Page 45

Nereda, de nieuwe stap in de biologische afvalwaterzuivering NA ONDERZOEK: DE GEBOORTE!! Na een jarenlange zwangerschap van hun kindje hebben TU Delft, DHV en Stowa met trots de pasgeboren waternimf aan de wereld getoond. Ze heet Nereda en heeft een gouden toekomst. In Epe werd voorafgaand aan de nieuwbouw van de rwzi al enkele jaren de pilot-installatie volgens het Nereda zuiveringssysteem bedreven. De resultaten zijn dermate gunstig geweest dat er voor gekozen is het ‘full-scale’ in praktijk te brengen. De proefinstallatie is aan het waterschap Veluwe overgedragen om alvast aan de technologie en de bediening te wennen. Ook op andere plaatsen in Nederland zijn met succes onderzoeken gedaan, met name om de vorming van het korrelslib te testen. In Dinxperlo en Vroomshoop zijn nu bouwplannen in voorbereiding voor de bouw van Nereda installaties. Over enkele jaren, zo is de stellige verwachting, zullen wij in Nederland, maar waarschijnlijk wereldwijd, de vruchten kunnen plukken van dit nieuw ontwikkelde zuiveringssysteem.

HET WERKT: KORRELS IN PLAATS VAN VLOKKEN Het principe van de Nereda waterzuivering berust op de werking van aëroob korrelslib. Het heeft alle goede eigenschappen van actiefslib en daarbij een snelle bezinking. Aan de buitenkant van de korrel, en meer nog ín de korrel, vinden

Aëroob korrelslib (links) en actiefslib (rechts) na 5 minuten bezinken. Neerslag 2011/I

B9BDUWLQGG

43Profile for Elma Media

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2011-1  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2011-1

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2011-1  

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Neerslag 2011-1