Page 52

Lorenca... - nimalo uplašen dobijenim pretnjama, Alesandro ju je nežno oslovio. - Otkud sada taj ton? Šta očekuješ?! Da budem fina prema tebi?! Brine me tvoje stanje, Lorenca. Dozvoli mi da te odvedem kući. Ne! - odbila je, upravo u trenutku, kada se taksi zaustavio na par koraka od nje. - Vrati se u salu, vrati se Simoni! Rekla bih da si joj potreban! - dodala je, ulazeći u taksi. -

X Alesandro se jedva povratio od pretrpljenog šoka. Poslednje što je želeo da se dogodi je da Lorenca sazna za Simonu. Da postane neporecivo svesna prevare, koju je počinio sa njom. Užasnut, besan i uplašen, zapitao se kako je Lorenca otkrila da je upravo sa Simonom bio u kratkoj i beznačajnoj vezi, koja se bazirala isključivo na seksu, lišenom svake emocije. Požurio je nazad u salu, odlučan da otkrije istinu. Potražio je Simonu, uveren da je jedino ona mogla da mu da pravi odgovor. Niko drugi, sem nje, nije znao za njihovu vezu. Ili niko, bar, nije mogao da stoprocentno stane iza sumnji, koje su imah u vezi sa njih dvoje. Kada je ugledao Simonu, odmah mu je bilo jasno da joj se nešto dogodilo. Obično puna samopouzdanja, i sa glavom koju je držala visoko podignutu, Simona je sada delovala uplašeno, poraženo i postiđeno. Držala je oborenu glavu i spuštena ramena, i kao da je samo čekala priliku da pobegne sa mesta zločina. Pođi sa mnom - tiho ju je pozvao, prolazeći pored nje. Uveo ju je u muški toalet, u kome, u tom trenutku, nije bilo nikoga. Hoću da čujem šta se dogodilo! - nestrpljivo je zarežao, dok su mu oči sevale na upozoravajući način. - Od reči do reči! Ne znam na šta misliš... Prestani! Lorenca mi je pljusnula u lice tvoje ime! Kako je saznala za tebe?! Da h si joj se ti pohvalila da si imala nešto sa mnom?!

Profile for Bibliotekarka

Sofija Vonder Voljena heroina  

Sofija Vonder Voljena heroina  

Advertisement