Page 1

ElnostreBARRI Butlletí informatiu de l’A.VV. Sant Joan Baptista • número 7. Segona temporada

03 Avancen les obres de l’entorn de l’escola bressol

Conclou el procés participatiu que deixa insatisfacció Els debats que han tingut lloc els darrers mesos sobre el planejament urbanístic del front litoral presentat per la Generalitat han resultat, segons el veïnat, deficients

03 El veïnat es reuneix amb Vivenio per les ocupacions

08 Som-hi!, la història d’una lluita i d’una il·lusió familiar

La Plataforma de les 3 Xemeneies esperava rebre informació sobre els usos i viabilitat de l’antiga fàbrica i un estudi global de les necessitats del front litoral


02

ElnostreBARRI

Desembre 2018

| NOTÍCIES |

La Generalitat exposa el pla director urbanístic sense debat amb el veïnat La sessió informativa va reunir 200 persones i els seminaris posteriors unes 50 però no ha satisfet “Ens han fet debatre molt sobre la passera del riu o els itineraris de bicis”

Segons la Plataforma de les 3 Xemeneies el debat no s’ha tractat com a vinculant i ha estat molt dirigit a validar la proposta del PDU fet per la Generalitat. Foto: A.VV.

I

Plataforma Les 3 Xemeneies

n realitat no ha estat un procés participatiu sino un “espai informatiu i de debat” on la informació ha vingut només d’una part: el Departament de Territori de la Generalitat. El debat no s’ha tractat com a vinculant i ha estat molt dirigit a validar la proposta del Pla Director Urbanístic elaborat per la Generalitat. No hi ha hagut prou informació prèvia com demanàvem: Pla d’usos i viabilitat de les 3 Xemeneies i la nau de turbines i un estudi global de necessitats i potencialitats dels barris, la ciutat i la regió metropolitana en el qual es respectin les prioritats dels barris de Sant Adrià i l’entorn proper de Badalona. Tampoc hi ha hagut la possibilitat de participació de professionals que ens aportin altres visions des de camps com el patrimoni, l’urbanisme, el paisatge, la mobilitat, l’ecologia o l’economia.

E

La metodologia dels debats no ens ha satisfet quan no s’han pactat prèviament els temes a debatre i ens han dividit en petits grups obligant-nos a treballar sobre opcions predeterminades pels organitzadors. Per altra banda, el temps previst per a l’exposició pública de propostes elaborades per part dels participants ha estat totalment insuficient (4 minuts a cada seminari) comparat amb el temps que l’organització ha dedicat a “informar” sobre els temes de debat i les propostes de l’Administració. Sí que s’ha fet difusió de les propostes presentades per escrit o en presentacions de diapositives però la incidència ha estat molt desigual amb l’acció informativa per part de l’Administració. Ens han fet debatre molt sobre temes de detall com ara la passera sobre el riu, els itineraris per a bicicletes, les alçades dels edificis, la tipologia dels carrers... i gens sobre qüestions de fons com el paper que ha de

LES PROPOSTES Aturar la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) fins que no hi hagi un concepte que doni sentit a la transformació. Un concepte que hauria de definir els nous usos de la tèrmica i del Front Litoral. Aquest concepte que ha de donar sentit a la transformació hauria de contextualitzar-se en base a les necessitats i oportunitats (socials, econòmiques, culturals, mediambientals...) de les persones de la regió metropolitana i especialment a les dels barris propers de Sant Adrià i Badalona, a més de consensuar-se amb la ciutadania. La transformació urbana hauria de considerar altres marcs de referència i sistemes de finançament alternatius i diferents als presentats en el document d’avanç del planejament. Evitar l’abandonament del territori tot gestionant el “mentrestant”, encetant les obres necessàries i urgents per evitar la degradació de la zona i afavorint la dinamització social de l’espai. En concret es tractaria d’abordar: • El desviament del col·lector. • La descontaminació dels sòls i les platges. • La construcció d’un passeig marítim provissional. • Les accions necessàries per tal de facilitar la realització d’activitats ciutadanes i de divereses iniciatives que generin activitat dinamitzadora tant als solars com a les 3 xemeneies i la nau de turbines.

[1] [2]

[3] [4]

jugar el Front Litoral dins la regió metropolitana o el model de ciutat i de litoral que es vol. Ens hauria agradat que s’haguéssin enregistrat en vídeo totes les sessions i no només la primera informativa. També ens hauria agradat que s’hagués permès l’entrada a la premsa durant els quatre seminaris i la sessió transversal. També considerem que aquest procés hauria estat una oportunitat única perquè els nostres representants polítics haguéssin pogut conèixer de primera mà les opinions de la ciutadania sobre aquesta part tant important del seu territori. No sabem hores d’ara com es farà la ponderació de les diferents propostes que han sorgit al debat. Els organitzadors han manifestat que no era la seva intenció arribar a consensos. Tindran el mateix valor les propostes presentades per una única persona participant com les que han estat recolzades per molts participants? Valorem positivament l’assistència a la sessió informativa (200 persones) tot i que als seminaris posteriors ha baixat a 50-60. Part d’aquesta diferència ens consta que ha estat motivada per veïns que han considerat que no pagava la pena dedicar temps i esforç a un “debat no vinculant”. També constatem que, entre els participants, hi havia veïns a títol personal, en representació d’entitats veinals i d’altres col·lectius, persones d’altres llocs de la regió metropolitana interessats per la transformació d’aquest espai i també persones amb interessos professionals.


ElnostreBARRI

Desembre 2018

03

| NOTÍCIES |

Avancen els treballs d’arrenjament del solar com a aparcament i l’associació de veïns espera millores en l’enllumenat

Vivenio calcula tres mesos per recuperar el bloc ocupat

es màquines funcionen a ple rendiment des de fa unes setmanes per arrenjar el solar de l’entorn de l’escola bressol JM Céspedes, una reivindicació veïnal que, tot i que s’ha rebut amb molta satisfacció perquè representa una millora d’un espai degradat, no contempla totes les reivindicacions de l’associació veïnal, sobretot pel que fa a l’enllumenat. Seria una veritable llàstima que no s’aprofités l’ocasió per fer una instal·lació de llums de qualitat i eficient, a més d’incrementar l’arbrat. Sí era necessari, per una altra banda, pavimentar i ordenar un espai que en els darrers anys ha estat un aparcament improvisat sense cap regulació. La millora d’aquest solar havia estat una reivindicació de l’Associació de veïns que s’havia posat de manifest a través de diferents mitjans i espais participatius

l passat mes d’octubre els veïns es van reunir amb Vivenio, empresa gestora de la finca ocupada, i va assegturar que “la seva experiència en la gestió d’altres situacions semblants diu que es recuperarà la normalitat al 100%.” “Que el temps que preveuen son entre 2 i 3 mesos, tot i que remarquen que no és un compromís ferm, ja que aquestes situacions poden avançar i/o retrocedir en qüestió d’hores.” Van informar que les gestions que s’estaven fent son: portes anti-ocupacions, trucades directes a les persones que han ocupat, demanda civil -legislació catalana no admet la penal-, i també es van comprometre a no fer mediació amb les ocupacions incíviques. També es van dir de fer-se càrrec de la degradació que ha patit l’edifici i que els equips de manteniment i neteja treballen acompanyats dels

Millores a l’entorn de l’escola bressol L

E

Les màquines treballen cada dia per deixar la zona enllestida en les properes setmanes. Foto: A.VV

aquesta necessitat urgent. De tota manera, aquesta millora més que esperada contribueix a avançar en la recuperació i dignificació d’espais infravalorats i utilitzats. Les obres també serviran per renovar la vorera en el perímetre de l’escola i farà més còmode l’accés dels cotxets per a infants.

Per una altra banda, i també a la mateixa zona de l’entorn de plaça del Tèxtil, hi ha previst la construcció d’una residència de gent gran en l’espai de l’edifici que està a mig construir des de fa més de deu anys. Una altra notícia positiva per al barri, necessitat d’anar dignificant espais i obres pendents.

serveis de vigilància. El seu objectiu és rehabilitar la finca en el que sigui necessari i començar a llogar. Mantindran línia directa d’informació amb els veïns. A hores d’ara se sap que s’han recuperat 20 pisos dels 40, que la brutícia i la degradació de les finques i del seu entorn continuen, i tot i que hi ha hagut algun repunt de manca de civisme, sembla que poc a poc es recupera la normalitat. El veïnat no vol estar al servei d’especuladors que no tenen miraments en fer servir qualsevol mètode per augmentar els seus beneficis, encara que sigui en detriment de la gent treballadora, que ha de patir la manca de civisme, seguretat, brutícia i que en alguns casos ha hagut d’abandonar el que fins ara era la seva llar per amenaces de pujades del lloguer abusives o manca de seguretat. Aquest model de ciutat no ens serveix.


04

ElnostreBARRI

Desembre 2018

editorial El futur de les entitats es de fa mesos assistim al degoteix de tancaments d’entitats i associacions de la ciutat que durant molts anys han format part del paisatge local de forma activa, ajudant en el dia a dia de la gent, transformant vides, omplint de cultura les nostres activitats i amb un somriure. Al web de l’Ajuntament surt un llistat de prop de 300. Revisant, ben poques tenen avui activitat. Però el més interessant és què passa amb les que sí tenen vida, les que fan feina, les que aporten i fan de Sant Adrià una ciutat millor. Per què desapareixen? Sabem que el món està canviant i que les associacions estan envellides i costa molt trobar relleus. Pecisament per això ens hem d’implicar en fer que subsisteixin. Comprometem-nos, participem en la mesura de les nostres possibilitats. Les associacions, agermaneu-vos i compartiu espais, recursos, mitjans, i fins i tot gent. L’Ajuntament, que faci polítiques que promoguin l’associacionisme, en comptes de posar tants pals a les rodes.

D

qui som Edita: A.VV. Sant Joan Baptista Redactors: A.VV. Sant Joan Baptista Publicitat: Gestió de Publicacions Locals, sccl (Trinitat. 654 368 974). Maquetació: DBcoop, sccl (Marta G. Bravo i Sergi Lou). Impressió: Indugraf Offset, S.A. Dipòsit Legal: B-14.748-2010

| OPINIÓ |

Contra la justícia patriarcal l Ple Mcpal del mes de maig ja vam expresar el nostre rebuig a la sentència sobre la violació grupal durant les festes de San Fermín del 2016, i dèiem: “ha significat un punt d’inflexió en el sentir social, que ha expressat massivament la seva la indignació, ràbia i rebuig social. Milers de persones encapçalades pel moviment feminista, han alçat la veu contra la responsabilitat dels agressors en els fets, la de la societat que banalitza i legitima les violències, la de l’Estat que no mostra suficient voluntat política ni esforç pressupostari i la del sistema judicial en l’abordatge de les violències envers les dones. La sentència de la Manada és representativa d’un sistema de justícia patriarcal que degut a la manca de perspectiva de gènere ha negat l’existència d’intimidació i ha condemnat per abús enlloc de per agressió, amb les conseqüències que se’n deriven tant per la víctima com a nivell de penal. El missatge que transmet la sentència a la societat és de que si aquella situació no és una agressió, molt poques ho seran considerades.. Esperem que els anunciats recursos tant de la Fiscalia com de l’acusació particular permeti que instàncies superiors revoquin la sentència en el sentit d’apreciar que hi va haver intimidació i que per

El consell municipal reafirma que només si és si

A

tant es tractava d’una agressió enlloc d’un abús, criteri que han recolzat abundants veus expertes del món jurídic. “ També parlàvem de la necessitat que te la societat, i per tant l’obligació que té l’estat, d’adoptar tots les mesures legislatives i d’altres tipus per actuar amb la diligència deguda per prevenir, investigar, castigar i concedir una indemnització pels actes de violència definits en el conveni d’Istambul del 2011. Doncs bé, des del Consell Municipal de les dones ens refermem en el rebuig a la sentència que va anunciar a l’abril

l’Audiència de Navarra, per la qual condemnava a 9 anys, per abús sexuals als cinc acusats de “La Manada” i que el Tribunal Superior de Justícia de la mateixa comunitat autònoma va ratificar el passat 5 de desembre. Aquesta confirmació no ha estat unànime, ja que dos dels magistrats han emès un vot particular en contra, afirmant que està suficientment provat que la víctima va patir una agressió sexual, pel context d’intimidació i l’absència evident de consentiment, la qual cosa augmentaria la condemna a 14 anys, processats per violació. A més, demanen un agreujant de

tracte discriminatori i vexatori. El Consell Mcpal de les dones no acceptem una sentència que considerem injusta i que continua sense reconèixer la violència que va patir una dona, a la qual, recordem, de manera premeditada, van forçar a entrar a un portal, van violar diversos cops i de manera simultània, sense l’ús de cap mètode anticonceptiu i mentre ho gravaven tot en vídeo. En un context de 80 agressions sexuals múltiples des de 2016, 92 feminicidis des de principi d’any i amb una denúncia per violació cada 5 hores, no podem permetre una discriminació institucional que ens deixa desprotegides legalment i que crea jurisprudència en el tractament d’aquest tipus de delictes. Un cop més des del Consell Mcpal de les dones rebutgem la Justícia Patriarcal que ens oprimeix i ens violenta i que atempta directament contra la nostra integritat, física i psicològica. Fem nostra la reivindicació del moviment feminista i afirmem que NOMÉS SI ÉS SI.


ElnostreBARRI

Desembre 2018

| BARRI |

La història de Som-hi! a nostra història comença segurament fa més de 20 anys... Quan quatre germanes, emmirallades per la idea de ser dones emprenedores a les portes d’un nou segle, vam decidir alimentar la idea de crear un nou negoci local un cop acabats els estudis i la formació durant 5 anys a l’Escola Superior d’Hostaleria. Ens posem en marxa amb aquesta minuciosa aventura carregada de detalls que van definint-se també en anys posteriors. Som-hi! mai ha deixat de créixer, ens trobem sempre en canvi constant... Descendents per quarta generació d’una gran família d’hostalers principalment, que ens van recolzar i fins i tot ens van ajudar econòmicament en l’empenta decisiva per tal que el projecte veiés la llum. Com no podia ser d’una altre forma, cadascuna de nosaltres vam aportat tots els nostres estalvis des de nenes. Recordo que els dos primers anys no vam tenir sou: tot el que entrava anava a parar a retornar el préstec bancari i a la família. Eren temps de flux constant de feina i no ens preocupava, ja que encara vivíem a casa dels pares. En una evolució lenta, ben fonamentada en uns principis de tenacitat i constància però amb les idees sempre molt clares de respectar un temps al descans i primordial a la família. Vet aquí els nostres horaris. Durant el muntatge del local no vam voler ni tamborets a la barra ni màquines escura-

L

butxaques, això ja marcava una diferència important entre la resta. Per sort, i de forma absolutament necessària, toquem molts pals, des de l’elecció d’un excel•lent cafè passant per la fidelitat als nostres proveïdors de llarga durada. Ens diferencia en temporada la elaboració d’exquisits torrons seguint la recepta tradicional familiar, els nostres històrics panellets, així com la venda de productes tan naturals i de primera mà, de l’hort propi: autèntics ous de gallines camperes (que es converteixen en saboroses truites al barri) deliciosos i molt buscats tomàquets, patetes, petites prunes “caramelillo” i figues de coll de dama. Vull destacar la nostra especialitat en Mollete Antequerano, tant en entrepans com en torrades, així com altres aliments que provenen també de finques molt petites: les mels Lo Drac (premiades successivament) i les melmelades de Can Malacosta a Eivissa. En els petits detalls està la gran diferència. Quan es posa

cura i passió a la feina diària, aquest no es desenvolupa com rutina i aquí ho intentem. És una sensació i energia que brilla quan se’ns visita, o al menys això ens transmeteu els mes agosarats. Realment entre tots hem fet del Som-hi! un lloc especial. El mèrit de que seguim aquí és de tothom. També tenim un compromís en Acció Social, ens agrada participar cada any de forma activa donant les nostres/vostres propines: Menjador Social, la Casa dels Xuclis (AFANOC), diversos projectes de micro mecenatge en Verkami, La Marató de TV3... Durant dos anys vam mantenir la campanya de Cafès Pendents per ajudar a diari a persones properes sense recursos als nostres carrers (gràcies a la col.laboració del iaioflauta Joan Antoni Benito) Amb il·lusió incansable seguim projectant i movent-nos en altres terrenys desenvolupant iniciatives molts diverses, des de conferències en les que es van exposar temes d’interès actual en el camp de la salut i la nutrició fins meditacions que es van convertir en una celebració de la vida i que van resultar molt especials. També reunions participatives amb terapeutes especialitzats en la holística de l’esser humà. Ara com a novetat, per consolidar després de dos anys en marxa l’espai de trobada per converses en anglès cada dimarts a la tarda, s’afegeix una professora que supervisarà setmanalment el grup. Estem emocionades!

05


06

ElnostreBARRI

Desembre 2018

| ACTUALITAT |

Consells per un consum responsable L’activitat comercial dels municipis dóna servei i a més és un element de cohesió social

I

AVV Sant Joan Baptista

l consum responsable es pot considerar un capítol important dintre de la temàtica del desenvolupament sostenible. Vist en termes generals, del consum en depèn l’esgotament de recursos, l’efecte hivernacle, la contaminació del mar, terra i aire, i el desequilibri general dels ecosistemes. I també està lligat, entre altres, a les desigualtats econòmiques, a la distribució desigual dels recursos i la justícia social. El desenvolupament

E

sostenible ha de satisfer les necessitats de la generació present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves necessitats. El desenvolupament sostenible no només està relacionat amb la política econòmica, sinó també amb la lluita contra la pobresa i en la cerca d’una major equitat social que doni majors oportunitats als grups socials més vulnerables. Us proposem una reflexió sobre alguns elements de consum que no només ens han de servir

per l’època de festes, si no que les podem incorporar, poc a poc, al nostre dia a dia i contribuir així al nostre benestar individual i la cura del nostre entorn. 1. Presta i accepta productes per fer servir alguns que potser no necessites, especialment si fas un us puntual. 2. No només reduir, reciclar i reutilitzar També podem apos-

| AGENDA |

tar per reparar. Ens permetrà allargar la vida útil dels objectes com millor forma de combatre l’obsolescència programada. 4. Redueix el consum de carn (o al menys la de vedella) Segons la FAO, la ramaderia suposa el 18% dels gasos d’efecte hivernacle al planeta. 5. Redueix el desaprofitament de menjar a casa teva.

6. Excés d’embalatge per tot arreu: fruites pelades (amb el que això implica de durabilitat, en una safata de porespan, amb un plàstic film, una etiqueta amb el pes i el preu i una bossa al sortir). Preguntem-nos a qui afavoreix tot aquesta producció de residus innecessari. Un altre dia podem parlar de qui fa d’abocador del mon.

| SABIES QUE... |

DIUMENGE, 16 DE DESEMBRE

DIVENDRES, 28 DE DESEMBRE

Mercat Solidari - Venda articles segona mà D’11 a 14h a la Plaça 25 d’octubre Els beneficis es destinaran a la campanya de Creu Roja Organitza: Centre Cultural Besòs

Taller Skate Taller de tècniques pel mon de l’skate Centre Polidor, de 18h a 20h

DISSABTE, 29 DE DESEMBRE DIMECRES, 19 DE DESEMBRE Hora del conte A la Biblioteca de Sant Adrià, a les 18h

Festa KPOP Adéu 2018 Amb balls, cotillon i moltes sorpreses!! Centre Polidor, a les 18h

DIJOUS 3 I DIVENDRES 4 DE GENER DIJOUS, 20 DE DESEMBRE Taller infantil de Nadal A la Biblioteca de Sant Adrià, a les 17:30h

Adrilàndia - Saló infantil i juvenil Infantil de 10:30h a 14h i de 16:30h a 20h Jove: de 16:30h a 20h Poliesportu Ricart, Polidor i Rambleta

DIJOUS, 27 DE DESEMBRE Especial Gamers Juga a la PS4 en pantalla gegant Centre Polidor, a les 18h

DISSABTE, 5 DE GENER Cavalcada de Reis El orden y control en los horarios de las comidas contribuye a tu propósito de mantener un peso saludable, y además, hace un gran aporte a la prevención de enfermedades?


ElnostreBARRI

Desembre 2018

07

| CONTINGUTS PATROCINATS |

Mal d’esquena a l’hivern I

Paula Eñeso Blanco, Fisioterapeuta i osteòpata. Cuida’t Centre de Fisioteràpia

l mal d’esquena a l’hivern sembla que s’accentuï més. A la nostre consulta, els pacients ens preguntem ¿Perquè ens fa tan mal l’esquena a l’hivern? Doncs científicament no hi ha res demostrat, però el que si sabem que les lesions i patologies cròniques (artrosis, artritis, fibromiàlgia...) no toleren els canvis de temperatura, de

E

pressions i d’ humitat. A l’hivern també implica que el sol no està tant present, els dies són més curts i passem més estona a casa. Això fa que el nostre estat psicològic pugui interferir al nostre dolor. El fred fa que la musculatura agafi una rigidesa, que implica que la nostre mobilitat no sigui tant elàstica i apareguin les contractures o tensions musculars. I també les posicions que agafem quan fa fred, de tirar cap pel davant l’espatlles, males posicions, no ajuda a que l’esquena no pateixi.

¿Com podem prevenir aquests mals? • Intentar no fer canvis de temperatura bruscament. • No ficar-nos en corrents d’aire. • Fer exercicis per donar mobilitat i elasticitat a les articulacions. • Un bona dieta equilibrada.

Cuida les dents al Nadal I

Mónica Sánchez, infermera de BucalArt Clínica Dental

rriba el Nadal i amb ell les reunions amb familiars i amics al voltant d’una taula gaudint de la gastronomia típica d’aquestes dates. Aprofitem per, desitjar-te unes bones festes i recomanar-te alguns consells sobre els aliments que consumim en aquesta festivitat i que poden malmetre la salut dental. Els sucres i les begudes ensucrades i/o gasoses seran els productes més consumits, entre d’altres: • El torró serà el producte estrella en tots els seus formats; tou, dur, de xocolata, farcit, etc. Tenen un alt contingut en sucre i quan més tou sigui el torró o el massapà més s’adhereix a les dents i per tant incrementa la incidència de càries. Quan més dur sigui el torró, les garapinyades o els confits poden provocar alguna fractura d’alguna peça dental. • El vi o el cava serà l’altre producte que ens

A

acompanyarà en cada brindis. L’alcohol l’hem de consumir amb moderació. Pot provocar càries, desgastar les peces dentals, provocar sequedat i mal alè a la boca, entre d’altres. • Les begudes gasoses serà les més consumides pels petits de la casa. Tenen alt contingut en sucre i àcids que poden malmetre l’esmalt de les dents provocant càries. Recorda raspallar les dents després dels àpats on consumeixis aquests aliments i per molt tard que sigui... sempre raspalla les dents abans d’anar a dormir.

• Un treball de prevenció. Posar-se en mans de professionals (Fisioteràpia, Osteopatia, Acupuntura, Entrenadors personal...). Esperem que amb aquest article, podeu entendre una mica millor el mal d’esquena a l’hivern.


08

Desembre 2018

ElnostreBARRI

Profile for El nostre barri

El nostre barri_07  

Número 7 de la Segona Temporada del diari de l'AAVV Sant Joan Baptista: El nostre Barri.

El nostre barri_07  

Número 7 de la Segona Temporada del diari de l'AAVV Sant Joan Baptista: El nostre Barri.

Advertisement