Page 1

Τα παιδιά λειτουργούν «ποιητικά». Συχνά όταν μιλούν κάνουν τους μεγάλους να απορούν, να ξαφνιάζονται, να αναθεωρούν όσα γνωρίζουν, να οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτές τις οπτικές βάλαμε σε στίχους απλούς στη διάρκεια κάποιων μαθημάτων, παίζοντας με τις Αγγλικές λέξεις σε μια προσπάθεια να φτιάξουν τα παιδιά ποιητικό λόγο. Οι απόπειρες ποίησης ξεκινούν από τον εαυτό τους , με ποιήματα ακροστιχίδες (acrostic poems) των ονομάτων τους και καταλήγουν σε έννοιες και χώρους όπως η φιλία ,η πόλη τους και ο κόσμος τους μέσα από τα δικά τους μάτια.(το «μαξιλαράκι» γράφτηκε για τη σχολική μας εφημερίδα «οι φιλίες των παιδιών που το φετινό φύλλο της θα κυκλοφορήσει των Ιούνιο (2012). Ένα παλαιότερο τεύχος βρίσκεται εδώ: http://www.018.gr/downloads/oi-filies-ton-paidion)

Τα ποιήματα ακροστιχίδες είναι εύκολα και αρέσουν στα παιδιά γιατί μοιάζουν με αντίστοιχα σταυρόλεξα που συμπληρώνουν. Έτσι φέτος δοκίμασαν να εκφραστούν ποιητικά αρχικά μέσα από αυτά. Ξεκίνησαν περιγράφοντας τους εαυτούς τους και προχώρησαν στο να μιλήσουν για τη γειτονιά τους 1. Acrostic poems with our names!

CRHISTIANA Christiana is my name and Hurray! My favourite song is “Rain over me” I am a friend and friends love me Sure? Of course! Ticket for a holiday Is here. Let’s go! A happy girl no more Now is the time for adventure All life just one moment, one moment to fall in love and a life to forget… Χριστιάννα Σεχάι στ’ τάξη


ANTONY Antony is my name New hobbies are my game To travel and explore Opening every door Nature is my best friend You know I hope this will never end Αντώνης Κυπαρίσσης στ’ τάξη

NICKI New at school I wanted to act like a fool City is my love Kindness my sport I feel at summer very hot

New poem I write again Calling at the name of fame Keep on playing with my friend I don’t want this game to end Νίκη Αναγνωστοπούλου στ’ VAGGELITSA


Vaggelitsa is my name And in my heart I’ve got a flame Going every day at school Going swimming in the pool Every day I sing a song Living in a room which isn’t long I hope crisis in Greece finishes quickly Touching dogs I avoid strictly Sunday I saw the fireworks And my daddy doesn’t work Βαγγελίτσα Καρβουνά στ’ τάξη

PETER Paul is my brother Eating ice-cream my choice The zoo has lions England is big Rice is yak, but fruit is yummy Πέτρος δ΄ τάξη ALEXANDRA A nd my name is a big L and of songs to sing Elephants I see


Xylophone I play Aeroplanes I fly Northern Pole is very cold Dabble in water Running in showers Adventure is for us Αλεξάνδρα δ΄τάξη

RANIA R oma is my favourite town A nd I love to run around N ow I run and dance and play and I have a lovely day And it is my favourite day Ράνια Δούβου δ΄ τάξη

NELLY N ow, let me try… E asy come, easy go… L ife is good L isten to my song Y ou’d like to talk about me


Νέλλη δ΄τάξη

MARIOS M y birthday is on 24th of November “A vatar” is my favourite series on T.V R ock music I do like I am a good pupil and a good friend “Oh Yeah” is my favourite song S o! I finished this Acrostic!!! FLAVIANNA F lour and sugar on the floor L ittle people at the mall A big cake at the shop V ery fast my skipping rope I want to be an astronaut and travel to the moon A nd with me I’ll take my big spoon N ew my house and big my room A nd some coffee at the moon Φλαβιάννα δ΄ τάξη

ALKISTI A ll my hair is brown and L ife is nice when you’re around


K ites fly in the sky I s that the game you want to buy? S ugar, eggs and milk you need to make a cake T he red ball you can take I see… a big snake! Άλκιστη Μπουκουβάλα, δ΄τάξη

2.Friendship (Ποιήματα αφιερωμένα στις Φιλίες)

FRIENDSHIP

Friendship is to trust Friendship is strong Friendship is giving to others Without thinking Friendship is very personal To have a true friend is the best Thing to achieve We all want it but it may take A long time to find it Νάσος Αθανασίου στ΄τάξη

FRIENDSHIP


Fires always I’m afraid of Romantic poems I recite I like playing basketball every day and with Every toy I want to play Never tell lies to my Father Do the same to my mother So, at school I go every day Hi! to all my friends I say I like with a ball to play Pray all people be happy every day Βαγγελίτσα Καρβουνά, στ΄τάξη

3. Acrostics dedicated to our neighbourhood: E X A R C H I A) Exarchia 1 EX ample: A ll my classmates love me Rabbits eat carrots Cakes are tasty Hats are beautiful I love English and A dog can eat bones Κωνσταντίνα δ΄τάξη Exarchia 2


Emil, Lee and I for X-mas wait together Apples and carrots Rabbits eat again Cats and dogs playing Here in my city I like playing with them Anytime, X-mas again! Πέτρος δ΄τάξη

Exarchia 3 Eating food in restaurants No foXes in the park Apples they sell in shops Riding bikes in the streets Cat and dogs walk in the square Haberdashers I have flowers in my balcony And many markets near (haberdashers=μικρό μαγαζί που πουλάει κεντήματα, κλωστές, βελόνες κ.ά.) Αλεξάνδρα, δ΄τάξη


2. SONGS OF OURSELVES παιδιά της ΄Δ και ΄ΣΤ τάξης γράφουν ποιήματα για τον εαυτό τους.( Η έμπνευση ήρθε από το ποίημα “song of myself” του Walt Whitman )

ΜYSELF (An acrostic poem written by 6th grade pupils) M e, myself and I agree Y ou have to fall in love with me S mile at me E mbrace the world L ive, laugh, love F un is life and we are strong.

ME

(a poem by the pupils of 4th grade)

Me, myself and I You know I’m alright Sometimes stupid, sometimes shy Easter is my favourite time Luna Park my favourite place Funny I am and your friend forever ME

(and things I love)

I love computers, I love money, I love Georgia I love “gags just for laughs», I love Cinema, I love T.V I love my family


I love my friends, I love music, I love food I love basket, I love Maths, I love Dance I love you Σάντρο δ΄ τάξη

ΤΗΕ ΕΝD

How to Write a Haiku It is easy to learn to write a haiku, but it can take a lot of practice to learn how to do it well. This lesson will give you the basics for writing your own haiku. It’s up to you to practice by writing a lot of them so you will get very good at it.

What is a Haiku? A haiku is an unrhymed three-line poem. It is based on a traditional Japanese poetic form. Though there are different ways to write haiku, the traditional pattern in English is to write the first and last lines with five syllables each, and the middle line with seven syllables. In other words, the pattern of syllables looks like this: Line 1: 5 syllables Line 2: 7 syllables Line 3: 5 syllables Here’s another way to visualize the same thing: 12345 1234567 12345 Most often, haiku poems are about seasons or nature, though you can write your own haiku about anything you like. If you don’t want to write about nature, and would prefer to write haiku about candy or sports, that is perfectly okay. One more thing to keep in mind is that the last line of a haiku usually makes an observation. That is, the third line points out something about the subject you are writing about. Let’s see how we can put these few rules together get your started writing your own haiku poems.


Haiku About Seasons Let’s say that you decide to write your haiku about a season. First you will want to select a season: spring, summer, fall, or winter. I’ve decided to write a haiku about winter, and I know that in the last line I will want to make an observation. I want to say that winter is almost here, but we aren’t quite ready for the snow. Maybe it’s that we haven’t raked the leaves off the front lawn and we need to do it soon before it snows. I want to say all of this, but I want to do it in a pattern of 5, 7, 5. So I might say something like this: Winter is coming. Snow will be arriving soon. We should rake the leaves.

What is a Limerick? Limericks are one of the most fun and well-known poetic forms. No one knows for sure where the name “limerick” comes from, but most people assume it is related to the county of Limerick, in Ireland. The reason limericks are so much fun is because they are short, rhyming, funny, and have a bouncy rhythm that makes them easy to memorize. In this lesson, I’ll show you how you can write your own limericks in just a few easy steps.

The Rules of Limericks Limericks, like all poetic forms, have a set of rules that you need to follow. The rules for a limerick are fairly simple: • •

They are five lines long. Lines 1, 2, and 5 rhyme with one another.

Lines 3 and 4 rhyme with each other.

They have a distinctive rhythm (which I’ll explain shortly)

They are usually funny.

Rhyming a Limerick The rhyme scheme of a limerick is known as “AABBA.” This is because the last words in lines 1, 2, and 5 rhyme. Those are the “A’s” in the rhyme scheme. The “B’s” are the last words of lines 3 and 4. Let me give you an example: There was a young fellow named Hall Who fell in the spring in the fall. ‘Twould have been a sad thing


Had he died in the spring, But he didn’t—he died in the fall. – Anonymous

How to Write an Acrostic What is an Acrostic? Acrostics are a fun poetic form that anyone can write. They have just a few simple rules, and this lesson will teach you how to create acrostic poems of your own. To begin with, an acrostic is a poem in which the first letters of each line spell out a word or phrase. The word or phrase can be a name, a thing, or whatever you like. When children write acrostics, they will often use their own first name, or sometimes the first name of a friend. Usually, the first letter of each line is capitalized. This makes it easier to see the word spelled out vertically down the page. Acrostics are easy to write because they don’t need to rhyme, and you don’t need to worry about the rhythm of the lines. Each line can be as long or as short as you want it to be.

Creating an Acrostic in Five Easy Steps To create an acrostic, follow these five easy steps: 1. Decide what to write about. 2. Write your word down vertically. 3. Brainstorm words or phrases that describe your idea. 4. Place your brainstormed words or phrases on the lines that begin with the same letters. 5. Fill in the rest of the lines to create a poem. Now let me show you how to follow these steps. The first step is to decide what you would like to write an acrostic poem about. I recommend you start by writing an acrostic based on your name or on your favorite thing, whatever that happens to be. It doesn’t matter if your favorite thing is soccer, video games, chocolate, music, pizza, movies, or anything else.

An Ice Cream Acrostic For example, I especially like ice cream, so I decided to write an acrostic about ice cream. Begin by writing the word “ICE CREAM” down the page like this:


I C E C R E A M Next, you want to say something about ice cream in each line. A good way to do this is to “brainstorm” lots of ideas. I wrote down a list of all the ice cream flavors I could think of, including chocolate chip, strawberry, rocky road, and others. Then I put them in a list wherever they would fit, like this: Ice Cream I Cookies & Cream. English Toffee. Chocolate Chip. Rocky Road. E Almond Fudge. M You’ll notice that I didn’t fill in all of the lines. That’s because I couldn’t think of a flavor that started with “I” and I could only think of one flavor that started with “E.” Also, I thought I would do something different with the last line, to make it an ending for the poem, rather than just another flavor. Finally, I filled in the missing lines, like this: Ice Cream I love every flavor. Cookies & Cream. English Toffee. Chocolate Chip. Rocky Road. Even Strawberry and Almond Fudge. Mmmmmmmm.

How to Write a Cinquain Poem What is a Cinquain?


Adelaide Crapsey, American poet and creator of the modern cinquain A cinquain – which, by the way, is pronounced “sin-cane,” not “sin-kwane” – is a form of poetry that is very popular because of it’s simplicity. It was created by American poet Adelaide Crapsey about 100 years ago, and is similar to Japanese poetic forms, such as haiku and tanka. Cinquains are just five lines long, with only a few words on each line, making them easy to write. The first and last lines have just two syllables, while the middle lines have more, so they end up with a diamond-like shape, similar to the poetic form called the diamante. Though they are just five lines long, the best cinquains tell a small story. Instead of just having descriptive words, they may also have an action (something happening), a feeling caused by the action, and a conclusion or ending. You can learn to write cinquains by following these few simple steps: 1. Decide what you would like to write about. 2. Brainstorm words and phrases that have to do with your idea. 3. Think about what story you want to tell. 4. Write your words and phrases in an order that tells your story, being sure to count the syllables as you go.

The Rules of a Cinquain There are actually many different ways to write a cinquain, so I’m just going to teach you how to write a traditional cinquain, as it was defined by the poet who invented it. These are the rules: 1. Cinquains are five lines long. 2. They have 2 syllables in the first line, 4 in the second, 6 in the third, 8 in the fourth line, and just 2 in the last line. 3. Cinquains do not need to rhyme, but you can include rhymes if you want to. That’s it. Just three simple rules.


If you want to, you can even memorize the syllable count by remembering this fivedigit number: 24682. Repeat after me: 24682, 24682, 24682. Now you’ve got it.

Getting Started First, you need to select a topic. That is, you need to choose something to write your cinquain about. Here are a few easy places to get ideas: • •

Write about your favorite thing Write about something you don’t like

Write about something you see around you

Write about something that happens to you

Since I like ice cream, I think I’ll write a cinquain about ice cream. This is convenient since the words “ice cream” have two syllables, so I can probably use this phrase as the first line of my cinquain. If your favorite thing is pizza, soccer, your cat, etc., you could also use “soccer,” “pizza,” or “my cat” as the first line of your cinquain.

Brainstorming ideas Once you know what you are going to write about, you need to brainstorm ideas about your topic. Think of as many things as you can and write them down on a piece of paper. It’s okay to write your ideas on one piece of paper and then write your poem on another piece of paper. For example, I know several things about ice cream, so I’ve put them down here: • •

It is cold. It is yummy.

It is sweet.

I like eating it.

Ice Cream Ice cream. Cold and yummy. I love its sweet richness as it finds its way into my tummy. • •

How to Write a Clerihew You’re going to love learning how to write clerihews. Why? Because clerihews are funny poems you write about specific people. That means when you learn to write a


clerihew, you can instantly write funny poems about your parents, your teacher, your favorite movie star, your best friend, your pet, or anyone else you can think of. Clerihews have just a few simple rules: 1. They are four lines long. 2. The first and second lines rhyme with each other, and the third and fourth lines rhyme with each other. 3. The first line names a person, and the second line ends with something that rhymes with the name of the person. 4. A clerihew should be funny. That’s it! You don’t have to worry about counting syllables or words, and you don’t even have to worry about the rhythm of the poem. Let’s look at an example. Let’s say your art teacher was named Mr. Shaw, and you wanted to write a clerihew about him. You might start your clerihew like this: Our art teacher, Mr. Shaw, Really knows how to draw. Notice that the first line ends with the name of the person the clerihew is about, Mr. Shaw. The second line ends with “draw” because it rhymes with “Shaw.” To finish the clerihew, you need to write two more rhyming lines. In a well-written clerihew, those next two lines will make the poem funny, like this: Our art teacher, Mr. Shaw, Really knows how to draw. But his awful paintings Have caused many faintings. You don’t have to limit yourself to writing clerihews about people you know. You can write clerihews about people you have never met. A clerihew will work best, though, if you write it about someone who is well known, or who at least is known to the people who will read it.

How to Write a Diamante Poem What is a Diamante? A diamante – pronounced dee-uh-MAHN-tay – is an unrhymed seven-line poem. The beginning and ending lines are the shortest, while the lines in the middle are longer, giving diamante poems a diamond shape. “Diamante” is the Italian word for diamond, so this poetic form is named for this diamond shape.


Believe it or not, the diamante was invented just 40 years ago. It was created by an American poet named Iris McClellan Tiedt in 1969, and has become very popular in schools. Also known as a “diamond poem” because of it’s shape, there are two different types of diamantes; synonym diamantes and antonym diamantes.

The Rules of a Diamante There are just a few rules to writing a diamante: 1. Diamantes are seven lines long. 2. The first and last lines have just one word. The second and sixth lines have two words. The third and fifth lines have three words. And the fourth line has four words. 3. Lines 1, 4, and 7 have nouns. Lines 2 and 6 have adjectives. Lines 3 and 5 have verbs. Here’s an easy way to visualize all three rules: Noun Adjective, Adjective Verb, Verb, Verb Noun, Noun, Noun, Noun Verb, Verb, Verb Adjective, Adjective Noun In a synonym diamante, the nouns at the beginning and end are two words that mean basically the same thing. In an antonym diamante, the two nouns are opposites. Here are a couple of examples:

Synonym Diamante In this diamante, the words “Monsters” and “Creatures” mean the same thing, so they are synonyms. Monsters Evil, Spooky Howling, Shrieking, Wailing Ghosts, Vampires, Goblins, Witches Flying, Scaring, Terrifying Creepy, Crawly Creatures


The chimney sweeper When my mother died I was very young, And my father sold me while yet my tongue Could scarcely cry 'weep! 'weep! 'weep! 'weep! So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. There's little Tom Dacre, who cried when his head, That curled like a lamb's back, was shaved: so I said, "Hush, Tom! never mind it, for when your head's bare, You know that the soot cannot spoil your white hair." And so he was quiet; and that very night, As Tom was a-sleeping, he had such a sight, That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, Were all of them locked up in coffins of black. And by came an angel who had a bright key, And he opened the coffins and set them all free; Then down a green plain leaping, laughing, they run, And wash in a river, and shine in the sun. Then naked and white, all their bags left behind, They rise upon clouds and sport in the wind; And the angel told Tom, if he'd be a good boy, He'd have God for his father, and never want joy. And so Tom awoke; and we rose in the dark, And got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm; So if all do their duty they need not fear harm.


Song of Myself By Walt Whitman 1 I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul, I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air, Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same, I, now thirty-seven years old in perfect health begin, Hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, Nature without check with original energy.


Won't you help support DayPoems?

Song of Myself By Walt Whitman 1819-1892


poems  

childrens poems

poems  

childrens poems

Advertisement