Page 62

29 maart: Mest- en slibvergisting Op donderdag 29 maart 2012 houdt de Technische Commissie Anaërobie haar jaarlijkse onderweg-naar-huisbijeenkomst. Thema dit jaar is mest- en slibvergisting. De bijeenkomst vindt plaats bij waterschap Veluwe in Apeldoorn, waar firma Host een proefinstallatie heeft gebouwd. 3 april: Is de dorst naar bluswater gelest? Op 3 april organiseert themagroep Watervoorziening een middagsymposium over de brandblusvoorziening uit de drinkwaterinfrastructuur, voor zowel medewerkers uit de waterleidingsector als medewerkers van de brandweer. Doel is om ervaringen en nieuwe strategieën voor zowel de drinkwaterbedrijven als de brandweer op te zetten. 12 april: Botsen of verbinden? Op 12 april organiseert themagroep Internationaal de bijeenkomst ‘Botsen of verbinden - internationale samenwerking: publiek-privaat’ bij waterschap Groot Salland in Zwolle. 12 april: Dialoog over duurzaam stedelijk waterbeheer Contactgroep Stedelijk waterbeheer houdt op 12 april een dialoog over duurzaam stedelijk waterbeheer. 19 en 20 april: What’s (h)appening@groningen? Voorjaarscongres + ALV Het Voorjaarscongres is dit jaar een tweedaags evenement en vindt plaats op 19 en 20 april 2012 in Groningen. Thema is ‘water, energie en duurzame gebiedsontwikkeling’, met sprekers uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. 26 april: De state-of-the-art in chemisch/fysische proces- en afvalwaterbehandeling (onderweg-naar-huis SKIW) Sinds oudsher spelen technieken, die gebruik maken van chemische en fysische eigenschappen, een belangrijke rol bij de bereiding en zuivering van water. Al even lang worden deze technieken doorontwikkeld en staan deze ook anno 2012 garant voor een efficiënte en robuuste waterbehandeling. Tijdens de bijeenkomst die SKIW op 26 april organiseert, zullen sprekers vanuit de praktijk ons de laatste state-of-the-art technieken tonen en hun geleerde lessen met ons delen. www.skiw.nl. Neerslag 2012/II

6661_V21_art160_vernws_191.indd 61

61

14-03-12 13:26

Profile for Elma Media

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2