Page 1

Jaarboek - annuaire 2017 - 2018

Belgian Maintenance Association vzw-asbl


Inhoudstafel • Contenu Inhoudstafel • Contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Voorwoord van de voorzitter Johan De Coster • Un mot du vice-président Johan De Coster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 Voorwoord van de vice-voorzitter Claude Schuler • Un mot du vice-président Claude Schuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 Voorwoord door Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS • Avant-propos de Wim Vancauwenberghe, directeur de la BEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15 Over BEMAS • Sur la BEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-25 Voordelen voor leden • Avantages pour les membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-29 Het BEMAS-team • L’équipe BEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33 Visie en missie • Vision et mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Het bestuur van BEMAS • L’administration de la BEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Opleidingsaanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Opleidingscylcus Maintenance & Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Opleidingen rond het thema Reliability Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Opleidingen rond het thema Shutdown & Turnaround Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Certificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Toepassingstrajecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Aperçu des formations en français organisées par la BEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Maintenance Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Reliability Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Ann Van Look & Maxine Frimpong verkozen tot Maintenance Manager van het Jaar 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ann Van Look & Maxine Frimpong élu Maintenance Manager de l’année 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 BEMAS Digital Innovation Award 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-103 Smart Tooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-106 Ledenlijst • Liste des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Adverteerdersindex • Liste des annonceurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Colofon • Colophon Verantwoordelijke uitgever • Editeur responsable: Wim Vancauwenberghe, directeur BEMAS Maatschappelijke zetel • Siège social: BEMAS, Belgian Maintenance Association vzw - asbl, Bld. A. Reyerslaan 80, B - 1030 Brussel Correspondentieadres • Adresse de correspondance: BEMAS Kantoor Vlaanderen: Derbystraat 33B, 9051 Sint-Denijs-Westrem - tel.: +32 9 221 14 19. www.bemas.org - info@bemas.org - fax: +32 2 403 08 29 - BE 0438.509.878 Realisatie en lay-out • Realisation et lay-out: Elma Multimedia bvba, Generaal de Wittelaan 17A, B - 2800 Mechelen, Tel. +32 15 55 88 88, Fax. +32 15 55 88 40, info@elma.be, www.elma.be


sustainable innovative secure efficient work lean cost-effective

Together we make things happen

LEADING INDUSTRIAL COMPANIES IN BELGIUM SAVED 12 MILLION EUROS IN 2016! ERIKS, your multi-product specialist, offers a wide range of high-quality mechanical engineering components and associated technical and logistics services. Due to our TCO2 concept leading industrial companies in Belgium generated last year a saving of 12 million euros! Contact us via TCO-partnership@eriks.be to find out more about the TCO2 concept


Voorwoord van de voorzitter 2017 is een zoveelste mijlpaal geweest voor onze associatie. Ter gelegenheid van de 20ste editie van de verkiezing van de Maintenance Manager van het Jaar hebben we eindelijk een vrouwelijke laureaat, zelfs 2. Maxine Frimpong en Ann Van Look van BASF Antwerpen zijn terecht de fiere winnaars van deze prestigieuze prijs. De feestelijke avond was op het niveau van de 5 geselecteerde kandidaten. Ik ben zeer blij te zien dat onze vereniging zo levendig is. Mijn dank gaat dan ook uit aan al degenen die ons gesteund hebben en deze avond tot een succes hebben gemaakt. Daarnaast hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Onze opleidingen lopen als een trein en worden door de deelnemers heel hoog gewaardeerd. Zeker de opleidingcyclus rond Maintenance & Asset management is elk jaar volgeboekt. 2018, een BEMAS Grand-cru jaar! Na 10 jaar hebben we weer de opportuniteit om Euromaintenance te hosten. Degenen die zich de vorige editie herinneren kunnen u bevestigen dat het een must is voor elke maintenance technieker en manager om hierop aanwezig te zijn. Het congres zal plaatsvinden van 25 tem 28 September 2018. In die 4 dagen worden er 100 presentaties gegeven (in 4 parallelle sessies), vinden er workshops plaats en worden bedrijfsbezoeken georganiseerd. Reserveer deze data nu al in uw agenda! Ik wil ook gebruik maken van dit voorwoord om Wim en het ganse BEMAS team te bedanken voor de wijze waarmee ze dagelijks zoveel werk verrichten.

Mijn appreciatie gaat ook uit naar de leden van de Raad van Bestuur en de vele vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd opofferen om onze vereniging te ondersteunen. Ook onze Sponsors ben ik zeer dankbaar. Zonder hen kunnen we onze leden zeker niet dezelfde goede services leveren. Tenslotte wil ik ook alle leden bedanken die het BEMAS-netwerk vormen en zich samen met ons inspannen voor altijd beter onderhoud.

Johan De Coster Voorzitter BEMAS vzw


ULTRASOON INSPECTIE Optimaliseer uw onderhoudsprogramma met Ultrasound! KLEPPEN

Ontdek lekkages in perslucht- en vacuumsystemen en verhoog de efficientie Inspecteer condenspotten en afsluiters en reduceer het energieverbruik Monitor lagers en spoor lagerproblemen vroegtijdig op om de levensduur te verlengen Luister tijdens het smeren van lagers en voorkom oversmering

CONDENSPOTTEN

Detecteer ontladingen in elektrische installaties en voorkom uitval

BEL UE SYSTEMS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE:

+31 - (0)546 725 125

INSPECTIONS ULTRASONS

Améliorez votre programme de maintenance grâce aux ultrasons !

LAGERS BEWAKING

Identifiez, localisez et quantifiez les fuites d’air comprimé, vide et tous types de gaz Identifiez les fuites de vos purgeurs de vapeurs et vannes afin d’en réduire les pertes énergétiques Ecoutez vos roulements pendant leur graissage afin d’éviter la sur-lubrification Identifiez très tôt les défaillances de roulements Détectez très tôt les problèmes de décharges électriques et amorçages

SMERING

CONTACTEZ UE SYSTEMS POUR UNE DÉMONSTRATION GRATUITE :

+33 - 685 285 184

BEMAS JAARBOEK • ANNUARIE 2017-2018

HOOG SPANNING

LEKDETECTIE

Tel. +31-546-725125 info@uesystems.eu www.uesystems.eu Windmolen 20 7609 NN Almelo The Netherlands


Le mot du Président 2017 a été, une fois de plus, une année importante pour notre Association. Le 20ème anniversaire du Maintenance Manager de l’Année fut l’occasion de découvrir une lauréate, même 2 ! Maxime Frimpong et Ann Van Look de BASF à Anvers sont fières d’honorer ce titre prestigieux. Cette soirée festive a permis de présenter 5 candidates de haut niveau et je suis très heureux de constater que notre Société soit si active dans ce domaine. Mes remerciements vont à tous ceux qui nous ont soutenu et qui ont fait de cette soirée un grand succès ! Nous avons évidemment été très occupés cette année. Nos formations sont appréciées et bien cotées par les participants, surtout le cycle complet sur la Gestion de la maintenance et la gestion d’actifs dont le prochain débutera le 21 novembre en Wallonie. 2018, un Grand Cru pour la BEMAS ! 10 ans après, la BEMAS a l’occasion d’accueillir à nouveau Euromaintenance. Ceux qui se souviennent de l’édition de 2008 confirmeront que cet événement est le Must pour tout Responsable et gestionnaire en maintenance.

Je remercie également les members du Conseil d’administration et les nombreux bénévoles qui abandonnent une partie de leur temps libre pour soutenir notre Association.

Le salon se tiendra du 25 au 28 septembre 2018. Ce sont 4 jours d’ateliers, de conférences, de visites en entreprises qui seront organisés. Réservez dès maintenant ces dates à votre agenda pour ne rien manquer !

Je suis très reconnaissant également envers nos sponsors qui nous permettent de fournir les meilleurs services à nos membres.

Je profite également de l’avant-propos de Wim pour remercier, d’une part, toute l’équipe de la BEMAS pour la façon dont elle accompli son travail au quotiden.

Enfin, je tiens aussi à remercier tous les membres qui constituent le réseau de la BEMAS et qui luttent sans cesse, avec nous, pour une meilleure maintenance.

Johan De Coster Voorzitter BEMAS vzw


- Reviseren en herwikkelen van elektrische motoren in eigen werkplaatsen - Onderhoud en werken ter plaatse (Op-afbouwen, uitlijnen,‌) - Trillingsanalyse en pro actief onderhoud - Verkoop nieuwe aandrijvingen Capaciteiten: - Nieuwe ultramoderne werkplaats 3000m², hijshoogte: 10m, 20 ton, 11 KV - AC/DC/ hoogspanningmachines/ generatoren - Eigen coilshop/spoelmakerij: DC -en Hoogspanningsspoelen - Ook eigen mechanische werkplaats inclusief dynamisch balanceren - EX-motoren: IECEX03 en ATEX gecertifieerde werkplaats - Vacuum druk impregnatie isolatieklasse H

Locaties: Werkplaats Rotterdam: Werkplaats Schoten: Geyssendorfferweg 71 Sluizenstraat 105 +31 10 462 42 49 +32 3 644 19 61 www.vanloockmotoren.com

NIEUW:

eigen meetwagen hoogspanning: tg delta en deelontladingsmetingen

Certified SIEmENS/loher motor repair shop

Succes met je project betekent een goede werkvoorbereiding! PAST training & coaching

Past bv is gespecialiseerd in het trainen van soft skills aan technici.

PAST projecten

Past bv voert voor uw project de volledige werkvoorbereiding, planning en progress control uit.

PAST BV

T: (+) 0031 (0) 65 33 50 341 info@pastbv.nl | www.pastbv.nl

Graag tot snel! Theo JG Wurtz

2170002012_1_ADV_6799.indd 1

8/08/17 11:48


Voorwoord vicevoorzitter De ontwikkeling van BEMAS in Wallonië Het Waals Comité van BEMAS en Sophie Deleuze, verantwoordelijke voor de werking van BEMAS in Wallonië, zijn de voorbije maanden actief bezig geweest met het dynamiseren van de werking. In de eerste plaats hebben we bedrijven benaderd om hun verwachtingen en behoeftes in kaart te brengen. Het comité heeft daartoe beslist een online vragenlijst op te stellen en te verspreiden die specifiek gericht is op Waalse Industriële bedrijven. De talloze positieve reacties worden geanalyseerd en in kaart gebracht. Maar liefts 117 stakeholders hebben gereageerd, en de resultaten zullen ons toelaten om de aanpak van BEMAS in Wallonië naar de bedrijven te verbeteren. Deze enquête heeft er ook voor gezorgd dat we de gegevens van onze contacten in de bedrijven hebben kunnen actualiseren, en ook nieuwe contacten en bedrijven toe te voegen door hen BEMAS te leren kennen. Dit heeft gelukkig ook al nieuwe leden opgeleverd! Tezelfdertijd hebben we ook ingezet op het organiseren van studiesessies en opleidingen met experts in verschillende vakgebieden. Het BEMAS-team werkt hard aan nieuwe initiatieven die bijdragen aan het succes van haar leden op gebied van onderhoud en asset management: beter omgaan met verouderende machineparken, complexer wordende technische vraagstukken, vergrijzing van het personeel, … Gelukkig bestaan er meer en meer (betaalbare) technologische oplossingen die tegelijk gebruiksvriendelijk zijn om aan deze uitdagingen tegemoet te komen: mobiele oplossingen, innovaties met minder administratie, autonome systemen die in real time evolueren, enzovoort. Maar uiteraard moeten we ook altijd aandacht hebben voor het feit dat het de mannen en vrouwen op de werkvloer zijn, die met hun competenties het verschil maken!

Claude Schuler Vice-voorzitter BEMAS Voorzitter BEMAS Wallonië Maintenance & Technology Manager Sonaca


Un mot du Vice-Président Le développement de la BEMAS en Wallonie Cette année, le Comité wallon de la BEMAS et Sophie Deleuze se sont penchés sur l’importance de dynamiser sa structure. L’idée première était de se rapprocher des entreprises et prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. Le Comité a alors décidé de mettre au point une enquête « maintenance » adressée spécialement aux acteurs industriels wallons. Les retours sont enthousiastes et sont en cours d’analyse. 117 interlocuteurs ont répondu dans les détails aux questions que nous nous posions. Ces résultats permettront de confirmer, d’adapter ou revoir les différentes offres de services de la BEMAS envers les entreprises. Cette enquête a également permis de remettre à jour les coordonnées des responsables de service de maintenance des entreprises contactées, d’approcher de nouvelles entreprises, de faire connaître la BEMAS et de faire adhérer de nouveaux membres. Cette démarche vers les entreprises a également été l’occasion de rappeler ou de faire découvrir les activités (séminaires et formations) déjà programmées avec les meilleurs experts. L’équipe de la BEMAS tient à cœur le développement de ses membres et se prépare à faire face aux nouveaux défis qui se présentent dans l’industrie : parcs machines vieillissants, technicité se complexifiant, départ en retraite des experts ainsi que le manque de ressource pour prendre la relève. Des solutions technologiques et des outils très conviviaux sont de plus en plus disponibles sur le marché comme les solutions mobiles, les solutions sans administration, les systèmes autonomes qui évoluent en temps réel… Ne perdons pas cependant de vue que ce sont les femmes et les hommes qui font la compétence d’un service de maintenance.

Claude Schuler Vice-Président BEMAS Président BEMAS Wallonie Maintenance & Technology Manager Sonaca

BEMAS JAARBOEK • ANNUARIE 2017-2018


MGH is dé partner die de industrie draaiende houdt dankzij haar merkonafhankelijke totaaloplossingen voor zware elektromechanische aandrijfgroepen

MGH est le partenaire qui maintient l’industrie en mouvement grâce à ses solutions totales et marques indépendantes pour les groupes d’entraînement électromécaniques de puissance

Servicecenter Machelen: Rittwegerlaan 2B • B-1830 Machelen Servicecenter Antwerp: Luithagen Haven 2 Unit K • B-2030 Antwerpen

Tel. 24/7: +32 (0)2 753 00 40 Mail: info@MGH.be • www.MGH.be 2170000356_ADV_6799.indd 1

06-10-17 13:43

Veldkant 10 • 2550 Kontich • T. 03 458 33 96 • E. info@ros-belux.eu • www.ros-belux.eu 2170001195_1_ADV_6799.indd 1

11-08-17 14:14


For the industry to improve their OEE takes ability. ABB Ability™.

abb.com/abb-ability


Onderhoud op de kaart Beste leden en sympathisanten, ik heb goed nieuws. Onderhoud staat op de kaart! En hoe… Ongetwijfeld heeft u één van volgende termen horen waaien de voorbije maanden en weken: industrie 4.0, smart sensors, big data, … Vaak spreekt men dan ook over het Industrial Internet of Things. Waar komt dit op neer? Installaties in fabrieken worden uitgerust met steeds slimmere, kleinere en goedkopere sensoren, die onderling verbonden zijn. Door het constant verzamelen (en analyseren!) van allerlei gegevens krijgt men een beter beeld van de staat van een machine. Dit zorgt voor twee voordelen: 1. productie en productiviteit gaan omhoog door optimalisaties op basis van deze gegevens; 2. technisch verantwoordelijken en zelfs operatoren kunnen sneller en beter anticiperen op (nakend) machinefalen. Een recente studie van Berg Insight voorspelt dat er tegen 2020 43,5 miljoen IIoT-toestellen actief zullen zijn. Door de fysieke en digitale wereld te verbinden is meer innovatie, meer efficiëntie en meer groei mogelijk. Maar enkel bedrijven die daadwerkelijk iets doen met de extra inzichten die de technologie hun biedt kunnen we oprecht Intelligent Enterprise noemen. Het is dus belangrijk om als bedrijf organisationeel klaar te staan om snel te kunnen inspelen op mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden. Onderhoud en IIoT Het is duidelijk dat de digitale revolutie aan de poorten staat van onze ‘ietwat conservatieve’ onderhoudswereld. Silicon valley stort zicht op het Internet of Things en onderhoud is the talk of the town. Op zowat elke IT-conferentie en elk business forum wordt heden ten dage ruim aandacht besteed aan IOT en (big) data analyse. Heel vaak worden er cases rond betrouwbaarheid en onderhoud getoond als één van de meest interessante toepassingen. Weer er dus maar van overtuigd dat ook uw CEO, plant manager of improvement manager binnenkort uw bureau zal binnenwandelen met een idee voor een IoT-project: “Eindelijk een oplossing om die vervelende pannes onder controle te krijgen…” Grote en kleine bedrijven springen dus op de IoT-trein. Onderzoek van Mainnovation en PwC wijst uit dat België helemaal mee is in dit verhaal. Zowel in realtime condition monitoring als voor PdM 4.0 (predictive maintenance op basis van big data analysis) scoort ons land hoger dan Nederland en Duitsland. Voorbereiden Het lijkt er dus op dat Belgische bedrijven de meerwaarde van Industrie 4.0 goed beseffen. Het is echter belangrijk dat de impact van deze evoluties op de interne werking goed wordt ingeschat. Wat is de impact op het werkvolume? Zijn de medewer-

kers er klaar voor? Het heeft geen zin om je assets uit te rusten met sensoren en de beste analytische systemen om vervolgens niet de nodige capaciteit te hebben om op de waarschuwingen te reageren. In sommige bedrijven hebben de operatoren nu al handen te kort om alarmmeldingen weg te klikken... De Basics niet vergeten! Tenslotte nog dit: het uitrollen van IIoT verandert niets aan het ontstaan van storingen. Je ziet ze misschien wel eerder aankomen, maar fout gebruik en slechte onderhoudspraktijken zullen blijven resulteren in stilstanden. Dus ook in het tijdperk van industrie 4.0 zal de robuustheid van de technische installatie, het correct opereren en de kwaliteit het uitgevoerde onderhoud nog steeds de beste garantie zijn op een minimaal aantal falingen. Het heeft dus geen zin om een hoge return van een IIoT-project te verwachten als de fundamenten voor betrouwbaarheid (nog) niet goed zitten. Jammer genoeg hebben nog erg veel bedrijven net op dat vlak nog een heel wat verbeterslagen te maken. BEMAS zal zonder de basics uit het oog te verliezen, de komende maanden geregeld aandacht besteden aan IIoT verhaal in de praktijk. Het wordt trouwens één van de kernthema’s van Euromaintenance 2018, van 25 tot 28 september 2018 in Antwerpen. U komt toch ook?

Wim Vancauwenberghe Directeur BEMAS Maintenance Evangelist wvc@bemas.org


Extending Performance

by people that know, respond and care

ADV

With the knowledge, skills and support of Alfa Laval’s service network you can rely on your equipment for as long as you own it. Our committed team secures performance that keeps you competitive throughout your equipment’s life cycle. In short, we bring you peace of mind. Whenever you are looking for trouble-free operation and enhanced performance, come and talk to the people that are truly driven by your needs. We are always nearby.

Visit www.alfalaval.be/service or call +32 (0)2 728 38 11


La Maintenance sur la carte Cher Membre et Sympathisant, J’ai d’excellentes nouvelles ! La Maintenance est sur la carte … Et comment ! Sous doute avez-vous entendu parler, ces derniers mois, des sujets tels que l’Industrie 4.0, capteurs intelligents, Analyse des Données Massives, … On parle aussi de l’Internet Industriel des Objets (IIoT ou Industrial Internet Of Things en anglais). Toutes ces technologies se concrétisent au sein des usines dans l’installation de capteurs toujours plus intelligents, plus petits et moins chers, qui sont très reliées entre elles. En rassemblant continuellement (et en analysant !) toutes sortes de données, on obtient une bien meilleure idée de l’état du parc machines. Ceci présente deux avantages : 1. La production et la productivité augmentent par des exercices d’optimisation grâce à ces données ; 2. Les responsables techniques et les opérateurs peuvent mieux anticiper les défaillances (imminentes) des machines. Une étude récente par Berg Insight, estime que, d’ici à 2020, 43,5 millions d’objets IIoT seront actifs. Par la connexion du monde digital et physique, plus d’innovation, d’efficacité et plus de croissance sont possibles. Mais seulement les entreprises qui exploitent vraiment les connaissances obtenues par les nouvelles technologies, peuvent être appelées des vraies Entreprises Intelligentes. Il est donc important d’être prêt au point de vue organisationnel pour pouvoir bénéficier rapidement des nouvelles opportunités. Maintenance et IloT Il est clair que la révolution numérique est aux portes de notre monde de la Maintenance ‘légèrement conservateur’. La Silicon Valley plonge dans l’Internet des Objets et c’est la maintenance qui est à la une. Presque chaque conférence, salon ou forum d’affaires s’axe sur l’IoT et l’analyse automatique des données. Très souvent on y présente des cas de fiabilité et de maintenance en tant qu’application la plus intéressante. Soyez rassuré(e) qu’un de ces jours, votre PDG ou directeur de production entrera dans votre bureau avec une idée de projet IoT : « Finalement, une solution pour prendre le contrôle de ces pannes malencontreuses… ». Les petites et grandes entreprises sautent donc dans le wagon de l’IIoT. Une recherche par Mainnovation et PwC démontre que la Belgique marque l’histoire. Le nombre d’applications, aussi bien en surveillance d’état en temps réel qu’en PdM 4.0. (maintenance prédictive sur base de l’analyse des données massives), dans notre pays est supérieur aux Pays-Bas et en Allemagne.

Préparation Les entreprises belges semblent donc être bien conscientes de la valeur ajoutée de l’Industrie 4.0. Il est cependant important que l’impact de ces applications sur le fonctionnement en interne soit correctement évalué. Quel est l’impact sur la charge de travail? Est-ce que les collaborateurs sont à la hauteur ? Il est inutile d’équiper vos actifs avec des capteurs et les meilleurs systèmes d’analyse et d’ensuite ne pas pouvoir répondre à toutes les alertes. Dans certaines entreprises, les opérateurs sont déjà à court de main-d’œuvre pour cliquer et désactiver les alertes. Les fondamentaux à ne pas oublier ! Remarque finale  : La mise en place de l’IIoT ne change pas l’apparition de défaillances. Vous pouvez les détecter plus tôt, mais une mauvaise opération ou des mauvaises pratiques en maintenance continueront à causer des arrêts. Donc aussi dans l’époque de l’Industrie 4.0, la robustesse d’une installation technique, l’opération correcte et la qualité de la maintenance continueront à être la meilleure garantie à un nombre minimal de défaillances. Il est donc absurde d’attendre un rendement élevé d’un projet IIoT, si les fondements de la fiabilité ne sont pas (encore) adoptés. Malheureusement c’est notamment dans ce domaine que beaucoup d’entreprises doivent encore faire du progrès. Dans les mois prochains, la BEMAS veillera à mettre régulièrement l’attention sur l’IIoT en pratique, sans oublier les fondamentaux. Ce sera en outre un des thèmes clés de la conférence Euromaintenance 2018, du 25 au 28 septembre à Anvers. Pour plus d’infos, … Y serez-vous ?

Wim Vancauwenberghe Directeur BEMAS Maintenance Evangelist wvc@bemas.org


ONDERHOUD EN RENOVATIE 360° VAN UW INDUSTRIËLE SITE 77% GROEI IN INDUSTRIËLE OPDRACHTEN

97% RETENTIE VAN INDUSTRIËLE KLANTEN

ADV U kan bij Suerickx Industrial terecht voor totaalprojecten van onderhoud en renovatie van uw industriële site en gebouwen. De continuïteit van uw processen wordt gegarandeerd door een efficiënte planning en een bewezen track record van werken tijdens shutdowns.

Oplossingen op maat. Doorgedreven specialisatie. Integriteit. Onze klanten weten waarom ze voor Suerickx Industrial kiezen.

DAK- EN GEVELWERKEN BETONRENOVATIE VLOERSYSTEMEN SCHILDERWERKEN EN COATINGS WATERDICHTING INDUSTRIËLE RENOVATIE

www.suerickx-industrial.be

Group Suerickx HQ - Toekomstlaan 6a, 2200 Herentals | Group Suerickx Antwerpen - Vosseschijnstraat, 2030 Antwerpen T +32 14 24 88 24 - F +32 14 24 88 25


PublIrePortage

IndustrIeel onderhoud, verbouwIngen en totaalrenovatIes.

ADV

veel algemene aannemers passen voor industriële totaalrenovaties en verbouwingswerken. Meestal gaat het om een complexe combinatie van bouwdisciplines in veiligheidsgevoelige omgevingen. bovendien worden de onderhouds – en verbouwingswerken meestal uitgevoerd zonder productiestop, waardoor de bedrijfssite tijdens de werken moet blijven functioneren. Waar andere aannemers stoppen, gaan wij juist een stapje verder. Des te uitdagender de industriële renovatie- en verbouwingswerken, des te liever onze projectleiders, werfleiders én vakmensen het hebben. Wij leveren elk project volledig gebruiksklaar op. Suerickx Industrial specialiseert zich in industrieel onderhoud, verbouwingen en totaalrenovaties van uw bedrijfssite, binnen én buiten. Deze projecten vereisen veel meer planning, projectmanagement én vakmanschap dan nieuwbouwprojecten. Bij renovaties duiken er altijd onvoorziene omstandigheden op. Bovendien is de samenhang en opvolging van de verschillende bouwdisciplines veel complexer. één aanspreekpunt Renovatie- en verbouwingswerken van een industriële site bezorgt u heel wat kopzorgen. Wanneer u niet in zee gaat met één partij moet u voortdurend beroep doen op verschillende aannemers en bouwbedrijven. Dit vereist heel wat coördinatie en opvolging. Bij Suerickx Industrial krijgt u één betrouwbaar aanspreekpunt voor de volledige opdracht.

Suerickx Industrial herbergt heel wat verschillende disciplines binnen één bedrijf. Vanaf de afbraakwerken tot en met de fina-

le oplevering kan je rekenen op Suerickx Industrial. Wij hebben eigen vakmensen in huis voor alle nodige grond-, riolerings- en funderingswerken, de betonwerken, de dakwerken, de schilderwerken en de binnenafwerking. Voor de gespecialiseerde technieken zoals HVAC, elektriciteit en sanitair werken we samen met vaste partners. Zij voeren de werken uit onder onze coördinatie en verantwoordelijkheid. veiligheid, planning én communicatie Een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken vormt voor Suerickx Industrial een vanzelfsprekendheid. Wij besteden niet alleen aandacht aan de kwaliteit van het eindresultaat, ook het proces moet kwaliteitsvol verlopen. Veiligheid, planning en communicatie zijn drie andere belangrijke aandachtspunten die zorgen voor onze hoge klantentevredenheid. • Veiligheid is onze topprioriteit op al onze werven. Onze eigen preventie- en veiligheidsadviseur waakt over het veilige verloop van de renovatiewerken. • Wij respecteren de afgesproken deadlines dankzij de nauwgezette planning, grondige projectvoorbereiding en intensieve werfopvolging. Wanneer nodig steken onze mensen probleemloos een tandje bij ’s nachts of tijdens de weekends. Een flexibele planning is één van onze grootste troeven. • Wij streven naar klanten voor het leven. Een transparante en snelle communicatie vormt de hoeksteen van een hecht partnership met onze opdrachtgever.

www.suerickx-industrial.be | info@suerickx-industrial.be


pUBlireporTage

Veilig opereren Van pompen in een aTeX-omgeVing Wanneer pompen te veel warmte produceren of door lekkage bijdragen aan de vorming van een instabiele atmosfeer, kunnen explosies ontstaan. Het meten van temperatuur en vooral trillingen kan deze problemen in een vroeg stadium detecteren en hiermee gevaarlijke situaties voorkomen. Hoewel de ATEX-richtlijn al veertien jaar van kracht is, zijn er nog relatief veel bedrijven die hier niet aan voldoen. Om deze situatie te verbeteren is de overheid aan een inhaalslag begonnen ten aanzien van controleren en handhaven. Als reactie hierop heeft een toenemend aantal ondernemingen veiligheid hoger op de agenda gezet en zijn aan de slag gegaan het veiligheidsniveau te verbeteren. Ook pompen spelen hier een belangrijke rol. POMPEN IN EEN ATEX OMGEVING Dat is niet alleen omdat zij in de meeste gevallen worden aangedreven door een elektromotor, maar ook omdat de componenten zelf zijn te beschouwen als potentiële ontstekingsbron. Dit kan zijn door de warmte die ze ontwikkelen, waardoor de temperatuur bij calamiteiten kan oplopen tot boven een kritische waarde. Deze extra warmte wordt geproduceerd door bijvoorbeeld metaal-opmetaal contact wanneer draaiende delen onvoldoende zijn onderhouden, zoals bij lagers wanneer de smeerfilm wordt doorbroken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door een verkeerde bediening de afdichting ‘klapt’, wat een probleem vormt wanneer het weglekkende medium ontvlambaar is. VOORSPELLEN EN VOORKOMEN Om grote schade door een explosie te voorkomen zijn diverse oplossingen beschikbaar. Daarbij valt te denken aan de toepassing van breekplaten, ontlaatsystemen of het gebruikmaken van (zeer) robuuste constructies. Beter is het

echter om explosies te voorkomen. Hierbij spelen metingen van temperatuur, trillingen en druk een belangrijke rol. In tegenstelling tot temperatuur laten trillingsmetingen al in een heel vroeg stadium het begin van slijtage, bv lagerschade, zien en bieden dus de mogelijkheid om tijdig in te grijpen. Wanneer de temperatuur namelijk oploopt in de richting van een kritische waarde, dan is er al iets aan de hand en ben je eigenlijk al relatief laat. Ook het meten van de sealdruk kan zeer waardevol zijn; wanneer een mechanische afdichting faalt, heb je immers ook te maken met metaal-op-metaal contact en de kans op de vorming van een explosieve atmosfeer. DRAADLOOS VERSTUREN Op moderne fabrieken past Emerson meer en meer draadloze netwerken toe om alle gegevens van de assets centraal te verzamelen. Aangezien het om ATEX-zones gaat, zijn sommige bedrijven hiervoor nog wat huiverig. De netwerken die gebruik maken van het IEC-standaard WirelessHART protocol, zijn echter net zo betrouwbaar als bekabelde netwerken en ook als zodanig gecertificeerd. De hoge betrouwbaarheid hangt samen met diverse slimme oplossingen waarmee de datastromen voortdurend worden bewaakt. De bijbehorende sensoren die Emerson gebruikt, zijn voor de zwaarste ATEX-zone (zone 0) gecertificeerd. Het gebruik van draadloze netwerken biedt tal van voordelen. Men hoeft geen manuele metingen in een ATEX-omgeving meer uit te voeren. Diverse assets worden gelijktijdig en veelvuldiger gemonitord. In tegenstelling tot bekabelde netwerken, biedt het draadloze systeem bovendien de mogelijkheid om eenvoudig sensoren toe te voegen en in de toekomst het onderhoudssysteem verder uit te breiden. Wel is er uiteraard kennis nodig om de binnenkomende data te kunnen analyseren en de uitkomsten ervan te interpreteren. Voor meer informatie of een demonstratie, neem gerust contact met ons op.

Emerson Process Management NV | De Kleetlaan 7b | B-1831 Diegem | Tel: 02/716.77.11 | info.belgium@emerson.com | www.emersonprocess.be


Voorraadbeheersing van Spare Parts Veel bedrijven worstelen vandaag met de voorraad aan spare parts of reserveonderdelen: enerzijds is er soms downtime omdat de juiste onderdelen niet (op tijd) beschikbaar zijn, anderzijds is er ook sprake van ongebruikte of verouderde spare parts. Dit leidt tot discussies tussen technici en magazijnbeheerders waarbij er over en weer met een beschuldigende vinger wordt gewezen. Vanuit management is er vaak druk om de kosten te verminderen. Ook het magazijn komt hier vaak in het vizier van de optimalisatie-mogelijkheden. Daarbij staat het garanderen van de productiezekerheid natuurlijk altijd bovenaan het lijstje van prioriteiten. Het is dus heel belangrijk en waardevol om de voorraad van spares optimaal te beheersen en de logistieke afstemming en magazijnprocessen op orde te hebben. Voorraadmanagement in onderhoudsomgevingen is complex, omdat er ook rekening gehouden worden met veel aspecten die afwijken van de gangbare regels over logistiek. Deze opleiding is een zinvolle kennisinjectie en training in vaardigheden, specifiek voor spare parts management in onderhoud, die zichzelf snel terugverdient in de praktijk.

Leerdoelstellingen

De implicaties van preventief, predictief en correctief onderhoud op de voorraadsturing kennen; Weten welke voorraadhoogte nodig is in welke situatie; Toekomstige behoeften kunnen voorspellen en plannen; De re-order quantity kunnen berekenen voor verschillende situaties; Verschillende voorraadmodellen (MRP, bestelpuntmethode) kunnen toepassen; De efficiëntie en effectiviteit van het voorraadbeheer kunnen evalueren met KPI’s.

Programma

IInleiding rond belang voorraadbeheersing in onderhoudsomgevingen; MRO omgevingskarakteristieken: het fundamentele verschil tussen onderhoudslogistiek, productielogistiek en distributielogistiek; Vraagkarakteristieken Definities in Inventory Management; Assortimentsbeheer: portfoliotechniek; Vraag voorspellen: Methodieken voor proactief voorspellen: Vendor Managed Inventory; Voorraadbeheer voor repairables; Besturing op basis van KPI’s met concrete voorbeelden; Onderhoud aan materiaal in opslag;

Samenwerking in de hele keten van voorraadbeheersing: engineering - werkvoorbereiding - onderhoudsuitvoering logistiek - inkoop - toeleveranciers; Types van magazijnen: open , gesloten , half-open, grijpvoorraad: voor- en nadelen.

Oefeningen

Forecasting; MRP; Bestelpuntmethode; Servicegraaddifferentiatie.

Voor een deel van de oefeningen wordt gebruik gemaakt van Excel-spreadsheets. Het is aangewezen, maar niet noodzakelijk om hiervoor een eigen laptop mee te brengen. Als u geen draagbare computer ter beschikking heeft, kan u samenwerken met een andere deelnemer.

Over de lesgever

Jürgen Donders 1969) is partner bij Gordian Logistic Experts. Gordian is een servicelogistiek adviesbureau in de kapitaalintensieve en high-tech markt. Jürgen is een gedreven, pragmatisch ingestelde en zeer ervaren leider, lijn- en verandermanager en consultant. Hij staat het liefst tussen de mensen om gezamenlijk resultaat te behalen. Hij is in staat mensen te enthousiasmeren en tot actie aan te zetten. Het combineren van theoretische modellen en boerenverstand in de praktijk ziet hij als uitdaging. Op papier kan immers veel verbeterpotentieel worden aangetoond, maar het gaat er uiteindelijk om die verbeteringen in de praktijk te realiseren. Het continu verbeteren in de gewenste richting staat bij hem hoog in het vaandel.

Praktische informatie

Ga voor up-to-date informatie naar www.BEMAS.org. Voor antwoorden op al uw vragen kan u terecht op info@ BEMAS.org.


Op zoek naar een goed recept voor een succesvolle carrière? Welkom bij Puratos! Kwaliteitsvol werk en innovatie, dat is dagelijkse kost voor ons. Ontdek snel de ingrediënten om je professioneel enthousiasme een boost te geven… Bij Puratos, natuurlijk!

Puratos rekruteert Maintenance Techniekers en Ingenieurs

Ontdek onze vacatures op puratosjobs.be 2170002055_1_6799.indd 1 180x132_Puratos_BEMAS_nl.indd 1

04-09-17 15:57 1/09/17 10:22

Meer dan 20 jaar ervaring in werving, selectie en detachering van technische profielen: •

Automation

Project management

Construction

QHSE

Engineering (E&I, P&M) •

Reliability

Maintenance

Werkvoorbereiding

Planning

Voor meer informatie: Vaste aanwervingen:

antwerp.engineering@progressiverecruitment.com

Projecten:

engineering.antwerp.contract@progressiverecruitment.com

Telefoon: +32 (0)3 613 31 00

www.progressiverecruitment.com

2170002063_1_ADV_6799.indd 1

16-08-17 2170002048_1_ADV_6799.indd 11:13 1

11-08-17 11:04


Ann Van Look & Maxine Frimpong élu Maintenance Manager de l’année 2017 C’est face à un public de près de 1.000 personnes, que Ann Van Look et Maxine Frimpong de BASF Antwerpen ont reçu le prix de LA Maintenance Manager de l’Année 2017 ! C’est la première fois en 20 ans, qu’un duo féminin remporte ce prix. Les autres finalistes pour ce 20ème anniversaire sont Stéphanie Hammer (Elia), Danielle Lammens (Exmar) et Samira Ben Ali (Stella Lanolines). Avec la Vingtième édition du Maintenance Manager de l’Année, la BEMAS a souligné le travail de femmes leaders dans la Maintenance technique et la gestion d’actifs. De plus, cet anniversaire fut également l’opportunité de découvrir les coulisses des finalistes  mais aussi par le divertissement de Bert Kruismans, Beatboxer Scale, la Chef-Coq Sofie Dumont, le meilleur sommelier de Belgique Joery De Lille et pour l’ambiance musicale life The Maintainers-band. Les meilleures pratiques de haut niveau Durant cette cérémonie à l’Auditorium 2000 de Brussels Expo, Ann Van Look et Maxine Frimpong ont reçu leur prix de la main du Président du Jury Herman Aerts. Voici comment il résume cette édition : “A notre grande satisfaction, nous pouvons affirmer qu’il existe une vision forte de la maintenance au sein de toutes les entreprises, celles-ci utilisent de très bonnes et nombreuses pratiques.  Il ne peut – bien sûr – n’y avoir qu’un seul gagnant.  Chez BASF, particulièrement, nous avons été sensibilisés par ce qu’on attendrait d’une entreprise Seveso.  Dans le domaine de la gestion d’actifs, BASF est parmi les meilleures de l’Industrie.  Combiné avec l’amélioration continue de la maintenance préventive, prédictive et proactive – en minimisant la maintenance correc-

tive – le jury a attribué un score élevé et bien mérité. Au nom de tous les juges, je tiens à féliciter les lauréates et les finalistes.” Cette victoire avec ce duo prouve une fois encore l’importance croissante de la gestion d’actifs dans la gestion stratégique et la bonne maintenance des systèmes pour une productivité maximale. Maxine Frimpong a un Master en Bio-Sciences Engineering depuis 2011 et est Asset Manager mechanical IB/PIB/ FA en installation hydrocarbure (Butadiene). Sa collègue, Ann Van Look est Ingénieur industrielle et travaille depuis 1992 chez BASF à Anvers. Depuis 2014, elle est Maintenance Manager et gère 5 entreprises (Acide et ammoniaque). Ci-après, voici comment et pourquoi elles ont souhaité participer : “Ensemble, nous avons souhaité participer à ce concours car BASF peut être un exemple à suivre pour d’autres entreprises en termes d’organisation, structure et positionnement. De plus, avec une attention particulière pour la diversité, ce sont des occasions multiples pour développer de nouvelles compétences, pour partager notre expérience et grandir en tant qu’individu”.


Dienstverleners voor onderhoud, herstellingen, installatie en andere (technische) diensten Maintenance, reparation, installation et autres services (techniques) RENOVATIEMANAGEMENT

Abaris Blower Repair

ACD nv

Arthur De Coninckstraat 13 3070 KORTENBERG België T: +32 2 252 28 10 www.abaris.be - info@abaris.be Contact(s): Ilse Perdieus, Sales and administration assistant Josephus Heeren, service and sales manager Jos Van Espen, Afgevaardigd bestuurder Activity: Onderhoud en reparatie van één- en tweeassige machines, specialisatie blower- en compressorinstallaties, zowel stationair als mobiel. Ombouw en optimalisatie van bestaande installaties. Onderhoudscontracten op maat. 24h dienst. Meting en analyse van trillingen en geluid. Laseruitlijningen. Wisselstukken en advies bij aanleggen van voorraden ABARIS is a company specialised in repairing, modifying and maintaining rotating equipment manufactured by any reputable machine constructor from all over the world.

Postbaan 73 2910 ESSEN België T: +32 3 667 47 43 www.acdnv.be - info@acdnv.be Contact(s): Bart Kools, Projectcoördinator - directie Activity: Mechanical maintenance, Predictive maintenance, Piping and construction

ABB Benelux - Zaventem Hoge Wei 27 1930 ZAVENTEM België T: +32 800 85 169 www.abb.com - contact.center@be.abb.com Contact(s): Kris Huyck, General Manager Robotics Benelux Veronique Wendrix, Country Service Manager BNL Activity: Power and productivity for a better world BEMAS JAARBOEK • ANNUARIE 2017-2018

Accede Balendijk 242 3920 Lommel België T: +32 11 39 84 30 www.accede.be - info@accede.be Contact(s): Alessandro Ianno, Directeur Activity: Industriële constructie company prefabricatie & montage.

Actemium Aalter Leon Bekaertlaan 24 9880 Aalter België T: +32 9 325 75 50 www.actemium.be - info.be@actemium.com Contact(s): Kris Van den Eynde, Service Manager Activity: Advies, ontwerp, implementatie en onderhoud van industriële machines en installaties. Industrieel onderhoud en automatisering voor een hogere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van uw infrastructuur, met specifiek en custom-made advies en engineering.


Actemium Belgium (Zwijndrecht)

Air Liquide Industries Antwerpen

Baarbeek 8 2070 Zwijndrecht België T: +32 3 800 51 00 www.actemium.be info_zwijndrecht@actemium.com Contact(s): Dirk Schyvinck, Business Unit Manager Steven De Backer, Sr. Business Unit Manager Activity: Actemium Belgium has developed an established reputation in advice, study, realization and maintenance for industrial processes in electricity, instrumentation, mechanical, automation and assembly, including a whole range of service possibilities and complete training programs. Actemium Belgium employs about 850 people, spread over seven sites in Belgium and one in China. Actemium’s offering covers all the production facilities lifecycle and is designed to improve the industrial performance of customer’s sites. Actemium operates from the consultancy and engineering phases through to realization, commissioning and maintenance. The network offers relevant and dedicated proposals, with a long term partnership perspective.

Scheldelaan 600 2040 ANTWERPEN België T: +32 3 560 05 79 www.airliquide.com Contact(s): Johan Klipper, Maintenance mgr TAR & Static

Adam Pumps Chemin de Xhénorie 14 4821 Andrimont België T: +32 8 733 99 35 www.adam-pumps.be - info@adam-pumps.be Contact(s): Bernard Adam, Administrateur Délégué Activity: Energie Maintenance de pompes industrielles

AHD aandrijftechniek Flemingweg 18 E 2408 AV Alphen aan den Rijn Nederland T: +31 172 583 500 www.ahd-aandrijftechniek.nl info@ahd-aandrijftechniek.nl Contact(s): Tom Rijkes, Sales en service manager Activity: AHD Aandrijftechniek B.V. onderhoud, repareert en reviseert (merkonafhankelijk) tandwielkasten, remmen, koppelingen, cardanassen en industriële electronica. Mocht reparatie of revisie te duur worden (bijv. Door productieuitval) dan kan AHD Aandrijftechniek ook een totaal oplossing leveren, 1 op 1 inpasbaar, energiezuiniger en/of met betere TCO.

Alfa Laval Benelux BV - Breda Baarschot 2 4817 Breda Nederland T: +31 76 579 12 00 www.alfalaval.nl/service benelux.info@alfalaval.com Contact(s): Daniël Argüelles, Division Manager Service Activity: Alfa Laval is een toonaangevende wereldwijde leverancier van gespecialiseerde producten en maatwerkoplossingen, gebaseerd op haar kerntechnologieën: warmteoverdracht, scheidingstechnologie en het verwerken van vloeistoffen. De apparatuur, systemen en service van het bedrijf zijn gericht op het ondersteunen van klanten in diverse industrieën, bij het optimaliseren van hun procesprestaties met als voordelen een maximale up-time, beschikbaarheid, optimalisatie en minimale kosten gedurende de levensduur van de apparatuur. Alfa Laval, Leader Mondial, fournit des équipments spécifiques et apporte des solutions globales de procédés basés sur ses technologies clés: échange thermique, séparation et transfert fluides. Nos équipments, systèmes et services permettent à nos clients, dans différents industries, d’optmiser les performances de leur process en maximisant la disponibilité et le temps de fonctionnement, et minimisant le coût total de possession.

Antwerp Marine Spares & Services Smederijstraat 32/15 2960 St Job-in-’t-Goor België T: +32 3 326 00 02 www.antwerp-mss.com info@antwerp-mss.com Contact(s): Aimé Bynens, Zaakvoerder


Dit boekwerk werd mogelijk gemaakt

DOOR MEDEWERKING VAN

RENOVATIEMANAGEMENT


Investing Industrial Supplier Biesheuvel Techniek en D’hont zijn technische groothandelaars en tegelijk toonaangevende Multi-Specialisten. Met een keur aan Up-Time Services en Competence Centers in diverse productgroepen ondernemen we met u mee, zodat u zich vooral kunt richten op uw eigen werk.

Biesheuvel Techniek is in 70 jaar uitgegroeid van technische groothandel tot Multi-Specialist. Wij zijn toonaangevend als industrieel distributeur en een volwaardige business partner voor onderhoud en maakindustrie. In deze rol helpen we innovatieve wereldspelers bij het ontwikkelen van producten en het optimaliseren van productieprocessen.

Biesheuvel Techniek Science Park Eindhoven 5047 5692 EB Son en Breugel Tel. +31 (0)40 206 65 00 info@biesheuvelgroep.nl www.biesheuveltechniek.nl

D’hont is al 114 jaar een erkende partner voor de industriële toelevering in België. Optimale voorraad en technische competenties stellen ons in staat om klanten in de Belgische markt een optimaal service-aanbod te doen.

D’hont Gentseweg 622 B-8793 Sint-Eloois-Vijve Tel. +32 (0)56 60 14 10 waregem@dhont.eu www.dhont.eu

250.000 ARTIKELEN ONLINE BESCHIKBAAR


DE SPECIALIST VOOR DE INDUSTRIE Alles én veel meer voor onderhoud, herstellingen en revisies!

transmissions & technics

safety & hygiene

tools & fasteners

RESS 24/7/365 EXPRESS 24/7/365

services & solutions

engineering & expertise

LE SPECIALISTE DE L’INDUSTRIE

Tout et bien plus encore pour l’entretien, la réparation et la révision!

www.IMES-DEXIS.be

6799 viewer  
6799 viewer  
Advertisement