Page 50

Ne znate šta propuštate! - Lorenca je nastavila da se šah, puneći svoj tanjir. - Mada, razumem i one žene, kojima je karijera važnija od braka. Da li ste vi jedna od tih, gospođice Mesina? Ja... - Simona je pocrvenela od nelagodnosti - ja radim samo kao obična sekretarica.... Oh, da, to sam smetnula sa uma! Znate, kada sam vas prvi put ugledala, delovali ste kao neko ko obavlja funkciju od planetarne važnosti! Imali ste tu dozu prkosa, drskosti i samouverenosti u sebi! Stekli ste pogrešan utisak o meni - Simona je držala oborenu glavu, postiđena do krajnosti. Zar? Čudno. Mene osećaj obično ne vara. Do sada sam nepogrešivo procenjivala ljude. Morala sam da steknem tu veštinu, kako bih se zaštitila od zavidnih, koristoljubivih i rivalski raspoloženih ljudi. Drago mi je da me je osećaj izneverio u vašem slučaju. Budite uvereni da jeste - Simona se gušila od potrebe da pobegne što dalje od Lorence. Sekretarica u mom sektoru najavljuje da će uzeti neplaćeno odsustvo, u trajanju od godinu dana. Šta mislite o tome da dođete da radite za mene? Simona je užasnuto raširila oči, iz kojih je nestao svaki trag samouverenosti. - Ja... Pretpostavljam da bismo uspele da ostvarimo odličnu saradnju, ipak, radije bih ostala da radim sa gospodinom Di Palmom. Oboje smo navikli da radimo jedno sa drugim. U pravu ste - Lorenca joj se osmehnula sa ledenom hladnoćom, zbog čega se Simona Mesina uplašeno stresla. Čuvajte svoj posao, gospođice Mesina! Procenivši da je pravi odnos snaga bio uspostavljen, Lorenca je pružila Simoni tanjir napunjen hranom, potom ju je zaobišla i uputila se ka izlazu iz sale. -

*** Kada je izašla iz hotela, ugledala je Alesandra koji je, u društvu nekoliko njoj nepoznatih ljudi, stajao na parkingu i objašnjavao

Profile for Bibliotekarka

Sofija Vonder Voljena heroina  

Sofija Vonder Voljena heroina  

Advertisement