Page 1

Waarmee moet u rekening houden bij het samenstellen van uw wijnkaart. Horeca Vlaanderen Krant ging te rade bij enkele experts. Sta open voor het onbekende en laat u vooral adviseren. ➜ P. 3

➜ I P.1

Experimenteren met frisdranken en waters

Een pakhuis vol lekkers en plezier

De ideale wijnkaart

Het Antwerpse FelixPakhuis is een sfeervol 19e-eeuws pakhuis dat onlangs volledig werd gerenoveerd. Vroeger was de Felix een op- en overslagplaats voor heel veel lekkers dat in de Antwerpse haven werd aangevoerd. Sinds 2009 is het FelixPakhuis weer een pakhuis vol lekkers dankzij Ivo De Beer en Tom Le Clef.

Er is steeds meer vraag naar niet-alcoholische dranken op café en op restaurant. Ook in dat segment heeft de klant nood aan een uitgebreide keuze. En daar spelen de producenten handig op in. ➜ P. 13

➜ P. 9

Horeca Vlaanderen Nr 45 - april 2013 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Andre descheemaecker Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Hier wordt geleefd! Publiekscampagne roept op om fan te worden van een leefbare horeca Horeca Vlaanderen trekt al een tijdje aan de alarmbel bij de overheid. Met de invoering van de geregistreerde kassa zullen compenserende maatregelen nodig zijn. We kunnen hard roepen, maar toch is niets overtuigender dan de stem van onze trouwste fans, onze klanten, de Vlaamse kiezers. Met een multimediacampagne roepen we hen op om hun steun te betuigen en daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Waar vonken overslaan, liefde door de maag gaat en gebroken relaties worden verteerd. Waar geboortes gevierd worden en dierbaren herdacht.

Wanneer u deze krant uit de verpakking haalde, vond u een pakketje affiches. Affiches die voor u een wereld van verschil kunnen maken. Ze roepen uw gasten namelijk op om zich te engageren voor een leefbare horeca. Iedereen beleefde zijn mooiste of intiemste momenten in de horeca. Je leerde er je lief kennen, bezegelde er een huwelijk, nam afscheid van een dierbare, kon er hartelijk lachen met vrienden of vriendinnen of kon er gewoon genieten. Allemaal momenten die serieus aan banden gelegd zullen worden als de invoering van de blackbox niet geflankeerd gaat met de nodige

Waar gehuild, getroost en gelachen wordt. Waar mannen op hun knieën vallen met een ring… of voor dat beslissende doelpunt. In de horeca, daar wordt geleefd. Maar hoe lang nog?

compenserende maatregelen. Ons diverse horecalandschap – voor elk moment, voor elke persoon is er nu de gepaste horecazaak – stevent af op een verschraling. Wij kunnen hard roepen, maar wellicht is het verstandiger onze hevigste fans mee te laten roepen voor het behoud van de horecadiversiteit. En daar kunt u ook uw steentje toe bijdragen. Hang de affiches goed zichtbaar op. Spoor uw gasten aan om te participeren met deze actie en overleg met uw personeel hoe ze deze campagne het best kunnen communiceren aan de gasten. Hoe meer fans, hoe meer onze beleidsmakers zich aangesproken zullen voelen. Want fans hebben we, daar zijn we rotsvast van overtuigd. We willen vooral dat ze kenbaar maken dat ze bezorgd zijn om ons mooie horecalandje. En dat kunnen we het best allemaal samen. Niet door te zagen en te klagen, maar door het beeld uit te dragen dat ons echt representeert: namelijk dat van een warme gastvrije plek waar iedereen graag vertoeft en waarvan niemand wil dat het verschraalt.

V.U.: Danny Van Assche, Anspachlaan 111, b4, 1000 Brussel

Sterke parasols. Stevige service.

ADVIES S I T A R G AATSE TER PL

FAN VAN EEN LEEFBARE HORECA? LAAT HET HOREN OP HIERWORDTGELEEFD.BE DEEL JOUW MOOISTE HORECAMOMENT & WIN DEZE BELEVENIS OPNIEUW.

the experts since 1932 Horeca Vlaanderen_hierwordtgeleefd_Affiche_A2.tif 1

20/03/13 16:41

www.symoparasols.com

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

➜ I actueel I

Hoe de campagne steunen? ACTIE! ACTIE! ACTIE! deze duidelijk zichtbaar op in uw zaak. Overtuig uw klanten om hun steun te betuigen op ➜ www.hierwordtgeleefd.be.

Waar vonken overslaan, liefde door de maag gaat en gebroken relaties worden verteerd.

Waar geboortes gevierd worden en dierbaren herdacht.

Horecaondernemingen hebben het moeilijk. De aanhoudende crisis doet

Waar gehuild, getroost en gelachen wordt.

zich voelen en de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox

Waar mannen op hun knieën vallen met een ring… of voor dat beslissende doelpunt.

komt dichterbij. Onze ondernemers zijn aan het rekenen geslagen, hoe kunnen ze deze enorme aanpassing overleven? En toch lijkt men niet te

prijsstijgingen te vermijden en om tewerkstelling te redden. Is de horeca niet de sector met 125.000 werknemers, 35.000 zelfstandigen en goede

111, b4, 1000 Brussel

6 Zet uw zaak in de kijker met de wedstrijd. Aan deze campagne is een wedstrijd gekoppeld voor de consument. Ze kunnen hun mooiste horecamoment opnieuw beleven. De winnaars worden bekend gemaakt op de website. Zo u zelf ook een ‘mooiste moment’ wenst weg te schenken, kunt u ons dit melden op info@horeca.be.

V.U.: Danny Van Assche, Anspachlaan

in staat moet stellen de invoering van de kassa te overleven, om te hoge

5 Deel de website ➜ hierwordtgeleefd.be en wedstrijd via social media. Geef zelf het goede voorbeeld. Deel de website zoveel mogelijk via uw eigen kanalen. Spoor uw klanten aan om dit ook te doen.

In de horeca, daar wordt geleefd. Maar hoe lang nog?

geloven dat het water ons aan de lippen staat.

Horeca Vlaanderen vraagt al anderhalf jaar om een horecaplan dat ons

4 Download extra materiaal. U kunt de actie ook mee ondersteunen door bijvoorbeeld een banner te plaatsen op uw website of op uw Facebook-account. Misschien wenst u de affiche nog een aantal keer extra af te drukken? Alle promomateriaal vindt u terug op ➜ www.horecavlaanderen.be.

verdienmogelijkheden voor laaggeschoolden, jongeren en allochtonen?

FAN VAN EEN LEEFBARE HOREC A? LAAT HET HOREN OP HIERWORDTGELEE FD.BE DEEL JOUW MOOISTE HORECAMOMENT & WIN DEZE BELEVENIS OPNIEUW.

Elke dag komen we dichter bij het uur van de waarheid, zonder echt zicht op reddende maatregelen. Horeca Vlaanderen_hierwordtgeleefd_Af

fiche_A2.tif 1 20/03/13 16:41

Beseft men wel wat er aan het gebeuren is? Niemand in horecaland is tegen officieel werken, zolang het economisch rendabel is. Zonder maatregelen om de rendabiliteit te verhogen, zal een groot deel van de horeca zoals we die kennen teloorgaan. Onbekend is onbemind, dus lijken onze klanten er momenteel niet van wakker te liggen. Onze klanten, de kiezers, die mee bepalen welke maatregelen de overheid moet nemen.

Daarom start Horeca Vlaanderen in april met een ruime

1 Hou het positief. Om onze boodschap beter te laten doordringen bij de beleidsmakers, moet ook de consument de problematiek van de sector begrijpen en de horeca hierin steunen. We kiezen er bewust voor om een positieve campagne te voeren, maar wel met een eindvraag die de hoogdringendheid van maatregelen benadrukt. In de horeca, daar wordt geleefd. Daar maak je mijlpalen in je leven mee. Maar hoe lang kan dit nog?...

publiekscampagne. Het wordt geen harde campagne, geen gebalde vuist.

2 Neem deel, we hebben u nodig. Omdat het van belang is voor uw zaak. De kassa wordt ingevoerd op 1 januari 2014. Om nog harder te kunnen pleiten voor begeleidende maatregelen, moet ook de consument, de kiezer, aan onze kant staan. Daarvoor is het van cruciaal belang dat deze campagne gedragen wordt door de hele sector. Deze actie loopt ook in Brussel en Wallonië. 3 Hang de affiche op. In bijlage bij deze Horeca Vlaanderen Krant vindt u enkele affiches. Hang

7 Betrek uw personeel. Breng uw personeel op de hoogte van deze actie. Leg hen uit dat ook voor hen deze campagne wordt gevoerd. Spoor ze aan om zoveel mogelijk vrienden en familie via de website hun steun te laten betuigen en deel te nemen aan de wedstrijd. 8 Buig negatieve reacties om in begrip. Het is logisch dat er soms moeilijke vragen zullen worden gesteld. In het kaderstuk vindt u enkele antwoorden terug op mogelijke vragen. Breng uw personeel hier ook van op de hoogte.

Onze klanten zijn levensgenieters: geen moeilijke verhalen over kassa’s en andere blackboxen. We willen een warme campagne, die herinnert aan wat de horeca écht is. Bij ons leerde iedereen zijn eerste pint drinken, ontmoette men zijn lief of deed men zijn eerste vakantiejob. Bij ons worden trouwfeesten gegeven, geboortes gevierd en doden herdacht. Horeca is een deel van ieders leven en zit bij de Belg in de genen. Maar hoe lang nog?

Deze boodschap zal van 29 april tot 5 mei te horen zijn via een radiospot op Radio 2. Via de website ➜ www.hierwordtgeleefd.be en een wedstrijd die we via social media verspreiden worden onze klanten opgeroepen om “fan van een leefbare horeca” te worden. Ook u kunt hieraan meewerken. Instructies vindt u verder in deze krant.

Doe mee, voor uw zaak, voor uw medewerkers, voor uw klanten. Hopelijk schudden we samen de Vlaming wakker en reageert hij massaal op onze oproep. En dan ligt de bal opnieuw in het politieke kamp. Vooruit met de geit!

Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

Deze campagne kan bij de consument of uw personeel vragen teweeg brengen. Hier vindt u alvast enkele antwoorden terug.

FAQ Waarom is de horeca niet leefbaar? Als de geregistreerde kassa wordt ingevoerd, zal de sector het moeilijk krijgen. Ons land is gekend voor haar ruime aanbod aan kwalitatieve horeca. Maar daar zijn vele handen voor nodig. Onze sector staat in voor 125.000 arbeidsplaatsen en 35.000 zelfstandigen in ons land met wereldwijd de hoogste lasten op arbeid. Deze hoge loonkost verplicht ondernemers hun personeel deels onofficieel te betalen. Na de invoering van de kassa wordt dit onmogelijk, zal de arbeidskost per werknemer al gauw met minstens de helft stijgen en is het onmogelijk evenveel personeel tewerk te stellen en toch rendabel te blijven. Restaurants zullen moeten snoeien in openingsuren en -dagen en de prijzen zullen ernstig stijgen.

Wat willen jullie dan dat er gebeurt? De overheid moet voor een ‘horecaplan’ zorgen met begeleidende maatregelen. Onze belangrijkste vraag is dat er structurele maatregelen worden genomen om de loonkost te verlagen. Is het niet meer dan normaal dat ook in de horeca alles in het wit gebeurt? Uiteraard. Zowel voor werkgever als werknemer zou een witte horeca alleen maar voordelen hebben: eerlijke concurrentie, geen constructies meer, juiste cijfers voor overnames of individuele leningen, opbouw van sociale rechten... Maar het moet economisch mogelijk zijn. Wij hebben veel meer arbeid nodig om ons product te maken dan andere sectoren. Een voltijdse medewerker in de farmacie levert 206.000 € per jaar op, in de chemie

160.000 €. In de horeca slechts 38.000 €. Onze arbeid kan niet gedelokaliseerd worden en we kunnen nauwelijks automatiseren. Een witte horeca is dus perfect mogelijk wanneer de arbeidslasten aangepast worden. Als de geregistreerde kassa er komt zonder begeleidende maatregelen heeft de sector dus een probleem? Gevolgen zullen in de eerste plaats een grote vermindering van het aanbod zijn, maar ook minder openingsuren en –dagen en er zal omwille van loonstijging meer gewerkt moeten worden met halffabricaten waardoor de kwaliteit zal afnemen. Zonder degelijke maatregelen zou het wel eens het einde van gastronomisch België kunnen betekenen.


➜ I P.3 ➜ I actueel I

Vuistregels voor een ideale wijnkaart Sta open voor het onbekende Een goede wijnkaart is niet zelden hét visitekaartje van een horecazaak. We gingen te rade bij enkele Belgische trendsetters en lieten ons gewillig onderdompelen in de geheimen van de wijnkaart. In Brasserie Latem ontmoeten we Jan Rots, een jonge twintiger die onlangs het Concours Prosper Montagnée won. In een interieur dat een authentieke Parijse sfeer uitademt, adviseert hij met verve over de raakpunten tussen wijn en gerecht. Enkele dagen later kloppen we aan in de gerenommeerde gastronomische oase Hertog Jan in St.-Michiels. Maître-sommelier Joachim Boudens, ook een laureaat van het Montagnée Concours en ‘Sommelier of the Year’ 2011, zit reeds op jonge leeftijd bij de absolute wereldtop. Mijn gastheren behoren tot een nieuwe lichting van vakmensen die een no-nonsense aanpak hanteren en een frisse wind door het wereldje laten waaien. Omdat we ook een importeur willen polsen, trekken we ten slotte op met Koen Maenhout van LartduVin. Uit de lessen van deze jonge meesters distilleren we enkele eenvoudige vuistregels.

Koen Maenhout

© RV

Eén. Blijf trouw aan uw filosofie De wijnkaart moet in de eerste plaats het concept van de zaak weerspiegelen. Dit is een open deur intrappen, maar al te vaak wordt dit basisprincipe over het hoofd gezien. Biedt u hoofdzakelijk een goede dagschotel aan, dan zal er geen vraag zijn naar een grote Pomerol. Een regel is dat 80% van de omzet wordt gerealiseerd door 20% van de menukaart. Hetzelfde geldt voor de wijnkaart. Vraag uzelf af of de wijnkeuze fundamenteel in lijn is met het thema van de zaak. Een eenvoudige brasserie kan volstaan met enkele eenvoudige wijntjes zonder scherpe kantjes. Rood, wit en rosé. Meteen drinkbaar en snel roterend. Een gastronomische zaak daarentegen moet natuurlijk uitpakken met een verzorgde én gevarieerde kaart. Creativiteit is hier een noodzaak waar het allemaal draait om het aanbieden van regelrechte smaaksensaties.

Twee. Keep it simple Een grote kaart is nog niet per definitie een goede wijnkaart. Als u een uitgebreide gerechtenkeuze presenteert en maar 3 of 4 wijntjes, dan zit u fout. Maar omgekeerd is 20 wijnreferenties bij een menukaart met pakweg 20 keuzes te veel van het goede. De sleutel is dat de wijnkaart de gerechtenkaart moet weerspiegelen. Dit betekent niet dat u honderden wijnen in stock moet hebben. Wel dat u een verstandige keuze moet maken tussen de vele variëteiten, regio's en prijzen.

die het zich kunnen veroorloven om goede flessen te kopen, weten heel goed hoeveel ze kosten in de detailhandel. Klassiek wordt met een coëfficiënt 3 gerekend, maar daar komen vele restaurants van terug. Mijn gastheren bieden topwijnen aan waarbij de inkoopprijs slechts met 20 tot 30% verhoogd wordt. Niet het onmiddellijke gewin telt, wel dat de klant met plezier terugkomt.

Doordachte interieurinrichtingen Sterk in ontwerp Meester in uitvoering Hotel | Restaurant | Bar

Neem de tijd bij het samenstellen van de wijnkaart en laat u uitgebreid adviseren Gasten komen niet naar een restaurant om een vinologische roman te lezen. De kaart moet vlot navigeerbaar, overzichtelijk en leesbaar zijn. Of u nu klasseert op regio, druif of stijl, maakt niet uit zolang het begrijpelijk blijft. Een tip is het aanbieden van een suggestiemenu met wijnen die niet louter op budget geselecteerd zijn. Dit menu is het paspoort van de zaak, de wijn moet dan ook voortreffelijk zijn. Verfoeilijk is de oude gewoonte om mindere wijnen of overstocks weg te moffelen in een menu met ‘aangepaste wijnen’. Dat het anders én beter kan, ziet u in het driesterrenrestaurant Hertog Jan. Een enthousiaste chef en zes (!) sommeliers schenken evenveel aandacht en liefde aan de wijn als aan het eten. Geen inferieure wijntjes in vermomming, wel pure en lekkere producten over de gehele lijn. Joachim Boudens: “ik hou van wijnen waarbij het fruit primeert, met niet te veel hout of alcohol. Eerlijke en gezonde producten zijn de trend”. Drie. Onderschat de klant niet De wijnkaart moet een breed scala aan prijzen bieden. Een vuistregel is hier dat ongeveer 2/3 van de prijzen van de wijnen onder het gemiddelde ligt van het gemiddelde bedrag dat de klant spendeert. Maak er een punt van dat er genoeg beterkope alternatieven zijn uit minder bekende wijnstreken. De tijd is voorbij dat de klant om het even welke sommen neertelt voor gekende etiketten. Mensen

Joachim Boudens © Kristof Vrancken

Jan Rots

© Gaetan Francken

Vier. Durf eens iets nieuws De klant wil al eens iets anders degusteren dan de vertrouwde klassieke etiketwijnen. Waarom niet een mix creëren van klassiekers en nieuwewereldwijn? Jan Rots: “Niets houdt je tegen om breed te kiezen en de gasten bijvoorbeeld te verrassen met trendy producten uit Duitsland, Oostenrijk, Slovenië of Hongarije. Houd ook rekening met de trend naar gezond(er) tafelen, er wordt zeker minder gedronken maar er is meer en meer belangstelling voor de kwaliteit en de origine van het product.” Houw de kaart ook niet in steen, een wijnkaart moet verrassen én evolueren. Koen Maenhout pleit passioneel om de platgetreden paden te durven verlaten. Zo komt hij tot onverwachte, maar gesmaakte combinaties zoals witte wijn bij kaas. Een goed idee is het aanbieden van wijnen per glas. Meer en meer bieden coole wijnrestaurants voor de lunch of zelfs het diner een selectie aan van wijnen per glas. LartduVin ziet hier een blijvende trend. Een aanbod per glas maakt het de gasten mogelijk om eens iets nieuws te proberen, zonder meteen een volledige fles te moeten kopen. Vijf. En als we het tenslotte over vakkennis hebben? Vakkennis maakt of kraakt een horecaonderneming. Vandaag de dag zijn de gasten meer dan ooit op zoek naar meer dan alleen lekker eten. De klant verlangt een totaalbeleving: lekker eten, een goede wijn, een prettige omgeving maar bovenal spirit en kennis van zaken zijn belangrijk. Maar wat als u geen batterij sommeliers in huis hebt? Dan is het de zaak om terug te vallen op een betrouwbare leverancier. Jan, Joachim en Koen klinken unisono: “Neem de tijd en laat u bij het samenstellen van de wijnkaart uitgebreid adviseren. Uw café, brasserie of restaurant zal op die manier de klanten blijvend kunnen verwennen.” Roland Rosseel

DSM Interior Projects Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 T 052 46 36 50 T 03 233 89 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be


➜ I P.4 ➜ I actueel I

Restaurants bannen tonijn Dit jaar voor het eerst snackbars en kantines van zowel scholen, overheden als bedrijven te halen en zelfs uit de rekken van winkels.

Als de restaurants minder tonijn serveren en de consumenten minder tonijn kopen, zullen de vissers er ook minder moeten vangen

Hotel-restaurant Soll Cress uit Sint-Idesbald en hostellerie Le Fox in De Panne trekken een campagne op gang om tonijn van de kaart te bannen. Deze vis is immers bedreigd en nonprofitorganisatie Sea First roept ook andere restaurants op om aan te sluiten bij de Tuna Freecampagne. Blauwvintonijn is het symbool geworden van industriële overbevissing. Bovendien is er bij de tonijnvangst heel wat bijvangst: vaak bedreigde slachtoffers die volkomen nutteloos gedood worden. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor deze vissen niet langer te eten om zo de resterende visbestanden te sparen. Maar niet alleen blauwvintonijn, ook de andere tonijnsoorten wacht hetzelfde lot indien ons eetpatroon niet snel verandert. Met de Tuna Freecampagne tracht Sea First alle tonijn van de menu’s van restaurants,

Yvo Peeters, lid van de permanente commissie milieu en natuureducatie die de campagne ondersteunt: “Een tonijn kan tot dertig jaar worden, dus is het belangrijk dat er niet massaal op gevist wordt om zo de soort te herstellen. Als de restaurants minder tonijn serveren en de consumenten

Alternatieven voor tonijn De geelstaart koningsvis (Seriola lalandi) gelijkt qua smaak en textuur sterk op de grote tonijnsoorten. De vis komt voor in de Stille Oceaan en wordt al op meerdere plaatsen in de wereld succesvol gekweekt van larve tot vermarktbare vis. De geelstaart wordt al vaak geserveerd in de Aziatische restaurants in Europa en valt zeer in de smaak bij sushiliefhebbers. Ook voor het broodje tonijn is er een alternatief. Gerookte forel of makreel uit blik zijn goed voor de bereiding van een variatie op tonijnsalade.

minder tonijn kopen, zullen de vissers er ook minder moeten vangen. Naast ons land doet ook Nederland al mee en we hopen op verdere uitbreiding.” Word tonijnambassadeur Het succes van de campagne steunt op de medewerking van vrijwillige tonijnambassadeurs die restaurants in hun eigen regio tonijnvrij trachten te maken. Dit doen ze door in gesprek te gaan met de uitbaters en hen te wijzen op de problemen, mogelijke gevolgen en hoe zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen in de horecasector indien ze hun menu tonijnvrij maken. Tonijnambassadeurs zijn vrijwilligers bij Sea First en krijgen een opleiding en de nodige materialen ter beschikking. Proud to be tunafree Deelnemende restaurants krijgen een sticker met de vermelding ‘proud to be tuna free’ die ze op de ruit of deur van het restaurant kunnen uithangen alsook op de website kunnen plaatsen. Op deze manier weten klanten dat het restaurant waar ze eten bekommerd is om duurzame visserij en om die reden kiest geen tonijn aan te bieden. Bovendien komen deze restaurants op de Tuna Free-lijst te op deze website te staan. Wilt u zich profileren als tonijnvrij restaurant of tonijnambassadeur worden? Surf snel naar de website om u te registreren: ➜ www.tunafree.be Katia Belloy

Zeevisserij 2012: meer kabeljauw, minder garnalen Ondanks de lagere aanvoer en de dalende prijs in 2012 blijven schol en tong de meest aangevoerde en economisch belangrijkste vissoorten in de Belgische havens. Dit blijkt uit de statistiek over de zeevisserij die de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert. In 2012 ging het om 4.620 ton aangevoerde schol en 2.750 ton tong of een daling met respectievelijk 4,5% en 13,3% ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze negatieve tendens blijft tong de absolute koploper binnen de Belgische zeevisserij met 44 % van de totale aanvoerwaarde van de aangevoerde en verkochte vis in België. Opmerkelijk is de gestegen aanvoer van kabeljauw met 31% tot 850 ton. Gekoppeld hieraan daalde de prijs met bijna 10%. De vangst van garnalen liep met een kwart terug tot een povere 245 ton.

Dit vertaalde zich in een stijgende gemiddelde prijs per kg met maar liefst +66%. De maandelijkse aanvoer vertoonde een seizoensmatig verloop met een duidelijke piek in het najaar veroorzaakt door een stijgende vangst van kabeljauw, schol en garnalen.

Het aandeel van de Zeebrugse haven liep terug tot 64% van de aangevoerde vis in België in het voordeel van Oostende. Deze blijft de op een na belangrijkste aanvoerhaven met een aandeel van 35%. De bijdrage van Nieuwpoort is beperkt tot amper 1% van de in 2012 aangevoerde vis.

meer vis gekweekt dan gevangen

of runderen. Een kilo voer levert bijna een kilo vis op, terwijl daar bij de meest efficiënte landdieren, kippen, 1,6 kilo voer voor nodig is. Vervuiling Maar de intensieve kweek leidt ook tot heel wat problemen, zoals vervuiling van waterwegen met chemicaliën en dode zones door een gebrek aan zuurstof in het water.

In 2013 zal de kweek van vissen een belangrijke mijlpaal bereiken: dan wordt er voor het eerst meer vis gekweekt dan er gevangen wordt. De productie van gekweekte vis is de voorbije twintig jaar exponentieel gestegen, terwijl de vangst in het wild stagneert. In 2013 zal er voor het eerst meer vis gekweekt dan gevangen worden, zo blijkt uit cijfers van de Voedsel en -Landbouworganisatie van de VN (FAO). Veel deskundigen zien de aquacultuur, de kweek van vissen in gevangenschap, als een van de antwoorden op de groeiende vraag naar dierlijke proteïnen door de snel groeiende wereldbevolking. De kweek van vis is bijzonder efficiënt in vergelijking met de kweek van bijvoorbeeld pluimvee

De industrie heeft gevolgen voor hele kustgebieden. Met name in tropische landen heeft de aquacultuur van garnalen tot de kaalslag van grote stukken mangrovewoud geleid. Daardoor werd de kust kwetsbaarder voor stormen en verdween een belangrijke broedkamer voor wilde vissen.

De intensieve kweek leidt ook tot heel wat problemen Vatbaar voor ziekten Daarnaast is aquacultuur net als andere vormen van intensieve kweek vatbaar voor ziekten en plagen. Daardoor worden er op grote schaal antibiotica en pesticiden gebruikt bij de kweek, met risico's voor de kwaliteit van het voedsel. Katia Belloy

Viswijzer WWF brengt bedreigde soorten in kaart De viswijzer van WWF is een gids die op een duidelijke manier de meeste vissoorten weergeeft die op de Belgische markt beschikbaar zijn en aanduidt welke van deze vissen op een duurzame manier gevangen worden, of net niet. De vissen van de viswijzer WWF worden onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (groen) bevat de vissoorten die de beste keuze vormen voor de consument. In deze categorie is er sprake van goed beheerde kweek, er is geen overbevissing en er is minimale of beperkte schade aan het milieu. Sommige vissen uit deze categorie hebben ook het MSC-label. Dit label garandeert dat de vissen op duurzame wijze gevangen zijn De tweede categorie (oranje) zijn vissen waarvan WWF aanraadt ze slechts met mate te gebruiken omdat er problemen zijn bij de kweek of de vangst. De derde categorie (rood) bevat overbeviste soorten, waarvan sommigen met uitsterven bedreigd zijn en vissen waarvan de vangst of kweek erg schadelijk is voor het milieu (bijvoorbeeld door de CO2uitstoot, gevolgen voor de zeebodem

en/of grote bijvangsten). We moeten vermijden deze vissen te eten. We geven u alvast de vissoorten en herkomst mee van de meest bedreigde exemplaren die u dus het best van de kaart schrapt: Doornhaai uit de Noord-Oost Atlantische Oceaan Forel uit Turkije of Chili Goudbrasem uit Europa Haai uit de hele wereld Heilbot uit de Noord-Oost Atlantische Oceaan Kabeljauw uit de Noordzee Marlijn uit de hele wereld Paling uit de hele wereld Pollak uit de Noordzee Sardine uit de Middellandse Zee Schelvis uit West-Schotland Roodbaars diepzee (Sebastus Mantila) uit de Noord-Oost Atlantische Oceaan Blauwvintonijn uit de hele wereld Geelvintonijn uit de Indische Oceaan Zeebaars uit Europa Zeebarbeel uit de Noord-Oost Atlantische Oceaan Zeewolf uit de Noordzee en de Middellandse Zee Zwaardvis uit de hele wereld De volledige viswijzer is down te loaden via: ➜ www.wwf.be


➜ I P.5 ➜ I actueel I

Wijziging bonusmaluspensioenen De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van minister Laruelle goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen. Daarnaast heeft de federale regering beslist om het bonussysteem te moderniseren vanaf 1 januari 2014. Momenteel verliest een zelfstandige door het malussysteem een deel van zijn pensioen wanneer hij vroeger wil stoppen met werken. Zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan op hun 63ste of na een loopbaan van minstens 41 jaar genieten al van een soepeler systeem sinds 1 januari 2013 en hoeven geen malus meer te betalen. Vanaf 1 januari 2014 zal het malussysteem dus volledig worden afgeschaft. Sabine Laruelle: “Deze beslissing maakt definitief een einde aan een discriminatie tegenover zelfstandigen waartegen ik allang vecht. Al sinds 1991 woog de malus op hun vervroegd pensioen. Met deze maatregel hebben we opnieuw een belangrijke stap dichter gezet in de erkenning van onze zelfstandigen en de risico’s die zij tijdens hun carrière nemen.”

ASTRANOVA.com

zelfstandigen houdt dit vanaf 1 januari 2014 samengevat het volgende in:

© RV

Verdwijnen van pensioenmalus maakt einde aan discriminatie zelfstandigen Modernisering bonussysteem Om zelfstandigen, werknemers en ambtenaren aan te moedigen langer te werken, werd de pensioenbonus ingevoerd. Het huidige systeem dat ten einde loopt op 1 december 2013 wordt vervangen. Voor de

1. De bonus wordt toegekend aan diegenen die langer dan een jaar verder blijven werken vanaf de datum dat zij met vervroegd pensioen konden gaan. Zo zal een zelfstandige die met vervroegd pensioen kan gaan op zijn 62ste en die een carrière van 40 jaar heeft in 2016 recht hebben op een bonus voor alle gewerkte jaren vanaf zijn 63ste. 2. De bonus wordt rechtstreeks toegekend aan diegenen die blijven verder werken na hun 65ste (met als voorwaarde een loopbaan van 40 jaar). 3. Het bedrag van de bonus stijgt jaarlijks naarmate men langer actief blijft. 4. De bonussen worden bij het jaarlijks pensioen gevoegd op het moment dat de zelfstandige met pensioen gaat. 5. De gewerkte periodes voor 1 januari 2014 die een recht openen op de huidige pensioenbonus blijven gelden. Ann Moerman

Heet uw klanten een warm welkom en steun het goede doel Spreuken zijn het visitekaartje van Bond zonder Naam. Vroeger vond je ze in elke woonkamer. Ook vandaag zijn ze nog steeds relevant en herkenbaar. 168.000 gezinnen in Vlaanderen ontvangen ze jaarlijks. De BZNspreuken kunnen rekenen op heel wat sympathie. Waarschijnlijk ook van uw klanten.

Onlangs startte Bond zonder Naam een heus spreukenoffensief waarbij men retrospreuken terug laat opduiken in het straatbeeld. Een vriendelijke of grappige boodschap op een verrassende plaats. Zo kunt u de spreuk ‘Met de moed in je schoenen, kom je niet vooruit’ terugvinden op 900 spiegels in alle Torfs-winkels. Daarnaast plakt de spreuk ‘Begin nooit je dag met de

scherven van gisteren’ op meer dan 650 glasbollen in Vlaanderen en vindt u de spreuk ‘Humor, de beste schokdemper als je botst in het leven’ in 30 parkeergarages van Vinci Park. Ook u kunt meedoen. Word de warmste en meest gastvrije horecazaak van Vlaanderen en hang het deurplaatje (H4 x B8 cm) ‘Weer of geen weer, altijd welkom’ van Bond zonder Naam bijvoorbeeld aan uw voordeur. Stuur een foto naar bzn@ bzn.be van de plek waar u de spreuk zichtbaar maakt en BZN geeft op zijn Facebook-pagina (10.000 fans) visibiliteit aan uw zaak. Deze oeroude spreuk van Bond zonder Naam werd opnieuw uitgegeven in een mooie retrostijl. Uw gasten zullen ongetwijfeld de warme en huiselijke sfeer die deze opvallende verwelkoming suggereert weten te waarderen. Bond zonder Naam biedt de eerste 25 horecazaken deze deurplaat gratis aan!

Stoelen - tafels - barstoelen zitbanken - zetels 900 modellen (hout -alu-rotan-metaal-kunststof...) Maatwerk - herbekleding - vlamvertragend

gratis cataloog & info : 09/228.80.20

Showroom 2000 m² : Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk)


➜ I P.6 ➜ I vorming I Horeca Academie

Opleidingen HVV Opleiding

Locatie

Begindatum

Word - instapmodule

GROEP O

15-04-2013

Taken delegeren en opvolging verzekeren

ALM

15-04-2013

Creatief met chocolade

SJOLAA

15-04-2013

Oosterse invloeden in de westerse keuken - Thailand en Vietnam

ONBEKEND ANTWERPEN

15-04-2013

Zuiderse keuken - Italië : Pasta & Co

CULINAIR IDEEENBURO

15-04-2013

Restaurantbeleid - maximum rendement uit de kaart

HOLIDAY INN HASSELT

15-04-2013

Debiteuren - de klant betaalt niet, wat nu?

HOLIDAY INN GENT EXPO

16-04-2013

Green Egg en alto-Shaam

CULINAIR IDEEENBURO

16-04-2013

Zuiderse keuken - Italië : Pasta & Co

LA PIAZZA

16-04-2013

Ontwikkel je assertiviteit

HOTEL ECU GENK

16-04-2013

Brandbestrijding

PLOT OEFENTERREIN

16-04-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen LEONARDO HOTEL BRUGGE

16-04-2013

Omgaan met klachten en lastige klanten

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

17-04-2013

Initiatie zaaltechnieken

BREYDEL KOOKWORKSHOP

17-04-2013

Je telefoongesprek is je visitekaartje

HOLIDAY INN GENT EXPO

17-04-2013

Nieuwe kooktechnieken in de gastronomie

CULINAIR IDEEENBURO

17-04-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen RAMADA HOTEL OSTEND

17-04-2013

Word : opmaken van prijslijsten en aantrekkelijke dagmenu's PHL

17-04-2013

Restaurantbeleid - maximum rendement uit de kaart

17-04-2013

ONBEKEND VLAAMS BRABANT

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen ONBEKEND ANTWERPEN

17-04-2013

Recruteren en exitgesprekken

HOLIDAY INN GENT EXPO

18-04-2013

Dagdagelijks je team begeleiden

RAMADA HOTEL OSTEND

18-04-2013

Offertes en verkoopbrieven op maat van je klant

HOTEL ECU GENK

18-04-2013

Snacking - verzorgde broodjes

CULINAIR IDEEENBURO

19-04-2013

Motivatie van medewerkers positief beïnvloeden

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

22-04-2013

Opleiden op de werkvloer

HOLIDAY INN GENT EXPO

22-04-2013

Asperges

BREYDEL KOOKWORKSHOP

22-04-2013

HACCP, maak er werk van (basiscursus)

NH GENT SINT PIETERS

22-04-2013

Food in a box

CULINAIR IDEEENBURO

22-04-2013

Gecertificeerd bierschenker

INBEV ANTWERPEN

22-04-2013

Wijnkunde - Italië - basiskennis vereist

BRUGOTEL

22-04-2013

Cocktailflairing

HOLIDAY INN HASSELT

22-04-2013

Sociale media - nieuwe media inzetten voor je zaak

GROEP O

23-04-2013

Functionerings- en evaluatiegesprekken

ALM

23-04-2013

Theesommelier

ALM

23-04-2013

Zuiderse keuken - Italië - Secundi, contorni i dolci

CULINAIR IDEEENBURO

23-04-2013

Omgaan met klachten en lastige klanten

RAMADA HOTEL OSTEND

23-04-2013

Barista basic

HOTEL ATLANTIS

23-04-2013

Eerste Hulp bij Ongevallen

EXPRESS BY HOLIDAY INN HASSELT 24-04-2013

Excel : de handigste functies

PHL

24-04-2013

Seizoenskoken

KOOKBOOT LA COQUERIE

29-04-2013

Meer en beter verkopen in de bediening

HOLIDAY INN GENT EXPO

29-04-2013

Brandbestrijding

P.B.O. Brandweerschool Oost - Vlaanderen 29-04-2013

Wijnkunde - Frankrijk - Bourgogne - basiskennis vereist

RAMADA HOTEL OSTEND

Asperges

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

29-04-2013

Zuiderse keuken - Italië - Antipasti

CULINAIR IDEEENBURO

30-04-2013

Yieldmanagement - basis

HOTEL ECU GENK

02-05-2013

Food & Beer

KOOKBOOT LA COQUERIE

06-05-2013

Stress op het werk verminderen

HOLIDAY INN GENT EXPO

06-05-2013

Barista level 2

CULINAIR IDEEENBURO

06-05-2013

Omgaan met agressie in de horeca

ALM

06-05-2013

Cocktails - Basic

SYNTRA WEST - BRUGGE

06-05-2013

Restaurantbeleid - in de praktijk

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

06-05-2013

Texturen

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

06-05-2013

Restaurantbeleid - in de praktijk

FOODBUILDING - KAAI 16 HASSELT

06-05-2013

Commercieel onderhandelen

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

07-05-2013

Barista level 2

LIMARC

07-05-2013

Nieuwe kooktechnieken in de gastronomie

BREYDEL KOOKWORKSHOP

07-05-2013

Asperges

CULINAIR IDEEENBURO

07-05-2013

Wijnkunde voor beginners

ALM

07-05-2013

Theesommelier

NOVOTEL BRUGGE CENTRUM

07-05-2013

Moderne marketingtechnieken voor de horeca

HOTEL ECU GENK

07-05-2013

Powerpoint - basis

ONBEKEND VLAAMS BRABANT

08-05-2013

Motivatie van medewerkers positief beïnvloeden

HOLIDAY INN GENT EXPO

08-05-2013

Gecertificeerd bierschenker

INBEV DE PINTE

08-05-2013

Brandbestrijding

CAMPUS VESTA - APB

08-05-2013

Actief je tijd managen

PARK INN BY RADISSON LEUVEN

13-05-2013

Powerpoint - basis

GROEP O

13-05-2013

Sushi en maki

BREYDEL KOOKWORKSHOP

13-05-2013

Eerste Hulp bij Ongevallen

ALM

13-05-2013

Kruiden en aromaten

SYNTRA WEST - KORTRIJK

13-05-2013

Leiding geven

EXPRESS BY HOLIDAY INN HASSELT 13-05-2013 13-05-2013

Cocktails - Basic

SIPS

14-05-2013

Vacuümkoken

VDAB OOSTENDE - Praktijkkeuken

14-05-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen PARK INN BY RADISSON LEUVEN

15-05-2013

Wijnkennis en wijnservice - gecertificeerd

WineWise

15-05-2013

OUTLOOK basis

ONBEKEND WVL

15-05-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen PARK INN BY RADISSON LEUVEN

15-05-2013

Whisky

16-05-2013

LEONARDO HOTEL BRUGGE

- slimmer aankopen = meer bedrijfswinst Maandag 15 april in Antwerpen Dinsdag 16 april in Gent Maandag 22 april in Kortrijk

Op 15 april organiseren Eigen Vlaams Wijninstituut (EVW) en hotelschool Ter Groene Poorte wijnopleidingen rond Belgische wijn. In de namiddag zijn er twee gratis workshops:

- arbeidsorganisatie en arbeidsflexibiliteit Woensdag 17 april in Oostende

- 15.30 uur: Didactisch proeven van Belgisch wijnen in verschillende jaargangen - 15.30 uur: Harmonie Belgische wijn en gerecht, proeven en experimenteren

- kosten besparen Dinsdag 23 april Hasselt

Schrijf u in voor een van de opleidingen Om u als ondernemer te helpen om uw onderneming een gezonde toekomst te geven, biedt Horeca Vlaanderen, met steun van de Vlaamse overheid, u een waaier aan opleidingen aan. Met deze opleidingen willen we u concrete informatie geven waarmee u dadelijk aan de slag kunt. Bovendien zijn de opleidingen gratis. U vindt alle praktische informatie op ➜ www.horecablackbox.be.

- Hoe klanten aantrekken: kiezen voor klassieke promotiemiddelen of sociale media? Praktische gegevens Donderdag 25 april Leuven Donderdag 16 mei Gent

’s Avonds wordt er vanaf 18 uur een informatief avondprogramma georganiseerd over Belgische wijn, met degustaties. Dit sluit af om 20.30 uur met een walking diner met Belgische wijn. Kostprijs 60 euro (incl. btw).

- Prijsberekening en de kassa gebruiken als beleidsinstrument Dinsdag 28 mei in Gentbrugge

Locatie: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge Inschrijven kan via tel. 078/353 653, gerda.ghesquiere@syntrawest.be of ➜ www.syntrawest.be/wijn

Wenst u zich in te schrijven of wenst u meer informatie? inschrijven@horeca.be of tel 02/ 213 40 10 Deze opleidingen komen tot stand met de steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie

➜ I rentabiliteit I

29-04-2013

Financieel beleid - de financiële documenten vlot begrijpen ONBEKEND LIM

Yieldmanagement - maximum rendement uit elke hotelkamer HOTEL ECU GENK

Wijnbouw Hoe meer verdienen in België en kosten besparen? Wijnopleidingen in de kijker Opleidingen Horeca Vlaanderen

16-05-2013

Meer info op info@horecavormingvlaanderen.be of ➜ www.fanvanhoreca.be.

De weg naar meer rentabiliteit De horeca kampt al vele jaren met een rendabiliteitprobleem. Vele ondernemers hadden voor dit probleem een eenvoudige maar hyperefficiënte toverformule, namelijk de kasboekhouding. Het tekort aan rendabiliteit werd simpelweg gecompenseerd door wat minder aan te geven en wat meer in het zwart te werken. Helaas, dit tovermiddel biedt, door de komst van de geregistreerde kassa en de daaraan verbonden blackbox geen uitweg meer. En dus zullen diezelfde ondernemers andere remedies moeten vinden om het gebrek aan rendabiliteit te compenseren. In deze artikelreeks over rendabiliteit wordt uitgegaan van het horecabedrijf als kleine entiteit, waar de ondernemer nog met hart en ziel bij het dagelijkse gebeuren betrokken is. Of beter nog, waar de tevredenheid van de uitbater nog steeds de graadmeter van het bedrijf is. In die zin zullen grote bedrijfseconomen zich in de artikels minder herkennen dan de middenstander bij wie onkosten nog rechtstreeks gevoeld worden in de portefeuille. Hierbij hoort het dat man en paard genoemd worden; elk ziektebeeld wordt opgenomen in de diagnose, zelfs indien het een ziekte betreft waarover men tot op heden

liever niet publiekelijk had gepraat. Een belangrijk deel van de therapie bestaat immers uit het stellen van de juiste diagnose. GPS toolkit Daarom gaan we systematisch de problematiek van de rendabiliteit in stukjes uiteenhalen. Het uitgangspunt hierbij is de GPS toolkit (zie ➜ www.horecablackbox.be). Dit hulpmiddel berekent het verschil tussen de huidige ‘zwart-wit’ situatie en de ‘wit-wit’ situatie die nagestreefd zal moeten worden. In onderstaand voorbeeld zien we dat deze uitbater een bedrag van ongeveer 297.453 euro (kolom E) zal moeten vinden, wil hij morgen met de exploitatie van zijn bedrijf hetzelfde A (=B + C) huidig totaal

€ Bruto Omzet Te betalen BTW (-) 1

B aangegeven gedeelte

resultaat bereiken als vandaag maar dan zonder de geheime kasboekhouding (kolom C). Het mag snel duidelijk zijn dat deze oefening zich niet zal beperken tot het omzetten van zwarte lonen in officiële brutolonen (kolom C1). De uitbater zal als een bedrijfsmanager op zoek moeten gaan naar de noodzakelijke extra inkomsten, efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen. Een grondige doorlichting en analyse van het bedrijf dringt zich dan ook op. In elk van volgende artikels zal telkens één aspect belicht worden. Vragen , bedenkingen of suggesties mogen steeds bezorgd worden aan luc.dieltiens@guidea.be. ➜ www.guidea.be C niet aangegeven gedeelte

C1 niet aangegeven gedeelte (maar dan verwit)

%

D (= B + C1) nieuw totaal

E (= D - A) verschil

%

1.037.094

776.866

260.228

260.228

1.037.094

0

-102.210

-102.210

0

-33.930

-136.141

-33.930

Netto omzet

934.884

674.656

260.228

226.298

900.954

Bruto aankopen

-355.902

-252.939

-102.963

-102.963

-355.902

0

14.317

14.317

0

5.828

20.145

5.828

-238.622

-102.963

-97.135

-335.757

436.034

157.265

129.163

565.197

Terug te vorderen BTW (+) 2

Netto aankopen

-341.585

3=1 - 2

Bruto Marge

593.299

100,00%

36,54%

100,00%

37,27%

4

Bruto Personeelskost

-293.749

31,42%

-182.155

-111.594

-386.773

-568.928

63,15%

Overige Kosten (*)

-154.114

16,48%

-154.114

0

0

-154.114

17,11%

6=3-4-5

Bedrijfsresultaat (**)

145.436

99.765

45.671

-251.782

-152.017

omzet (excl. btw) per uur ingezette arbeid (excl.uitbaters)

47

70

(*) Overige Kosten = Alle overige operationele kosten zoals huur, energie, afschrijvingen, administratie, marketing, erelonen, bankkosten, verzekeringen, enz. (**) bedrijfsresultaat = het resultaat na afschrijvingen en vóór belastingen en vergoedingen aan de uitbater(s)

46

5.828 -28.102

5

26

-33.930

-275.179 0 -297.453


➜ I P.7 ➜ I Uit de regio's I

➜ I In de kijker I

Vierde Nacht Horeca Veurne Op de 4de Nacht van Horeca Veurne zakte een 190-tal personen af naar Salons de Driekoningen voor het jaarlijkse banket. Naast de leden van de lokale beroepsvereniging waren ook burgemeester Peter Roose en schepenen Celine Mouton en Pascal Sticker aanwezig. Er waren een aantal mensen te vieren die al jaren hun steentje

bijdragen tot de horeca. Xavier en Ria Dehouck staan al 30 jaar aan het fornuis in Salons de Driekoningen, Christiaan en Gina Melis staan al net zo lang aan het roer van ’t Croonhof en Freddy en Marcella Vanden Abeele runnen al 40 jaar de feestzaal Retorika. Horeca Veurne nam ook afscheid van penningmeester Eric Gunst.

Vlnr: Christophe Maes, Anja Van Troyen, Veronique Desaever, Xavier Dehouck, Herman Vandenbussche, Marc Hindryckx, David Callens en Yvan Devinck.

Botel

Sanglier des Ardennes

Uw zaak in de kijker Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit. Eerste Belgische kookstudio met 4 sterren

Horeca Middenkust geniet van geslaagde daguitstap Horeca Middenkust hield het tijdens een geslaagde daguitstap eind februari binnen de provincie. Na een bezoek aan familiebedrijf Pidy, wereldleider in droog bladerdaag, stond er een lunch in restaurant Hommelhof in Watou op het menu. Daar konden de 44 deelnemers proeven van de

heerlijke hopscheuten. Nadien ging het gezelschap richting Dranouter voor een bezoek aan het wijngoed Monteberg met uiteraard een degustatie. Daarna stond er bier op het programma in de artisanale brouwerij Strubbe in Ichtegem, waar onder andere de Oostendse Triple Keyte gebrouwen wordt.

Op het meest noordoostelijke puntje van België ligt Botel Ophoven, een tot hotel omgebouwd vrachtschip met vaste ligplaats op Maasplas De Spaanjerd in Belgisch Limburg. Sinds enkele maanden is de vloot van de eigenaren Leo en Katy van der Schaft-Stroobants uitgebreid met een nieuw schip. Oorspronkelijk een kantine van een zeilschool, maar nu herwerkt tot feest/vergaderzaal met een heuse kookstudio op het water, zeer toepasselijk De Kombuis genaamd. Wie gaat googlen op kookstudio’s in Limburg komt al snel uit bij de site van kookstudiogids.nl. Deze zeer overzichtelijke Nederlandse site biedt een overzicht van allerlei mogelijkheden. De eigenaar Diederik Bogaard, een voormalig zeer succesvol kookstudiokok, zag de nood aan een classificatie onder de verschillende kookstudio’s. Vergelijkbaar met de hotelbranche stelde hij een Nederlands sterrensysteem op voor kookstudio’s. Om een of meerdere ster(ren) te krijgen, dient de locatie te voldoen aan zeer uitgebreide en strikte regels. Aan de hand hiervan weet men precies wat men ter plekke mag verwachten. Ook De Kombuis werd, samen met 200 andere studio’s, aan een inspectie onderworpen en kreeg op basis daarvan maar liefst 4 sterren toegekend. In De Kombuis zelf worden allerlei workshops en sessies

gegeven, zowel voor particulieren als voor bedrijven, maar de locatie kan ook worden afgehuurd. ➜ www.botelophoven.be

Brasserie Fred onderstreept ambities Le Sanglier des Ardennes Al meer dan 65 jaar is hotel en restaurant Le Sanglier des Ardennes een van de bekendste namen in Durbuy, het kleinste stadje ter wereld. Naamsbekendheid die de gedreven eigenaars Frédéric en Caroline Caerdinael nooit als vanzelfsprekend hebben genomen. Daarom hebben ze als ondernemers al die jaren blijven investeren. Le Sanglier des Ardennes onderging onlangs een uitgebreide renovatie met eigentijdse kamers, spa & wellnesscenter, heringericht restaurant én een nieuwe brasserie. In Brasserie Fred worden regionale klassiekers geserveerd. Ze bekoorde vorig jaar ook de inspecteurs van

Michelin en werd met een Bib Gourmand vereerd. De grondige renovatie en uitbreiding van de faciliteiten betekende voor Le Sanglier in menig opzicht een mijlpaal. Het comfort werd immers aanzienlijk verhoogd en de culinaire en ontspanningsmogelijkheden uitgebreid. Maar het was vooral de visie van het echtpaar rond deze operatie die grensverleggend was. Waar het hotel vroeger vooral door zijn locatie gericht was op de stadskern werden de meeste nieuwe faciliteiten gecreëerd zodat de klant langs de achterzijde kan genieten van de Ourthe en het zicht op het kasteel van Durbuy. ➜ www.sanglier-des-ardennes.be

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.


! R E V A W E N J I L E T A K INT-

O R T E M E D N E V E Z N

EE

IN

S

* N E N N E K N NS TE LERE

O M O S U D HOOG TIJD

• Een volledig foodassortiment voor de horeca op één locatie • Kwaliteit en hygiëne zonder compromissen • Permanente stock • Kwalitatieve én voordelige eigen merken • Vakmensen die je helpen • Vroeg open (vanaf 6.30 u) • De beste prijzen • Exclusief voor professionelen • Gemakkelijk te bereiken • Horeca-ervaring uit 700 Metro-winkels wereldwijd

* Dagelijks doen honderden collega’s uit de horeca hun voordeel bij Metro. Zij profiteren mee van onze passie voor jouw vak. Met kwaliteit, vakmanschap en de beste prijzen helpen we mee aan een succesvolle horeca tegen een minimale foodcost.

METRO ANTWERPEN KIELSBROEK 44 B-2020 ANTWERPEN METRO ANTWERPEN 03 608 73 00 KIELSBROEK 44 METRO BRUSSEL-BRUXELLES B-2020 ANTWERPEN (open 03 608vanaf 73 006 u) - (ouvert à partir de 6h) WERKHUIZENKAAI, 22/23 METRO BRUSSEL QUAI DES USINES, 22/23 (open vanaf 6 u) -BRUXELLES B-1000 BRUSSEL WERKHUIZENKAAI, 22/23 02 611 74 00 QUAI DES USINES, 22/23 METRO EVERGEM B-1000 BRUSSEL -BRUXELLES (open vanaf 02 611 74 006 u) NOORWEGENSTRAAT 39 METRO EVERGEM B-9940 EVERGEM (open vanaf 09 292 01 006 u) NOORWEGENSTRAAT 39 METROEVERGEM HASSELT B-9940 GOUV. VERWILGHENSINGEL 2C 09 292 01 00 B-3500 HASSELT METRO HASSELT 011 56 71 00 GOUV. VERWILGHENSINGEL 2C METROHASSELT LIÉGE B-3500 AVENUE 40 011 56 71GEORGES-TRUFFAUT 00 4020 LIÈGE (BRESSOUX) METRO LUIK 04 274 07 00 AVENUE GEORGES-TRUFFAUT 43 METRO SINT-KATELIJNE-WAVER 4020 LIÈGE (BRESSOUX) MECHELSESTEENWEG 84 04 274 07 00 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER METRO SINT-KATELIJNE-WAVER 015 80 77 00 MECHELSESTEENWEG 84 METRO WEVELGEM 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER KORTRIJKSTRAAT 345 015 80 77 00 B-8560 WEVELGEM METRO WEVELGEM 056 74 72 00 KORTRIJKSTRAAT 345 B-8560 WEVELGEM 056 74 72 00


➜ I P.9 ➜ I HORECA LID IN DE KIJKER I

Een pakhuis vol lekkers en plezier van dit alles. We willen mensen plezier schenken, ze verwennen. We noemen dit: De kunst van het dienen.” Verschillende horecaruimtes Het indrukwekkende en sfeervolle pakhuis waar Felix thuis is, werd opgebouwd rond een centrale overdekte allée van 70 meter lang, nu beter bekend als de Lichtstraat. Rond, en onder, de Lichstraat zijn er een aantal ruimtes die samen het kloppend hart vormen van het FelixPakhuis (zie kader). Met zo’n overvloed aan ruimtes en evenementen is het van vitaal belang om de teugels cijfermatig stevig in handen te houden. “Je moet constant meten en controleren, anders fiets je zo het bos in. Het eerste jaar hebben we hier gewerkt, gewerkt, gewerkt. Toen na een jaar het stof ging liggen en we de cijfers bekeken, hadden we een hoop omzet gedraaid en alle rekeningen betaald maar niets verdiend. Vanaf dat moment gingen we onze processen stroomlijnen en de rendabiliteit continu in de gaten houden.”

Ivo De Beer (l.) en Tom Le Clef: “We willen mensen plezier schenken, ze verwennen. We noemen dit: De kunst van het dienen.”  © Michael De Lausnay

Het Antwerpse FelixPakhuis, gelegen aan de Godefriduskaai vlak bij de Schelde en het MAS, is een sfeervol 19e-eeuws pakhuis dat onlangs volledig werd gerenoveerd. Vroeger was de Felix een op- en overslagplaats voor heel veel lekkers dat in de Antwerpse haven werd aangevoerd, gaande van koffie en cacao tot citrusvruchten, kaas… Het pakhuis was zo een liaison tussen de haven en de binnenstad. Sinds 2009 is het FelixPakhuis weer een pakhuis vol lekkers dankzij Ivo De Beer en Tom Le Clef. Met een keur aan gerechten en evenementen hebben Ivo De Beer en Tom Le Clef weer leven geblazen in het oude pakhuis. Het FelixPakhuis is een typevoorbeeld van een modern horecabedrijf, professioneel, origineel en strak gemanaged. Voor Tom Le Clef is het FelixPakhuis zijn eerste horecaproject. Hij was eerder sales- en marketingmanager bij HR-bedrijf SD Worx. Ivo De Beer had al een ruime ervaring opgebouwd met het organiseren van grote evenementen met catering. Een van Ivo’s projecten was het combineren van concerten met gastronomie. Vandaar ging hij op zoek naar een grote locatie. Het FelixPakhuis stond indertijd leeg en kwam zo in het vizier. Tom, al jaren met Ivo bevriend, was toen ook al bij deze projecten betrokken. Concessie Toen de Stad Antwerpen, die het FelixPakhuis beheert, een uitbesteding deed om een horeca-activiteit op te starten in het gebouw, sprongen beide

heren meteen op de kar. Ze verworven de concessie in 2009. “Al van in het begin hebben we ons goed omringd met mensen die de horeca door en door kennen. Verder hebben we, elk vanuit ons eigen vakgebied, kennis en ervaring meegebracht die ons goed van pas komen. We zijn als vennoten zeer complementair.” Waar Tom heel zakelijk is, neemt Ivo de soft skills voor zijn rekening en is hij het aanspreekpunt voor het personeel.

“Elke ruimte in het pakhuis wordt gezien als een onafhankelijk onderdeel met eigen kosten, opbrengsten en rendabiliteit. Elke ruimte heeft ook zijn eigen verantwoordelijken. Samen kunnen we dagelijks de rendabiliteit controleren aan de hand van kosten en opbrengsten van die dag. De verantwoordelijken kunnen de

elk gerecht. “Elk gerecht heeft een technische fiche waarbij we exact weten wat die schotel kost en wat het ons opbrengt. Maandelijks analyseren we de verkoopcijfers en kijken we wat er eventueel nog beter kan.” Personeel blij maken Horeca is werken met mensen. Blij personeel zorgt voor blije klanten. Vandaar wordt er in het FelixPakhuis heel veel aandacht besteed aan het aantrekken, begeleiden en motiveren van goed personeel. Met een personeelsbestand van 30 medewerkers (ruim 20 voltijdse equivalenten zonder de extra’s te rekenen) is het heel belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Goed personeel hebben begint bij het aanwerven van dat personeel. “Onze mensen hebben stuk voor stuk niet alleen een sterk profiel maar ook het hart op de juiste plaats. Ze werken hier niet alleen omdat ze geld willen verdienen maar ook omdat ze zich terugvinden in onze Felix-filosofie, mensen blij maken. Deze combinatie moet op zijn plaats vallen, de ‘klik’ moet er zijn.” Inspraak De Felix medewerkers worden gemotiveerd door een duidelijke taakomschrijving, een goed loon, een degelijk contract met een goed sociaal statuut, continuïteit, teambuilding, en vooral veel transparantie en

Felix is Latijn voor ‘geluk’. Dit is ook de boodschap die Tom en Ivo willen uitdragen. “Iedereen die hier bij ons te gast is, willen we een bijzonder gevoel geven, door een lekker glas of gerecht, door een evenement, door onze unieke sfeer, door een goede bediening of vooral een combinatie

De living De Living is een ontmoetingsplek met aandacht voor kunst, literatuur, actualiteit en vooral gastronomie. Door de week is er een uitgebreide kaart, die winter en zomer verandert, met dagsuggesties. Op zondag wordt er gebruncht. In de Living is er plaats voor 130 personen met een dagelijks gemiddelde van 200 geserveerde couverts. Het salon Het Salon herbergt een eventlocatie van 623m2 voorzien van alle noodzakelijke audio- en videoapparatuur. In deze ruimte, waar tot 200 mensen zittend kunnen aanschuiven en recepties tot 499 mensen mogelijk zijn, worden niet alleen feesten maar ook seminaries, concerten, filmvoorstellingen… georganiseerd. De markt De Markt is de nieuwste uitbreiding van het Felix-concept. Dit is een food concept store waar alles te koop is, van de tafels tot de drank en de ingrediënten van het eten. In samenwerking met Antwerpse handelaars zoals een slager, koffiebrander, kaashandelaar, wijnhandel… worden er altijd weer nieuwe kwaliteitsproducten getoond, geserveerd en verkocht. De producten kosten in de Markt hetzelfde als bij de handelaars. De kelder Ondergronds heeft het FelixPakhuis nog een verborgen schat, de Kelder met een oppervlakte van maar liefst 2.000 m2 vol pilaren en gewelven. Ook deze ruimte kan in de toekomst gebruikt worden voor events.

'Practice what you preach. Enkel dan kun je je mensen echt leiden en managen' De Felix bruist van leven Het basisconcept dat Ivo en Tom al in 2007 bedachten voor het FelixPakhuis staat nog altijd als een huis. “De insteek is om commerce en cultuur samen te brengen. Al vanaf het begin wordt consequent een stuk van onze marge in cultuur geïnvesteerd. Zo zijn er regelmatig De Kleine Felix-kinderevents, de Felix Sessions-concerten, onze Short List-kortfilms… die we allemaal zelf financieren. Cultureel staan we helemaal op eigen benen, er komen geen subsidies aan te pas. Van de 200 evenementen die we jaarlijks in het FelixPakhuis organiseren, zijn er 50 eigen Felix-evenementen.”

De verschillende ruimtes van het FelixPakhuis

rendabiliteit zelfs rechtstreeks beïnvloeden door bijvoorbeeld het aantal personeelsleden bij te sturen naar gelang er die dag werk voor hen is.” Kostenbeheersing Kostenbeheersing is ook een belangrijk punt. “Je moet heel scherp zijn als het op de aankoopprijzen van je producten aankomt. Spreek regelmatig met andere ondernemers over de prijzen die ze betalen voor hun producten en hoever je kunt gaan om de prijzen van die producten bij je leveranciers te negociëren. Het zijn vaak kleine dingen die knagen aan de rendabiliteit. Die dingen moet je opsporen en stroomlijnen.” Een ander aspect van kostenbeheersing is de exacte berekening van de food cost van

inspraak. “Transparantie creëert betrokkenheid. Het is daarom extreem belangrijk voor personeel om de pet van de uitbater op te kunnen zetten. Vandaar heerst er hier ook een grote overlegcultuur. Elke maandag is er per business unit een meeting met de verantwoordelijken. Hier worden onder meer hete hangijzers meteen aangepakt, de planning besproken en de cijfers geëvalueerd.” “Verder stellen we onszelf en ons personeel welbepaalde doelstellingen. Wanneer deze doelstellingen gehaald worden, volgt er een beloning. Zelf zijn we er ook van doordrongen dat we als uitbaters het goede voorbeeld moeten geven. Practice what you preach. Enkel dan kun je je mensen echt leiden en managen.”

De lichtstraat De 70 meter lange Lichtstraat kwam al aan bod. Deze dient niet alleen als verbindingsweg tussen de hiervoor genoemde FelixPakhuis-ruimtes maar ook als doorsteek tussen het stadscentrum en de oude havenwijk. De Lichtstraat wordt ook ingezet als eventlocatie voor onder meer modeshows maar ook een overdekt terras, marktlocatie… De tuin In de zomer kunnen de gasten bij mooi weer in de Felix Tuin zitten. Dit is een terras aan de voorkant van het pakhuis met uitzicht op de jachthaven en het MAS. Hier worden ook meteen kruiden geteeld voor de eigen keukens.

Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, 3000 Antwerpen, tel. 03/203 03 30, ➜ www.felixpakhuis.nu Willem Bonneux


Uw messenslijper aan huis Voor Horeca – Traiteur – Slagerij – Grootkeuken - …

TROEVEN Mobiele service Scherpe prijzen Messen meteen terug Kwalitatief werk Gebruik van professioneel materiaal (langere levensduur messen) Aanbod nieuwe messen & klein materiaal Service na verkoop (Tips & Tricks)

➜ I P.10 ➜ I ACTUEEL I

Over de

Houd uw messen scherp Veiligheidstip voor de keuken

Restaurant Heart Attack Grill maakt opnieuw slachtoffer

grens

De onofficiële woordvoerder van het beruchte restaurant Heart Attack Grill in Las Vegas, John Alleman, is overleden na een hartaanval. Het restaurant staat bekend om zijn enorme hamburgers, extra vette milkshakes en in reuzel gebakken frieten. ‘Taste worth dying for’ luidt de officiële slogan. De serveersters in de Heart Attack Grill maken hun opwachting in verpleegstersuniform. Alleman is de tweede medewerker van het restaurant in korte tijd die komt te overlijden. In 2011 stierf zijn voorganger Blair River op amper 29-jarige leeftijd. In 2012 moest een klant van het restaurant in het ziekenhuis worden opgenomen terwijl hij zijn zogeheten Triple Bypass Burger, een 6.000 calorieën tellend monster, naar binnen werkte.

MOGELIJKEDEN Wij slijpen voor u... Keukenmessen Tafelmessen: met kartel Brood– en tomatenmessen Zakmessen Keuken– en Papierscharen Cuttermessen

NIEUW NIEUW NIEUW Messen van de

VLEESMOLENS

Als je een chef vraagt naar zijn geliefkoosde materiaal, vermeldt hij meestal geen hoogtechnologische machines als de Thermomix of de Roner, maar wel zijn mes. Elke chef werkt graag met zijn persoonlijke mes en uiteraard verzorgt hij dat goed en zorgt hij ervoor dat het mooi scherp blijft. Een scherp mes reduceert de kans op ongelukjes in de keuken. Met een bot mes glijd je uit op de te versnijden ingrediënten en daar zijn de handen of andere lichaamsdelen wel eens de dupe van. Het is dus zaak om te allen tijde met scherpe messen te werken.

U kunt zelf uw arsenaal aan messen en scharen scherp houden door deze regelmatig te wetten met een wetstaal. Een mes opnieuw scherp maken is iets wat u niet zomaar zelf kunt doen. Hier komt de expertise van een professionele slijper aan te pas. Een goed onderhouden kwalitatief mes hoeft u slechts tweemaal per jaar te laten slijpen en gaat een leven lang mee. Horeca Vorming Vlaanderen organiseert cursussen ‘Messen correct slijpen en afwetten’. Voor meer info, locaties en data, surf naar: ➜ www.fanvanhoreca.be

El Bulli opent kort weer de deuren Het wereldberoemde Spaanse restaurant El Bulli heropent later dit jaar voor een korte periode zijn deuren. Chef en eigenaar Ferran Adria gaat acteurs opleiden voor een film die is gebaseerd op zijn restaurant. Het is nog niet bekend of hij dat ook daadwerkelijk zal doen in het restaurant aan de Middellandse Zee, of dat het restaurant zal worden nagebouwd in Hollywood. De maaltijden die tijdens de trainingssessies worden bereid zullen hoe dan ook aan gasten worden geserveerd.

Depardieu wil restaurant– uitbater in Rusland worden Hoogledestraat 97a - 8610 Kortemark Tel 0491/56 25 58 - Fax 051/77 16 14

info@deslijpmobiel.be www.deslijpmobiel.be

De in Rusland ingeburgerde acteur Gérard Depardieu wil een restaurant openen in Saransk, circa 650 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Depardieu ontving in de hoofdstad van de deelrepubliek Mordovinië tijdens een plechtigheid zijn verblijfsvergunning. De acteur, die in de strijd om een geplande rijkentaks Frankrijk de rug heeft toegekeerd, beloofde opnieuw Russisch te leren. Nu wil hij eerst het land en zijn bevolking echt leren kennen.


➜ I P.11 ➜ I getapt I

Biernieuws door Hans Bombeke

Beer & Gastronomy Ambassadeur Dat het gebruik van bier in of het aanbieden van bier bij gerechten een schitterend huwelijk vormt, is een open deur instampen. In de regionale – zeg maar grootmoeders – keuken is dat nooit anders geweest. De topgastronomen in dit land waren echter (hoe onbegrijpelijk ook) op Frankrijk georiënteerd en haalden letterlijk hun neus op voor bier. Tot vele jaren geleden Stefaan Coutteneye van ’t Hommelhof in Watou de handschoen opnam en van geen ophouden wist. Hoongelach en spot waren zijn deel, om van nijd en jaloezie te zwijgen… Ondertussen is er gelukkig veel veranderd en staat bier mee op de topkaarten. En terecht! Onlangs werd door Het Biergenoot– schap der LageLanden de Beer & Gastronomy Award uitgereikt. Deze prijs beloont een persoon die met zijn of haar werk een positieve bijdrage levert aan de promotie van bier in de gastronomie.

Het Biergenootschap der Lage Landen in groot ornaat. Vorig jaar mocht Jean Blaute deze prijs in ontvangst nemen voor zijn aandeel in het ondertussen befaamde bierprogramma Tournée Générale. Dit jaar was het de beurt aan iemand ‘van op de werkvloer’: Joachim Boudens. Joachim Boudens is al langer bekend als topsommelier en in die hoedanigheid een van de stuwende krachten achter en in Hertog Jan, het Brugse driesterrenrestaurant. Boudens werkt al een aantal jaren met bier, vooral omdat hij ontdekte dat sommige gerechten slecht of zelfs niet aan

Jean Blaute, Joachim Boudens en Horeca Vlaanderen-lid Stefaan Coutteneye. wijn te paren zijn. Met bier lukte dat wonderwel toch, dus nam hij de voor de hand liggende beslissing ook wat meer aandacht aan bier op zijn kaart te besteden. Met succes. Joachim Boudens mocht zijn ‘trofee’ ontvangen uit de handen van Yannick Boes, Ere Grootheraut van BGLL die samen met de andere bestuursleden in groot ornaat was aangetreden.

Biervereniging zet zich in voor Erfgoed en Toerisme

Ondanks zijn drukke agenda nam burgemeester De Wever even tijd om de verzuchtingen te aanhoren en de Antwerpse Bierkalender in ontvangst te nemen uit handen van onze bierspecialist Hans Bombeke.

Met het MAS (Museum Aan de Stroom) heeft Antwerpen een publiekstrekker van formaat binnengehaald. Bezoekcijfers zijn niet te ontkennen. Maar in de aanloop zijn andere projecten in de kou blijven staan, en hebben dringend initiatief (lees: geld!) nodig. Een daarvan is het Brouwershuis. Het gaat hier om een 16-eeuws pand, dat destijds ingericht werd als verdeelcentrum van het water dat de vele brouwerijen aan de Brouwersvliet nodig hadden. Later voorzag het tot in de 19e eeuw de stad van zuiver water dat van op het platteland werd aangevoerd. Een hele

15e Cuvée van de Keizer

De eerste stap van het brouwen: het beslag wordt gemaakt.

Brouwerij Het Anker was aan het feesten. Voor de 15e keer immers brouwde de Mechelse brouwerij haar Cuvée van de Keizer in het bijzijn van het ‘grote publiek’.

brouwen voor hun zieken! Nog steeds is de brouwerij op dezelfde plaats gevestigd, maar de begijntjes zijn al lang verdwenen. Om deze verjaardag in de verf te zetten en de Keizer een laat eerbetoon te gunnen, kwam men bij Het Anker op het idee om jaarlijks op diens verjaardag een open brouwdag te organiseren.

Op 24 februari vierde Keizer Karel zijn verjaardag. Hij was het die in een ver verleden mee de aanzet gaf tot wat we nu kennen als brouwerij Het Anker. Hij gaf de Mechelse begijntjes de toelating om bier te

Niet minder dan driehonderd fans vonden de weg naar de brouwerij en leerden bij over de talloze manieren waarop bier de zintuigen kan strelen. Dat het begon te sneeuwen, hield slechts een minderheid thuis.

Sfeervol met nacht en sneeuw.

brok geschiedenis, te lang om hier te herhalen. Maar ondertussen is iedereen het erover eens: zowel de constructie van de waterverdeling, als het interieur van de vergaderzaal van de brouwers, zijn uniek erfgoed. Dit erfgoed staat echter al jaren te verkommeren. Zodanig zelfs dat het nu ook niet meer te bezoeken is. Het Antwerps BierCollege betreurt dat en wil snel verandering zien. Niet alleen wegens het erfgoed op zich, maar zeker ook omdat honderden (bier-)toeristen een bezoek aan dit gebouw zeker op hun agenda zouden zetten. Zonder twijfel een toeristische meerwaarde, dus.

Duvel brouwt bier met Japanse hop Elke lente brouwt Duvel Moortgat een speciale Duvel Tripel Hop. Daarvoor gaan de Duvel-brouwers op zoek naar een andere, derde hopsoort. Vorig jaar werd de Citrahop toegevoegd. Nu lanceren de brouwmeesters de Duvel Tripel Hop met Sorachi Ace, een Japanse aromatische hopsoort. Deze hop zal het typische Duvel-smaakpallet verrijken met een frisse, exotische toets. Duvel Tripel Hop wordt gelimiteerd gebrouwen.


© 2013 NESTEA is a registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A., licensed to Beverage Partners Worldwide (Europe) AG.” V.U.: Coca-Cola Enterprises Belgium bvba – Ben Lambrecht – 1424 Bergensesteenweg – 1070 Brussel. RPR BE 0425071420


➜ I P.13 ➜ I thema I

Frisdranken en water: geen kneusjes meer De trend van minder gesuikerde, natuurlijke en gezondere dranken blijft. Wellness laat zich smaken: steeds meer mensen kiezen resoluut voor hun gezondheid en/of een gezond gewicht. Het aanbod en de diversiteit van limonades stijgt. Ook flavoured

Ga eens op zoek naar suikerarme, lokale of weinig gekende producten en afficheer die ook als dusdanig

Frisdranken en waters zijn niet langer de kneusjes van de menukaart. Klanten kiezen steeds vaker en om verschillende redenen voor frisdrank of water in plaats van

een alcoholisch drankje. Een origineel aanbod dat regelmatig iets nieuws aanprijst, is zeker een meerwaarde. Klanten houden er wel van om af en toe te experimenteren.

Frisdranken in cijfers Belgen houden van frisdranken, zoveel is zeker. Uit cijfers van het de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie (FIEB VIWF) blijkt dat elke Belg in 2011 gemiddeld 131,6 liter frisdrank dronk. Dat levert ons een derde plaats in de Europese ranking op. In 2011 groeide de consumptie van frisdranken aan met 1,6% in vergelijking met het jaar ervoor. Van die frisdranken neemt cola 47% voor zijn rekening, 53% blijft over voor de andere frisdranken. De lightcategorie is in 2011 voor het eerst sinds jaren met 2,8% achteruitgegaan. De regular frisdranken stegen met 3%. Flessenwater doet het goed en steeg qua verbruik tussen 2010 en 2011 met 1,7%. Dat gebeurde zowel thuis (+1,9%) als buitenshuis (+1,1%). De

categorie bruisend water steeg met 2,7% terwijl die van plat water het met +1,3% moest stellen. De eerste resultaten van 2012 zien er voor water veelbelovend uit: in het 1ste trimester stijgen ze met 1,6%. De markt van de frisdranken ging er in het eerste trimester van 2012 ten opzichte van het eerste trimester van 2011 lichtjes op achteruit met 0,7% Een enquête van het VIWF (de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie) wees uit dat niet-bruisend natuurlijk mineraalwater en bronwater spuitwater en cola waardige alternatieven waren voor alcoholhoudende dranken tijdens de feestdagen. Daaruit blijkt ook dat jongeren cola verkiezen boven andere frisdranken (zoals limonade, ice-tea, vruchtensap...)

waters zijn in opmars: mineraalwater waaraan een natuurlijk aroma wordt toegevoegd, waardoor het water caloriearm blijft. De verkoop van de still softdrinks zit stilaan in de lift, al laten de sparkling softdrinks ze nog ver achter zich. Klassieke smaken zoals sinaasappelsap en appelsap blijven het goed doen. Sta toch ook open voor originele en vernieuwende smaken. Mensen experimenteren bijvoorbeeld graag met superfruits. Die hebben atypische smaken én zijn tegelijkertijd rijk aan de zo begeerde antioxidanten. Onder de smoothies spannen aardbei en banaan de kroon, maar tropische varianten passievrucht en mango vinden ook gretige afnemers. Een rijke frisdrankenkaart Wijk eens af van de platgetreden paden, mensen houden van variatie. Klanten die voor frisdranken kiezen, kunnen daarvoor verschillende redenen hebben. Denk aan de calorietellers, de geheelonthouders, degenen die aan het recupereren zijn van de voorbije nacht, mensen die geen alcohol lusten of allergisch zijn, de BOB’s... Wie frisdranken interessant wil houden, kan een huisgemaakte (al dan niet op maat van de klant) non-alcoholische cocktail of smoothie aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een siroop of een fruitpuree met sap, maar denk ook eens aan combinaties met gekende frisdranken als Canady Dry of Bitter Lemon. Cocktails blijven heel geliefd in 2013. Heeft u cocktails op de kaart staan, dan mogen één of twee creatieve non-alcoholische

Infrarood Gevel Terrasverwarming

cocktails zeker niet ontbreken. Zelfgemaakte ice-tea en limonade aanbieden is een gewoonte die in het buitenland sterk heerst, maar bij ons onterecht nog niet ingeburgerd is. Beide kunnen absoluut een meerwaarde betekenen voor uw zaak. Ga ook eens op zoek naar suikerarme, lokale of weinig gekende producten en afficheer die ook als dusdanig. Durf origineel uit de hoek komen en bied een nieuwe frisdrank als suggestie aan of zet die op een andere manier in de kijker. Of waarom geen combinatiemenu met frisdrank aanbieden?

Water met smaak Gezien de stijgende populariteit van bron- en mineraalwater, kan het interessant zijn om een aantal soorten water op de kaart zetten. Elk water heeft zijn specifieke smaak en publiek. Zo smaakt Aqua Panna heel neutraal en spreekt ook Spa een breed publiek aan, terwijl Bru zich meer richt naar het gastronomische aspect en gemakkelijk gerechten en wijnen kan begeleiden. Denk zeker aan een onderverdeling tussen sterk bruisend en licht bruisend water. Lore D’hont

Nieuwe smaken al jaren geen toegevoegde suiker, kleurstof of bewaarmiddelen. Vandaar ook hun groei in het frisdrankensegment. Tönissteiner kwam op de proppen met nieuwe smaken: Tönissteiner Naranja Fit (red orange: een niet bruisend bloedsinaasappelsap), Ice Break Fit (witte citroen/limoenlimonade) en Agrumes Fit. Ook de steeds populairder wordende AriZona Iced Tea laat van zich horen. Daar zitten ondertussen al 6 varianten in het gamma: The original Green Tea, Pomegranate Green Tea (met granaatappel), Blueberry White Tea (met bosbes), Lemon Iced Tea, Peach Iced Tea en Half Half (met de helft ice tea en de helft limonade). De in 2012 gelanceerde Spa Citron, 100% natuurlijke ingrediënten, past perfect in het gezonde plaatje. Ook Bionina is een interessante optie: het is een van de allereerste biolimonades die vruchten en natuurlijk sprankelend mineraalwater uit Italië bevat. De ingrediënten zijn 100% biologisch en natuurlijk. Bionina is te verkrijgen in verschillende smaken: Uncle Pomegranate and the Cranberries, Miss Blood Orange, Lady Pink Grapefruit en Mister Lemon. Voor de horeca is er een gewaarborgde verpakking van 25 cl met kroonkurk. Tönissteiner-producten bevatten

[Bedrijfsadvies]

[Starters]

[Overnames]

Ward De Smedt BIV 503.811

Lysenstraat 11 – B-2600 Antwerpen – T: +32 477 558 468 info@oreka.be

Tel: 056/41.34.55 info@alpina-heaters.com

www.alpina-heaters.com

www.oreka.be


Haal nu n贸g meer uit onze room!

DEBI SPAA C RACT Spaar IE de pu op d

n e Deb ic-room ten en ver verpak zamel kingen mooie gesch enken .

Grote Debic Spaaractie op www.debicaction.be Met Debic kiest u niet alleen voor professionele kwaliteit maar spaart u nu ook voor mooie geschenken. Want om uw trouw als klant te belonen, organiseren wij van april tot oktober 2013 een grote spaaractie. Haal nu n贸g meer uit onze producten, want met elk spaarpunt op de professionele room van Debic bent u een stap dichter bij een leuk cadeau. Meedoen is eenvoudig! Ga snel naar www.debicaction.be voor uw spaarkaart en meer info.

Debic Info - p/a FrieslandCampina Professional - Grote Baan 34 - B-3560 Lummen, Tel.: 013 310 523 - e-mail: info.be@debic.com - www.debic.be


➜ I P.15 ➜ I gespot I

Nieuwigheden spotten bij de horecagroothandel Elk voor- en najaar stelt ISPC aan de vakpers zijn nieuwe producten voor. Hierbij de selectie van Horeca Vlaanderen Krant. De nieuwe trends in voor de horeca kunnen we onderbrengen onder de noemers ‘puur natuur’, , ‘hip en exclusief’ en ‘creatief op het bord… En in de neus’ ‘alcohol, nee bedankt’. Bartender Manuel Wouters ging op zoek naar de ultieme gin. Naast engelwortel, korianderzaad, citroenen sinaasappelschil, oranjebloesem, kaneel, steranijs, kardemom en zwarte peper gebruikte hij ook rabarberwortel en dennenknopjes. Deze Spring Gin is slechts verkrijgbaar in beperkte oplage

Puur natuur

De nieuwe titanium messen zien er hip uit, maar ze zijn vooral zeer praktisch. Ze zijn vanaf augustusseptember in ISPC verkrijgbaar. Slijpen hoeft niet en u krijgt levenslange garantie. Creatief op het bord Barbecue is in, en als we de buren jaloers willen maken of de gasten extra goesting willen doen krijgen, voegen we aan de barbecue houtsnippers met een smaakje toe. Een bedenking van onze barbecuespecialist Peter De Clercq (Restaurant Elckerlijc).

Hip en exclusief Er gaat niets boven de kaviaar van onze Noordzee, de grijze Noordzeegarnaal. Handgepeld zijn ze op hun best, maar dat vergt heel wat mankracht. De gepelde garnalen zijn een pak praktischer, maar omdat ze in lageloonlanden gepeld worden en twee maal lange afstanden moeten afleggen, bevatten ze additieven waardoor ze inboeten aan smaak. Gebroeders Bakker biedt de oplossing. Dit bedrijf bedacht een techniek om de aan boord gekookte garnalen ook machinaal aan boord te verpakken. Additieven zijn bij dit verse product overbodig, de garnalen liggen immers 24 uur na vangst in de winkel. ISPC verkoopt ze onder het huismerk. De prijs varieert naargelang aanbod.

Nog van bij ons is er de gekookte ham Bachte de Kupe. Deze ham wordt licht gerookt en er worden geen fosfaten of kleurstoffen toegevoegd. Voor wat ze noemen ‘the best ham of the world’ trekken we naar Spanje. De Joselito-ham rijpt op een natuurlijke

Convenience kan verrassend natuurlijk smaken. Dat bewijzen de bouillons, fonds en miso’s van het Japanse merk Ariake, die gemaakt zijn met puur natuurlijke ingrediënten. Ook Nestlé neemt met zijn Cheffonds de professionele chef werk uit handen. Pure fonds, zonder toevoeging van zout die een ideale basis vormen voor een saus waar de chef nog al zijn creativiteit in kwijt kan.

Alcohol, nee bedankt

15 gram kaviaar in een trendy doosje, inclusief 2 lepeltjes. U kunt met de kaviaardoosjes van Kaviari een trendy hapje aanbieden aan de liefhebbers zonder een onnodige stock van deze dure lekkernij in te slaan. Popcorn is zowat de meest ordinaire erfenis vanuit Amerika. Niet langer als het van Cheeky Frog afhangt. Popcorn met Provençaalse tomaten, limoen en kokosnoot of chocolade en sinaasappel kunnen we moeilijk alledaags noemen.

De kreeftenolie van Christina Guyader wordt geproduceerd uit echte Bretoense kreeft. Daarbij worden druivenpitolie en kruiden gevoegd. Heerlijk bij rauwe en warme visgerechten en sushi, maar ook bij een risotto of een pasta.

Cappuccino en latte macchiato overspoelen onze contreien vanuit het zuiderse Italië. Bondi Chai ging de inspiratie voor de nieuwigheid voor de koffieen theekaart noordelijker zoeken, namelijk in Engeland, waar men thee meestal met een stevige scheut melk serveert. De Bondi Chai Tea Latte zijn drankjes op basis van thee en opgeschuimde melk waaraan een aantal smaken werden toegevoegd.

manier gedurende 36 tot 48 maanden. Het resultaat is een mooi met vet doorregen ham die smelt op de tong. Aan dit topproduct hangt natuurlijk wel een prijskaartje (79,95 euro/kilo).

Alleen boter heeft de smaak van boter, maar met een puur natuur boter van buffelmelk van Garofalo kunt u toch een net iets andere boter op tafel zetten.

Het oog wil ook wat. Nu kunt u letterlijk gaan schilderen op het bord met de Crayons gourmands van Cookal, knijpverpakkingen met hartige en zoete smaken. Ook Imaginative Cuisine biedt chefs een ludieke hulp met de Gastropaint-producten in verschillende smaken. Dit is eetbare verf die u met een kwastje op het bord kunt strijken. Met de Spoon Dip, een decorlepeltje met schenktuit, kunt u mooie lijntjes trekken op het bord. En in de neus

Er zijn genoeg redenen waarom men liever geen alcohol drinkt: je moet nog rijden of werken, je bent zwanger, ziek of je hebt gewoon geen zin in alcohol. Stilaan neemt het aanbod niet-alcoholhoudende drankjes mooie proporties aan. Zo heeft Fentimans een uitgebreid aanbod softdrinks in mooie, nostalgische flesjes. Ice Tropez, de favoriete drank in Saint-Tropez komt nu ook in alcoholvrije versie. Leden van Horeca Vlaanderen ontvangen bij aansluiting of vernieuwing van het lidmaatschap een waardebon bij ISPC ter waarde van 50 euro bij aankoop van minstens 300 euro.

We eten met de mond, de ogen én de neus. Om de aromasensatie te versterken zijn er de sprays van Neochef. Een verstuiving op uw vlees-, vis-, gevogelte- groentegerechten geven net dat extra parfum.

➜ www.ispc.be Katia Belloy

UITBATERS GEZOCHT Blend gaat op zoek naar de beste theebladeren, fruit en kruiden in de hele wereld. Een zeer natuurlijk product verpakt in individuele piramidebuiltjes. En wie het laten trekken van thee nog niet helemaal onder de knie heeft, zijn er de theepotten van Finum Tea Control. Met een afsluitbaar waterreservoir kan het niet meer fout gaan. Bovendien is het dan gedaan met morsen met theebuiltjes.

Voor het nieuwe cafetaria in het Sport- en recreatiecentrum a.J. Braillard, Wandelingstraat 54 te 1601 Ruisbroek is het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar enthouSiaSte en Sportlievende uitBaterS.

Kleuren zijn in en met de menukaarten, onderleggers of welke andere tafeldecoraties ook van Katza kunt u kleur in uw zaak brengen zonder dat het een kakofonie van stijlen wordt.

Het sportcomplex bevat: 2 sporthallen, omnizaal, indoor - en outdoor petanquepleinen, vergaderlokaal, overdekte- en openlucht tennisterreinen, 2 visvijvers en natuurgebeid. Het cafetaria (143,39m²) is gevestigd op de 1e verdieping, heeft een buitenterras (62,18m²), keuken (15,17m²) berging (10,78 m²) en sanitair.

Bijzondere voorwaarden en huurovereenkomst te bekomen bij de sportdienst, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T: 02 334 21 62 / 63 – Caroline Putman of Bart Van Onsem. Inschrijvingen uiterlijk vrijdag 26 april 2013 indienen: de sportdienst, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 2e verdieping.


Heeft u al gedacHt aan cocktails met lipton ice tea?

E.R.: N.V. Unilever Belgium S.A., Humaniteitslaan 292, Bld de l’HumanitÊ, B-1190 Brussels

proef en ontdek onze suggesties!

7563 UNI Ad-LIT-Cocktails-200x281.indd 1

Schrijf je in op

www.liptoniceteaaward.be Ons vakmanschap drink je met verstand 26/02/13 16:22


➜ I P.17 ➜ I Belgen in het buitenland I

De Franse koning van de Belgische friet Thibaud De Clercq in Parijs

“Magnifique, enfin des vraies frites de chez moi, sur Paris. Merci, De Clercq !!!!!! Vive la Belgique, Vive le roi, Vive la liberté !!!” De getuigenissen op Facebook (meer dan 2.000 vrienden) liegen er niet om. De Belgische friterie, De Clercq, les Rois de la Frite, gelegen aan de rue Saint-Jacques, vlakbij de Sorbonne en het Panthéon, is razend populair. Thibaud De Clercq - Fransman, maar zoals zijn naam al laat vermoeden van Belgische origine - is dan ook een heel enthousiaste man die er hard voor gaat. Het frietkot van Thibaud De Clercq draagt de kleuren van ons land en ademt La Belgique uit. Grote dampende pakken friet gaan gulzig over de toonbank. En de Fransen smullen ervan. Onlangs opende Thibaud een tweede zaak in rue Montmartre. De volgende jaren wil hij Frankrijk veroveren en bij de wereld aankloppen. Het concept frietkot Thibaud De Clercq (23) studeerde aan de befaamde handelsschool Negocia in Parijs. Zijn vader, die ondernemer is en een vertaalbureau runt, suggereerde hem om zijn eindwerk te maken met het frietkot als case study. Op zakenreis in Brussel had hij een hotelkamer met uitzicht op… een frietkot. Hij kon niet aan de verleiding verstaan en kocht een zak friet om weer aan te knopen met de oude tradities van zijn roots. “In Parijs heb je geen echt frietkot. Een gat in de markt. Wat een potentieel”, dacht hij. Na zijn studies werkte Thibaud anderhalf jaar verder aan het concept, om uiteindelijk op 17 maart 2011 het eerste echte Belgische frietkot te openen in de rue SaintJacques. Het succes is enorm. “We draaien 20% beter dan de meest optimistische prognoses”, zegt Thibaud De Clercq. “Niet alleen de studenten, ook kantoorpersoneel, mensen van de buurt en zelfs de

wijkpolitie komen hier aanschuiven voor een zak friet. We hebben een zeer trouw cliënteel: vele klanten komen minstens één keer per week langs. Het geheim van het succes? Het feit dat wij échte Belgische frieten serveren. In Parijs vond je nergens Belgische frieten: dat is toch een drama. Ik heb me gebaseerd op het oude familierecept van mijn grootvader en dat professioneel uitgewerkt. We werken uitsluitend met bintjes. De meeste aardappelen komen uit België, soms haal ik er uit Nederland of het noorden van Frankrijk. De frieten worden rauw, uiteraard zonder bewaarmiddelen, in twee beurten in ossenvet gebakken. En je krijgt waar voor je geld. Een groot pak bevat 1 kilogram friet! Cà c’est la générosité belge!” Hoeft het te verwonderen dat er dagelijks zo’n 600 kilogram aardappelen over de toonbank gaan? Snelle groei Meteen hebben we het definitieve antwoord op de vraag of de friet nu Belgisch of Frans is van origine. Thibaud De Clercq twijfelt niet:

/kg

5€

koffiepotten en schalen en messen

“Les frites sont belges, c’est évident! ” Zijn Belgische roots vindt hij heel belangrijk in het concept. “Ja natuurlijk. Je kunt niet zomaar van nul beginnen. Ik ben geworteld in de tradities van het noorden. Mijn grootouders zijn van Pas de Calais, mijn overgrootouders woonden in Gent. Bij de ontwikkeling van het concept ben ik vaak naar België

‘In Parijs vond je nergens Belgische frieten: dat is toch een drama. Ik heb me gebaseerd op het oude familierecept van mijn grootvader en dat professioneel uitgewerkt’ gereisd, en dat vond ik zalig. En zeg nu zelf, er is toch niets beter dan een lekkere Belgische friet. Het kost me geen moeite om de mensen daarvan te overtuigen.” Het plan van Thibaud De Clercq klinkt ambitieus. “Dit jaar komt er minstens een derde frietkot bij. Misschien nog

/kg

10€

alleen voor lepels en vorken

een vierde. We kunnen sneller gaan omdat de cijfers gunstiger zijn dan begroot. Na Parijs wil ik de rest van Frankrijk exploreren. En dan de rest van de wereld. We willen het concept ook uitbreiden en denken aan een vrachtwagen of een frietmobiel.” Belgische klanten Op de vraag of hij ook de Belgische markt zou aandurven, antwoordt hij zeer bevestigend. “Natuurlijk! Ik heb hier vele Belgische klanten en dat zijn de beste ambassadeurs. Ik sta ervan te kijken hoe belangrijk het frietkot is voor de Belgen. Ik voel me nog altijd een beetje Belg en wil op termijn heel graag ook de Belgische markt verkennen.” Is Thibaud eerder Fransman of Belg? Als we hem

vragen of hij voor Les Bleus of voor Les diables Rouges supportert, is hij slim genoeg om het antwoord te ontwijken: “Ik ben eerder een rugbyman en in die sport is er niet veel Belgische concurrentie. Maar als ik dan toch één voetballer in het hart draag, is dat Eden Hazard.” De Parijse friteries van Thibaud De Clercq zijn op weekdagen geopend tot 22 uur, in de weekends kunt u rond middernacht nog een friet gaan halen. Het grote pak is impressionant en kost amper 4,50 euro. Voor die prijs kun je in Parijs amper een koffie drinken. Bij de friet hebt u keuze uit het hele gamma van bouletten en frikadellen. Henk Van Nieuwenhove

www.BTWBON.be één adres voor het drukken van uw BTW-boekjes

60 boekjes aan 175,00 e • eenvoudig te bestellen (211,75 e incl. BTW)

• zeer scherpe prijzen

120 boekjes aan 240,00 e • maandag voor 20u bestellen

AANKOOP

van verzilverde bestekken, koffiepotten, schalen enz... in verzilverd metaal

Tel: 0475 44 40 35 - christoff1965@hotmail.com

(290,40 e incl. BTW)

= vrijdag geleverd

240 boekjes aan 380,00 e • proefdruk onmiddellijk teruggestuurd ter controle (459,80 e incl. BTW) • gratis opmaak 480 boekjes aan 660,00 e

(798,60 e incl. BTW)

• gratis levering

Alle kosten inbegrepen

www.BTWBON.be - Kapelsesteenweg 395 - 2180 Ekeren


➜ I P.18 ➜ I boeken I

➜ I actueel I

Bier, de wereldatlas

De beide schrijvers op een adequate manier voorstellen is onbegonnen werk. Hun bierpalmares is zo groot dat we er voor elk een vol blad over zouden kunnen schrijven. Maar kort dan: ze zitten beiden ongetwijfeld in de toptien van internationale bierkenners en -schrijvers. Met andere woorden: als deze heren, de ene Engelsman, de andere Amerikaan, samen een Bieratlas bijeen schrijven, mag je je aan kwaliteit verwachten.

Het boek opent met een hoofdstuk over het ‘wezen van het bier’, een beetje een klassieker in een bierboek, maar in dit geval met enkele aparte invalshoeken, onder meer over het ‘ambachtelijk’ brouwen. Daarover lopen immers de meningen wereldwijd wat uiteen, meestal met betrekking tot ingrediënten, brouwproces, installaties en volume.

alle bieren ter wereld op te lijsten. Het is meer een vinger aan de pols die een inzicht geeft in de huidige wereldwijde situatie, zonder de pretentie volledig te zijn. De schattingen voor ons land lopen ondertussen uiteen tussen de 1.100 en 1.600 bieren. Een boek daarover is verouderd voor dat het verschijnt… dat is dus op wereldvlak onbegonnen werk.

Na deze introductie wordt de blik op de wereld gevestigd, en komen een voor een alle werelddelen aan bod. Het spreekt voor zich dat Midden-Europa zowat de grootste slok krijgt. Het is in deze regio immers dat bier van oudsher deel van de cultuur uitmaakte. Maar dat neemt niet weg dat de andere landen ondertussen volgden en hoewel een inhaalbeweging niet denkbaar is, toch zeer smakelijke en interessante bieren weten te produceren.

Maar je krijgt een duidelijk zicht op het biergebeuren wereldwijd en dan kun je niet anders dan vaststellen dat bier brouwen de wereld veroverd heeft. Eén onopvallend foutje vonden we echter wel: op de kaart van België is men Oudenaarde vergeten. Bierstad bij uitmuntendheid, moederstad van het unieke Oud Bruin dat de wereld ons benijdt. Zonde…

Op deze manier komt zowat de hele wereld aan bod. Men mag zich echter niet vergissen: dit boek heeft inderdaad niet de pretentie

Kookwedstrijd orgelpunt van de Week van het varken

Bier, de wereldatlas, Tim Webb, Stephen Beaumont, Uitgeverij Terra Lannoo, 25 euro ➜ www.terralannoo.nl Hans Bombeke

Tweede editie Bistronomie Gids Naast een gids op papier is er ook de bistronomie.be website. Via de zoekmachine op de website kunnen digitale bezoekers in enkele klikken volgens hun criteria (budget, stad…) een bistronomierestaurant opzoeken en zelfs online de beschikbaarheid raadplegen en een plaats reserveren in real time. Naast de website en de gids vormt Bistronomie een platform tussen de consument en

Na een succesvolle eerste editie van de Bistronomie Gids vorig jaar, brengen Steve Engels en Johannes Denis nu deel 2 uit met daarin 85 bistronomische restaurants in België. Bistronomie is een samentrekking van bistro & gastronomie. Een 10-tal jaar geleden creëerde men deze term in Parijs voor de stroming van chefs die een gastronomisch concept bereikbaar voor het grote publiek wilden aanreiken. Zo zijn er sterrenchefs die een tweede zaak openden waar ze zich met goedkopere producten volledig uitleven. In andere gevallen waren het jonge chefs met een hoop ervaring in klasserestaurants die niet meer in het gareel wilden lopen en op een goedkopere manier een eigen restaurant openden. Dit jaar werd er bij het opstellen van de Bistronomie Gids 2013 ingespeeld op de laatste nieuwe trend onder de chefs: bier & foodpairing. Daarbij worden twee ingrediënten, waarvan de belangrijkste smaakaroma’s perfect overeenkomen, met elkaar gecombineerd. De bistronomische restaurants die de bier & foodpairing toepassen worden in de gids aangeduid met een speciaal icoontje.

de partners van het boek en worden samenwerkingen tussen restauranten hotelsector aangemoedigd. Bistronomie Gids 2013, Steve Engels en Johannes Denis, Uitg. Agora/ Borgerhoff & Lamberigts, 9,95 euro ➜www.bistronomie.be Leo Vernimmen

Algemeen directeur Frans De Wachter van VLAM en team E met messensets. © Johan Martens

Op 22 februari eindigde de ‘Week van het varken’ in elf Vlaamse hotelscholen. Een hele week lang waren de leerlingen uit de tweede en derde graad in de ban van het varken. Een bedrijfsbezoek, toelichting en tips van een gerenommeerde chef, praktijklessen en de deelname aan een kookwedstrijd met varkensvlees als hoofdingrediënt waren de opvallendste onderdelen. De ‘Week van het varken’ is een initiatief van VLAM. In onze keuken is varkensvlees niet weg te denken. Het is belangrijk dat jonge chefs een goede basiskennis hebben over varkensvlees en voldoende vaardigheden ontwikkelen om aan de slag te gaan met varkensvlees in de keuken. VLAM wil de hotelscholen helpen hun koks in spe te vormen via de ‘Week van het varken’. VLAM maakte het onder andere mogelijk dat leerlingen een varkensbedrijf van dichtbij leerden kennen, dat leerlingen een ervaren slager konden bezig zien in zijn atelier en dat ze praktische kneepjes gedemonstreerd kregen van gerenommeerde chefs. Elf scholen Elf Vlaamse hotelscholen haakten in op het aanbod van VLAM en stelden zelf hun eigen ‘Week van het varken’ samen voor de leerlingen

uit de tweede en derde graad. Gevestigde namen als Johan Segers, David Martin en Guy Van Cauteren verleenden hun medewerking aan de ‘Week van het varken’.

Elf Vlaamse hotelscholen haakten in op het aanbod van VLAM en stelden zelf hun eigen ‘Week van het varken’ samen De ‘Week van het varken’ werd afgesloten met een kookwedstrijd. Felix Alen en Ferdy De Becker, twee chefs met heel veel ervaring, traden er op als coach voor de leerlingen. De wedstrijdteams bestonden uit vijf deelnemers van verschillende scholen, drie voor de keuken en twee voor de bediening. Ze voerden diverse proeven uit, die werden beoordeeld door een uitgebreide jury. Zo werden ze uitgedaagd een lekker varkenskroontje met bier, wintergroenten en aardappelen te bereiden. Prijzen Het winnende team ging aan de haal met een mooie geldprijs en prijzen in natura, geschonken door PALM Breweries. Het team met het smakelijkste ‘varkenskroontje’ won een prachtig messenset, de prijs van VLAM. Leo Vernimmen


➜ I P.19 ➜ I zoekertjes I

zoeker plaats tje en?

Over te nemen: Taverne met feestzaal (80 pl.) en terras (150 pl.); binnen 50 pl. Toeristische ligging: kruispunt voetveer Schellebelle, Kalkense Meersen en fietsroutes. 25 jaar 1ste eigenaar, niet gebonden aan brouwerij. Interesse bel: 0472 95 69 13

www.h

Ga na

orecav ar laand eren.b zoe e/ en vul kertjes HET formu

lier in .

Wegens immigratie, overname handelsfonds. Goedlopende tearoom met bijhorende chocoladewinkel. Gelegen in het oude stadscentrum van Antwerpen. Vraagprijs: € 39.000. Contact: 0492 87 30 96

DECEMBER 2009 MaanDElijks s En augustu BEhalvE in juni : MEChElEn afgiftEkantooR vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

Technische

Te koop aan spotpr. espressomach. astoria+koffiemolen santos € 500, kassa casio+printer epson € 250, gasfornuis+plaat 87x85x87cm € 125, friteuse/pastakoker 85x36x56cm € 125, eskeep music system (geen sabam of honebel) € 150, gasboiler €50, 0478/661869

Kantoor Notaris Carl POLFLIET, Kaaistraat 8 - 8400 Oostende Tel. 059/70.12.95 – infonotarispolfliet@dataconsult.be

OPENBARE VERKOOP – EENMALIGE ZITDAG STAD OOSTENDE ALBERT-I PROMENADE 67 EEN UNIEK GELEGEN EN

ZEER RUIM EN VERNIEUWD HANDELSPAND

BRUGGE, horecazaak/feestzaal over te nemen op 100m van de grote markt in een historische kelder. 100 zitplaatsen, instapklaar. Voor meer inlichtingen of een afspraak, 0486 79 02 16

STAD TURNHOUT ZOEKT: zelfstandig uitbater voor cafetaria stedelijke sporthal Turnhout. Voorwaarden en bestek op te vragen bij overheidsopdrachten@turnhout.be of kijk op www.turnhout.be. Woonst mogelijk. Meer info bij Dienst patrimonium op 014/443392 TE HUUR Brasserie DE OUDE VEST te Dendermonde mooi ingerichte brasserie met zaaltje en terras, in winkelstraat INSTAPKLAAR! mét woonst Inlichtingen: T 052/215369 Drankencentrale Maes - Dendermonde ALVERINGEM (Stavele): Instapklare en gekende horecazaak “De Nachtegaal” met ruime gelagzaal (tot 75 pers.) en zaaltje (ca 35 pers.), prof. keuken, garage & sanitaire voorz. – nieuw privaat gedeelte met living en inger. keuken – boven 4 slpks, bureau en inger. badk. – ruime terrassen – gelegen langs fietsnetwerk – vlotte verbinding richting kust, Veurne, Ieper,… – alle verdere info: ERA Vastgoed Vandenbussche Veurne 058 31 58 58.

ECHO .Ca Vlaan nisaties Ho.Re

psorga bij de beroe

➜ Bedrijven met

met BIJZONDER GROOT TERRAS AAN DE ALBERT I - PROMENADE

VERHUURD – geregistreerde handelshuurovereenkomst van 01/03/2012 met maandelijkse huurprijs van 4.500,00 euro EENMALIGE ZITDAG: maandag 29 april 2013 om 14.30 uur in Hotel Burlington gelegen te Oostende, Kapellestraat nummer 90. Bezoek: zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur vanaf 30 maart en na telefonische afspraak De kandidaat kopers dienen zich op de zitdag te voorzien van een bankwaarborg voor de geboden prijs verhoogd met de kosten; RECHT VAN HOGER BOD Zie ook www.immonot.be

STAD OOSTENDE, eerste afdeling In een appartementsgebouw, genaamd “ Residentie SPLENDID”, aan de Albert-I Promenade (ZEEDIJK) nummer 67, gekadastreerd in de sectie A nummer 1595 D 29, groot 21a 70ca. Het HANDELSLOKAAL gekend als “instelling D”, omvattende het eigenlijke HANDELSLOKAAL D op het gelijkvloers met aanhorigheden en kelder D: a) In privatieve en uitsluitende eigendom: op het niveau van het gelijkvloers aan de Albert-I Promenade (niveau ZEEDIJK): grote vernieuwde horecazaal, keukenruimte, koele ruimte met koelcel en trap naar de kelderverdieping, vernieuwd sanitair blok, mezzanine boven verbruikerssalon (bereikbaar via trap) thans ingericht is als studio (living/badkamer/slaapkamer). TERRAS vergund en overbouwd terras, groot (17,50 m x 6,00m). op het gelijkvloers kant van de binnenkoer die uitgeeft in de Koningsstraat: binnenhall met deur naar de binnenkoer uitgevend op de Koningsstraat, grote kelder dienstig als bergruimte met aparte ruimte voor elektriciteit en verwarming, toilet en douchecel voor personeel, vriescel. b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeelheid: vierhonderd vijfenzeventig/tienduizendsten (475/10.000sten) van al de gemene delen waaronder de grond. Kadastraal gekend als: “≠A.GV/L/K13A/” K. I.: 6.693,00 EUR

!

len worden bestraft

vele arbeidsongeval

Horeca Echo In Horeca Echo van april leest u meer over volgende onderwerpen:

l en Wallonië

deren, Brusse

aangesloten fiche voor leden

Pagina 5 ding Het concurrentiebe

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis

Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips

Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis

8 Pagina 7 en nen teksten 2009 Index versche

Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis ordeel! - neem uw ledenvo ➜ Eco-cheques

Gezocht Actieve vennoot voor taverne-hotel De Klepel Lindenlaan 24, 2340 Beerse (zaak bestaat reeds 30 jaar) Info@deklepel.be 0032475.25.92.56

OTN: Rest. ’t Laurierblad in Berlare. voll ingericht, 60 pers, binnentuin, tuinmeubelen, keuken, koelkamer, wijnkelder, economaat, wasserij, salon vr banket en seminarie voor 100 pers. 5 hotelkamers, prive-app, vrij van schuld, onm vrij, jozefdauwe@hotmail.com, Fax:052/41.36.67

nië ssel en Wallo

anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla

g bijhouDen! ktijDRegeLin rg en Sociaal Fonds en iSteR VooR WeR naar het Waarbo

Reg Dimona Light?dient een

Aan deze e gebeuren. nieuwe aangift tijdregi-

naar het sociaal

secretariaat.

Een praktir in te vul-

om dit registe bovendien een in de horeca sche toelichting aangifte wordt r zelf. Voor extra’s gedimona gekt op het registe eld. In de Full a- aangifte te len werd afgedru stratie gekopp specifieke dimon nisch. de horeistratie electro toegelicht in beurt deze tijdsreg r bij te beuren. Zoals aangifte r heeft dient een registe de electronische maand oktobe De werkgever nD.w.z. dat bij hte ca echo van de plaats waar gelege tussen de als het verwac ur iedere keuze op de beginu het houden gezowel de werkgever Dimoaangegeven. worden tewerk a en de Light erknemers moeten worden r heidsw Dimon einduu Full zgn. register gevoor een forfaiien moet dit dimona wordt die opteerden steld. Bovend Aan de Light d. Het dit na. Werkgevers In i bewaar eld. januar 1 worden jaar of vanaf istratie gekopp durende vijf taire tijdsreg kelijk de dimona Light, kken van 5 op een gemak de dimona tijdsblo zich naar men dient r registe systeem koopt n zodat 2010 overstappen org Echo oktoplaats te bevinde verder horeca van het Waarb toegankelijke of  uur. (zie inspectie s’ op Light ontvingen om van de sociale ‘actuele dossier een uitnodiging de ambtenaren ber, of de rubriek van neen Sociaal Fonds ling ). ik kennis kunnen avlaanderen.be voor werktijdrege er op elk ogenbl www.fedhorec erjaar een register toe. r wordt per kalend Dit artikel licht men. Het registe Het nieuwe systeem van de ecocheque kalente bestellen. l een Op dat u voor het de dub-

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS, VeRVoLg.

- gebruik afwijkingsdocument deeltijdse arbeid - bonusplannen - illegale tewerkstelling derdelanders harder aangepakt - wetgeving voor zonnebanken (deel 2) - Bezint alvorens u een interimkracht vast in dienst neemt

Belgische markt zijn D.w.z. cavolgende Light is evenwe FSCrstaat bijgehouden. kwam reeds dientvoor Forest Stewardship CounDe dimona uitvoerig aan bod in de ho-deze electro nische werkgever tegorieën een nieuw registe van producten 200 Naast die door een derjaar met ecolabel cil. PEFC staat voor Program for reca Echo2 van bele aangifte. Elke werknemer the Enregister voor en zgn. beschikbaar: um op- de maanden september . gedurende maxim e dient ook een aan te vragen dorsement of Forerst Certification. november. aangift Hieronder uit de horeca vindt u het tweede Dit bijgehouden. tissuepapierprod gesteld wordt ucten, kopieer- en dagen tewerkdeel van de dregeling te worden zijndit niet regisgouvernementele, onafhankelijafeenvolgende lijst van werktij beecologische producmerkt enpapier, bijhouden van gewaargrafisch nkomst van correct verf wordt overee en r vernis niet voor binHet rd zonder winstoogmerk ke organisaties Dit registe l ten. Letnkoms met een arbeids t op, ecocheques kunnen enkel rg en Sociaa die ien gesanctionnee bovend vloerbekleding, wordt door het Waarbonenhuis, harde een arbeidsoveree d of ter bodemel het verantwoorde duur gelever tot doel voorde hebben gebruiktwerk paalde is voor producten en dien- bevat de gegevens worden bosbevan het RSZverbeteraars en groeimedia, . Het jk omschreven met het verlies machineadFonds Horeca encertificering heer via van r voor een duideli sten opgenomen dimona te bevorderen. einduu op extra. deze lijst. Als het de Light u als begin- en afwasmiddelen, werknemer of handafwasmidde verbonden aan len, van de extra, € 875 tot een gelegenheids werkgever ecocheques de pauzes... toekent aandeuwduur van geldboetes van allesreinigers, wasmiddelen ministratieve voor textiel, de prestaties, ncties Deze certificeringsyst werknemers werkbent u verplicht de werkneemen garanderen bestaat uit een ien zijn ook strafsa het registertextielproducten een gelegenheids , televisies. € 6250. Bovend Ieder blad uit De dimona voor dat het hout afkomstig is van duurzaam dubbels. mers dag te informeren en per over de inhoud vanuitscheurbare t steeds per mogelijk. origineel en twee n nemer gebeur beheerde bossen. Ze dragen bij tot deze lijst. waarop teruggezonde (zie ook www.fedhorecavlaanstopte wordenUiteraard voor elke dag behaalden niet al de producDeze dienen prestatie. M.a.w. zetting van de ontbossing en het eenactuele deren.be moet rubriek t behoud dossiers) ies verrich ten uit deze categorieën een ecolabel. een extra prestat  van de biodiversiteit door de illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat het europese ecolabel hij aankoopt en kan hij die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijk e producten.

Vi. bevordering van aandacht voor de

natuur

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be.

Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRe mie aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremi e aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaars premie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De

hoReCaSeCtoR? Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsni veau. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdr agen geldt deze verplichting niet.

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeLijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

6 7

Stedenbouwkundige bestemming: volgens gewestplan OostendeMiddenkust: woongebied. Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, FED. Ho.Re.Ca Brussel en Wallonië.

➜ I nieuwe leden I

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in februari 2013 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca: Aarschotse Kebap - Aarschot, 'T Steppeke - Alken, Vix (Bistro) - Antwerpen, Den Uilenspiegel - Antwerpen, Broodjes & Zo - Arendonk, Cafetaria Daverlo - Assebroek, De Krone (Bistro) - Assebroek, Wijncafé Mourvèdre - Berlingen, 'T Clubhuis - Betekom, Pastamobilia - Bissegem, Seasons - Blankenberge, Malecot - Blankenberge, Al Piccolo Mondo (Rest./Pizzeria) - Blankenberge, Scheldeschuurke (Feestzaal) - Bossuit, Hcs Catering - Bree, Gastro Vita (Culinaire Organisatie) - Brugge, Baron Ruzette - Brugge, Den Koevèèr (Brasserie) - Brugge, Le Bonheur - Damme, 'T Pubtje - De Haan, Flavie & Co - Destelbergen, Monaxa - Diepenbeek, Het Lemke - Elen, Jaydee (Bistro) - Erembodegem, Volta - Gent, Klokhuys - Gent, Nestor - Gent, Sparerib Caffee - Gent, Koriander (Traiteur) - Gent, De Volksmacht - Herk-De-Stad, Castel (Feestzaal) - Herne, Zorba Leuven - Heverlee, Lewis (Rest./B&B) - Hoogstraten,

Verantwoordelijke uitgever André Descheemaecker

Bistro Belle (Bistro/Tea-Room) - Izegem, 'T Rhodesgoed (Brasserie) - Izegem, 'T Jagerke - Kapellen (Antw.), De Vliegende Schotel - Kasterlee, Cinema-K-Fé (Brasserie) - Koksijde, Sensacion (Café/Lounge Bar) - Kuurne, De Eetkamer - Lebbeke, Traiteur Kapucijn - Leuven, In De Kievit - Loenhout, Nog Te Bepalen - Maaseik, De Prof - Mechelen, Vixx (Hotel) (Fil. Grp) - Mechelen, Gildenhuis - Melle, Theatercafe Culture Pub - Ninove, Bistro De Lisse - Oostende, Boulevard (Brasserie) - Sint-Martens-Latem, Renaissance - Tienen, De Bourgondiër - Tienen, 'T Galerijke (Eetkaffee) - Turnhout, Cafetaria Warande : Barzoen - Turnhout, De Cinema - Turnhout, Karakter - Vilvoorde, Orangerie Manzana - Weelde, Soda (Café/Brasserie) - Zevergem

Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Jonas Maris, Roland Rosseel, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Leo Vernimmen

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 fed.vlaanderen@horeca.be www.horecavlaanderen.be

Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen ➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Sabamkorting ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij ISPC ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij HANOS ➜ Voordeeltarief op CCD betalingen bij Europabank ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.horecavlaanderen.be (klik op ‘lid worden’) Of word vandaag nog lid:

Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector. Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage*: Geen personeel: € 100 1 tot 4 voltijds equivalenten: € 160 5 tot 9 voltijds equivalenten: € 220 10 tot 19 voltijds equivalenten: € 300 20 tot 49 voltijds equivalenten: € 400 50 of meer voltijds equivalenten: € 1.200 * 100% fiscaal aftrekbaar Nog geen lid van uw beroepsvereniging? Sluit u dan vandaag nog aan bij Horeca Vlaanderen!

Bent u momenteel nog niet aangesloten bij Horeca Vlaanderen?* Schrijf dan vandaag nog uw lidmaatschapsbijdrage over op rekeningnummer BE78 7350 1047 6186 en schrijf in de mededeling uw e-mailadres.Wij zullen dan snel contact met u nemen. * Krijgt u wel maandelijks de Horeca Vlaanderen Krant maar niet de Horeca Echo? Dan bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen.

Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


➜ I P.20 ➜ I actueel I

Horeca in de Wetstraat

Zo gezegd “In 2013 komt er steeds meer aandacht voor voeding, gezondheid en volhoudbaarheid, door terug te gaan naar ‘real foods’ die zoveel mogelijk zelf bereid worden en het liefst afkomstig zijn van lokale boeren en producenten. Het is een van de peilers van mijn onderzoek. Binnenkort start de website www. IkkOOKbewust.nu, ondersteund door inspirerende chefs, boeren en ambachtelijke producenten, om het gebruik van goede producten in de horeca te bevorderen. Het moet voor horecabedrijven gemakkelijker worden om deze producten in te kopen.”

Peter Klosse (De Echoput) in Misset Horeca.

© Elke Sengier

Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder.

die maandelijks 70 miljoen unieke bezoekers telt en zelf een afdeling is van de hotelreserveringsgroep Expedia. Warzée wil van Vande Lanotte weten of er op Belgisch niveau een plan in de maak is dat consumenten en ondernemers beschermt tegen dergelijke praktijken met valse commentaren die eigenlijk neerkomen op misleidende handelspraktijken.

Ze zijn een doorn in het oog van elke hardwerkende horecaondernemer: de vele websites waar zogezegd ‘objectieve’ commentaren worden gepost door klanten die hun eigengereide mening ventileren over horecazaken die ze hebben bezocht. Bij dit soort websites rijzen een aantal fundamentele problemen. Vooreerst is er het feit dat de ‘beklaagde’ geen recht heeft op een wederwoord. De geviseerde ondernemer kan dus niets doen wanneer hij ten onrechte in een negatief daglicht wordt gesteld. Daarnaast is het hele systeem op zich corrupt. Concurrenten kunnen elkaar gaan viseren via bepaalde websites. Meer professioneel zijn er webmarketing-bedrijven die tegen betaling de positionering van bedrijven op het internet gaan profileren. Dat gaat dan van het manipuleren van Google-zoektermen tot het gericht plaatsen van positieve commentaren op websites.

In zijn antwoord bevestigt Vande Lanotte dat 85% van de consumenten op zoek gaat naar informatie op het internet vooraleer iets aan te kopen. Van die 85% zegt 70% dat ze ook rekening houden met wat ze lezen op het web. De minister wijst er ook op dat TripAdvisor blijkbaar al op de vingers werd getikt door zowel de Britse als Franse toezichthouder. En meteen legt Vande Lanotte daarmee al de vinger op de wonde. Wie zich benadeeld voelt door dergelijke websites, staat voor een moeilijke opdracht. Eerst moet men lokaliseren waar de klacht vandaan komt. Is het bijvoorbeeld een commentaar afkomstig uit Frankrijk, dan moet men met de klachten in Frankrijk terecht. Tweede element is de vraag waar de betrokken server staat die het bericht verspreidt. Komt daarbij dat men meteen in een kluwen terechtkomt van administratieve diensten. In Frankrijk bijvoorbeeld moet men terecht bij de Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). In GrootBrittannië gaat het dan weer om de Advertising Standard Authority. In België kan men terecht bij Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economische Zaken. Bovenop dat geheel van nationale

En dat de impact van dergelijke websites niet gering is, mag blijken uit een vraag die MR-kamerlid Valérie Warzée-Caverenne daarover stelde aan minister van Economische Zaken Johan Vande Lanotte (SP.a). Warzée verwijst daarbij naar TripAdvisor, een website

controle-autoriteiten wordt dan nog eens een Europese saus gegoten die het geheel bijna ontoegankelijk maakt. Vande Lanotte stelt dat er momenteel weinig vragen worden gesteld omtrent dit alles, maar hij geeft grif toe dat dit misschien precies het gevolg is omdat de meeste benadeelden weinig geloof hechten aan het feit dat hun klacht ooit effectief zal worden opgevolgd. * Soms zijn de zaken ook voor parlementsleden moeilijk om volgen. Neem nu MR-kamerlid Kattrin Jadin. Die wil van SP.a-staatssecretaris John Crombez weten hoever het nu staat met de invoering van de geregistreerde kassa. “Zijn alle horeca-inrichtingen nu met zo’n kassasysteem uitgerust?”, vraagt Jadin. “Heeft de installatie ervan veel gekost? Konden horecauitbaters hiervoor een beroep doen op overheidssteun? Werkt het systeem naar behoren? Vreest u niet dat die absolute transparantie tot faillissementen zal leiden?” Crombez kan niet meer doen dan antwoorden dat de verplichte invoering van het systeem is uitgesteld tot januari 2014. De eerste geregistreerde kassa’s zullen pas worden geaccrediteerd door de overheid midden 2013. Waarna Crombez nogmaals de begeleidende maatregelen opsomt die deze introductie flankeren. * Het probleem met ondernemers in dit land gaat verder dan alleen maar de horeca, zo bevestigt minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) in de Kamer in

antwoord op een vraag van Karel Uyttersprot (N-VA). In het kader van de omzetting van de small business act in België stelt de Europese Commissie effectief een gebrek aan ondernemerszin vast. De Europese Commissie neemt in haar analyse eenvoudig meetbare maatregelen op, zoals het aantal zelfstandigen of de ondernemerschapsgraad, maar ook meer psychologische variabelen, zoals de perceptie van mogelijkheden verbonden aan het ondernemersstatuut. Voor nagenoeg al deze factoren scoort België onder het Europese gemiddelde, soms zelfs aanzienlijk. Zo bedraagt de ondernemerschapsgraad 7% tegenover 12% gemiddeld. De intentie om ondernemer te worden, bedraagt 11% tegenover 13% gemiddeld in de Europese Unie. “Nog verontrustender”, aldus Laruelle, “is het feit dat slechts 30% van de Belgen een voorkeur heeft voor het zelfstandigenstatuut, tegenover 55% gemiddeld in Europa. Slechts 55% van de Belgen heeft een gunstig beeld van de ondernemers die succesvol zijn, tegenover 69% gemiddeld in de Europese Unie.” Nog volgens de minister ligt daar ook het kalf gebonden: het beeld van de ondernemers bij de bevolking is slecht, dat geldt des te meer als de ondernemer succes kent. En Laruelle geeft deemoedig toe dat ze daar op zich niet veel kan aan veranderen. Maar ze doet wat ze kan binnen die beperkte mogelijkheden. Laruelle verwijst daarbij onder meer naar het optrekken van de pensioenen voor zelfstandigen. Ludwig Verduyn

“Sanghoon Degeimbre zou graag een vereniging van Waalse chefs uitbouwen. Dat lijkt anekdotisch, maar dat is het niet. Het vertrekt immers vanuit een bewondering voor Vlaanderen. Ze zien al die Vlaamse chefs bezig op tv, zien hen opduiken in kranten en denken: dat moeten wij ook kunnen.”

Béatrice Delvaux (Le Soir) in DS Weekblad.

“De food cost van mijn menu’s is niet hoog. Er zit ook een simpele aardpeer in, goedkoop, maar om ze op mijn manier klaar te maken, moet iemand urenlang constant boter over die aardpeer laten vloeien. Dat is dan weer heel arbeidsintensief. We investeren in mensen. Ongeveer 45 procent van wat u straks betaalt, gaat naar personeelskosten, ongeveer een kwart naar de food cost.”

Kobe Desramault in De Morgen Magazine.

Profile for Elma Media

HORECA krant april 2013  

HORECA krant april 2013

HORECA krant april 2013  

HORECA krant april 2013