Page 39

Tvoj problem je u tome što potcenjuješ svoju suprugu. Lorenca je intuitivna i inteligentna žena. Ne možeš da joj podvališ neverstvo kao ljubav. Šta ti znaš?! - prasnuo je Alesandro. - Nemam nameru da sa tobom razgovaram o tome da h i koliko volim Lorencu! U redu, ali, možda bi mogao da sa njom razgovaraš o tome. Znaš, danas sam se, na kratko, video sa njom, i ona mi je priznala da ju je doktor Konti zaprosio. Molim?! -prodrao se Alesandro, zaboravljajući da je želeo da bude potpuno tih. - O čemu to govoriš?! Učinio je to, istina, na posredan način. Stavio joj je do znanja da je zainteresovan za nju i daje spreman da je čeka, koliko god bude bilo potrebno. Već sutra ću da mu razbijem nos! - pripretio je Alesandro. Napraviću od njega pacijenta! U tom slučaju bi odao mene, dragi brate - Luka mu je skrenuo pažnju na tu okolnost. - Voleo bih da to ne učiniš. Ne želim da Lorenca izgubi poverenje u mene. Ne bih ti otkrio ni delić razgovora sa njom, da nisam procenio da je stanje kritično. Alesandro je uzdahnuo i prstima protrljao koren nosa. - U pravu si, stanje zaista jeste kritično: Lorenca je odlučna u nameri da se razvede, a ja... Ja to zaista ne želim. Na kraju, dobro razmisli o tome koliko te dobri doktor zaista ugrožava, a koliko je na tebi da povratiš Lorencino poverenje. Verovatno si ponovo u pravu. Moraš da prekineš sa tom Simonom, Alesandro... Ona je nevažna! Zato sam i mogao da budem sa njom! Zato što, uz nju, nisam imao utisak da varam Lorencu! Toliko mi ta žena malo znači! Ali, prekinućeš sa njom, zar ne? Već sam to učinio. Danas. Odlično. Lorenca će to da oseti, kao što je osetila da ona postoji u tvom životu. Nadam se da će biti tako... I da nije već kasno za sve... Osećam da nije! Znam da nije! Hvala ti... Želim ti mirno more! -

Profile for Bibliotekarka

Sofija Vonder Voljena heroina  

Sofija Vonder Voljena heroina  

Advertisement