 1107916

1842369 255000 50515 50515 1225862 1225862

310992 131014 179978 0 3095732

64


Verticale analyse van de balans ACTIVA

Huidig boekjaar (2010)

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

28% 0% 1% 27% 0% 24% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 72% 0% 0% 0% 51% 51% 0% 5% 5% 0% 0% 9% 7% 100%

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

65


PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

Huidig boekjaar 5% 4% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 36% 36% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 8% 2% 0% 2% 40% 40% 0% 0% 0% 10% 4% 6% 0% 0% 100%

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

66


Interpretatie: Horizontale analyse: Hier stellen we het vorige boekjaar gelijk aan 100%. Hieruit kunnen we dan aflezen hoe het bedrijf geĂŤvolueerd is. Bij Essenza is het balanstotaal met 14% afgenomen, wat de onderneming doet verminderen in waarde. Maar ook de kosten namen af. Verticale analyse: Het totaal van de actief en passief zijde worden gelijk gezet aan 100%. Zo kunnen we zien hoe het totaal verdeeld is over de verschillende balansposten. Hieruit kunnen we zien waarvoor de middelen gebruikt worden en in welke verhouding. Alleen het vast materieel actief is veel toegenomen.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

67


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

68


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

69


GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

70


Eindverslag Dit jaar hebben we met onze klas een minionderneming opgestart genaamd ‘Savon Noir’. De bedoeling van een minionderneming is om in één schooljaar eens volledig in de huid van een ondernemer te kruipen. De leerlingen richten een eigen bedrijfje op met zelf gekozen producten. Wij kozen voor bad- en wellnessproducten. Onze leverancier werd GYP uit Ruddervoorde. Iedere leerling heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en taak in het bedrijf. Tijdens dat schooljaar komen we in contact met problemen die in een bedrijf kunnen voorkomen en die moeten worden opgelost. Uit deze ervaringen leren we veel bij. Mijn eerste functie was human resources manager. Deze functie koos ik omdat ik goed met mensen om kan gaan en graag dingen organiseer en plan. Ik had deze functie wel onderschat, omdat ik in mijn functie toch wel overal een handje moest helpen. In het begin was de communicatie tussen de verschillende departementen niet zo goed. Sommige dingen werden niet goed of helemaal niet doorgegeven. Na enkele problemen zijn we allemaal rond de tafel gaan zitten en hebben we het verkoopproces aangepakt. Daarna liep alles van een leien dakje. In het tweede trimester werd er een functieherverdeling doorgevoerd. Mijn taak werd order entry. Ik koos voor deze functie omdat ik alles netjes bijhoud en opvolg, wat het voordeel heeft dat bestellingen goed opgevolgd worden. Ook heb ik ervaring in deze functie. Vorige zomer heb ik voor mijn mama bijna hetzelfde werk gedaan. Ik doe dit graag, maar ik weet nog niet zeker of deze richting verkies in de toekomst. Door het oprichten van de minionderneming heb ik een veel betere kijk over hoe het er in een onderneming aan toe kan gaan. Het echte bedrijfsleven wordt soms wel onderschat. Ik heb geleerd dat communicatie binnen een onderneming zeker een heel belangrijk punt is. Een onderneming oprichten en draaiende houden heeft ook veel meer doorzettingsvermogen en energie nodig dan ik dacht. Natuurlijk moet er een goede bedrijfsleider aanwezig zijn. Die is nodig voor de structuur en verdeling van taken, want als er geen structuur zit in het bedrijf dan loopt dit meestal niet goed af. Door de minionderneming kwam ik ook in contact met verschillende taken/beroepen, zo weet ik nu al heel zeker dat ik later geen boekhoudster zal worden.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

71


Conclusie “Savon Noir, voor een natuurlijk gevoel!” zo zijn we begonnen en zullen we ook eindigen. De oprichting van de onderneming was een zeer leuke ervaring. Ik heb veel bijgeleerd en hoop dat dit in mijn verdere leven nog van pas kan komen. We leerden hoe een onderneming functioneert. We leerden hoe je met een team van 16 verschillende mensen met verschillende persoonlijkheden samen kan werken. Dit verliep niet altijd zo vlotjes, maar uiteindelijk heeft iedereen zijn best gedaan en zich ingezet. We hadden allemaal maar één streefdoel: een geslaagde en succesvolle minionderneming kunnen afsluiten. De bad- en wellnesproducten verkochten goed, het ene product beter dan het andere maar met de koopjes op het laatste verkochten we alles. Onze productkeuze is tot stand gekomen via een marktonderzoek. Dit vond plaats in de stad Brugge, hiervoor interviewden we een hoop mensen. Van klein naar groot, van oud naar jong. Zo kwamen we tot het besluit dat onze producten wel aantrekkelijk waren. Het Zweden-project is ook goed verlopen. De tijd die we in Zweden meemaakten was heel leuk , de bezoeken waren interessant en zeer leerrijk. Toen de Zweden naar België gekomen zijn hebben we een leuke tijd gehad maar soms wat kleine cultuurverschillen. Deze ervaring was heel leerrijk en zal mij altijd bijblijven. Ik hoop dat ik deze later nog kan gebruiken.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

72


2

Doorlopende opdrachten

2.1

Logboek 6Ha1

2010-2011

Logboek minionderneming Elodie Vyvey

Week

Datum

Uur

Activiteit

36

2010-09-06

08.20-10.00u

Functieverdeling  organogram opstellen. Definitieve naamkeuze en bepalen leveranciers.

2010-09-06

18.30-19.00u

Verslag 1ste vergadering gemaakt.

2010-09-07

13.02-15.00u

Algemene vergadering en bepalen leveranciers.

2010-09-13

08.20-10.00u

Logo ontwerpen, bepalen huisstijl en reclamecampagne bedenken.

2010-09-14

13.02-15.00u

Officiële opstart minionderneming met Vlajo, aandelen verdelen en verkopen, bespreking verloop 1ste aandeelhoudersvergadering.

2010-09-17

3de-4de lesuur

Reclamecampagne, spreker zoeken, meter of peter zoeken, droomcoach bepalen.

2010-09-18

15.00-16.00u

Verkoop eerste aandelen.

2010-09-20

08.20-10.00u

Productkeuze samenstellen, aandeelhoudersregister aanmaken en reclamecampagne.

2010-09-20

18.30-19.10u

Organogram maken.

2010-09-21

13.00-15.00u

Bedrijfsbezoek Gyp.

2010-09-22

08.20-09.10u

Werken aan uitnodiging aandeelhoudersvergadering.

2010-09-23

6de lesuur

Verdere uitleg over het zakelijk verslag.

2010-09-24

3de lesuur

Werken aan brief aandeelhoudersvergadering.

2010-09-25

14.30-15.00u

Afwerken brief aandeelhoudersvergadering.

2010-09-27

08.20-10.00u

Opdracht 2 GIP (bedrijfsbezoek), productassortiment samenstellen en reclamecampagne.

2010-09-28

3de-4de lesuur

Hoofd en antwoordstrookje maken + afspraken.

37

38

39

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

Bijlag e

4

4

73


40

41

2010-09-28

13.02-15.00u

Voorbereiding voorstelling ‘Savon Noir’, bespreken gastspreker, droomcoach, aandeelhoudersvergadering voorbereiden en lijst aandeelhouders updaten.

2010-09-29

13.30-16.30u

Bezoek aan Gyp (2) samen met Astrid, Jozefien, Stéphanie en Louise + opmaken offerte.

2010-10-01

10.00-11.00u

Invoeren aandeelhouders in Excel samen met Astrid.

2010-10-01

12.30-13.00u

Invoeren aandeelhouders in Excel + bespreking GIP.

2010-10-04

08.20-1.00u

Voorraadbeheer, prijsbepaling, voorbereiding film ‘Savon Noir’ en aandeelhoudersregister aanvullen.

2010-10-05

3de-4de lesuur

Werken aan briefhoofd.

2010-10-05

13.02-15.00u

Filmen voorstelling ‘Savon Noir’, prijsbepaling, speeches directeurs, verbeteren brief aandeelhoudersvergadering, verkoopblad opstellen.

2010-10-06

08.20-09.10u

Werken aan GIP-opdrachten.

2010-10-06

12.30-17.30u

Pakketjes maken, bezoek Walmar i.v.m. T-shirts.

2010-10-07

De hele dag

Teambuilding in Deinze

2010-10-11

08.20-10.00u

Speeches, aandeelhoudersvergadering voorbereiden en stand opmaken.

2010-10-12

3de-4de lesuur

Personaliseren aandeelhoudersbewijzen

2010-10-12

13.02-15.00u

Producten prijzen, verkoopblad opstellen, stand uitwerken, programmaboekje, PowerPoint aandeelhoudersvergadering.

2010-10-13

08.20-09.10u

Werken aan marktonderzoek.

2010-10-14

7de lesuur

Afspraken met klas i.v.m. aandeelhoudersvergadering.

2010-10-15

13.02-15.00u

Prijzen producten, regeling voor aandeelhoudersvergadering en verdeling taken.

2010-10-18

08.20-10.00u

Etiketten maken, aandeelhoudersbewijzen invullen, proefdruk programmaboekje, stickers van ‘Savon Noir’, filmpje afwerken.

2010-10-18

4de lesuur

Werken aan project Zweden.

2010-10-18

20.15-20.30u

Bellen met Astrid i.v.m. aandeelhoudersvergadering.

42

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

74


43

44

45

2010-10-19

08.20-09.10u

Werken aan aandeelhoudersvergadering.

2010-10-19

13.02-23.00u

Voorbereiding aandeelhoudersvergadering, aandeelhoudersvergadering, schoonmaak achteraf.

2010-10-20

08.20-09.10u

Werken aan publiciteitscampagne.

2010-10-20

3de lesuur

Werken aan PowerPoint Zweden: ‘Sea Coast’.

2010-10-20

14.30-15.45u

Verslag aandeelhoudersvergadering maken.

2010-10-21

13.02-13.55u

Werken aan PowerPoint Zweden: ‘ Sea Coast’.

2010-10-21

19.30-20.00u

Verbeteren marktonderzoek.

2010-10-22

3de lesuur

Marktonderzoek afnemen.

2010-10-23

10.00-11.30u

Werken aan publiciteitscampagne.

2010-10-24

09.30-10.00u

Afwerken publiciteitscampagne.

2010-10-25

08.20-10.00u

Verloop van aandeelhoudersvergadering bespreken.

2010-10-25

3de lesuur

Voorstellen publiciteitscampagne.

2010-10-25

6de lesuur

Afnemen marktonderzoek.

2010-10-26

13.02-15.00u

Bespreking verloop van de aandeelhoudersvergadering, voorbereiding volgende verkoopmoment en folder maken.

2010-10-27

16.30-17.50u

Afwerken PowerPoint Zweden.

2010-10-28

6de lesuur

Verwerken marktonderzoek.

2010-10-28

20.00-21.30u

Afwerken marktonderzoek.

2010-10-29

13.55-16.00u

Voorbereiden verkoopmoment: nieuwe producten prijzen, stand opmaken,…

2010-10-29

16.00-18.30u

Verkoopmoment 2 op oudercontact.

2010-11-04

22.30-01.30u

Animaties toevoegen en afwerken PowerPoint Engels voor de Zwedenreis.

2010-11-07

10.30-11.45u

Filmen en foto’s reclamecampagne Frans bij Louise.

2010-11-08

08.20-10.00u

Evaluatie verkoop 2, website, plannen verkoopmomenten, folder en verkoopfacturen opmaken.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

2

2

1

75


2010-11-09

13.02-15.00u

Catalogus, website, folder, btw-aangifte, voorraadbeheer.

2010-11-10

14.15-16.30u

Werken aan 2de GIP-opdracht Frans (mind-map) + marketingmix opstarten.

2010-11-13

11.30-13.00u

Werken aan marketingmix.

2010-11-15

08.20-10.00u

Voorbereiden verkoopavond, website, catalogus. Boekhouding en btw- aangifte.

2010-11-15

19.30-20.00u

Afwerken marketingmix.

2010-11-16

13.02-15.00u

Algemene afspraken omtrent bestellingen, verslagen verzamelen, catalogus, btw- aangifte.

2010-11-17

15.30-16.00u

Werken aan nummer 1 GIP Engels.

2010-11-22

08.20-10.00u

Voorbereiden verkoopmomenten

2010-11-23

13.02-15.00u

Organisatie verkoopmomenten, brainstorming over volgende verkoopmomenten, nieuwe acties,…

2010-11-24

08.20-09.10u

Werken aan assortiment in de les Nederlands. Foto’s verzamelen en toevoegen aan het document.

2010-11-27

10.45-11.30u

Afwerken logboek deel 1.

2010-11-29

08.20-10.10u

Voorbereiden verkoop op de speelplaats, klaarzetten producten en verkopen.

2010-11-30

13.02-15.00u

PowerPoints presentaties Zweden.

2010-11-30

19.45-20.15u

Foto’s invoegen in mijn catalogus voor Nederlands.

2010-12-01

16.30-17.45u

Afwerken catalogus Nederlands.

2010-12-06

08.20-10.00u

Afspraken en voorbereiden verkoopmoment oudercontact.

2010-12-06

17.30-18.00u

Uittypen tekst voor PowerPoint Zweden.

2010-12-07

13.02-15.00u

PowerPoint presentaties Zweden.

51

2010-12-24

18.00-20.00u

Klaarmaken stand, opstellen van de producten en verkopen.

01

2011-01-10

08.20-10.00u

Voorbereiding Zwedenreis, functiebeschrijving maken, evaluatie met je eigen departement. Evaluatie verkoop oudercontact.

46

47

48

49

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

76


02

03

04

2011-01-11

13.02-15.00u

Verdelen producten + opmaken lijst met mee te nemen producten. Voorraad evalueren.

2011-01-12

08.20-09.10u

Werken aan sollicitatiebrief en cv.

2011-01-12

20.15-21.05u

Verbeteren PowerPoint Zweden + tekst verbeteren.

2011-01-13

19.20-20.15u

Afwerken sollicitatiebrief en cv.

2011-01-17

08.20-10.00u

Evaluatie met je eigen departement, bespreking in klas.

2011-01-17

17.15-17.45u

Sollicitatiegesprek voorbereiden.

2011-01-18

13.02-15.00u

Sollicitatiegesprek + opstellen lijstje van wat er nog gedaan moest worden voor Zweden.

2011-01-19

3de lesuur

Voorbereiden PowerPoint Zweden.

2011-01-21 tot 01-28

De hele week

Verkoopmomenten voorbereiden, verkopen op de ‘Fair’, verkoopmoment op school, prijskaartjes maken, verkoopblad aanpassen door Zweedse Kronen.

2011-01-31

08.20-10.00u

Evaluatie verkoop Zweden, aanpassen lijst van de stock, opnemen van mijn nieuwe functie, voorbereiding verkoop Kuurne.

2011-02-01

13.02-15.00u

Doorlichting van de minionderneming, PowerPoints van de thuisblijvers. Mail gestuurd naar GYP samen met Steven Verhulst i.v.m. de producten voor Valentijn.

2011-02-01

14.15-16.00u

Aanpassen verkoopblad en bestelbonnen, voorbereiding Kuurne.

2011-02-03

3de lesuur

Foldertjes voor Kuurne plooien.

2011-02-03

19.00u

Verzamelen tekeningen Valentijn van de kindjes van het lager.

2011-02-04

16.00u

Klaarmaken van de producten voor de homeparty en voor Kuurne.

2011-02-04

20.00u

Homeparty bij mij thuis.

2011-02-05

08.30-16.00u

Naar Kuurne, stand opmaken, producten opstellen, verkopen.

2011-02-06

14.00-15.30u

Foto’s maken voor het Valentijns kaartje.

2011-02-07

08.20-10.00u

Evaluatie verkoop Kuurne en opstart van tussentijdse vergadering.

2011-02-08

13.02-15.00u

Werken aan de reclamecampagne voor Valentijn, magazijn

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

5

5

77


opruimen met Stephanie, bestellingen homeparty klaarmaken.

05

06

07

09

10

2011-02-11

16.00u

Afhandelen bestellingen van de homeparty.

2011-02-13

15.00u

Afwerken logboek deel 2.

2011-02-14

08.20-10.00u

Bestellingen afwerken, bespreken tussentijdse vergadering.

2011-02-15

13.02-15.00u

Voorbereiding tussentijdse vergadering: vergaderen met departement.

2011-02-21

08.20-10.00u

Stickers “Savon Noir” afdrukken, filmen, facturen en bestelbonnen opvolgen en in orde brengen.

2011-02-21

10.10-11.00u

GIP; zakelijk dialoogje Frans.

2011-02-22

13.02-15.00u

Voorbereiding tussentijdse vergadering: versiering zoeken en uitwerken.

2011-02-28

08.20-10.00u

Etiketten maken. Werken aan GIP; opmaak van digitale CV.

2011-02-28

18.20-19.30u

Afwerken CV+ digitaal component ICT.

2011-03-01

13.02-15.00u

Brief maken voor leraarskamer, afspraken maken i.v.m. lenteverkoop en klaarmaken bestelling.

2011-03-04

10.10-11.00u

Werken aan GIP: inhoudstafel maken.

2011-03-14

08.20-10.00u

Brainstormen AH- vergadering en voorbereiden reclame.

2011-03-14

11.00-11.55u

Groepswerk met Astrid en Aurélie: “Presentation of a Swedish SME.”

2011-03-14

19.00-20.30u

Werken aan verwerking van 5 facturen.

2011-03-15

13.02-15.00u

Draaiboek opstellen, taakverdeling afwerken samen met Astrid.

2011-03-16

08.20-09.10u

Werken aan voorwoord en inleiding voor Nederlands.

2011-03-16

10.10-11.00u

Werken aan SME-project. Opmaak tekst en afbeeldingen toevoegen.

2011-03-20

11.00-12.30u

Werken aan verwerking van 5 facturen.

2011-03-21

08.20-10.00u

Bestellingen klaarmaken homeparty nummer 3. Verder werken aan het draaiboek.

2011-03-21

11.05-11.55u

Werken aan SME. Email sturen naar Zweedse meisjes.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

78


11

2011-03-22

13.02-15.00u

Draaiboek afwerken + doornemen met Mevr. De Meyer. Opvolgen van bestelling.

2011-03-22

19.00-20.00u

Werken aan assortiment Frans.

2011-03-23

08.20-09.10u

Werken aan voorwoord en inleiding voor Nederlands.

2011-03-23

10.10-11.05u

Werken aan SME, verwerken van de gekregen gegevens in een doorlopende tekst.

2011-03-26

10.30-12.00u

Werken aan assortiment Frans.

2011-03-26

14.00-15.15u

Werken aan de verwerking van 5 facturen.

2011-03-28

08.20-10.00u

Overlopen draaiboek samen met 6Ha2. Versiering klaarmaken. Lijstje voor de Colruyt maken.

2011-03-28

17.00-18.00u

Boodschappen doen voor de “Lenteverkoop” samen met Louise.

2011-03-29

13.02-15.00u

Lenteverkoop voorbereiden: stand opzetten en versieren, broodjes smeren.

15.50-16.40u

12

2011-03-29

18.30-21.00u

Cocktails maken, opdienen, verkopen aan de stand, opruimen keuken en zaal.

2011-03-30

08.20-09.10u

Werken aan voorwoord en inleiding.

2011-03-31

10.10-11.05u

Werken aan jaarrekening.

2011-03-31

18.00-18.05u

Afwerken lay-out inleiding en voorwoord.

2011-04-01

15.00-15.40u

Werken aan jaarrekening.

2011-04-02

15.00-18.00u

Werken aan “de analyse van een jaarrekening”.

2011-04-03

10.00-11.30u

Opmaak en lay-out van “de analyse van een jaarrekening”.

2011-04-03

13.00-14.30u

Werken aan tekst voor de SME presentatie.

2011-04-04

08.20-10.00u

Bestelbonnen klaarmaken voor homeparty Jozefien. Praktische afspraken i.v.m. de homeparty van Jozefien.

2011-04-04

19.00-21.00u

Afwerken “analyse van een jaarrekening”.

2011-04-05

13.02-15.00u

Voorbereiding verkoop oudercontact, boekhouding maand maart, zelfevaluatie en pearevaluation.

2011-04-08

10.10-11.00u

Werken aan GIP: verbeteren taken.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

79


14

2011-04-23

10.00-12.30u

Werken aan facturen.

15

2011-04-25

09.00-10.45u

Afwerken facturen.

2011-04-26

13.02-15.00u

Bestellingen van homeparty Jozefien klaarmaken, vergadering Zweden, voorbereiding verkoop infodag.

2011-04-27

08.20-09.10u

Werken aan GIP: bibliografie, eindverslag.

2011-04-27

15.00-16.00u

Typen verslag ondernemer voor de klas: “Dirk Vyncke”.

2011-05-04

08.20-09.10u

Werken aan eindverslag en bibliografie.

2011-05-05

08.20-10.00u

Voorbereiden verkoop infodag, bepalen van kortingen, bellen naar GIP om de laatste producten te bestellen.

2011-05-05

10.10-11.00u

Werken aan GIP Nederlands: besluit en dankwoord.

2011-05-05

11.05-11.55u

Afwerken SME samen met de Zweedse leerlingen.

2011-05-06

08.20-10.00u

Voorstellingen SME- projecten.

2011-05-06

16.50-17.30u

Naar GYP om de laatst bestelde producten samen met Louise.

2011-05-07

12.30-14.30u

Verkopen op de infodag, flyers uitdelen met Astrid en mensen aanspreken i.v.m. de koopjes.

2011-05-09

08.20-10.00u

Opvolgen van de laatste homeparty, producten klaarzetten en gegevens doorgeven aan boekhouders. Kortingen afwerken en producten verdelen.

2011-05-09

14.05-15.00u

Werken aan GIP bibliografie afwerken.

2011-05-09

20.30-21.30u

Afwerken logboek deel 3.

2011-05-10

13.02-15.00u

Filmen voor slotvergadering.

2011-05-10

19.00-19.30u

Afwerken bibliografie, besluit en eindverslag voor Nederlands.

2011-05-16

08.20-10.00u

Voorbereiden slotvergadering.

2011-05-17

13.02-15.00u

Voorbereiding slotvergadering: versieren “Schilderskapel”, foto’s afdrukken.

2011-05-18

08.20-09.10u

Afwassen en werken aan GIP.

2011-05-20

18.30-00.30u

Werken aan opmaak van definitieve versie GIP.

16

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

80


2011-05-21

09.00-10.30u

Invoegen van taken in definitieve versie GIP.

2011-05-22

10.00-16.30u

Samenvoegen van document voor definitieve versie.

2011-05-23

08.20-10.00u

Werken aan GIP: verbeteren laatste taken.

2011-05-24

13.02-15.00

Verbeteren laatste taak: verslag â&#x20AC;&#x153;Ondernemer voor de klas.â&#x20AC;? + opmaak documenten.

2011-05-25

14.30-15.00u

Afsluiten logboek.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

81


2.2

Bedrijfsbezoeken

2.2.1

Verslag bedrijfsbezoek GYP Op dinsdag 21 september zijn we met de hele klas vertrokken naar onze leverancier, GYP. We namen de bus van 12.30u richting Ruddervoorde. We werden hartelijk ontvangen door Greta Yde. Zij gaf ons eerst wat uitleg over hun manier van werken en hun producten. Daarna mochten we vrij rondkijken in de showroom, iedereen had een blad en een balpen bij, we noteerden de productcodes van de producten die wij graag wilden verkopen in de minionderneming. Nadien werden alle codes samengelegd en werd er gestemd welke producten we al dan niet gingen aankopen.

Hun assortiment bestond uit bad- en wellnessproducten, maar ook uit enig textiel. Sommige producten trokken veel aandacht door de aantrekkelijke verpakking of gewoon door de manier waarop het gepresenteerd werd. Daar het uiterlijk van de producten belangrijk is, mochten we ons daar niet op baseren. Je keuzes maken was niet simpel, er was een zeer breed maar ook diep aanbod aanwezig. Zo waren er veel verschillende producten in verschillende vormen, geuren en kleuren. Ook de prijs was soms doorslaggevend. Het assortiment voor mannen was eerder klein, maar voor kinderen was het dan weer zeer uitgebreid. Alle producten die daar uitgestald waren kun je ook vinden op hun website. Onze keuze voor het assortiment was vooral gebaseerd op onze doelgroepen: kinderen, vrouwen.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

82


2.2.2

Verslag bedrijfsbezoek SA Möbler

Op dinsdag 25 september 2011, hebben we (Elodie, Astrid en Aurélie) het Zweedse bedrijf SA Möbler bezocht. Dit is een houtverwerkend bedrijf dat zich specialiseert in kantoormeubilair. SA Möbler is gevestigd in Tibro. We kregen wat uitleg over de geschiedenis van het bedrijf en een rondleiding door de werkplaatsen. Ze hebben al eerder leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut ontvangen en rondgeleid. Omstreeks 13.30 uur werden we naar het bedrijf gebracht. Daar aangekomen begon het bezoek bij de showroom. We kregen er verdere informatie over het bedrijf. Het eerste meubilair van SA Möbler werd gemaakt door Emanuel Andersson, stichter van het bedrijf. In 1896 richtte hij de eerste fabriek op. Samuel Andersson zette dit bedrijf verder, hij gaf zijn initialen aan de firma ‘SA’ Samuel bracht de eerste werktafel op de markt. In het begin lag de nadruk vooral op huismeubilair. In 1983 gebeurden er grote verandering binnen het bedrijf. Het werd onder andere overgenomen door Kjell Hammar. Hij startte met “het nieuwe kantoormeubilair”. De nadruk lag dan al op ergonomie en de nieuwe technologie. Het bedrijf vond het gat in de markt: de zitsta werktafel in 1987. Nu maakt het bedrijf uniek meubilair afgestemd op de noden van de klant. Vooral de nadruk dus op de combinatie van ergonomie en design.

Nu wordt de firma gerund door drie broers die het familiebedrijf verder zetten. Nicklas Hammar leidde ons bezoek. De showroom bestaat uit de evolutie van het gamma, in het begin zie je één van de hele eerst gemaakte bureaus. De werktafels worden ontworpen door geselecteerde architecten en designers. SA Möbler vindt zichzelf niet echt een concurrent van Ikea, zij kunnen zich onderscheiden met de duurzaamheid van hun meubilair. In de fabriek worden de meubelen geproduceerd. Daarvoor gebruikt men verschillende materialen zoals gyproc, vinyl en MDF platen. De laatste nieuwe materie die men gebruikt is laminaat. Na het vervaardigen van het tafelblad worden de planken geverfd in de kleuren die de klant wenst. Het spuiten gebeurt meestal met een machine, maar enkele delen worden ook handmatig gespoten. Nadat de verf droog is worden de poten aangebracht. Hierna gaat alles naar de logistieke afdeling waar alle bestellingen klaargezet en verstuurd worden. In het bedrijf werken zo’n 60 werknemers, dit zijn er 10 minder bij het jaar voordien. De oppervlakte bedraagt 15000 m². De omzet bedraagt zo’n 10 miljoen euro per jaar. In Zweden hebben ze totaal andere werkomstandigheden dan in België, zo krijgen ze daar een opdracht die klaar moet zijn

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

83


wanneer hun werk erop zit, maar intussen kunnen ze eens fitnessen, pingpong spelen,â&#x20AC;Ś Er heerst een goede band tussen werknemers. Wij vonden het een zeer leuk en interessant bezoek, zeker voor herhaling vatbaar voor onze opvolgers.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

84


2.3

Verslag bestuursvergadering

Savon Noir St.- Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge www.savonnoir.sintjozefbrugge.be Datum en uur Plaats

2010-09-06, 08.20u “Het Gistje” Sint-jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge

Aanwezig

Astrid Demeulenaere, Aurélie André, Giorgi Tarashvili, Louise Christiaens, Stephanie Meeuws, Benjamin Hillewaert, Miguel Staelens, Cédric Cornelis, Steven Verhulst, Elodie Vyvey (verslag), Thibault Debuyst, David Pauwaert, Ann-Sophie Cafmeyer, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke

Verontschuldigd

Eline Vermeulen

Aantal pagina’s

2

Notulist

Elodie Vyvey

Agendapunten: Inleiding Verdeling functies Naam minionderneming 1

Inleiding

De dag is begonnen met 2 uurtjes bedrijfseconomie. De eerste 2 uur minionderneming van de week. Bij aanvang van de les kregen we eerst een welkomstwoord en een eerste inleiding i.v.m. de mini voor het komende schooljaar. Vorig schooljaar hebben we ook al wat voorbereidingstijd besteed aan de mini. Zo kozen we al ons product, ook het productgamma werd goed besproken. 2

Verdeling functies

Na de inleiding werden alle functies toegewezen aan een geschikt persoon. U kunt een organogram van de functies vinden in bijlage hieronder. Daar kunt u zien dat Astrid Demeulenaere gedelegeerd bestuurder van de mini is geworden met als rechterhand Aurélie André. 3

Naam minionderneming

We zochten ook een geschikte naam voor de mini, we hielden nog 4 namen over van het vorige schooljaar. D.m.v. eliminatie hebben we de beste naam gekozen. Vandaag hielden we opnieuw een stemming. De klas had de keuze tussen deze 4 namen;

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

85


   

L’heure du bain La baderie Het baderietje Savon Noir

De klas koos met een grote meerderheid voor “Savon Noir” omdat de naam goed uit te leggen valt en vooral omdat het toch nog iets mysterieus in zich heeft. Ook bedachten we al enkele goede ideeën voor een reclamecampagne.

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

86


2.3.1

Verslag bedrijfsbezoek Tibrokök

Het bedrijf: Tibrokök is opgericht in 1947, en produceert ongeveer 1200 keukens per jaar. Deze worden gemiddeld voor € 17 000 verkocht. Het bedrijf zit een samenwerkingsverband met drie andere bedrijven in en rond Tibro. Tibrokök werkt met vier stijlgroepen; romantisch, modern, Scandinavisch en “old fashion”. Ze maken standaardkastjes met deurtjes van gepreste massief houten panelen, vanbinnen wit en hun kasten worden gemaakt uit drie soorten hout. De verschillende soorten variëren in kleur en prijs. De laatste tijd maken ze ook gebruik van bamboe ook van standaard gemeten planken. Er zijn drie verschillende kleuren: transparant, glanzend en mat.

Drie stappen om een plank te maken: 1. Uitsnijden 2. Zacht en glad maken 3. Verven De levertermijn kan oplopen van 6 tot 8 weken. De keukenapparatuur zit niet in de standaardprijs. De totale omzet van Tibrokök bedraagt ongeveer 8 500 000 euro, dit is zo’n 85 miljoen SEK. Hun afzetmark bestaat voor 30% uit keukens voor de nieuwbouw, de overige 70% gaat naar particulieren. De keukens worden in 40 verschillende steden verkocht , in groothandels maar ook in eigen winkels. De onderneming telt 65 werknemers. 45 mensen werken in de fabriek en de overige 20 werknemers hebben kantoorjobs. Hun marketingstrategieën bestaan uit: hun website (www.tibrokok.se), brochures, advertenties in meubeltijdschriften, klanten ontvangen in hun showroom en beurzen bezoeken. Het verkoopproces: 1. De klant neemt contact op met een winkel die tegelijk een showroom is. 2. De vertegenwoordiger legt een speciale offerte voor samen met exclusieve plannen gemaakt volgens de normen van de klant. 3. De vertegenwoordiger besteld 4. Structuur keuken wordt opgezet 5. Bestelling wordt bevestigd 6. Het productieproces begint 7. Eindproduct wordt geleverd bij klant 8. Dienst na verkoop

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

87


3

Bijlagen

3.1

Bijlage1: Reclamecampagne Frans

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

88


3.2

Bijlage 2: Enquête marktonderzoek Hallo, wij zijn twee leerlingen van het St.- Jozefsinstituut in Brugge. Dit jaar hebben wij een minionderneming ‘Savon Noir’. Wij verkopen bad- en wellnessproducten. Zouden wij u enkele vragen kunnen stellen? Al uw gegevens blijven anoniem. 1. Indien u bad- of wellnessproduct koopt, waar koopt u het dan?  Plaats/ winkel: ………………………………………………………….  Geen interesse 2. Tot welke categorie behoren de meeste producten die u koopt voor in uw badkamer?  Cosmetica  Textiel  Accessoires  Andere: ………………………. 3. Waarom zou u een stuk zeep kopen?  Prijs  Uitzicht  Hygiëne  Andere: ……………………… 4. Wat is jouw favoriete product/ accessoire dat in uw badkamer staat? ……………………………………………………………… 5. Welk bedrag bent u bereid te geven voor een van onze producten?  Massageolie : ………………………………..;  Toilettas: ………………………………….;  Scrubgel : …………………………………. 6. Denkt u dat we kans maken op een goede minionderneming met onze producten? Zo niet waarom? ………………………………………………………………… 7. Zou u kwaliteit boven prijs kiezen?  Ja  Nee 8. Wilt u badaccessoires kopen bij onze minionderneming?  Geen kans  Kleine kans  Redelijke kans  Grote kans 9. Orden volgende kenmerken van zeep: Prijs, Geur, Kleur, Grootte.

89 GIP ELODIE VYVEY 2010-2011


1. ………………………… 2. ………………………… 3. ……………………….. 4. ……………………….. 10.Badproducten zijn nodig in uw badkamer?  Volledig eens  Eens  Noch eens, noch oneens  Oneens  Volledig oneens 11.Geslacht:  Man  Vrouw 12.Leeftijd:  <20 jaar  Tussen 20-30 jaar  Tussen 30-40 jaar  >40 jaar

90 GIP ELODIE VYVEY 2010-2011


3.3

Bijlage 3: Reclamecampagne “Stefke”

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

91


3.4

Bijlage 4: Reclamecampagne “Valentijn”

GIP ELODIE VYVEY 2010-2011

92

GIP Elodie Vyvey  

GIP 2010-2011