Page 1

ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ


 

   
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Ιδρυτής και Πρόεδρος: Δρ. Δημήτριος Αντωνίου PhD, FRCS, PhilLevA (Oxford) Χειρουργός-Ογκολόγος (56 ετών) Δημ. Βώκου 6, , Χαλκίδα 34100, τηλ.: 02210-62743   www.zoidosia.blogspot.gr e-mail : epivetta@otenet.gr, «ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» (…Για μια Ελλάδα Μάνα Ιδεών)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΡΥΕΤΑΙ  - Για τη Δημοκρατική Καταξίωση των Κοινωνικά και Ηθικά Αξίων, Τιμίων και των φιλόπονων - Για την Δόξα της Κοινωνικής και Ηθικής Αξιότητας και τον Κόλαφο της Αναξιότητας και της Κληρονομικής Αριστοκρατίας - Για τα όνειρα των Νέων και την Τιμή των Ηλικιωμένων - Για την Απελευθέρωση της Χώρας από τους Προδότες Βουλευτές της - Για την ολοκληρωτική αλλαγή της Βουλής - Ελάτε μαζί μας όλοι οι «παρθένοι» στην Πολιτική -Είμαστε Κίνημα των Πολιτών και των Επαναστατημένων Νέων, ΟΧΙ των μεγαλοσχημόνων πτυχιούχων και νεόπλουτων κληρονομικών «ψευτοαριστοκρατών» - Αρχικός σκοπός μας είναι το γκρέμισμα του σαθρού πολιτικού κατεστημένου -Επαγγελλόμαστε την άμεση εκκαθάριση της χώρας μας από τις ξένες κατακτητικές δυνάμεις της Τρόικας και την παύση πληρωμών του εξωτερικού μας χρέους στους διεθνείς βάρβαρους τραπεζικούς τοκογλύφους - Είμαστε μια «Λεγεώνα Τιμής» των Ελλήνων  


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΛΟΜΑΣΤΕ 

1) Η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία μας ενισχύεται με ισχυρά στοιχεία Άμεσης Δημοκρατίας, ήτοι την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων με δικαιωματική πρωτοβουλία των πολιτών,     τα αποτελέσματα των οποίων θα έχουν αναγκαστική ισχύ νόμου, για την ψήφιση νέων ή κατάργηση παλαιών νόμων και την αλλαγή του Συντάγματος, συνδυαζόμενη με την καθιέρωση Συνταγματικού Δικαστηρίου και Άνω Βουλής (Γερουσίας) 2) Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Καθιέρωση 100μελούς αιρετής Γερουσίας (Άνω Βουλής) 3) α) Θέσπιση ανώτατης 8ετούς θητείας των βουλευτών στην Βουλή (ή τριών επιτυχών εκλογών τους), έτσι ώστε αυτή να ανοίξει τις πύλες της σε όλους του πολίτες, στις υγιείς και καθαρές λαϊκές δυνάμεις και να ξεριζωθεί η φαύλη, διεφθαρμένη κληρονομική ολιγαρχία στην χώρα μας β) ομοίως ορίζεται 12ετής θητεία των Γερουσιαστών 4) Εκλογή του 10% των Βουλευτών με κλήρο, μεταξύ των αιτούντων πολιτών που πληρούν τις προυποθέσεις το νόμου 5) Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την κατάργηση της υφιστάμενης πολιτικής κληρονομικής ολιγαρχίας, ήτοι της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού 6) Κατάργηση της βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας, δια της κατάργησης των αντίστοιχων άρθρων του Συντάγματος (61,62 & 86) και των αντίστοιχων  νόμων. Πλήρη κατάργηση, επίσης, των οικονομικών και άλλων προνομίων βουλευτών και υπουργών 7) Κατάργηση της επιχορήγησης των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντίθετα, την  κρατική οικονομική ενίσχυση και πρακτική βοήθεια των υποψηφίων βουλευτών (πολιτευτών), σύμφωνα με την αρχή των «ίσων ευκαιριών για όλους». Την καθιέρωση χαμηλού ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών των υποψηφίων. 8) Ουσιαστικό  διαχωρισμό Νομοθετικής (Βουλής) και Εκτελεστικής (Κυβέρνησης) Εξουσίας 9) Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας απ` ευθείας από τον Λαό 10) Καθιέρωση θητείας του Προέδρου του δικού μας Κινήματος 11) Μια πολιτική κίνηση των «Διαφωνούντων», στην οποία όλες οι πολιτικές απόψεις και ιδεολογίες είναι ισότιμες και ισάξιες και εφαρμόζεται εξ αυτών, η εκάστοτε καλύτερη, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς συνθήκες και καταστάσεις, πάντα σε όφελος της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό εκφράζεται η αρχή της «Δημοκρατίας χωρίς μονήρη Ιδεολογία». Η διαφωνία είναι η «ουσία» και η «δύναμή» μας, όχι η αδυναμία μας. Η διαφωνία σφραγίζει την ουσία της κίνησής μας, για το καλό των Ελλήνων (βλ. συνοδευτικό άρθρο μας, με τίτλο: «Για μια Δημοκρατία χωρίς τα Δεσμά μιας Μονήρους Ιδεολογίας») 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»  Πολιτικός I) Ως προς το Πολίτευμα: Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός

1) Πιστεύουμε σε ένα Πολίτευμα Ελευθερίας, ήτοι ίσων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πολιτικών και ατομικών ελευθεριών για όλους, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. Ως πολιτική ελευθερία νοείται η προς όλους ισοτιμία δυνατότητας του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και η τριλογία: Ισονομία, Ισοτιμία, Ισηγορία. Η αρχή της ίσης ελευθερίας για όλους, συνιστά το πρώτο και κυριότερο στοιχείο της έννοιας της Πολιτικής Ελευθερίας 2) Οικοδομούμε ένα κράτος Ουμανιστικό. Καταργούνται όλες οι καταπιεστικές προσκολλήσεις σε Ιδεολογικές Πολιτικές Αυθεντίες. Η έννοια του ατόμου όμως, είναι υπηρετούσα της έννοιας του πολίτη 3) Οι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, επίσης και πολιτικές ελευθερίες, καθορίζονται με την αυστηρή   εφαρμογή του δεύτερου στοιχείου της  πολιτικής ελευθερίας, ήτοι της αρχής: «ίσες ευκαιρίες για όλους» 4) Πιστεύουμε σε μια Ηθική κατανομή του, ελευθέρως και με την εποπτεία του κράτους ως προς την νομιμότητα προσκτήσεώς του,  παραγομένου ιδιωτικού πλούτου. Ήτοι, την αναδιανομή του πλούτου με την υπέρμετρη υποστήριξη του αδυνάτου και ατυχούς, εις βάρος του δυνατού και τυχερού, έτσι ώστε να μην νοθεύεται η αρχή των ίσων πολιτικών και ατομικών ελευθεριών και των ίσων ευκαιριών. Συνεπώς η πολιτική μας είναι Ηθική κι αλτρουιστική κι όχι στεγνά Δίκαιη. Εάν κάποιος πρέπει να «αδικηθεί» αυτός είναι ο ισχυρότερος και πάντα από το κράτος και πάντα προς όφελος της «ευτυχίας» των ατυχέστερων (στοιχεία «ωφελιμισμού» και ηθικής) (J.Stuart Mill). Η διανεμητική του πλούτου, των κοινωνικών αξιωμάτων και προνομίων διορθωτική πολιτική μας, αποσκοπεί στην επίτευξη του δεύτερου στοιχείου των πολιτικών ελευθεριών, ήτοι της αρχής: «ίσες ευκαιρίες για όλους» 5) Η Ιδέα των Πολιτικών και Ατομικών Ελευθεριών υλοποιείται με τα εξής μέτρα: α) Οι νόμοι του κράτους δεν ορίζουν τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, αλλά το τι δεν πρέπει να κάνει για να μην βλάψει τον συμπολίτη του και τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος προφυλάσσει και το υποκείμενο και το αντικείμενό του β) Το κράτος (ο νόμος) υπηρετεί ισότιμα και τον πολίτη και το άτομο γ) Ο πολίτης κυριαρχεί επί του νόμου (ως νομικής αυθεντίας) και του συντάγματος κι όχι το αντίθετο. Η αρχή αυτή κατοχυρώνει το νόμιμο δικαίωμά μας να μην υπακούμε τυφλά και χωρίς όρους στους νόμους
Στα πλαίσια εφαρμογής της αρχής αυτής, απορρίπτει την διάκριση μεταξύ «κυρίων» και καθιερώνουμε: υπηκόων», καθώς και μεταξύ «εξουσιαστών» i) τη δυνατότητα αλλαγής του συντάγματος και «εξουσιαζομένων». Στην Δημοκρατία η και των νόμων με δημοψηφίσματα, τα οποία Εξουσία ανήκει στον κάθε Πολίτη ξεχωριστά διενεργούνται με πρωτοβουλία των πολιτών, και συλλογικά στον Λαό σύμφωνα με τις αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας 6) Προτεραιότητα και Ύψιστη επιδίωξη του    Κράτους και είναι η Παιδεία, η Νεολαία και ο ii) τη σύνθεση των δικαστηρίων αποκλειστικά Πολιτισμός κι όχι η οικονομία (J.Stuart Mill) από ενόρκους (πολίτες) 7) Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του Εθνικού iii) την ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της Ακαθάριστου Προϊόντος (ΑΕΠ) αντικαθίσταται δικαιοσύνης, με την εκλογή της ηγεσίας της με την Ιδέα του Εθνικού Αποθέματος Ευτυχίας από τα ίδια της τα μέλη του Ατόμου (ΕΑΕ). Θυσιάζουμε τον Πλούτο δ) Η τελευταία αυτή αρχή συνεπάγεται και την των δυνατών και του Κράτους, για την ποιότητα εξής, ιεραρχικά δεύτερη, αρχή: της ζωής (του ευ-ζήν) των πολιτών «Στην αντιπροσωπευτική (Κοινοβουλευτική)  8) Η πολιτική μας είναι σύγχρονη, δυναμική, δημοκρατία μας η υπακοή στους νόμους μοντέρνα, χωρίς ιστορικές προκαταλήψεις και του κράτους ΔΕΝ είναι νομική υποχρέωση εμμονές. Η πολιτική μας είναι πραγματιστική, των πολιτών (κοινωνικό συμβόλαιο), αλλά όχι ανελαστικά Ιδεολογική μόνο ηθική. Γι’ αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση 9) α) Καθιερώνεται η Απλή Αναλογική ως το υπακοής στους νόμους πάντα και υπό ισχύον εκλογικό σύστημα. Το όριο εισόδου των οποιεσδήποτε συνθήκες. Η αρχή αυτή θα κομμάτων στην βουλή είναι το 3% των έγκυρων πρέπει να κατοχυρωθεί Συνταγματικά, αφενός ψήφων β) Προβλέπεται δραστική σμίκρυνση διότι συνιστά ουσιαστικό περιεχόμενο της των εκλογικών περιφερειών και αύξηση του Κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας, αφετέρου αριθμού των υποψηφίων βουλευτών για να γίνει εμφανής και γνωστή στους πολίτες, 10) α) Ο αριθμός των Βουλευτών ορίζεται σε αλλά και στους δικαστές 200. Κατώτερη ηλικία εκλογής βουλευτών τα ε) Οι Ναπολεόντειες λέξεις «κύριος» 25 έτη β) Θέσπιση ανώτατης 8ετούς θητείας και «εξουσία» εξαφανίζονται από την των βουλευτών στην Βουλή (ή τριών επιτυχών επίσημη Κρατική ορολογία και γλώσσα και εκλογών τους) αντικαθίστανται από τις λέξεις «πολίτης» 11) Το 10% των Βουλευτών εκλέγονται με και «υπηρεσία» ή «αρχή», με την ευχή και κλήρο μεταξύ των αιτούντων πολιτών που παρώτρυνση, οι πρώτες, να εξαφανιστούν και πληρούν τις προυποθέσεις του νόμου από την καθομιλουμένη γλώσσα του λαού. 12) Καθιέρωση Αιρετής Γερουσίας (Άνω Κι αυτό γιατί, η Δημοκρατία απαιτεί όλοι Βουλής) από 100 μέλη τα οποία κατανέμονται οι Πολίτες να είναι «συν-κυβερνήτες» και ισαρίθμως μεταξύ των καθοριζομένων
περιφερειών, σύμφωνα με τον νόμο και η οργανωτική δομή του κινήματος πρέπει να ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. Κατώτερη διέπεται από τις παρακάτω αρχές: ηλικία εκλογής βουλευτών τα 30 έτη. Ορίζεται 12ετής θητεία των Γερουσιαστών II) Ως προς την Δημοκρατική Οργάνωση 13) Η Δημοκρατία μας ενισχύεται με ισχυρά του Πολιτικού Κινήματος στοιχεία Άμεσης Δημοκρατίας, ήτοι την   διενέργεια δημοψηφισμάτων με αποκλειστική 1)  Η καθιέρωση θητείας του Προέδρου πρωτοβουλία των πολιτών, τα αποτελέσματα κόμματος διάρκειας 8 ετών. Ιδιαίτερα μετά από των οποίων θα έχουν αναγκαστική νομοθετική κάθε εκλογική ήττα  κινείται άμεσα η διαδικασία ισχύ ψήφισης νέων, ή κατάργησης παλαιών εκλογής νέου Προέδρου, χωρίς να αποκλείεται νόμων αντίστοιχα η επανεκλογή του προηγούμενου 14) Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου  2) Η καθιέρωση Βουλευτικής θητείας επίσης 8 15) Ουσιαστικός διαχωρισμός Νομοθετικής και ετών, ή τριών  θητειών στην Βουλή ανεξάρτητα Εκτελεστικής Εξουσίας της συνολικής διάρκειάς των. Ανώτερο όριο 15) Εισάγουμε την αρχή του «λαϊκού  ηλικίας για βουλευτές τα 65 και Προέδρου του καταπιταλισμού», ήτοι της οργάνωσης κόμματος είναι το 72 έτος και των Γερουσιαστών και αποτίμησης της εντός συναλλαγών, το 78 έτος κρατικής περιουσίας σε μορφή επενδυτικού 3) Η σε κάθε εκλογή απαγόρευση της κεφαλαίου και της ισοτίμου και ισαρίθμου ταυτόχρονης υποψηφιότητας περισσοτέρων διανομής του σε μορφή μερισμάτων σε του ενός υποψηφίων από την ίδια οικογένεια, όλους τους Έλληνες πολίτες με μοναδική της τελευταίας νοούμενης ως εκτεινόμενης και Ιθαγένεια την Ελληνική. Το επενδυτικό μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας, για την αυτό κεφάλαιο διαχειρίζεται αποκλειστικά εξάλειψη των οικογενειακών δυναστειών στην αρμοδία ανεξάρτητη κρατική εταιρεία. Τα Πολιτική, μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό ατομικά μερίσματα δεν ανταλλάσσονται (δεν στον Δυτικό Κόσμο πωλούνται, μόνο μεταβιβάζονται κληρονομικά) 4) Η ηθική και δημόσια αποθάρρυνση (κι έτσι μεταξύ οιουδήποτε, αλλάζουν δε ισότιμα σε ουσιαστικά «απαγόρευση») υποψηφιότητας αριθμό μόνο λόγω αλλαγής του πληθυσμού, συγγενούς πρώτου βαθμού οποιουδήποτε ή μερισματοποιήσεως των κερδών του. Τα πολιτικού,  πριν παρέλθουν 10 χρόνια από την κέρδη του κεφαλαίου εκπηγάζουν από την παύση της βουλευτικής και επίσημης πολιτικής εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κρατικής ιδιότητας και δραστηριότητας του τελευταίου, περιουσίας και διανέμονται, ή επανεπενδύονται για την διασφάλιση της «αρχής των ίσων Οι παραπάνω όμως αρχές δεν είναι εφαρμόσιμες, ευκαιριών» μεταξύ των υποψηφίων εάν και η οργανωτική δομή του κινήματος δεν Οι παραπάνω αρχές θα επαναφέρουν συνάδει αρμονικά με τις αρχές αυτές. Συνεπώς το πραγματικό δημοκρατικό πολίτευμα
στην χώρα μας (ήτοι την αρχή της «ίσης (Βουλής) και Εκτελεστικής (Κυβέρνησης) ελευθερίας για όλους») και θα γκρεμίσουν την Εξουσίας οικογενειοκρατία, τις πολιτικές δυναστείες 5) Η δημοσίευση του «πόθεν έσχες» των και το ουσιαστικά αριστοκρατικό πολίτευμα Βουλευτών, Δικαστών και των ανωτάτων που έχει σήμερα εγκαθιδρυθεί και στο οποίο κρατικών υπαλλήλων στο διαδίκτυο τα πολιτικά αξιώματα απονέμονται κατά την 6) Ηδημοσίευση όλων των συμβάσεων του  καταγωγή και τον πλούτο κι όχι κατά την αξία  δημοσίου στο διαδίκτυο 7) Η δημοσίευση των νόμων του κράτους   IΙΙ) Ως προς την εξασφάλιση και και των αποφάσεων του Αρείου Πάγου στο διαδίκτυο διαφύλαξη της πολιτικής διαφάνειας 8) Τριετής έλεγχος ποιότητας των δικαστών και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 1) Όποιος βουλευτής ή υπουργός παραβιάζει ελέγχου αυτού την αρχή των «ίσων ευκαιριών για όλους» 9) Αλλαγή του τρόπου εκλογής μελών (ρουσφέτια) αποβάλλεται άμεσα από το ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, για την εξάλειψη αξίωμά του και από μέλος του κόμματος των οικογενειακών δυναστειών και της κατά το καταστατικό και τους νόμους του αναξιοκρατίας στα Πανεπιστήμια κράτους. Επειδή η παραβίαση της αρχής των «ίσων ευκαιριών για όλους» συνιστά άσκηση παράνομης βίας με την μορφή της παραβίασης IV) Παιδεία-Πολιτισμός της ελευθερίας και της προσωπικότητας του αμέτοχου θιγομένου πολίτη, διώκονται και 1) Οι Κλασικές ουμανιστικές σπουδές ποινικά αμφότερα τα συμμετέχοντα στην περιλαμβάνονται σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα πεδία της Εκπαίδευσης συναλλαγή (ρουσφέτι) μέρη 2)Η κατάργηση της βουλευτικής και 2) Η Ελλάδα καθίσταται Παγκόσμιο Κέντρο υπουργικής ασυλίας, δια της κατάργησης των Κλασικών Ουμανιστικών Σπουδών και με αντιστοίχων άρθρων του Συντάγματος (61.62 την ίδρυση Διεθνών Πανεπιστημίων σε όλους & 86) και των αντιστοίχων  νόμων. Πλήρης τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Η κατάργηση επίσης των οικονομικών και άλλων Ελλάδα παύει να είναι μέρος «διασκεδαστικού» τουρισμού και γίνεται Κέντρο Πνευματικής προνομίων βουλευτών και υπουργών 3) Κατάργηση της επιχορήγησης των κομμάτων και Πολιτιστικής Καλλιέργειας και Ανάτασης. από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντίθετα, Γίνεται την  κρατική οικονομική ενίσχυση και πρακτική »Μάνα Πηγής Ιδεών» βοήθεια των υποψηφίων πολιτευτών, σύμφωνα 3) Καθιερώνεται αυστηρό σύστημα Κρατικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του με την αρχή των «ίσων ευκαιριών για όλους» 4) Ουσιαστικός  διαχωρισμός Νομοθετικής περιεχομένου και της μεθόδου λειτουργίας της
ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου η κατάστασης λειτουργία της προβλέπεται από τις Διεθνείς Συνθήκες, τον νόμο και τη λαϊκή βούληση Α) Τίθεται σε Δημοψήφισμα: i) η μονομερής –εκ μέρους της Ελλάδος- καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης της 08-05-2010 με την V) Για την Εξωτερική Πολιτική Τρόικα και όλων των αναθεωρήσεών της, ii) η του Μνημονίου (ν.3845/2010) και 1) Πρώτιστο κριτήριο του επιπέδου των  κατάργηση σχέσεών μας με ξένες χώρες είναι ο σεβασμός όλων των νόμων που ψηφίστηκαν κατ` επιταγή των στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου, δημοκρατικές αξίες των πολιτών των. Οι σχέσεις iii) η παύση πληρωμών του εξωτερικού μας της Ελλάδος με κράτη που δεν σέβονται τα χρέους Β) Συνταγματική επιταγή και δέσμευση, ανθρώπινα δικαιώματα επανεξετάζονται 2) Οι λοιπές αρχές στην άσκησης της εξωτερικής ότι εάν σε 5 χρόνια δεν επιτευχθεί «Δημοσιονομική-Οικονομική μας πολιτικής, θα στηρίζονται αναγκαστικά πλήρης της υφισταμένης στις αρχές του Ωφελιμισμού (J.Stuart Mill), Ομοσπονδοποίηση» ήτοι θα είναι περισσότερο «εθνοκεντρικές», Ευρωπαικής Νομισματικής Ένωσης, την γεγονός που δεν είναι το ευκταίο για εμάς, αλλά αποχώρηση της Ελλάδος απ` αυτήν απολύτως ρεαλιστικό στις παρούσες διεθνείς Γ) Άμεση έναρξη συνομιλιών για την ίδρυση «Δημοσιονομικής-Oικονομικής Ομοσπονδίας συνθήκες και πρακτικές των Κρατών της Μεσογείου», Ισραήλ και Αράβων V) Για το περιβάλλον Η ηθική και υλική αξία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί έκφραση της έμπνευσης και του μόχθου που ο άνθρωπος έχει αποθέσει σε αυτό. Γι’ αυτό η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος εκφράζει την ποιότητα του ανθρώπινου αυτού μόχθου και του ίδιου του ανθρώπου. Η Ιερότητα και ο σεβασμός και των δύο ομού –ανθρώπου και περιβάλλοντοςΔημ. Αντωνίου, χειρουργός, PhD, FRCS, Philo είναι για μας ταυτόσημα και ισότιμα (LevA)(Oxford)

VI) Διαχείριση της παρούσας πολιτικής http://www.elpida-politeias.gr
ELPIDA POLITEIA  

ELPIDA POLITEIA ELLADA, ANTONIOU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you