Page 46

[advertentie]

Kindvriendelijk toetsen Niveaubepaling van de belangrijkste vaardigheden in groep 3 t/m 8

SVT Technisch Lezen

SVT Begrijpend Lezen

SVT Spelling

SVT Hoofdrekenen

SVT Rekenen-Wiskunde

ȗ Afnemen en scoren in 1 minuut

ȗ Compacte teksten ȗ Inclusief gratis online diagnostische analyse

ȗ Actieve spelling: zelf schrijven ȗ Inclusief gratis online foutenanalyse

ȗ Eén toets voor alle leerlingen

ȗ Pure sommen ȗ Inclusief gratis online diagnostische analyse

Bestel een gratis informatiepakket of maak een afspraak. Wij komen graag bij u langs! www.boomtestonderwijs.nl/svt www.boomtestonderwijs.nl info@boomtestonderwijs.nl @BoomOnderwijs

Geef kinderen de vrijheid om te bewegen

Nu ook met zachte kunststof zitting!

Online dossier

Onderwijs-zorgarrangementen ȏ Wat is een onderwijs-zorgarrangement? ȏ Wie heeft er baat bij? ȏ Wat betekent een arrangement als je er in de praktijk mee werkt? Antwoorden op deze en andere vragen: www.nji.nl/oza

Lbbo beterbegeleiden nov2017  

LBBO Beter Begeleiden, vakblad voor begeleiders in het onderwijs

Lbbo beterbegeleiden nov2017  

LBBO Beter Begeleiden, vakblad voor begeleiders in het onderwijs