Issuu on Google+

februari 2017

ELMA ALLE IN & OUTS

Cijfers & Zo TROTS

Hildegard’s interview

HOE DENKEN OPDRACHTGEVERS OVER ELMA?

De essentie : “FRISSE VERNIEUWING”


Elma Groen Gitaarhof 17 4876 VA Etten-Leur +6 23 60 22 09 www. elmagroen.com info@elmagroen.com


INHOUD

04 06 07 08 09 10 11

info@elmagroen.com

ALLE INS

FRISSE VERNIEUWING

CIJFERS EN ZO

WALL OF EXPERIENCE

HILDEGARD INTERVIEWT

KWOOTJES

TROTS

3


ALLE INS & OUTS info@elmagroen.com

Elma heeft al meer dan 20 jaar ervaring als interim manager.

Naast de dagelijkse aansturing ontwikkelt en implementeert Elma veranderprocessen.

De meeste opdrachten zijn vervult binnen de lagere overheid. Elma heeft gewerkt bij heel kleine gemeentelijke organisaties. En bij grote steden zoals Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. Ook in meer complexere organisaties zoals een gemeenschappelijke regeling heeft zij haar sporen verdient.

Het gaat dan vaak om complexe vraagstukken zoals de transitie in het Sociaal Domein, duurzame innovatie binnen bedrijfsvoering. of de afvalverwerking. Ook bij het klantvriendelijke aanbieden van gemeentelijke producten, zoals vergunningen, is zij betrokken geweest. Er is geen beroepsgroep te vinden bij gemeenten waar zij geen leiding aan heeft gegeven.

Af en toe heeft zij een uitstapje gemaakt naar de zogenaamd hogere overheid zoals bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijk relaties.

Elma heeft resultaten geboekt in een krachtenveld van uiteenlopende en deels tegengestelde belangen. Zij brengt de benodigde dynamiek, energie en veranderingen tot stand en weet die te behouden. Door open communicatie, het samenwerken vanuit vertrouwen en een hoog rol- taakbewustzijn ontstaat als ware het vanzelf draagvlag.

Naast de interim opdrachten is Elma ook te porren voor organisatie en leiderschapontwikkeling, het geven van lezingen en workshops. Als dagvoorzitter weet zij met humor en het benutten van de aanwezige diversiteit op luchtige wijze tot de kern te komen.

4

Kenmerkend aan Elma’s aanpak is dat zij de vakspecialist centraal stelt, graag ontregelt en die ontstane cha-orde weer co creÍrend her-inricht.


FRISSE VERNIEUWING info@elmagroen.com

De essentie van Elma vormt het fris kijken en luisteren naar zichzelf en anderen. Zij voert moedige gesprekken, waarin mensen met haar bespreken wat hen ten diepste drijft. En waarin mensen voorbij (oude) oordelen luisteren en samen met Elma tot inspiratie (anders kijken), vernieuwing (anders denken) en productie (anders doen) komen.


5 LITER PER WEEK DRINKT ZIJ VAN HAAR EIGEN GEMAAKTE SMOOTHIE.

Elma is op 21 februari 1960 geboren. Zij denkt het jaar 2070 nog mee te gaan maken.

ELMA IS BIJNA 30 JAAR GETROUWD.

ELMA GAAT IN MAART 2017 EEN DAGJE IN RETRAITE.

HAAR KORSTE OPDRACHT DUURDE 4 UUR. HET WAS EEN INSPIRATIEWORKSHOP VOOR TOEZICHTHOUDERS

ELMA ZINGT GRAAG EN GAAT WEKELIJKS NAAR EEN KOOR DAT JOODSE LIEDJES ZINGT.

CO-CREATIE IS HAAR DAGELIJKSE WERKVORM

Cijfers & Zo info@elmagroen.com

ELMA SCHRIJFT PERIODIEK BLOGJES. ELMA IS MET HAAR LANGSTE OPDRACHT OOIT BEZIG: ONTWIKKEL EN INNOVEER EEN GLOEDNIEUWE BEDRIJFSVOERING.SORGANISATIE ZIJ MAG DAAR 3 JAAR OVER DOEN.

BESTEEDT GEMIDDELD 5 UUR PER MAAND AAN STUDIE.

HOEFT IN HET HUISHOUDEN ALLEEN WEKELIJKS DE WAS OP TE VOUWEN EN IN DE KASTEN TE LEGGEN. Elma heeft 8 zwemdiploma’s en 3 diploma’s reddend zwemmen

IN 2016 IS DOOR HAAR HET DAK VAN HAAR CARAVAN GEREDEN. IN 2016 MASTERDIPLOMA : MANAGEMENT & INNOVATIE

ELMA IS DAGELIJKSE KIJKER OP NETFLIX ELMA IS 6 JAAR VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT BIJ THUISVESTER, WOONCORPORATIE

YORAM, ELMA’S ZOON (15) LAAT HAAR DAGELIJKS ZIJN NIEUW GEPRODUCEERDE MUZIEK HOREN.

CIRCA 1200 LINKEDIN CONTACTEN EN 5 JAAR ONAFHANKELIJK VOORZITTER BIJ DE WMO-ADVIESRAAD GAAT DIT JAAR KORTE WEEKJES OP VAKANTIE. EEN KEERTJE OF 5.


WALL OF EXPERIENCE info@elmagroen.com

7


Elma is een daadkrachtige generalist. Breed inzetbaar. Van strategie tot implementatie. Bestuurlijk en operationeel. Ondernemend Drs Erik Mandersloot, Nijenrode business Universiteit/ Touching the community Soul

en praktisch aansturend. Sterk op de inhoud en goed

met mensen. En energie en gevoel voor humor. Kortom als zij er is gebeurt er wat!

KWOOTJES INFO@ELMAGROEN.COM

Tineke Klitsie, directieraad gemeente Breda.

Elma Groen is een prettige en aanwezige collega. Ze houdt van ferme uitspraken, en kan tegelijkertijd goed relativeren. Humor is altijd aanwezig.

“Ik heb Elma ervaren als een enthousiaste,

visionaire en stevige verander-manager met het lef om dingen te benoemen die mij raakten, waarvan ik leerde en waarvan ik na vele jaren nog steeds profijt heb.”

`Enthousiast en maatschappelijk gedreven weet Elma organisaties in beweging te krijgen en te houden.”


“Wat je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft!” Joe Dispenza


INTERVIEW INFO@ELMAGROEN.COM

Onbevangen en kritische blik – een blijvende uitdaging Interviewer Hildegard Pelzer in gesprek met Elma Groen, voorzitter raad van commissarissen van wooncorporatie Thuisvester ( 2014)

Elma Groen is sinds drie jaar voorzitter van de rvc van thuisvester, een corporatie ontstaan uit een fusie. Zij aanvaarde de voorzittersfunctie zonder toezichtervaring, maar met een behoorlijke track record op het gebied van verandermanagement. dat wekte de belangstelling van de rvc van Thuisvester die zich wilde vernieuwen.

Frisse blik van buiten Pelzer: “Waarom opteerde je voor de rol van voorzitter van de RvC? En waarom koos de raad jou? Je had immers nog geen ervaring als toezichthouder.” Groen: “Ik stuurde een mail, die puur belangstellend was bedoeld. Ik wilde graag eens van gedachten wisselen. Het eerste gesprek bleek gelijk mijn sollicitatiegesprek te zijn. Men had enorme behoefte aan een frisse wind. Aan iemand die juist nog niet in een dergelijke rol had gezeten en dus onbevangen was.” De RvC wilde “toekomstproof ” zijn en had het gevoel dat het beter kon en moest, maar kon de vinger er niet opleggen.
 Na een grondige verkenning over en weer werd Groen benoemd als voorzitter. Groen:
 “Wij hebben afgesproken dat ik drie maanden zou meekijken, observeren. Dit om ‘te leren’ wat er binnen de raadsvergaderingen gebeurt, welke rollen en taken er zijn. En ook om een beeld te krijgen van de dynamiek binnen de raad en tussen de raad enerzijds en het bestuur en de stakeholders anderzijds. Dat betekent dat ik voorlopig ‘geen lid van de club’ was. De feitelijke benoeming is na deze drie maanden van actieve observatie in werking getreden. Als ik de frisse blik moet inbrengen, dan moet ik enige afstand kunnen houden en op meta-niveau naar het functioneren van de raad kunnen kijken. Juist die blik met enige afstand bleek eyeopeners op te leveren. Ik denk dat dit heeft geholpen. Ik heb vrij snel na mijn benoeming mijn bevindingen gedeeld met de overige RvC-leden en directeur-bestuurders. Dit bleek de aanzet tot onze professionalisering als toezichthouder en van de raad als team.” Wil je de rest lezen: http://www.elmagroen.com/Producties

10


IK WIL ONZE TOEKOMST SAMEN INVULLING GEVEN. DAT DOE IK OP BASIS VAN: SCHONE INTENTIES

SCHONE RELATIES SCHONE ACTIES

TOEKOMST info@elmagroen.com

EN JIJ?


ELMA GROEN GITAARHOF 17 4876 VA ETTEN_LEUR +31 76 53 22 491 +31 6 23 60 22 09 INFO@ELMAGROEN.COM WWW.ELMAGROEN.COM


Magazine website