Page 35

Planning De planning is op hoofdlijnen het volgende: Van september 2011 – juni 2012 Voorbereiding tot gunning Van juni 2012 – december 2014 Ontwerpen en uitvoering.

Vismarkt Op donderdag 29 maart 2012 organiseren Noorderzijlvest en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) het evenement ‘Vismarkt 2012’ in Groningen. Aanleiding voor de ‘Vismarkt 2012’ zijn de vele ontwikkelingen op het gebied van vismigratie. Waterschappen hanteren een actiever vismigratiebeleid en voeren diverse onderzoeken uit. Dit leidt tot een versnelde ontwikkeling van technische oplossingen. Tijdens de ‘Vismarkt 2012’ wordt kennis over al deze nieuwe ontwikkelingen gedeeld. Het programma richt zich op civieltechnische medewerkers, ecologen, projectleiders en planologen, bestuurders van waterschappen, studenten, natuurbeschermingsorganisaties, visserijsector, bedrijven en kennisinstituten.

Nieuwsgierig? Mocht je vragen hebben of ben je gewoon nieuwsgierig naar het project of de vismarkt, neem dan contact op met Susan van Hes. (s.vanhes@noorderzijlvest.nl) Susan van Hes Waterschap Noorderzijlvest

34

6661_V10_art172.indd 34

Neerslag 2012/II

14-03-12 13:14

Profile for Elma Media

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2