Page 1

In j 00 aa le r de n 20

34

Binnenvaartcentrum

W

V

R U art va AA T-E n J eep R ave G ES is sch TI W AA rh en en ied inn JF IN G J Vee VI RT sch e B TI p - 007 Ge n d va AA ER up - 2

DU

DE

ys

.5 Nr

r VE enK 967 s 1

Th

PA RO

4_ m1 Po _fc dd

.in 1

ren ve igin inn

eB

gD rt

a va en 7 00 –2

ENVAA R T BINN

08 -20 -07 15 13

N I G E I N R G E V

:1

08

-

I

20

rt

aa

m

VE

RE

NG

E

BI

N

N

44

_P

I

GI

‘D

EN

b in n en va ar t

Ach

63

N

VA A

RT

20 09 /4

t’ r

a va

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

en

n in

e

g

b

‘d

in

g ni

e r ve

1_

A VA

nd

fc.

ind

d 1

e ja

ar ga ng

Num

m

er

4

Aug

us

tu

s 20

09

13

-08 -20 09 08

:55

44

RT

ttie

om

1990 - 2010

2:

:2

13 08

20

7-

-0

15

SE

I RU

C N-

EI

R

60

RH

A JA

d

1

ind

fc.

1_

om

_P

14

54

VERENIGING

‘DE BINNENVAART’ Groot geworden door gewoon te blijven 6299_V01_fc.indd 1

21-08-2009 11:30:45


In j 00 aa le r de n 20

34

Op 3 februari 1990 namen enkele enthousiaste binnenvaartliefhebbers het initiatief tot oprichting van vereniging ‘De Binnenvaart’. De doelstelling werd als volgt geformuleerd: ‘HET STIMULEREN VAN DE INTERESSE IN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE BINNENVAART OP NIET POLITIEKE, COMMERCIËLE OF IDEOLOGISCHE GRONDSLAG’

Th

A OP rt AR UR vaa JA T-E en eep G ES AR av TI W JF IN G JA Veerh VI T TI - 07 AR ER p - 20 rup VE nK 67

VA W

DU

nis sch ede nen chi Bin Ges de van

DE

Nr.

se 19 ys

5

4_Pom1_fc .indd 1

ng nigi vere De Bin nen rt vaa 7 – 200 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:16

20

08

-

I

10

t maar

VE

RE

I

E

NG

‘D

BI

N

N

EN VA b AR in T’ n en va ar t

Achttie

N

GI

6344_Pom1

20 09 /4

t’ ar

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

va

en

nn

e

bi

‘d ng

gi

ni

re

ve

RT AA EV

nde

_fc.indd 1

jaargan g

Numm er

4

August us

2009

13-08-2009

08:55

1990 - 2010

13:22:44 08 15-07-20

UIS -CR EIN R 60

RH

JAA

1 1_fc.indd 5414_Pom

De vereniging De Binnenvaart is in de 20 jaar van haar bestaan een begrip geworden. De 3400 leden komen zeker niet alleen uit binnenvaartkringen. Vele liefhebbers uit Nederland en van ver over de grenzen hebben zich inmiddels bij ons aangesloten. Magazine ‘Binnenvaart’ Vereniging ‘De Binnenvaart’ weet met haar nautisch tijdschrift ’BINNENVAART’ vele interessante artikelen over de wereldwijde binnenvaart, onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Dankzij de groei van het ledental en zeker niet in de laatste plaats de inzet van de redactie met daarbij - heel belangrijk! - de aanvoer van relevante kopij, is de vereniging in staat zes maal per jaar een blad uit te geven, dat de harten van elke Binnenvaarder sneller doet kloppen, het magazine ‘Binnenvaart’. Binnenvaartmuseum Het unieke Binnenvaartmuseum, in Dordrecht, bestaat, onder andere, uit de volgende onderdelen; Rene Siegfried De historische duwboot, met LASHbak, is onderdeel van het ‘Binnenvaartcentrum’ en is het drijvende vlaggenschip van vereniging De Binnenvaart. Binnenvaartmuseum Benedendeks (machinekamer) is het eerste en enige Nederlandse Binnenvaartmuseum ingericht en steeds in ontwikkeling. Het museum schenkt niet alleen aandacht aan de historie van de binnenvaart, maar ook de huidige innovatieve binnenvaart komt aan bod. Naast een permanente tentoonstelling is het de bedoeling om tijdens wisseltentoonstellingen specifieke binnenvaartonderdelen te belichten. Zoals in 2006: De vaart door België en Noord-Frankrijk, in 2007 de expositie 50 jaar West-Europese duwvaart 1957-2007 en in 2008 kwam 60 jaar Rhein-cruisevaart aan bod. In 2009 werd de historie van de sleepschepen getoond. Daarnaast kunnen specifieke scheepswerven, rederijen en de particuliere binnenvaart behandeld worden. De vereniging telt onder haar leden vele verzamelaars en specialisten die aan deze wisseltentoonstellingen een belangrijke bijdrage kunnen en willen geven. Documentatiecentrum Een van de doelstellingen van de vereniging is het ’veilig stellen en archiveren van maritiem cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord’. Inmiddels beschikt de vereniging, op het hoofddek, over een omvangrijk documentatiecentrum. Het enige Archief en Documentatiecentrum ’De Binnenvaart’ verzamelt, beheert en verstrekt informatie over de geschiedenis van de binnenvaart. Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk voor iedereen die meer over de binnenvaart wil weten. Tegen een geringe vergoeding kan men informatie kopiëren. Er wordt in principe niets uitgeleend. Studiereizen Het organiseren van maritieme studiereizen verzorgt de vereniging ook. Er hebben al reizen naar China, Noord-Europa en Rusland - Oekraïne plaatsgevonden. In 2008, vond in kader van 60 jaar Rhein cruisevaart, een Museum & shoppingcruise plaats. Deze reis was van Dordrecht naar Bazel met mps Switserland II. Tijdens deze reis werden acht binnenvaartmusea, langs de Rijn, bezocht. Tevens was er de reis naar Siberië, met varen over de Jenissey, bezoek aan het grootste hellend vlak ter wereld in Krasnojarsk en met de Transsiberiëexpres terug. In 2009 werd een Donaucruise georganiseerd. Schoolexcursies De vereniging is ook actief met voorlichting over binnenvaart, daarom worden er excursies georganiseerd, voor groepen 7/8 van basisscholen. Op de verschillende dekken worden rondleidingen gegeven en moeten de kinderen opdrachten aan boord uitvoeren. Hoogtepunt is de simulatie in de geheel gerenoveerde stuurhut van de Rene Siegfried. De bezoekers zijn een dagdeel bezig en krijgen aansluitend materiaal mee voor het nawerk op school. Wereldrecord tijdens ‘Vaart in Dordt’ Op zaterdag 16 juni 2007, heeft vereniging De Binnenvaart een wereldrecord behaald, in het Guiness Book of records, van 148 sleep- en duwboten in kiellinie (dus achter elkaar) varen. Dit gaf een stoet van meer dan 6 kilometer op het drukst bevaren kruispunt van Europa, met totaal ongeveer 70.000 pk van 5 nationaliteiten. Website: www.debinnenvaart.nl Online is de vereniging te bewonderen op www.debinnenvaart.nl ; op deze website kunt u de database ‘De Binnenvaartschepen’ raadplegen. Hier zijn duizenden binnenvaartschepen te vinden met hun (historische) gegevens, compleet met meer dan 20.000 foto’s en rederijvlaggen. Een ander onderdeel van de website is Binnenvaarttaal, ‘De Binnenvaart Encyclopedie op internet’. Dit is een omvangrijke verzameling van termen (ca. 9.000) uit de Nederlandse beroeps-binnenvaart, aangevuld met een groot aantal afbeeldingen (ca. 6.000). Daarnaast kan men alle wetenswaardigheden vinden, over de grootste en actiefste vereniging in de binnenvaart, waaronder onze promofilm; Groot geworden door gewoon te blijven. Het is ook mogelijk via de website lid te worden van deze prachtige vereniging. Voor € 37,- per jaar bent u lid (onder 18 jaar en 60+ slechts € 29,-)

Ja, ik meld mij aan als lid van vereniging

Hierlangs afscheuren

‘De Binnenvaart’

Naam en voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam schip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giro-/bankrekeningnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij schriftelijk opgezegd voor 15 november

Vereniging ‘De Binnenvaart’, Postbus 24066, 3007 DB Rotterdam E-mail: ledenadministratie@debinnenvaart.nl of www.debinnenvaart.nl Telefonisch bereikbaar op dinsdag van 09.00 uur tot 11.00 uur. Telefoon: 06-12344170

6299_V01_fc.indd 2

21-08-2009 11:30:49


Winteropname van het mvs KOOPHANDEL II te Bergstoep.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Pieter Boers (09-01-2009)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

JANUARI week 53 1 2 3 4

M 4 11 18 25

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

D 5 12 19 26

W 6 13 20 27

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Scheepsverzekeringen www.son.nl

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 3

21-08-2009 11:30:57


Het mvs CABRAL invarend in de sluis te Terneuzen.

Nr.

sse

Thy

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Ab de Jongh

5

4_Pom1_fc.indd 1

iging

veren De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

FEBRUARI week 5 6 7 8

M

D

W

D

V

Z

Z

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 4

21-08-2009 11:31:01


De veerpont CHRISTOFFEL op het Pannerdensch Kanaal tussen Loo-Huissen.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Ruud Mulder

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

I

E

NG

‘D

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

N

GI

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

MAART week 9 10 11 12 13

M

D

W

D

V

Z

Z

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

Scheepsverzekeringen www.son.nl

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 5

21-08-2009 11:31:08


Het mvs VOYAGE te Cochem op de Moezel.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Gerd Schuth (16-05-2009)

5

4_Pom1_fc.indd 1

iging

veren De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

APRIL week 13 14 15 16 17

M 5 12 19 26

D 6 13 20 27

W

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 6

21-08-2009 11:31:14


Het mps STATENDAM in het mooiste gedeelte van de Rijn.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Dieter Henken (01-05-2007)

5

4_Pom1_fc.indd 1

iging

veren De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

MEI week 17 18 19 20 21 22

M 3 10 17 24 31

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

D 4 11 18 25

W 5 12 19 26

D 6 13 20 27

Scheepsverzekeringen www.son.nl

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 7

21-08-2009 11:31:22


Sleepschepen spektakel tijdens Vaart in Dordt.

Nr.

sse

Thy

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Leo Schuitemaker (07-06-2009)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

JUNI week 22 23 24 25 26

M

D

W

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 8

21-08-2009 11:31:28


De imposante RPA 16 van Port of Rotterdam.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Arie Lentjes (14-10-2007)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

I

E

NG

‘D

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

N

GI

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

JULI week 26 27 28 29 30

M 5 12 19 26

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

D 6 13 20 27

W

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Scheepsverzekeringen www.son.nl

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 9

21-08-2009 11:31:36


De ABEL TASMAN is een voormalige coaster uit Denemarken.

Nr.

sse

Thy

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Gert Schouwstra (04-04-2007)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

AUGUSTUS week 30 31 32 33 34 35

M 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24 31

W

D

4 11 18 25

5 12 19 26

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

V 6 13 20 27

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 10

21-08-2009 11:31:40


Het mts CHRISTOPH HARMS varend op de Noord-Duitse kanalen.

Nr.

sse

Thy

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Jürgen Schirsching

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

SEPTEMBER week 35 36 37 38 39

M 6 13 20 27

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

D

W

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

Scheepsverzekeringen www.son.nl

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 11

21-08-2009 11:31:46


Het Binnenvaartcentrum, inclusief Lashbak in Dordrecht.

Nr.

sse

Thy

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Redactie Binnenvaart (13-11-2008)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

N

I

E

NG

‘D

GI

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

OKTOBER week 39 40 41 42 43

M 4 11 18 25

D 5 12 19 26

W 6 13 20 27

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 12

21-08-2009 11:31:53


De mslb BRAUNKOHLE II in de opvaart te Gernsheim.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: Gunter Dexheimer (1963)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

I

E

NG

‘D

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

N

GI

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

NOVEMBER week 44 45 46 47 48

M

D

W

D

V

Z

Z

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Scheepsbemiddeling Vosseschijnstraat-Kaai 140 B-2030 Antwerpen mob.: 0032 475 274 579 tel.: 0032 3 543 91 00 fax: 0032 3 226 28 11 e-mail: erwin@venneman-co.com website: www.venneman-co.com

Scheepsverzekeringen www.son.nl

E:

mail@damkru.nl

I:

www.damkru.nl

T:

010 - 288 88 00

F:

010 - 288 88 28

WAAR HET VERLEDEN WEER TOEKOMST KRIJGT! 6299_V01_fc.indd 13

21-08-2009 11:32:01


De voormalige Franse motor LAURY in Lith.

Thy

Nr.

sse

PA t R EURO vaar JAA heep G ST- R ven FTI IN WE JAA rha G - Vee 7 VIJ RT RTIupp - 200 AA VEE nKr 7 WV 196

DU

enis ensc Binn

hied Gesc de van

DE

Foto: RenĂŠ Keuvelaar (19-02-2007)

5

4_Pom1_fc.indd 1

veren iging De t–

nvaar

Binne 2007 15-07-2008

ENVAART BINN

NIG VERE ING

13:1

8

-

I

10 VERENIGING

‘DE BINNENVAART’

200 maart

VE

RE

I

E

NG

‘D

BI

N

N

EN VA bi AR T’ nn en va ar t

Achttiend

N

GI

6344_Pom1_fc.in

200 9/4

rt’

HET EERSTE NEDERLANDSE BINNENVAARTMUSEUM

vaa nen bin g

‘de

gin eni ver 13:22:44

dd 1

ART EVA

e jaargang

Nummer 4

Augustus 2009 13-08-2009

08:55

1990 - 2010

15-07-2008

RUIS IN-C R 60

RHE

JAA

1 fc.indd

5414_Pom1_

DECEMBER week 48 49 50 51 52

M 6 13 20 27

D

W

D

V

Z

Z

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

BU

PA

W W W. D E H E E R E N K A M P H U I S . N L

NK

PE

E R S TAT I O

. NDRECHT B

N

V.

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48, Postbus 54, 3350 AB Papendrecht Tel.: 078-6411111, Fax: 078-6150955 E-mail: info@bunkerstationpapendrecht.nl Web: www.bunkerstationpapendrecht.nl

WWWVDWLAWNL

UWJURIDISCHADVISEURINDEBINNENVAART

TEL   

GROOT GEWORDEN DOOR GEWOON TE BLIJVEN 6299_V01_fc.indd 14

21-08-2009 11:32:04

Binnenvaart kalender 2010  

Binnenvaart kalender 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you