Page 1

Een biercafé is meer dan een café met veel bier Een biercafé is meer dan een café waar men veel bieren schenkt. Onze bierspecialist en ervaringsdeskundige Hans Bombeke legt de basisprincipes van een goed biercafé uit en geeft een aantal tips om eruit te springen. ➜ P. 7

➜ I P.1

Familiebistro Hestia, terug naar de tijd van toen

Uw zaak (her)inrichten? Als u uw zaak wil inrichten of herinrichten, dan gaat u niet over één nacht ijs. Een overname, een interieur dat gedateerd is of gewoon de nood om uw zaak een nieuw elan te geven? Het zijn doortastende beslissingen: rekenen, afwegen, tekenen, afspreken en bijsturen. Drie horecazaken en twee ontwerpers delen hun ervaringen.

In een bijna driehonderd jaar oude hoeve brengt Anneke Provoost haar liefde voor kinderen, dieren en huiselijke gezelligheid tot leven. Hoewel kinderen op nummer één staan, worden volwassenen hier net zo goed vertroeteld. ➜ P. 21

➜ P. 8

Horeca Vlaanderen Nr 54 - maart 2014 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Andre descheemaecker Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Horeca Vlaanderen is Minister Geens mee ‘Fier op ons bier’ stelt controles Buitenlandse voorbeelden In de tv-spots worden buitenlandse bierliefhebbers gevolgd. In Parijs verrast Cécile Delorme van bierkelder Brewberry met Belgisch bier. Chris Lively kookt met Belgisch bier in Maine en Tina Su laat de Chinezen Belgisch bier ontdekken in Nanjing. Alle drie roepen ze de Belgen op om fier te zijn op ons topproduct en dit te tonen.

Danny Van Assche: ‘Het ruime Belgische bieraanbod en de horeca gaan hand in hand’

© Shutterstock

Horeca Vlaanderen voert samen met de Belgische Brouwers en VLAM campagne om de Belg aan te zetten trots te zijn op zijn bier. De beroepsvereniging roept haar leden op om de actie mee te ondersteunen. Onder de noemer ‘Fier op ons bier’ zullen heel wat gezamenlijke initiatieven worden genomen om de Belg aan te sporen wat meer chauvinist te zijn over een van de topproducten die België internationaal op de kaart zetten.

Met de slogan “De hele wereld is fier op ons bier, nu wij nog” willen de Belgische Brouwers de Belg meer respect doen krijgen voor een van de meest kwaliteitsvolle producten van ons land: het Belgisch bier. Terwijl in het buitenland onze bieren geroemd worden, kalft hier het verbruik af. Deze grote mediacampagne spoort de Belg weer aan om zijn bier te herontdekken. Er worden tv-spots gelanceerd en op Facebook kan men zijn appreciatie tonen door de campagne te ‘liken’.

geregistreerde kassa uit Minister van Financiën Koen Geens heeft de controles op de geregistreerde kassa’s met een jaar uitgesteld, tot 1 januari 2016. Met het extra jaar dat minister Geens voorziet om de kassa te controleren, geeft hij aan het probleem van de sector te erkennen. Dit geeft de nieuwe regering de tijd om extra begeleidende maatregelen door te voeren.

Deze campagne wordt mee gedragen door de horecafederaties. De campagnebeelden moeten in zoveel mogelijk etablissementen zichtbaar zijn, zodat de consument ook in zijn favoriete horecazaak wordt opgeroepen om deel te nemen.

Horeca Vlaanderen werkte zelf een plan uit dat de invoering van de kassa mogelijk moet maken. Dit plan omvat een verlaging van de loonlast met 35 procent, een verlenging van de toegelaten arbeidsduur en een verlaging van het btw-tarief.

Horeca als bierambassadeur “Het ruime Belgische bieraanbod en de horeca gaan hand in hand”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “Geen café zonder bier, maar zeker ook geen bier zonder onze cafés. Het is op café of in een restaurant dat de consumenten onder ideale omstandigheden kunnen genieten van een perfect geschonken bier. Er is geen betere ambassadeur om onze rijke biercultuur te promoten dan de gepassioneerde cafébaas of creatieve kok.”

De aankondiging van minister Geens dat er een jaar niet gesanctioneerd zal

© Julie Verlinden

worden, geeft de ruimte om tot een economisch gezond plan te komen. Duidelijker zou wel zijn geweest om de invoering van de kassa gewoon een jaar uit te stellen of van bij de aanvang voor het juiste kader te zorgen. Dan was een uitstel zelfs niet nodig.

Sterke parasols. Stevige service.

ADVIES S I T A R G AATSE TER PL

www.symoparasols.com

Facebook: www.facebook.com/ fieroponsbier Katia Belloy

the experts since 1932

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

➜ I actueel I

Kies vóór Horeca Er is wat aan het bewegen… 25 mei is D-Day. ‘De moeder aller verkiezingen’, zo werd ze reeds gedoopt. Er staat dan ook heel wat op het spel, ook voor de horecasector.

In december 2009 werd de wet gestemd die een geregistreerde kassa met fiscale controlemodule verplicht maakte in een deel van de horecasector en dit vanaf 1 januari 2013 (en zelfs vanaf 1 januari 2010 voor startende en overgenomen ondernemingen). Sindsdien is er al erg veel water door de Schelde gestroomd, maar is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van onze sector. Het doel van de kassa is het bestrijden van het zwartwerk in de horecasector. Horeca Vlaanderen heeft op zich geen probleem met deze doelstelling. Elke rechtgeaarde ondernemer wil officieel werken. Het probleem dat we van bij de aanvang stellen, is dat er een reden is waarom het zwartwerk aanwezig is in onze sector. We zijn nu eenmaal de meest arbeidsintensieve private sector in het land met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Wie achterpoortjes wil sluiten, zonder iets aan de redenen van die achterpoortjes te doen, sluit ook de voordeur. Al sinds 2011 gaat Horeca Vlaanderen zeer actief de boer op om deze boodschap te verkondigen. We organiseerden ondertussen al meer dan

De geregistreerde kassa staat voor de deur. Zonder ingrijpende maatregelen komt het voortbestaan van onze sector in gevaar. 20.000 mensen dreigen hun baan te verliezen. Het aanbod en de kwaliteit dreigen te verschalen en de prijzen zullen exponentieel moeten stijgen. En daarvan zal de consument, onze klant, de dupe zijn. Welke politieke partijen zullen na de verkiezingen hun verantwoordelijkheid nemen en echt werk maken van een degelijke lastenverlaging? Horeca Vlaanderen maakte haar eisen reeds bekend via de ‘moeder aller memoranda’, aangevuld met het kassamemorandum. Deze kunt u nalezen op ➜ www.horecavlaanderen.be.

Onze rekening wordt gemaakt, de uwe peperduur

Via de Horeca Vlaanderen Krant geven we de politieke partijen de kans om hun voorstellen voor onze sector

Ons land heeft een ruim aanbod aan gezellige, betaalbare horeca. Onze eet-, drink- en tafelcultuur is deel van ons erfgoed. De Belg is terecht fier op en staat bekend om er royaal van te genieten. Maar zijn gastronomie voor hoe lang nog? Als de invoering van de geregistreer de kassa niet gepaard gaat met de noodzakelijke begeleidende maatregelen dreigt het horeca-aanb od na 2015 te verschralen en zullen de prijzen exponentiee l moeten stijgen. De Belgische horeca wil dit niet.

70 infosessies waarin we de sector inzicht probeerden te geven in de

HORECA VLAANDEREN ROEPT DE POLITICI OP OM VÓÓR DE HORECA TE KIEZEN. MAAK DE HORECA LEEFBAAR. LEES ER ALLES OVER OP WWW.KIESVOORHORECA.BE

regelgeving (die nog steeds niet helemaal voltooid is) en om op te roepen de eigen onderneming onder de loep te nemen. Tegelijkertijd liepen we de deur plat van zowat elke minister, elke partijvoorzitter en verschillende parlementsleden, sociale partners enzovoort. Onze boodschap was steeds

Foodcost

www.kiesvoorhoreca.be

zeer eenvoudig: op zich is er geen probleem met de kassa, maar geef ons Vaste kosten

dan een kader waarbinnen de horeca officieel en rendabel kan zijn.

Mogen horecaonderneMers nog iets overhouden?

Eind 2013 – zoals bericht in de vorige Horeca Vlaanderen Krant – hebben we ons standpunt verstrengd: de kassa is komende maar het rendabele kader is er niet. Sindsdien is Horeca Vlaanderen van mening dat ook de kassa

BtW

maar ‘on hold’ gezet moet worden, in afwachting van de noodzakelijke

Loonkost

lastenverlaging, arbeidsduurverlenging en btw-verlaging op dranken. Wat is er ondertussen al gebeurd na al deze acties? Er is het horecaplan

Dit wisten we al in juli 2012 en is ondertussen ook volledig uitgevoerd. Maar we weten dat dit vooralsnog een druppel op een hete plaat is. Niet alleen wij zeggen dit, de ondertussen bekende studie van Goos, Konings en Breemersch toont dit aan. Dus méér is nodig. En dat is de uitdaging voor de verkiezingen en voor het nieuwe regeerakkoord.

111 b4, 1000 Brussel

lastenverlaging voor vijf werknemers en lastenverlaging tot 180 overuren.

Winst

V.U.: Danny Van Assche, Anspachlaan

van staatssecretaris Crombez: gelegenheidsarbeid aan een forfaitair tarief,

tafelcultuur is betaalbare horeca. Onze eet-, drink- en Ons land heeft een ruim aanbod aan gezellige, om er royaal van te fier op zijn gastronomie en staat bekend deel van ons erfgoed. De Belg is terecht niet gepaard gaat met de invoering van de geregistreerde kassa Als nog? lang hoe voor Maar genieten. en zullen n dreigt het horeca-aanbod na 2015 te verschralen de noodzakelijke begeleidende maatregele De Belgische horeca wil dit niet. de prijzen exponentieel moeten stijgen.

OP OM VÓÓR DE HORECA TE KIEZEN. HORECA VLAANDEREN ROEPT DE POLITICI oreca.B esVoorh op e WWW.kionze petitie LEEFBAAR HORECA een. LEES ER ALLES OVER OP Steun MAAK DE Voor Lan noodp en.be/oproep

LeeFBare horeca

www.horecavlaander

WWW.kiesVoorhoreca.Be

kenbaar te maken en toe te lichten. Maar we gaan verder. Ook u kunt de politici oproepen om te kiezen vóór de horeca. Bijgevoegd bij deze krant vindt u twee affiches. Hang deze op in uw zaak en vraag de politici te kiezen vóór onze sector. Op ➜ www.kiesvoorhoreca. be zullen we de voorstellen van de politieke partijen verzamelen.

Opgepast Een aantal van onze leden meldde ons een schrijven te hebben ontvangen van de beroepsvereniging Hospitality Tourism Commerce, met de vraag om een lidmaatschapsbijdrage over te schrijven. De brief ziet er als volgt uit.

En beweegt er ondertussen wat? Absoluut! Minister van Financiën Geens kondigt aan dat er een implementatieperiode komt voor de kassa tot 2016. Dit betekent niet veel nieuws: de kassa blijft ingevoerd in 2015 maar de controles komen pas later. Dit geeft niet alleen de sector de tijd om zich aan te passen; dit geeft vooral de overheid de kans om nog een deftig kader uit te werken. En de partijen doen dit ook. Na N-VA lanceren nu ook al op zijn minst CD&V en Open VLD een horecaplan. De aandacht voor de sector is er dus. Horeca Vlaanderen zal deze aandacht gedurende de hele verkiezingscampagne proberen bij te houden. De prijzen worden pas uitgereikt aan de meet en die komt pas in zicht op 25 mei. Opnieuw zullen we

Ons land heeft een ruim aanbod aan gezellige, betaalbare horeca. Onze eet-, drink- en tafelcultuur is deel van ons erfgoed. De Belg is terecht fier op zijn gastronomie en staat bekend om er royaal van te genieten. Maar voor hoe lang nog? Als de invoering van de geregistreerde kassa niet gepaard gaat met de noodzakelijke begeleidende maatregelen dreigt het horeca-aanbod na 2015 te

verschralen en zullen de prijzen exponentieel moeten stijgen. De Belgische horeca wil dit niet. HORECA VLAANDEREN ROEPT DE POLITICI OP OM VÓÓR DE HORECA TE KIEZEN. MAAK DE HORECA LEEFBAAR. LEES ER ALLES OVER OP ➜ WWW.KIESVOORHORECA.BE

ministers, lijsttrekkers en partijen informeren en overtuigen van onze nood. Tot slot nog dit: Horeca Vlaanderen is niet de grote verdediger van zwartwerk in de horeca. Wij pleiten om zo snel mogelijk over te kunnen gaan tot een witte horeca. Maar daar is een kader voor nodig en dat eisen wij. En grootste winnaars van dit kader worden diegenen die nu al (quasi) officieel werken: zij zullen een enorme voorsprong hebben en eindelijk ook een inkomen verdienen dat in overeenstemming is met de inspanningen die ze doen. Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen werkte een plan uit dat het wél mogelijk moet maken om de kassa in te voeren. Dit plan bestaat uit drie componenten: – Een lastenverlaging van 35% op de loonlasten, verdeeld over werkgevers- en werknemersbijdragen;

– Een verhoging van de toegelaten arbeidsduur in de sector tot 50 uur per week – De btw op voeding en dranken wordt – zoals eerder beloofd – verlaagd tot 6%; op zijn minst komt er een btw-verlaging op niet-alcoholische dranken. 

Opgelet: deze brief is niet afkomstig van Horeca Vlaanderen, noch is er enige betrokkenheid met deze vereniging. Mocht u ook dergelijk brief hebben ontvangen mag u ons dit steeds melden. info@horeca.be 02/213 40 10


➜ I P.3 ➜ I actueel I

Visacademie wil visfileerders en – verwerkers professioneel opleiden

De nieuwe vereniging Visgro vzw, die een 35-tal visgroothandelaars uit ons land verenigt, begint in september met een Visacademie. Daarmee willen ze de nood aan een goede opleiding voor visfileerders en -verwerkers opvangen. Ze zullen ook ondergewaardeerde soorten promoten.

Initiatiefnemer Maarten du Bois, directeur van visgroothandel Chef’s Secret, wil niet langer wachten op een subsidie van de overheid: “De academie komt er sowieso, want een opleiding is hoognodig.” Momenteel gebeurt de opleiding van visfileerders en –verwerkers in ons land in de bedrijven zelf, terwijl er in Nederland negen scholen zijn en in Frankrijk zes waar je het visvakberoep kunt leren. Toch is er in de vissector een enorme behoefte aan goed opgeleide visbewerkers op te leiden.

weggegooid. Vorig jaar belandde zo nog ruim 300 ton eetbare vis in de vuilnisbak. “Zonder opleidingen is dit een uitstervend beroep. Steeds meer vis wordt in het buitenland gefileerd”, weet Du Bois.

Lessen en stages Zolang er geen Europese subsidies zijn, komt er geen eigen leslokaal maar vinden de cursussen plaats bij deelnemende groothandelaars. Daarna kan men een stage volgen. In de academie zal er ook veel aandacht zijn voor de minder gewaardeerde vissoorten, die nu vaak worden

Visgro is ook van plan om eind augustus in Zeebrugge een ‘Dag van de Vlaamse Vis’ te organiseren. Op die dag wordt er 2.200 liter vissoep gemaakt met ondergewaardeerde soorten zoals pladijs, rode poon, hondshaai, steenbolk of wijting.

Doordachte interieurinrichtingen Sterk in ontwerp Meester in uitvoering Hotel | Restaurant | Bar

Laat u inspireren op dsminterieur.be

Maarten du Bois: ‘Zonder opleidingen is dit een uitstervend beroep. Steeds meer vis wordt in het buitenland gefileerd’

Katia Belloy

Uiteten duurst in Nederland en België Verklaring zit in hoge personeelskosten Binnen Europa is uiteten gaan het duurst in Nederland, op de voet gevolgd door België. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse kenniscentrum Foodservice Instituut, dat een steekproef hield via internet bij tientallen restaurants in de verschillende landen. Dat de prijzen in België aan de hoge kant liggen, heeft zeker te maken met de hoge personeelskosten.

Professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt onderzocht een paar jaar geleden de rendabiliteit van horecazaken in België, Nederland en Duitsland. Zijn cijfers legden een pijnlijke realiteit bloot. Zo bedroeg de kostprijs voor horecapersoneel in België 43% van de omzet, tegenover 33% in Duitsland en 35% in Nederland. Als ook de belastingen en taksen in rekening werden genomen, zou een correct werkende Belgische uitbater op een omzet van ongeveer 900.000

euro amper 1.000 euro overhouden, zonder zichzelf een loon uit te betalen. De Nederlandse uitbater hield 63.000 euro over van zijn 900.000 euro omzet, de Duitser 89.000. Toch is het in België goedkoper om op restaurant te gaan dan in Nederland. Verklaring daarvoor is dat we veel meer horecazaken hebben en dus meer concurrentie. Katia Belloy

Ter Groene Poorte legt eerste steen van het Vleeshuis Op dinsdag 4 februari werd de eerste steen van het Vleeshuis gelegd. In dit gebouw zullen dit najaar naast leerlingen van de Slagerijschool ook leerlingen uit de Hotelschool, de Voedingstechniekenschool en de Grootkeukenschool een deel van hun opleiding krijgen. De bouw van het Vleeshuis kadert in het 50-jarige bestaan van hotel- en slagerijschool Ter Groene Poorte. In haar lustrumjaar verzet de school opnieuw haar bakens. Dit deed ze al met de masterclasses rond verschillende thema’s. In september vorig jaar startte de bouw van het Vleeshuis. Dit najaar wordt de nieuwe school in gebruik genomen. De school zal de leerlingen

een opleiding aanbieden waar de synergie tussen de verschillende voedingsberoepen centraal staat. Productkennis in elk voedingsberoep is en moet de basis zijn van vakkennis en meesterschap.

De school zal de leerlingen een opleiding aanbieden waar de synergie tussen de verschillende voedingsberoepen centraal staat Open gevoel Het Vleeshuis bestaat grotendeels uit een glazen constructie. Zo wordt een open gevoel gecreëerd. Het gebouw is begroot op ca. 5 miljoen euro. 60 procent wordt gesubsidieerd door het

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn genoemd. De totale oppervlakte bedraagt 2.500 m², waarvan een derde voor de leslokalen en het sanitair gedeelte (inclusief technisch lokaal) en twee derde voor de ateliers. Wedstrijd Naar aanleiding van de eerste steen vond een gastronomische wedstrijd plaats. Vier teams probeerden de beste rundertartaar te maken. Team Landuyt (voorzitter van de Belgische Beenhouwersbond) won de wedstrijd. Jurylid was oud-leerling en wereldkampioen barbecue Peter De Clercq. ➜ www.tergroene poorte.be Katia Belloy

Overweegt u een volledige make-over van uw zaak ? Wacht niet langer en contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak! DSM Interior Projects Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be


➜ I P.4 ➜ I actueel I

Over de

grens Lidl opent budget­ restaurant in Den Haag Lidl opende een budgetrestaurant in Den Haag. Bij Dill (een anagram van Lidl) kunnen alleenstaande ouderen, studenten en gezinnen met een beperkt inkomen terecht voor een gezonde maaltijd. Het menu van Dill hangt af van de weekaanbiedingen bij Lidl. Het restaurant zal dus elke week een Elke Sengier

Horeca in de Wetstraat Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder. Meten is weten. Het is een adagium dat we in deze rubriek regelmatig hanteren. CD&V-kamerlid Stefaan Vercamer sluit zich daarbij aan. Zo stelt hij vast dat er nog nooit zoveel studenten hebben gewerkt als nu het geval is. In 2012 nam de studentenarbeid toe met 16% ten opzichte van het jaar voordien. Vooral de stijging in de kwartalen buiten de zomer was meer uitgesproken dan de jaren daarvoor. Die groei is uiteraard deels het gevolg van de nieuwe wetgeving omtrent studentenarbeid, waarbij studenten 50 willekeurig gekozen dagen kunnen werken tegen verminderde sociale bijdrage. “Kennelijk bestaat er een groeiende behoefte aan studentenarbeid buiten de zomer, zowel bij studenten als werkgevers”, zo zegt Vercamer. En

meteen vraagt hij aan minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) meer details over de studentenarbeid. Hoe evolueert die? En hoe precies in de horeca? En verwacht de minister ter zake nog een verdere groei? Maar in haar antwoord blijft de minister redelijk op de vlakte. Cijfers voor 2013 zullen pas in september 2014 beschikbaar zijn. En daar houdt het eigenlijk op. Uitsplitsing tussen gelegenheidsarbeid en studentenarbeid kan de RSZ niet maken. Ook informatie over het aantal gepresteerde uren is niet beschikbaar. Over de toekomstige evolutie kan de minister zich dus niet uitspreken. *** Bijna één frituur op twee heeft na controles een ongunstig rapport van het FAVV gekregen. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar 2012. De meest voorkomende inbreuken zijn een gebrek aan hygiëne bij het personeel, onvoldoende of slecht ontdooide voedingswaren en problemen met de koeling van voedingswaren. N-VA-senator Veerle Stassijns vraagt zich af of de overheid wel voldoende doet om de sector te ondersteunen op weg naar een hygiënischer

werking. In haar antwoord somt minister Sabine Laruelle (MR) alle maatregelen op die ter zake werden genomen, bijvoorbeeld het kwijtschelden van een boete wanneer een bijkomende opleiding wordt gevolgd. Maar, zo zegt Laruelle ook, elke frituuruitbater die door de inspectie ongunstig wordt beoordeeld, krijgt een bepaalde termijn om zich te schikken naar de regelgeving. De inspectie voert dan een nieuwe controle uit om te verifiëren of de vereiste maatregelen werden genomen. De nieuwe controle vindt plaats tegen betaling. Bij een ongunstige controle volgt, naargelang de aard van de inbreuk, een waarschuwing, een proces-verbaal, een administratieve boete, een inbeslagname van producten of een eventuele sluiting van de zaak ingeval een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid van de consument bestaat. *** Het is een bekend gegeven dat het aantal overtredingen van het rookverbod in cafés stijgt tijdens de wintermaanden. Maar CD&V-senator Dirk Claes heeft een nieuwe tendens ontdekt. Blijkbaar wordt de regeling meer met voeten getreden naarmate

Brussel verder weg is, zo zegt Claes tijdens een debat in de Senaat. “Zelf heb ik afgelopen weekend in een Limburgse discotheek en enkele kleine cafés vastgesteld dat nog heel wat, vooral jonge, bezoekers roken en dat daarop bijna geen controle wordt uitgeoefend”, aldus de senator. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wijst er dan weer op dat de controledienst tot oktober 2013 ongeveer 4.400 controles in cafés heeft uitgevoerd. In 79% van de gecontroleerde cafés wordt niet meer gerookt. Ze wijst er wel op dat ook de andere prioriteiten van de controledienst van de FOD Volksgezondheid voldoende aandacht moeten krijgen, zoals de alcoholverkoop aan jongeren op het einde van het schooltrimester. Claes heeft echter ook daar een antwoord op. “Ik besef dat de controlediensten niet alles kunnen oplossen”, aldus Claes. “Misschien moeten we ook de burgers oproepen om assertiever te worden zodat ze de eigenaars en uitbaters van cafés en dancings erop wijzen dat roken op verboden plaatsen niet meer kan. Dan pas zou de naleving van de rookregeling goed worden gecontroleerd.”

andere kaart en zelfs elke dag een ander menu presenteren. Dat die maaltijden gezond en evenwichtig zijn is voor Lidl heel belangrijk. De discountketen opende anderhalf jaar geleden nog een pop-uprestaurant in Stockholm, ook onder de naam Dill. Er werd uitsluitend met Lidl-producten gekookt zonder dat de gasten iets in de gaten hadden.

Pierre Wynants heeft plannen voor brasserie in New York Pierre Wynants wil samen met Yves Jadot, de Belgische horecamagnaat en eigenaar van de New Yorkse restaurantketen Petite Abeille, een brassertie in New York openen. Yves Jadot benaderde Wynants benaderde met de vraag om mee te denken over een opfrissing van de menukaart van zijn restaurants Petite Abeille, waar je Belgische kost kunt eten in New York. Wynants en zijn schoonzoon Lionel Rigolet, chef bij Comme Chez Soi, gingen graag op het aanbod van Jadot in. In mei zullen de nieuwe menukaarten in

Ludwig Verduyn

de restaurants liggen. Samen met Jadot willen Wynants en Rigolet

DECONAP

HOR

ECA HAL TEL 5 STA ND 3E1 5

Biedt u afwasbare tafellopers, placemats en nappen in kunstleer

Voordelen van Deconap gemakkelijk afwasbaar • GEEN WASSERIJKOSTEN MEER groot gamma kleuren en afmetingen • met of zonder antislip laag • ook op maat • zijn duurzaam • voor binnen alsook voor op terras • goedkoper dan linnen huren of in papier

Wynants openen in New York.

Sergio Herman kookt voor KLM De Nederlandse luchtvaart­ maatschappij KLM serveert

En ook... • • • • • • •

maaltijden van de Nederlandse

Slagroom toestellen Mussana. Warme chocolademelk toestellen Chocolady. Santos: Citruspers, bar materiaal en culinaire. Popcorn toestellen, suikerspin, wafelijzer, pannenkoek & paninis Luxinox Ijstoonbanken, saladettes ... Grondstoffen ijs, granita (slush), popcorn, suikerspin, warme chocolademelk. Aroma siropen Routin. Rue de la Bruyère, 43 4287 Lincent & 019/63 55 50 Email : info@belux-import.be

www.deconap.be • info@deconap.be • 0479 76 28 66 Nederlands • 0477 95 88 87 Français

op termijn ook een Brasserie

www.belux-import.be

topkok Sergio Herman, zij het alleen in de World Business Class. De maaltijden in deze klasse worden al jaren ontwikkeld door Nederlandse topchefs. Eerder creëerden onder meer Jonnie Boer, Richard Ekkebus en Onno Kokmeijer het eten aan boord.


➜ I P.5 ➜ I vorming I

ASTRANOVA.com

Opleidingen Horeca Academie voorjaar 2014 Arbeidsduur binnen de horecasector Wat zijn de mogelijkheden? De invoering van de kassa is bevestigd, maar wordt meer in de tijd gespreid. In plaats van een verplichte invoering op 1 januari 2014 komt er nu een invoering vanaf 1 januari 2014 op vrijwillige basis met een verplichte invoering voor de hele sector vanaf 1 januari 2015. Voor velen van de ondernemers zal dit de manier van zaakvoeren ingrijpend veranderen. Om u als ondernemer te helpen om uw onderneming een gezonde toekomst te geven, biedt Horeca Vlaanderen, met steun van de Vlaamse overheid, u ook dit voorjaar een reeks opleidingen aan. Inschrijven U kunt zich inschrijven via ➜ www.horeca-academie.be Na uw inschrijving ontvangt u de juiste locatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Horeca Vlaanderen via 02/213 40 10

Opleiding in de kijker Welke energie­ besparende maatregelen kan ik nemen in mijn zaak? Hoe snel verdien ik deze investeringen terug? Samen met Horeca Vlaanderen werkte het Agentschap Ondernemen een energiebrochure en een roadshow ‘Energiebesparing in de horeca’ uit. Op elke infosessie van de roadshow verneemt u hoe u het energieverbruik binnen uw zaak kunt verminderen. Een aantal besparingsmogelijkheden komen er aan bod die u snel kunt implementeren. Via een aantal concrete horeca-cases reiken we een aantal oplossingen aan om uw energie-efficiëntie te verbeteren en geld te besparen. Zo bespreken we de voordelen van passiefen laagenergetisch bouwen, monitoring, warmterecuperatie en zelf energie produceren. Tevens krijgt u een inkijk op de mogelijkheden van LED-verlichting, energiezuinige keukenapparatuur, verwarmen/koelen/ventileren, ... Daarnaast geeft het Agentschap Ondernemen u een overzicht van de steunmaatregelen voor energieefficiënte ingrepen in de horeca. Docenten - Eddy Jonckheere en Kris Bruneel

In deze opleiding belichten we kort de arbeidsduur binnen de horecasector. We gaan achtereenvolgens in op het begrip arbeidsduur, de minimumen maximumgrenzen van de arbeidsduur, de afwijkingen van de normale grenzen van de arbeidsduur, de begrippen inhaalrust en overloon en dit binnen het kader van de horecasector en haar sectorale bepalingen. Docente - Ann Moerman Praktische gegevens Woensdag 12 maart in Hasselt Woensdag 26 maart in Oostende Maandag 31 maart in Turnhout Dinsdag 22 april in Gent Dinsdag 29 april in Vilvoorde

Omgaan met fiscale en sociale controles Vroeg of laat wordt elke horecaondernemer geconfronteerd met een fiscale of een sociale controle. Prettig is dit nooit, men kan altijd wel een opmerking maken op een boekhouding of een -verkeerd uitgehangen- arbeidsreglement. Soms gaat het om ernstigere zaken zoals verwerping van de boekhouding of PV's voor het verhinderen van een controle. Deze praktische opleiding heeft tot doel u een soort van EHBC (eerste hulp bij controles) aan te bieden. Zij biedt een antwoord op o.m. volgende vragen: Hoe bereid ik een controle voor? Wat bij een onverwachte controle? Wat mag de controlerende ambtenaar (niet)?Wat zijn mijn rechten? Hoe beperk ik de schade? Docent - Jacques Pieters Praktische gegevens Maandag 17 maart in Zaventem Woensdag 19 maart in Brugge Dinsdag 25 maart in Genk Maandag 28 april in Sint-Niklaas

De toekomst van de horeca Virtuele trendtour door de nieuwe wereld van eten, drinken en slapen Tijdens deze opleiding wordt de horecamarkt in kaart gebracht en wordt gekeken waarom sommige ondernemers winnen en andere dan weer verliezen. Met behulp van binnen- en buitenlandse voorbeelden wordt geschetst wat ondernemers in horeca kunnen doen om bij de winnaars te blijven behoren. Aan de hand van de actuele trends wordt een link gelegd naar conceptontwikkeling, gastvrijheidsformules, menumanagement enz … Gedurende deze halve dag worden geen dromerige verhalen verteld, maar concrete tools aangereikt die u in staat stellen onmiddellijk aan de slag te gaan in uw eigen zaak. Absoluut een must voor ondernemers die ervan overtuigd zijn dat stilstand tegelijkertijd ook achteruitgang betekent! Docenten - Gert Laurijssen en Jesse Geboers Praktische gegevens Maandag 10 maart in Leuven Woensdag 12 maart in Kortrijk Woensdag 19 maart in Aalst Woensdag 26 maart in Antwerpen Maandag 31 maart in Sint-Truiden

Kosten besparen en uw rendabiliteit verhogen. In deze ‘powersessie’ worden enkele thema’s behandeld die u snel een zicht geven hoe u kosten kunt besparen en uw rendabiliteit verhogen. Opportuniteit één is de ontvangsten verhogen. Daarin wordt gefocust op twee aspecten: de frequentie en de gemiddelde besteding verhogen. Het tweede thema is het verschil tussen vaste en variabele kosten. Een derde thema betreft de verlaging van de vaste kosten en tijdens het vierde thema behandelt de docent de verhouding tussen variabele kosten en de ontvangsten. In het laatste thema wordt de berekening gemaakt of een nieuwe investering al dan niet rendabel is. Dit gebeurt via een aantal simpele maar realistische, duidelijke voorbeelden. Alle deelnemers ontvangen de Excel-bestanden waarmee men zelf de basisberekeningen kan uitvoeren die in de training aan de hand van voorbeelden zijn toegepast.

Stoelen - tafels - barstoelen zitbanken - zetels ook maatwerk & herbekleding cataloog & info :

09/228.80.20

Docent - Filip Nicasi Praktische gegevens Dinsdag 18 maart in Oostende Maandag 24 maart in Leuven Woensdag 2 april in Gent Woensdag 23 april in Hasselt Maandag 28 april in Antwerpen

Praktische gegevens Maandag 17 maart Leopoldsburg Dinsdag 18 maart in Edegem Dinsdag 25 maart in Gent Maandag 28 april in Knokke

Showroom 2000 m² Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)


➜ I P.6 ➜ I actueel I

➜ I P.6

Promotiebeleid Vlaamse gastronomie werpt vruchten af Het intensieve promotiebeleid van onze Vlaamse gastronomie werpt zijn vruchten af. Dankzij de recente successen van onze topchefs staat Vlaanderen culinair weer wat meer op de wereldkaart. Gert De Mangeleer, chef van het driesterrenrestaurant Hertog Jan in Brugge, werd op de gastronomische beurs Madrid Fusion uitgeroepen tot ‘Best European Chef of the Year’. In november werd Kobe Desramaults in de nieuwe editie van de Italiaanse restaurantgids Identità Golose

verkozen als beste buitenlandse chef. Een mooie erkenning. Onze chefs krijgen meer en meer buitenlandse bekendheid. Promotie van de gastronomie te promoten, werd de vzw Vlaanderen Lekker Land opgericht, een structurele samenwerking tussen de toeristische partners en de horecasector. Via internationale campagnes als ‘Flemish Kitchen Rebels’, bij ons gekend als ‘Jong Keukengeweld’, en ‘Flanders for Foodies’ krijgt onze gastronomie nu de aandacht die ze verdient.

➜ I uit de regio's I

14de edtitie Antwerp Diner zamelt meer dan 65.000 euro in

© Sven Van Roy Tijdens de 14e editie van Antwerp Diner zakten 480 gasten af naar de Zuiderkroon. Ze zamelden 65.723 euro in, dat is 5.000 euro meer dan de vorige editie. De opbrengst van deze benefietavond gaat naar 3 goede doelen die zich inzetten ter bestrijding van aids en HIV: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Tomorrow4Isibani en Sensoa.

De 480 gasten werden getrakteerd op een viergangendiner, verzorgd door Belgische topchefs en de studenten van de PIVA-hotelschool. Wouter Keersmaekers (Schone van Boskoop), Olivier De Vinck (Kommilfoo), Ingrid Neven (Pazzo), Alain Smet (Radisson Blu), Gerard Spuesens (Hilton), Ron Diephout (Appelmans), Bas Coenen (Josephine’s), Dominique Persoone

Horeca Koksijde en OostDuinkerke smelten samen Er is een akkoord bereikt tussen Horeca Koksijde en Horeca Oostduinkerke, waardoor er nu slechts één horecavereniging meer is, namelijk Horeca Koksijde-Oostduinkerke. Luc Blanquart, tot nu voorzitter van Horeca Koksijde, zal het voorzitterschap waarnemen,

Etienne Vanneste, tot nu voorzitter Horeca Oostduinkerke, wordt ondervoorzitterschap. Sofie Vandamme, secretaris Horeca Koksijde, blijft deze functie als secretaris uitoefenen en Daniel Bedert, secretaris Horeca Oostduinkerke, wordt de schatbewaarder van de gefuseerde vereniging.

Nieuwe Leuvense horecagids De stad Leuven heeft in samenwerking met Toerisme en Horeca Leuven de derde Leuvense horecagids voorgesteld. Nieuw zijn de opname van QR-codes en het digitale betaalmiddel ‘Fonske’. In de nieuwe editie van de horecagids worden naast een handvol hotels, 180 restaurants en 240 cafés ook toeristische trekpleisters en streekproducten in de kijker geplaatst. In feite is dit de 26de horecagids die binnen Leuven wordt uitgegeven,

maar vroeger waren er gescheiden edities voor toerisme en horeca. Horeca Leuven ging een samenwerking aan met het bedrijf CityLife, dat lokale ‘bitcoins’ als ‘Fonskes’ introduceert. In tientallen horecazaken is het nu al mogelijk om per bestelling ‘Fonskes’ te verzamelen, die vanaf een bepaalde hoeveelheid als digitaal betaalmiddel kunnen dienen. De weg naar deze zaken vind je onder meer via een QRcode voor smartphone en tablet. ➜ www.horecaleuven.be

(The Chocolate Line), Nick Bril & Sergio Herman (The Jane) deelden hun plaats in de keukenbrigade met de gemotiveerde studenten. Het werd een sfeervolle avond met muzikale acts van onder andere Luc Steeno, Silvy De Bie en Lilianne St. Pierre. Het feest ging verder in club Red & Blue op Studio54.

Horeca Oostkust wordt samenwerking Horeca De Haan-Wenduine, Horeca Blankenberge en Horeca KnokkeHeist verenigen zich in Horeca Oostkust. Door samen te werken staat deze beroepsvereniging nog sterker. Bovendien kan ze extra ledenvoordelen aanbieden. Zo ontvangt ieder lid een zak met: Informatie brochures, kortingsbonnen en gadgets van Dewaele, Atravet, Eurochair, Vinemouselle, De Versmarkt, Mosselhandel Bart & Devlieger, een brochure + 1 ingangskaart voor de horecabeurs te Bredene vanwege Terrassen Van Hoof, een zak koffie Carantos en een flesje streekbier Brugse Zot. ➜ www.horeca-oostkust.be


➜ I P.7 ➜ I cafes I

Het biercafé, meer dan een café met veel bier te presenteren die tegelijkertijd een goede basis had, en waar regelmatig in werd gewisseld. Een ‘andere’ weg dus, en uiteindelijk eerder aanleiding tot vriendschappelijke collegialiteit dan nijdige concurrentiestrijd.

Terrassen bij Moeder Lambic Fontainas, Brussel

Twintig bieren van de tap in Bier Central, Antwerpen

Voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over het ‘gewone’ café. Het gebeurt wel eens in horecakringen dat een zaak die voornamelijk ‘van de tap’ leeft, simpelweg ook biercafé genoemd wordt. Fout! Een biercafé is een bierenspeciaalzaak waarvan de uitbater zich verregaand specialiseert in het aanbieden van speciale bieren. Naar aanleiding van de verkiezing door het Amerikaanse Ratebeer.com van de Antwerpse Kulminator (voor de tweede maal) tot beste biercafé van de wereld en de campagne die de Belgische Brouwers lanceerden (zie p. 1), is dit het uitgelezen moment om dit segment in onze horeca eens nader te bekijken.

opslagruimte die u verplicht een eerder bescheiden gamma aan te bieden, dan kunt u nog het verschil maken door met bier te ‘werken’. Creativiteit is in elke horecazaak een belangrijke meerwaarde: het zorgt voor afwisseling en houdt de interesse van de klanten levendig! Zo ook met bier. Enkele uitzonderlijke bieren op tap doen het altijd goed; een bier van de maand loopt gemiddeld beter dan de klassiekers. En zelfs zonder keuken kunt u al eens denken aan een extra hapje.

We zijn, als we het zo mogen stellen, ervaringsdeskundige… Toen we in 1993 de kans kregen de Antwerpse Afspanning ’t Waagstuk over te nemen, was algauw duidelijk welke richting we uit wilden: onze eigen interesse ging al naar bier in al zijn aspecten uit, daarenboven was (is) ’t Waagstuk gelegen in een historisch, 16de-eeuws pand, met veel balkpartijen en een stemmige binnenkoer. Het leek ons ideaal om hier een bierenspeciaalzaak van te maken. Na enig rondvragen bij collega’s en bierliefhebbers, kwam als suggestie dat we dan toch minstens een 80-tal bieren op de kaart zouden moeten hebben. Al snel zagen we in dat er meer nodig was dan alleen maar het aanbieden van een ruim biergamma. Helaas zien we vandaag dat nogal wat collega’s denken dat een groot gamma bieren volstaat om als bierenspeciaalzaak erkenning te krijgen. En voor die erkenning bestaan geen comités of overlegorganen, die moet u krijgen van uw klanten.

Hebt u plaats voor groepen, dan kunt u nu en dan eens een bierkenner uitnodigen om een proeverij te geven. Of u kunt van een brouwerij waar u een goede relatie mee hebt, eens iemand uitnodigen om de bieren te komen toelichten. Hebt u geen plaats, dan kunt u dat doen via een aparte ruimte in de kaart, of door tafelruitertjes. En niemand houdt u tegen om met de klanten eens op bezoek te gaan naar die net ‘andere’ brouwerij. Inderdaad, extra werk, maar klanten, dat wist u al, krijgt u niet cadeau!

Werken met bier Als een groot gamma niet volstaat, waar zit hem dan het verschil? Wel, laat ons proberen een aantal voorbeelden te geven om een en ander duidelijk te maken. Om te beginnen is er uiteraard de beschikbare ruimte. Niet alleen hebt u voldoende opslagruimte nodig, en het liefst overzichtelijk, maar ook ‘werkruimte’. Wat kunt u, naast dat grote gamma, meer aanbieden? Kunt u groepen ontvangen, hebt u eventueel een keuken ter beschikking? Maar zelfs als dat niet kan, en zelfs al hebt u een beperkte

Er is meer nodig dan alleen maar een ruim biergamma aanbieden

Kwaliteit Het spreekt voor zich dat de samenstelling van uw gamma door de klanten zal vergeleken worden met die van uw collega’s. Niet allemaal in het zelfde (brouw)water vissen is dan ook de opdracht. Durf ook eens iets minder bekend aan te bieden en bied misschien eens echte exclusiviteiten aan. Maar zorg er ondertussen ook voor dat het dagelijkse werk perfect is: het schenken en serveren van bieren moet absoluut van het hoogste niveau zijn. Als de brouwer zijn best doet om een perfect bier te brouwen, hebben wij de morele plicht dat ook perfect te schenken. Dat is de hoogste eer die we de brouwer kunnen geven. Uiteraard heeft de uitbater van een bierenspeciaalzaak een meer dan gemiddelde kennis van zijn bieren en alles wat er mee samenhangt. Hij durft ook aan zijn personeel hoge eisen stellen. Bijscholen is een absolute aanrader. Het gaat het niet alleen om wat er zich aan de tapkast afspeelt. Ook

de opslag van de bieren moet goed overdacht zijn. Het ‘first in, first out’-principe is hier uiteraard van het grootste belang. Een ordelijke, overzichtelijke opslag, het liefst donker en koel dragen bij tot de naam en faam van uw zaak. Zeker wanneer u nu en dan een klant er eens een blik in kunt laten werpen of, zoals in de Kulminator (Vleminckveld, Antwerpen) of de Bier Central (De Keyserlei, Antwerpen) er een gigantische toonkast van kunt maken. Originaliteit troef! Keren we even terug naar de jaren negentig: we hadden een keuken in ’t Waagstuk en we hadden plaats. Mooi meegenomen dus om met bier uitgebreid te werken: koken met bier enerzijds, maar ook het organiseren van bierproeverijen, uitstappen, bierweekeindes, thema-avonden en noem maar op. We boden ook wel eens oude bieren aan, een selecte schare bierliefhebbers houdt daar wel eens van. Op dat vlak stonden we echter jaren achter op de Kulminator, die daarvan zijn uithangbord had weten te maken. Voor het woord ‘vintage’ zijn intrede deed in de bierwereld, was de Kulminator er al dertig jaar mee bezig! Inderdaad, bier heeft een houdbaarheidsdatum, maar kan, goed geconditioneerd, soms heel wat jaartjes doorstaan. De Kulminator biedt dus een gigantisch groot (+ 600) bieren aan (horizontaal) maar bovendien ook nog eens van verschillende jaargangen (verticaal). Kunt u zich de opslag en stockverwerking van zo’n massa voorstellen? Daarom ook kreeg deze zaak voor de tweede keer de titel ‘Beste Biercafé ter wereld’ van de Amerikaanse bierbeoordelerswebstek Ratebier. com. Hier geven duizenden bierliefhebbers wereldwijd hun bevindingen door, die elk jaar zijn beslag krijgt in enkele ‘Beste’-lijstjes. Ja, ook Westvleteren heeft weer prijs! Niet kopiëren Het was dus voor ons, als we dat al gewild hadden, onbegonnen werk dat te kopiëren. Gelukkig zijn er zo ontzaglijk veel interessante bieren dat we kansen genoeg hadden ons te profileren en ons biercreatieve ding te doen. In diezelfde periode schakelde ook volkscafé ’t Oud Arsenaal (Maria Pijpelickxstraat, Antwerpen) over op een meer biergerelateerde koers. Hoewel beduidend kleiner wist men met de nodige creativiteit een kaart van meer dan 60 bieren

in Vlaanderen of Wallonië is, waar goed bier goed geschonken wordt, treft men een bont gezelschap van lokale en (inter)nationale klanten! Voor wie het eens van dichtbij wil bekijken, bestaan er tal van nuttige en interessante gidsen. Want ook dat behoort tot onze spreekwoordelijke horecacreativiteit: net dat ietsje meer aanbieden, het de klant gemakkelijk maken.

Pioniers Waar in Antwerpen de Kulminator ontegensprekelijk de pionier was, staken ook elders bierenspeciaalzaken met wisselend succes van wal: in Brugge ’t Brugs Beertje en de Cambrinus, in Gent De (ex-)Hopduvel en het Waterhuis aan de Bierkant, in Brussel o.a. Moeder Lambic en het Deliriumcafé, maar ook in tal van kleinere steden en dorpen vond men de weg naar de bierenspeciaalzaak. Dat het speciaalbier de jongste jaren echt in de lift zit, wordt niet alleen door het groeiend aantal brouwerijen bewezen, maar ook de bierhuizen waren nooit met meer. En of het nu

Hans Bombeke

Op pad Vlaanderen Brugge: Brugs Beertje en Cambrinus; Gent: Waterhuis aan de Bierkant, Dulle Griet; Antwerpen: Antwerps Bierhuyske, Bier Central, Gollem, Kulminator, Oud Arsenaal, ’t Waagstuk; Denderleeuw: (beste bierrestaurant!) De Heeren Van Liedekercke; e.a.

Afspanning ’t Waagstuk, Antwerpen

Brussel Moeder Lambic I en II, Delirium Café, Bier Circus e.a. Wallonië Luik ( Angleur): La Vaudrée; Namen: Bouffon du Roi; Bastogne: Lamborelle e.a. We kunnen zo nog even doorgaan maar van de meeste genoemden waren we alvast onder de indruk. Allemaal, stuk voor stuk ambassadeurs van het betere bier. Laat het u vooral smaken! HB

Knus en gezellig: Lamborelle in Bastogne

www.btwbon.be één adres voor het drukken van uw btw-boekjes

60 boekjes aan 175,00 e • eenvoudig te bestellen (211,75 e incl. BTW)

• zeer scherpe prijzen

120 boekjes aan 240,00 e • maandag voor 20u bestellen (290,40 e incl. BTW)

= vrijdag geleverd

240 boekjes aan 380,00 e • proefdruk onmiddellijk teruggestuurd ter controle (459,80 e incl. BTW) • gratis opmaak 480 boekjes aan 660,00 e

(798,60 e incl. BTW)

• gratis levering

Alle kosten inbegrepen

www.btwbon.be - Kapelsesteenweg 395 - 2180 Ekeren


➜ I P.8 ➜ I actueel I

La Flamme Blanche Hamme-Mille

Schildia

La Flamme Blanche Hamme-Mille

Schildia

La Bonnotte

Uw zaak (her)inrichten? Als u uw zaak wil inrichten of herinrichten, dan gaat u niet over één nacht ijs. Een overname, een interieur dat gedateerd is of gewoon de nood om uw zaak een nieuw elan te geven? Het zijn doortastende beslissingen: rekenen, afwegen, tekenen, afspreken en bijsturen. Drie horecazaken en twee ontwerpers delen hun ervaringen. In het Oost-Vlaamse Nukerke richtte Bertrand Thienpont zijn restaurant La Bonnotte in. Het werd een vrij strak, modern interieur. “Ik hou daarvan, maar we wilden toch een rustieke toets houden. Het hout zorgt daarvoor. Dankzij de rustieke sfeer van het hout blijft alles ‘warm’ en sfeervol. En de bar, volledig in marmer, is de blikvanger bij uitstek.” De creaties van DSM vielen bij Bertrand in de smaak en dus ging hij met hen in zee voor de inrichting. “De samenwerking verliep uiterst vlot. We krijgen alleen maar positieve reacties op de inrichting. Als ik één raad mag geven aan mijn collega’s, dan is het wel dat ze goed moeten onderhandelen over de prijs. Een zaak inrichten of herinrichten is een heel ingrijpende beslissing. Je moet dus vooraf goed weten waar je naartoe wil en hoever je wil gaan. We hebben gekozen voor degelijk en comfortabel materiaal. De stoelen bijvoorbeeld hebben we bij de leverancier zelf getest. Het comfort voor de klanten vonden we superbelangrijk, maar het oog wil natuurlijk ook wat.” Schildia Heist Op de zeedijk in Heist nam Patrick De Breuker Schildia veertien jaar geleden over van zijn ouders. Eind vorig jaar kreeg de zaak een volledige facelift. “Schildia was wat verouderd. Vooral in de winterperiode wilden we meer volk aantrekken en een vernieuwde zaak lokt altijd nieuwe

klanten. Dat voelde ik al onmiddellijk tijdens de kerstvakantie en in januari. Ik heb de zaak dan ook van a tot z laten vernieuwen: elektriciteit, verwarming, tafels, stoelen, toog.” Ook Schildia werkte samen met DSM voor de herinrichting. Na twee maanden sluiting kon de zaak opnieuw haar deuren openen. “De samenwerking verliep vlot van planning tot uitvoering. Interessant was dat we maar één contactpersoon hadden, die alle aannemers aanstuurde en ervoor zorgde dat alles mooi opeenvolgde. Hoewel ik voordien nooit klachten hoorde, krijg ik nu heel veel leuke reacties op de herinrichting. Mensen vinden het leuk om in iets nieuws te zitten. De zaak is nu redelijk strak en modern. Overal doe je wel enkele ideeën op en zo groeiden mijn ideetjes voor mijn nieuwe zaak geleidelijk aan. Op basis van mijn eigen ideeën tekende het bureau de rest bij. Door onderling overleg zijn we tot een mooi geheel gekomen. Ik kende natuurlijk ook de minpunten van mijn zaak goed. Daar hebben we extra aandacht aan besteed en die minpuntjes zijn nu weggewerkt.”

Het comfort voor de klanten is superbelangrijk, maar het oog wil natuurlijk ook wat Advies “Raad geven aan collega’s die hun zaak willen herinrichten? Da’s een moeilijke. Misschien dit: ik heb er een paar jaar over gedaan, vooraleer ik mijn plannen heb uitgevoerd. Je weet nooit wat de toekomst brengt en zo’n grote investering blijft altijd een risico. Mijn raad dus: denk goed na vooraleer je eraan begint. Maar het loont wel de moeite.”

La Flamme Blanche Sinds vier jaar runt Gregory Van Roelenbosch La Flamme Blanche in Hamme-Mille. Het vorige restaurant werd in augustus 2010 helemaal omgebouwd. Ook hij werkte samen met DSM. “Op de horecabeurs in Gent klikte het meteen. Ik had een vrij nauwkeurig concept in mijn hoofd. Voor het eerste deel van het restaurant werkten we samen met een interieurdesigner en DSM voerde het concept uit. Voor het tweede deel van de herinrichting deed DSM zowel het ontwerp als de uitvoering. Alles verliep uitermate vlot. Ook vandaag nog krijg ik dagelijks lof over het ontwerp en de inrichting.” Toen Gregory het restaurant overnam, was het absoluut noodzakelijk om het imago van het vorige restaurant om te buigen naar iets nieuws. “Ik wou iets dat tot de verbeelding zou spreken en ik wou een eigen persoonlijke toets geven aan mijn zaak. Het moest niet alleen mooi zijn, maar we moesten er ook praktisch en efficiënt in kunnen werken. En het werkt hier ook echt wel. Het eerste jaar na de opening, ervaar je nog niet of het allemaal wel goed werkt. Vandaag weet ik dat wel: alles is perfect zoals het moet zijn. Alles werkt naar behoren en ik kan in mijn zaak alles doen wat ik altijd al wou doen.” Gregory heeft voor de collega’s vooral advies inzake inrichting: “Werk visueel en qua inrichting met een vrij uitgezuiverde en zachte decoratie. Qua kleuren vind ik wit een mooie, zachte, rustgevende kleur. Gebruik lichttoetsen om de kleuren mooi tot uiting te laten komen. Werk op eenvoud, zuiverheid, ruimte. Zelfs als je maar over een kleine ruimte beschikt, zijn er eenvoudige middelen om die groter te laten lijken en om er toch mee te kunnen spelen. De rest van de toets is mensenwerk: de kaart,

La Bonnotte de presentatie van je borden, enz. En qua interieur kun je – ook na de herinrichting van je zaak – nog mooie effecten bereiken door kleine details aan te passen of toe te voegen.” Designers We legden ons oor ook te luisteren bij twee bureaus die gespecialiseerd zijn in de inrichting van horecazaken. Hoe zo’n proces in zijn werk gaat?

Een inrichting moet aantrekkelijk zijn en aanslaan bij het publiek dat u voor ogen hebt Sven Meulemeester van DSM: “Wij spreken altijd af in het pand zelf. Daar gaan we samen met de klant na wat hij er wil bereiken: welke zaak wordt het en welke klanten wil hij bereiken? Heeft hij al een verhaal in gedachten? Sommige mensen weten vooraf goed waar ze naartoe willen, maar met anderen zetten we samen de stap van concept naar inrichting. We werken met voorbeelden om een idee te krijgen over waar de klant naartoe wil. We delen de ruimte in en we denken al meteen aan het functionele. Een grondplan helpt om na te gaan wat mogelijk is.” Waar moet iemand vooral op letten bij de herinrichting van zijn zaak? “Het moet aantrekkelijk zijn en aanslaan bij het publiek dat ze voor ogen hebben. Het plaatje moet kloppen vanaf het moment waarop je binnenkomt. Daarnaast moet het een tijdje meegaan. Dan is de materiaalkeuze heel belangrijk. En tot slot is er het functionele: de mensen die erin werken, moeten er goed en gemakkelijk kunnen in werken. Er moet goed worden nagedacht over de flow: hoe bewegen de kelners zich, is de toog gemakkelijk te bedienen, hoe zit de passage van de keuken enzovoort. Je bent weinig met iets moois, als je er amper kunt in werken. We combineren het functionele met het esthetische en

het budget. De investering moet zichzelf ook kunnen terugverdienen op een redelijke termijn. De klant beschikt meestal over een budget en wij werken daar naartoe. Wij kunnen zeer gedetailleerd het uiteindelijke kostenplaatje ramen. Sommige aspecten kunnen we lichtjes aanpassen zonder het oorspronkelijke concept wezenlijk te veranderen. Zo komen we tot een gezond evenwicht tussen het budget en het eindresultaat. Meestal moeten we ook rekening houden met nog andere grote kosten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de keuken.” Creneau Ook Creneau werkt met een totaalaanpak en is internationaal georiënteerd. Meer dan de helft van de realisaties bevindt zich zelfs buiten Europa. Bart Canini, algemeen directeur: “Wij hebben een vaste manier van werken. Wij analyseren eerst het project: plaats, product, doelgroep, positionering, budget, businessplan, foodconcept enzovoort. Op basis van die analyse stellen we een projectteam samen: foodconsult, operationele efficiëntie, interieurdesigner, grafisch ontwerper, projectmanager... We plakken er ook een budget op: hoeveel kost dat en hoe snel verdien je dat terug? Daarna volgt een interieurontwerp en een grafisch ontwerp voor logo, menukaart... Tijdens die designfase controleert de projectmanager of je met je budget het vooropgestelde project kunt realiseren. De operationele mensen gaan na of wat er op plan staat achteraf ook efficiënt kan worden uitgebaat. Wij vragen prijzen op en dan zijn er twee mogelijkheden: wij bouwen zelf of de klant bouwt. Als het project gebouwd en opgeleverd is, volgt de operationele fase. Daarbij helpen we met training van personeel, marketingacties, eventueel een franchisehandboek. We helpen dus ook om het concept mee in de markt te zetten. Luc Vander Elst


➜ I P.9 ➜ I actueel I

Vision 2014 inspireert hospitalityprofessionals Eind januari organiseerden Leaders Club België en Food Inspiration België Vision 2014. Onder de naam New Balls Please! kwamen trendwatchers, marketeers, chefs en bedenkers van nieuwe concepten de nieuwigheden in de horeca- en voedingssector op een inspirerende manier demonstreren aan een 300-tal geïnteresseerde ondernemers en grote spelers uit de sector. Hans Steenbruggen van Food Inspiration modereerde Vision 2014 en gooide ons meteen enkele trends voor de voeten. Traditionele stramienen worden doorbroken door nieuwe modellen. “En of we nu vanuit de sector voor of tegen zijn, ze zijn niet tegen te houden”, aldus Steenbergen over couch surfing, sleeping around en urban auts. Couch surfing is het fenomeen dat we niet op hotel gaan maar bij mensen thuis op de ‘sofa’ logeren. Sleeping around duidt op reizende containers die in verschillende steden opduiken als pop-uphotels. Urban auts zijn leegstaande panden die ingepalmd worden om er tijdelijk een restaurant, winkel… in uit te baten. Ook catering gaat een heel nieuw leven leiden. Een mooi voorbeeld is The Food Line Up, dat met goed en echt eten van zelfstandige cateraars, ambachtslui en food freaks complete cateringconcepten en foodpleinen voor bedrijfsevenementen en festivals uitwerkt. The Food Line Up werkt samen met meer dan 200 ‘mobile future food’ partijen die veelal in food trucks hun specialiteiten bereiden. Battle of the trends Herman Konings en Tom Palmaerts gingen een battle of the trends aan. We leven in een digitale samenleving. Toch is de hype van Facebook voorbij

en gaan we discreter met de sociale media om, zeker nu we merken dat iedereen, ook de overheid, ons kan volgen. We doseren meer. Clo Willaerts van Food for Thought geeft enkele do’s en dont’s van onlinemarketing mee. Alles wordt visueler, post dus foto’s op je website, Facebook en Twitter. Zorg dat ze je online vinden, zorg dat ze je kunnen liken en be shareable.

Kritische consumenten vereisen nieuw type ondernemer Vernieuwende concepten Als vernieuwende concepten kwamen Wasbar, Bubble Post, Pistolet Original, Dierendonck, The Jane en Seefbier aan bod. Hip lijkt hierbij plaats te maken voor authenticiteit. Het idee van Wasbar ontstond bij twee jonge kerels, Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, die klein behuisd waren, geen plaats hadden voor een wasmachine en de was dan maar bij hun moeder binnen brachten. Maar wat als een wassalon nu eens ook een ontmoetingsplek werd, met een hapje en een drankje. De juiste investeerders werden aangetrokken en de eerste Wasbars zijn een feit. Aan multiplicatie wordt gewerkt. Bubble Post is een koerierbedrijf per fiets actief in Gent. Snel, flexibel en ecologisch. Het Brusselse Pistolet Original brengt de klassieke krokante pistolet met authentiek beleg als préparé, grijze garnalen, gehakt met pickles, rosbief… Oude kratten, retrologo, terug naar de tijd van toen dus. Zo ook slagerij Dierendonck, die opnieuw wil tonen waar uw biefstuk vandaan komt. De karkassen worden in het huis gerijpt en uitgebeend

TERRAS CREATIE • CREATION dE TERRASSE ALBERT 1 LAAN 141 bus 3 • 3582 KOERSEL T: 0 1 1 / 7 5 5 . 0 0 2 • F : 0 1 1 / 7 5 5 . 0 2 2 I N F O @ E X I M I U S . B E • W W W. E X I M I U S . B E

achter een glazen wand in de slagerij. Hendrik Dierendonck is er vast van overtuigd dat we met zijn allen minder maar beter vlees zullen gaan eten. Dat betere stukje vlees vind je in slagerij Dienrendonck zeker terug. Rechterhand van Sergio Herman Nick Bril kwam al een tipje van de sluier oplichten van restaurant The Jane, dat weldra in Antwerpen de deuren zal openen. Concept een loungebar, een verfijnd restaurant waar u voor zo’n 100 euro per persoon een menu kunt eten. De aanwezigen konden alvast kennismaken met een gerechtje met knolgroenten, sintjakobsnoten en buikspek. Johan Van Dyck, ex-Duvel-Moortgat, bracht een bier opnieuw tot leven dat niet meer gebrouwen werd sinds de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen het ooit populaire Seefbier was afgevoerd, ook de receptuur bleek onvindbaar. Tot Johan Van Dyck kosten noch moeite bespaarde om het recept op te sporen en het bier weer tot leven te wekken. Storytelling Tot slot gaf marketinggoeroe Jos Burgers zijn visie op marketing mee. Er zijn weinig velden die sinds de komst van internet en de sociale media zo zijn veranderd als marketing. Nieuwe manieren van communiceren brengen immers nieuwe marketingprincipes met zich mee. Centraal daarbij staat ‘storrytelling’: in plaats van het product staat het verhaal achter een bedrijf centraal. Je moet de consument met je verhaal weten te boeien. De meest succesvolle bedrijven zijn volgens Jos Burgers bedrijven die duidelijk maken waarom je niet bij hen moet zijn, en zo een specialistisch gat in de markt opvullen.

PERGOTENDA FLUX (GEBOGEN VERSIE) • COMPLETE TERRASOVERKAPPING. • W I N d VA S T E N R E G E N VA S T. • VOLLEdIGE AFWERKING MET WANdEN/VLOEREN, VERWARMING.

VN-PLU • VRIJHANGENdE PARASOLS. • LEVERBAAR MET VERLICHTING,VERWARMING EN MUZIEK.

Katia Belloy

CAFÉ AU LÄ WINdSCHERMEN. • TELESCOPISCHE OP EN NEER BEWEEGBARE WINdSCHERMEN. • ELECTRISCH OF MANUEEL BEdIENBAAR.

Hendrik Dierendonck

Clo Willaerts

Hans Steenbruggen

ZONNEZEILEN • ELEKTRISCH OPVOUWBAAR

STAND 5D20


➜ I P.10 ➜ I actueel I Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zoekt concessionarissen voor de uitbating van de cafetaria in de domeinen Het Leen (Eeklo) en Den Blakken (Wetteren). Startdatum: eind 2014-begin 2015. Aard en duur overeenkomst: concessieovereenkomst (geen handelshuur) met een basisperiode van 9 jaar (kan over onderhandeld worden). Procedure: de wetgeving op de overheidsopdrachten is niet van toepassing. Toewijzing na vergelijking van de offertes, het in te dienen businessplan en verdere onderhandelingen. Uitbatingsvoorwaarden: in het bestek zijn minimale uitbatingsvoorwaarden opgenomen. Van de inschrijvers wordt een gedetailleerd voorstel verwacht. Bestek, info en rondleiding: Frank Rommelaere, 09-267.79.16 of frank.rommelaere@oost-vlaanderen.be.

Stéphanie Thunus is Lady Chef of the Year 2014 Een professionele en een publieksjury koos Stéphanie Thunus van restaurant Au Gré du Vent te Seneffe tot Lady Chef 2014. Die titel kreeg ze overhandigd door uittredend Lady Chef Ann Van Roy van Pand 19 in Geeraardsbergen. Het gaat de 31-jarige Stéphanie Thunus voor de wind: een Michelinster, 15/20 en Jonge Topchef voor Gault&Millau en nu ook nog Lady Chef of the Year 2014, een wedstrijd van Culinaire Ambiance in samenwerking met Green Seed. Au Gré du Vent is nog maar twee jaar geopend, maar dat is duidelijk niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Haar adelbrieven verzamelde ze bij het Brusselse La Maison du Cygne, waar ze ook meteen haar man en maitre van Au Gré du Vent Sébastien Guchet tegen het lijf liep, en in Le Gril aux herbes d’Evan in Wemmel. Een job als jonge topchef, succes, twee kindjes… Stéphanie weet het met verve te combineren in een restaurant dat bovenal gastvrijheid uitstraalt. De keuken van deze boerendochter kun je het best terroirkeuken noemen, met producten van de ouderlijke boerderij en andere producenten uit de streek. Tijdens een perslunch ter ere van haar verkiezing tot Lady Chef toverde Stéphanie een staaltje van haar kunnen op het bord. ➜ www.resto-augreduvent.be Katia Belloy

➜ I in de kijker I

Uw zaak in de kijker provinciaal domein

Den Blakken

Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit. Restaurant Tiffany’s viert 30ste verjaardag Fabia en Philippe zijn hun restaurant Tiffany’s gestart in april 1984. Dit jaar vieren ze dus hun 30ste verjaardag. Fabia is de charmante gastvrouw, terwijl Philippe in de keuken verfijnde gerechten bereidt. Ze bieden enkel één menu waardoor ze hun gasten een zeer scherpe prijs kunnen

provinciaal domein

He t Le en

aanbieden. Aanpassingen in het menu zijn steeds bespreekbaar. De naam Tiffany’s staat voor goede

smaak zoals het glaswerk en de oude porseleinen kaasstolpen en aspergeschotels in het art-nouveauinterieur. De wijnkaart biedt voldoende keuze uit verschillende regio’s tegen vriendelijke prijzen en voor de bierliefhebber zijn er vier Belgische topbieren in flessen van 75 centiliter. In de zomermaanden kunnen de gasten, bij mooi weer, op het gezellige terras op de markt plaatsnemen. Tiffany’s, Markt 19 B, 3680 Maaseik, tel. 089/56 40 89, ➜ www.tiffanysmaaseik.blogspot.be The Thrill, om lekker te ontspannen Chef Rik Vandersanden opende enige tijd geleden een zeer toegankelijk restaurant in het centrum van Genk. The Thrill is inmiddels op kruissnelheid gekomen. Vandersanden brengt gerechten die een groot publiek aanspreken en waaraan hij met zijn jaren ervaring als topchef een aangename, eigentijdse draai geeft. Vandersanden brengt rechttoe rechtaan bereidingen die weinig uitleg aan tafel behoeven. “Mensen komen naar een zaak zoals The Thrill om zich lekker te ontspannen”, aldus de Limburgse topchef. Vandersanden houdt van het betere product en de juiste dosering en timing zijn zijn handelsmerk. In het gezellige interieur lijkt cocooning, inclusief open haard, helemaal terug. Ook de open grill waar hij zelf het vlees bereidt, zorgt voor extra ambiance. Gasten kunnen kiezen tussen twee Europese variëteiten (Dry Aged Aberdeen Angus

en Simmenthaler) en authentiek US grain fed beef. Op de lunchkaart vindt men evergreens met een eigentijdse twist zoals rundstartaar met tuinkers, kalfsfrikadellen in madeirasaus of civet van reebok. De meeste voorgerechten kan men ook als hoofdgerecht bestellen. Voor 38 euro kan men uit de hele kaart zelf een driegangenmenu samenstellen. The Thrill, Jaarbeurslaan 4, 3600 Genk, tel. 089/30 70 30, ➜ www.thethrill.be

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.


➜ I P.11 ➜ I 100 jaar groote Oorlog I

2014-18, een wereldwijd klaprozenveld op te laden of eentje te kiezen uit een voorgestelde set van foto’s. U doet dat ter nagedachtenis van één slachtoffer van de oorlog, dat u wordt toegewezen vanuit een databank. Uw moment van herdenken komt dan mee in de galerij en wordt ook op een wereldkaart geprikt (zie afbeelding). Het wereldwijde klaprozenveld is na enkele maanden al flink aan het groeien en het illustreert hoe in vele landen de herinnering aan de oorlog nog leeft, en door deze actie ook verbonden wordt met Vlaanderen. Wil u het wereldwijde klaprozenveld helpen groeien en zo een steentje bijdragen tot de herdenking in Vlaanderen? Join us in creating a worldwide poppyfield en maak deze actie bekend bij uw (buitenlandse) klanten…

Want hoe bekend is Vlaanderen eigenlijk, als je het over die oorlog hebt? Betekent ‘Flanders Fields’ iets, als begrip? En kennen ze Ieper, Zonnebeke of Poperinge ook in het buitenland? Toerisme Vlaanderen onderzocht dit – met leerrijke resultaten. Bijvoorbeeld: ‘Flanders Fields’ is meer gekend in Canada dan in de UK. Of: Duitsers uit NordrheinWestfalen weten net iets beter in welk land ‘Flanders Fields’ ligt, vergeleken met Franstalige Belgen. En in heel veel landen kan men geen concrete plaatsen opnoemen in ‘Flanders Fields’. (U kunt deze studie gratis raadplegen op de site van Toerisme Vlaanderen: ➜ www.toerismevlaanderen.be/

De centrale boodschap: kom naar Vlaanderen als je de herdenking van WO I wilt beleven publicaties/awareness-onderzoek-wo-i.) Er is dus nog werk aan de winkel. Om het binnenlandse publiek aan te spreken, gaat elke stad, regio of evenementenorganisator een beetje zijn eigen weg – met Westtoer als vanzelfsprekende koploper. De Eerste Wereldoorlog is in de provincie West-Vlaanderen immers van oudsher een sterk thema. Buiten de landsgrenzen neemt Toerisme Vlaanderen het voortouw in een flinke communicatiecampagne. En daarbij gaat Toerisme Vlaanderen wereldwijd, of toch in elk geval ruimer dan anders. Voor de herdenking van WO I is men aan de slag in Canada en neemt het ook initiatieven in Ierland. In Australië en Nieuw-Zeeland, waar de herinnering aan de oorlog sterk leeft, wordt dit voorjaar een ‘representation office’ aangesteld. Dit zijn landen waar

Toerisme Vlaanderen tot nu geen systematische promotie voerde. Al blijft het zwaartepunt van de communicatie liggen in de UK, waar een bezoek aan de slagvelden een traditie van een eeuw oud is. Ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland en de VS wordt het thema WO I in de vitrine gezet. En omdat Indiërs hebben meegevochten in de oorlog, is Toerisme Vlaanderen er zelfs in Mumbai mee aan de slag. A place to remember Touroperators in contact brengen met aanbieders in Vlaanderen, media uitnodigen voor reportages over WO I, onze bestemming vertegenwoordigen op internationale toeristische vakbeurzen, onderhandelen met grote vervoersmaatschappijen, informatie ter beschikking stellen van zowel de professionele sector als het brede publiek… het is het dagelijks promotiewerk van Toerisme Vlaanderen, en natuurlijk gebeurt dat ook volop voor de herdenking van de oorlog. Maar daarnaast staat ook een internationale publiekscampagne in de steigers. De centrale boodschap: kom naar Vlaanderen als je de herdenking van WO I wilt beleven. Herdenken en toeristische campagne, het is nochtans geen gemakkelijk huwelijk. Sereniteit is essentieel waar het gaat om een onderwerp als de oorlog en de honderdduizenden doden. Persoonlijke verhalen en familiale herinneringen zijn de ingang waarlangs mensen zich betrokken weten met De Groote Oorlog. Daarom koos Toerisme Vlaanderen voor ‘Flanders Fields. A place to remember’ als slogan. Visueel wordt dat uitgedrukt door twee handen die een ‘herinnering’ vasthouden: een foto van een soldaat of verpleegster, een medaille, een brief, een dagboek (zie afbeelding). De slogan en de reeks visuals zullen vijf jaar lang de rode draad door de campagne vormen. Een veld van klaprozen Een andere rode draad is de actie die nu al loopt, met het nodige succes trouwens. Op de Facebookpagina van de campagne ➜ www.facebook.com/ flandersfields1418 kunt u een vakje aanklikken ‘Join us in creating a worldwide poppyfield’. U kunt dan een virtuele klaproos planten door een afbeelding van de bloem

Flanders Fields. A place to remember. “I remember dad saying that he had been running across the mud in Flanders Fields, laying telegraph wires, and the incoming shells were landing and not going off. He ran on and one landed between his feet and exploded, sending a piece of shrapnel through his left leg.” (Ric Wood) Ernest Wood was an Australian soldier who fought in Passchendaele during WWI. To find out more about his story, visit flandersfields1418.com. Flanders Fields has countless tales to tell, come and discover them for yourself.

R.E.: Visit Flanders, Peter De Wilde, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Het lijkt wel alsof de toeristen vanzelf de weg vinden naar Vlaanderen als het gaat over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk nooit. Samen met ondernemingen, toeristische diensten en culturele aanbieders is Toerisme Vlaanderen al sinds de herfst van 2012 in de weer om onze regio internationaal op de kaart te zetten als bestemming waar het verhaal van de Eerste Wereldoorlog beleefd kan worden.

VISITFLANDERS

flanderSfIeldS1418.com

100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen – Tips maart 2014 – Oorlog en Trauma: een dubbeltentoonstelling over wat oorlog aanricht aan lichamelijk (Ieper) en geestelijk (Gent) lijden, en hoe we deze trauma’s trachten te genezen. Nog tot 30/6/14 ➜ www.inflandersfields.be ➜ www.museumdrguislain.be – 14-18. Dit is onze geschiedenis (Brussel). Een groots opgezette tentoonstelling in het Legermuseum duidt hoe de Eerste Wereldoorlog de Europese geschiedenis heeft getekend, en doorwerkt tot op vandaag. ➜ www.expo14-18.be – Ravage (Leuven): een tentoonstelling over kunst en cultuur in tijden van conflict, in de stad waarvan de universiteitsbibliotheek in 1914 door de Duitse bezetter in brand werd gestoken. 20/3 tot 1/9/2014 ➜ www.mleuven.be – Museum aan de IJzer (Diksmuide). Na een grondige vernieuwing van museum en omgeving is ‘de IJzertoren’ opnieuw geopend voor het publiek. 1/3/2014 (onder voorbehoud). ➜ www.aandeijzer.be


© 2014 The Coca-Cola Company. ‘Coca-Cola’ is a registered trademark of The Coca-Cola Company. V.U./ E.R.: Coca-Cola Enterprises Belgium bvba/sprl - Stephen Moorhouse - Bergense Steenweg 1424 Chaussée de Mons - Brussel 1070 Bruxelles. N° d’entreprise/Ondernemingsnummer: 0425071420


➜ I P.13 ➜ I getapt I

Biernieuws door Hans Bombeke

Jeroen Meus krijgt Beer and Gastronomy Award 2014 Het Biergenootschap der Lage Landen is een vereniging die jaarlijks de ambassadeurstitel verleent aan een bekende persoonlijkheid die door zijn bezigheden actief het gebruik van bier in en bij gerechten promoot. De eerste ambassadeur was Jean Blaute, die werd gehuldigd voor het programma Tournée Générale. Samen met collega Ray Cokes wist hij op een geestige manier de aandacht te vestigen op onze speciale bieren. In zijn programma’s was er ook ruim plaats voor bier in en na de keuken, en werd de horeca niet vergeten. Vorig jaar was het de beurt aan Joachim Boudens, de bekende sommelier uit Brugge, die in zijn restaurant Hertog Jan ook bier naast wijn zet. Nu werd dus Jeroen Meus, de bekende tv-kok, gelauwerd voor het feit dat hij regelmatig bier in zijn gerechten verwerkt. Hij geeft grif toe

dat hij ‘technisch’ niet echt thuis is in de bierwereld. Maar toch merkt hij op dat bier een interessant ingrediënt is in de gerechten en dat een groot aantal gerechten beter tot hun recht komen met een glas bier erbij. Hij breekt daarbij een lans voor onze honderden speciaalbieren, maar gaat niet voorbij aan het drinken van een frisse pint. Bovendien merkt hij op dat bier nog een betaalbare drank is, waar het met wijn soms helemaal de andere kant op gaat. Gevraagd naar zijn favorieten stelt hij dat een goede oude geuze het bijzonder goed doet als aperitief en dat meerdere kazen zich bijzonder smakelijk laten koppelen aan bieren. De officiële zitting werd afgerond in de Duvel Depot, waarbij de verschillende bieren werden geserveerd bij hapjes die, hoe kan het ook anders, door de kersverse Ambassadeur werden samengesteld.

Jeroen Meus De feeststemming kon echter niet verhinderen dat tijdens de ontvangst de nodige zorgelijke opmerkingen werden gemaakt over het recentelijk verdwijnen van twee toonaangevende zaken die zich specialiseerden in de bierkeuken: de Dyver in Brugge werd failliet verklaard, en chef Hilaire Spreuwen van Bitter Zoet wierp zelf de handdoek in de ring. Horeca Vlaanderen begrijpt waarom, in de Brusselse Wetstraat blijft men potdoof.

Op pelgrimstocht naar… De Pelgrim! Van de velen die ooit al of niet professioneel in brouwerij De Koninck kwamen, zullen niet weinigen hun bezoek afgerond hebben aan de overkant van de straat, in de Pelgrim of ’t Stoopke. Jaren geleden gingen beide zaken dicht en sindsdien was er, ondanks grondige verbouwingen, leegstand. Aan mogelijkheden ontbrak het niet: de twee zaken werden met elkaar versmolten en aan de achterkant werd een doorgang gemaakt naar de naastgelegen fietswinkel zodat de klanten er de gelegenheid krijgen even iets te gaan drinken. Mooi gezien, maar

je moet wel de uitbater vinden die het allemaal verder op poten weet te zetten. Die werd na lang zoeken gevonden in de persoon van Louis Croonen, een Nederlander die al lang

met Duvel Mootgat samenwerkt. Na een doorgedreven herinrichting is De Pelgrim nu weer open. Opvallend zijn vooral de uiteenlopende sferen die men in eenzelfde pand wist te creëren. Van zeer modern en alternatief, over licht en luchtig, naar knus en gezellig. Modernistische horeca, hand in hand met de oude bruine volkskroeg. Je valt er -letterlijk - van de ene verwondering in de andere! In deze stormachtige horecatijden echt niet simpel om met zo’n project uit te pakken.

Het ‘eigenzinnige’ overdekte terras

productiecijfers omhoog. Dat ze in het nabije verleden echter zwarte sneeuw zagen, ontgaat velen, maar niet Tim Webb. De leden van Horal vonden het dus meer dan gepast deze Engelse Lambiekambassadeur in de figuurlijke bloemen te zetten: hij ontving uit de handen van voorzitter Armand De Belder het versierde (maar lege) Horal Award-tonnetje.

Laureaat Webb tussen de Horal-leden

7 METRO-WINKELS IN BELGIË De Metro-formule: een compleet horecaassortiment op één locatie & hygiëne  Kwaliteit zonder compromissen  Vakmensen die je helpen  Vroeg open vanaf 6.30 u  De beste prijzen  Exclusieve toegang  Makkelijk bereikbaar METRO ANTWERPEN KIELSBROEK 44 B-2020 ANTWERPEN 03 608 73 00

METRO BRUSSEL-BRUXELLES (open vanaf 6 u)

Lambiekaward gaat naar Tim Webb Voorstelling De traditionele producenten van lambiek, oude geuze en oude kriek sloten zich een aantal jaren geleden aaneen in de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (Horal). Naast de dagdagelijkse promotie van deze oudste biersoort ter wereld, organiseert Horal ook de Toer de Geuze, een tweejaarlijkse gezamenlijke opendeurdag en de Lambiekacademie, een initiatief dat professionelen en geïnteresseerden ondersteunt bij het schenken van lambiekbieren. Jaarlijks wordt ook een prijs uitgereikt aan een persoon die bijzonder veel bijgedragen heeft aan de promotie van deze unieke bieren. Dit jaar viel de eer te beurt aan Tim Webb, Engelsman, bevlogen bierkenner en bierauteur. Webb stak nooit onder stoelen of banken dat onze lambiek en de daarvan afgeleide oude geuze en oude kriek bierstijlen zijn die wereldwijd uniek zijn. Niet alleen de bieren, maar ook de mensen die ze maken, veroverden het hart van Webb. Na tientallen jaren roeien tegen de stroom in kunnen ze vandaag rekenen op interesse van over de hele wereld en gaan de

PRO OVER DE HELE LIJN

nieuwe Trappist Trouwe lezers van deze rubriek wisten al dat er een negende trappistenbrouwerij op komst was. Sinds kort is inderdaad de Zundert van trappistenbrouwerij De Kievit officieel voorgesteld. De presentatie was een mooi voorbeeld van Nederlands organisatietalent: in niet minder dan 25 Zundertse horecazaken werd om 16.00 uur stipt tegelijk de eerste Zundert ontkurkt! Knappe samenwerking tussen horeca, toerisme en de Abdij Maria Toevlucht, waar brouwerij De Kievit gevestigd is. We waren op de afspraak in Eetcafé Den Hoek (Rucphenseweg 14, Zundert). Niet minder dan 180 gegadigden hadden zich hier aangemeld om kennis te maken met het nieuwe trappistenbier. Ons geduld werd beloond met een donker amberkleurig bier, volmondig met wat karamel en licht geroosterde moutsmaak. Nog wat aan de jonge kant, wellicht, maar tenminste geen kopie van wat er al in het trappistengamma voorhanden is. Nog even wachten op de penetratie van de markt voor het ook de weg vind naar onze bierkaarten. Maar een aanrader, alleszins!

WERKHUIZENKAAI, 22/23 QUAI DES USINES, 22/23 B-1000 BRUSSEL -BRUXELLES 02 611 74 00

METRO EVERGEM (open vanaf 6 u) NOORWEGENSTRAAT 39 B-9940 EVERGEM 09 292 01 00

METRO HASSELT

GOUV. VERWILGHENSINGEL 2C B-3500 HASSELT 011 56 71 00

METRO LUIK

AVENUE GEORGES-TRUFFAUT 40 4020 LIÈGE (BRESSOUX) 04 274 07 00

METRO SINT-KATELIJNE-WAVER MECHELSESTEENWEG 84 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 015 80 77 00

METRO WEVELGEM

KORTRIJKSTRAAT 345 B-8560 WEVELGEM 056 74 72 00

www.metro.be


➜ I P.14 ➜ I moeder aller verkiezingen I

Naar de moeder aller verkiezingen…

Deel 2: Parlementaire Horecawerkgroep De Horeca Vlaanderen Krant vroeg aan de leden van de parlementaire horecawerkgroep van de verschillende Vlaamse politieke partijen om hun horecastandpunten toe te lichten. Deze werkgroep bestaat uit een aantal parlementairen die op geregelde tijdstippen bijeen komen om de concrete problemen van de horeca te bespreken. In volgende kranten komen de Vlaamse en federale horecastandpunten aan bod.

Horeca is de buik van onze cultuur Horeca betekent om en bij de 50.000 ondernemingen, 125.000 rechtstreekse medewerkers, nog eens 75.000 indirecte arbeidsplaatsen en vooral... iedere Vlaming klant.   Maar ook, en vooral, een sector die vorm geeft aan onze bourgondische aard, horeca is de buik van onze cultuur. Al wie vanuit het buitenland bij ons op bezoek komt, gaat jaloers huiswaarts.   Het is pas sinds 2002 dat de sector echt vooraan op de politieke agenda kwam. Aanleiding de Staten Generaal voor de Horeca die ik na een brede bevraging mocht organiseren als minister van Middenstand. Sindsdien staat ook de horeca op de politieke agenda.   Het absolute punt dat hieruit naar voren kwam, was de kreet: “Geef ons regels die het ons mogelijk maken met hard werk rendabel te zijn”. Want dat is het tere punt, hoe krijg je een horecazaak met de huidige wetgeving duurzaam winstgevend zonder verplicht te worden de spreekwoordelijke kantjes eraf te moeten rijden.   De verzuchting toen, en die zijn vandaag niet anders, vertaalde zich in drie prioritaire vragen: 1. verlaag de kosten van ons personeel 2. verlaag de btw 3. verhoog opnieuw de aftrekbaarheid van restaurantbezoek   Op de drie vlakken heb ik constant in de bres gesprongen en is er wel wat vooruitgang geboekt. Een stukje hogere aftekbaarheid, een verlaging van de btw naar 12% op voeding en goedkoper gelegenheidspersoneel en studenten. Maar niet genoeg, en voor een aantal zaken te laat.   Bovendien zijn er enkele vervelende obstakels bijgekomen zoals de saga rond het rookverbod en de geregistreerde kassa.   Er zijn ook nog heel wat andere aandachtspunten zoals het FAVV, de brouwerijcontracten, de oneerlijke concurrentie... en ga zo maar door.   Zelf blijf ik gaan voor de essentie van de horeca. De rendabiliteit. Daarom ga ik onverkort voor een beperkt aantal haalbare maatregelen: 1. Het invoeren van het door mij uitgewerkte systeem van ‘flexi-jobs’  voor overuren en gelegenheidsarbeid. Laat de medewerkers op een eenvoudige manier tot 500 euro netto bijverdienen per maand met een

beperkte bijdrage van de baas die zowel de fiscaliteit als de sociale bijdrage dekt. Mijn berekeningen tonen zelfs aan dat dit de staatskas kan opbrengen, zeker als je ervan uitgaat dat het grijswerk grotendeels kan verdwijnen. 2. Als tussenfase naar een algemene verlaging van de btw naar 6% is het mogelijk binnen het strakke budgettaire kader de btw op dranken ook naar 12% te brengen. Een uitzondering voor de sterkedranken eventueel niet te na genomen. 3. Voer de 100% aftrekbaarheid voor restaurantkosten terug in. En, waarom niet een aantal familiefeesten beperkt fiscaal aftrekbaar maken. De families kunnen zich dan wat meer veroorloven en een pak grijs wordt wit. 4. Sinds 2010 ben ik de eerste pleitbezorger om maaltijdcheques gewoon in cash uit te betalen en zo een pak administratieve kost weg te snijden. Velen zijn me al gevolgd, dus dit moet zeker haalbaar zijn op korte termijn. 5. Vertraag de invoering van de geregistreerde kassa tot op het ogenblik dat een aantal van de vorige voorstellen in de praktijk komen. Zo niet wordt de kassa de doodgraver van vele fijne horecazaken.   Rome is niet op een dag gebouwd. De horeca zal ook niet alles ineens kunnen verkrijgen. Maar ik stel wel vast dat velen mijn doorzetten voor de sector meer en meer volgen. Zelfs in die mate dat ik ervan overtuigd ben dat ik voldoende medestanders kan vinden voor mijn bovenstaande voorstellen die redelijk en realistisch zijn.   Ik zal ze alvast met vernieuwde koppigheid op de tafel van de regeringsonderhandeling leggen.   Rik Daems, senator - gewezen minister van Middenstand & Horeca

Flexi-jobs als antwoord op noodkreet van horecasector Ons bourgondisch België staat bekend voor het culinair genieten. Dit is tevens ook een van onze belangrijkste aantrekkingspolen voor toeristen. Uitbaters en personeel draaien lange uren om hun passie te delen met hun gasten. De horecasector wordt de laatste jaren echter serieus op de proef gesteld. Voor maar al te veel zaken betekenen de crisis en de zware maatregelen om zwart werk te bestrijden helaas het einde. Hier moeten we vanuit de politiek dringend iets aan doen. Samen met Rik Daems diende ik, in het kader van de opmaak van het concurrentiepact, dan ook het wetsvoorstel van de flexi-jobs in. Dit zal werknemers in arbeidsintensieve sectoren, zoals de horeca, in staat stellen om tot 500 euro belastingvrij per maand te laten bijverdienen. De ingrediënten van dit recept zijn: flexibiliteit, zekerheid, eenvoud, betaalbaarheid en win-win. Onder het motto “werk is de beste remedie tegen crisis”, kwamen we uit bij het concept van flexi-jobs. Dankzij deze maatregel zal het voortaan mogelijk zijn om tot 500 euro belastingvrij bij te verdienen. Daarnaast zal het onze Belgische bedrijven beter wapenen tegen de concurrentie in onze buurlanden. De werkgever betaalt namelijk slechts een eenmalige sociale zekerheidsbijdrage van 25% of 125

euro per werknemer. Flexi-jobs bieden een waaier aan kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Het voorstel is voornamelijk gericht op gelegenheidsarbeiders, bijvoorbeeld in de horeca. De sector krijgt immers te maken met moeilijk te voorspellen piekmomenten, afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden en feestdagen. Het is dan ook bijzonder moeilijk voor de uitbater om op voorhand inzicht te krijgen in het vereiste aantal werknemers. Ook voor voltijds vast personeel biedt dit systeem interessante mogelijkheden. Voor hen geldt namelijk evenzeer een ‘bruto=netto’-regeling voor 500 euro per maand, verdiend door het presteren van overuren, waarbij de werkgever 25% aan sociale zekerheidsbijdrage betaalt.

aangezien ze voor de uitbater een te grote last betekenden. Door de personeelskosten binnen de sector te drukken, zullen de uitbaters bovendien rendabeler kunnen ondernemen, wat op zijn beurt dan weer het aantal faillissementen zal doen dalen en het zwart gelegenheidswerk in de sector zal terugschroeven. Kortom, de flexi-job recupereert weggegooide arbeidsuren, vergroot de competitiviteit ten opzichte van onze concurrentie in de buurlanden en genereert extra inkomsten voor zowel werknemer als werkgever. Nele Lijnen, senator

Flexi-jobs zijn een ware win-winsituatie. Voor de werknemer is de winst heel duidelijk, namelijk 500 euro zuivere extra inkomsten. Hierdoor zullen meer mensen opteren voor een extra job in de horeca, wat dan weer het personeelstekort in de sector zal terugdringen. Voorts zal het extra verdiende geld terug in de economie gepompt worden door de gestegen koopkracht. Binnen de horeca zal dit systeem ongetwijfeld nieuwe jobs en extra werkuren creëren, die voordien simpelweg niet bestonden

Horeca, hoeksteen van onze samenleving De horecasector heeft het niet makkelijk door o.a. de invoering van de elektronische kassa’s en het rookverbod, de sociale media, alcoholcontroles enzovoort. Toch is de horeca een zeer belangrijke sector, die zelfs een hoeksteen van onze samenleving genoemd kan worden. Daarom is Open Vld vastberaden om de sector ten volle te steunen, waarbij ze momenteel ten volle inzet op lastenverlagingen en flexibele arbeid. Er werd onder impuls van Open Vld een aanzienlijk pakket lastenverlagingen ten belope van in totaal €84 miljoen ingevoerd, wat een daling van de sectorale bijdragen met 12% betekent. Vooreerst werd er een soepeler systeem van gelegenheidsarbeid ingevoerd vanaf 1 oktober 2013. Voortaan zal er per jaar 100 dagen goedkope gelegenheidsarbeid per horecazaak mogelijk zijn en 50 dagen per horecawerknemer. De sociale bijdragen zullen berekend worden op een uurforfait van €7,5 op week- en weekenddagen met een maximaal dagblok van 45 EUR. Deze

gelegenheidsarbeid kan gecumuleerd worden met nog eens 50 dagen studentenarbeid per jaar. Daarnaast komt er een RSZkorting op het vast personeel. De werkgever kan een korting krijgen voor 5 werknemers naar keuze in een horecazaak tot 50 werknemers, €500 korting per kwartaal of €800 korting voor -26-jarigen. In ruil moet de aanwezigheid van alle personeel in deze horecazaken geregistreerd worden via de elektronische kassa of een gelijkwaardig alternatief. Tot eind 2015 geldt er een optioneel systeem: horecazaken die de kassa al invoeren, kunnen van de lastenverlaging genieten, andere niet. Voor de maatregel zullen op termijn 99% van de horecazaken in aanmerking komen en 80% van de tewerkstelling in de sector. Dit naast de verlaging van het btwtarief naar 12% in 2010. Voor Open Vld zijn deze begeleidende maatregelen een belangrijke stap, maar moet er in de toekomst verder werk gemaakt worden van goedkope en nog flexibelere tewerkstelling en dit in alle sectoren. De zogenaamde flexi-jobs kunnen hierop een antwoord geven.

Dit punt wordt, naast een verdere lastenverlaging, opgenomen in het verkiezingsprogramma van Open Vld. Naast deze sociale maatregelen verdient de sector steun op vele andere gebieden, zoals bijvoorbeeld campagnes om het imago van de sector te ondersteunen en te verbeteren. Overleg met de sector is in deze zeer belangrijk. Ine Somers, federaal volksvertegenwoordiger


➜ I P.15 De horecasector is momenteel aangeschoten wild De huidige federale regering geeft er niet om. Ruim 1.945 horecabedrijven gingen failliet in 2012, en in 2013 zijn dat er zo mogelijk nog meer. En nog is het niet genoeg, nu de blackbox binnenkort verplicht wordt gemaakt. Zwartwerk moet natuurlijk ingeperkt worden. Maar willen we het zwartwerk bannen, dan moet er een werkomgeving komen waar uitbaters op een legale manier de kost kunnen verdienen. De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector en aangezien er slechts weinig ruimte voor technologische innovatie is, kunnen de hogere personeelskosten bij de bruuske overgang van ‘zwart’ naar ‘wit’ niet gecompenseerd worden door plotse productiviteitsstijgingen. Horecazaken die maaltijden serveren, kregen in 2010 een gedeeltelijke btw-verlaging in ruil voor het aanwerven van bijkomend personeel, maar sindsdien verslechterde het economische klimaat echter aanzienlijk. De horeca het nu kwalijk nemen dat slechts 5.000 van de 6.000 beloofde arbeidsplaatsen werden opgevuld, is niet redelijk gezien de belabberde economische toestand. Eerst werden horecazaken verplicht om dure rookafzuiginstallaties te plaatsen, waarna de regering een volledig rookverbod in de horeca afkondigde. De rokers werden verbannen naar de terrassen, vervolgens kwam een ridicule wet die het roken op terrassen quasi onmogelijk maakt. Als klap op de vuurpijl wordt tegen 1 januari 2015

de blackbox in elke zaak verplicht. Dit kassasysteem registreert alle verkopen en is eveneens het verplichte incheckpunt voor alle tewerkgesteld personeel. De studie van de professoren Goos en Konings, beiden verbonden aan de Universiteit van Leuven, leert ons dat de toekomst van de horeca aan een zijden draadje hangt. Bij de invoering van de kassaregistratie, zonder bijkomende ondersteunende maatregelen, moeten we rekening houden met een verlies van 12.900 tot 21.000 banen in de sector. Zeker 40% van de zaken die nu al met een operationeel verlies kampen zullen de deuren moeten sluiten. Om de horecasector leefbaar te houden, moet volgens de studie de loonkost met 35% zakken. Het is daarmee duidelijk dat de huidige federale regering met één enkele maatregel heel wat jobs op de helling plaatst. En dit in een periode waarin onze economie in zwaar weer verkeert. N-VA past voor een dergelijk scenario van sociale en economische afbraak.

maatregelen worden genomen die de kansen op overleving en succes van onze horecazaken voldoende verzekeren. Jan Van Esbroeck, federaal volksvertegenwoordiger

Jan De Haes, provincieraadslid

Maatregelen moeten worden beslist in nauw overleg met de sector zelf. Dit is vandaag onvoldoende het geval, met een dreigend bloedbad tot gevolg. Ik zal me daarom, zowel binnen als buiten het parlement, met alle mogelijke middelen die ik tot mijn beschikking heb, blijven verzetten tegen de verplichte invoering van de blackbox tot er voldoende compenserende

Horeca is een sector met een lage instapdrempel, de toegang tot het beroep van herbergier is eenvoudig, voor restaurants geldt de vestigingswet. Het is ook de sector met heel wat moeilijkheden en een groot aantal falingen (+/- 20% van het totaal aantal falingen). De tijd van het café op de hoek waarbij de man ging werken, de vrouw achter de toog stond en men in de achterkeuken leefde, is voorbij. Klanten wensen een leuk, fris, en gezellig café of restaurant, professioneel uitgebaat en met degelijke faciliteiten. Om hieraan te voldoen, is er permanente begeleiding en vorming nodig. De sectorfederatie en de brouwerijen spelen hierin een belangrijke rol. Dit zijn waarborgen voor een gezond beleid en zullen de remmen en problemen, o.a. toegang tot de kredietmarkt, helpen oplossen. De toekomst oogt goed voor wie zich aanpast en organiseert. Uitdagingen als het kwalitatief invullen van de

toegenomen vrije tijd en de brede generatie van jong gepensioneerden, die er alleen of met hun kleinkinderen op uit trekken, kunnen voor de horecasector een positieve impuls betekenen. Vlaanderen is ook het land van de beken en rivieren, landschappen en brede natuur, historisch erfgoed van kerken pastorijen, kastelen, kapellen.. en van al dan niet goed uitgeruste wandel-en fietspaden. Hier bieden zich mogelijkheden voor een goed samengaan van horeca, lokale economie en lokale besturen. Gemeenten zijn het best geschikt om voor de nodige omgevingsfactoren en faciliteiten te zorgen om de horeca te doen gedijen, in samenwerking met de provincie, het Vlaams Gewest en mogelijke EU-projecten. Via een gerichte aanpak van bewegwijzering voor water-, wandel-, en fietstoerisme langs erfgoed, het vlakke land met water, beken en rivieren. Gemeenten staan mee in voor laadpalen voor elektrische fietsen, verkeersluwe pleintjes, parkeerplaatsen en startpunten, geïntegreerd en in samenwerking met de horeca. Praktijkvoorstel: Wieze, het dorp van bier, chocolade en bloemen, heeft een geklasseerd dorpsplein met in de onmiddellijke buurt parkeerfaciliteiten en een aantal horecazaken, voor elk wat

De horecasector is goed voor een omzet van meer dan 12 miljard euro per jaar, waarmee het voor meer dan 3% bijdraagt aan het Belgische bruto binnenlands product. Wetgeving die de werkgelegenheid in deze sector stimuleert, is dus een must. Een combinatie van factoren maakt dat de sector het moeilijk heeft, maar het is ook een combinatie van maatregelen die de sector er weer bovenop moet helpen. Belangrijke eerste stappen zijn hiervoor al gezet (zie 1, 2 en 3), nieuwe stappen zijn echter nodig.

Horeca, speerpunt van de lokale economie Cafés, restaurants, bistro’s, tavernes zijn in Vlaanderen (met 33 500 inrichtingen en 121.000 medewerkers) het kloppend hart van de gemeente en tevens bron van werkgelegenheid, vreugde en vertier, die jaarlijks een bijdrage leveren van 12.3 miljard € aan onze economie.

gaat voluit voor forfaitiseren overuren vast personeel horeca

wils. Rond het Dorpsplein bevinden zich verschillende geklasseerde gebouwen en monumenten (Kerk, Pastorij, Neerhof, Dikke Eik…), een geschikte startplaats voor wandelen fietstoerisme. Van hieruit trekt men naar de oevers van de Dender, eveneens een aantrekkelijke plaats voor watertoerisme. Deze brengen u tot Aalst, waar opnieuw een en ander te beleven valt. Nadien via de Denderoevers via Mespelare richting Dendermonde Grote Markt, op de terugweg via Denderbelle Broek en Denderbelle Dorp, waar zich een aantal nieuwe horecazaken aan het ontwikkelen zijn, naar Wieze. Een ideaal project voor een samengaan van horeca en gemeente. Karel Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger

1. Gelegenheidsarbeid Het nieuwe statuut gelegenheidsarbeid werd dankzij CD&V in het regeerakkoord opgenomen en is een kopie van het voorstel dat wij als eerste hadden gelanceerd. De sociale bijdragen zullen voortaan berekend worden op een nieuw uurforfait van 7,5 euro. De werknemer kan 50 dagen per jaar onder dit statuut werken en de werkgevers mogen dit systeem maximum 100 dagen per kalenderjaar toepassen. Op fiscaal vlak wordt het inkomen uit gelegenheidsarbeid afzonderlijk bevrijdend belast aan een tarief van 33%. Evaluatie van dit nieuwe statuut is aan te bevelen en dit kan leiden tot de nodige aanpassingen. 2. Jobstudenten Sinds 1 januari 2012 werd ook de regeling voor jobstudenten versoepeld. Zij kunnen gedurende het hele jaar 50 dagen werken onder het voordelige statuut van studentenarbeid. CD&V wil een opsplitsing van het aantal dagen dat jobstudenten kunnen werken naar 100 halve dagen. Onze wetsvoorstellen hierover werden al ingediend en kunnen hopelijk snel in werking treden.

werkgeversbijdragen voor 5 voltijdse werknemers en ziet het plafond van overuren opgetrokken van 130 naar 180 uren. Voor de verplichte invoering van de kassa (voorzien voor 1 januari 2015), vragen we een overgangsperiode. Tijdens deze periode kan een volgende regering de maatregelen die nu niet meer genomen kunnen worden, onderzoeken en doorvoeren. Zo kan men eveneens de nieuwe regeling van overuren voor vast personeel evalueren en eventueel aanpassen. Alleen zo kunnen we via een geleidelijke weg komen tot een invoering van de kassa zonder dat er personeel massaal de horeca zal verlaten omwille van financiële redenen (verlies van zakgeld van avond- en weekendwerk). De rendabiliteit kan men zo beter opvolgen en indien nodig kunnen later nog punctuele maatregelen genomen worden. Belangrijk is ook te wijzen op terugverdieneffecten doordat gelegenheidsarbeid en overuren veel meer zullen verwitten. Dirk Claes fractievoorzitter Senaat

Jef Van den Bergh, federaal volksvertegenwoordiger

3. Btw In 2010 kwam er al een btw-verlaging voor restaurantdiensten van 21% naar 12%. In het kader van fiscale hervorming is een btw-verlaging voor producten van arbeidsintensieve sectoren aangewezen. Wij stellen daarom een btw- verlaging voor van alle niet-alcoholische dranken (alle fris- en warme dranken) zodat ook de cafés hiervan kunnen genieten en bij uitbreiding de hele sector. 4. Overuren We zoeken ook een oplossing voor de overuren van het vast personeel. Vast personeel is gewoon om meer te werken dan 38 uren en dit vooral ’s avonds en in de weekends. Wij dienen daarom nu al een wetsvoorstel in om de overuren van het vast personeel dezelfde fiscale en sociale regeling te laten krijgen als het gelegenheidspersoneel. Bovenop de 38 uren wordt men als het ware gelegenheidspersoneel in de eigen zaak. Alleen zo worden overuren betaalbaar en is er kans op verwitting van die overuren. 5. Kassa Wie vanaf dit jaar vrijwillig een geregistreerde kassa aanschaft, heeft al recht op een vermindering van de

Johan Sauwens Vlaams volksvertegenwoordiger


➜ I P.16 ➜ I moeder aller verkiezingen I De horecasector: arbeidsintensief en afhankelijk van de consument De horecasector heeft twee specifieke kenmerken van waaruit we ons beleid opbouwen. Ten eerste is de sector zeer arbeidsintensief, wat betekent dat de hoge loonkosten een belangrijke uitdaging vormen. Ten tweede is de sector zeer afhankelijk van de consument en diens vertrouwen. De sp.a heeft de laatste twee jaar sterk ingezet op het verlagen van de loonkosten in de horeca. Staatssecretaris John Crombez heeft met het horecaplan belangrijke stappen gezet om van de horecasector een ‘witte’ en rendabele sector te maken. Onze partij heeft er steeds voor geijverd dat de invoering van het geregistreerd kassasysteem gepaard zou gaan met maatregelen ter ondersteuning van de bonafide ondernemingen. Positieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bedrijven ondersteund worden, de concurrentie eerlijker verloopt en dat de 130.000 werknemers in de sector meer rechten en duurzamere jobs krijgen. Het horecaplan is tot stand gekomen na meer dan twee jaar intensief overleg met de sector. Het eindpunt is echter nog niet bereikt. Studies tonen aan dat het plan zeker een impact heeft, maar nog niet voldoende voor iedereen in de sector. Ook in andere arbeidsintensieve sectoren willen we verder inzetten op een daling van de loonkost. Precies die sectoren zorgen voor veel lokale tewerkstelling. Kansengroepen zoals laaggeschoolden, jongeren of allochtonen hebben hier ook baat bij. Bij arbeidsintensieve sectoren wegen de loonkosten per definitie het zwaarst

door. Een daling van de lasten op arbeid door een verschuiving van de fiscaliteit is voor ons dan ook een groot strijdpunt in de komende maanden. Daarnaast is de horecasector sterk afhankelijk van de consument en diens vertrouwen. Het versterken van dit vertrouwen en het aanwakkeren van de consumptie is, zeker in crisistijden, noodzakelijk. We geloven dat een groter algemeen consumptievertrouwen een positieve invloed zal hebben op de horeca. De prille tekenen van economisch herstel moeten we verder ondersteunen. Onder andere de noodzakelijke hervormingen van de bankensector moeten ervoor zorgen dat we de consumenten de garantie geven dat hun spaargeld veilig is. Ook op Vlaams niveau zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten. Zo moet er meer ingezet worden op de begeleiding van starters en moet het personeelstekort aangepakt worden. Ook de regelgeving rond kinderbijslag voor stagiairs dient herbekeken te worden. Ann Vanheste, federaal volksvertegenwoordiger

Op wetgevend vlak denk ik dat deze regering, onder impuls van de sp.a, een aantal goede maatregelen heeft genomen. Onder de vorige regering werd de elektronische kassa ingevoerd, zonder compenserende maatregelen. Dit was veel te bruusk. Daarom is het goed dat het horecaplan van John Crombez meer ruimte geeft aan de horecaondernemer. Evenwel denk ik dat er nog bijkomende maatregelen genomen dienen te worden. Zeker en vast op vlak van de loonkosten. Er moeten nog meer maatregelen genomen worden die specifiek de loonlasten verlagen. Zelf ben ik er nog niet uit dat een lineaire btw-verlaging tot 12 % de beste maatregel is om de sector te helpen. Natuurlijk is het populair

De horecasector wordt gegijzeld door de invoering van de geregistreerde kassa. Ook de maatregelen in het horecaplan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez zullen onvoldoende zijn om jobverlies in de horecasector te vermijden. Daarom heb ik een plan uitgewerkt met vier milderende maatregelen om – tegelijk met de invoering van de blackbox – de rendabiliteit van de horecasector te verbeteren en het behoud van de gastronomische identiteit van de sector te verzekeren. Maatregel 1: studentenarbeid optrekken van 50 naar 100 dagen Studenten moeten de kans krijgen om met een studentencontract per jaar gedurende 100 dagen actief te zijn in de horecasector. Op die manier kan de krapte op de arbeidsmarkt, die zich in de horecasector sterk laat voelen, worden verlicht en kunnen jongeren voldoende ervaring opdoen op de werkvloer, zodat de inschakeling op de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Maatregel 2: verminderen van de loonlasten op de supplementaire uren We moeten werk maken van een systeem dat mensen die werken beloont. Wetende dat een horecawerknemer die 38 uren per week werkt eerder een uitzondering is, moeten we een fiscaal gunstregime

Er moeten nog bijkomende maatregelen genomen worden Zoals u wellicht weet ben ik naast parlementslid nog steeds een cafébaas. Als ik vanuit de praktijk spreek, zie ik een wijziging in het cliënteel van de mensen die op café gaan. Een veranderende levensgewoonte en de economische crisis zijn hiervan de reden. Zo stel ik vast dat de meeste senioren meer dan ooit profiteren van het leven. Zij nemen met goed weer vaak de fiets en gaan dan iets drinken. Dus het is de taak van de cafébaas om hierop in te spelen. Daarnaast zie je dat jongeren vaak meer geld besteden aan hun gsm dan aan hun pinten.

Ceo horecagroothandel ISPC werkt horecaplan uit hanteren voor de supplementaire uren. Op vandaag geldt er – zowel voor werknemers als werkgevers – een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de eerste 180 uren overwerk.

op hetzelfde niveau gebracht worden als in de supermarkten, zodat de creatie van toegevoegde waarde in de horeca niet gefnuikt wordt door hogere btw-tarieven.

Die 180 uren zijn echter ruimschoots onvoldoende. In de horecasector is de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld op 38 uren, terwijl horecawerknemers gemiddeld 48 uren per week presteren. Dat komt neer op 10 uren overwerk per week. Gerekend op een jaarlijkse prestatie van 48 weken, stel ik voor om de urendrempel op te trekken tot 10 (uren) x 48 (weken) = 480 uren/jaar. Tegelijk moet ook de urendrempel, vanaf dewelke inhaalrust moet worden toegekend, opgetrokken worden naar 480 uren.

Maatregel 4: geen herkwalificatie van inkomsten uit het verleden Tot slot moet de horecasector ook de sluitende garantie krijgen dat wanneer ze in het blackbox-systeem stapt, dat het dan uitgesloten is dat de horeca extra zal worden belast op basis van cijfers uit het verleden. Het invoeren van de geregistreerde kassa met blackbox mag onder geen beding leiden tot het herkwalificeren van inkomsten uit het verleden.

Horecawerknemers en –werkgevers genieten aldus een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de eerste 480 uren overwerk zonder dat daarvoor inhaalrust moet worden toegekend.

Ivan Sabbe Ceo horecagroothandel ISPC

Maatregel 3: verlagen van de btw op voeding en niet-alcoholische dranken Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten bedraagt 12 procent op voeding en 21 procent op dranken. In supermarkten liggen de btw-tarieven anders: 6 procent op voeding, 6 procent op niet-alcoholische dranken en 21 procent op alcoholische dranken. De btw-tarieven in de horeca moeten

! W

U E I N

om dit te bepleiten. Maar ik denk dat de discussie elders ligt. Zo zijn er tal van kleine maatregelen die het voor het cafés zeer moeilijk maken. Op muziekvlak denk ik aan de heffingsgronden van SABAM en de billijke vergoeding. Daarnaast zijn er tal van verplichtingen zoals de forfaitaire bijdragen voor gelegenheidsarbeiders bij organisaties van geneeskundige diensten. Zij verplichten ons om een plakker te hangen dat men de handen moet wassen na toiletbezoek en sturen ons dan een factuur van enkele honderden euro's. Dit zijn zaken die wettelijk gewijzigd moeten worden.

DIGITAL ARTWORK 89, RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS . FRANCE TÉLÉPHONE : 01 42 89 90 00 - FAX : 01 42 89 90 01 ADRESSE EMAIL : team@team-creatif.com

CLIENT : NUMÉRO DE JOB : MARQUE : NOM DU FICHIER :

BOURSIN 16719 BOURSIN ExLogoBoursinQUADRI.ai

DATE : RELECTURE : DAT :

11/06/2010 DOCUMENT DEFINITIF PASCAL DM : CAROLINE

IMPORTS IMAGES :

-

PLAN TECHNIQUE : -

TYPE D’IMPRESSION : FLEXO

LOGICIELS UTILISÉS : ILLUSTRATOR CS2 / PHOTOSHOP CS2

DOCUMENT IMPRIMÉ EN 4 COULEURS RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

PROCESS BLACK C

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

PANTONE 485 C

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

RÉFÉRENCE COULEUR PANTONE

PROCESS YELLOW C PROCESS BLACK C

CIBLE COULEUR = L'ÉPREUVE GMG CALIBRÉE SAUF POUR LES TONS DIRECTS À INCORPORER EN PHOTOGRAVURE. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Tot slot verwacht ik van de federaties dat ze nog meer inzetten op vorming. Want nog steeds stel ik vast dat mensen al te onbesuisd hun zaak runnen. David Geerts, federaal volksvertegenwoordiger

Ontdek het nieuwe concept van Boursin en lanceer een innoverend product!

Voor inspirerende recepten en meer informatie, ga naar

www.belfoodservice.be

uwe manier Kom een nie n te bieden om wraps aa op onze ontdekken jdens stand 4b12 ti


➜ I P.17 ➜ I vorming I Overzicht opleidingen:

Culinaire Passie – Duik de keuken in met Vlaamse topchefs! Het is weer zover! Namen en data zijn bekend voor de 10e editie workshops Culinaire Passie. Droomt u ervan om eens naast een Vlaamse topchef te staan? Grijp dan nu uw kans en volg een van de workshops Culinaire Passie. Verschillende topchefs delen graag hun kennis en passie met u. U duikt met hen de keuken in en geniet van een tongstrelende lunch. Workshop bij een chef: Kobe Desramaults In de Wulf 14/03/2014 Thierry Theys Nuance 17/03/2014 Michaël Vrijmoed Vrijmoed 22/05/2014 Workshop rond producten: Filip Claeys De Jonkman - De Noordzee op uw bord 24/03/2014 Victor Dilewyns & Hilaire Spreuwers Brouwerij Vicaris & BitterZoet Leven in de brouwerij 01/04/2014

Junko Kawada Ko'uzi - Sushi by Junko 02/06/2014

Leermeester in de horeca – Basiscursus

17 en 24 maart

Gent

Cocktails - Level 1

17 maart

Leuven

Moderne etiquette

17 maart

Leuven

Big Green Egg en alto-Shaam

17 maart

Merelbeke

Creatief met chocolade - Level 1

17 maart

Mechelen

Theesommelier

18 en 25 maart

Leuven

Bar basics

18 maart

Antwerpen

Barista - Level 2

18 maart

Lummen

Messen correct slijpen en afwetten

18 maart

Hasselt

Inleiding in yield management

19 maart

Genk

Zuiderse keuken - Italië - Pasta

19 maart

Brugge

Creatief met chocolade - Level 2

20 maart

Brugge

Bar basics

24 maart

Brugge

Cocktails - Level 1

24 maart

Antwerpen

Barista - Level 2

24 maart

Dendermonde

Nieuwe kooktechnieken in de gastronomie

24 en 31 maart

Hasselt

Wijnkunde - Zuid-Afrika

24 maart

Leuven

Barista - Level 1

25 maart

Rotselaar

Desserten op bord - Nieuwe technieken

25 maart

Merelbeke

Belgische klassiekers in een modern jasje

25 maart

Hasselt

Barista - Van koffieboon tot degusteren

25 maart

Oostende

Financieel beleid

25 maart en 1 april

Hasselt

Commercieel onderhandelen

25 maart en 1 april

Antwerpen

Maak snel uw keuze, de plaatsen zijn beperkt! Bovendien kunt ook weer stages volgen bij een selectie van chefs.

Leiding geven

25 maart en 1 april

Gent

Motivatie van medewerkers positief beïnvloeden

25 maart en 8 april

Antwerpen

Correct coachen, minder verzuim

26 maart

Kortrijk

Ontving u de brochure niet in uw bus? Check de inhoud van de workshops en stages op http://www.fanvanhoreca.be/nieuws/ CulinairePassie

De eerste 21 dagen als nieuwe leidinggevende

26 maart

Antwerpen

Belgische klassiekers in een modern jasje

26 maart

Gavere

Excel - Instapmodule

26 maart

Oostende

Yield management - Optimaal rendement uit elke hotelkamer

26 maart en 2 april

Genk

Voor wie? De workshops zijn enkel toegankelijk voor werknemers in de horeca (PC 302).

Inleiding tot sociale media - Facebook voor beginners

27 maart

Gent

Zelfmotivatie

27 maart

Brugge

Cocktails - Level 2

31 maart

Antwerpen

Inschrijven? Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook achteraan de brochure naar Horeca Vorming Vlaanderen, Anspachlaan 111, bus 4 - 1000 Brussel OF per mail naar vormingvlaanderen@horeca.be OF per fax naar 02/513 66 67.

Inleiding tot sociale media - Facebook voor beginners

31 maart

Leuven

Word - Opmaken van prijslijsten en aantrekkelijke dagmenu’s

31 maart

Leuven

Brandbestrijding

31 maart

Roeselare

Fijne patisserie

31 maart en dinsdag 1 april

Leuven

Tapas

1 april

Gavere

Cocktails - Level 2

1 april

Gent

Ergonomie

1 april

Antwerpen

Creatieve slaatjes

2 april

Hasselt

Efficiëntie in de keuken - Goed georganiseerd

2 april

Antwerpen

Je telefoongesprek is je visitekaartje

2 april

Leuven

Creatief met chocolade - Level 3

3 april

Brugge

Voor meer informatie bel 02/513 64 84.

Deze opleidingen zijn georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers wiens werknemers hier ook gebruik van maken. Meer info op vormingvlaanderen@horeca.be of ➜ www.fanvanhoreca.be

Uw VeiligheidsSpecialist 22

22

www.Urimat.be c e Dryers € www.EcoDryers.eu R O

Urinoirs Zonder Water, Zonder Geuren, Ecologisch & Economisch

Professionele VideobewakingsSystemen voor de juiste Prijs nu in Full HD !!! +32.2.420.15.90

Stand 3e17

www.Easy2watch.be

+32.2.421.01.31

Stand 3bc3

Your Third Millenium’s handDryer from 399,00 exVAT


➜ I P.18 ➜ I thema I

Terras op maat van de zaak Een uitbreiding voor uw zaak bij elk weer

Terrastips: – Geef de klant ongeveer 2m2 ruimte en ook het bedieningspersoneel voldoende plaats tussen stoelen en tafels om vlot te kunnen bewegen. Met een hellend vlak is het terras toegankelijk voor iedereen. – Ga voor tijdloos en praktisch en stem de tafelbladen af op het zitmeubilair. Vermijd schreeuwerige kleuren en houd de kleur van de tafels sober. Ook te lichte kleuren worden beter gemeden. Kies voor een praktisch onderstel met regelbare voetjes. Vervang de gummies van de stoelen en de draaivoetjes van de tafels regelmatig. Om diefstal te vermijden, zijn antidiefstalogen waar een stevige kabel aan kan worden bevestigd, zeker de moeite waard. Voor een plaatje dat volledig klopt, stemt u de terrasinrichting af op de architectuur, sfeer en kleur van uw gevel. – Een degelijke terrasoverkapping is waterdicht, kan volledig en snel worden afgesloten bij koud weer, te felle zon of briesje (indien uw gemeente dit toelaat) en kan geopend worden bij een aangenaam zonnetje. Zo wordt de capaciteit van de zaak uitgebreid bij om het even welk type weer. Zorg voor een balans tussen een zonne- en schaduwterras. – Denk na over de plaatsing van de deur om tocht te vermijden. – Comfortabele, kwaliteitsvolle stoelen met gesloten rug om tocht in de rug te vermijden. Het zitcomfort op het terras is minstens even belangrijk als in de zaak zelf. Kies ook voor waterproof meubilair en bekleding. – Zorg ervoor dat cruciale onder­ delen vervangen kunnen worden. – Is uw terras niet zichtbaar van de straatkant, maak er dan reclame voor via een stoepbord.

Het terras blijft een onderdeel van het totaalconcept van de zaak en straalt, indien goed uitgerust, standing uit. De focus ligt op personalisatie: het terras kan volledig op maat van de zaak worden afgestemd. Investeren in een aangenaam terras rendeert: het terras nodigt uit en lokt nieuw cliënteel en breidt tegelijkertijd de capaciteit van de zaak uit gedurende het hele jaar. De grootte en inrichting van het terras laat u het best afhangen van de capaciteit van de keuken en de service, maar ook van de richtlijnen van uw gemeente of stad. Die bepalen wanneer een terras mag worden gebruikt en opgebouwd. In veel steden mag een terras niet volledig afgesloten worden en/of moeten ze allemaal uniform zijn. Sommige steden laten overkappingen enkel toe wanneer ze volledig open kunnen (dak, voor- en zijkant) Elders zijn enkel zonneschermen of knikarmschermen toegelaten. Houd rekening met de brandveiligheid op een terras.

Een stabiele zweefparasol ziet er niet alleen goed uit, hij houdt zowel de zon als de regen tegen bij stevige wind Terrasoverkapping De licht gedateerde traditionele overkapping met een zeil dat op- en afrolt op een doekbuis verliest terrein en wordt tegenwoordig steeds vaker vervangen door terrasoverkapping waarbij het doek opvouwt in plooien. Ook populair is het gemotoriseerd lamellendak waarbij de lamellen kunnen worden georiënteerd naargelang de stand van de zon. Dergelijke overkappingen kunnen veel grotere afmetingen aan dan de klassieke overkapping: ze gaan tot 13 meter breedte en 9 meter uitval voor een doekzonwering. Grote overkapafmetingen worden steeds geliefder. Het doek bestaat uit één deel waardoor tussengoten en eventuele waterinfiltratie overbodig worden. Als materiaal

wordt steeds vaker geopteerd voor pvc-doeken. Die zijn niet alleen uv-bestendig maar garanderen ook een perfecte waterdichtheid en hebben een langere levensduur dan acryldoeken. Doordat ze kunnen worden afgespoten met een hogedrukreiniger zijn ze gemakkelijker te onderhouden. Ook aluminium en houten lamellen zijn een optie. Lichtdoorlatende lamellen laten zich eveneens opmerken: zij creëren meer openheid en licht op het terras. Zowel de doeken als de frames van de overkapping zijn in uiteenlopende kleuren verkrijgbaar. Naar dragers toe is elke sfeer mogelijk: een natuurlijke warme houten uitstraling of een strakke moderne aluminium en inox look. Een stabiele zweefparasol ziet er niet alleen goed uit, hij houdt zowel de zon als de regen tegen bij stevige wind. Onder de parasol hoeft geen rekening gehouden worden met een centrale mast en voet: de hele ruimte onder de parasol blijft vrij. Sommige modellen kunnen 360° rond hun as draaien en brengen zo schaduw precies waar de gebruiker het wil. Vierkante of rechthoekige parasols sluiten beter bij elkaar aan. De materialen bamboe, aluminium, glas en gerecycleerde materialen komen steeds frequenter voor en laten het gebruik van hout dalen. Het onderhoud speelt daar zeker een rol in: een aluminium terrasoverkapping vraagt nauwelijks onderhoud, terwijl een houten constructie toch regelmatig een lik verf kan gebruiken. Bamboe is een interessant nieuw materiaal: heel sterk, windresistent en milieuvriendelijk. Zonnezeilen en meubilair Zonnezeilen hebben vooral een zonwerende functie, maar geven tegelijkertijd extra cachet aan de zaak. Ze bestaan in verschillende vormen en afmetingen (zelfs meer dan 100 m2) en kunnen zowel elektrisch als manueel bediend worden. Qua innovaties zijn hoge statafels interessant. Ze nemen weinig plaats in beslag, er kunnen veel mensen rond staan (of eventueel zitten) en kunnen

INSIGHT OUT

– Scheid de zone van de nietrokers af van die van de rokers zodat het terras niet het unieke territorium is van de roker. – Plaats het terras waar de klant geen last heeft van geurhinder en lawaai. Blijf dus indien mogelijk uit de buurt van de afvalcontainers en de keuken. Geluiddempende materialen (planten, tapijten...) helpen overlast door de klanten voorkomen. Lore D’hont

Enjoy your garden

from your G-Pod & Nomad Concept! www.insight-outgardens.com - +32 (0)486 23 71 72


➜ I P.19

het hele jaar door blijven staan voor de rokers. Een combinatie tussen grote en kleine tafels is praktisch. Ronde tafels zijn gezellig maar minder handig bij grote groepen. Tafelbladen in volkern zijn aan een opmars bezig. Volkernbladen kunnen volledig op maat gemaakt worden en bestaan uit onder druk samengeperst hout met een kern van fenolhars doordrenkt papier. Het is een bijzonder hard materiaal, hittebestendig, krasen vochtbestendig. Perfect voor buitenshuis dus. Voor kleinere terrassen kunnen schermen met plaatsbesparende geïntegreerde bank of bloembak interessant zijn. Verlichting en verwarming Uplighters laten zich steeds vaker spotten: hierbij schijnt de lichtbron op een (gewoonlijk wit) doek. Ook sfeerverlichting in de vorm van lichtkubussen en -ballen en led-verlichting die op de sfeervolle glazen of houtcomposiet onderkant van het scherm is gericht, doen het goed. Draaibare en kantelbare

Laat

uw

inbouwspots in alle mogelijke RALkleuren zijn een optie. Tijdens frissere periodes komt de variant met ingebouwde infraroodwarmtestraler goed van pas. Via de schakelaar krijg je in een mum van een tijd een stralingsbereik van 16 meter. Er zijn tal van verwarmingsmodules op de markt, die aan het plafond, de zijkant of de parasol kunnen worden gehangen of op zich kunnen staan. Denk vuurkorven, buitenhaarden en bio-ethanolvuurtjes. Bij sommige buitenhaarden is het vlammenspel langs alle kanten zichtbaar. Kies voor modellen met valbeveiliging. Verwarmde stoelen en kussens bieden een meerwaarde. De belevingsmodule die in de terrasoverkapping wordt geïmplementeerd, kan bestaan uit dimbare (RGB) ledverlichting, een quasi onzichtbaar geïntegreerde muziekinstallatie en een geurverspreider. Kabels worden discreet weggewerkt in de

terrasoverkapping of er is de draadloze optie. Alle elementen kunnen in dezelfde kleur worden gelakt. Winterservice Sommige firma’s voorzien winterservice: zij breken het terras terug af en bouwen het na de winter terug op. De inrichting wordt gereinigd en hersteld. In sommige gevallen wordt de terrasinrichting bij de firma gestockeerd, in andere gevallen moet u de ruimte zelf voorzien. Wanneer het terras telkens moet worden afgebroken, zijn stoelen die kort opeenstapelen praktisch om op te bergen. Om tafels die niet inklappen te stapelen, voorziet u bescherming tussen de tafelbladen. Wordt het terras tijdens de winter niet gebruikt, dan is het aangewezen om het doek van de terrasoverkapping in te trekken zodat er zo weinig mogelijk stof op het doek kan vallen. Een beschermhoes voor de parasol(s) gaat slijtage tegen. Lore D’hont

terras leven zonregen bij

en

perm anent of dem on t e e r ba a r zeilstructuren

:

esthetisch

to t a a l c o n c e p t e n sfeervol

functioneel

ve l u m s o p m a a t

lichtdoorlatend on twe rp

e n gin e e rin g i n fo @v e l u m.be  014 717 717 ma de i n be l g i u m

duurzaam re alisatie


De beste frietjes bak je in Risso-frituuroliën!

% 0 0 1 ak sma

Vamix nv • Maatschappelijke zetel: Moutstraat 64 64, B-9000 Gent • Commerciële dienst: Ottergemsesteenweg-Zuid 806 806, B-9000 Gent • Tel. 09 240 17 41 - Fax 09 240 17 94 • www.vandemoortelefoodservice.be

stand 2AB2


➜ I P.21 ➜ I Horeca-lid in de kijker I

‘Kinderen zijn hier koning’

Familiebistro Hestia, terug naar de tijd van toen

verzorgingsproducten. Er is zelfs een ‘oepskast’ met kleertjes voor als de kleintjes een ongelukje hebben en de ouders geen, of te weinig, nieuwe kleren hebben meegenomen.”

Anneke Provoost: “We hebben hier geen tv of videospelletjes, ook geen speeltuin of ballenbad. Wat we wel hebben, is allemaal speelgoed van vroeger.” © Michael De Lausnay

In augustus vorig jaar opende Anneke Proost de familiebistro Hestia, midden in de Kempische natuur. In een bijna driehonderd jaar oude hoeve brengt Anneke haar liefde voor kinderen, dieren en huiselijke gezelligheid tot leven. Hoewel kinderen op nummer één staan, worden volwassenen hier net zo goed vertroeteld.

aandoet, blijkt uit de gigantische open haard waar de vlammen gretig aan de houtblokken likken. Het zicht van de knisperende haard alleen al vult de zaak met een warme gloed. De huiselijke gezelligheid komt ook overal in terug, van de antieke meubels tot de grote stamtafel, de stampvolle boekenkasten en de clubfauteuils bij de open haard…

Hoewel Anneke voor het eerst een eigen zaak heeft, overspant haar horeca-ervaring intussen meer dan twintig jaar. “Door een speling van het lot ben ik na een opleiding als kleuteronderwijzeres in de horeca beland. Een sector waar ik altijd heel graag in heb gewerkt. Hoewel ik in loondienst werkte, ging ik er altijd voor alsof het mijn eigen zaak was. De overstap naar een echte eigen zaak was dus niet zo vreemd. Het idee om professioneel iets met kinderen te doen, liet me ook niet los.” Meer dan vijf jaar geleden besloot Anneke haar droom van een superkindvriendelijke familiebistro om te gaan zetten in werkelijkheid. Hierop volgde een lange zoektocht naar de juiste locatie. Toen ze op de Heihoeve stootte, een Kempische hoeve uit de vroege achttiende eeuw die al eerder als horecazaak was uitgebaat, hakte ze de knoop door.

Bij Hestia wordt ervoor gezorgd dat de ouders gezellig samen kunnen ontspannen terwijl ze weten dat de kinderen veilig en wel aan het spelen zijn in een van de speelkamers, binnen of buiten, of in de tuin

Paradijs van rust Anneke doopte haar zaak Hestia naar een Griekse godin: “Hestia is de oudste zus van oppergod Zeus. Ze is in de eerste plaats de godin van het huiselijke haardvuur. De Grieken geloofden dat waar geen open haard is, er ook geen gezellige, huiselijke samenleving mogelijk was. In bredere zin staat de godin dus voor alles wat met het huiselijke, het familiale, het kindvriendelijke, gastvrijheid en gezelligheid te maken heeft. In feite staat ze voor alles wat ik in deze familiebistro tot leven wil brengen.” Dat Anneke haar huisgodin alle eer

Kindvriendelijk ten top Het wordt duidelijk dat Anneke een weloverwogen filosofie heeft voor haar bistro: “Gezinnen met jonge kinderen hebben de dag van vandaag te maken met heel veel stress en tijdsdruk. Meestal werken beide ouders voltijds, waardoor ze elkaar en de kinderen niet zo veel zien. Wanneer ze dan in het weekend vrij zijn, voelen ze zich schuldig als ze de kinderen bij een oppas moeten achterlaten om zelf met hun tweeën wat te kunnen ontspannen. Met als gevolg dat de kinderen wel tijd en aandacht krijgen maar dat er geen tijd overblijft voor de ouders zelf.” Bij Hestia wordt ervoor gezorgd dat de ouders gezellig samen kunnen ontspannen terwijl ze weten dat de kinderen veilig en wel aan het spelen zijn in een van de speelkamers, binnen of buiten, of in de tuin. “Ouders hoeven zich hier nergens druk om te maken. We hebben alles in huis om hun kinderen te animeren en nog veel meer. Zo is er een ruimte voorzien voor babyverzorging, inclusief alle mogelijke

Over spelletjes en beestjes De kinderen worden aangemoedigd om creatief samen te spelen en hun fantasie te doen werken. Annekes opleiding als kleuteronderwijzeres komt hier natuurlijk goed van pas. “We hebben hier geen tv of videospelletjes, ook geen speeltuin of ballenbad. Wat we wel hebben, is allemaal speelgoed van vroeger. Wat kinderen heel erg aanspreekt omdat ze dit vaak thuis niet hebben.” Anneke houdt zich meestal zelf met de kindjes bezig. Er worden verhaaltjes verteld, er wordt getekend, geknutseld… Verder is er ook een grote tuin met buitenspeelruimtes, een indianendorp en heel veel dieren. “Naast kinderen hou ik heel veel van dieren. We hebben hier dan ook pony’s, meer dan 40 kippen, eenden, konijnen, geitjes… Veel kinderen zijn hun voeling met de natuur kwijtgeraakt. Ze kennen deze dieren alleen nog maar van tv. Ze vinden het daarom enorm leuk om de dieren hier in het echt te zien. Het is hier nog geen kinderboerderij, maar het scheelt niet veel.” Van 0 tot 99 jaar Grappend zegt Anneke dat ze een familiebistro heeft geopend voor mensen van 0 tot 99 jaar. “Iedereen is hier welkom, ook mensen zonder kinderen. Hoewel de hoofdruimte en de kinderruimtes met elkaar verbonden zijn, zit er toch een voldoende buffer tussen zodat de gasten in de hoofdruimte vaak niet eens merken dat de kinderen zich intussen heel goed vermaken. Voor de kinderen is het intussen geweldig om te denken dat ze in een ‘afgesloten’ speelkamer zitten waar niemand hen kan zien. Niets is zo plezant voor kinderen om alleen te kunnen spelen zonder dat hun ouders hen constant op de vingers kijken. Zo is iedereen tevreden.” Daarbij is het zo dat buiten de schoolvakanties, woensdagnamiddagen en weekends, wanneer de kindjes naar school zijn, Hestia ook een trekpleister is voor mensen zonder kinderen die komen genieten van de rust en de natuur. “Door de week is het hier eerder een koffiehuisje dan een kinderparadijs met alle wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters... die hier af- en aanlopen. We liggen niet alleen pal in de natuur, vlakbij allerlei wandel-, fietsen ruiterpaden, we mikken ook gericht

op deze doelgroep. Zo hebben we een ruime parking met fietsenstalling en oplaadpunten voor elektrische fietsen maar ook palen om paarden met de teugels aan vast te binden. Mooi detail van Annekes gastvrijheid is trouwens het tiental paar warme sloffen dat aan de deur uitnodigend klaar staat voor de gasten. “Wie hier met koude of natte voeten aankomt van het wandelen, kan hier droge warme sloffen aantrekken en de eigen schoenen intussen laten drogen.” Grootmoeders fruitpap Ook de kaart straalt van gezellige schotels, recht uit grootmoeders keuken. Zo zijn er gehaktballetjes met krieken, beuling met appelspijs, varkensgebraad, rijstpap, koekjestaart… Ook staat er altijd minstens één orgaangerecht op de kaart. “Over orgaangerechten zijn de meningen vaak verdeeld. Omdat slecht één van beide partners het graag heeft, komt het thuis bijna nooit op tafel. Vandaar zijn veel gasten blij om hier toch weer die smaken van vroeger te kunnen proeven.” Daarbij is de kaart ook heel kindvriendelijk. Er is zelfs verse fruit- en groentepap. “Ik gaf al aan dat ouders onbezorgd naar Hestia kunnen komen met hun kinderen, zelfs de allerjongsten. Vandaar zorgen we ook voor lekkere papjes die à la minute vers worden bereid.” Alle dagen open Familiebistro Hestia is alle dagen van de week geopend. Met 80 zitplaatsen binnen, 125 buiten, een feestzaal voor 60 personen en uiteraard de

kinderanimatie, is dit geen zaak die je alleen kunt doen draaien. “Er zijn twee koks voltijds in dienst. Verder doe ik de zaal en de kinderanimatie, waarbij ik bijgestaan word door extra’s. Het is echter wel de bedoeling dat er iemand voltijds bijkomt voor de zaal.” Mensen blij maken Er worden kosten noch moeite gespaard om de gasten een bijzondere ervaring te geven bij Hestia. “Alle feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen doen we iets speciaal voor de kinderen. Met Sinterklaas was er bijvoorbeeld een zwarte piet op het dak geklommen om zakken met mandarijntjes door de schoorsteen te gooien en de kindjes binnen zo te verwittigen dat de sint met zijn paardenkoets in aantocht was. De blikken van de kindjes toen ze die zakjes door de schouw zagen vallen… Onbetaalbaar!” “Horeca is een harde stiel die veel uren vraagt. Als je het niet met hart en ziel doet, hou je het niet vol. Ik word gelukkig door mensen blij te maken. Kindjes die met lachende gezichten vertrekken, of zelfs boos worden als ze moeten vertrekken, daar doe ik het voor. Een oma die belt om te vragen of er nog een tafel vrij is met de feestdagen voor de hele familie omdat de kleinkinderen alleen maar naar hier willen komen. Dat is echt het mooiste compliment dat je kunt krijgen.” Hestia, Strandweg 3, 2275 Gierle, tel. 014/61 15 61 Willem Bonneux

Zummo Het unieke perssysteem van Zummo. De Zummo sinaasappelpersen worden gekenmerkt door het unieke “hand made” perssysteem. Dit systeem is uniek vanwege de uitstekende smaak, het optimale rendement, de hoge kwaliteit, de betrouwbare werking, de logische bediening en de eenvoudige reiniging. Ontdek het zelf!

T +31 30 608 41 41 - M 0476 76 13 16 - www.woertman.be - info@woertman.be


innovatie

in dienst van

de horeca Prijslijsten en menu’s opstellen

Beheer van bestellingen

Kassasysteem

Betalingen ontvangen

NIEUW Worldline gaat in zee met POSiOS om uw horecazaak een totaaloplossing te bieden. De POSiOS applicatie voor tablet en smartphone zal – in combinatie met elektronisch betalen – de manier waarop u werkt ingrijpend veranderen.

Kom onze verschillende Resto Box-formules ontdekken tijdens Horecatel in het WEX in Marche-en-Famennes, van 9 tot 12 maart 2014, stand 2d17. Of bel ons op 02 727 70 00.


➜ I P.23 ➜ I zoekertjes I

zoeker t plaa tsenj?e

www.h

TE HUUR: centrum Antwerpen. Instapklaar restaurant/brasserie 30 à 50 cts. Volledig ingericht met hi-tech keuken op ster-niveau. Geen overname en investering nodig, maar enkel voor talentvolle en ambiteuze kandidaat. 0475/24.01.85 of dirkdk@live.be Over te nemen – Brasserie Restaurant (omwille van gezondheidsredenen). Volop in bedrijf. Zeer bekend uithangbord. Zeer goede ligging aan de grens van het zuiden van Brussel. In vlaamse regio. Volledig ingericht – Tuin – Terras – Parking – Banketzaal. Personeel ter plaatse indien gewenst. Vele uitbreidingsmogelijkheden. Inlichtingen : tel. 0476/841.501

Ga na

orecav ar laand eren.b zoe e/ en vul kertjes HET

Over te nemen wegens nieuwe uitdaging! Restaurant Brasserie Le Bord’Eau. Goed draaiende zaak met verwarmd en overdekt terras 96 zitplaatsen. Prachtige ligging met zicht op strand en zee. Inlichtingen 0476/64.44.21

formu

lier in .

TE KOOP wg stopz: vaatwasmach. op voet LASA LS4:€600, glazenwasser LASA LB95L: € 300, friteuse/pastakoker op voet: € 200, gasboiler VAILLANT: € 50, kassa CASIO QT 2100: € 100, regio Veurne 0478/661869 TE KOOP B&B (Frankrijk, depart. Somme): 4,5 ha opp., 5 kamers volledig ingericht, 4 paardenboxen, feestzaal, houten chalet (4 pers.om te verhuren), bebouwde opp. 220m2, veranda (4m op 11m), zeer mooi zicht. Meer inlichtingen telnr 00 333 22 90 94 41

Over Te nemen voor 100% v/d Aandelen (bvba) 2040 Berendrecht. Nieuwe zaak met het bekende cliënteel van sportclubs + grote speeltuin (4 000 m²). Eigen parking (60 wagens). Zaal + zomerterras 180 pl. Professionele keuken en inrichting. Tel 0494930999 Overname : Charmant familiehotel met 14 kamers, allen voorzien van toilet en douche. Gezellige bar, vrij van brouwer. Mogelijke uitbreiding restauratie. Aparte ontbijtzaal/vergaderzaal. Woonst met drie slpk. Regio kust. 0473/734473 Over te nemen: gerenommeerd horecabedrijf, sinds +50 jaar, met feestzalen en cateringservice. Schitterende locatie, centrum Vlaams Brabant. Wegens pensoensleeftijd. Netto omzet 2.800.000 eur. Info: 0475/63.79.61 Graag discrete afhandeling GOEDDRAAIEND BRUIN CAFE IN HET HARTJE VAN VILVOORDE MET WOONST EN MET TALRIJKE ACTIVITEITEN, MET GOED UITGERUSTE KEUKEN, OVER TE LATEN WEGENS GEZONDHEIDSPROBLEMEN.

nië ssel en Wallo

ECHO anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla DECEMBER 2009 MaanDElijks s En augustu BEhalvE in juni : MEChElEn afgiftEkantooR vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

Technische

In Horeca Echo van maart leest u meer over volgende onderwerpen:

l en Wallonië

.Ca Vlaan nisaties Ho.Re

psorga bij de beroe

➜ Bedrijven met

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis

!

len worden bestraft

vele arbeidsongeval

Pagina 5 ding Het concurrentiebe Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips

Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis ordeel! - neem uw ledenvo ➜ Eco-cheques

8 Pagina 7 en nen teksten 2009 Index versche

g bijhouDen! ktijDRegeLin rg en Sociaal Fonds en iSteR VooR WeR naar het Waarbo Aan deze e gebeuren. nieuwe aangift tijdregi-

naar het sociaal

secretariaat.

Een praktir in te vul-

om dit registe bovendien een in de horeca sche toelichting aangifte wordt r zelf. Voor extra’s gedimona gekt op het registe eld. In de Full a- aangifte te len werd afgedru stratie gekopp specifieke dimon nisch. de horeistratie electro toegelicht in beurt deze tijdsreg r bij te beuren. Zoals aangifte r heeft dient een registe de electronische maand oktobe De werkgever nD.w.z. dat bij hte ca echo van de plaats waar gelege tussen de als het verwac ur iedere keuze op de beginu houden gezowel het de werkgever Dimoaangegeven. worden tewerk a en de Light erknemers moeten worden r heidsw Dimon einduu Full zgn. register gevoor een forfaiien moet dit dimona wordt die opteerden steld. Bovend Aan de Light d. Het dit na. Werkgevers In i bewaar eld. jaar worden of vanaf 1 januar istratie gekopp durende vijf taire tijdsreg de dimona Light, een gemakkelijk kken van 5 op de dimona tijdsblo zich naar men register dient systeem koopt n zodat 2010 overstappen org Echo oktoplaats te bevinde verder horeca van het Waarb toegankelijke of  uur. (zie inspectie s’ op Light ontvingen om van de sociale ‘actuele dossier een uitnodiging de ambtenaren ber, of de rubriek van neen Sociaal Fonds ling ). ik kennis kunnen avlaanderen.be voor werktijdrege er op elk ogenbl www.fedhorec erjaar een register Hettoe. nieuwe systeem van de ecocheque r wordt per kalend Op de Belgische men. Dit artikel licht marktHet zijnregiste volgende cahet kalente bestellen. staat voor kwam een dubvoor FSC

➜ I actueel I

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS, VeRVoLg.

Investeringssubsidies voor vergunde hotels en gastenkamers

De subsidiabele uitgaven dienen betrekking te hebben op: – investeringen in bouw, renovatie en inrichting van sanitair dat toegankelijk is voor de logerende toeristen (natte cel

Horeca Echo

deren, Brusse

aangesloten fiche voor leden

Reg Dimona Light?dient een

Na inspanningen van Horeca Vlaanderen en op initiatief van Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois, zijn er ook voor 2014 en 2015 terug investeringspremies. In 2014 en 2015 verleent Toerisme Vlaanderen investeringssubsidies aan o.a. vergunde hotels en vergunde gastenkamers.

Nieuw ingerichte brasserie (met vele mogelijkheden) aan het station in Leuven, met mogelijkheid tot 70 zitplaatsen en 25 op het terras. De zaak is direct beschikbaar, AB Inbef pand en prijs bespreekbaar. Enkel mobiel contacteren 0496/470494

Mooi en nieuw restaurant over te nemen wegens gezondheidsredenen. Met pijn in het hart moeten wij het laten gaan, enkel ernstige kandidaten graag. Regio Dendermonde 0499/333726. In alle discretie dit uit respect voor onze klanten dank u

en haar toebehoren (technische uitrusting)), waarbij nieuwbouw enkel op een openluchtrecratief terrein in aanmerking komt voor subsidiëring, met als bijkomende voorwaarde dat het verplicht toegankelijk is voor personen met een handicap. – investeringen in kindvriendelijke infrastructuur en aanleg en inrichting van sport en spel om de kindvriendelijkheid te verhogen, op voorwaarde dat het gaat om investeringen in onroerende goederen of goederen die onroerend zijn door bestemming.

– investeringen in wellnessfaciliteiten geïntegreerd in de logiesexploitatie Het indienen van de aanvragen kan vanaf 1 februari 2014 tot uiterlijk 1 juli 2014 en volgend jaar vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli 2015. Alle informatie over de oproep 2014 en 2015 en de te volgen procedure is beschikbaar op volgende website: ➜ www.toerismevlaanderen.be/ logiessubsidie

- Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor het woonwerkverkeer vanaf 1 februari 2014 - tip: indienen jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - FAVV-weetjes - Vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor kmo's - Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 januari 2014 - Verhoging forfaitaire daglonen; - Recht op outplacement uitgebreid - Beëindiging van een contract van bepaalde duur

Forest Stewardship Counreeds uitvoerig aan bod in de ishol evenwetegorieën D.w.z. dat u van producten bijgehouden. met ecolabel registe dientstaat voor De dimona Light cil. rPEFC nische reca Echo ver van de maanden september Program for the Eneen nieuw Naastendeze electro beschikbaar: die door een werkge derjaar 200 bele aangifte. Elke werknemer r voor dorsement of Forerst Certification. november. um 2 opHieronder vindt u het ook . een zgn. registe Dit tweede tissuepapierproducten, gedurende maxim aan te vragen kopieer- en aangifte dient uit de horeca zijn niet gouvernementele, onafhankelijdeel bijgehouden. vanwordt de lijst van ecologische producgesteld ng te worden grafisch papier, verf dagen tewerk en vernis voor bin- en van werktijdregeli dit regiseenvolgende be-ecocheques ke organisaties ten. tLet vanop, merkt en afzonder winstoogmerk die bijhoud gewaar nkoms kunnen correct enkel overee nenhuis, harde Het niet rd Dit register wordt l vloerbekleding, bodemmet een arbeids tot tionnee doel hebben het verantwoorde bosberg en Sociaa gebruiktnkomst Waarboverbeteraars bovendien gesanc producten en het dienwordt door een arbeidsoveree worden voorgelever d of ter el duur en groeimedia, machinepaalde heervoorde de gegevens werk is op deze het RSZvia certificering te bevorderen. sten opgenomen lijst. Als . uHet jk omschreven het verlies van als bevatafwasmiddelen, met adFonds Horeca en handafwasmidde van r voor een duideli len, dimona de Light mer of extra. ecocheques toekent begin- en einduu hetuw werknewerkgever aan verbonden aan allesreinigers, tot van de extra, € 875 een gelegenheids de pauzes... wasmiddelen voor textiel, Deze certificeringsystemen garanderen werknemers bent u verplicht de ies, geldboetes van de duur van ministratieve textielproducten de prestat werknencties strafsa t uit een , televisies. werkhet hout afkomstig is van duurzaam ien zijn ookdat mersnheids te informeren register bestaa over een gelege uit het deblad inhoud € 6250. Bovend van Ieder s. De dimona voor per urbare dubbel dag en beheerde bossen. Ze dragen bij tot per lijst. (zie ook www.fedhorecav t steedsdeze stopmogelijk. laan-uitscheUiteraard origineel en twee n behaalden nemer gebeur niet al de producwaarop teruggezonde zetting van de ontbossing en het elke dag rubriek voor deren.be actuele behoud dossiers) dienen te wordenten uit deze Deze prestatie. M.a.w. categorieën een ecolabel. een moet t van de biodiversiteit door de ies verrich illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden een extra prestat  over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat hij aankoopt en kan hij het europese ecolabel die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening

houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijk e producten.

Vi. bevordering van aandacht voor de

natuur

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam

geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be.

Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRe mie aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremi e aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaars premie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De hoReCaSeCtoR? Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsni veau. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdr agen geldt deze verplichting niet.

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeLijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

6 7

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en FED. Ho.Re.Ca Wallonië.

➜ I nieuwe leden I

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in januari 2014 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca:

Antwerpen, Hopper - Antwerpen, De Jologie - Avelgem, Ter Biechte - Avelgem, The Kelly - Beernem, De Zevende Hemel - Beerse, De Klepel (Taverne) - Blankenberge, Jamboree (Camping) - Blankenberge, D' Herberghe Brasschaat, Ruiterhal (Cultureel Centrum) - Bredene, Park D'heule - Brugge, Lokkedize (Café/Rest.) - Brugge, Kings Club (Rest/Café/Snooker) - Brugge, Lindenhove (Café/Brasserie/Tea-R.) - Deurne (Antwerpen), Tip Top (Traiteur) Dikkelvenne, Roxx Dine & Event Lodge - Eeklo, 't Voske (Broodjesbar) - Geel, De Wolwinkel - Genk, Tvl Café - Gent, Take A Bite - Gent, Hof Van Herzele (Brasserie) - Gent, Il Mezzogiorno - Gent, Per Bacco - Gent, Le Baccanti - Gent, 't Hamburgertje Haacht, 't Goe Gedacht (Brass./Eetcafé) - Herenthout, Van Der Linden Maria - Hofstade (Bt.), Engelentijne (Brasserie) - Hombeek, Baron Van Zon (Brasserie) - Hombeek, De Neus - Kortenberg, Oude Abdij Kortenberg (Bezinningscentrum) Laakdal, De Vier Wegen - Leuven, The Cube Hostel - Leuven, Charly's - Leuven, Wabi Sabi Sushi Bar - Leuven, Thai House - Leuven, La Filosofia - Lichtaart, Torenhof - Lommel, Cuchara - Londerzeel, Diepvennen (Camping) - Maaseik, Dolce Vita Maasmechelen, Linda (Frituur) - Maasmechelen, Van De Velde Christophe - Merchtem, Stijn Van Lier Catering - Merksplas, Den Bareel (Broodjes/Snacks) - Mol, Hummingbird (Café/Bar) - Mol, Oostappen Vakantiepark Zilverstrand Mol, Casa Fraquelli - Oedelem, 't Zwarte Veld (Rest./Brass./Tea-R./Feestz.) - Oedelem, 't Friet-Uurtje - Oedelem, De Kiosk (Rest./Tea-R.) - Oostende, Hof Ten Hullenhove (Vakantiehoeve) - Oostende, Marina - Oostende, Histoires D'o (Brasserie) Orsmaal, Den Ors - Reningelst, Sint-Joris (Café/Feestz.) - Rijkevorsel, Supreme Oriental - Rijkevorsel, Huiskamercafe De Villa - Rijkevorsel, 't Goe Gevoel (Broodjes/Snacks) - Schoten, Zorgcentrum Hof Van Schoten - Sint-Denijs-Westrem, KTC Sint-Denis Sint-Lievens-Houtem, De Gouden Leeuw - Sint-Truiden, Coco Pazzo - Sint-Truiden, Royal - Sint-Truiden, Den Biechtstoel - Sint-Truiden, Breesch - Sint-Truiden, Limone - Stabroek, Wouter (Brasserie) - Vichte, Beukenhof - Vorst-Laakdal, De Kroon Vrasene, Amigo (Rest.-Trait.) - Waregem, Labierint (Brasserie) - Watou, Het Brouwershuis (B&B) - Westerlo, Diverso - Westouter, Berg En Dal (Rest./Brass./Snooker/Mini-Golf - Westouter, De Vaderlander - Wetteren, Intermezzo Wondelgem, Den Engel (Eetcafé) - Zelzate, Koffiehuis Doppio - Zelzate, Bristol - Zonhoven, Brasserie Kiewit

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen

Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.horecavlaanderen.be (klik op ‘lid worden’) Of word vandaag nog lid:

Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Roland Rosseel, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Tonny Verhaeghe, Leo Vernimmen

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 info@horeca.be www.horecavlaanderen.be

➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Sabamkorting ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij ISPC ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij HANOS ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij Metro ➜ Voordeeltarief op CCD betalingen bij Europabank ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen

Verantwoordelijke uitgever André Descheemaecker

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector. Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage*: Geen personeel: € 100 1 tot 4 voltijds equivalenten: € 160 5 tot 9 voltijds equivalenten: € 220 10 tot 19 voltijds equivalenten: € 300 20 tot 49 voltijds equivalenten: € 400 50 of meer voltijds equivalenten: € 1.200 * 100% fiscaal aftrekbaar Nog geen lid van uw beroepsvereniging? Sluit u dan vandaag nog aan bij Horeca Vlaanderen!

Bent u momenteel nog niet aangesloten bij Horeca Vlaanderen?* Schrijf dan vandaag nog uw lidmaatschapsbijdrage over op rekeningnummer BE78 7350 1047 6186 en schrijf in de mededeling uw e-mailadres.Wij zullen dan snel contact met u nemen. * Krijgt u wel maandelijks de Horeca Vlaanderen Krant maar niet de Horeca Echo? Dan bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen.

Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


De perfecte pint kunnen wij niet tappen ...

maar wij kunnen wel uw zaak beschermen zodat u zich kan focussen op uw werk. Bij Rentokil weten we dat elke sector specifiek is en dat we onze aanpak voor ongediertebestrijding moeten aanpassen aan de behoeften van onze klanten. Daarom werken wij samen met u aan een professioneel plan op maat zodat uw zaak optimaal beschermd is en u problemen met ongedierte kunt voorkomen.

Neem vandaag nog contact op met uw specialist in ongedierte. www.rentokil.be/horeca 0800 20 360 Van expert tot expert

9000 5774  

Horeca Krant n°54 maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you