Page 12

Slotopmerkingen • Vanuit de NBW-systematiek wordt sterk gefocust op T=10 of T=100 situaties. Dat is begrijpelijk. Het biedt een helder kader en het is een objectieve manier van toetsing. Echter de herhalingstijd van een gevallen bui en de herhalingstijd van afvoer die daardoor ontstaat, is vrijwel nooit gelijk. Zo veroorzaakt lokale intensieve neerslag niet altijd regionale problemen. Er zijn veel oorzaken voor te benoemen, maar dat valt buiten het onderwerp van dit artikel. In het vakblad Stromingen is daarover door Deltares al iets geschreven (‘Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek, Stromingen 12, 2006, nummer 1). • Voor de herhalingstijden in BuiStat is geput uit verschillende bronnen. Die bronnen zijn in BuiStat ook beschreven en dus herleidbaar. Het nadeel van het gebruik van meerdere bronnen is de kans op inconsistentie in de gegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste statistische getallen. • Veel waterbeheerders, aggregeren radarneerslaginformatie tot (stroom) gebiedsgemiddelde hoeveelheden. Of puntwaarnemingen (neerslagstations) of gebiedsgemiddelde waarden gebruikt worden, is van groot belang voor de interpretatie. Neerslagintensiteit kan op punten met een onderlinge afstand van enkele kilometers significant verschillen. De huidige neerslagstatistiek is gebaseerd op gegevens van neerslagmeters. Het baseren van een herhalingstijd op regionaal gemiddelde neerslag kan lokaal een verkeerd beeld opleveren. Met name bij kortdurende, lokale buien zal die afwijking optreden. Het KNMI doet al onderzoek naar regionale neerslagstatistiek (Extreme value modeling of areal rainfall from weather radar, 2010). Waterschap Vallei & Eem heeft plannen om dit uit te breiden en te verwerken in BuiStat. • Waterschap Vallei & Eem is een warm voorstander van het delen van kennis en ervaring. BuiStat en handleiding zijn daarom te downloaden op: www.modelwalhalla.nl/cgi-bin/wiki/view/Tools/BuiStat. Marinus van Dijk, Waterschap Vallei & Eem 10

6657_V03_art66.indd 10

Neerslag 2011/IV

16-06-11 16:01

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4  

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4  

Koninklijk Nederlands Waterboek Neerslag 2011-4