Page 1

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar!

Scouterna gör Våra värdering unga redo för livet genom äventyr ar genoms yrar allt vi gör – vi är och utmaningar som schyssta får dem att kompisar! växa

Spårarb oken Den stor

som individer .

a

Den stora spårarboken

85 kr

Scouterna gör Våra värdering unga redo för livet genom ar genomsy rar allt vi gör äventyr och utmaning - vi är schyssta ar som får dem att växa kompisar! som individer.

Upptäckten

Upptäckten Scouterna gör Våra värderinga unga redo för livet genom äventyr och r genomsyra utmaningar r allt vi gör – som får dem vi är schyssta att växa som kompisar! individer.

Äventyr

handbok

Äventyrar nas hand din tid som även bok är fylld av allt roligaste tyrar och mest scout ska bli möjl igt för att boken den allra givande som bästa, någonsin. och geno inspi ratio n Använd I boken mföra ett rikti och stöd för att och hur hittar du allt gt häftigt scou planera du målspår vi gör allt i behöver veta tprogram. Scouterna om varfö Du får och scoutmet r . Med ocks od hjälp av särsk ilda å all informati blir det lätt att projekt on om för även äventyrenplanera. tyrar patru som är I Även ller. tyrar småtexter nas handbok blandas finns sake om allt mell r både om an himmel faktarutor och tester, och jord Gud tips Kon-Tiki och nove och Allemansrä (ja, det ller om . äventyrar tten) med patru llen Det här Äventyrarär helt enkelt handboke scout! n för dig som är

Scouterna gör Våra värderinga unga redo för livet genom äventyr och r genomsyra utmaningar r allt vi gör – som får dem vi är schyssta att växa som kompisar! individer.

rnas ha ndbok

äventyr?

arnas

Äventyra

Redo för

95 kr

Äventyr

a

handbronkas

Äventyrarnas handbok

105 kr

www.scout.se/shop

Annons 20100817 Scouten_rev2  
Annons 20100817 Scouten_rev2  

Upptäckten Äventyrarna s Äventyrarna s Spårarboken Den stora Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att...

Advertisement