Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Data wystawienia:

22.02.13.

Miejsce wystawienia: Londyn

Rachunek nr

1

/ 2013

ORYGINAŁ

ZLECENIOBIORCA Elzbieta M.

ZLECENIODAWCA Nazwa firmy mLingua

ul. xxx xxx Londyn NIP xxx

ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Bank: BZWBK Numer rachunku: xxx

Ilość znaków

Liczba umowna znaków

Cena za umowną l.znaków

tłumaczenie pisemne unia_POL>ENG.doc

44777

1125

45.03

tłumaczenie pisemne_traktat_IT>fr.pdf

286977

1125

45.03

tłumaczenie pisemne_regional_POL>ENG.ppt

6784

1125

45.03

Nazwa usługi / towaru

Razem Do zapłaty: Słownie:

13,550.54 zł trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złoty pięćdziesiąt cztery grosze

Zapłacono Pozostaje do zapłaty Termin płatności

0.00 zł 13,550.54 zł 30.02.13.

Wystawca rachunku – zwolniony podmiotowo z VAT.

xxx

xxx

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku


Wartość

1792.27

11486.73

271.54

13,550.54 zł

cztery grosze

x

j do otrzymania rachunku

RACHUNEK_OSOBA_PRAWNA (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you