Page 1

Προωθούν την επέκταση του παράνομου ΚΥΤ στον Υμηττό!

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,

Μ

αζί με τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν όλους τους δήμους της χώρας, όπως είναι οι τεράστιες περικοπές στους πόρους, οι ελλείψεις σε προσωπικό και η γιγάντωση της γραφειοκρατίας και του φόβου ανάληψης ευθύνης, υπάρχουν ορισμένα εξίσου σημαντικά που απασχολούν ιδιαίτερα το δήμο μας και η εξέλιξή τους θα επηρεάσει καθοριστικά την πορεία του και γενικότερα της περιοχής. Αναφερόμαστε στα εξής:

Ο δήμος μας μαζί με το δήμο Ηλιούπολης και την επιτροπή αγώνα κινητοποιούνται για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ και να αποτραπεί νέα επέκταση του ΚΥΤ. Όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - (θυγατρική της ΔΕΗ), προωθεί την επέκταση του παράνομου ΚΥΤ. Το Μάιο του 2013 οι Δήμαρχοι Ελληνικού-Αργυρούπολης και Ηλιούπολης, συναντήθηκαν με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και ζήτησαν την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και την απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων του ΚΥΤ. Το Νοέμβριο σε νέα συνάντηση ο ΑΔΜΗΕ επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι προχωράει η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κατασκευή ενός νέου σταθμού 400 ΚV! Το ιστορικό Το ΣτΕ, το 2005, ακύρωσε τις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες είχαν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι δόμησης για το έργο επέκτασης του ΚΥΤ.

Οι λόγοι ακύρωσης συνοψίζονται στο ότι «το ΚΥΤ επετράπη να κατασκευαστεί εντός της Β’ Ζώνης Προστασίας του Υμηττού, με συνέπεια την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση της κατάστασης αυτού» και ότι «η εγκατάσταση του ΚΥΤ εντός της Β’ Ζώνης του Υμηττού κρίθηκε ως ασυμβίβαστη με την προστασία της οικολογικής ισορροπίας του βουνού». Οι αποφάσεις παρέμειναν ανεκτέλεστες. Στις 31.5.2012, με απόφαση της, η επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ δικαίωσε τους πολίτες που προσέφυγαν σε αυτή ζητώντας τη συμμόρφωση της Διοίκησης, υποχρεώνοντας, παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ να καταβάλλει στους αιτούντες το ποσό των 15.000 €.

Διαδημοτική μονάδα οικολογικής διαχείρισης απορριμμάτων: οι δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης ζητούν χώρο από το ΤΑΙΠΕΔ Οι δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας και ΕλληνικούΈχει ήδη εκπονηθεί το Προσχέδιο Μελέτης Αργυρούπολης, έχουν αναπτύξει μακρόγια τη δημιουργία της μονάδας από το χρονη συνεργασία και κοινή δράση για την Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας υπεράσπιση του πρώην αεροδρομίου του και Προστασίας Περιβάλλοντος και το Ελληνικού και για τη δημιουργία στο χώρο Εργαστήριο Αριστοποίησης ΠαραγωγιΜητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου κών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, Επίσης υπάρχει διαβεβαίωση της περιφέέρευνας και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. ρειας Αττικής για χρηματοδότηση της Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας οι τρεις μονάδας από το ΕΣΠΑ. δήμοι προωθούν τη δημιουργία διαδημοΟι τρεις δήμοι έχουν ζητήσει από το τικής μονάδας ήπιας διαχείρισης των ΤΑΙΠΕΔ να τους παραχωρήσει τον απααπορριμμάτων, με διαλογή τους στην ραίτητο χώρο των 15-20 στρεμμάτων πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. στις προτεινόμενες θέσεις στο πρώην Επιδιώκουν μία οικολογική λύση, με αεροδρόμιο. Το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα σύγχρονες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και δεν έχει ανταποκριθεί θετικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί με άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους να προχωρήσει η εκπόνηση των οριστικών μελετών και η πολίτες και τους Δήμους, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. εργασίας στην περιοχή μας.

@DimosEllArg

Ενημερωτικό Δελτίο

Η αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου και της παραλίας Ελληνικού. Αν θα γίνει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου ή προς όφελος των λίγων. Και μαζί με αυτό η μεθοδευμένη εκδίωξη συλλόγων και του ίδιου του δήμου από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μέσα σε αυτή την έκταση. Αν αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι κυριολεκτικά καταστροφικό για το δήμο μιας και εκεί λειτουργεί πλήθος υπηρεσιών του και γενικότερα κοινωφελών δράσεων.

Η προώθηση από τη μεριά του ΑΔΜΗΕ της κατασκευής, στον ίδιο χώρο όπου λειτουργεί το παράνομο ΚΥΤ Αργυρούπολης 150 KV, ενός νέου 400 KV. Οι κινητοποιήσεις λαού, φορέων και δήμων Αργυρούπολης, Ηλιούπολης τα προηγούμενα χρόνια, οι αποφάσεις του ΣτΕ, ακόμη και κάποιες δεσμεύσεις της τότε κυβέρνησης, αγνοούνται με τον πιο επιδεικτικό τρόπο.

Η ικανοποίηση ορισμένων ζωτικών αιτημάτων μας σχετικά με τη λειτουργία των νέων σταθμών του μετρό όπως: • η παραχώρηση χώρων μέσα στο πρώην αεροδρόμιο κοντά στους σταθμούς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ» για πάρκινγκ • η διάνοιξη διόδου – πεζόδρομου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Αγ. Παρασκευής • η βελτίωση της λεωφορειακής εξυπηρέτησης των νέων σταθμών • η επίλυση του προβλήματος του ελέγχου της παράνομης στάθμευσης μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.

Η παραχώρηση χώρου μέσα στο πρώην αεροδρόμιο για τη δημιουργία διαδημοτικού σταθμού διαχείρισης απορριμμάτων, με κύριο χαρακτηριστικό την ανακύκλωση, κομποστοποίηση και επανάχρηση των υλικών, που θα δώσει θετική λύση και από οικονομική και από περιβαλλοντική άποψη σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας.

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες, Η κατανόηση από όλους μας της ουσίας και της εξέλιξης αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λήψη αποφάσεων και για την ενεργή συμμετοχή μας στη δράση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

για αεροδρόμιο, ΚΥΤ, ΜΕΤΡΟ, απορρίμματα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

(πρώην αμερικάνικη βάση)

- η συμμετοχή είναι δύναμη Ενημερωτικό Δελτίο

Δεκέμβριος 2013


Εμείς δε φεύγουμε από το Ελληνικό και την παραλία! κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ χαρίζουν το Ελληνικό, εκδιώκουν δήμο και φορείς

ΜΕΤΡΟ: Να δοθούν λύσεις τώρα!

Ο δήμος μας δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει χωρίς τις υποδομές που έχει στο πρώην αεροδρόμιο. Επομένως η μόνη επιλογή που υπάρχει είναι να παραμείνει σ΄αυτές. Μετά τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τα εξοντωτικά πρόστιμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά του Υπουργείου Οικονομικών στην Ένωση Ποντίων Σουρμένων, στο Σύλλογο Κρητών Ελληνικού «Ο Ψηλορείτης» και στο ναυτικό αθλητικό όμιλο Ελληνικού «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», ακολούθησε επιστολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» προς το Δήμαρχο με την οποία απαιτεί την άμεση αποχώρηση του Δήμου μας από τις εγκαταστάσεις του. Στα περίπου 45 στρέμματα (από τα 6.240 του χώρου), που χρησιμοποιεί και καλείται να εγκαταλείψει άμεσα ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποδομές, στις οποίες έχουν επενδυθεί σημαντικά ποσά τόσο από τον πρώην Δήμο Ελληνικού, όσο και από το νέο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης:  Οι κτηριακές υποδομές του

Ενημερωτικό Δελτίο

δημαρχείου του πρώην Δήμου Ελληνικού, που στεγάζουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες ΚαθαριότηταςΗλεκτροφωτισμού, την Υπηρεσία Πρασίνου, την Αποθήκη εργαλείων και υλικών, το Συνεργείο Αυτοκινήτων, το γραφείο Παιδείας, το γραφείο Παιδικών Σταθμών, κλπ. του Δήμου μας.  Οι κτηριακές υποδομές και ο περιβάλλων χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού που φιλοξενεί πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, το πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.  Ο 3ος Παιδικός Σταθμός Ελληνικού.  Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.  Μικρά τμήματα της παραλίας του Αγίου Αλεξάνδρου και του Αγίου Κοσμά.

Ξεπουλάνε όσο - όσο! Τα 5 δισ. έγιναν 100 - 250 εκ. € Η προβαλλόμενη επί χρόνια ως εμβληματική αποκρατικοποίηση του μεγαλύτερου αστικού οικοπέδου στην Ευρώπη, που θα έφερνε στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ περί τα 5 δις ευρώ, θα εισφέρει τελικά...ψίχουλα: Από 100 (σύμφωνα με την εκτίμηση-σοκ του επενδυτικού οίκου Nomura) έως 250 εκατ. ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση! Ποσό, δηλαδή, ίσο με τους τόκους 6 έως 15 ημερών του δημοσίου χρέους! Παρά την ανώμαλη προσγείωση του τιμήματος και το πρωτοφανές ναυάγιο των μεγάλων εξαγγελιών και προσδοκιών των υπέρμαχων της πώλησης του Ελληνικού, η κυβέρνηση επιμένει στην εκποίησή του. Το επιχείρημα, που τώρα προβάλλει, είναι ότι η μετατροπή του Ελληνικού σε χώρο με ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικά κέντρα, καζίνο, κέντρα αναψυχής κλπ, θα φέρει ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Όμως αυτή η «αξιοποίηση» του Ελληνικού στο εξευτελιστικό τίμημα πώλησής του θα προσθέσει: α) τον καταποντισμό των αξιών στην ήδη δοκιμαζόμενη αγορά ακινήτων των γύρω δήμων, β) την απώλεια θέσεων εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, γ) ένα μεγάλο περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος και υποθήκευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της στο διηνεκές.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης

Οι λύσεις που προτείνουμε για το ΜΕΤΡΟ είναι απολύτως λογικές και εφαρμόσιμες. Ωστόσο συνεχίζεται εκ μέρους των αρμοδίων η άρνηση για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία ενός τόσο σημαντικού από κοινωνική και οικονομική άποψη έργου, όπως είναι το μετρό, που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Συγκεκριμένα ζητάμε: • Να πυκνώσουν τα δρομολόγια στις γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν το ΜΕΤΡΟ. • Να βελτιωθούν οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη της περιοχής. • Να αρθεί το μέτρο του τερματισμού ορισμένων συρμών στον Άγιο Δημήτριο. • Να δημιουργηθούν δύο πάρκινγκ, το ένα κοντά στο σταθμό Ελληνικού και το άλλο κοντά στο σταθμό Αργυρούπολης - και τα δύο στους χώρους του πρώην αεροδρομίου. • Να δημιουργηθεί δίοδος για πεζούς από τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής προς το σταθμό της Αργυρούπολης μέσα από την ελληνική αεροπορική βάση. • Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης ελέγχου της παράνομης στάθμευσης. Ως δήμος δεν έχουμε πλέον αυτή την αρμοδιότητα δεδομένου ότι η δημοτική αστυνομία καταργήθηκε. Από την άλλη μεριά οι δυνατότητες της ΕΛΑΣ είναι περιορισμένες λόγω έλλειψης προσωπικού.

www.elliniko-argyroupoli.gr

Ταυτόχρονα ο δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του πήρε μια σειρά μέτρα και εξακολουθεί να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Συγκεκριμένα:  Διαμόρφωσε το οικόπεδο του δήμου στην 33η για δωρεάν χρήση πάρκινγκ (το χρησιμοποιούν ήδη πάνω από 400 αυτοκίνητα την ημέρα). Σχεδιάζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί, επανεξετάζει και βελτιώνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης (μονοδρομήσεις-αντιδρομήσειςπεζοδρομήσεις-κολονάκια-σημάνσεις κλπ).  Συνεργάζεται ήδη με τις ΟΣΥ για τη λειτουργία τοπικής λεωφορειακής γραμμής.  Εκπονεί μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας μελέτη για την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης γύρω από τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ. Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημέρωση Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης  

Ενημερωτικό έντυπο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you