Page 1

El Mirall Número 3

Desembre Desembrede de2012 2011

LL aa r e v i s t a d e l ’ I E S S a n t a M M aa rr gg aa ll ii dd aa

Activitats Concerts Bunyolades Tallers de Nadal

Estrenem noves aules

Música Sterlin ens interpreta Leonard Cohen Destaca Júlia Frau, talent musical a l’insti

Entrevista al Sindicat d’estudiants

I a més... Editorial Il·lustracions Convocatòries Tallers


S TA F F

NÚMERO 3

SUMARI 3

Staff. Editorial

4-5 L’Entrevista: L’Associació d’Estudiants de Santa Margalida August Cortès

Cristina Gil

Gaspar Frontera

6-7 Notícies: tot el que ha passat a l’institut 8-9 Destaca: Júlia Frau. Taller de sexualitat

Ivaylo Ivanov

Joan Cru

José L Fernández

10-11 Report: una nit de música solidària a l’IES

EL MIRALL LA REVISTA DE L’IES

Juan A Guerra

Marin Todorov

Pedro Armesto

Karla Girón

Marina Núñez

Santi Buritica

Margalida Carbonell

Maria M Moreno

Zinet Kart

El Mirall. La revista de l’IES. Santa Margalida 2012. Direcció: IES Santa Margalida Cap de redacció: August Cortès Equip de redacció: Pedro Armesto, Romel Santiago Buritica, Margalida Carbonell, Joan Cru , José Luis Fernández, Gaspar Frontera, Karla Giron, Juan Antonio Guerra, Ivaylo Ivanov, Zinet Kart, Marin Todorov, Maria de las Mercedes Moreno, Marina Núñez, Cristina Gil. Col·laboradors: Joan Gelabert, Josep Umbert , Guillem Barceló, Manolo Varquiel, Eladi Esteve, Associació d’Estudiants i tots els profes i alumnes. Gestió comercial: Cicle Formatiu de Comerç de l’IES Santa Margalida. Impressió: Gráficas SIBA Enginyer Felicià Fuster, núm. 21 07450 Santa Margalida (Balears) Contacte i publicitat: elmirall.larevista@gmail.com Edició digital a la web http.//iessantamargalida.org

Dipòsit Legal: PM-00982-2012

El Mirall.La Revista de l’IES és un projecte educatiu que es realitza mitjançant la tasca del grup d’alumnes de Mòduls Voluntaris i una sèrie de col·laboradors de la comunitat educativa de l’IES Santa Margalida. Com a tal, reb el suport d’institucions com l’Obra Social de La Caixa, l’Ajuntament de Santa Margalida i d’altres empreses de l’entorn que estalonen la iniciativa i a les que agraïm de tot cor la seva confiança. L’objectiu és oferir un producte fet per alumnes del mòdul de Comunicació en el que es treballen les competències bàsiques i, a la vegada, intentar reflectir el que passa al nostre centre i al seu entorn de la millor manera que sóm capaços. En tot cas, però, no es fa responsable de les opinions que puguin expressar tercers en entrevistes i col·laboracions. Gràcies a tots pel suport i la col·laboració!

EDITORIAL

12-13 Tallers de Nadal i festa de Nadal2012. Generació Euro 14-15 Una Mar de Cultura. Cinema. Voluntariat lingüístic. Racó de les TIC 16-17Cicle de Comerç. El llibre viatger. Esports: volei a l’insti 18-19 Miscel·lània: el test de Proust a Biel Perelló. Concurs de Doodles. Tag

El Mirall. La revista de l’IES Santa Margalida. Contacte: elmirall.larevista@gmail.com Edició digital a la web http.//iessantamargalida.org

L’INSTITUT S’EQUIPA AMB LES TIC

L’educació millora o intenta millorar cada any que passa fent bones inversions amb les TIC, amb pissarres electròniques tàctils, ordinadors, projectors, etc... I és així com l’institut de cada any millora tecnològicament,

a fi de construir un camí millor i perquè les generacions futures estiguin mes familiaritzades amb les noves tecnologies i sigui més fàcil entrar en la societat, sobretot en el món laboral.

Avui en dia vivim a un món on les tecnologies són indispensables per als negocis, l’educació, relacionar-se, etc... L’any passat, a l’IES, varen equipar per primera vegada per als cursos de 1r i de 2n d’ESO amb nous ordinadors portàtils; enguany s’han posat uns nous ordinadors per als cursos de 3r i 4t d’ESO. En conclusió, és important que s’inverteixi en les TIC a l’institut per millorar l’educació en el món actual.

Amb la col·laboració de

3


L’ENTREVISTA

L’ A s s o c i a c i ó d’Estudiants

Ivaylo Ivanov I Pedro Armesto

MIQUEL ÀNGEL TIRADO

P

regunta. Què és l’associació d’alumnes i quina finalitat té? Resposta. Som una associació formada per un grup d’alumnes de l’IES Santa Margalida. Neix amb la finalitat d’expressar l’opinió dels alumnes en tot allò que afecta la seva situació en el centre, col·laborar en la labor educativa del centre i en les activitats complementàries i extraescolars d’aquest, promoure la participació de l’alumnat en els òrgans col·legiats del centre i realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l’acció cooperativa i de treball en equip. Pregunta. Què esperau aconseguir? Resposta. L’objectiu principal que tenim es poder defensar els drets de tots els alumnes del centre, a més d’ altres objectius com la realització d’activitats extraescolars per tal de fomentar l’educació i intentar resoldre conflictes que es puguin generar al centre. Pregunta. Amb quants de membres comptau i com creis que podeu animar la gent a participar i associar-se a l’organització? Resposta. Actualment som uns vint alumnes. Per animar la gent estam realitzant una sèrie d’activitats, com concerts, dinars, etc., on aprofitam per anunciar-nos. També estam en xarxes socials on explicam la finalitat d’aquesta associació. A part, realitzam una assemblea mensual el primer dijous de cada mes, on pot acudir qualsevol alumne del centre. Cal dir que hem tengut una milloria en la participació en comparació amb els inicis del curs ja que hem passat d’una desena d’associats a vint.

Representats del sindicat durant l’entrevista./Foto: Pedro Armesto

4

El sindicat d’estudiants explica en aquesta entrevista la seva visió i el seu compromís.

Pregunta. Quins propòsits heu aconseguit i quins teniu de cara a l’any que ve? Resposta. Hem aconseguit augmentar el nombre de participants, i hem realitzat una activitat reivindicativa per a la jornada del 14-N on vam poder presentar-nos com a associació i vam comptar amb la participació de molta gent. També hem col·laborat en les jornades del

28-N. De cara a l’any que ve, esperam poder mantenir l’associació ja que molts dels nostres companys probablement acabaran l’educació a l’IES Santa Margalida.

la possibilitat de defensar els seus drets com a estudiants. Per exemple: presentar candidatures diferenciades per a les eleccions de representants de l’alumnat al Consell Escolar; participar en l’elaboració Pregunta. Teniu contactes amb al- i revisió del Projecte Educatiu de tres associacions? Centre; participar, a través dels Resposta. No, ja que som una asso- seus representants, en en el Consell Escolar del centre; ser informats de tots els programes i actuacions que es duen a terme en el nostre institut; i elaborar informes amb la finaL’objectiu litat de millorar aspectes concrets principal que de la vida del centre, col·laborar en tenim és poder la resolució de conflictes que s’hi defensar els puguin generar i crear espais d’indrets de tots formació per a l’alumnat.

els alumnes del centre, a més d’altres objectius com la realització d’activitats extraescolars per tal de fomentar l’educació i intentar resoldre conflictes que es puguin generar al centre.

Pregunta. Quant de temps fa que aquest centre té una associació d’alumnes? Resposta. La idea de formar una associació va sorgir durant el passat curs, tot i que no l’hem formada fins a aquest curs. Pregunta. Creis que aconseguireu els propòsits que teniu en ment? Resposta. No sabem si podrem aconseguir tots els propòsits que tenim en ment, però sí que intentarem realitzar-los. Si ens movem amb aquesta idea d’intentar-ho, al final podrem aconseguir grans coses.

Pregunta. Comptau amb el suport de l’equip directiu del centre? Resposta. Sí, per part de l’associaciació bastant recent, tot i que en ció estam agraïts a l’equip directiu un futur sí que ens agradaria comp- per la seva ajuda en l’organització tar amb altres associacions. de l’associació i en el suport que ens donen per realitzar les diferents acPregunta. Què significa per al centre tivitats. tenir una associació d’estudiants? Resposta. Per al centre, concre- Pregunta. Estau satisfets amb el que tament per als alumnes, significa estau aconseguint fins ara? Resposta. Tot i que no hem tingut temps de realitzar moltes coses, estem satisfets amb el que hem aconseguit. Sabem que els primers mesos són durs ja que molta gent no ens coneix ni sap quines són les nostres funcions, però de cada vegada més l’Associació d’Alumnes de l’IES va agafant força i popularitat al centre. 5


NOTÍCIES DEL CENTRE

Dia de la biblioteca Diada per la lectura a la Vila El dia 24 d’octubre va ser el dia de la biblioteca a tot el món. A Santa Margalida hi ha 2 biblioteques i a Can Picafort n’hi ha una. Avui al mercat han fet una activitat per als joves i adults sobre la lectura, per informar-nos sobre quins tipus de lectura hi ha. Ens explicaren com funcionava la biblioteca, com podem agafar els llibres, i el termini que tenim per endur-nos-los, que és de 15 dies (si en 15 dies no l’has acabat de llegir has d’anar a la biblioteca i renovar-lo). Vàrem fer una entrevista als alumnes de primer d’ESO: la majoria no llegeixen, no els agrada llegir; els nins prefereixen més els còmics, en canvi les nines llegeixen més. Hi varen participar les bibliotecàries,

empleats de l’ajuntament, els veïns de Santa Margalida i els alumnes de 1r d’ESO. L’anècdota: varen entrevistar el cap d’estudis, Biel Perelló, per la cadena IB3, que també va recollir opinions dels alumnes.

IB3 va recollir la notícia de l’èxit del dia de la biblioteca Vehicles reciclats Competició molt instructiva. El dia 30 d’octubre, alumnes de 2n d’ESO varen presentar amb el professor Miquel Llabrés uns vehicles fets amb material reciclat, propulsats per un globus. Després d’haver construït el projecte, varen fer dues carreres. Una consistia en veure quin vehicle era el que arribava més lluny i

Per Zinet Kart i Juan Antonio Guerra

l’altre era fer carreres d’un contra un per eliminatòria. Els guanyadors no varen ser els mateixos. En la carrera d’arribar més lluny va guanyar un alumne anomenat Guillem Socies. Però en la carrera per eliminatòria va guanyar una alumna anomenada Saray Molina, demostrant que en realitat la fiabilitat d’un vehicle acaba sent el més important per la seguretat de les persones. Nous tallers del Centmat a l’Insti Xerrades i tallers que desperten la curiositat matemàtica Durant el primer trimestre varen venir a fer diferents xerrades i tallers de CENTMAT al nostre centre per als alumnes de 1r d’ESO i de 2n cicle. Els tallers consistien en fer jocs contant anècdotes i curiositats sobre les matemàtiques perquè l’alumnat es motivi i trobi les matemàtiques un poc més divertides. Sols s’han fet pels cursos de 1r d’Eso, els quals tenen l’optativa de taller de matemàtiques, i per als cursos de 3r i 4t d’ESO. Els alumnes de 1r han vist el sistema de numeració, com comptaven i enumeraven els nostres avantpassats, i els alumnes de 3r i 4t d’ESO han vist els fractals i les formes irregulars. CENTMAT és

un centre d’aprenentatge científic matemàtic que nasqué l’any 2008-2009 i té com a missió oferir un espai per a la renovació de la didàctica a les Illes. Vol ésser un punt de trobada per a alumnat i professorat, l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’activitats acadèmiques. Bunyolada 2012 La festa de Les Verges a l’institut, tot un èxit de participació de mares, padrines, alumnes i profes Divendres 19 d’octubre, un grup d’alumnes de 4 d’ESO varen celebrar la festa de les Verges que se celebra cada any a l’institut de Santa Margalida. Com que els alumnes no sabien fer bunyols varen venir mares i padrines per ajudar-los. Al nostre institut, aquest any, hem celebrar la festa venent bunyols el temps del pati a1€ la bossa. La seva venda va ser un èxit i per això la varen tornar

NOTÍCIES DEL CENTRE

a repetir el següent divendres, dia 26 d’octubre. El doblers que han recol·lectat els alumnes de 4t d’ESO serviran per anar de viatge d’estudis. Conferència sobre anglaterra Descobrint símbols i costums anglesos Dia 10 d’octubre, una especialista sobre el Regne Unit va fer una conferència a l’IES Santa Margalida per als alumnes de 2n d’ESO. Aquesta xerrada s’emmarca en les activitats del departament de llengües estrangeres. La ponent va anar exposant informacions relatives al Regne Unit: la bandera d’Anglaterra (unió de 3 banderes diferents); els significats dels noms dels països que conformen el regne; els símbols nacionals; etc. La conferència es va fer a l’aula d’audiovisuals.

Alumnes de l’institut van

col·laborar en la plantació per evitar esllavissaments sembren al mur Planten al mur per a evitar esllavissaments. Dia 12 de novembre i dia 3 de desembre varen venir al nostre centre el tècnic de Medi Ambient, Toni Nadal, i el regidor de Medi Ambient, Martí Fornes, de l’Ajuntament de Santa Margalida. Hi van esser de les 12:00h a les15:00h. Amb la col·laboració dels professors Llorenç Galmés, Biel Perelló, Carme Capó, Bàrbara Barceló, i els nins i nines de primer d’ESO, varen sembrar diverses plantes (com per exemple: Garballó, Romaní, mates..) al mur del pati de segon cicle, que ha estat reformat fa poc. L’objectiu és que la terra del mur aferri fort i així evitar nous esllavissaments. La jornada s’ha repetit altres dies.

Per Santi Buritica i Gaspar Frontera

tancada a l’institut Convocats per la Plataforma Crida! Dia 28 de novembre, professorat, alumnat, mares i pares de l’institut van assistir a una sèrie d’actes durant l’horabaixa. Les activitats varen començar a les 18:30h al Saló d’Actes del nostre centre. Poc després, es va passar la pel·lícula La Cabina, un mig-metratge de 1972. En acabar, va començar una assemblea de discussió sobre l’educació pública. Alguns alumnes van treure la guitarra i es van posar a cantar. Finalment, tots els assistents (un centenar de persones) van gaudir d’un bon sopar. La jornada fou convocada per la Plataforma Crida! i va ser seguida també a altres instituts i col·legis de les Illes.

Cinema, música i col·loqui sobre l’educació.

Moment de l’assemblea amb els assistents a la convocatòria./Foto: Redacció


TALLER I Xerrada

per Margalida Carbonell, M M Moreno i Zinet Kart

sexualitat

Dia 20 de novembre, a la sala d’audiovisuals del nostre centre, es va realitzar un taller de sexualitat per a alumnes de 3r d’ESO. La convocatòria va ser un èxit.

Dilluns 20 de novembre es va realitzar un taller de sexualitat a l’institut. La xerrada la varen fer dues infermeres del centre de salut de Can Picafort: na Margalida Moragues i na Francisca Simonet. Aquest taller està pensat per a alumnes de 3r d’ESO perquè molt d’ells ja han tengut o tendran aviat relacions sexuals. Al taller de sexualitat varen explicar un poc per damunt el que eren les relacions sexuals; després varen donar un full als alumnes amb una activitat perquè la fessin en 10 minuts; finalment varen posar dos vídeos: el primer tractava sobre la joventut perquè veiessin com són els problemes en la vida real, el segon ens explicava com un nin demanava a sa mare què significava la paraula “verge” i la mare li explicava el procés de com es feia l’oli verge. També varen dir que el sexe no té edat i que les relacions sexuals s’han de tenir com a acte de plaer sense rebre pressió d’una altra persona. Varen explicar que per tenir relacions sexuals sempre s’ha d’utilitzar preservatiu perquè si no podem agafar una malaltia. Esperam que el proper any es torni repetir.

D estaca . . .

per José Luis Fernández

Júlia Frau, la música a la sang

Tot l’institut ha quedat impressionat amb la qualitat interpretativa de na Júlia El passat dimecres dia 21 de novembre hi va haver una sèria d’actuacions a la sala d’actes. n’hi va haver una que ens va agradar molt, realitzada per na Júlia Frau Rodríguez. fa primer de batxiller, i hem volgut parlar amb ella perquè ens conti un poc la seva afició. Na Júlia ens va dir que la música li agrada molt perquè li fa sentir “vibracions” i se sent molt a gust quan interpreta cançons amb la guitarra i amb el piano. Ella va començar a cantar i tocar quan tenia 10 anys. La seva primera actuació va ser en una coral. La música la inspira perquè diu que quan comença a cantar “la música me surt tota sola”. Entre les seves preferències trobem el rock sinfònic. Si mai teniu l’ocasió d’escoltar-la, podreu gaudir de la seva elegància a l’hora d’interpretar versions de temes coneguts.

Júlia Frau./Foto: Pedro Armesto. 8

CONFERÈNCIES

per Bàrbara Bennàsar E4D

“NO EM DIGUIS QUE NO ES POT”, AMB TONI MARTORELL

CONCERT

PER Karla Girón I Cristina Gil

STERLIN CANTA COHEN

El passat dimarts dia 27 de novembre va tenir lloc a l’IES Santa Margalida una conferència a càrrec de Toni Martorell. La xerrada de l’autor del llibre “No me digas que no se puede” va anar destinada als alumnes de 4t d’ESO, per aprofundir un poc més amb el tema de classe d’educació física dels jocs paralímpics. L’escriptor mallorquí va explicar el canvi de mentalitat que va tenir quan va conèixer el nedador paralímpic Xavi Torres. El va veure entrenar a les piscines municipals d’Inca sense cames ni braços i va entendre que no hi havia barreres. Gràcies a això en Toni Martorell va aconseguir creure en ell mateix i va arribar a ser entrenador de bàsquet professional. Ara, un dels seus projectes solidaris és fer una escola a Perú per donar educació i aliments als nins. Per finançar-la va posar en venda el seu llibre “No me digas que no se puede” per 10 €. Amb una sèrie de vídeos, va posar com exemple de superació alguns discapacitats com Enhamed Enhamed, Jason McElwain i Nick Vujicic. El nedador invident Enhamed Enhamed, guanyador de 4 ors a Pequín i 2 bronzes a Atenes, pensa que si no hagués estat per la ceguera no hagués arribat on ha arribat. Jason McElwain, un nin autista, va disputar els darrers quatre minuts

del darrer partit de bàsquet que jugava l’equip del seu institut. Els seus companys al·lucinaren en veure’l marcar vint punts en tan sols quatre minuts. Aquest fet va donar la volta al món. Des de les hores Jason se sent un més. Amb el vídeo d’en Nick Vujicic, Toni Martorell va demanar als alumnes que s’aturessin a pensar com seria un dia normal de cada un d’ells si no tenguessin ni cames ni braços. Durant l’acte, el conferenciant va animar  tothom a lluitar pel seu somni dient que tots hem de vèncer alguna discapacitat per petita que sigui. Ell va estar a punt d’abandonar el seu somni de ser entrenador de bàsquet professional per la gran por que tenia a volar, però no ho va fer. La conferència em va fer reflexionar damunt el que una persona pot aconseguir si s’ho proposa, arribant a la conclusió que voler és poder i que val la pena intentar-ho. La xerrada va ser molt didàctica i encoratjadora.

Adela, interpretant la versió en català de Songs of Love & Hate, de Leonard Cohen. Fonart i el departament de català organitzaren l’audició a l’auditori de santa Margalida. Foto: August Cortès.

El passat dia 5 de desembre, els alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Mòduls Voluntaris del nostre institut varen gaudir d’un concert a l’auditori de Santa Margalida del grup Sterlin, en aquest cas format només per tres dels seus components: Adela (veu,) Steve (guitarra) i Paco (baix). Sterlin és un grup de pop mallorquí que canta normalment en anglès i que va treure el seu primer disc The loneliest girl in the world el 2005. Aquesta vegada, però, Sterlin va cantar en català cançons del tercer disc de Leonard Cohen ”Songs of Love and Hate”. Després del concert els components de la banda ens varen transmetre el perquè de la iniciativa i les seves sensacions. El grup ens va explicar que elegiren Leonard Cohen perquè els agradava, no només per la seva música i poesia, sinó també per la seva filosofia; a més, ens digueren que les seves cançons, encara que eren fàcils de traduir com a poemes, presentaven certa dificultat a l’hora de musicar-les per qüestions de rima i ritme. Finalment, no amagaren les ganes de fer arribar a Cohen les versions que han fet del seu tercer disc i el desig de poder-lo conèixer personalment.


; ) Nit- Musical t u t i t s n I ’ L A

JOSEP , UNPLUGGED

Josep Umbert, el nostre professor d’anglès, interpretà peces de Tracy Chapman (Talkin’ Bout a Revolution) i d’Anegats, la formació que té tant d’èxit a Mallorca i tants de fans al nostre institut. La seva interpretació va emocionar a tots els seguidors de la banda que omplien l’escenari.

Text: El Mirall. Fotos: Pedro Armesto

JÚLIA FRAU

L’estudiant de primer de batxillerat, Júlia Frau, ens va deixar meravellats amb la seva interpretació de la cançó Allelujah. La seva versió es va apropar més a la de Jeff Buckley que no a la de Leonard Cohen

NÚRIA DIAZ, PORTAVEU DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS

La portaveu de l’Associació d’Estudiants va agrair la participació dels assistents i col·laboradors i va emplaçar a seguir organitzant més activitats educatives al nostre centre.

Presentació de l’associació d’estudiants

El passat 13 de novembre, alumnes i professors de l´IES Santa Margalida es van reunir després de les classes a la sala d´actes per a passar una bona estona: es presentava l’Associació d’Estudiants del nostre centre en societat, per la qual cosa van organitzar un acte en el qual varen destacar les actuacions musicals d’alumnes i professors. Varen ser convidats tant alumnes com professors, pares i mares. Desgraciadament el temps no va afavorir gaire l’assistència. En aquesta junta es va muntar un escenari amb música per fer la tarda més alegre: l’IESfm, la ràdio del nostre institut, va posar música. Van assistir unes 50 persones a la junta. Alguns professors van tocar el seus instruments fent-ho el millor que sabien. Tothom va gaudir d´aquella vetllada acompanyada del mal temps, però amb bona companyia i bona música. PERE VICENS, AMB LA SEVA XEREMIA

A la fotografia de la dreta, Pere vicens interpretant We Shall Overcome, una peça de caire tradicional que ha estat versionetjada per Bruce Springsteen, entre d’altres.

JOAN GELABERT

El nostre professor de català i dramaturg va interpretar textos dramàtics amb intensitat.

!

L’IESfm, EN DIRECTE La nostra ràdio es va estrenar en directe i va oferir una selecció musical i les cunyes publicitàries que havien preparat. Ivaylo, a dalt, punxant bona música.

GUILLEM BARCELÓ El nostre professor va oferir temes de Woody Guthrie acompanyat de la seva Telecaster i l’harmònica. A l’esquerra, acompanyat per Júlia Frau, August Cortès i Josep Umbert a les veus.


BREUS

per Margalida Carbonell i M M Moreno

SIMULACRE Dimarts 13 de novembre vàrem fer un simulacre d’incendi. Cada professor va agafar els seus alumnes, van sortir per les sortides d’emergència i van passar llista per mirar que hi fossin tots. Per cert, va ser el dia més fred i plujós de l’any. VIATGE DE QUART Enguany els alumnes de quart d’ESO de l’institut fan un viatje d’estudis a Londres. S’aniran de viatje el dia 6 fins el dia 10 de febrer de 2013. Quan arribin a la ciutat faran activitats, excursions i

passetjaran. Bon viatge!! ELECCIONS AL CONsELL ESCOLAR Realitzades les eleccions al Consell Escolar dels representants de l’alumnat el passat divendres dia 23 de novembre. Els resultats, a l´espera de l’alumnat de CFGM són : Núria Díaz Moreno: 335 vots; Madalina Cardis Dorina: 62 vots; Vots en blanc: 40 vots; Vots nuls: 18 vots. Per tant, l´alumna Núria Díaz Moreno serà la nostra representant al Consell Escolar. Enhorabona! I bona sort!

GENERACIÓ EURO

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

Tallers i festa de nadal

per Margalida Carbonell, M Mercedes Moreno i Zinet Kart 20 de DESEMBRE de 2012, a les 11:00h

Alumnes de 2n de Batxillerat participen al Concurs “GENERACIÓN €URO”. És un concurs sobre política monetària destinat a estudiants de batxillerat o de grau mitjà de Formació Professional que es convoca a Espanya pel Banc d’Espanya i als altres països de la zona de l’euro pels bancs centrals de l’Eurosistema. De l’IES Santa Margalida, hi participen Josep Calafat Estelrich, Eugenio García Navarro, Juan Mas Aulet, Carlos Gallego Moll i Antonio Rosselló Pulido. El Concurs Generación €uro es divideix en tres fases: 1. Test online: el test té tres nivells (principiant, intermedi i expert) i un total de trenta preguntes (deu a cada nivell). Es respondrà les preguntes en equip. 2. Redacció: els equips analitzaran la situació econòmica de la zona de l’euro, així com les perspectives d’inflació. Presentaran la seva decisió i el raonament econòmic aplicat. 3. Presentació: en aquesta fase, els tres equips amb millor puntuació en la redacció seran convidats a presentar la seva decisió sobre el tipus d’interès i les conclusions de les seves redaccions davant un jurat d’experts, que elegirà a l’equip guanyador i al primer i segon finalista.

TALLERS DE NADAL Bona proposta de tallers per Nadal. Enguany es torna a fer una jornada de tallers de nadal. Serà una mica diferent perquè començarà a les 11:15 fins a les 13:00. Hi haurà classe fins a les 10:45 i només hi haurà un torn. El curs passat no hi va haver gaire participació. Per això mateix, enguany s’ha decidit fer classe les tres primeres hores. Hi haurà alguns tallers de material reciclat, i d’altres que els alumnes hauran de portar alguna cosa, però generalment se’ls hi faciltarà el material. Esperem que hi hagi molts de participants! I la nit DE NADAL El dia 20 de desembre a les 20:00h del vespre, els alumnes, professors, mares i pares del nostre institut celebrarem la nit de Nadal abans d’acabar les classes del primer trimestre. Hi haurà música, teatre, cinema i molt més. No us ho perdeu!

Tallers de Nadal: Espelmes, Trivial, Jam session, Relaxació, Scrable, Escacs, Bàsquet, Spiri ball, Origams, Polseres, Àngels, Cinema i Torró

A LES 20:00h, al Saló d’Actes:

Teatre: Mobilitzats (3r ESO) Teatre de Gest (2n ESO) Teatre Negre: Un regal molt especial

Estrena del curt La Biblio Actuació musical dels alumnes dança Contemporània I molt més! i per acabar:

SOPAR (per l’AMIPA)

Venta de ordenadores, portátiles, periféricos y accesorios. Joan Monjo March, 25 07450 Sta. Margalida Telf: 971 52 37 31 comercial@srinternet.com

12

Eliminación de virus, troyanos y malware. Protección de equipos y reparación recuperación de datos. Servicio técnico propio. 13


CINEMA

UNA MAR de Cultura

per Marina Núñez

per José Luis Fernández

PRÒXIMAMENT, GRAN ESTRENA A SANTA MARGALIDA La iniciativa neix a través de la Comissió de Biblioteca del centre. . Els alumnes de Mòduls Voluntaris han realitzat i produit un curtmetratge de ficció, La Biblio. La iniciativa parteix de Biel Perelló, que va proposar la creació d’un audiovisual que fes referència a la biblioteca. La biblioteca del nostre institut està Podeu suscriure-vos a unamardecultura@gmail.com o a les biblioteques, a la Casa de la agermanada amboficines unamunicipals altra ide L’IES LaVila.Roca, de Hi heu d’indicar la vostra adreça electrònica i postal. Catalunya. Ells també en faran un que ens el Programació cultural passaran a noltros i el podrem veure. al municipi de Santa Margalida El nostre curt participa actualment a un CAN PICAFORT · SON SERRA · LA VILA Àrea de Cultura i Educació concurs nacional de curts per a joves cineastes anomenat “No te cortes”, però el veredicte PROGRAMACIÓ CULTURAL de desembre encara no ha arribat. La Vila. Auditori Municipal Moltes iniciatives per a la ciutadania de Santa Margalida, vendres El curt ha estat dirigit per Pedro Armesto Coll CONFERÈNCIA i amb el suport de l’Ajuntament issabte L’addicció al joc: la és protagonitzat per Cristina Gil i Santi Buritica. La Vila. Auditori Municipal L’Ajuntament de Santa Margalida, cada mes treu una nova La Vila. Auditori Municipal ludopatia Surten tots els alumnes de Mòduls Voluntaris CINEMA TEATRE cultural: A càrrec deprogramació Júlia Monge, psicòloga, membre deen un díptic s’anuncien diverses hi hasol una actuació Brave associació no lucrativa nascuda a 1997 os com a secundaris Sa filla idel i la lluna estelar Juguesca, activitats de caire social, cultural i ciutadà que es duen a Pel·lícula infantil de Marc Andrews, Brenda que es dedica a l’estudi, prevenció i tractament os del nostred’Es bibliotecari, Carlos Medrano. Bruix Teatre Chapman i Steve Purcell. del joc patològic, ambal’objectiu de dona resposta terme La Vila, Ca’n Picafort i Son Serra. Cinema, música, desembre 2012 a 2) 5€ Estrenen aDesprés la festa Nadal, nostre saló assistencial als afectats per aquesta problemàtica 3 €. Nins de manco de A les 19 h de la de funció, Es Bruixal Teatre convidarà Programació cultural conferències i molt més per a gaudir de l’oci. i/o els seus famliliars. dos anys: de franc. al municipi de Santa Margalida a tots els espectadors a un cocktail amb cava d’actes. No us el perdeu! Més informació a: http://www.juguesca.es/ per acabar de gaudir d’una vetlada rodona.

desembre 2012

15 dissabte

26 dimecres

Voluntariat

per Karla Girón i Cristina Gil

Voluntariat lingüístic Nou logo per un programa que es va consolidant de cada any més. Enguany és el quart any que du a terme les parelles lingüístique. Les parelles estan formades per un voluntari i un receptor, que és un alumne que fa poc temps que ha arribat a Mallorca i no domina la llengua catalana. Aquestes parelles es troben cada dimarts durant l’esplai per parlar i ajudar al receptor aprender el català . Aquest any hi ha 18 parelles i els hen fet un carnet per a què els identifiquem. Segurament que al final de curs es farà una trobada amb altres alumnes d’altres centres. Per primer any s’ha creat un logo molt original de parelles lingüístiques. Al Moodle hi ha un curs de parelles lingüístiques on hi pot accedir qualsevol alumne i veure els vídeos, les imatges i la informació que està penjada.

Conten que el Sol i la Lluna es volien trobar, però mai s’arribaven a encalçar. Fins que un bon dia IES SANTA MARGALIDA - MÒDULSi VOLUNTARIS un davant s’altre es trobaren, l’amor de seguit experimentaren. D’aquest presenten amor una bella nina naixia, tan guapa que d’or i plata pareixia. Sa filla del Sol i de la Lluna va créixer i es convertí en una jove preciosa, amb una màgia molt especial... fins que un dia el Rei de s’illa la va trobar...

LA BÍBLIO Un Curtmetratge De

Mòduls Voluntaris

PEDRO ARMESTO

A les 20 h

CRISTINA GIL

es

5 €. Persones en atur i jubilats amb acreditació SANTI BURITICA 30% de descompte.

amb

i

17 dilluns

La Vila. Biblioteca Municipal

odi

es 14

El rei Melcion i els pastorets de Nadal A càrrec de Teatrix A les 17 h

01/02 divendres i dissabte 15 dissabte

22 dissabte La Vila. Auditori Municipal

TEATRE MUSICAL

Sweet CabaretEros A càrrec de Trencadissa i Teatreros

A les 21h (dia 1) i a les 20h (dia 2)

5€

La Vila. Plaça de la Vila. (en cas de pluja, al Poliesportiu)

L’addicció al joc: la ludopatia

La Vila. Auditori Municipal

TEATRE

Sa filla del sol i la lluna d’Es Bruix Teatre Després de la funció, Es Bruix Teatre convidarà a tots els espectadors a un cocktail amb cava per acabar de gaudir d’una vetlada rodona. Conten que el Sol i la Lluna es volien trobar, però mai s’arribaven a encalçar. Fins que un bon dia un davant s’altre es trobaren, i l’amor de seguit experimentaren. D’aquest amor una bella nina naixia, tan guapa que d’or i plata pareixia. Sa filla del Sol i de la Lluna va créixer i es convertí en una jove preciosa, amb una màgia molt especial... fins que un dia el Rei de s’illa la va trobar...

La Vila. Auditori Municipal

Alumnes de l’Escola Municipal de Música A les 20 h

19 dimecres

Tots tenim un mal dia....! Tots cercam respostes...!

A les 20 h

28

5 €. Persones en atur i jubilats amb acreditació 30% de descompte.

La Vila. Auditori Municipal

CONCERT

Brave

Pel·lícula infantil de Marc Andrews, Brenda Chapman i Steve Purcell. 3 €. Nins de manco de A les 19 h dos anys: de franc.

La Vila. Plaça de la Vila. (en cas de pluja, al Poliesportiu)

La Vila. Auditori Municipal

Roxana Rosso entrevista Sergio Storti. Ho organitza: Delegació OCB Santa Margalida

Seguidament, diverses actuacions.

La Vila. Biblioteca Municipal

A partir de les 20 h

A les 21 h

La Vila. Església Parroquial

A les 21.30h

5€

A partir de les 20 h La Vila. Església Parroquial

A càrrec de Teatrix A les 17 h

La Vila. Auditori Municipal

A les 19 h La Vila. Plaça de la Vila Ho organitza: Delegació OCB Santa Margalida (si plou, al soterrani de l’escoleta 0-3 anys)

Alumnes de l’Escola Municipal de Música A les 20 h

Recollida de juguetes i de cartes per als reis

Can Picafort. Església Parroquial

CONCERT A les 21 h

AUDICIÓ

Banda de Música de Santa Margalida

A càrrec de l’A. E. G. Turó del Drac A les 18 h

29

Ho organitza: Associació de Veinats de Son Bauló. Ho patrocina: Ajuntament de Santa Margalida.

Tradicional Santa 19 dimecres Las aventuras de Tadeo Jones Margalida canta Nadal 23 diumenge dissabte Taller de Nadal A les 19 h La Vila. Plaça de la Vila 07 divendres Paal negre, d’Agustí (si plou, soterrani de l’escoleta 0-3 anys) Villaronga Can Picafort. Església Parroquial Z de Constantin Costa 20 dijous Recollida de juguetes CONCERT Bravas (1969) i de cartes per als Coralreis de Santa Margalida Banda de Música Mare Nöel A càrrec de l’A. E. G. Turó del Drac A les 18 h de Santa Margalida 30 diumenge Ho organitza: Associació de Veinats de21 Son Bauló. divendres Ho patrocina: Ajuntament de Santa Margalida. Can Picafort. Centre CívicDarrera glosada de l’any La Vila. Biblioteca Municipal

Can Picafort. Centre Cívic

CINEMA. Pel·lícula infantil

A les 20 h

A les 19 h

3 €. Nins de manco de dos anys: de franc.

Nou logo del voluntariat lingüístic.

La Vila. Auditori Municipal

CINEMA

La Vila. Auditori Municipal

CINEFORUM

A les 19 h

Z (que significa ‘Viu’ en grec) és l’adaptació de la novel·la de Vassilis Vassilikos en què reconstrueix l’assassinat organitzat per la policia d’un líder esquerrà i l’intent de disfressar d’accident. Aquesta ficció és el reflex del que va passar a Grècia a finals dels anys 60, amb unes conseqüències les que acabaren en un gran cop d’estat. La pel·lícula descriu un ambient de “falsa” democràcia previ a la dictadura gestada per les forces de l’estat ultradretanes i corruptes del país. Guardons: 2 Oscar. 5 nominacions Globus d’Or. Festival de Cannes: suprem del Jurat i millor actor. Cercle de crítics de Nova York: Millor pel·lícula de l’any.

A les 20 h

A les 21 h

Acte de franc

5€

La Vila. Església Parroquial

Can Picafort. Biblioteca

CONCERT NADALENC

CONTACONTES I TALLER

A les 20 h

A les 17 h

La Vila. Sala de damunt la Rectoria

Son Serra. Biblioteca

CONTACONTES I TALLER

Conte de Nadal A les 17 h

23 diumenge ! BAR SES PALMERES m a r e p s Pa s s e i g d ’ E s Po u à s , 2 1 T’e S aPa n tnegre, a M ad’Agustí rgalida A les 16 h (nins d’infantil) i a les 17.30 h (nins de primària). Els nins que hi vulguin participar es poden apuntar els dies 17 i 18 a la Biblioteca.

CINEMA

A les 21 h

Ho organitza: s’Ateneu A partir de les 17 h

La Vila. Biblioteca Municipal

Taller de Nadal

La Vila. Auditori Municipal

A càrrec de Júlia Monge, psicòloga, membre de Juguesca, associació no lucrativa nascuda a 1997 que es dedica a l’estudi, prevenció i tractament del joc patològic, amb l’objectiu de dona resposta assistencial als afectats per aquesta problemàtica i/o els seus famliliars. Més informació a: http://www.juguesca.es/

22 dissabte Mercadet Nadalenc Mercadet Nadalenc (artesania, arts, llibres...) (artesania, arts, llibres...) 28 divendres Ho organitza: s’Ateneu 05dimecres divendres Entrevistes encadenades Sopar aniversari s’Ateneu 17 dilluns A partir de les 17 h La Vila. Auditori Municipal Sterlin interpreta El rei Melcion i els Leonard Cohen. pastorets de Nadal Entrevistes Sopar aniversari Cançons d’amor i odi s’Ateneu Tradicional Santa encadenades Margalida Nadal Sergio Roxana Rossocanta entrevista Storti. Seguidament, diverses actuacions. 29 dissabte

A les 16 h (nins d’infantil) i a les 17.30 h (nins de primària). Els nins que hi vulguin participar es poden apuntar els dies 17 i 18 a la Biblioteca.

AUDICIÓ

26 dimecres

La Vila. Auditori Municipal

CONFERÈNCIA

Hi ha infinitat d’eines educatives on-line per a proposar activitats alternatives. Aquest racó ha de servir per compartir-les: GLOGSTER, EINA EDUCATIVA INTERESSANT El servei ofereix la possibilitat de muntar murals (pósters) digitals on s´hi poden combinar vídeos, text, àudios, imatges, etc.; tot tipus de continguts per treballar temes educatius. És ideal per exposar a classe i es pot compartir a través de mail o xarxes socials. A quart d’ESO ja s’han vist experiències amb aquesta eina. I és gratuïta. Si us interessa, basta registrar-se a http://www.glogster.com

prou diferent al PowerPoint al que estem avesats, sobretot visualment. Al principi pot semblar un poc difícil, però ofereixen plantilles per facilitar les coses. A més, podreu guardar totes les vostres presentacions al seu servidor. Serveix per tot tipus de continguts, però és més adient per presentar idees o conceptes breus. Als alumnes a vegades els mareja un poc. També és gratuïta. Si us interessa, registreu-vos a http://prezi.com.

CAN PICAFORT · SON SERRA · LA VILA

A les 21 h

PerPER COMISSIÓ DE LES TIC

PREZI, presentacions impactants També és una eina on line per a realitzar presentacions. És

Podeu suscriure-vos a unamardecultura@gmail.com o a les biblioteques, oficines municipals i a la Casa de la Vila. Hi heu d’indicar la vostra adreça electrònica i postal.

Àrea de Cultura i Educació

RACÓ DE LES TIC

CINEMA. Pel·lícula infantil

Actuació de Mateu Xurí i altres dos glosadors. Hi haurà xocolatada. Ho organitza: Delegació de l’Obra Cultural a Santa Margalida.

Las aventuras de Tadeo Jones A les 21 h

*NOTA: els actes festius de Nadal, els Reis i Sant Antoni apareixeran en una programació a part.

A les 19 h

3 €. Nins de manco de dos anys: de franc.

La Vila. Auditori Municipal

CINEMA

Villaronga

15


Sortida a Son Serra PER Santi Buritica

Son Serra de Marina, dimarts 24 d’octubre de 2012. El dimarts 24 d’octubre els professors Harold Jiménez, Eladi Esteve, Pere Vicens i Josep Umbert dels departaments d’Educació Física i Plàstica varen fer com cada any una sortida a Son Serra amb els alumnes de quart d’ESO. Els alumnes que feien E.F varen fer jocs de platja com jugar a volei, etc. I els alumnes de Plàstica varen fer activitats de fotografia i dibuix a la naturalesa després de fer una caminada des de Son Serra fins a la Colònia de Sant Pere que va durar dues hores.

Esports

PER Marga Carbonell i Santi Buritica

Equip de Volei de Santa Margalida Enguany competim amb el nou equip femení de volei de Santa Margalida. Des de fa un any que estan federats i cada dissabte tenen partit. Per tant, i segons ens han manifestat, els agradaria que les anàssim a veure algun dia. Moltes de les jugadores són de 1r d’ESO, i d’altres fan 6è de primària, i entrenen els dimarts i dijous de 7 a 8:30h. L’entrenador és en Guillem Bujosa i està molt esperançat i confiat en treure molts bons resultats. Ànims i força! Tots amb lequip cada dissabte!

CF gRAU MITJÀ COMERÇ I MÀRQUETING per Marina Núñez i Margalida Carbonell

POLSERES PER HALLOWEEN El Cicle de Comerç i Màrqueting ens sorprèn amb un aparador aprofitant la festa de Halloween. Margalida Gual i Eva Tejedor, responsables del cicle, organitzaren els seus alumnes, que van vendre tots els productes. La darrera setmana d’octubre, abans de celebrar Halloween, l’alumnat de PQPI de Comerç va fer polseres i altres joies per vendre a l’institut. L’objectiu era recaptar doblers per comprar material i decorar la seva classe ja que no poden comptar, com la resta de departaments del nostre IES, amb la partida que l’institut ens assigna cada any. Les joies no estaven fetes de materials reutilitzats, però n’hi havia de moltes varietats, fins i tot collars i anells. Els seus preus anaven des d’1,50 fins a 5,50 €. Abans de les vacances de Nadal i Pasqua tornaran a fer més objectes per vendre. Ha tengut molt d’èxit! Ho han venut TOT! Enhorabona!

BLOGGER El nostre equip, amb l’equipació oficial, a punt de començar l’entrenament.

per Departament de Castellà

NOU BLOG DEL DEPARTAMENT DE CASTELLÀ: EL LLIBRE VIATGER El Llibre Viatger és un concurs organitzat pel departament de castellàr. Hem muntat un blog per a què seguiu la iniciativa: BASES PER A PARTICIPAR 1. Elegeix un llibre que t’hagi agradat molt. (català, castellà, anglès…) 2. Posa-li el teu nom, el curs i el grup. 3. Fes-ne propaganda d’aquesta lectura. Qui aconsegueixi que el seu llibre sigui el més llegit de l’any per Sant Jordi serà premiat amb un obsequi. 4. En acabar el mes de maig els vostres llibres us seran retornats. 5. Poseu-vos en contacte amb els vostres professors de castellà, català i tutors. 6. Com participar: PRIMER CICLE, PQPI: Cada dilluns al pati de les 10’45; SEGON CICLE, BATXILLERAT, MÒDULS VOLUNTARIS: Cada dijous al pati de les 10’45 Podreu fullejar i emportar-vos un llibre exposat a la taula per llegir durant 15 dies, el préstec del qual podrà ser renovat per 15 dies més. Una vegada llegit amb un paper petit (la meitat d’una quartilla) poseu si us ha agradat o no i perquè el recomanaríeu. La penjarem a l’arbre lector. I tindrà premi aquella crítica més ben feta. 7. Començam 5 de novembre

http://elllibreviatger.blogspot.com.es

En xarxa

PerRedacció

som a (quasi) totes les xarxes! La nostra publicació és a Facebook, Twitter i Instagram... Ens seguiu? Tenim voluntat que ens comenteu, suggeriu, seguiu i col·laboreu amb El Mirall. Preneu nota i cliqueu m’agrada. Al Facebook: El Mirall. La revista de l’IES Al Twitter: @elMiralldelIES A l’Instagram: El Mirall Només ens falta el Tuenti, però tot arribará ;) Seguiu-nos!

Venta de ordenadores, po accesorios. Joan Monjo March, 25 07450 Sta. Margalida Telf: 971 52 37 31 comercial@srinternet.com

Eliminación de virus, troyanos de equipos y reparación recupe Servicio técnico propio.


miscel·lània

miscel·lània Per Santi Buritica i Joan Cru

Per Karla Girón i Gaspar Frontera

El test de Proust a...

tag clouds

(1r ESO)

El graffitti que presideix l’entrada a l’institut ha despertat l’admiració dels grafiters del nostre institut. Va ser enllestit en un matí per dos artistes del dibuix. Una imatge impactant.

BIEL PERELLÓ 1. Com t’agrada passar el temps? Llegint, fent esport i estant amb la família. 2. Quin és el l’objecte personal que més estimes? Un rellotge, que era del meu padrí. 3. A quin personatge històric donaries la mà? A Jaume I. 4. Quin personatge esborraries de la història? Dictadors en general. 5. Quins són els teus tres noms preferits? Francesc, Margalida i Aina. 6. Quin disbarat pots suportar? No suport cap disbarat, depèn del context a on estam. 7. Quina virtut no voldries tenir per res del món? Ser egoista, intolerant 8. Quina destresa t’agradaria tenir? Tenir mes destresa per fer segons quin tipus de feines. 9. Què et fa perdre el cap? No controlar segons quin tipus de situacions. 10. Què t’horroritza? Les desigualtat socials que hi ha en el món.

11. Quan t’agrades més? Quant estic amb la família i els companys. 12. Quan no t’agrades gens ni mica? Quant estic nirviós... 13. Quan t’has sentit més orgullós? De ser pare. 14. Quin dia has estat absolutament feliç? El dia del naixement del meu fill. 15. Quina ha estat la teva major extravagància? N’he fetes moltes... 16. Què és el que dius més sovint? Entrau a classe!!! 17. De què et penedeixes? De no haver estat més dialogant amb segons quin tipus de situacions. 18. En quines ocasions dius mentides? No en dic. 19. Quina és la teva gran incògnita? Cap a on va la nostra societat, el futur que ens vendrà. 20. Quin és el teu lema? Carpe diem.

LA COLUMNA

La imatge... IMPACTANT!

Foto: Pedro Armesto Coll

Miquel Nadal Calvo

Josep Toni Piña

Natalia W. Mularczyk

CONCURS DE DOODLES: Molts de voltros, quan vos avorriu a classe o estau xerrant per telèfon, en somiar desperts o quan perden l’interés a classe, i si teniu una fulla i un llapis, us posau a fer dibuixets en els marges. Per això hem pensat fer un concurs de Doodles: tot l’alumnat o el professorat del centre hi podeu participar. El tema ha d’estar relacionat amb un dibuix fora de focus, que es fa mentre l’atenció d’una persona està ocupada en una altra cosa. Per poder participar heu de fer una foto al vostre Doodle i penjar-la al Twitter (@ElMiralldelIES), al Facebook (ElMirall), o a l’Instagram (elmirall). Posau nom, llinatges i curs del participant. Cada participant pot presentar com a màxim 3 Doodles. Es valorara la imaginació i la originalitat del Doodle. El guanyador tindrà l’oportunitat de sortir a la revista i una revista gratis.

Podeu enviar els vostres Doodles a través de Facebook, Twitter i Instagram amb el hashtag #doodleIES.

¿En pareja o solo?* per Catalina Inès Capó (B2A)

A

unque no puedo basarme en mi experiencia para responder a la cuestión, diré que las estadísticas muestran que cada vez más gente vive sola. Pese a esto, creo que no hay nada más bonito que la convivenvia en pareja.

Como bien sabemos, los humanos somos seres sociales y, por eso tenemos la necesidad de estar rodeados de gente. La convivencia en pareja ayuda a los cónyuges a crecer como personas, es decir , nos hace más generosos porque tienes que pensar por dos, cosa que mejora las relaciones de cualquier índole con las que nos encontramos en nuestro día a día. Pese a que los hogares unipersonales siguen aumentando y la experiencia de vivir solo es emocionante y satisfactoria en alguna etapa de la vida no hay nada mejor que llegar a casa y saber que alguien te está esperando o despertarte y saber que la persona que está compartiendo manta contigo no se va a marchar después de desayunar. Por todo esto, es irrefutable que la convivencia en pareja tiene muchas más ventajas y es mucho más satisfactoria que la soledad. NOTA: Exercici de texts argumentatius de 2n de batxillerat de Llengua castellana i literatura.


U n r a i g d ’e n t r e t e n i m e n t p e r a l s m e n o r s hospitalitzats

El Mirall 3  

El Mirall. La revista de l'IES Santa Margalida. Número 3. Desembre de 2012. Realitzat pels Mòduls Voluntaris

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you