Page 34

Ruim baan voor onze vissen! Dat is wat het project ‘Vispassages drie zeegemalen en vijf achterland maatregelen’ wil bewerkstelligen voor Waterschap Noorderzijlvest. In 2009 is al onderzocht hoe de drie zeegemalen Spijksterpompen, De Drie Delfzijlen en Noordpolderzijl en de achterliggende stuwen Warfummerverlaat, keersluis Wachter, Mugtilstuw, Wortelpotstuw en Pomphuisstuw in het gebied vis-passeerbaar gemaakt kunnen worden. Inmiddels is voor de voorbereiding (Living North Sea) en de uitvoering (Waddenfonds en Rijkswaterstaat) subsidie toegezegd. Projectleider Susan van Hes is samen met de projectgroep al druk met de voorbereiding bezig.

Noorderzijlvest zet zich in voor vismigratie Noorderzijlvest is het project gestart in het kader van herstel van het ecologisch evenwicht in ons beheergebied. Ons waterschap wil namelijk graag een veilige vismigratie voor onder andere de paling en stekelbaars hebben. En dat er meer vismigratie van en naar zee en binnenwateren mogelijk is. Ook wordt duurzaamheid steeds belangrijker. De projectgroep speelt hierop in door duurzame migratievoorzieningen te implementeren. Dat betekent dat de voorziening zo veel mogelijk dient te functioneren op natuurlijke hulpbronnen en processen. Ook zullen de voorzieningen onderhoudsarm, onderhoudsvriendelijk en energiezuinig zijn. En als bijdrage aan de profilering van Noorderzijlvest, worden waar mogelijk educatieve elementen (zoals een kijkvenster of een camera) toegepast.

Nieuwe manier van aanbesteden! Er is gekozen voor een nieuwe manier van aanbesteden: namelijk prestatie-inkoop. Hierbij wordt naast prijs een zwaar accent gelegd op kwaliteit. De projectgroep heeft aangegeven wat dit project ons op moet leveren. Prestatie-inkoop richt zich op het vinden van de expert in de markt, die zich richt op het maximaal bijdragen aan de projectdoelstellingen. Hierbij hebben marktpartijen veel vrijheid om aan te geven hoe zij denken bij te dragen aan die doelstellingen. Zo kunnen de marktpartijen bewijzen dat ze de beste zijn voor deze aanbesteding. Het reeds bewezen proces van aanbesteden via prestatieinkoop leidt tot de beste aanbieder voor deze opdracht. Omdat het een andere manier van aanbesteden is, hebben er reeds opleidingssessies voor de projectgroep en voor potentiele inschrijvers plaatsgevonden. Op dit moment zijn de potentiele leveranciers bezig met hun inschrijvingen te maken. Neerslag 2012/II

6661_V10_art172.indd 33

33

14-03-12 13:14

Profile for Elma Media

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2