Page 37

Waterbeheer in Matagalpa Inleiding In de afgelopen vier jaar heeft een samenwerkingsverband van Stichting LeAF, waterschap de Dommel en hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden samen met de milieuafdeling van de gemeente Matagalpa (Nicaragua) zich ingespannen het waterketenbeheer in Matagalpa op een hoger niveau te brengen. Met dit project is invulling gegeven aan de zogenaamde Millennium Development Goals van de Verenigde Naties op het gebied van drinkwater en sanitatie. Een kort verslag van het project dat op 30 juni dit jaar afloopt.

Achtergrond De stad Matagalpa, in het bergachtige centrale noorden van Nicaragua, is gelegen in een kwetsbaar stroomgebied waarin twee rivieren, de Rio Molino Norte en de Rio San Francisco, ontspringen. De stad is voor 42% van haar drinkwatervoorziening afhankelijk van Rio Molino Norte. De Rio San Francisco is te zwaar verontreinigd om als bron voor drinkwater te kunnen dienen. De overige 58% is afkomstig van grondwaterwinningen ca. 23 km benedenstrooms de stad. Bovendien moet hierbij een hoogteverschil van 200 - 300 meter worden overwonnen. De kosten voor deze winning en het transport leiden er toe dat Matagalpa ĂŠĂŠn van de hoogste drinkwatertarieven van Nicaragua kent. Deze grondwaterwinning is eindig en zal vanwege de verslechterende kwa-

Molino Norte

Matagalpa

San Francisco

Neerslag 2011/IV

6657_V09_art75.indd 35

35

16-06-11 16:06

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4  

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4  

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4