Page 9

Alesandro je prozreo taj njegov verbalni manevar, zbog čega ga je namršteno pogledao. Ne, nije bio - Lorenca je odgovorila umesto Alesandra, očigledno nesvesna doktorove lukavosti. - Ovo je moj suprug, doktore Konti. Alesandro Andreoti. Očigledno je na vestima čuo za udes. Imate izuzetno humanu i hrabru suprugu, gospodine Andreoti. Pribranu, trezvenu, spremnu da reaguje u trenutku. Ona je prva pritekla u pomoć povređenima. Izvlačila ih je iz autobusa, sanirala im rane, tešila ih i ohrabrivala. Kada sam stigao na mesto udesa, prišla je da me pita kako može da pomogne. To nikada pre nisam doživeo. Da... - izustio je Alesandro, munjevito svestan neprijateljstva, kojeg je osetio prema doktoru. Uprkos sreći zbog otkrića da je sa Lorencom sve bilo u redu, kao i ostacima straha koji su još uvek kolali po njegovom telu, Alesandro je razmišljao o karakteru pogleda, kcje je doktor upućivao Lorenci. Činilo mu se da ju je gledao sa muškim interesovanjem, jačim od okolnosti, koje nisu bile nimalo romantične. Očigledno naviknut na dramatične situacije u kojima se vodila borba za ljudske živote, doktor Konti je bio u stanju da sagledava okolnosti bez komponente stresa. Zahvaljujući tome je primetio Lorencu, kao ženu, a ne samo kao hrabru osobu koja se, svojom odvažnošću, izdvajala od drugih. Kada sam je video kako kida rukave sa svoje košulje da bi podvezala nogu povređenoj devojčici, pomislio sam da je i ona lekar. Iznenadio sam se kada mi je rekla da je diplomirani hemičar. Tačnije, moja supruga je magistrirala prirodne nauke ispravio ga je Alesandro, spuštajući ruku na Lorencino rame. - Da h možemo sada da krenemo? Da, možemo - potvrdila je ona, nakon čega je pogledala u doktora Kontija. - Do viđenja, doktore! Volela bih da se nismo upoznah pod ovakvim okolnostima.

Profile for Bibliotekarka

Sofija Vonder Voljena heroina  

Sofija Vonder Voljena heroina  

Advertisement