Page 5

neposredno po njenom otkriću da je trudna, i znam koliko se radovala vašem detetu. Bila je van sebe od sreće! I ja sam se radovao - nadovezao se Alesandro. - I ja sam patio zbog onoga što se dogodilo. Ali, ona moju patnju kao da nije uzela u obzir! To me je vređalo! -I zbog toga si odlučio da je prevariš? Ne, ne zbog toga... - Alesandro je turobno uzdahnuo. Lorenca se jednostavno distancirala od mene. Prestala je da razgovara sa mnom, izbegava moje društvo, preselila se u drugu sobu. Kada sam joj skrenuo pažnju nato da se osećam zapostavljeno, samo je odmahnula rukom i rekla kako je uverena da ću uspeti da naučim da živim sa tim. -I, bila je u pravu! Šta sam, drugo, mogao da učinim? Da čekam me se Lorenca seti? Ona je prestala da izvršava svoje bračne obaveze, dragi brate. A ja sam muškarac u najboljim godinama. Imam svoje potrebe. Muka mi je od tebe! - prebacio mu je Luka. - Kladim se da joj nisi prišao na pravi način, već si se samo durio i tražio da budeš ispoštovan! Ko zna šta nju muči, a tebi je do izvršavanja bračnih obaveza?! E, pa, to je ono, što mene muči! Luka je namršteno gledao u Alesandra. - Nikada nisi bio suptilan... Jasno, niko te tome nije ni naučio. Uvek si se izvlačio na svoj dobar izgled. To, Lorenci, očigledno nije dovoljno. Misliš da nije? - Alesandro se samoironično osmehnuo. Zbog čega se, u tom slučaju, udala za mene? Nije sigurno zbogtoga što sam bio uspešan. Ili suptilan. Uporno potcenjuješ Lorencu. A ona te odlično poznaje. Poznaje nas obojicu. Zato nam je i pružila šansu. Jer je znala da je do sada nismo imali, i da smo, pod odgovarajućim uslovima, obojica sposobni za to da učinimo čudo. Pokazalo se da je bila u pravu. Lorenca me je time kupila, Alesandro - poručio mu je Luka uozbiljeno. - Time. Alesandro je neko vreme vrteo čašu među prstima, a onda ju je ispio. - Pretpostavljam da si se nadao da ćeš večeras videti tvoju obožavanu Lorencu - ironisao je - ali je ona, pre jednog sata,

Profile for Bibliotekarka

Sofija Vonder Voljena heroina  

Sofija Vonder Voljena heroina  

Advertisement