Page 1

➜ I P.1

Vrouwen die bier brouwen

Klassieke keuken met een multiculturele toets

Logeren in Vlaanderen wil nog meer Vlamingen lokken Belgen zorgen voor 44,5% van alle overnachtingen in eigen land, en hun aantal neemt steeds verder toe. Dat is goed nieuws voor de toeristische sector, die economisch steeds meer weegt. Logeren in Vlaanderen, de organisatie die instaat voor de marketing van Vlaamse logiesuitbaters in Vlaanderen, zet zich in om dit effect te versterken en lanceert een nieuwe promotiecampagne.

Meer dan 40 jaar geleden kwam Khaled Zoughlami naar België om geologie te studeren. Het plan was dat hij met een diploma zou terugkeren naar Tunesië om er in de fosfaatmijnen carrière te maken. Maar het pad van Khaled Zoughlami kruiste twee liefdes: Frieda, een jongedame uit Izegem met wie hij in het huwelijk trad, én de horeca waar hij zoals zovele studenten een centje bijverdiende.

➜ P. 4

➜ P. 9

Ze zijn een rariteit, maar desalniettemin bestaan ze: vrouwen die bier brouwen. Vier brouwsters deden hun verhaal tijdens een avond onder de noemer ‘Bier een mannendrank?’. ➜ P. 15

Horeca Vlaanderen Nr 47 - juni 2013 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Andre descheemaecker Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen

KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Invoering van de kassa gebeurt 'iets later' De regering besliste dat de geregistreerde kassa vrijwillig kan worden ingevoerd in de sector vanaf 1 januari 2014. Vanaf 1 januari 2015 wordt ze dan voor iedereen verplicht. De invoering van de geregistreerde kassa met blackbox wordt dus gespreid over twee jaar. Daarnaast keurde de regering de uitvoering goed van twee lastenverlagende maatregelen zoals die vorig jaar in juli reeds werden aangekondigd: gelegenheidsarbeid en lastenverlaging voor vijf personeels­leden. De lastenverlaging voor vijf personeelsleden wordt voorbehouden voor die ondernemers die de kassa vrijwillig zullen invoeren. Het geregistreerd kassasysteem moet pas gëimplementeerd zijn eind 2015. De verplichting geldt voor alle horecazaken die meer dan 10 procent van hun omzet uit voeding halen die ter plaatse wordt geconsumeerd. Horecazaken kunnen evenwel vanaf 1 januari 2014 al vrijwillig zo’n nieuw kassasysteem invoeren. In ruil krijgen ze een forfaitaire lastenverlaging voor het vast personeel dat ze in dienst hebben. Horeca Vlaanderen is van oordeel dat deze spreiding in de tijd enerzijds weinig verandert aan het fundamentele probleem waarmee de horeca geconfronteerd wordt, maar ze geeft anderzijds wel meer tijd om voor een structurele oplossing te zorgen. “De kassa eerst vrijwillig en iets later verplicht invoeren verandert weinig aan het loonlastenprobleem in onze sector, maar het geeft ons wel de tijd om ondertussen voor aanvullende maatregelen te zorgen.” aldus Danny Van Assche. Lastenverlaging Concreet houdt het nieuwe systeem van gelegenheidsarbeid in dat een werkgever gedurende 100 dagen per jaar een extra mag inzetten waarvoor geen bijdragen betaald

© Wouter Van Vooren moeten worden op het reële loon, maar op een forfait van 7,5 € per uur (en maximaal 45 € per dag). Deze forfaits worden niet verhoogd voor zon- en feestdagen. De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing af. Een werknemer mag gedurende 50 dagen in dit systeem werken. Het systeem kan gebruikt worden in de hele horeca, dus ook in cafés.

Danny Van Assche: ‘De kassa eerst vrijwillig en iets later verplicht invoeren verandert weinig aan het loon­lasten­ probleem in onze sector, maar het geeft ons wel de tijd om ondertussen voor aanvullende maatregelen te zorgen’ Er komt een lastenverlaging op voltijds vast personeel van 500 € per personeelslid per kwartaal voor maximaal vijf werknemers naar keuze (800 € indien de werknemer jonger is dan 26 jaar). Dit kan in alle ondernemingen met maximaal 49 werknemers (dit is een verhoging van deze grens: er was altijd 20 werknemers gezegd). Deze lastenverlaging wordt ingevoerd vanaf de kassa er is (vrijwillig

of verplicht). Opgelet: bij deze maatregel hoort een registratie van het personeel, mogelijk met zowel een in- als een uit-registratie. Dit laatste is nog onduidelijk. Er komt een maatregel voor lastenverlaging op overuren voor wie de kassa invoert. Deze maatregel is echter nog niet geconcretiseerd en is voorlopig te beperkt in omvang. Onvoldoende Horeca Vlaanderen wees er eerder al herhaaldelijk op dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om een officiële en rendabele horeca mogelijk te maken. Zelfs met de vandaag goedgekeurde maatregelen én met de gespreide invoering van de kassa vreest Horeca Vlaanderen dat nog steeds een aanzienlijk deel van de sector de invoering van de kassa niet zal overleven. Meer dan 25.000 arbeidsplaatsen staan daarbij op de tocht. De beslissing van vandaag toont aan dat de regering niet ongevoelig is voor dit argument. “We hopen dat er nu volop gewerkt kan worden aan verdere maatregelen die onze sector in staat zal stellen de kassa in te voeren op een rendabele manier en met behoud van tewerkstelling.”

Horeca Vlaanderen gaat strijd aan tegen alcoholen drugsmisbruik

Het European Alcohol and Health Forum (EAHF) promoot verantwoord omgaan met alcohol. Dit initiatief gaat uit van de Europese horecafederatie Hotrec. Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonië sloten zich aan bij het EAHF. De focus ligt op het bewaken van de leeftijdslimiet. Alcohol schenken en verkopen aan minderjarigen kan niet. Het EAHF werkt ook een voorstel uit over de etikettering van alcoholische dranken. Horeca Vlaanderen bevestigt een engagement op volgende punten: - Het ondertekenen van een convenant over alcoholreclame.

- Invoeren van het label Quality Nights in het uitgaansleven, in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol en Drugsproblemen (VAD). Dit label wordt toegekend aan discotheken die verantwoord omgaan met alcohol en drugs. Horeca Vlaanderen zal discotheken overtuigen om aan de criteria te voldoen om dit label te kunnen krijgen. Dat houdt onder andere opleiding van de medewerkers in maar ook het gratis verschaffen van water aan de klanten. - Sensibiliseren van horeca­ ondernemers om verantwoord om te gaan met alcohol. - opleiding van horecaondernemers over verantwoord omgaan met alcohohol alsook omgaan met agressief gedrag als gevolg van misbruik van alcohol of drugs. ➜ www.hotrec.org Katia Belloy

Sterke parasols. Stevige service.

ADVIES S I T A R G AATSE TER PL

www.symoparasols.com

➜ www.horecavlaanderen.be ➜ www.horecablackbox Katia Belloy

the experts since 1932

Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


➜ I P.2 ➜ I Column I

➜ I actueel I

Zorg­bedrijf Antwerpen geeft zeer fout signaal “Kom smullen van soep, witloof met kaas & hesp en dessert voor maar 6 €!”

Onlangs maakte het Zorgbedrijf Antwerpen in kranten en op websites reclame voor een driegangenmenuutje voor 6 €. Het Zorgbedrijf Antwerpen is een autonoom gemeentebedrijf dat een ruime waaier van zorg- en woondiensten aanbiedt aan de Antwerpse senioren. Ondermeer beheert het bedrijf 42 dienstencentra. Deze dienstencentra hebben ook als doel om oudere mensen samen te brengen en zo te strijden tegen vereenzaming. Zeer nobel doel. Het Zorgbedrijf wil dit ondermeer ook doen via een soort sociaal

Peter Goossens.

restaurant waar mensen samen kunnen eten tegen een ‘democratische’

El Cellar de Can Roca is ‘beste restaurant ter wereld’

prijs. Ook zeer nobel… Maar ze deden veel meer dan dat. Het Zorgbedrijf riep alle Antwerpenaren (jong en oud) op om te komen eten en ze deed dit via dure advertenties in kranten en op internet. Ik moest een doodle invullen om een vergadering te beleggen en kreeg prompt de uitnodiging om te komen eten. Horeca Vlaanderen kon niet anders dan reageren.

Is Horeca Vlaanderen dan tegen sociale initiatieven? Helemaal niet! Maar het moet dan echt wel om sociale initiatieven gaan. Indien er een sociaal restaurant wordt geopend om mensen zonder of met een te laag inkomen een goedkope maaltijd aan te bieden, dan hebben wij daar uiteraard geen enkel probleem mee. Indien er een restaurant wordt geopend als een soort invoegbedrijf om langdurige werklozen aan werkervaring te helpen, dan hebben wij daar begrip voor en aanvaarden we zelfs dat daar subsidies naartoe gaan. Maar wel op voorwaarde dat – als het restaurant openstaat voor de goegemeente – er gewerkt wordt aan marktconforme prijzen. De subsidie kan dienen om het gebrek aan arbeidsefficiëntie op te vangen, maar niet om het restaurant rendabel te houden. We hebben ook niets tegen een

© Wouter Van Vooren

Hof van Cleve stijgt zeventien plaatsen Restaurant Magazine heeft weer bekendgemaakt welke de beste restaurants ter wereld zijn. Het Deense Noma werd van de troon gestoten door het Spaanse El Celler de Can Roca. Hof Van Cleve steeg maar liefst 17 plaatsen en staat nu op 25. Noma van René Redzepi, dat twee jaar aan het hoofd van de ranglijst stond, zakt naar de tweede plaats, gevolgd door Osteria Francescana uit Modena, Mugaritz uit San Sebastian en Eleven Madison Park uit New York. Hof Van Cleve is met zijn 25ste plaats het enige Belgische restaurant in de topvijftig. Het Nederlandse Oud Sluis,

waar Sergio Herman in de potten roert, zakt van de 21ste naar 35ste plaats. Spanje en Scandinavië aan top Frankrijk doet he niet zo goed. L'Arpège in Parijs strandt op de 16de plaats en is daarmee het hoogst gerangschikte Franse restaurant. Spanje heeft liefst drie restaurants in de top-10. Ook de Scandinavische keuken blijft pieken. Vier van de beste vijftig restaurants ter wereld bevinden zich in Scandinavië.

stijgt van plaats 92 naar 72. Hertog Jan komt nieuw binnen in de top honderd. Het restaurant van chef Gert De Mangeleer staat op plaats 78. Jury De rangschikking in Restaurant Magazine is gebaseerd op de mening van 936 recensenten, onderverdeeld in 26 deeljury's, onder meer voor de Benelux. In die deeljury's zitten heel wat chefs, maar ook restaurantliefhebbers. Katia Belloy

Als we de top-100 bekijken, komen we nog twee Belgen tegen. In De Wulf van Kobe Desramaults

jaarlijks eetfestijn van de gepensioneerden, of een wafelenbak van de scouts of een bbq van de voetbal. Zolang het eenmalig is en niet structureel wordt georganiseerd.

Het initiatief van het Zorgbedrijf voldeed aan geen enkele van deze voorwaarden. Zelfs dan nog zouden we als Horecafederatie geaarzeld hebben om publiekelijk te reageren. Och, een goedkopere maaltijd in een dienstencentrum… het is niet echt concurrentie voor ons, zou je denken. Maar als ze het wijd en zijd bekendmaken én het openstellen aan ‘iel Antwaarpe’, dan wordt het wél concurrentie. Valse concurrentie zelfs. En het ergste van al is dat er een verkeerd marktsignaal wordt gegeven. Het lijkt dat het normaal is om een menu voor 6 € aan te bieden. Dat wie meer vraagt, mogelijk een dief is. En dat mochten we niet aanvaarden. Ikea deed een tijdje geleden hetzelfde en daar hebben we ook fors op gereageerd. Van een overheidsbedrijf zou je bovendien anders mogen verwachten.

Moraal van het verhaal: Horeca Vlaanderen is niet asociaal en zal dit ook niet worden. We kunnen heus wel leven met sociale initiatieven en weten dat dit een nood lenigt. Maar we moeten evenzeer opletten dat waarschijnlijk goedbedoelde initiatieven niet uit de bocht vliegen en zo het leven van ondernemers en werknemers in onze sector moeilijk maken.

Danny Van Assche Afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen

Nieuwe berekening sociale bijdragen zelfstandigen Zelfstandigen die voor het komende jaar hogere of lagere inkomsten verwachten, zullen binnenkort hun sociale bijdragen kunnen aanpassen. Na een inspanning van het Monitoringcomité van meer dan een jaar heeft Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, een nieuwe berekeningswijze voorgesteld van de sociale bijdragen van de zelfstandigen. De minister wil dat het nieuwe systeem uiterlijk begin 2015 wordt ingevoerd. Met het nieuwe voorstel betalen zelfstandigen sociale bijdragen op het inkomen van het jaar zelf en niet meer op basis van de inkomsten van drie jaar eerder. Omdat ze zelf niet altijd kunnen inschatten hoeveel ze gaan verdienen, blijft

het inkomen van drie jaar geleden wel als referentie gelden. Verdient de zelfstandige meer dan geschat, dan kan hij beslissen om meer te

Vanaf het moment waarop u minder verdient, moet u ook minder bijdragen betalen. De zelfstandige die een betere periode doormaakt, kan voor deze periode hogere bijdragen betalen betalen. Verdient hij minder, dan kan hij een aanvraag doen om zijn bijdrage te verlagen. Wanneer het definitieve inkomen waarop bijdragen zijn betaald gekend is, dan volgt een afrekening of regularisatie.

Logischer en billijker Het nieuwe systeem is sociaal logischer en billijker, omdat de bijdragen de economische realiteit van de zelfstandigen weerspiegelen, met name wanneer zij te kampen krijgen met voorbijgaande of grote economische moeilijkheden, wanneer zij worden gehospitaliseerd of met bevallingsverlof gaan, wanneer zij het iets rustiger aan moeten doen met hun pensioen in het vooruitzicht enz. Katia Belloy


➜ I P.3 ➜ I actueel I

Vakantie is een basisrecht Steunpunt Vakantieparticipatie laat iedereen van vakantie genieten Toch kan één Vlaming op de zeven (14,5%) zich geen weekje vakantie veroorloven. Daar wil Toerisme Vlaanderen iets aan doen door kortingstarieven te verzamelen om de mogelijkheid te geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. Alleen op vakantie, met het hele gezin of met vrienden. Op kamp of op vakantie naar zee. Een daguitstap of een vakantie in een jeugdherberg, B&B of hotel. Er is voor ieder wat wils!

Toerisme Vlaanderen gelooft in de positieve effecten van vakantie en creëerde daarom een platform dat vakantie mogelijk maakt voor kansarmen: Steunpunt Vakantieparticipatie. Het is een unieke samenwerking tussen toeristische ondernemers en sociale organisaties, gefacilieerd door Toerisme Vlaanderen. Vanuit heel verschillende achtergronden werken Steunpunt Vakantieparticipatie aan het recht op vakantie en vrije tijd. Iedereen verdient vakantie. Vakantie geeft mensen een psychologisch duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. Uit onderzoek blijkt dat vakantie de (mentale) gezondheid bevordert, familiebanden versterkt en sociale netwerken vergroot. Na een vakantie staan mensen positiever in het leven en hebben ze meer zelfvertrouwen. Redenen genoeg waarom vakantie een basisrecht is, voor iedereen.

Toeristische partners Samen met 450 toeristische partners zet Steunpunt Vakantieparticipatie zich in om het reguliere aanbod toegankelijk te maken voor mensen met kansarmoede. De toeristische partners geven een fikse korting aan vakantiegangers die via Steunpunt Vakantieparticipatie bij hen boeken. Ieder jaar verschijnen er twee vakantiegidsen met het aanbod in Vlaanderen.

Dirk, vakantieganger: ‘Die dagelijkse sleur eens van je af kunnen zetten. Dat geeft nieuwe energie, goesting om de dingen aan te pakken! Steunpunt Vakantieparticipatie werkt samen met meer dan 1.200 sociale lokale lidorganisaties om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Deze sociale organisaties reserveren bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Zij kennen de mensen en hun situatie en garanderen dat de kortingen enkel terechtkomen bij wie ze nodig heeft. In

Iedereen verdient vakantie. Wil u ook uw steentje bijdragen? Neem contact op met vakantieparticpatie@toerisme­vlaan­ deren.be of 02/504 391.

Doordachte interieurinrichtingen Sterk in ontwerp Meester in uitvoering Hotel | Restaurant | Bar

Een medewerker van het Steunpunt beantwoordt al uw vragen en bekijkt samen met u alle mogelijkheden voor een vlotte samenwerking. In oktober worden nieuwe partnerschappen aangegaan voor het volgende seizoen, de volgende vakantiegids verschijnt begin 2014. Nieuwe partnerschappen brengen we via de vakantiegidsen, maar ook via website, nieuwsbrieven en social media-kanalen tot bij de doelgroep. ➜ www.vakantieparticpatie.be Wil u graag weten wat er allemaal gebeurt in het netwerk van Vakantieparticipatie? Of wil u weten wat andere organisaties, aanbieders allemaal bezighoudt? Schrijf u in op de nieuwsbrief en neem een kijkje op ➜ www.nieuwsvakantieparticipatie.be Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een groot netwerk van mensen die houden van vakantie. Het bruist van mooie, inspirerende en vaak ontroerende verhalen. Die brengen we hier bijeen. Zodat al dat moois ook u kan inspireren.

2012 konden bijna 105.000 kansarmen genieten van wat Vlaanderen toeristisch te bieden heeft.

DSM Interior Projects

100 Vlaamse toeristische ondernemingen verdienen Groene Sleutel Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu reiken een Groene Sleutel uit aan 100 toeristische ondernemingen. 19 daarvan ontvangen het kwaliteitslabel voor milieuvriendelijke logies, attracties en meetinglocaties voor de eerste keer. Het internationale label is een erkenning voor de extra inspanningen die de ondernemingen leveren om bijvoorbeeld water en energie te sparen. Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu reiken de Groene Sleutels voor het zevende jaar op rij uit. 10 campings, 26 jeugdverblijven, 27 hotels, 11 gastenkamers, 10 attracties, 13 meetinglocaties, 2 vakantiewoningen en 1 vakantiecentrum zijn bij de gelukkigen. In het totaal zijn er 100 groene toeristische ondernemingen en dat zijn er elf meer dan vorig jaar.

Jaarlijkse onafhankelijke controle De laureaten moeten voldoen aan een hele reeks criteria voor energie, water en mobiliteit. Ze hebben een ambitieus milieubeleidsplan, milieubewuste medewerkers, springen zuinig om met water en energie, doen aan afvalpreventie en sorteren hun afval en sporen hun gasten aan tot milieubewust gedrag.

De laureaten moeten voldoen aan een hele reeks criteria voor energie, water en mobiliteit De uitbaters organiseren activiteiten in het thema duurzaamheid en hebben oog voor groenonderhoud, voldoende open ruimte en duurzame mobiliteit. Bovendien moeten ze elk jaar opnieuw aantonen dat ze zich inspannen voor het milieu. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van de overheid,

milieuorganisaties en de toeristische sector kent het label toe. De Groene Sleutel maakt deel uit van het Green Key-programma, het internationale ecolabel dat uitgaat van de Foundation for Environmental Education (FEE). In 41 landen ontvingen meer dan 2.100 ondernemingen de Green Key. Bond Beter Leefmilieu (BBL) beheert de Groene Sleutel in Vlaanderen met steun van Toerisme Vlaanderen. ➜ www.groenesleutel.be Katia Belloy

Hubert d’Ydewallestraat 19 8730 Beernem T 050 28 18 00 T 052 46 36 50 T 03 233 89 00 E info@dsminterieur.be www.dsminterieur.be


➜ I P.4 ➜ I actueel I

Logeren in Vlaanderen wil Lichte daling van het aantal nog meer Vlamingen lokken overnachtingen in Vlaanderen Belgen zorgen voor 44,5% van alle overnachtingen in eigen land, en hun aantal neemt steeds verder toe. Dat is goed nieuws voor de toeristische sector, die economisch steeds meer weegt. Logeren in Vlaanderen, de organisatie die instaat voor de marketing van Vlaamse logiesuitbaters in Vlaanderen, zet zich in om dit effect te versterken en lanceert een nieuwe promotiecampagne.

In 2012 zien we in Vlaanderen een lichte daling van het aantal overnachtingen (24,7 miljoen) ten opzichte van 2011 (- 1,1%). Het aantal aankomsten (aantal toeristen en zakenlui) blijft dan weer gelijk. Vooral de kust kreeg het vorig jaar zwaar te verduren, met een daling van 6% in het aantal overnachtingen. Wellicht is deze daling te verklaren door het slechte weer van vorige zomer. De kunststeden blijven het echter goed doen, met een stijging van het aantal overnachtingen met 2%.

Kust kreeg het zwaar te verduren, kunststeden bleven het goed doen Het aantal overnachtingen in 2012 is in Vlaanderen ten opzichte van 2011 licht gedaald. Het aantal aankomsten blijft quasi gelijk “Dat wijst erop dat toeristen in tijden van crisis graag naar Vlaanderen blijven komen, maar er minder lang vertoeven”, zegt minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA). “De eerste vijf maanden van 2012 zagen we overal een flinke groei, maar in de zomermaanden zien we dat de kust en de Vlaamse regio’s een moeilijk seizoen kenden, met

dalingen van 6 en 2%. De kunststeden boeken dan weer mooie resultaten: uitschieters zijn daarbij Leuven, met groeicijfers van 29,4% , Antwerpen met 3,6%, Mechelen met 10,3% en Gent met 4,6%.” Buitenlands toerisme De belangrijkste Europese markten laten bijna allemaal een daling optekenen in 2012. Van onze buurlanden laat alleen het Verenigd Koninkrijk een positief cijfer noteren met 2%. Oostenrijk en Zweden zijn de sterkste Europese stijgers met +8 en +5%. Het toerisme uit Rusland, Japan en China toont dan weer zeer sterke groeicijfers: +21% voor Japan, +16% voor China en +16% voor Rusland. Minder Nederlanders Vanuit Nederland, onze belangrijkste buitenlandse markt, kregen we 5,9% minder overnachtingen ten opzichte van 2011 (3,5 miljoen). Een imposante daling in juni van 22,5% is wellicht te verklaren door het EK voetbal. Toch blijft Nederland met voorsprong de belangrijkste buitenlandse markt én blijft het aantal Nederlandse toeristen (aankomsten) wel stabiel. Ze blijven minder lang op de bestemming.   Katia Belloy

Op dinsdag 7 mei inspireerden ontdekkingsreizigers in de stations van Hasselt, Leuven, Antwerpen Centraal, Gent SintPieters en Brugge iedereen om een ontdekkingsreis te plannen in Vlaanderen. Ze deelden het gratis inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ uit. Deze stunt maakt deel uit van een ludieke promotiecampagne van Logeren in Vlaanderen om nog meer Vlamingen aan te zetten om een vakantie te boeken in eigen land. In 2011 waren 4.574.869 Belgen goed voor 11.114.418 overnachtingen in eigen land. Dat is 44,5 % van alle overnachtingen. Belgen zijn dus voor Vlaanderen Vakantieland de belangrijkste doelgroep zijn. Bovendien realiseren zij de meeste groei: een gemiddelde toename van 2% overnachtingen in Vlaanderen in de periode 2007-2011. Het aantal overnachtingen door Nederlanders en Duitsers steeg met gemiddeld 1%. Belangrijke economische sector De gemiddelde besteding per persoon per overnachting, bedraagt zo’n 75 euro. De omzet van Belgische verblijfstoeristen in Vlaanderen is zo goed voor meer dan 833,5 mio euro. Logeren in Vlaanderen draagt vanaf 2013 een stevig steentje bij aan deze groei met verschillende promotiecampagnes. Een centrale rol is weggelegd voor het gratis inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’: een brochure van 272 pagina’s met zo’n 600 B&B’s, hotels, vakantiehuisjes en campings. Ook de website www.

logereninvlaanderenvakantieland. be en het tv-programma op Eén, Vlaanderen Vakantieland, bewijzen hun waarde als promotiekanalen.

Ludieke promotie­ campagne zet Vlaming aan vakantie te boeken in eigen land Publiek-private samenwerking Logeren in Vlaanderen is een publiekprivate samenwerking tussen de 5 provinciale toeristische organisaties Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg. In het kader van een nieuwe taakverdeling tussen de besturen in Vlaanderen, werd de binnenlandpromotie in 2012 door Toerisme Vlaanderen overgedragen

aan de 5 provinciale toeristische organisaties. In 2013 investeren de provincies 1.290.000 euro in de Vlaanderen Vakantieland campagne met als doel de promotie van vakantie in eigen land om zo omzetgroei binnen de toeristische sector te versterken op weg naar nog meer economisch rendement. Het gratis inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ is te verkrijgen bij de Diensten voor Toerisme of in Standaard Boekhandel. Of bestel het via ➜ www.logereninvlaanderenvakantieland.be

Lekker aan zee: chef wij dagen u uit! Retro gids biedt menu’s aan voor 25 euro aan de Vlaamse Kust krijgen de kans om gratis een traject te volgen van 6 halve dagen.

In het najaar van 2013 start Westtoer met een netwerk voor restaurants aan de Vlaamse Kust. Maar liefst 30 restaurantuitbaters en/of chefs

Een ploeg van ervaren chefs met onder meer Stéphane Buyens (Le Fox), Luc Declerck (Bistro Mathilde), Stijn Bauwens (De kruidenmolen) en Jean-philippe Susilovic (Bentley’s) begeleiden de deelnemers doorheen een inspiratiemoment en 3 workshops:

‘het verhaal & de positionering van een restaurant aan de kust’, ‘streekproducten & vis uit de Noordzee’ en tot slot een ‘uitgebreide kookworkshop’. Inschrijven kan vanaf september 2013. Kustrestaurants mogen hiervoor een uitnodiging in hun mailbox verwachten. Wil u het project nu al van dichtbij volgen of wenst u meer informatie, stuur dan een mailtje naar liesbet.billiet@westtoer.be

In de Retro gids ‘menu € 25’, uitgegeven in een handig binnenzakformaat, bieden 25 restaurants, uit Koksijde, St.-Idesbald, Wulpen en Oostduinkerke een prachtig menu aan voor de prijs van 25 euro. Zowel eenvoudige eetadresjes, als gastronomische pareltjes nemen deel aan de actie. Daarnaast bevat de gids ook een volledige lijst van alle hotels, restaurants en brasserieën in Koksijde, St.-Idesbald, Oostduinkerke en Wulpen

Deze gids komt uit in het voorjaar, maar ook nog eens in het najaar, met nieuwe menu's. Dit is een initiatief van Horeca Koksijde en Horeca Oostduinkerke, met de medewerking van de lokale VVV.   De gids is te verkrijgen in de VVV-kantoren van groot Koksijde, alsook in diverse handelszaken en horecazaken. Ook verkrijgbaar op het Horeca-secretariaat (Koninklijke baan 225-8670 Koksijde, of via HorecaKoksijde@sollcress.be.


➜ I P.5 ➜ I actueel I

Een horecabeleidsplan, ook iets voor uw gemeente? veel kansen aan jongeren en laaggeschoolden. Horeca speelt ook een rol in het maatschappelijk en sociaal leven in de gemeente. Het is een plaats waar mensen samenkomen om zich te ontspannen, te praten en plezier te hebben. Gemeentelijk beleid Kortom, de horeca is belangrijk genoeg om een aparte plaats te krijgen in het gemeentelijk beleid. Vaak gebeurt het dat het nu enkel onderdeel is van toerisme of de lokale economie. Daarom is het de uitdaging voor de plaatselijke horeca om de gemeentelijke beleidsploeg hiervan bewust te maken.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zijn ondertussen al een tijdje achter de rug en de meeste gemeentebesturen komen stilaan op kruissnelheid. In veel gemeenten is het bestuur geheel of gedeeltelijk gewijzigd. De plannen voor de komende jaren beginnen vorm te krijgen. Dit is dan ook een goed moment om het gemeentelijk horecabeleid en het horecabeleidsplan op tafel te leggen. We staan er te weinig bij stil hoe belangrijk de horeca wel niet is voor een stad of gemeente. De horeca is vaak de motor van een bruisende en levendige gemeente. Het is een ambassadeur voor uw stad en bepaalt het imago dat u hebt naar

de buitenwereld. Kwaliteitsvolle restaurants, gezellige cafés en terrassen, comfortabele hotels, horecazaken die om de een of andere reden in het oog springen…, het kunnen doorslaggevende redenen zijn om uw gemeente te bezoeken.

Een horecabeleidsplan hoeft niet duur te zijn en kan op maat van uw gemeente opgemaakt worden Horeca is daarnaast natuurlijk een niet te onderschatten economische factor, en creëert werkgelegenheid. Het is bij uitstek een sector met veel diversiteit en biedt hierdoor

Dankzij een horecabeleidsplan kunt u de krachtlijnen voor het beleid en de verdere ontwikkeling van de horeca in uw stad of gemeente vorm geven. Welke thema’s daarbij aan bod komen, hangt volledig af van de concrete situatie in uw gemeente. Enkele klassiekers die vaak terugkomen zijn de communicatie en het overleg tussen gemeente en horeca, het terrassenbeleid, het evenementenbeleid, de samenwerking met toerisme, de reglementering en taksen, ruimtelijke ordening en de bereikbaarheid of het parkeerbeleid. Hoe dit wordt ingevuld, hangt echter volledig af van de plaatselijke situatie en uitdagingen. Horecabeleidsplan op maat Veel gemeenten hebben het tegenwoordig niet zo breed. Een horecabeleidsplan hoeft echter niet duur te zijn en kan op maat van uw gemeente opgemaakt worden. Het is immers geen kant-en-klaar pakket, het is een project op maat. Andere gemeenten hebben in het verleden al het voorbeeld gegeven. Guidea kan u helpen: van advies tot het volledig uitwerken van een integraal plan. Meer informatie en voorbeelden vind u op ➜ www.guidea.be/cijfers-enpublicaties/horecabeleid.

Laurent Nys nieuwe voorzitter Mabru Laurent Nys, reeds jaren actief als bestuurslid bij Horeca Brussel, is nu ook benoemd tot voorzitter van de Brusselse vroegmarkt Mabru. De handelaars van de vroegmarkt hebben een omzetcijfer van 300 à 350 miljoen euro per jaar. Tussen 500 en 700 mensen werken op de site. Mabru is dus een belangrijke economische speler van onze hoofdstad. Met zijn vijf hallen en immense parking neemt de vroegmarkt Mabru een prominente plaats in langs het Brusselse kanaal. 130 bedrijven bieden er hun koopwaar aan. Mabru is als het ware het kleine broertje van het wereldberoemde Rungis. Net als in Rungis staat de kwaliteit en de versheid van de aangeboden producten voorop.

Binnen Mabru worden vooral verse groenten, fruit, vlees, vis en zuivel verhandeld, maar ook toebehoren en bloemen en planten. Kleine en grote producenten, groothandelaars en invoerders stallen hun verse waren uit. Het ruime assortiment is vooral bestemd voor kleine en grote detailhandelaars, kruideniers, supermarkten, voedingsspecialisten, marktkramers, gemeenschapsaankopers, traiteurs en koks.

Mabru is een belangrijke economische speler van onze hoofdstad

Sinds 2011 kende Mabru een grote vernieuwing die inspeelde op hygiëne, veiligheid en logistiek. De infrastructuur werd volledig gemoderniseerd. 472.000 euro is reeds geïnvesteerd en 432.000 euro is nog gebudgetteerd in 2013. ➜ www.mabru.be


➜ I P.6 ➜ I actueel I

Campagne Oorgasme deelt gratis oordopjes uit Geniet langer en intenser van muziek

OORG SME Muziek ontroert, maakt je vrolijk, doet je tot rust komen en brengt mensen samen. Om een leven lang te genieten van dit wonder, hebben we onze oren hard nodig. Met Oorgasme wil CM jongeren op een plezante manier bewust maken van de risico’s van langdurige blootstelling aan luide muziek. In Antwerpen is CM in samenwerking met Quality Nights met gratis oordopjes aanwezig in 10 discotheken.

De diehard muziekliefhebbers schamen zich niet over hun hippe kleurrijke oordoppen op maat. Als je goed kijkt, zie je ze meer en meer opduiken in het nachtleven, op festivals, concerten…

Oorgasme is al enkele jaren actief op festivals en zet nu de stap naar het nachtleven. Gehoorschade is niet langer alleen een onderwerp van decreten en onderzoeken door universiteiten, maar is doorgedrongen tot in het uitgaansleven. Zo lang en intens mogelijk genieten van muziek is ook het doel van

Enkele tips: – Blijf minstens op 5 meter van de boxen. – Geef je oren elk anderhalf uur 15 minuten rust (ga een luchtje scheppen, zoek een rustige ruimte of zone op …). – Wil je niets missen? Gebruik dan oordopjes. – Terug thuis? Gun je oren wat langer rust en laat ook de MP3speler even aan de kant. – Krijg je die suizingen of fluittoon niet uit je oren? Raadpleeg dan zeker een arts om erger te voorkomen.

de CM-campagne Oorgasme. Oorgasme is al enkele jaren actief op festivals en zet nu de stap naar het nachtleven. In Antwerpen is CM in samenwerking met Quality Nights met gratis oordopjes aanwezig in 10 discotheken. Op vraag van de klanten zijn ze ter beschikking aan de kassa, vestiaire, bar… De gratis oordoppen spelen dus een belangrijke rol in dit verhaal. Toch zijn ze niet zaligmakend. Ze geven niet zo’n goede geluidsfiltering als oordoppen op maat. Maar die zijn, met prijzen van 100 euro en meer, voor veel jongeren een dure aankoop. De truc om gehoorschade te vermijden, zit in een mix van tips, waarbij het al een groot verschil

maakt wanneer je je oren af en toe eens wat rust gunt. Win muziekoordoppen op maat Om daarnaast ook de muziekbeleving te versterken, kan iedereen via Facebook deelnemen aan een wedstrijd voor muziekoordoppen op maat. Van mei tot en met september geeft CM elke maand een setje weg, ter waarde van 150 euro. In tegenstelling tot de gratis oordopjes, sluiten deze nog beter de gehoorgang af zonder dat ze invloed hebben op de muziekbeleving. Meer info: ➜ www.facebook.com/oorplezier Leo Vernimmen

Voorstellen Daems en Lijnen stap in goede richting Rik Daems en Nele Lijnen hebben een wetsvoorstel uitgewerkt dat iedereen toelaat om maandelijks 500 euro per maand belastingvrij in de horeca bij te verdienen. De werkgever moet dan enkel nog de bevrijdende socialezekerheidsbijdrage van 25 procent betalen. Voor half- of voltijds personeel is er een voorstel om overuren tot 500 euro per maand voordeliger te belasten. Horeca Vlaanderen vindt beide voorstellen al een stap in de goede richting maar het is zeker geen totaaloplossing. Het grote probleem in de horecasector is de loonkost. Horeca Vlaanderen juicht dan ook elk voorstel dat de druk op de kosten van arbeid verlicht toe. Het voorstel dat

Nieuw voordeel voor leden van Horeca Vlaanderen Jaarlijkse korting van 50 euro bij Metro

€ 50 Deze actie is een initiatief van METRO Cash & Carry Belgium en Horeca Vlaanderen. De aangeboden cheques zijn persoonlijk. Zie voorwaarden op keerzijde.

45633-MKR-Metro-ChequeHoreca.indd 1

06/05/13 16:00

Alle leden van Horeca Vlaanderen ontvangen jaarlijks een kortingbon van 50 euro te besteden in een van de Metro-vestigingen naar keuze.

gekozen vestigingsplaatsen zal Metro voor alle horeca-professionals in het land op maximum een half uur bereikbaar zijn.

Momenteel zijn er zeven Metrowinkels in België. Op termijn zullen er, verspreid over het hele land, acht tot tien zijn. Door zijn strategisch

➜ www.metro.be

per maand is alvast een goed begin. Dit zijn twee goede maatregelen, waar we als Horeca Vlaanderen zeker over willen overleggen. Maar dit voorstel zal de problemen waarmee onze sector geconfronteerd zal worden, niet oplossen.”

Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, vindt het alvast een positieve evolutie dat er een initiatief wordt genomen om de peperdure overuren aan te pakken. “De piste om overuren goedkoper te maken is niet nieuw maar het zijn de eerste voorstellen die daarover op tafel komen. We zijn nu eenmaal een sector waar veel uren gepresteerd worden en dus ook veel overuren worden gedraaid. Een belastingvrij contingent overuren tot 500 euro

Attracties aan de kust slaan de handen in elkaar De nieuwe vzw Kustattracties wil het attractiebezoek aan de kust stimuleren. Door een bundeling van krachten beoogt de vzw een sterkere uitstraling en een beter imago voor de kust in het algemeen en haar attracties in het bijzonder.

Speciaal voor jou Deze cheque van € 50 bij aankoop vanaf € 300 is enkel te verzilveren door jou persoonlijk in METRO België vanaf NU tot ten laatste op 31 december 2013.

iedereen maandelijks belastingvrij tot 500 euro zou kunnen bijverdienen is zowel voor ondernemers die met extra’s (gelegenheidsarbeid) werken als voor het personeel zelf een noodzaak. Maar dit verandert niets aan de loonkost van het half- en voltijds personeel.

De vzw Kustattracties is een samenwerkingsverband tussen de vele musea, parken en attracties aan onze kust. Al 23 attracties hebben hun medewerking toegezegd. Er wordt een gezamenlijke promotiecampagne gevoerd en er zijn nauwe contacten met verwante sectoren anderzijds. Zo legt en onderhoudt de vzw Kustattracties contacten met de logiessector, de horecasector en de diverse overheden.

Tijdens het seizoen 2013 worden ruim 250.000 exemplaren van de promotiefolder uitgedeeld aan dagjesmensen en verblijfstoeristen. De distributie van de folders zal voornamelijk via de diverse logiesbedrijven aan de kust gebeuren. Maar ook bij de infokantoren voor toerisme en bezoekerscentra zal voor een passende distributie worden gezorgd. Kustpas Belangrijke nieuwigheid is de Kustpas. Uitbaters van logiesbedrijven zullen tijdens het seizoen aan hun gasten een gratis pasje kunnen aanbieden waarmee ze over de hele kustlijn bij de leden van de vzw Kustattracties zullen kunnen genieten van talrijke kortingen en extraatjes.

Kusttram Belangrijke partner in de vzw Kustattracties is De Lijn, die met de Kusttram een heel belangrijke bondgenoot is van de attracties. Jaarlijks brengt de Kusttram meer dan 1.000.000 bezoekers naar een van de vele attracties aan de kust. De Lijn zorgt voor een intensieve promotiecampagne via de 42 Lijnwinkels, het promoteam van De Lijn en hun kusttramfolders en -brochures. De vzw Kustattracties kwam er onder impuls van de vzw Toeristische Attracties, de koepelorganisatie van alle dagattracties in Vlaanderen en Brussel, De Lijn West-Vlaanderen en het provinciebedrijf Westtoer. Katia Belloy


➜ I P.7 ➜ I getapt I

Biernieuws door Hans Bombeke

Nieuwe brouwzaal bij brouwerij Boon Her en der wordt zwaar geïnvesteerd in de bierwereld. Brouwzaal bij 3 Fonteinen, tanks bij Roman, foeders bij Bavik, foeders en tonnen bij Oud Beersel en Timmermans. Slechts een handvol voorbeelden. Vooral de export maakt daar een noodzaak van, maar ook op de binnenlandse markt is er wat aan de hand. Het gezamenlijk gedronken volume daalt nog steeds, maar ondertussen merkt men wel een verschuiving in de richting van speciale bieren. Geen spectaculaire cijfers, maar voor de brouwers voldoende om bij te benen. We kunnen hier moeilijk van alle investeringen en inspanningen gewag maken, maar laat ons toch toe een heel merkwaardige en daarom interessante aan te halen.

Eén van de imposante foederzalen van brouwerij Boon.

Sinds zeven jaar zijn vader Frank en zoon Jos Boon (van de gelijknamige lambiekbrouwerij) aan het werk om hun brouwerij op het vlak van volume en brouwtechniek een grote sprong vooruit te laten maken. De eerste schetsen op ruitjespapier werden vervolgens technisch uitgetekend door een studiebureau. Aanpassingen werden gemaakt en recuperatie­mogelijkheden ingepland. Vervolgens werd een 3D-studie gemaakt en voorgelegd aan brouwzaalbouwers. Die waren er aanvankelijk niet graag bij omdat vader en zoon specifieke eisen stelden die het produceren van traditionele lambiek centraal stelden. Een brouwerij ‘op maat’, dus, en daar knelde het schoentje.

van de brouwsels. Bij elke stap werd warmterecuperatie voorzien, zodat zowat de helft van het energieverbruik kan gedrukt worden! Bovendien kan men, dankzij computersturing, twee brouwsels per dag maken, zodat het volume kan vergroot worden zonder dat men nog op zon- en feestdagen moet bij brouwen. Een verademing dus! Nochtans wordt niet ingeboet aan werkgelegenheid, er blijft ander werk genoeg… Meer dan 1.000.000 liter lambiek vraagt de nodige zorg. Officiële inwijding Op 19 april was het dan eindelijk zo ver en kon de brouwzaal officieel ingewijd worden. Gelegenheidsredenaar Herman Van Rompuy (EU-president en vriend van Frank Boon) zei dan ook met recht dat de familie Boon bijzonder fier mag zijn op deze realisatie. In volle crisistijd meer dan 3.000.000 € investeren is inderdaad niet velen gegeven. En daarbij nog borg staan voor de traditionele productie van ’s werelds oudste bier: dat is niet alleen ondernemerschap, dat is pure passie!

Crisis als hulp Frank Boon merkte met een kwinkslag op dat de crisis hen eigenlijk een handje had geholpen: omdat er minder werk is, was ’s lands bekendste brouwzaalproducent uiteindelijk bereid mee in het project te stappen. Na jaren plannen werd dan begonnen met de opbouw: de eigenlijke brouwzaal komt uit een brouwerij in Polen, waar de verschillende (redelijk jonge) brouwketels gekocht werden. 4 kilometer (!) leidingen zorgen voor het vloeiend verloop

Toer de Geuze 2013 Op zondag 21 april vond de tweejaarlijkse Toer de Geuze plaats. De lambiekbrouwers en geuzestekers die zich verenigden in de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) organiseren onder deze naam om de twee jaar een gezamenlijke Open Deur Dag. Aanvankelijk een eerder onopvallend gebeuren groeide dit initiatief over

1

de jaren uit tot een heus evenement waar men van heinde en verre op af komt. We zagen zelfs een Engelse bus en troffen een Amerikaans bierjournalist, Italiaanse liefhebbers en Scandinavische lekkerbekken. Maar, gelukkig, ook duizenden binnenlandse genieters, onder wie tal van horecacollega’s, die zich in de prille zon de lambiek, geuze en fruitbieren lieten welgevallen. Alweer een hoogdag ter ere van de oudste biersoort ter wereld: de lambiek. Over de taalgrens De jonge geuzesteker Pierre Tilquin deed ook voor de eerste keer mee. Zo moesten we ook voor de eerste keer de taalgrens over. Tilquin bevindt zich

immers in Bierghes en is daarmee de eerste geuzesteker in Wallonië. Nochtans is lambiek historisch gezien een zuiver Vlaams-Brabantse aangelegenheid, maar niemand die erom maalt. Als de geuze maar smaakt! In elk geval konden de bezoekers ten volle genieten van de verschillende bieren, en tegelijkertijd nieuwe en oude installaties bezoeken. Vooral de nieuwe brouwzalen van 3 Fonteinen en Boon genoten veel aandacht, knappe realisaties in tijden waar grote investeringen niet voor de hand liggen. Helaas, weer twee jaar geduld…

1 2 3 4 1 2

3

4

Nieuwkomer Tilquin. Hoevebrouwerij De Troch. Merkwaardige tapkast bij De Cam. Vullen van het koelschip bij Timmermans.


➜ I P.8 ➜ I actueel I

Initiatieven ‘ter bevordering van de horeca’

© Wouter Van Vooren

De horeca kan als sector altijd wel een duwtje in de rug gebruiken. Heel wat steden houden het bij de klassieke evenementorganisaties, op touw gezet door de stad zelf, door de horecasector, door privéorganisaties, door middenstandsorganisaties of handelsverbonden. Sommige steden of horecaverenigingen doen daar nog iets extra’s bovenop: zij schrijven een wedstrijd uit of kennen een prijs toe waar ook de horecasector beter van wordt. We staken ons licht op in Antwerpen, Oostende, Brussel en Luik. In het najaar van 2012 lanceerde de stad Antwerpen de vierde editie van De Gouden Glimlach. Met die actie verkiest de stad de beste Antwerpse buurtwinkel. Vanessa Morganti van De Gouden Glimlach: “Het initiatief ging uit van de stad en het was de uitdrukkelijke bedoeling om de buurtwinkel of -horecazaak te promoten en op een positieve manier in de kijker te zetten. We lanceren de oproep in november en de handelaars kunnen zich kandidaat stellen. Alle kandidaten krijgen een op maat gemaakt promotiepakket om hun klanten te ronselen. Wie per district de meeste stemmen krijgt, komt op een shortlist van 45 zaken, die worden bezocht door onze mystery shopper. Op basis van het verslag van die mystery shopper en de motivatiebrief van de handelaars neemt de jury dan een beslissing.” Bij de eerste editie in 2008-2009 schreven ongeveer 280 zaken zich in. Voldoende om De Gouden Glimlach te blijven organiseren. Dit jaar namen 410 handelszaken deel of bijna een derde van alle geregistreerde buurtwinkels in Antwerpen. Met 106 zaken meer dan vorig jaar en 295 nieuwe deelnemers werd het zo een recordeditie. De winnaar krijgt De Gouden Glimlach en negen andere zaken krijgen een Zilveren Glimlach.

Ook horeca Morganti: “Ook heel wat horecazaken nemen deel aan de actie. De eerste Zilveren Glimlach van 2013 is trouwens toegekend aan een horecazaak: Ben en Sou. Dit jaar kregen we in de eerste ronde bijna 45.000 stemmen binnen. Wie stemt, maakt kans op een aankoopbon van 10 euro bij een van de winnaars van de vorige edities van De Gouden Glimlach en zo geven we 50 waardebons weg. Om hun klanten te overhalen om op hun zaak te stemmen, organiseren alle handelszaken de gekste acties. Daardoor alleen al halen ze vaak het nieuws en krijgen ze extra publiciteit. En zo leren ze ook hoe ze moeten omgaan met hun klanten. Van de 45 zaken op de shortlist wordt een boekje gemaakt in samenwerking met Gazet van Antwerpen. Ze krijgen een hele pagina uitleg over hun handelszaak. Ook Radio 2 en de regionale tv-zender maken reportages over die handelszaken. De winnaar van de Gouden Glimlach krijgt een buurtfeest ter waarde van 5.000 euro en een mediacampagne op Radio 2, Gazet van Antwerpen en de regionale tv-zender. Dat is mediaaandacht die buurtwinkels normaal nooit zelf kunnen betalen.” Gouden Zandkorrel In Oostende is het de federatie Horeca Middenkust die het initiatief neemt om horecabevorderende prestaties te belonen. En daarbij gaat de prijs niet naar horecaof handelszaken, maar naar “verdienstelijke personen of organisaties die initiatieven steunen die het verblijfstoerisme aan de kust promoten en stimuleren”. De jury bestaat dan weer wel uit vertegenwoordigers uit de hotel-, restaurant- en cafésector. Zij reiken jaarlijks De Gouden Zandkorrel uit en kijken daarbij vooral naar evenementen of organisaties die hun sector een fikse duw in de rug geven.

Jef Moons, pr-verantwoordelijke Horeca Middenkust: “De naam De Gouden Zandkorrel komt van een uitspraak van Koning Leopold II die aan zijn gouvernante vertelde dat het zand in Oostende ooit in goud zou veranderen. Het is ook de enige prijs die het toerisme aan onze kust een bijzondere waardering geeft. We reiken de prijs al sinds 1997 uit en hij kan naar zeer diverse organisaties gaan, maar hij is nog nooit naar een horecazaak gegaan. We mikken echt op organisaties die iets specifieks doen voor het verblijfstoerisme in Oostende en dan nog het liefst buiten de normale vakantieperiodes. Het is de bedoeling dat we zo extra bezoekers aantrekken naar Oostende die hier vooral ook verblijven.”

Heel wat steden steunen horeca en middenstand met klassieke evenement­organisaties, sommige steden of horecaverenigingen doen daar nog iets extra’s bovenop Q-music Om de prijs te kunnen krijgen, hoeft men zich niet kandidaat te stellen. Het is het dagelijks bestuur van Horeca Middenkust dat kandidaten aanbrengt. Moons: “Meestal laten onze leden dat noteren in de loop van het jaar. We reiken de prijs jaarlijks uit als we kandidaten hebben en het is ook het dagelijks bestuur dat meestal unaniem beslist. De prijs ging in het verleden al naar zeer diverse organisaties: van de organisator van de tentoonstelling ‘Van Ensor tot Delvaux’ over Jean-Marie Dedecker als organisator van het Europees judokampioenschap tot de Belgische Duivenbond voor de organisatie van de nationale duivendagen. Het judokampioenschap bracht zeer veel overnachtingen mee. De

Duivendagen hadden een direct effect op het aantal logementen én op het verbruik in heel wat horecazaken.” Dit jaar ging de prijs naar het Q-Music Beach House. De prijs kreeg zo heel wat weerklank bij Q-Music zelf, maar daardoor ook in heel wat andere media. De winnaar krijgt een kunstwerk van Fernand Vanderplancke, de man die ook het beeldje maakt voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Moons: “Er is geen geldprijs aan verbonden, maar we merken dat de winnaars toch vaak zeer sterk onder de indruk zijn, als ze de prijs ontvangen. In het geval van Q-Music stelden we er vooral prijs op dat iedereen tijdens de live-uitzendingen van de zender kon vaststellen dat het strandweer was in Oostende. Ons microklimaat, vaak te weinig gewaardeerd in weerberichten, kwam zo beter uit de verf.” Brussel In Brussel bestaan er nog geen echte initiatieven om de horeca te promoten. Maar bij het kabinet Economische Zaken heeft men er goede hoop op dat deze legislatuur verandering brengt: “Marion Lemesre, schepen van Middenstand en Economische Zaken, is de dochter van middenstanders uit hartje Brussel en is bijgevolg zeer begaan met de kleine middenstand en de horeca. Promotieacties voor horeca en middenstand zitten er voor de toekomst mogelijk wel in. We werken nu vooral aan samenwerkingsverbanden. We ondersteunen actief mee de Dag van de Klant en we hebben nauwe contacten met de stad Gent, die veel ervaring heeft met de promotie van de horeca. We zien in Brussel veel horecazaken de deuren openen, maar die ook weer sluiten binnen het eerste jaar. Onze focus zal dan ook eerst en vooral liggen op de ondersteuning van horecazaken tijdens dat eerste fragiele jaar.”

Label “Wij willen de horecazaken ook een label geven dat gebaseerd is op enkele criteria: sluitingsuur, overlast op de terrassen, geluidsoverlast, correcte omgang met personeel, rekening houden met de buurt, ontmoedigen van drugsmisbruik enzovoort. Zo willen we een kwaliteitslabel creëren voor een gezond nachtleven. En dat zal de betere horecazaken zeker ook ten goede komen.” Luik Ook Luik heeft geen ervaring met promotie-initiatieven voor de middenstand of de horecasector. Die zijn er ooit wel geweest, maar kenden maar een matig succes. Schepen van Handel, Bernadette Noel: “We hebben ooit al geprobeerd om promotieacties te voeren, zoals de actie voor het mooiste uitstalraam, maar dat is geen groot succes geworden. Er is trouwens ook nog nooit een echte vraag gekomen vanuit de horecasector om speciale promotieacties te organiseren. Het is eerder onze taak om ervoor te zorgen dat er veel mensen naar Luik afzakken. Daar profiteren zowel de handelaars als de horecagelegenheden van. Dat doen we door allerlei organisaties op de openbare weg, die we ofwel zelf organiseren of waarvan wij de organisatie toelaten. Al die manifestaties zijn bedoeld om mensen naar Luik te doen komen en die komen natuurlijk ook deels de horecasector ten goede. Wij organiseren in Luik in totaal zowat 500 manifestaties, waar horeca en middenstand telkens kunnen van mee profiteren. En dan hebben we het nog niet over de wekelijkse organisaties, zoals markten en brocantemarkten, zowel langs de oevers van de Maas als in het stadscentrum.” Luc Vander Elst


➜ I P.9 ➜ I Horeca lid in de kijker I

Klassieke keuken met een multiculturele toets Les Petits Oignons, de betere brasseriekeuken

Khaled Zoughlami: “We werken uitsluitend met de betere producten en de bediening moet perfect zijn. Dat zijn de absolute voorwaarden om succes te kennen in de wereld van de restaurants.”

Meer dan 40 jaar geleden kwam Khaled Zoughlami naar België om geologie te studeren. Het plan was dat hij met een diploma zou terugkeren naar Tunesië om er in de fosfaatmijnen carrière te maken. Maar het pad van Khaled Zoughlami kruiste twee liefdes: Frieda, een jongedame uit Izegem met wie hij in het huwelijk trad, én de horeca waar hij zoals zovele studenten een centje bijverdiende. Khaled Zoughlami nestelde zich in Brussel en heeft er de voorbije decennia mee geschreven aan het hoofdstuk van de culinaire geschiedenis. In 1986 openden de Zoughlami’s hun eerste zaak, Les Petits Oignons in de Rue Notre Seigneur of de Ons Heerstraat, in het hartje van de Marollen. De Brusselaars kennen dit adres als een oord van convivialiteit waar het heerlijk toeven was en bovendien lekker getafeld werd. Twee jaar geleden opende het echtpaar een nieuwe zaak in de Regentschapsstraat, tussen het Justitiepaleis, de Zavel en het museumkwartier van de Kunstberg, en ze grepen terug naar de naam en het concept van weleer: Les Petits Oignons. Het restaurant

is in Brussel een voorbeeld van de meerwaarde die de multiculturaliteit inhoudt. “Mijn vader is Tunesiër, mijn moeder is van Italiaanse afkomst, mijn vrouw is een Vlaamse, en we hebben nog familie in Frankrijk wonen”, zegt Khaled. “Dat weerspiegelt zich ook in onze keuken die door de jaren heen geëvolueerd is en die de klassieke Belgische gerechten koppelt aan diverse mediterrane elementen. Ik heb alles al doende in de keuken geleerd en ik heb overal invloeden opgepikt.” Toekomst verzekerd Khaled Zoughlami is 65, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Dit is

mijn leven. Ik voel me goed en ga nog wel even door. Bovendien moet ik me geen zorgen maken voor de opvolging. Onze dochter Rym, die net bevallen is van een eerste kindje, is klaar voor de job. Van kindsbeen af is ze erin gerold en ze kent alle facetten van het vak. Bovendien spreekt ze vele talen, wat een onwaarschijnlijk voordeel is in een stad als Brussel. Geloof me, de toekomst van de zaak is verzekerd!” De serie restaurants die Khaled Zoughlami in de loop der jaren heeft opgestart en ontwikkeld, is indrukwekkend. We noemen er twee: Les Brigittines aux Marches de la Chapelle, dat hij lanceerde en doorverkocht, en Sérafine, een rasecht Italiaans restaurant, “een ode aan mijn moeder”, zegt Khaled. Maar toen hij hoorde dat restaurant Fourneau aan de Regenschapstraat in moeilijkheden verkeerde, was hij er als de kippen bij om de zaak over te nemen en nieuw leven in te blazen. Vandaag is Les Petits Oignons de ontmoetingsplaats voor zakenlui, juristen, kunstliefhebbers, kortom: le tout Bruxelles. “Wij bieden een brasseriekeuken die tot het betere segment behoort”, zegt Khaled Zoughlami. We werken uitsluitend

met de betere producten en de bediening moet perfect zijn. Dat zijn de absolute voorwaarden om succes te kennen in de wereld van de restaurants. Bovendien hebben we dat tikkeltje exotische dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Ik was er zeker van dat dit concept zou aanslaan. De ligging is bovendien onovertrefbaar. Dit is echt een toplocatie van het niveau van La Coupole in Parijs.”

‘Ik heb alles al doende in de keuken geleerd en ik heb overal invloeden opgepikt’ Heimwee Een ligging die haast tegengesteld is aan die van Les Petits Oignons destijds in de Marollen. “De cirkel is rond”, zegt Khaled Zoughlami. “Door terug te grijpen naar de oude naam spreken we het oude cliënteel aan dat met heimwee terugdenkt aan de feestelijke avonden in de Marollen. We hebben ook een aantal gerechten uit onze vroegere restaurant op de kaart staan, onder meer onze garnaalkroketten die toch wel redelijk beroemd zijn. Zo spreken

© Michael De Lausnay

we een mix aan van het oude trouwe cliënteel en nieuwe klanten die deze buurt frequenteren.” Tot dat cliënteel horen ook de vele chefs die in de loop der jaren bij Zoughlami in de leer kwamen en zijn uitgezwermd naar vele topzaken in het Brusselse. Les Petits Oignons is een restaurant dat graag door chefs wordt geciteerd in hun curriculum omdat je er leerde de klassieke gerechten in de perfectie te bereiden. Is hij een Brusselaar in hart en nieren geworden, dan reist hij nog geregeld naar de mediterrane landen waar zijn roots liggen, om familie en vrienden van weleer te bezoeken, maar ook om inspiratie op te doen. Of Khaled Zoughlami geen spijt heeft dat hij zijn geologiestudies destijds niet voltooid heeft om de fosfaatmijn te gaan dirigeren? Khaled lacht: “Ik heb nergens spijt van. Ik heb een mooi leven en ik ontmoet vele interessante mensen. Je zou er staan van kijken als je wist wie hier allemaal over de vloer komt. Non, je ne regrette rien. Als ik het kon overdoen, zou ik net hetzelfde doen!” Henk Van Nieuwenhove


➜ I P.10 ➜ I uit de regio's I

Op rondrit bij de vijf Ambassadeurs Vlaanderen Lekker Land Hoogstraten bijt spits af Op zondag 28 april 2013 werd het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten, stad met smaak van aardbeien, feestelijk geopend. Dit evenement was tevens ook de eerste halte op de rondrit bij de Ambassadeurs Vlaanderen Lekker Land. Het werd een gezellige streek­ producten­markt met lekkers uit de eigen streek – van appelen tot rijstpap vers van de hoeve – en tal van proevertjes door de vijf lekkerste gemeenten van Vlaanderen: Oudenaarde met heerlijk bruin bier, Heuvelland met lekkere wijn, Overijse met afgeleide producten van de erkende tafeldruif en Kinrooi met verse aspergesoep.

De promotiecampagne Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land heeft per provincie een Ambassadeur gekozen die de streekproducten en hun culinaire vakmanschap toeristisch uitspelen en dit in samenwerking met de lokale horeca. In het toeristisch seizoen 2013 gaan we op rondrit bij de vijf Ambassadeurs Vlaanderen Lekker Land. Elke Ambassadeur nodigt de vier andere Ambassadeurs uit voor het evenement. Alle Ambassadeurs brengen lekkers en informatie mee van hun gemeente. Op deze wijze kunnen de bezoekers kennismaken met de vijf Ambassadeurs en worden vijf keer per jaar de Ambassadeurs samen in de kijker geplaatst in de verschillende provincies. Een onderlegger over de rondrit bij de vijf Ambassadeurs Vlaanderen Lekker Land wordt gratis aangeboden door Horeca Vlaanderen, partner in Vlaanderen Lekker Land. Het is de bedoeling om deze placemats zeker te gebruiken in de horeca in de maand dat het evenement plaatsvindt in de Ambassadeursgemeente en eventueel langer tijdens de duur van de rondrit 2013 (zolang de voorraad strekt). Elke Ambassadeurgemeente ontvangt 10.000 placemats, verpakt per 250 stuks en deze worden verdeeld over de leden Horeca Vlaanderen en de betrokken horecaondernemers die actief samenwerken met toerisme in deze promotie campagne.

Een onderlegger over de rondrit bij de vijf Ambassadeurs Vlaanderen Lekker Land wordt gratis aangeboden door Horeca Vlaanderen Ambassadeur Hoogstraten pakte uit met 1.400 originele aardbeienhapjes, bereid door zeven horecaondernemers die ieder 200 heerlijke hapjes aanleverden, geserveerd door de leerlingen van de afdeling ‘hotel’ van VTI. Hierbij werden het aardbeienbier Erbizzem en de aardbeienpralines gepresenteerd. Pure smaak van aardbeien Sinds 15 maart loopt in de 25 meewerkende horecazaken het project ‘Streekgerechten met de pure smaak van aardbeien’. Er werd ook een mooie eigen website gelanceerd met de historiek van het ambassadeurschap en met voorstelling van de 25 betrokken horecapartners (➜ www.hoogstratenambassadeur.be). Via deze website werd ook een publiekspoll opgezet. Die houdt in dat elke bezoeker die van een aardbeiengerecht of van een streekbier proeft, de kans krijgt hierover zijn mening of stem uit te brengen op de website. Als incentive komt daar bij dat elke 500-ste stemmer 2 aardbeienmenu’s ter waarde van 2 x 40 € kan winnen. Als geheugensteuntje voor de klant stuurde Vlaanderen Lekker Land aan

alle partners een flyer die kan helpen bij het uitbrengen van de stem. Inmiddels stromen de stemmen binnen. De uitbater zelf beschikt op die manier over een schat aan informatie over de aard, de kwaliteit en de appreciatie van zijn aanbod. In overleg met elke partner wordt voor elke zaak een ‘model aardbeienmenu’ gefilterd dat tegen een vaste prijs gepromoot zal worden bij particulieren en bij groepen.

Horecaondernemers aan het woord Hoe lopen de aardbeiengerechten in uw zaak? “Vanaf de start van het project ‘Streekgerechten met de pure smaak van aardbeien’ heb ik een aardbeienmenu voorgesteld en tot mijn verrassing valt dat bijzonder goed in de smaak. Daarvoor verkocht ik bijna geen menu’s en nu is de vraag groot en iedereen vindt het lekker.”

Een collega: “Deze streekproducten­ markt is een groot succes! Als die straks allemaal nog een glas drinken op onze terrassen of een hapje eten… De aardbeiengerechten in mijn zaak lopen goed en de meeste klanten vullen de flyer in die ik bij elk gerechtje aanbied.” ➜ www.vlaanderenlekkerland.be

Zee van smaak Eerbetoon aan de culinaire schatten uit de Noordzee Met de campagne Zee van Smaak plaatst Westtoer de tijdloze kustgastronomie voluit in de kijker. Toppers van Zee van Smaak zijn exclusieve gastronomische avonden. De menu’s met verse Noordzeeproducten dragen de signatuur van sterrenchef Stéphane Buyens (Le Fox). Deze culinaire schatten worden gepresenteerd in het authentieke decor van de beachclubs in Oostduinkerke, Bredene en Heist.

Van het schip tot op het bord: de verse producten uit de Noordzee zijn fel gekoesterde schatten Lekker tafelen aan de kust is tot kunst verheven. Grote en kleine adressen zorgen voor onvergetelijke momenten. Van het schip tot op het bord: de verse producten uit de Noordzee zijn fel gekoesterde schatten. Het maritieme leven aan de kust en lekker tafelen met zicht op

zee zijn unieke toeristische troeven. Zee van Smaak is een perfecte gelegenheid om de grote en kleine lekkere adressen langs de Kust te ontdekken. Met zicht op zee De menu’s met verse Noordzeeproducten worden samengesteld en geserveerd met de signatuur van sterrenchef Stéphane Buyens. De topchef van Le Fox (**) wordt hierbij bijgestaan door de Hotelschool Ter Duinen die garant staat voor een excellente service. In een ontspannen sfeer kunt u genieten van de smaakmakers uit onze Noordzee. Naast de accommodatie met zicht op zee zorgen de drie beachclubs voor initiatie en strandanimatie. Zee van Smaak in de beachclub van Oostduinkerke is helaas al achter de rug. U kunt wel nog terecht in de beachclub van Bredene, Twins Club, op 6,7 en 8 juni en in de beachclub van Heist, Anemos, op 13 14 en 15 juni, telkens om 19 uur.

De deelnameprijs bedraagt 49 euro per persoon (inclusief zomercocktail en twee glazen wijn). Alle info: ➜ www.dekust.be/zeevansmaak


➜ I P.11 ➜ I thema I

Passende horeca-inrichting als lokmiddel Kies voor eenheid

Een doordachte horeca-inrichting in een passend concept kan veel klanten over de drempel lokken en houden. Gezien het belang ervan, de investering en de tijdsdruk kan de hulp inroepen van een gespecialiseerde designfirma zeker een groot voordeel zijn. In 2013 wordt weer voluit gekozen voor authentieke, duurzame producten die mogen geleefd hebben en een geheel creëren waar klanten zich thuis voelen. Interieurvormgeving is een proces dat continu in beweging is. De vormgeving evolueert snel. Enerzijds heb je de hippe en trendy designomgevingen, steeds high-end. Anderzijds heb je de evolutie die rekening houdt met de financieeleconomische crisis waar iedereen zich moet doorploegen. Die trend levert eenvoudige, vaak zelfs heel budgetvriendelijke grondstoffen waarin qua design en vormgeving net zoveel tijd en moeite wordt gestoken als in producten van het

Als horecaondernemer kiest u voor de inrichting eerst en vooral voor materialen en kleuren die in het totaalconcept passen duurdere gamma. Ook duurzame en authentieke producten laten zich zien. Hout, metaal, koper, natuursteen, leder en staal geven het interieur karakter. De materialen en structuren mogen ruw zijn, eruitzien alsof het al ‘geleefd’ heeft en het ecologische label wordt meer in de kijker gezet. Het parket is nu vaak donkerder dan vroeger. Gemakkelijk te onderhouden en te wassen materialen zijn natuurlijk ook een must. Vlekken moeten gemakkelijk kunnen worden verwijderd en geen sporen nalaten op tafels en togen. Ook populair zijn de accentwanden met felle kleuren waarbij onder andere gekozen wordt voor Marokkaanse tegeltjes, mozaïekwanden en glas. Die hevige kleuren contrasteren met de overige, natuurlijke kleuren. Bij moderne zaken wordt er veel gewerkt met zwart-wittinten, veel glas en hoogglansmaterialen. Zowel glas als

Badkamertips Badkamers maken een steeds belangrijker deel uit van de hotelkamer. Er wordt dus meer nagedacht over de inrichting en zeker ook over aangename verlichting. Sommige zaken maken van hun sanitaire voorzieningen zelfs een must-see. In badkamers zijn hangende toiletten zeker een must: ze ogen een stuk moderner en zorgen ervoor dat het onderhoud sneller en gemakkelijker kan gebeuren. Een strak design van de wastafel en douche zorgt ervoor dat stof en zeepresten minder snel blijven hangen. Het bad wordt steeds vaker vervangen door grotere (inloop)douches.

Keukentips Bij de inrichting van de keuken is het interessant om te kiezen voor uitschuifbare lades en zijwaarts schuivende deuren in plaats van kasten die openklappen: die besparen plaats en voorkomen arbeidsongevallen bij gehaast personeel. Denk bij de inrichting aan een zo interessant mogelijk indeling: in diepe schappen verliest men veel uit het oog en moet men ingrediënten uithalen vooraleer men aan de benodigdheden raakt. Uw bestaande keukenkasten kunt u verder opdelen met losse kastindelingen zoals hangmanden, inzetvakken, rails, haken. Een draaiplateau in een kast of koelkast zorgt ervoor dat men alle ingrediënten in een handomdraai kan nemen, zonder daarvoor achteraan in de (koel) kast te moeten tasten. Een slimme investering is een vaatwasmachine om achter de toog glazen te kunnen wassen. Mijd wel luidruchtige toestellen achter de bedieningstoog en zorg ervoor dat u achter de toog zeker voldoende ruimte hebt. Om snel te kunnen werken, worden kasten achter de toog het best zoveel mogelijk open gehouden. hooglansmaterialen vergroten de ruimte optisch gezien. Epoxyvloer, een egale gegoten beton zonder voegen, is ook een geliefde keuze. Cottage Bij klassiekere zaken blijft men grijpen naar cottage-elementen: rieten stoelen, houten vloeren, open haard, zachte aardse tinten (taupetinten blijven in), Flamant-verf, lambrisering, stoelen met een kruis in de rug.

Verlies zeker het comfort van de klant niet uit het oog Voor de verlichting wordt in de hele zaak graag met indirecte verlichting gewerkt en moeten spaarlampen steeds meer plaats ruimen voor led-verlichting. Ledverlichting maakte een enorme sprong voorwaarts door kleur in verlichting aan te bieden, waardoor je voor elke sfeer aangepaste ledverlichting krijgt. Verlichting wordt ook gebruikt om accenten te leggen. Onaangepaste verlichting kan ervoor zorgen dat de zaak behoorlijk aan aantrekkingskracht moet inboeten. Totaalconcept met eigen accenten Als horecaondernemer kiest u voor de inrichting eerst en vooral voor materialen en kleuren die in het totaalconcept passen. Zorg er wel voor dat u voor eigen, herkenbare accenten kiest, zodat u zich kunt onderscheiden van de concurrentie. Wilt u advies inwinnen, denk dan eerst goed na over waar u met uw zaak naartoe wil (bv. wat wilt u serveren, wilt u uw kaart later nog uitbreiden, welke klanten krijg ik over de vloer, welk verhaal wil ik

brengen, welke sfeer wil ik uitstralen en waar voel ik me zelf het meeste thuis?) Geef op basis daarvan zoveel mogelijk concrete informatie zodat u zeker op dezelfde lijn zit als je raadgever/specialist en er geen kostbare tijd verloren gaat. Wees zeker nooit een kopie van een bestaande zaak, doe uw eigen ding. Behoed u ervoor dat u een allegaartje aan stijlen verzamelt in uw zaak en trek de lijn door naar alle aspecten zoals interieur, kaart, logo, uitnodigingen, visitekaartjes, website... Zorg voor eenheid en wees consequent in uw keuzes.

met verschillende vloerhoogtes. Ook de manier waarop de meubels in de ruimte worden ingedeeld, bepaalt de sfeer en het succes van de zaak. Staan de tafels te dicht bij elkaar, dan wordt het moeilijk voor de klant en het personeel om te manoeuvreren. Het is ook weinig smakelijk of gezellig voor de klant. Denk ook aan personen met een handicap, de brandveiligheid en diefstalpreventie. De keuken en het bedienend personeel moet

het aantal bestellingen bovendien kunnen volgen. Let er zeker ook op dat de muziek niet te luid staat. Een slechte akoestiek kan met een aantal kleine ingrepen aangepakt worden. Wie veel klanten met kinderen heeft, zorgt binnen en buiten voor een speelhoekje waar de kinderen kunnen spelen, zonder de andere klanten te storen. Lore D’hont

Prijs-kwaliteitverhouding De prijs-kwaliteitverhouding is een van de belangrijkste zaken om in het oog te houden. Sowieso is te low-budgetmeubilair af te raden, aangezien het meubilair intensief gebruikt wordt en het soms hard te verduren krijgt. Ergernissen over geschonden meubilair kost energie en reparaties of vervangingen hebben ook hun prijs. Wie de zaak regelmatig in een nieuw kleedje wil steken zonder er een groot bedrag tegenaan te smijten, kan dat ook door kleine zaken te veranderen. Denk aan decoratieve elementen (bv. kaarsen, bloemen, foto’s, schilderijen, spiegels), kleurrijke tafelkleedjes en servetten, seizoensgebonden accenten... Comfortabel, sfeervol en doordacht Verlies zeker het comfort van de klant niet uit het oog. Wilt u dat de klanten blijven plakken, zorg er dan voor dat uw stoelen niet te hard en ergonomisch gebouwd zijn. Houd ook rekening met de lichaamsbouw van de verschillende klanten: kleine tafeltjes botsen met lange benen en nauwe zetels zijn minder comfortabel voor de bredere klant. Een combinatie van verschillende zithoeken met loungemeubels met kussens, hoge (sta)tafels en lage tafels met zetels en hoge krukken geven klanten de keuze. De vraag naar gezelligheid wordt in één klap gecombineerd met voldoende zitplaatsen. Voor gezellig tafelen kunt u er een ook een ronde tafel bij zetten. Door modulair te werken benut u de capaciteit ten volle: tafels met standaardafmetingen (bv. 60 cm op 70 cm) kunnen gemakkelijk tegen of uit elkaar geschoven worden om groepen van verschillende groottes een plaats te bieden. Om de ruimte in verschillende hoeken op te delen, kunt u ook werken

Belgisch designbureau Not for Ten tekent voor vier genomineerden De horecazaken Coeur d’Artichaut, M with a view, Wasbar en Gaston (alle uit Gent) en de Private Bar van Brasserie Appelmans (Antwerpen) zijn genomineerd voor de prestigieuze International Restaurant & Bar Awards. Deze relatief nieuwe adressen konden de Londense jury van de International Restaurant Awards verleiden en mogen nu dromen van eeuwige roem. Op 12 september worden de winnaars bekendgemaakt.

De prestigieuze designprijzen worden elk jaar in Londen uitgereikt door een internationale jury uit de designwereld met klinkende namen zoals Karim Rashid, Alberto Alessi en uitgevers van Wallpaper en Frame Magazine. In oktober brengt Taschen bovendien een ode aan deze iconische awards met een boek.

en M-with a view zijn twee stijlvolle dakrestaurants met panoramisch zicht op de stad. Wasbar is een hippe en succesvolle handelszaak die een wasserette, kapperszaak en een eetcafé combineert. De Private Bar is dan weer een mooi ingerichte bar op de bovenste verdieping van Brasserie Appelmans.

Restaurant Coeur d’Artichaut is ondergebracht in een sfeervol oud herenhuis met romantische binnenplaats in hartje Gent. Gaston

Not Before Ten, het ontwerpbureau van architect Kurt Hereygers stond garant voor vier dan de vijf ontwerpen.


➜ I P.12 ➜ I in de kijker I

Uw zaak in de kijker Horeca beweegt. Moet bewegen: een nieuwe zaak, een nieuwe inrichting, een origineel thema... vele redenen zijn goed om uw zaak in de kijker te zetten. Voor onze leden, die weten wat professioneel horecamanagement is, reserveren wij daarom graag ruimte in deze krant. Mail of stuur per post uw nieuwe projecten en wij selecteren er de meest innoverende uit.

METRO bestaat 10 jaar!

Doe mee en maak kans op duizenden prijzen! Van 22 mei tot en met 2 juli ontvang je een wedstrijdformulier per aankoopschijf van € 120 (incl. btw)*. *Voorwaarden in de winkel.

7x

Zelzate is hotel rijker Eind april opende hotel-restaurant Den Hof in Zelzate haar nieuwe realisatie Parkhuis. Het parkhuis telt 33 kamers, 5 appartementen en 1 studio. Uitbaters Dick en Suzanne Laureys hopen met de zestien nieuwe kamers niet alleen hun hotel-restaurant, maar ook hun gemeente nieuwe impulsen te geven. Met de aanwezigheid op de opening van provinciegouverneur Jan Briers en de top van Horeca Vlaanderen en Unizo konden Dick en Suzanne Laureys zich alvast geen betere opening wensen. Zelzate heeft er een aantrekkingspool bij. Hotel Restaurant Den Hof/Parkhuis, Stationsstraat 22, 9060 Zelzate, tel. 09/345 60 48, ➜ www.denhof.be

Officiële opening van het Parkhuis op donderdag 25 april met gastsprekers Jan Sap, directeur generaal van Unizo, Jan Briers, gouverneur provincie OostVlaanderen, Danny van Assche, afgevaardigd bestuurder Horeca Vlaanderen, tussen de familie Laureys, de uitbaters van het Parkhuis.

Keizershof Hotel Aalst investeert in kwaliteit Het Best Western Premier Keizershof Hotel te Aalst heeft een renovatie ondergaan om u tegen te zeggen. “In februari 2012 kwam ik in contact met interieurarchitecte Rebecca Verstraete, en samen met haar vatten we het project op om de gelijkvloerse verdieping van het hotel te renoveren en de gehele renovatie in het teken te stellen van toegankelijk reizen. Meer en meer hotelgasten verlangen een topservice in een hedendaagse luxueuze omgeving,” aldus Jan De Clercq, directeur van het hotel. De ontbijtruimte, de vergaderzalen, de bar, het restaurant en het sanitaire gedeelte werden in nauwelijks 3 maanden tijd totaal vernieuwd, en dit terwijl het hotel geopend was en er dagelijks hotelgasten logeerden. De inrichting, de meubels en alle stoffen werden met veel zorg uitgekozen en er werd aandacht besteed aan elk kleinste detail. Het waarborgen van kwaliteit is een topprioriteit in Keizershof Hotel Aalst.

7x

Quality Award Het hotel mocht recentelijk de Best Western Premier Quality Award in ontvangst nemen. Deze Award is de beloning van de dagelijkse inzet van de medewerkers om service te leveren en dit zowel op gebied van onderhoud, schoonmaak, klantentevredenheid.

1000 x

20.000 x

7 METRO-WINKELS IN BELGIË

www.metro.be

Het hotel is gelegen aan de Korte Nieuwstraat te Aalst, en opende in juli 1991 voor het eerst de deuren. Het 4-sterrenhotel herbergt momenteel 70 luxehotelkamers, waarvan 2 junior suites en een Royal Suite, long-stay appartementen en 7 modulairbare vergaderruimtes met alle moderne AV-faciliteiten. Elke kamer biedt haar gasten een individuele klimaatbeheersing, gratis wifi, minibar, flatscreen televisie met een ruime keuze aan internationale tv-zenders, broekenpers, luxueuze badkamer met bad/douche... Ook voor ontspanning wordt gezorgd: de hotelgast kan wegdromen in de privésauna met led-lichttherapie of hij kan in de fitnessruimte werken aan zijn conditie. Er is ook parkeergelegenheid. Best Western Premier Keizershof Hotel Aalst, Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst, tel. 05377 44 51, contact@keizershof-hotel.com, ➜ www.keizershof-hotel.com

Hebt u ook iets nieuws te melden en bent u lid van de Federatie? Laat het ons weten. Mail: krant@horeca.be adres: Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. Vergeet niet uw lidnummer en eventuele foto’s toe te voegen.


➜ I P.13 ➜ I Belgen in het buitenland I

Over de

grens Den Anker bestaat bijna 20 jaar in Kaapstad Authenticiteit is de sleutel van het succes

Frituurvet Londense restaurants wordt groene energie

In Londen is het vet van duizenden restaurants een belangrijke bron voor energie geworden. Door het vet dat vastgekoekt zit in de riolen te verwijderen en om te zetten in energie, kan een energiecentrale 40.000 huizen voorzien van elektriciteit. Per dag zal dertig ton vet opgehaald worden, meer dan het dubbele dan nodig is om een energiecentrale te doen draaien. De deal zelf is meer dan 200 miljoen pond waard over twintig jaar tijd.

onze gerechten gaan we terug naar de roots, naar grootmoeders keuken. Wij serveren stoverij en laten Belgische garnalen overvliegen. We zetten steak tartaar op de kaart. Stel u voor: rauw vlees. Terwijl alle vlees in Afrika goed doorbakken wordt. Erger nog: we maken konijn klaar. In Zuid-Afrika is een konijn een huisdier en dat eet je niet op. Maar wij hebben consequent volgehouden en grote porties mosselen opgediend, met Belgische frieten, én een echte Duvel. Wij hebben zulke lekkere gerechten en zo’n grote culinaire traditie. De Fransman zegt dat hij goed kan koken, de Belg doet het!”

Volgend jaar bestaat restaurant Den Anker in Kaapstad 20 jaar. Het Belgische restaurant, dat in 1994 werd opgericht door Denis Bouckaert, is een cultrestaurant dat niet alleen wordt bezocht door Belgen die Zuid-Afrika bereizen, maar ook door de lokale bevolking. “Wij hebben de Zuid-Afrikanen steak tartaar en mosselen leren eten én het Belgische bier leren kennen.” In oktober 2004 sloeg het noodlot echter toe. Denis Bouckaert kwam in Namibië om het leven bij een auto-ongeval. Echtgenote Lies De Visscher heeft de zaak voortgezet, zodat Den Anker momenteel een van de toonaangevende eethuizen is in Zuid-Afrika. Anno 2013 start zij, samen met de Belgische brouwerij Moortgat en haar zakenpartners van Den Anker, een tweede business op die Belgische bieren in Zuid-Afrika zal verdelen. Van alle Belgische restaurants over de grenzen is Den Anker het meest spraakmakende voorbeeld. Maar wat is nu de sleutel van die succesformule? “Ik denk in de eerste plaats authenticiteit”, zegt Lies De Visscher. “Mijn man huldigde het principe: als je naar een ander land trekt, moet je iets brengen dat de anderen niet kunnen. In ons geval was dat de Belgische keuken. Met

Afrika-virus Toen Denis Bouckaert naar ZuidAfrika vertrok, kon niemand dat geloven in Gent. Hij bezat verscheidene cafés met ronkende namen: Brouwerszaal, Het Waterhuis aan de Bierkant, Café Den Turk en uiteraard Het Druppelkot dat tot over de landsgrenzen bekendheid heeft. Maar Bouckaert was in Congo geweest en had het Afrika-virus te pakken. Moe getergd door de Belgische regelgeving verkocht hij op een dag al zijn horecazaken om in Zuid-Afrika opnieuw te beginnen. Twee weken voor de verkiezing die Nelson Mandela aan de macht bracht, toen vele Zuid-Afrikanen het hazenpad kozen richting Australië of Canada, ging het restaurant op Waterfront open. Vijftien jaar geleden at ik er voor het eerst een pot mosselen, op het prachtige terras dat uitzicht biedt op de haven en op de Tafelberg. “Jij ook?”, lacht Lies De Visscher. “Iedereen zegt dat hij niet naar Afrika reist om mosselen-friet te eten, maar toch komen alle Belgen naar Den Anker.” Beroemde Belgen Het moet zijn dat de plek een bijzondere aantrekkingskracht heeft. Misschien komt het door het cafégevoel dat Den Anker uitstraalt.

Reizigers stranden er aan de toog bij een Belgisch biertje om hun reisverhalen door te vertellen. Ik herinner me dat ik die avond met de succesrijke voetbalcoach Urbain Braems aan de praat ben geraakt. Hoeveel glazen bier we die avond gedronken hebben, kan

Lies De Visscher: ‘Wij hebben zulke lekkere gerechten en zo’n grote culinaire traditie. De Fransman zegt dat hij goed kan koken, de Belg doet het!’ ik bij benadering niet meer zeggen. Wel dat we onze handtekeningen op de muur hebben aangebracht, naast die van Jean-Luc Dehaene en Eddy Merckx. De muren zijn ondertussen geschilderd, maar met de handtekeningen werden mooie collages gemaakt die achter de toog worden tentoongesteld.

Gemoedelijkheid en kwaliteit gaan hand in hand bij Den Anker. “Het personeel krijgt een oversee training”, zegt Rejeanne Vlietman, die het management van de zaak voor haar rekening neemt. “Dat moet ook wel. Als je Belgische bieren wil serveren, dan moet je weten hoe je een perfecte pint kunt tappen. Dat vraagt oefening. Johan Coppillie van restaurant Den Groenen Staek in Mariakerke bij Gent komt ook geregeld overvliegen om het keukenpersoneel te coachen. Wij willen de gerechten serveren zoals dat in België gebeurt. De enige toegeving is dat we geen Zeeuwse mosselen aanbieden, maar mosselen van de Zuid-Afrikaanse Westkust. In de zomermaanden serveren we makkelijk één ton mosselen per maand. Op dat vlak zijn we zonder twijfel recordhouder in Zuid-Afrika. Zelfs de Zuid-Afrikanen bestellen een pot mosselen. Ze vinden het best lekker, maar het Belgische bier vinden ze nog beter.”

Frankrijk telt zo’n 150.000 restaurants. Driekwart van die restaurants serveert kant-en-klare maaltijden of kookt voor een groot deel met convenienceproducten. Om de het Franse culinaire erfgoed te beschermen, hebben verschillende chefs als Alain Ducasse en Joël Robuchon aan de alarmbel getrokken. Er is een nieuw kwaliteitslabel in het leven geroepen waar de gerenommeerde chefs het gezicht van zijn. ‘Fait Maison’ is een label dat wordt toegekend aan restaurants die een ambachtelijke keuken nastreven. Wie in aanmerking wil komen voor een plakkaat op de deur moet op elk moment zijn ijskast opentrekken en laten zien dat hij met verse producten werkt.

Henk Van Nieuwenhove

www.BTWBON.be één adres voor het drukken van uw BTW-boekjes

60 boekjes aan 175,00 e • eenvoudig te bestellen (211,75 e incl. BTW)

‘Fait Maison’ voor ambachtelijke keuken

• zeer scherpe prijzen

Internet­ maaltijden boomden tijdens Koninginnedag Afgelopen Koninginnedag werden er bijna drie keer zoveel

120 boekjes aan 240,00 e • maandag voor 20u bestellen

maaltijden online besteld als

240 boekjes aan 380,00 e • proefdruk onmiddellijk

dag. Het meest bestelde gerecht

(290,40 e incl. BTW) (459,80 e incl. BTW)

480 boekjes aan 660,00 e

(798,60 e incl. BTW)

= vrijdag geleverd

teruggestuurd ter controle

op een reguliere doordeweekse was pizza (14 procent), gevolgd

• gratis opmaak

door dagschotels (9 procent) en

• gratis levering

snacks, zoals patat en kroketten

Alle kosten inbegrepen

(7 procent). Dit blijkt uit data van JustEat.nl. Opvallend is dat er de dag na de troonswisseling aanzienlijk minder bier besteld

www.BTWBON.be - Kapelsesteenweg 395 - 2180 Ekeren

werd.


Breng happiness binnen in uw zaak met Share a Coke! Share a Coke is de grote zomercampagne van Coca-Cola voor 2013.

Share a Coke is ook op een unieke manier aanwezig in horecazaken.

Het centrale thema: samen gelukkig zijn! Het doel: mensen ertoe aanzetten om samen te genieten van een Coca-Cola-moment vol happiness. En dat zal massaal te zien zijn in alle media.

Voor de horeca doen we iets speciaals. Op elk glazen flesje Coca-Cola, light en Zero staat deze zomer een andere leuke ‘opdracht’ die uw klanten in uw zaak met hun vrienden kunnen uitvoeren. Dat zorgt zeker voor een toffe sfeer en veel plezier… en het is ook goed voor uw omzet!

Ontdek een leuke opdracht aan de achterzijde van het etiket!

Zo profiteert u mee van de hoge zichtbaarheid en grote uitstraling van

Share a Coke!

© 2013 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, the design ‘Coca-Cola Contour’ bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of the Coca-Cola Company. VU Coca-Cola Enterprises bvba Steenweg op Bergen, Brussel RPR BE 0425071420


➜ I P.15 ➜ I reportage I

Vlnr. Claire Dilewyns, Anne Cathérine Dileyns, Marjorie Jacobi, Gudrun Vandoorne, Sofie Vanrafelghem, Annick De Splenter.

Een mooie opkomst voor Vrouwen en Bier!

Vrouwen die bier brouwen Ze zijn een rariteit, maar desalniettemin bestaan ze: vrouwen die bier brouwen. Vier brouwsters deden hun verhaal tijdens een avond onder de noemer ‘Bier een mannendrank?’. Wereldwijd kennen vrouwen nog steeds de nodige problemen. Zonder twijfel. We gaan daar hier, voorzichtigheidshalve, niet verder op in. Het is ten eerste niet de problematiek die in dit blad aan bod dient te komen en ten tweede is het hoofd van onze redactie een vrouw. We kunnen onze woorden dus maar beter goed wikken en wegen. Nee, we willen het over iets anders hebben, wat er in de marge natuurlijk wel mee te maken heeft. Sofie Vanrafelghem, initiatiefneemster van ‘Vrouwen en bier’, trekt - zoals u al eerder kon lezen - de kar waar het erop aan komt clichés omtrent onze geliefde dames en onze geliefde drank neer te halen. Samen met Malt en Mout, de jonge Brusselse biervereniging, organiseerde ze een avond onder de noemer ‘Bier een mannendrank?’. Daarbij nodigde ze vier brouwsters uit die hun verhaal kwamen doen. Daarvoor hadden ze zich een prima locatie uitgezocht: de zaal van het Brouwershuis aan de Grote Markt in Brussel. Brouwen een vrouwenzaak Niet minder dan zestig personen - jawel, vooral dames - hadden zich aangemeld om de avond bij te wonen. Sofie opende met een aantal geschiedkundige voorbeelden over de relatie van vrouwen en bier in het algemeen. Daarna verlegde de focus zich naar het brouwen. Tot in de Middeleeuwen was brouwen een vrouwenzaak, deel van het huishoudelijke werk. Wanneer het brouwen zich ontwikkelt naar een industriële bezigheid zien we een verschuiving en wordt het een mannenzaak en zal dat blijven tot in onze dagen. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken! In de jaren tachtig van vorige eeuw was er bijvoorbeeld nog een brouwende

non in Duitsland. En hier bij ons waren het Rosa Merckx (brouwerij Liefmans, Oudenaarde) en An De Ryck (brouwerij De Ryck, Herzele) die de roerstok hanteerden. Gelukkig kregen zij navolging en het waren deze ‘sterke madammen’ die aan het woord kwamen.

Straffe bieren van straffe dames met straffe verhalen Huisbrouwerij Gruut Annick De Splenter groeide op in de brouwerij van vader De Splenter, Riva. Ze heeft als het ware nooit anders gekend en het stond in de sterren geschreven dat ze brouwingenieur zou worden. Tot de familiale brouwerij het om allerlei redenen slechter begon te doen en uiteindelijk verkocht werd. Het bleef broeien bij Annick, en net zo lang tot ze in de binnenstad van Gent een pand vond dat haar geschikt leek om er een heuse huisbrouwerij in te richten. Ondertussen had ze ook de nodige studie achter de rug: ze wilde immers brouwen zonder hop, zoals het in de Middeleeuwen nog gebeurde. Dat vergde echter het nodige onderzoek, want dat ligt minder voor de hand dan men zou denken. Maar uiteindelijk slaagde ze in haar opzet en richtte huisbrouwerij Gruut op. Sinds die dag heeft Gent weer een eigen brouwerij! Française Als was het om aan te tonen dat brouwen niet alleen geen alleenrecht voor mannen is, maar ook niet alleen voor Belgen, had men ook een Française uitgenodigd. Marjorie Jacobi brouwt in Lotharingen een goede 21 hectoliter per jaar. De installatie waar ze mee werkt, produceert goed 300 à 400 liter per keer. Ze kreeg de smaak te pakken in het midden van vorig decennium en brouwde voor de eerste keer in oktober 2007. Haar tweede brouwsel, 32 liter, vond ze goed genoeg om mee te doen aan een wedstrijd waarbij ze zowaar de gouden

medaille won! Ondertussen is ze in heel Frankrijk bekend voor haar karaktervolle, uit de band springende bieren. Haar brouwerijtje, Brasserie Le Paradis, geniet grote faam over de grenzen heen. Maar Marjorie blijft er bescheiden bij: een beetje groei mag nog wel, maar meer moet het echt niet zijn. Ze heeft haar bezigheid en ze kan ervan leven… Familiezaak Een heel ander verhaal kregen we van de zussen Anne Cathérine en Claire Dilewyns. Vader Vincent Dilewyns was een begeesterd hobbybrouwer die alsmaar meer vraag kreeg naar zijn bier. Omdat je zelfgemaakt bier niet mag verkopen zonder accijnzen te betalen, besloot hij uiteindelijk het brouwen uit te besteden aan de Proefbrouwerij in Lochristi. Hij zou zich dan met de paperassen, logistiek en verkoop kunnen bezighouden. Maar ondertussen had hij al naam gemaakt: Vincent verscheen op beurzen en festivals steevast vergezeld door zijn vier dochters. Mogelijk nog belangrijker: het bier was ook in orde. Vader

Tip van de maand Voor dames is het niet altijd gemakkelijk om de handtas op restaurant op een elegante wijze kwijt te raken. Bovendien staan ze vaak in de weg van de obers die erover dreigen te vallen. Een handig tabouretje houdt handtassen van de grond en meteen op ideale hoogte van dames die er nog iets uit willen opdissen. Gezien @ restaurant Marina (Oostende) Heeft u ook een handige tip? Mail hem ons naar krant@horeca.be

had verschillende malen gezegd dat hij de zaak mee zou opstarten, maar dat het dan aan de dochters was. Zo gezegd zo gedaan: Anne Cathérine volgde een opleiding tot brouwster en is nu verantwoordelijk voor de productie, terwijl Claire de administratie op zich nam. In de nieuwe vestiging in Grembergen (Dendermonde) overschreden ze in 2012 de kaap van 2.000 hl., waarvan slechts 12% voor de export bestemd is. Vrouwelijke ondernemer van het jaar Als laatste brouwster kwam Gudrun Vandoorne aan het woord. Ook haar verhaal bevat heel wat merkwaardige anekdotes. Het begint al bij het feit dat ze brouwerij ’t Gaverhopke eigenlijk niet zelf oprichtte. Ze werd in 1994 opgericht en had een proeflokaal waar Gudrun en haar man regelmatig klant waren. In een periode dat ze het wel wat gezien had met haar oorspronkelijke job, bleek dat het brouwerijtje zou gaan sluiten. Na enig overleg (en dito kopbrekens) nam ze met haar man de brouwerij in 2007 over. Gudrun zwaait er de

/kg

5€

koffiepotten en schalen en messen

roerstok, manlief is brouwersgast. Ondertussen met drie kinderen was het moeilijk sommige zaken te organiseren. Geen zorg, dan werd er gecombineerd! De bestelling voor een Oostenrijkse klant brachten ze zelf op weg naar een skivakantie. Of de buren op de camping werden getrakteerd op bier en mochten hun idee geven. Het aangename wordt er aan ’t nuttige gepaard. Niet zo lang geleden kreeg Gudrun van een damesblad dan ook de titel van vrouwelijke ondernemer van het jaar. Tijdens het vertellen werd alvast één cliché onderuitgehaald: zoet fruitbier is dé vrouwendrank… Niet dus. Van elke brouwster werd een bier aangeboden om te proeven. Er was uiteindelijk maar ééntje echt zoet te noemen: den 12 van ’t Gaverhopke: moutig, kandijzoet en alcohol: 12% vol.alc. Straffe bieren van straffe dames met straffe verhalen. Vrouwen weten dus ook waarom! Kan het straffer? ➜ www.vrouwenenbier.be Hans Bombeke

/kg

10€

alleen voor lepels en vorken

AANKOOP

van verzilverde bestekken, koffiepotten, schalen enz... in verzilverd metaal

Tel: 0475 44 40 35 - christoff1965@hotmail.com


n e j i w makr zelf o e o j v tijd Thermen Mineraal Weynesbaan 34, Rijmenam www.mineraal.be 015 51 57 57

Herbron jezelf en laat je verwennen in een oase van weldaad en pure ontspanning!

Het Vijfde Seizoen Zandberg 27, Westerlo www.hetvijfdeseizoen.be 014 54 27 09

Acht toonaangevende thermencentra in Vlaanderen groepeerden zich onder de naam ThermenenBeauty-Group.be om je de absolute top op het gebied van thermen en beautyverzorgingen aan te bieden.

BON BON

De aangesloten thermen bieden uitgebreide thermen-, beauty-, massage- en culinaire faciliteiten aan.

MET 2 NAAR DE SAUNA

VOOR SLECHTS 33 EURO Actie geldig bij afgifte van deze ingevulde bon tot 18/9/13. Niet cumuleerbaar met andere voordeeltarieven of acties van ThermenenBeauty-Group.be of haar centra, niet verrekenbaar en niet inwisselbaar voor geld.

naam & voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRATIS NAAR DE SAUNA BIJ EEN BEHANDELING VAN 50 MIN. Actie geldig bij afgifte van deze ingevulde bon tot 18/9/13 voor alle behandelingen van minimaal 50 minuten. Niet cumuleerbaar met andere voordeeltarieven of acties van ThermenenBeauty-Group.be of haar centra, niet verrekenbaar en niet inwisselbaar voor geld. Niet geldig bij manicure, pedicure en epilatie.

THERMEN

KATARA

Thermen Katara Nieuwe Baan 66, Belsele www.katara.be 03 773 24 00 Sauna Fitopia Mechelsesteenweg 154, Edegem www.saunafitopia.be 03 454 55 66 Villa Aqua Oostduinkerke Kinderlaan 77/79, Oostduinkerke www.villa-aqua.com 058 23 61 72 Thermen Londerzeel Stuikberg 4, Londerzeel www.thermenlonderzeel.be 052 316 716 Villa Aqua Oostende Pensjagersstraat 28, Oostende www.villa-aqua.com 059 56 71 30 Thermen Dilbeek Kattebroekstraat 290, Dilbeek www.thermendilbeek.be 02 466 00 88

naam & voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.tbg.be


➜ I P.17 ➜ I boeken I Een Gault&Millau vol groenten Gault&Millau en Frank Fol, de Groentekok®, hebben een Groene Gault&Millau uitgebracht. Het is de eerste gids die groenten en fruit promoot, zowel in het dagelijkse leven als op de kaart van restaurants. In de gids vindt u nuttige adressen, praktische tips en raadgevingen, maar ook getuigenissen van experts en recepten van de beste (groente)chefs. Gault&Millau en Frank Fol werkten al jaren samen voor de wedstrijd ‘Het Beste Groenterestaurant van de Benelux’. De gids bevat 50 restaurants uit de Benelux waar groenten een hoofdrol spelen. De chef van elk groenterestaurant

verklapt de receptuur van een signatuurgerecht. Ook de beste groentemarkten en –winkels komen aan bod. Verder zijn er tips en raadgevingen waarmee je groenten met een smakelijke, gezonde en praktische keuken kunt verenigen. Dat alles is doorspekt met interviews met voedingsdeskundigen. Groene Gault&Millau, editie Benelux, is zowel in een Nederlandstalige als in een Franstalige versie beschikbaar. Groene Gault&Millau, 15.95 euro, ➜ www.degroenegaultmillau.be Katia Belloy

Paul Daeleman bestudeert in dit boek de situatie van net na de Tweede Wereldoorlog en hoe die de brouwsector beïnvloedde. Dat ingrediënten schaars en

Het Belgisch Bierlogboek zet aan tot verkennen, tot leren, tot het afwerpen van oogkleppen en neusknijpers! Natuurlijk kunt u alle proefblaadjes vol kribbelen met uw favoriete pils, maar dan gaat u voorbij aan de eigenlijke bedoeling: de onuitputtelijke speurtocht naar nieuw lekkers.

In de rest van het bijna 200 pagina’s tellende boekje wordt ruimte gelaten om zelf notities te maken: er zijn 50 voorafgedrukte proefverslagen opgenomen, en de rest zijn notitieblaadjes om allerlei wetenswaardigheden bijeen te sprokkelen. Bovendien voorzien van een stijve kaft en verpakt in een handig en stevig doosje. Prima idee!

Geert Van Lierde en Giedo Claes stelden dit zakboekje samen. U vindt er enerzijds heel wat informatie over bier en brouwerijen, maar u kunt er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Naast algemene bierinfo, die u in bijna elk bierboek kunt vinden, over brouwen, ingrediënten, schenken en proeven, treft u er ook een volledige

Twee randbemerkingen: met zijn afmetingen van 12,5 op 9 cm begrijpt u wel dat ook de teksten niet in al te grote letters weergegeven zijn. De sfeerverlichting van tal van cafés kennende, zal u soms behoorlijk moeten ‘pieren’ om het te lezen. En, weer met alle begrip, er zijn ‘slechts’ vijftig proefformulieren voorzien,

De Knooppunter Fietspockets, Patrick Cornillie, Gunter Hauspie, Dirk Remmerie, 12,95 euro, ➜ www.knooppunter.com Katia Belloy

‘Test je bierkennis’ is een gezelschapsspel voor wie al wat weet over bier, of voor wie er niets van kent en er wat wil van opsteken.

Verlost van de bezetter maar… nog niet van het oorlogsbier, Paul Daeleman, uitg. Heemkundige Kring De Kaeck, Wommelgem, ➜ www.dekaeck.be

52 wetenswaardigheden over bier in even zoveel vragen. Een spelletje voor aan de toog, maar even goed voor thuis. Vragen van verschillende moeilijkheidsgraad geven een kijk in de bierwereld, gaande van de ingrediënten van bier, tot merkwaardige brouwlocaties. De ene vraag al trivialer dan de andere, maar steeds met een verruimende kijk op de biercultuur.

Hans Bombeke

Bier verkennen en beoordelen lijst aan van 158 brouwerijen en 40 bierfirma’s. Om uw ontdekkingsreis te stofferen, volgt er ook nog eens een lijst van 92 cafés, 8 eetgelegenheden, 13 musea en 21 bierevenementen waar u in het teken van bier uw gezichtsveld kunt verbreden. Voor wie graag thuis een glas drinkt, staan er de winkels van Prik en Tik in vermeld. Deze keten (68 winkels over het hele Vlaamse land) van drankenhandels staat mee aan de wieg van dit boekje en het is ook daar dat u het kunt kopen.

Met de Fietspocket in de tas én de gebruiksklare routekaartjes op het stuur wordt elk fietstochtje vanaf nu dubbel genieten.

Test je bierkennis

duur waren, ligt wat in de lijn van de verwachtingen, maar gaat soms een heel stuk verder dan wat je zou verwachten. Ook energiebevoorrading, verpakkingsmateriaal en transport kenden moeilijkheden en daar wordt dus in dit boek uitgebreid op in gegaan. De Belgische brouwers moesten op hun tanden bijten (en ze soms laten zien) om deze periode door te komen. Een aanrader voor al wie zijn kijk op de brouwerij- en horecasector wil verbreden of die aan zijn klanten een interessant verhaal wil kunnen meegeven.

Als men met de fiets onderweg is, wil men best ook wat zien en iets proeven. Waar zijn die verborgen parels in de streek? Waar ontdekt u een gezellig eethuisje, een knus biercafé, een leuk terrasje? Wat doet u na het fietsen? Alle tips bundelt Knooppunter in handige Fietspockets. Er is één pocket per provincie met telkens tien routes (met lange en korte versie).

Verlost van de bezetter maar… nog niet van het oorlogsbier Zoals bij pure geschiedenisboeken wel meer gebeurt, ook al gaan ze over bier, is het nut van een bespreking ervan voor onze sector niet altijd voor de hand liggend. Maar ook nu toch even aandacht voor een opmerkelijk boek waarbij de ouderen onder ons allicht nog herinneringen voelen opborrelen. Daarenboven kan en kon de brouwerijsector niet zonder de horeca, dus ook op dat vlak vertelt dit boek een interessant verhaal.

De Knooppunter Fietspockets, gidsen voor fietsers

die het daarenboven niet toelaten volgens ‘een systeem’ te werken. We geven graag toe dat we hiermee spijkers op laag water zoeken. Als elke lezer van de Horeca Vlaanderen Krant zich zo’n boekje aanschaft, en in de loop van dit jaar vult, zal het al feest zijn in de brouwzalen. Voor ‘fanaten’ zoals ondergetekende en zijn brede kennissenkring is het echt wat weinig…

De kaartjes ter grootte van een bierviltje zijn aan beide kanten voorzien van een beschermlaagje en dus met een vochtige doek weer proper te maken. Ze zitten bovendien in een stevig doosje. Naast een ‘titelkaartje’ en eentje met de antwoorden, komen dan 26 kaartjes met de vragen. Geen rangschikking, geen moeilijkheidsgraad, meerkeuzevragen en andere door elkaar. Opgepast, een instinker mocht hier en daar blijkbaar niet ontbreken.

Test je bierkennis… 30 onderzetters met leuke vragen voor de bierliefhebber, Zuidnederlandse Uitgeverij NV, 9,95 euro Hans Bombeke

hand. Het boek verzamelt dan ook alle Vlaamse klassiekers en is met de nieuwe editie al aan zijn achtste versie toe. 15 vrijwillige KVLV-vormings­ medewerkers die wekelijks workshops geven aan KVLV-groepen, werkten mee aan de laatste versie waarin honderden nieuwe recepten staan. Ons Kookboek blijft trouw aan de vroegere visie: geen hip kijkboek, maar wel een betrouwbare en degelijke encyclopedie van de keuken.

Nee, serieus, als u op een bescheiden manier een start wil maken op het vlak van bierproeven is dit handige, goed gedocumenteerde boekje niet te missen!

Hans Bombeke

Mooi idee, mooi uitgegeven, en wat betreft de vragen: voor elk wat wils.

Nieuwe Ons Kookboek is bestseller

We kennen iemand die enkele jaren geleden een feestje bouwde rond zijn… 10.000e bier! Inderdaad, geproefd en genoteerd! En zelf denken we in de loop van de komende maanden de kaap van 1.000 te ronden. Maar ja, we begonnen dan ook maar in juni vorig jaar echt nota te nemen…

Belgisch Bierlogboek, Geert Van Lierde en Guido Claes, uitg. Morton, Diaz & Cook, 8,95 euro ➜ www.belgischbierlogboek.be, ➜ www.prikentik.com

Benieuwd wat Pasteur, Ramses de Tweede, Strisselspalt en de Galliërs gemeen hebben? Kent u de naam van de Chouffe-kabouter en weet je wat een muilbandje is?

Na veertien jaar kreeg Ons Kookboek, de keukenbijbel van de KVLV, een grondige facelift. En daar zat Vlaanderen duidelijk op te wachten. De nieuwe uitgave van Ons Kookboek is een succes. Het boek is al toe aan een tweede druk. Bijna elke Vlaamse vrouw heeft leren koken met Ons Kookboek bij de

Het nieuwe kookboek telt in totaal 1.892 recepten, verspreid over 960 pagina’s. Ons Kookboek, uitg. KVLV, 34,95 euro, ➜ www.kvlv.be Katia Belloy


Een opwaardering van de buitengevel?

➜ I P.18 ➜ I actueel I

Beste Junior Kok van België afgelast De Oostendse hotelschool moest dit jaar de wedstrijd ‘Beste Junior Kok van België’ afgelasten omdat er te weinig kandidaten waren. De wedstrijd wordt al 43 jaar in de hotelschool georganiseerd en richt zich op afgestudeerde leerlingen van

een Belgische hotelschool die nog geen 25 jaar oud zijn. De wedstrijd wordt al eens omschreven als de ‘kleine Prosper Montagné’.

op de rails krijgen. Luc Deroo van de Oostendse hotelschool denkt eraan om de wedstrijd voor meer kandidaten open te stellen.

De Oostendse hotelschool wil volgend jaar de wedstrijd weer

Leo Vernimmen

De ideale rekruterings­­cocktail: generatie X, Y, Z en de babyboomers Misterioso te Gent: voor

Generatie X, Y, Z en de babyboomers: iedere generatie heeft andere idealen, visies, behoeften en wensen als het gaat om werk en de werkgever. Ze bewegen zich in andere netwerkvormen, halen en delen kennis op een andere manier. Op rekruteringsvlak biedt dit dan ook heel wat uitdagingen.

Misterioso te Gent: na

Generatie Z (°1992-2010) of de ‘dotcomgeneratie’ is de eerste generatie waarvan vrijwel iedereen opgroeit met digitale media. Binnenkort komen de eerste dotcommers op de arbeidsmarkt. Het is dus aan de bedrijven om zich hierop voor te bereiden. Generatie Y (°1980-1992) krijgt vandaag te maken met de economische crisis, iets wat hun carrière belemmert. Ze werken hard, zijn zakelijk, optimistisch en zelfverzekerd. Nieuwe technologieën pikken ze snel op. Deze generatie wisselt sneller van werkgever en stelt zelfontwikkeling centraal. In het tijdperk van generatie X (°1965-1979) deed zich een oliecrisis voor. Ze hadden moeilijkheden om werk te vinden en kozen dan ook opleidingen met een reële kans op werk. Ze werken hard, zijn loyaal en verkiezen duidelijke richtlijnen.

Onze kleurenconsulent helpt je graag met de juiste kleurkeuze Restaurant Villa Bardon te Gent

Een nieuw interieur met de juiste kleur?

De babyboomers (°1947-1965) groeiden op in een tijdperk van economische welvaart. Het eerste deel van deze doelgroep bereikt langzaamaan de pensioenleeftijd. De andere groep wordt echter geconfronteerd met de realiteit van ‘langer werken’. Diversiteit als hefboom Ook in de horeca bestaan meer

Binnen- en buitenschilderwerk Behang | Decoratie Interieurinrichting BVBA Devriendt Schilder- en decoratiewerken Wilgendreef 34 | 8790 Waregem 0478/71 64 20 | 056/44 66 26

www.brunodevriendt.be Wij zijn vaste partner van Pubstone NV voor schilder- en renovatie-opdrachten.

en meer teams uit medewerkers van verschillende generaties. De uitdaging bestaat erin deze diversiteit niet als een hinderpaal te zien, maar als een hefboom voor een effectieve samenwerking. Onderzoek wijst

De uitdaging bestaat erin de diversiteit niet als een hinderpaal te zien, maar als een hefboom voor een effectieve samenwerking namelijk uit dat intergenerationele samenwerking leidt tot meer tevreden teams. Het is dan ook belangrijk dat ondernemingen zich openstellen voor het aantrekken van medewerkers van de verschillende generaties. Late X’ers Vandaag focussen bedrijven zich vooral op de ‘late X’ers’ (33-40 jaar), terwijl generatie Y, de early X’ers en de babyboomers het steeds moeilijker krijgen om een plaatsje op de arbeidsmarkt te veroveren. Veel schoolverlaters (generatie Y en Z) ondervinden moeilijkheden om een job te vinden, vaak wegens een gebrek aan ervaring. Toch doen deze jongeren vaak een frisse wind waaien doorheen de organisatie en hebben ze lagere looneisen. De andere groep die het hard te verduren krijgt, zijn de babyboomers en de early X’ers. Ondanks de inspanningen die de overheid doet om werknemers langer aan de slag te houden (CAO 104, outplacement, diverse tewerkstellingspremies), vinden bedrijven deze oudere

arbeidskrachten vaak te duur. De stelling ‘hoe ouder, hoe hoger het loon’ blijkt echter niet altijd te kloppen. De helft van de oudere sollicitanten die na ontslag opnieuw werk vinden, verdient doorgaans minder. Oudere werknemers zijn bovendien vaak de meest betrokken en loyale werknemers, hebben minder inlooptijd nodig en fungeren als rustgevende figuren binnen de organisatie. Aparte rekruteringsstrategie De babyboomers en generatie X zijn het meest vertrouwd met de vacatures in de krant, maar ook zij hebben de weg naar het internet en de jobsites al gevonden. Generatie Y is opgegroeid met Google en start daar dan ook de zoektocht naar een job. De nieuwe generatie, Generatie Z, is een groep die altijd en overal online is en voor wie sociale media een noodzaak zijn, dus ook in het zoeken naar een job! Wil u deze generatie bereiken, dan is het belangrijk dat u op een creatieve wijze omgaat met Facebook, Twitter en LinkedIn. De effecten van online rekruteringskanalen zijn bovendien beter meetbaar en de kostprijs ligt beduidend lager dan bij offline kanalen. Een nadeel kan het laagdrempelige karakter zijn, waardoor het risico op ongeschikte reacties groter is. Het vinden en binden van personeel blijft de uitdaging van het hr-beleid van de toekomst. Met dank aan ADMB, partner van Horeca Vlaanderen ➜ www.admb.be


zoeker plaats tje en?

➜ I zoekertjes I

www.h

OVER TE NEMEN. Bistro op de Lippenslaan in Knokke. Toeristische ligging. Instapklaar. Volledig uitgerust. Inclusief appartement od 1ste verdieping. Goeddraaiende onderneming. Stopzetting wegens ziekte. Alle info : www.bistroloewies.be of +32476455340

Gezocht Actieve vennoot voor taverne-hotel De Klepel Lindenlaan 24, 2340 Beerse (zaak bestaat reeds 30 jaar) Info@deklepel.be 0032475.25.92.56

Tapasbar over te nemen Por Favor, Sint-Pieterstraat 3 te Izegem Huur 1.100 € per maand. Overname 30.000 €. Vrij van brouwer Info: 0475/67.34.57 of reynaert@spriet.be Café-restaurant-danscafé over te nemen Le Neuf / Que Pasa, Burgemeester Reynaertstraat 6 te Kortrijk Huur € 1.850 per maand Eventueel vrij van brouwer Info: 0475/67.34.57 of reynaert@spriet.be Overname handelsfonds Hotel (**) met 8 K. - Centrum Brugge 300 m v.d. Markt - Volledig in orde met vergunning - wegens gezondheidsredenen. Tel: 0475 800 525

➜ I vorming I

Ga na

orecav ar laand eren.b zoe e/ en vul kertjes HET

BRUGGE, horecazaak/feestzaal over te nemen op 100m van de grote markt in een historische kelder. 100 zitplaatsen, instapklaar. Voor meer inlichtingen of een afspraak, 0486 79 02 16

TOPZAAK TE ROESELARE ZOEKT VALABELE HUURDERS-UITBATERS volledig ingericht-restaurant-cafe met aparte zaaltjes en ingerichte keuken-grill en haard woonst mogelijk. Capaciteit tot 100p 051/26 04 81 (werkuren) 0475/36 87 18 - 0475/44 41 89

➜ I P.19

formu

lier in .

nië ssel en Wallo

ECHO anderen, Bru

Ho.Re.Ca Vla

Restaurant te Brussel, Vismarkt. Bestaat al vele jaren. Zoekt actieve partner of overnemer. Goede locatie. Groot potentieel. Enkel ernstige kandidaten. Huurprijs: €3500 Mailen naar: fa362565@skynet.be Handelsfonds over te nemen: restaurant, feestzaal, traiteur gelegen in het centrum van Essen met ruime parkeermogelijkheid. 140 zitplaatsen en een mooi terras met speeltuin. Voor meer inlichtingen 03/670.19.57 TE HUUR te Sint-Niklaas - NIEUW ATELIER 350m2, HACCP voedingsgekeurd - Volledig nieuw ingericht. 350m2 atelier +150m2 ruimte lossen-laden van camionetten, totaliteit ±500m2 Inclusief 30m2 industr. koel-vriesruimtes, grondstofmagazijn, bureel, douches enz. Geschikt voor alle voedingsbedrijvigheden als groothandel, traiteur, bakkerij enz. Eventueel geïnstalleerde nieuwe Rotoroven en afbakoven over te nemen. ALLE INFO: gsm: 0477.733.116 e-mail: info.mvr@skynet.be

Opleidingen Horeca Vorming Vlaanderen Opleiding

Locatie

Datum

Uren

gecertificeerd bierschenker

SYNTRA LIMBURG HASSELT

17 en 24/6

9 tot 16u30

cocktailflairing

SYNTRA WEST BRUGGE

17-jun.

10 tot 13u

financieel beleid

HOLIDAY INN HASSELT

18 en 25/6

9 tot 17u

food & beer

BREYDEL KOOKWORKSHOP

18-jun.

10 tot 16u

financieel beleid

NOVOTEL LEUVEN

19 en 26/6

9 tot 17u

olijfolie

BREYDEL KOOKWORKSHOP GAVERE

24-jun.

10 tot 16u

DECEMBER 2009 MaanDElijks s En augustu BEhalvE in juni : MEChElEn afgiftEkantooR vzw. MaRkEting afzEnDER: hoRECalaan 111 / Bus 4 anspaCh 1000 BRussEl

Technische

In Horeca Echo van mei-juni leest u meer over volgende onderwerpen:

l en Wallonië

deren, Brusse

aangesloten fiche voor leden

.Ca Vlaan nisaties Ho.Re

psorga bij de beroe

➜ Bedrijven met

Pagina 1 werktijdregeling het register voor Dimona light en Pagina 2 ch logiesdecreet Nieuw toeristis

!

len worden bestraft

vele arbeidsongeval

Pagina 5 ding Het concurrentiebe Pagina 6 (vervolg) ➜ Ecocheques ➜ Nuttige tips

Pagina 3 (vervolg) ch logiesdecreet Nieuw toeristis Pagina 4 (vervolg) ch logiesdecreet ➜ Nieuw toeristis ordeel! - neem uw ledenvo ➜ Eco-cheques

8 Pagina 7 en nen teksten 2009 Index versche

g bijhouDen! ktijDRegeLin rg en Sociaal Fonds en iSteR VooR WeR naar het Waarbo

Reg Dimona Light? een

Horeca Echo

Aan deze e gebeuren. nieuwe aangift tijdregibovendien een aangifte wordt dimona geeld. In de Full stratie gekopp nisch. istratie electro beurt deze tijdsreg aangifte nische de electro D.w.z. dat bij hte ur als het verwac beginu het zowel even. worden aangeg einduur moeten een forfaidimona wordt Aan de Light eld. In dit istratie gekopp taire tijdsreg kken van 5 tijdsblo men systeem koopt Echo oktoverder horeca of  uur. (zie s’ op ‘actuele dossier ber, of de rubriek ). avlaanderen.be www.fedhorec

Een praktisecretariaat. naar het sociaal r in te vulom dit registe sche toelichting r zelf. kt op het registe len werd afgedru

dient in de horeca Voor extra’s gea- aangifte te specifieke dimon de horetoegelicht in r bij te beuren. Zoals r heeft dient een registe maand oktobe De werkgever nca echo van de plaats waar gelege tussen de keuze de houden op iedere tewerkgede werkgever Dimoers worden a en de Light heidswerknem Dimon Full zgn. register gevoor ien moet dit die opteerden steld. Bovend na. Werkgevers i bewaard. Het januar 1 worden jaar of vanaf durende vijf kelijk de dimona Light, op een gemak de dimona zich naar dient r registe n zodat 2010 overstappen org plaats te bevinde van het Waarb toegankelijke inspectie Light ontvingen om van de sociale een uitnodiging de ambtenaren van neen Sociaal Fonds ling ik kennis kunnen voor werktijdrege er op elk ogenbl erjaar een register toe. r wordt per kalend Dit artikel licht men. Het registe Het nieuwe systeem van de ecocheque dubhet kalente bestellen. l een de Belgische D.w.z. dat u voor is evenweOp markt

WaaRVooR Dienen eCoCheQueS, VeRVoLg.

- FAVV: enkele veel gestelde vragen (deel 2) - Geregistreerde kassa met black box vanaf 01.01.2014, maar wat betekent dit concreet in uw zaak? - Gebruikt u technische hulpstoffen bij de bereiding van levensmiddelen? Dan heeft u bepaalde wettelijke verplichtingen. - vervangingsovereenkomst - overuren: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing - tip: deeltijdse arbeid - bedrijfswagens - jaarlijkse vakantie

volgende cauden. Light FSCrstaat bijgehozijn kwam reeds dientvoor Forest Stewardship CounDe dimona uitvoerig aan bod in de ho-deze electro nische werkgever tegorieën een nieuw registe van producten 200 Naast die door een derjaar met ecolabel cil. PEFC staat voor Program for reca Echo2 van bele aangifte. Elke werknemer the Enregister voor en zgn. beschikbaar: um op- de maanden september . gedurende maxim e dient ook een aan te vragen dorsement of Forerst Certification. november. aangift Hieronder uit de horeca vindt u het tweede Dit bijgehouden. tissuepapierprod gesteld wordt ucten, kopieer- en dagen tewerkdeel van de dregeling te worden zijndit niet regisgouvernementele, onafhankelijafeenvolgende lijst van werktij beecologische producmerkt enpapier, bijhouden van gewaargrafisch nkomst van correct verf wordt overee en r vernis niet voor binHet rd zonder winstoogmerk ke organisaties Dit registe l ten. Letnkoms met een arbeids t op, ecocheques kunnen enkel rg en Sociaa die ien gesanctionnee bovend vloerbekleding, wordt door het Waarbonenhuis, harde een arbeidsoveree d of ter bodemel het verantwoorde duur gelever tot doel voorde hebben gebruiktwerk paalde is voor producten en dien- bevat de gegevens worden bosbevan het RSZverbeteraars en groeimedia, . Het jk omschreven met het verlies machineadFonds Horeca encertificering heer via van r voor een duideli sten opgenomen dimona te bevorderen. einduu op extra. deze lijst. Als het de Light u als begin- en afwasmiddelen, werknemer of handafwasmidde verbonden aan len, van de extra, € 875 tot een gelegenheids werkgever ecocheques de pauzes... toekent aandeuwduur van geldboetes van allesreinigers, wasmiddelen ministratieve voor textiel, de prestaties, ncties Deze certificeringsyst werknemers werkbent u verplicht de werkneemen garanderen bestaat uit een ien zijn ook strafsa het registertextielproducten een gelegenheids , televisies. € 6250. Bovend Ieder blad uit De dimona voor dat het hout afkomstig is van duurzaam dubbels. mers dag te informeren en per over de inhoud vanuitscheurbare t steeds per mogelijk. origineel en twee n nemer gebeur beheerde bossen. Ze dragen bij tot deze lijst. waarop teruggezonde (zie ook www.fedhorecavlaanstopte wordenUiteraard voor elke dag behaalden niet al de producDeze dienen prestatie. M.a.w. zetting van de ontbossing en het eenactuele deren.be moet rubriek t behoud dossiers) ies verrich ten uit deze categorieën een ecolabel. een extra prestat  van de biodiversiteit door de illegale Op www.ecolabel.be kan u vinden over houtkap te bestrijden. Door die systemen V. bevordering van ecodesign: producten welke producten het precies gaat. Deze kent de consument de oorsprong en diensten die voldoen aan criteria van het van website vermeldt bovendien de verdelers hout dat het europese ecolabel hij aankoopt en kan hij die convan deze producten. troleren. ‘Ecodesign’ wil zeggen dat men bij het ontwikkelen van een product rekening houdt met de impact ervan op het milieu. Dit vanaf de ontwerpfase tot de verwerking van het product na de levensduur ervan. Op Europees niveau werd een ecolabel ontwikkeld. Dit label ziet er uit als een bloem en ontwikkelt zich stilaan als referentie voor milieuvriendelijk e producten.

Vi. bevordering van aandacht voor de

Meer informatie vindt u op www.fair-timber.be en www.pefc.be.

natuur

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout.

Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

nuttige tiPS VeRgeet niet De einDjaaRSPRe mie aan te geVen! In de horecasector wordt de eindejaarspremi e aan de werknemers betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. De werkgever moet wel de bruto-eindejaars premie van zijn werknemers doorgeven aan het Fonds. De meeste sociale secretariaten doen dit voor u maar het kan geen kwaad te controleren of zij dit wel effectief doen. Geeft u de eindejaarspremie zelf aan, dan moet u ten laatste op 0 januari het daartoe bestemde formulier ingevuld terugzenden naar het Sociaal Fonds Horeca.

sprakelijk zal gesteld worden voor een ‘gebeurlijk ongeval’, hangt ervan af of u al dan niet ‘in fout’ bent, m.a.w. of u al dan niet al het nodige heeft gedaan om ongevallen te vermijden. eCoCheQueS VeRPLiCht in De

hoReCaSeCtoR? Op 8 juli 2009 werd voor de horecasector een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de koopkracht gesloten. Deze CAO voorziet in de toekenning van een éénmalige premie, van € 25 voor het jaar 2009, en € 250 voor het jaar 200. Deze premie wordt in principe toegekend onder vorm van ecocheques. Afwijken was mogelijk, tot 0 november 2009 via een overeenkomst op ondernemingsni veau. Indien geen afwijkende overeenkomst werd gesloten voor deze datum bent u verplicht de werknemers ecocheques toe te kennen. Voor studenten aan solidariteitsbijdr agen geldt deze verplichting niet.

‘Wij Zijn niet VeRantWooRDeLijk VooR gebeuRLijke ongeVaLLen’ U heeft dit bord waarschijnlijk al in vele zaken gezien. Mogelijks hangt het ook in uw zaak. Iedereen heeft het recht om zo’n bord in zijn zaak op te hangen, maar wij willen u er op wijzen dat u, door het loutere ophangen van dit bord, uw aansprakelijkheid in principe niet uitsluit. Of u al dan niet aan-

6 7

Dit is een opleiding georganiseerd door Horeca Vorming Vlaanderen. Deze opleidingen zijn gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers wiens werknemers hier ook gebruik van maken. Meer info op info@horecavormingvlaanderen.be of ➜ www.fanvanhoreca.be

Horeca Echo is een publicatie exclusief voor de leden van Horeca Vlaanderen, FED. Ho.Re.Ca Brussel en Wallonië.

➜ I nieuwe leden I

➜ I colofon I

HoReCa Vlaanderen mocht in april 2013 onder meer de volgende leden verwelkomen. De Federatie dankt deze leden. Samen zullen we werken aan een betere en rendabelere horeca: Kamu - Antwerpen, In De Schaduw Van De Kathedraal - Antwerpen, Catering Sanoek - Beervelde, Het Been - Berchem (Antwerpen), Manitoba - Blankenberge, Strandhotel - Blankenberge, 't Stationneke (Brasserie/IJssalon) - Booischot, Michielshuis - Bree, Bonrepo - Brugge, De Medici - Brugge, Ho Gulden Vlies - Brugge, Ho Notre Dame - Brugge, Ho 't Bagientje - Brugge, Chocolaterie Dumon - Brugge, Den Amand (Bistro) - Brugge, In 't Molenhuis (Estaminet) - Brugge, Traiteur Tania - Buggenhout, Vossenerf (Tea-R.) - De Haan, Huyze Armalot - De Panne, 't Zonneke (Bistro & Tea-R.) - De Panne, Aan Zee (Htl & Tea-R.) - De Panne, Cajou (Htl-Rest.) - De Panne, Sibso Ertbrugge - Deurne (Antwerpen), Dorpsherberg De Casino - Dikkele, De Kruger (Brasserie/Tea-Room) - Eeklo, Watersport-Eetcafé-Eeklo - Eeklo, Adams Philippe - Erondegem, 't IJsbolleke (IJsbereiding en -Verdeling) - Geel, Bar Jan Cremer - Gent, C'est Du Pain - Hasselt, Pitstop (Frituur/Eethuis) - Ieper, Speedy (Frituur/Snackhuis) - Ieper, Chef-Aan-Huis - Kalmthout, Hof Ter Rielen (Rest./Feestz./Trait.) - Kasterlee, Zio - Keerbergen, Salons Ten Boogaerde - Kortemark, El Sombrero - Leuven, Haute Coukure - Malle, De Lanteern - Mechelen, Magazijn - Meerhout, Den Trol - Merksem (Antwerpen), Happy Days (Eetkaffee) - Poppel, De Brouwerij (Eetkaffee) - Poppel, Chopin (Brass./Tea-R.) - Ronse, C'est Du Pain - Sint-Niklaas, De Kleine Bacchus - Sint-Truiden, Verdi - Sint-Truiden, Roste Mon - Smetlede, Sane Thermen - Tongeren, Fairs & Events Waregem - Waregem, De Rode Stier - Werchter, Ter Gunst (Brasserie) - Westende, Torenhof (Rest./Tav./Feestz.) - Westerlo-Tongerlo, El Greco - Wetteren, Bésaer - Wortegem-Petegem, Ho Ibis Styles Zeebrugge - Zeebrugge (Brugge), C'est Du Pain - Zottegem, Werner - Zottegem

Neem contact met de coördinator van uw regio voor meer informatie over het lidmaatschap. Hij of zij komt graag bij u langs. Provincie Antwerpen: Danny Vanhees, tel. 0474/88 00 02 Provincie Limburg-regio Leuven: Karel Venken, tel. 0479/73 38 32 Provincie Oost-Vlaanderen-regio Halle-Vilvoorde: Luc Van Daele, tel. 0476/85 03 61 Provincie West-Vlaanderen: Carole De Clercq, tel. 0473/81 74 25

word nu lid! En geniet van talvan voordelen

Aarzel niet en vraag een infopakket aan via www.horecavlaanderen.be (klik op ‘lid worden’) Of word vandaag nog lid:

Redactie Verduyn Publishing, Katia Belloy Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11 krant@horeca.be Redactiemedewerkers Willem Bonneux, Lore D’hont, Régine Kerzmann, Jonas Maris, Roland Rosseel, Luc Vander Elst, Henk Van Nieuwenhove, Ludwig Verduyn, Leo Vernimmen

Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel. 02/213 40 10 - fax 02/213 40 11 fed.vlaanderen@horeca.be www.horecavlaanderen.be

➜ Gratis eerstelijns juridisch advies ➜ Onmiddellijke beschikking over officiële documenten ➜ Nieuwsbrieven, Flashes, Horeca Echo ➜ Gratis infosessies ➜ Sabamkorting ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij ISPC ➜ Jaarlijkse korting van 50 euro bij HANOS ➜ Voordeeltarief op CCD betalingen bij Europabank ➜ En nog zoveel andere ledenvoordelen

Verantwoordelijke uitgever André Descheemaecker

Kennis is macht Elke horecaondernemer wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe reglementen, meer administratie, bijkomende lasten. Degelijke en correcte informatie, kort op de bal, is dan ook van groot belang. Horeca Vlaanderen maakt er een punt van de leden tijdig en duidelijk te informeren over wat er reilt en zeilt in de sector. Aantal is meer macht En dat is niet het enige. De Federatie verdedigt uw belangen door dik en dun. En hiervoor hebben we u nodig. Hoe sterker de beroepsvereniging, hoe meer middelen, hoe meer macht en hoe meer redenen de politiek en de overheid hebben om naar ons te luisteren en onze eisen in te willigen.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage*: Geen personeel: € 100 1 tot 4 voltijds equivalenten: € 160 5 tot 9 voltijds equivalenten: € 220 10 tot 19 voltijds equivalenten: € 300 20 tot 49 voltijds equivalenten: € 400 50 of meer voltijds equivalenten: € 1.200 * 100% fiscaal aftrekbaar Nog geen lid van uw beroepsvereniging? Sluit u dan vandaag nog aan bij Horeca Vlaanderen!

Bent u momenteel nog niet aangesloten bij Horeca Vlaanderen?* Schrijf dan vandaag nog uw lidmaatschapsbijdrage over op rekeningnummer BE78 7350 1047 6186 en schrijf in de mededeling uw e-mailadres.Wij zullen dan snel contact met u nemen. * Krijgt u wel maandelijks de Horeca Vlaanderen Krant maar niet de Horeca Echo? Dan bent u nog geen lid van Horeca Vlaanderen.

Adverteren? Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen tel.: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 info@elma.be www.elma.be Contactpersoon Steven Hellemans s.hellemans@elma.be Horeca Vlaanderen Krant is een publicatie van Horeca Vlaanderen. Cette publication est également disponible en français sur simple demande. De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel of FED. Ho.Re.Ca Wallonie.


➜ I P.20 ➜ I actueel I

Horeca in de Wetstraat

Zo gezegd “Om een dergelijk hotel en restaurant winstgevend te houden, is een hoge bezettingsgraad onontbeerlijk. Het uitbreken van de financiële crisis in 2008 en maatregelen zoals het rookverbod hebben ervoor gezorgd dat bedrijven en bezoekers uit Nederland afhaakten. In het weekend gaan de zaken vaak nog redelijk. Maar op weekdagen moet het vast personeel eveneens betaald worden. Ook andere kosten, zoals de huur, blijven doorlopen. Die combinatie wordt vele horecazaken fataal.”

Prof. Ghislain Houben naar aanleiding van het faillissement van Kasteel van Rullingen (Borgloon) in Het Belang van Limburg.

© Elke Sengier

Horeca is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel politici zijn dan ook sterk geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt in de horeca. Op alle mogelijke manieren ondervragen ze daarbij de bevoegde ministers, op zoek naar concrete feiten en informatie over uw sector. Horeca Vlaanderen Krant kijkt discreet mee over hun schouder. Je ziet het soms nog eens vermeld staan bij een landelijke spoorweg in Frankrijk: “Un train peut en cacher un autre.” Het is een waarheid die we beter goed in gedachten houden wanneer de overheid haar steunplan voor de horeca in praktijk omzet. Als nieuwste onderdeel van dat plan kondigde staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) aan dat 10 procent van de meeropbrengsten die de staat haalt uit de horeca als steun zouden naar de sector terugvloeien. Die meeropbrengsten moeten in de eerste plaats voortvloeien uit de introductie van de geregistreerde kassa in 2014, wat de aanzet moet zijn van de ‘verwitting’ van de sector. Maar hoe ga je die meeropbrengsten meten? Gaat het dan enkel om directe fiscale inkomsten of komen daar ook indirecte inkomsten bij? En hoe groot zou de normale fiscale groei zijn, los van de extra maatregelen. ‘Verwitting’ moet zich ook vertalen in witte en dus duurdere tewerkstelling. Ook dat zijn meerinkomsten voor de overheid. Een berekening dus die vol angels en voetzoekers zit en voer zal uitmaken voor experten. Die experten heeft

het parlement nu verenigd in een zogenaamd ‘observatorium’ dat de spelregels terzake moet vastleggen. Crombez erkent het bestaan van de uitdagingen bij deze berekeningen. Dat zegt hij in antwoord op vragen van de kamerleden Jenne De Potter (CD&V) en Mathias De Clercq (Open VLD). Maar dat is niet de eerste bekommernis van Cormbez. “Het belangrijkste voor het Parlement de komende maanden is het tijdsverloop van de verschillende zaken”, zo zegt de staatssecretaris. Vooreerst is er de verlaging van de kost voor de werkgever inzake gelegenheidswerk. Dat gebeurt door de werkgeversbijdrage te bepalen op forfaitaire basis. Er komt ook een verhoging van het nettoloon voor de werknemer door dat loon niet toe te voegen aan de loonmassa in de aangifte van de personenbelasting maar het te onderwerpen aan een voorafgaand tarief van 33%. Dit verhoogt het nettoloon voor de werknemer en verlaagt de prijs voor de werknemer. “Dat is een eerste luik waarmee wij niet binnen het tijdspad van de kassa’s werken, maar hopelijk de komende dagen tot een definitieve beslissing van de modaliteiten komen. Wij wachten dus niet op de kassa’s.” De regering heeft ook beslist hier extra middelen voor vrij te maken. Het gaat meer bepaald om een schijf van 10 procent van de meeropbrengsten op de fraudebestrijding. Die opbrengst werd voor 2013 geraamd op 1 miljard euro maar door extra

maatregelen bedraagt die opbrengst 220 miljoen euro extra. 10 procent daarvan, dus 22 miljoen euro, zal naar de horeca en de bouw gaan, de eerste twee sectoren die worden aangepakt inzake ‘verwitting’. Crombez benadrukt dat in de toekomst die terugvloei groter kan worden naarmate het succes van de ‘verwitting’ groter is. “De sector wil meegaan in een bepaalde oefening op voorwaarde dat er een rendabel kader is. Het debat is uiteraard wat een rendabel kader is. Ik denk dat het daar goed is dat u a priori met lastenverlagingen komt”, reageert Mathias De Clercq. “Ik denk echter dat we het maximum uit de kan moeten halen om naar structurele flankerende en compenserende maatregelen te gaan in het belang van de toekomstige uitbouw van die zo belangrijke horecasector. Ik hoop dat elke inspanning maximaal kan worden uitgeput om die sector ten gronde te ondersteunen en effectief in een rendabel kader te kunnen opereren want daar is men vragende partij voor als men daar de zuurstof voor krijgt.”

FAVV. Minister Sabine Laruelle (MR) verduidelijkt dat van de 4.328 binnengekomen klachten er 339 over het rookverbod in de horeca doorgestuurd werden naar de FOD Volksgezondheid. 3.989 klachten werden effectief door het meldpunt van het FAVV behandeld. Hiervan waren er 1.407 gegrond, 2.287 ongegrond en 295 mogelijks gegrond, wat betekent dat het verband niet duidelijk aantoonbaar was. De voornaamste klachten van 2007 tot 2012, gerangschikt naar frequentie van voorkomen, handelen over de hygiëne van lokalen en personen, het rookverbod, de fabricage en de bewaarmethode, eventuele voedselvergiftigingen, de contaminanten en het dierenwelzijn. Sabine Laruelle verklaart het toegenomen aantal klachten door de grotere kritische ingesteldheid van de consumenten en het feit dat zij het meldpunt gemakkelijker weten te vinden. Toch gaat het daarbij slechts om een kleine fractie van alle doorgevoerde controles. In 2011 werden in totaal 171.552 inspecties en 167.804 analyses van monsters uitgevoerd.

Ook deze maand krijgen we weer nieuwe cijferinformatie over controles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). N-VA-kamerlid Reinilde Van Moer wil meer weten over de 4.328 klachten die door burgers werden ingediend bij het

een groot deel van de bevolking wijn ging drinken bij de maaltijden, was dat vooral omdat men dacht dat dat zo hoorde. Ik heb niets tegen wijn – ik drink het vaak – maar we moeten er niet van uitgaan dat wijn de enige drank bij de maaltijd is. Dat is slaafs de Franse principes opvolgen.”

Pete Brown, auteur van Man Walks Into A Pub: A Social History of Beer in The Independent.

“Dit fantastische resultaat bewijst dat het de juiste beslissing was om me te focussen op mijn restaurant. Mijn focus blijft nog een tijdje mijn restaurant. De ambitie blijft heel hoog. Nu wil ik doorstoten naar de

Ludwig Verduyn *

“Toen in de jaren tachtig en negentig

top-20.”

Peter Goossens (Hof Van Cleve over zijn spectaculaire stijging in de lijst van beste restaurants ter wereld van Restaurant Week in De Standaard.

Profile for Elma Media

9000 5624  

HORECA krant - juni 2013

9000 5624  

HORECA krant - juni 2013