Page 2

Voorwoord Beste lezers, Aan het begin van 2012 bleek maar weer dat de waterhuishouding van Nederland nog altijd grote aandacht verdient. Als het water opkomt tot gevaarlijke hoogte, zoals in de eerste weken van januari gebeurde, wordt het grote publiek weer eens herinnerd aan het bestaan van de Nederlandse waterschappen. In talloze interviews op televisie en in kranten legden experts uit hoe belangrijk het is dat er veel aandacht is voor de waterhuishouding in ons landje waarvan toch een groot deel onder de zeespiegel ligt. Wij als waterexperts hebben dit natuurlijk altijd in ons hoofd, maar toch is het ook goed dat het grote publiek op zijn tijd herinnerd wordt aan het belang van een goed georganiseerde waterhuishouding. Wat in het begin van januari van dit jaar vooral een glimlach op mijn gezicht toverde was de vele hulp die verschillende waterschappen elkaar boden. Zo werd Wetterskip Fryslân bijvoorbeeld bijgestaan door mensen van Hoogreemraadschap Hollands Noorderkwartier en mensen van waterschap Zuiderzeeland. En waterschap Hunze en Aa’s werd geholpen door collega’s van waterschap Velt en Vecht. Want wat echt belangrijk is, is dat we samen de waterhuishouding op peil houden en in Nederland zorgen voor schoon water en droge voeten. Water blijft ook in 2012 een enorm belangrijk thema en laten we er allemaal samen voor zorgen dat we in ons mooie land in de toekomst ook verzekerd zijn van schoon water en droge voeten. Graag wil ik alle toeleveraars, afkomstig van de waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Fryslân en Velt en Vecht, hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze uitgave van Neerslag. Veel leesplezier! H. Homan, voorzitter sectie Noord

Neerslag 2012/II

6661_V01_art159_voorwoord.indd 1

1

14-03-12 13:05

Profile for Elma Media

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2

KNW Neerslag 2012-2  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2012-2