Page 61

Verenigings­n ieuws nummer 2-2012

Enquête Jong KNW Om input te verzamelen over de wensen en behoeften van de jonge waterprofessionals heeft Jong KNW een enquête opgezet. De verzamelde informatie zal worden gebruikt bij het invullen van hun activiteiten. Wij hopen dat u de enquête wilt invullen op www.waternetwerk.nl en deze link wilt verspreiden onder uw (jonge) collega’s!

Inschrijving Voorjaarscongres van start! Op 19 en 20 april vindt in Groningen het Voorjaarscongres ‘What’s (h)appening@groningen?’ plaats. Thema is ‘water, energie en duurzame gebiedsontwikkeling’, met sprekers uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Op 19 april vinden diverse excursies en een interactief diner plaats. De ALV en het congres worden op de 20ste gehouden, met bijdragen van keynote speakers Harm Post (directeur Groningen Seaports), Ton Schroor (wethouder gemeente Groningen) en Sibrand Poppema (voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter stuurgroep Energy Academy Europe) en diverse flashpresentaties. Kijk snel op de website voor het programma en om je aan te melden. Mis het niet!

Agenda Kijk voor meer informatie over de agenda, programma’s en aanmelden op www.waternetwerk.nl. 28 maart: Bestuursakkoord Water: denkrichtingen en handvatten Op woensdag 28 maart organiseert werkgroep Bestuursakkoord Water de bijeenkomst ‘Bestuursakkoord Water: denkrichtingen en handvatten’.

60

Neerslag 2012/II

6661_V21_art160_vernws_191.indd 60

14-03-12 13:26

Profile for Elma Media

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2