Page 1

ARCHITECTURAL PORTFOLIO MİMARİ PORTFOLYO

M. Arch. Elif BAYRAM Undergraduate/ Lisans : Selcuk UniversityKonya-2008 Graduate/ Master: Istanbul Bilgi University Architectural Design Master Program- Istanbul, 2010 1


RESUME

Göztepe/ Kadıköy İstanbul ellifkorkmaz@hotmail.com 0 505 661 5991

Birth Date-Place: 1984/Elazığ Marital Status:Married Driving Licence: B Class

ÖZ GEÇMİŞ

Göztepe/ Kadıköy İstanbul ellifkorkmaz@hotmail.com 0 505 661 5991

D. Tarihi-Yeri:1984-Elazığ Medeni Durum: Evli Ehliyet: B SınıfI

Educational Background -1995 - 2002 Elazig Anatolian High School -2003 – 2008 Undergraduate: Selcuk University Faculty of Architecture -2008 – 2010 Graduate: Istanbul Bilgi University (IBU) Architectural Design Master Program

Eğitim Hayatı -1995 - 2002 Elazığ Anadolu Lisesi - Elazığ -2003 – 2008Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü – Konya/Turkey -2008 – 2010 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İBÜ)Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı – İstanbul.

Workshops -2009 Temporary City İstanbul. -2010 Open City İstanbul. -2011 2012 IABR Arnavutkoy Workshops.

Atölye Çalışmaları -2009 Temporary City İstanbul. -2010 Open City İstanbul. -2011 2012 IABR Arnavutkoy Workshopları.

Exhibitions 2008 /2009 IBU, Archiectural Studio Exhibition 2010 - Istanbul 1910-2010: The City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition

Sergi -2008 /2009 İBÜ Mimari Proje Sergisi: Kâğıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Stüdyosu sergisi. -İstanbul 1910/2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık’’ sergisi ekip asistanlığı.

Architectural Studio Assitantship -2010 August- Izmir Chamber of Architects Summer Workshop . Mimari Stüdyo Asistanlığı -2011-2012 Fall IBU Master Studio Assistantship. Han Tümertekin -2010 Baykuşlar Toplanıyor Atölyesi, İzmir Mimarlar Odası – İzmir. & Hashim Sarkis Studio -2011-2012 (Güz) İBÜ Atölye Asistanlığı. Yürütücüler: Han Tümertekin, Prof. Dr. Hashim Sarkis. Professional Career -2007 Spt. -2008 June., Tepe Mimarlık, Konya. Mesleki Kariyer -2010 Dec. – 2012 Apr. International Architectural Biennale of -2007 Eyl. -2008 Haz., Tepe Mimarlık, Konya. Rotterdam. -2010 Ara. – 2012 Nis., Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali Mission: Project Coordinator (IABR)ve Arnavutköy Belediyesi, *Making City-Arnavutköy project Görev: 5. Arnavutköy Mekânsal Gelişim Stratejik Vizyonu ve Eylem *BollucaOpen Market Projecti (7200 m2 indoor area, 1200 m2 Planı proje koordinatörlüğü. outdoor area), -Bolluca Pazar Yeri Projesi (7200 m2 açık, 1200 m2 kapalı alan),

2


*Hadımbaba Mosque Restoration project *Restoration works of different projects in Arnavutkoy *Reporter of the Arnavutkoy Municipality Building Project Competition -2012 June . –2013, Freelance (MSD Mimarlık, Edremit Balıkesir) -2013 Jan.- July- Construction Supervisor Scholarships &Awards 2008-2010 Istanbul Bilgi Uni.(IBU)Full Scholarship (45.000 TL) 2008-2009 IBU Residence Scholarship (16.000 TL) 2010 IBU Master Program Graduation Award (3rd Grade) 2011 Financial Support Award for the Making City: Arnavutkoy Project. A promotion fund of Turkey Ministry of Foreign Affairs./ Publications 2010 Izmır Chamber of Architects Magazine, ‘‘the Reflection Studio’’. 2011 Betonart-Concrete, Architecture and Design Magazine, ‘‘Why Design, Why Biennale?’ Computer Skills AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, V-Ray, Artlantis, Adobe Suite, Microsoft Office Language English (Fluent) TOEFL Dec. 2012, Score:106 (over 120) Referances Mimar Han Tümertekin, han@mimarlar.com, Mimar Can Çinici, info@cinicimimarlik.co

-Hadımbaba Cami Restorasyon Projesi ve İmam Evi, -Arnavutköy’de yer alan 9 adet eski eser ve camiye ait restorasyon işlerinin takibi, -Ulusal davetli Arnavutköy Belediye Binası Yarışması raportörlüğü, *2012 Haz. –2013, Freelance (MSD Mimarlık, Edremit Balıkesir) Ofisin ağırlıklı olarak konut projelerine ait kısmi tasarım ve mimari uygulama projeleri çizimi işi. *2013 Ocak- Tem. - Şantiye Şefliği- PTT Gebze/Dilovası Hizmet Ödül & Burs 2008-2010 İBÜ Mimari Tasarım Master Programı Tam Eğitim Bursu (yak. 45.000 TL) 2008-2009 IBU Konaklama Bursu (yak. 16.000 TL) 2010 IBU Mimari Tasarım Master Programı Mezuniyeti 3.lük derecesi. 2011 Making City: Arnavutköy Projesi için Türkiye Dış İşleri Bakanlığı Kültür ve Tanıtım Fonu (250.000Tl Mali Destek) Yayınlar 2010 İzmir Mimarlar Odası Dergisi, Yansımalar Atölyesi. 2011 Neden Tasarım?, Neden Bienal? Betonart Dergisi, Ocak 2011. Computer Skills AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, V-Ray, Artlantis, Adobe Suite, Microsoft Office Yabancı Dil İngilizce - Akıcı. TOEF 106/120 Referances / Referanslar Mimar Han Tümertekin, han@mimarlar.com, Mimar Can Çinici, info@cinicimimarlik.com 3


TABLE OF CONTENT

İçİndekİler

05-38...... educatıonal career

05-38...... eğitim hayatı

06-10..........Kagithane Block / GENERATOR PLOTS

06-10..........KAĞITHANE APARTMANI/ JENERATÖR PARSELLER

11-18..........DESIGNING THE ADJACENCY

11-18..........biraradalığın tasarlanması

18-22..........URBAN EVOLUTION OF ISTANBUL CITY, 1830-2008

18-22..........istanbul’un kentsel evrimi

23-36..........ALTERNATIVE SOCIAL HOUSING EXPERIENCE: IHLAMURKUYU

23-36..........alternatıf sosyal konut deneyimı:ıhlamurkuyu

37-37...... professıonal career

37-38...... mesleki kariyer

38-41..........arnavutkoy open market

38-41..........arnavutköy pazar yeri

42-46..........edremıt summer house concept project

42-46..........edremıt yazlık ev konsept proje

47-50..........EDREMIT TIME-SHARED APARTMENTS CONNCEPT PROJECT

47-50..........edremıt devremülk konsept proje

51-59..........makıng cıty: arnavutkoy

51-59..........kent yapmak: arnavutköy

4


educatıonal CAREER eğitim hayatı

5


Kagithane Block / GENERATOR PLOTS Istanbul Bilgi University Master Studio - I Fall 2008 Advisor: M.Arch. Can ÇİNİCİ

KAĞITHANE APARTMANI/ JENERATÖR PARSELLER İstanbul Bilgi Üniversitesi Y. Lisans Atölyesi -I Güz -2008 Danışman: Can ÇİNİCi

6


Generator Plots: Testing the generative/transformative effects of a single plot transformation AT the Nurtepe Neighbourhood located in Kagithane-ISTANBUL Jeneratör Parseller: Tekil parsel dönüşümlerinin Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi kentsel dönüşümündeki (üretken/ dönüştürücü etkilerinin sınanması

Located in the nort west of the city, Kagithane region has a wide range urban functions; from industrial zones to slum areas. Besides Kagithane has a strategic location between two main highways of the city. This situation entails a development pressure on the district and distributes a rapid transformation. Location of Kagithane Kağıthane!nin konumu Şehrin kuzey batısında yer alan Kağıthane İlçesi; endüstriyel alanlardan gecekondu bölgelerine kadar bir çok farklı kentsel fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Kağıthane iki köprü ile bağlanan İstanbulun önemli iki otoban aksı arasında stratejik bir konuma sahiptir. Bu konum bölge üzerinde ciddi bir gelişme baskısı yaratmakta ve dönüşümü beraberinde getirmektedir. Location of the Nurtepe in Kagıthane Nurtepe’nin Kağıthanedeki konumu

Locaion of the plot Parselin konumu 7


LocaTion of the plot Parselin konumu

8


GROUND FLOOR PLAN ZEMİN KAT PLANI

-1,50

+/-0,00

6 +/-0,00

-3,00

5

+1,00

+1,50

+1,50 1

1 +/-0,00

4 2

Unit A

2 3 Main Entrance +1,30

Unit C Hall +/-0,00

Hall +1,50

3 +/-0,00

3 1

1 Living Area 2 Kitchen 3 Entrance 4 Bathroom 5 Bedroom 6 Balcony 7 Study Area 8 Closet

+1,50 Unit B

7 +/-0,00

4 5 +1,50

4

8

2 +1,50

8

4 8

5

Kagithane Block is a basic aparment block includes 4 storey and 12 housing units. The design of the apartment is shaped by the needs of the Kagithane region which has been rapidly transforming in recent years. Parallel to these changes the studio aims to control the transformation process in Nurtepe neighbourhood which is the bigest gecekondu area of the district. Along these changes, it is estimated that Kagithane region is going to need a different kind of housing model to meet the new demands. Kagithane Block is mainly designed to create an incubation zone for the rest of the area which aims to transfer new housing types and inhabitants such as students, single adults or business man instead of existing inhab9


BEFORE / after

önce / SONRA

PERSPECTIVES

PERSPEKTİFLER 10


DESIGNING THE ADJACENCY Istanbul Bilgi University Master Studio - II Spring 2009 Advisor:Can Cinici

BİRARADALIĞIN TASARLANMASI İstanbul Bilgi Üniversitesi Y. Lisans Atölyesi -II Bahar - 2009 Danışman: Can Cinici 11


DESIGNING THE ADJACENCY: tHİS STUDİO İS focused on designing two or more housing units next to each other which tend to create a relational structure of different functions and units.

BİRARADALIĞIN TASARLANMASI: bU STÜDYO, FARKLI FONKSİYONLAR YA DA BİRİMLER ARASINDA İLİŞKİSEL BİR YAPI KURMAYI HEDEFLENYEN İKİ VEYA DAHA FAZLA YAPI BİRİMİNİN BİR ARADA TASARLANMASINA ODAKLANMAKTADIR. Refering to Existing Housing Principals in Nurtepe Within the given context of the studio, the grey zone showed on the left side, is chosen as study area. The existing planning schemes and organizations of the gecekondu units in Nurtepe Neighbourhood shaped my design strategies and triggered me to re-create the harmony of the existing structural organization of the slums considering the social structure and everyday life of the neighbourhood. Stüdyonun bağlamı içinde, yan tarafta gösterilen gri alan çalışma alanı olarak seçilmiştir.. Nurtepe’de, her bir adada yer alan mevcut yapısal/organizasyonel şema, tasarım stratejisinin temelini oluştumakta ve beni gecekonduların mevcut yapısal uyumunu, gündelik yaşam alışkanlıklarını da göz önünde tutarak yeniden yaratmaya sevk etmektedir.

12


Analyzing the Existing Structural Organization of the Neighbourhood Mahallenin Mevcut Strüktürel Organizsyonunun Analizi

Section Diagram Kesit Diyagramı

Project Area- Proje Alanı The essence of design Existing circulation areas which are showed by yellow are mostly shared by multiple housing unit. By transforming existing declivity to stairs and halls which serve as open spaces, activity areas and transition areas between different units and housing groups, a vivd relational network is also established by dwellers. Therefore proposed design studies to re-establish this structure in an architectural discipline. Tasarımın özü Sarı renkle ifade edilen mevcut dolaşım alanları pek çok farklı birim tarafından ortak kullanılmaktadır. Eğimi; aktivite alanı ve geçiş görevini üstlenen merdivenler ve hollere Organizational diagram dönüştürerek, mahalleliler tarafından yaşayan bir ilişkiler Organizasyonel diyagram ağı yaratılmıştır. Bu nedenle, bu çalışma var olan bu yapıyı mimarlık disiplini içinde yeniden kurmayı denemektedir. 13


Site Plan Approach Vaziyet Planı Yaklaşımı

14


Section Diagram - Kesit Diyagramı Proposed Section - Öneri Kesit

15


Floor Plan Normal Kat Plan覺

16


Perspectives Perspektifler

Inspiration:Housing in Japan Esinlenme: Japonya’da Konut Projesi

17


URBAN EVOLUTION OF ISTANBUL CITY, 1830-2008 Istanbul Bilgi University Master Studio - IIı fall 2009 Advisor:ıhsan bilgin

İSTANBUL’UN KENTSEL EVRİMİ, 1830-2008 İstanbul Bilgi Üniversitesi Y. Lisans Atölyesi -III Guz - 2009 Danışman: Ihsan bilgin 18


PHASE 1: RESEARCH 1.AŞAMA: ARAŞTIRMA This study contains a full term research based on the evolution of the istanbul macro-form from 19th to 21th century. The rapid growth of the city especially after 1980’s created a lot of changes in the physical and social condition of the city. While Istanbul becoming a global city, inadequacy of existing infrastructures caused contradiction between the expectancies and the results. The research group followed two different ways to understand the transformation process of Istanbul city in globalized world. First, the group de-constructed the main parts of the city in an historical context. Secondly, each member of the group focused on different physical reflections of global tendencies on the city, such as; decentralization of industry, CBD areas in global cities, housing problem of the city within the urban transformation process and the transportation systems.

Bu çalışma 5 kişilik bir ekinin bir dönem boyunca yaptığı İstanbul şejrinin 19. yy’dan günümüze uzanan kentsel evriminin araştırmalarını ve dökümantasyonunu kapsamaktadır. 19


Istanbul between 1984-2008 İstanbul 1984-2008 Briefly, the group focused on; 1.The evolution of generator functions in the city through out the history, How does ports, stations, infrastructural investments, administrative decisions take role in the structure of the ciy? 2.Reactions of the national governments to globalization process in Istanbul, 3.Potentials of existing planning tools of the local authorities, 4.Positive/negative effects of changing economic structure of the country on the physical structure of the city. özetle grup şu konulara odaklanmıştır: 1. Şehirdeki jeneratör fonksion gruplarının tarih boyunca evrimi. Yönetimsel kararlar, liman bölgeleri, istasyonlar ve büyük alt yapı yatırımları şehrin yapısı nasıl bir rol oynar? 2. İstanbul’un globalleşme sürecinde hükümetlerin reaksiyonları, 3.Mvecut planlama araçlarının potansiyelleri, 4. Değişen ekonomik yapının şehrin fiziksel yapısı üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri.

20


Istanbul analyses İstanbul analizler

21


Istanbul analyses İstanbul analizler

22


ALTERNATIVE SOCIAL HOUSING EXPERIENCE: IHLAMURKUYU Istanbul Bilgi University Master Studio - Iv sprıng 2010 Advisor:ıhsan bilgin-cem celik

alternatıf sosyal konut deneyimı: ıhlamurkuyu İstanbul Bilgi Üniversitesi Y. Lisans Atölyesi -ıv bahar - 2010 Danışman: Ihsan bilgin -cem çelik 23


WHY UMRANIYE? NEDEN ÜMRANİYE?

why umraniye? Umraniye is one of those regions which has rapidly changed after the second bridge on bosporus. After 1980’s Umraniye confronted a huge population growth and it was totally unequipped to answer the demands of the population in terms of adequate infrastructures. Another similar development process as we met in Kagithane, Umraniye has also been feeling the development pressure especially after 2000’s more than the previous period

NEDEN ÜMRANİYE? Umraniye 2. Bğaz Köprüsü inşaatı ile büyük değişimler yaşamaya başlayan bölgelerden biridir. 1980’den sonra, Ümraniye büyük bir nüfus artışı ile karşılaşmış ve yeterli altyapı anlamaında bu artışa cevap vermekte tamamen yetersiz kalmıştır. Kağıthane gibi, Ümraniye de özellikle 2000 lerden sonra yaşanan ekonomik gelişmeler ve globalleşme sürecinde İstanbul’un tüm ülke nezdinde oynadığı rolden payını almış ve gelişme baskısını daha da yoğun olarak hissetmiştir.

24


Testing the outcomes of the Research Project: Is there any sollution? Araştırma Projesinin sonuçlarını test etmek: Geçerli bir çözüm yolu var mı? Ranged from gated communities to illegal housing, diverse settlement character of Umraniye also creates a tension between different income groups , While TOKI desires to re-develop the territory with the collaboration of private developers, a rapid transformation is taking place around the highways of Umraniye. Focusing on the transformation areas which are considered valuable in the second or third place is the main motivation of this project that aims to consist different income groups in the same territory without forcing people to leave their neighborhoods. While doing this, the proposal also considers different territories within their land val-

ue, growth pattern and social character and searches for legal codes and parameters to re-develop them.

İki önemli köprü aksı arasında kalan Ümraniye kapalı konut sitelerinden gecekondu alanlarına kadar pek çok farklı yerleşim birimini bünyesinde bulunduran ve yoğun gelişme baskısına maruz kalan bir ilçedir. Bu proje özellikle ilçede yer alan ikicil ve ya üçüncül derecede kıymetli kabul edilen alanlarda yaşanan kentsel dönüşüm baskısını konu edinmektedir. Bu senaryo, önemli aksların kıyısında kalan bu alanlarda yaşanacak olası değişimler konu alarak; mevcut arazi değerleri, yaşam alışkanlıkları ve mülkiyetl dugenerator zones rumunu esas alarak, tüm farklı gelir gruplarını kapsayıcı bir jeneratör alanalar çözüm önerisinin nasıl olabileceği üzerinde durmaktadır. 25


Ihlamurkuyu: As a Test Site Ihlamurkuyu: Test Alan

Because; 1.Ihlamurkuyu have 3 different types of housing units: illegal housing, apartment blocks and gated communities. 2.Ihlamurkuyu represents legal and illegal land uses 3.Ihlamurkuyu have diverse land values due to the distance from high way and forest Çünkü; 1. Gecekondu, tekil apartmanlar ve kapalı sitele olmak üzere üç farklı konut evresini görebileceğimiz bir bölge, 2. Legal ve illegal arazi kullanımı mevcut, 3. Orman ve çevre yoluna görece değişik değerde araziler mevcut. 26


Design Phases - 1: zonıng Tasarım Aşamaları - 1: bölgeleme

Proposed project reads the area in 3 phases to develop within their own features: I st zone represents, inner core of the neighborhood,include gecekondu housing -suitable to be transformed in social housing 2nd zone represents legal apartment blocks which have the potential to be renovated by small scale development firms 3rd zone represents high value lands, suitable to be developed by high scale developers

27


Design Phases - 2: DENSITY Tasarım Aşamaları - 2: YOĞUNLUK

By re-defining the density for these 3 area, the proposal considers the existing land values of different zones. According to this, land value decreases from 3 to 1.

BELİRLENEN BU 3 BÖLGE İÇİN YOĞUNLUĞU YENİDEN TANIMLAYARAK, TASARIM 3 FARKLI BÖLGENİN MEVCUT ARAZİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKLILIĞI GÖZ ÖNÜNE ALMAKTADIR. Öneriye göre, arazi değerleri 3 no’lu bölgeden 1 no’lu bölgeye doğru azalmaktadır. PROPOSAL/ ÖNERİ

TOKI proposal/ öneri yoğunluk

existing/mevcut yoğunluk

28


Design Phases - 3: BLOCK STRUCTURE Tasarım Aşamaları - 3: BLOK STRÜKTÜRÜ Every gecekondu has its own seperated garden which creates a lot of unnecesarry road in total. Through i eliminating roads in the blocks, we can create wider common area. Also additional areas let us to develope additional units which can serve for public functions

Existing Block Structure Mevcut Blok yapısı

Proposed Block Structure Öneri Blok Yapısı .

Existing Block Structure Mevcut Blok yapısı

Her gecekondunun kendine ait bir bahçesinin olması ve her bahçeye erişimin extra bir yoldan yapılması toplamda pek çok artık yol duğurmaktadır. Bu yolları elemine ederek öneri proje daha geniş ortak alanlar yaratmaktadır. Ayrıca, elde edilen extra alanlar bize kamusal fonksiyonlara Proposed Block Structure hizmet edecek extra birimler tasarlama şansı vermektedir. Öneri Blok Yapısı

29


Design Phases - 3: Focus Zone: Core Tasarım Aşamaları - 3:Odak: çekirdek

a: Physical condıtıon of Existing Housing a: Mevcut Konutların fiziki Durumu

30


Design Phases - 3: Focus Zone: Core Tasarım Aşamaları - 3:Odak: çekirdek

b: Existin Construction Structure b: Mevcut İnşaat Strüktürü

31


Design Phases - 3: Focus Zone: Core Tasarım Aşamaları - 3:Odak: çekirdek

c: Convenient Material: Light Steel c: Elverişli Malzeme: Hafif Çelik

32


Design Phases - 4: Parameters for Incremental Housing Tasarım Aşamaları - 4:Inkremental konut yapılaşma paramereleri

33


Testıng the strategıes stratejilerin test edilmesi

By the help of light steel structure, it is aimed to develope a housing structure that made of same volumed building units articulated one to another within the ceratin development parameters. Therefore, while settlers develope their own houses by this parameters, it would be possible to re-design their own environment in an controlled way. Hafif çelik prefabrik sistem kullanarak, türdeş yapı malzemesine ve eşit hacme sahip yapı birimlerinin birbiri üzerine belli kurallarda eklemlenerek büyümesi hedeflenmektedir. Bu sayede, hem mevcut kullanıcıların artan ihtiyaçlarına cevap verebilecek türden bir yapı birimini kontrollü bir şekilde yapılarına ekleyip, çıkartmaları sağlanırken hem de kullanıcıların belli seviyede projeye katkı sağlamaları ve yaşadıkları çevrenin şekillenmesine (kontrollü bir biçimde )yardımcı olmaları hedeflenmiştir. Bu tarz enformel konut alanlarındaki kullanıcıların yapı hafızalarında zaman içinde düşeyde ve yatayda ek’ler yaparak yapılarını kurgulama yöntemi mevcut olduğundan, katılıma açık bir proje kurgularken, bu alışkanlıktan faydalanmak yagın bir yöntemdir. 34


comparıng exıstıng sectıon and proposal öneri ve mevcut kesitin karşılarştırılması

Existing Section Diagram

Proposed Section Diagram

ground floor plan - zemin kat planı

12 34 56 78 910 15 14 13 12 11 10 9 78

DW

56 34 12

F

12 34 56 78 15 14 13 12 11 10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

1

2

1

15 14 13 12 11

910

12

F

34 56

F

DW

78

DW

910 12 34 12

34

56

78

15 14 13 12 11

910

15 14 13 12 11

78

910

56

12

F

34 56 78

1

2

3

4

5

DW

6

7

8

9

10

910 2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

DW

12

34

56

78

910

1

15 14 13 12 11

F

DW

DW

F

12

34

56

78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1 2 3 4 5 6 7 8

1

15 14 13 12 11 10

F

910

9

2

8

3

7

4

6

5

5

6

4

7

3

8

9 8 7

F

9

10 6

DW

5

1

4

2

3

3

2

4

1

5

6

7

8

9

10

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

15 14 13 12 11 10

1

2

15 14 13 12 11 10 9

DW

1

7 8 910

F

DW F

15 14 13 12 11

910

1

F

DW

15 14 13 12 11 910 78 56 34 12

15 14 13 12 11 910 78 56 34 12

35


15 14 13 12 11 10

8 15 14 13 12 11 10 9

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

F

10 1

9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

8

12

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

15 14 13 12 11 10 9

5 4 3

10 9 8 7 6

F

1

2

3

4

5

6

10

7

12

78

9

6

56

8

5

34

7

4

56

6

3

34

5

2

12

4

F

3

15 14 13 12 11 10

2

9

1

8

F

7

1

2

F

6

DW

10 9

5

8

4

7

3

6

2

5

1

4

1

15 14 13 12 11

F

10 9

3

910

8

78

7

2

DW

6

DW

5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11

4

1

910

3

78

2

56

1

34

F

10 9

12

8

6

7

5

6

4

5

15 14 13 12 11

910

15 14 13 12 11

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

910 3

4

78

78 2

3

56

56 1

2

34

34

DW

1

12

12

DW

1st floor plan 1. kat plan覺

DW

F DW

DW

F

DW

F

34 56 78 910 15 14 13 12 11

DW

DW

12 34 56 78 910 15 14 13 12 11

36

12

34

56

78

910

15 14 13 12 11


PROFESSIONAL CAREER mesleki kariyer

37


ARNAVUTKOY OPEN MARKET EMPLOYER: ARNAVUTKOY MUNICIPALITY 2012 TEAM: M. arch ELIF BAYRAM

arnavukoy pazar yerı iş veren: arnavutköy belediyesi 2012 ekip: y. Mimar elif bayram 38


floor plans kat planları 1

1

This open market is designed to meet the market need of the area and create a permanent open activity area for the region.

YAYA GİRİŞİ YAYA GİRİŞİ

Depo+Servis

3

Restaurant ve Cafe

470 cm

Sabit Pazar Yerleri

Sabit Pazar Yerleri

OTOPARK

100 cm 40 cm

Dükkan

Dükkan

Tezgah

Taşoluk Belediye Hizmet Binası

Sabit Pazar Yerleri

OTOPARK

YAYA GİRİŞİ

Taşoluk Belediye Hizmet Binası

Sabit Pazar Yerleri

Sağlık Ocağı

Bu pazar yeri hem bölgenin açık pazar yeri ihtiyacına cevap vermek hem de bölge için kalıcı bir açık etkinlik alanı yaratmak için tasarlanmıştır. 150 cm

YAYA GİRİŞİ

İSMEK Sergi Salonu

3

Restaurant ve Cafe

Tezgahlar

OTOPARK

Sabit Pazar Yerleri

Sabit Pazar Yerleri

ARAÇ GİRİŞİ

İSMEK Sergi Salonu

Depolama / Sebze Meyve Kasaları h: yak. 1.50 m

Restaurant ve Cafe

Depo+Servis

Restaurant ve Cafe

Sabit Pazar Yerleri

OTOPARK

Sabit Pazar Yerleri

ARAÇ GİRİŞİ

Modul: Sales Booth Modül: Pazar Tezgahı 39


perspect覺ves perspektifler

40


perspect覺ves perspektifler

41


EDREMIT SUMMER HOUSE CONCEPT PROJECT EMPLOYER: tahtakuslar 2013 TEAM: M. arch ELIF BAYRAM, arch. sınan demır

edremit yazlık ev konsept proje iş veren: tahtakuşlar inş 2013 ekip: y. Mimar elif bayram, mimar sinan demir 42


concept konsept This summer house is designed for a plot which has been excavated for a different project’s foundation. Employer has stopped first project after a while and he came us to re-design a summer house for himself. The diagrams display the former and present ground levels of the area and how our new design considers the excavation level as an input.

Existing levels/Mevcut kotlar

First Project Excavation/İlk proje kazısı

Proposed Section/ Öneri Kesit

Proposed levels/ Öneri kotlar Bu yazlık ev daha önceden başka bir projeye dayanarak temeli kazılmış olan bir arsaya uygulanmıştır. İşveren bir süre sonra ilk projeyi durdurup yeni bir tasarım için bize gelmiştir. Yandaki diyagramlar arsanın eski ve yeni zemin kotlarını ve yeni tasarımın önceki temel kazısını nasıl bir ‘girdi’ olarak ele aldığını göstermekterdir. 43


ground floor plan zemin kat planı Based on the existing ground levels, proposed design aims to create an open space especially in +/-0,00 level both inner and outer of the house. Besides ground levels which changes in each 1,50 meter (rather than 3,00 meters as usual) provides more privacy for 4 bedrooms particularly demanded by by employer for his family. The house has 210 m2 indoor space.

BALKON HAVUZ

HAVUZ

+/- 0.00

+/- 0.00

+1.50 Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

Y. O.

Y. O.

+1.50

+1.50

+5.00

Mevcut zemin kotlarını kullanarak oluşturulan öneri proje, özellikle +/0,00 kotunda açık mekanlar elde etmeyi hedeflemiştir. Ayrıca katların her 1,50 metre de bir değişmesi (alışılmış olan 3 metrenin aksine) işveren tarafından özellikle istenen 4 yatak odası için daha fazla mahremiyet sağlamıştır. Ev toplamda 210 m2 kapalı alana sahiptir. +3.50

+1.50 GİRİŞ

+/- 0.00

+1.50

+1.50 Vestiyer

Sürgü Kapı

Kütüphane

+5.0 HOL +5.00

+3.50

HOL

+5.00

DEPO/BANYO

Yemek Alanı

+5.00 +3.50

+

+/- 0.00

Bedroom Y.O +1.50

Mutfak

Oturma Alanı

Bedroom Y.O

Hall Hol

OTOPARK GARAJ Y. O. Bathroom Duş +3.50

Sürgü Kapı

Y. O.

Y. O.

+3.50

Sürgü Kapı

+3.50

Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

Bedroom Y.O VERANDA +/- 0.00

+/- 0.00 BAHÇE

YAYAGİRİŞİ

Living Space Yaşama Alanı

+/- 0.00

Dining Space Yemek Alanı

+ 3.50 KOTU PLANI

+

Sevtion/ Kesit

ARAÇ GİRİŞİ

+/- 0.00 VE +1.50 KOTLARI PLANI

44


floor plans kat planları

HAVUZ +/- 0.00

Sürgü Kapı Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

HAVUZ

HAVUZ +/- 0.00

Sürgü KapıKapı Sürgü

Sürgü Kapı

Y. O.

+1.50

+3.50

+3.50

HOL +5.00

HOL +5.00

DEPO/BANYO

Y. O.

Y. O. +3.50

+3.50 Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

1 st Floor Plan

+5.00

DEPO/BANYO

Y. O.

Sürgü Kapı

Y. O.

Y. O. +3.50

Sürgü Kapı

1. Kat Planı

+5.00

+3.50

+3.50

+3.50

+3.50

HOL

HOL

+3.50

+3.50

+5.00

+5.00

+3.50

+3.50

Y. O.

Y. O. +5.00

+5.00

+5.00 +3.50

Y. O. +5.00

+5.00

HOL

HOL

Sürgü Kapı

+5.00

+3.50

+3.50

+/- 0.00

+/- 0.00

Sürgü Kapı

+1.50

HAVUZ

Sürgü Kapı

2 nd Floor Plan

Y. O. +3.50 Sürgü Kapı

+3.50

Y. O.

Y. O. +3.50

+3.50 Sürgü Kapı

Sürgü Kapı

2. Kat Planı 45


perspect覺ves perspektifler

46


EDREMIT TIME-SHARED APARTMENTS CONNCEPT PROJECT EMPLOYER: saymazlar 2013 TEAM: M. arch ELIF BAYRAM, Arch. Sinan Demir

edremıt devremülk konsept proje işveren: saymazlar inş. 2013 ekip: Y. Mimar elif bayram, mimar sınan demir

47


concept konsept KLab Arch. Greece

Located in Edremit, this area is almost 24 hectare and legal permitted construction area is almost 8.000 square meter. Employer asked the team to create a time-shared settlement for this area which considers the social and public functions all together. 8.000 m2 was not enough to answer the housing demands of the employer while designing additional indoor activity areas for the complex. So the team decided to excavate the whole area almost 6 meters down to create extra 2.000 m2 indoor area. Edremitte yer alan bu arazi toplamda 24 hektar olup, yaklaşık kapalı inşaat alanı hakkı 8.000 m2 dir. İşveren bu alanın tamamını konut olarak talep ettiğinden arazinin tamamının 6 metre kazılarak sosyal donatılar için yaratılacak alanın toplam inşaat hakkından ayrı olarak elde edilmesi hedeflenmiştir. Sarı renkle ifade edilen alan sayesinde extra 2000 m2 alan kazanılmaktadır.

extra volume housing volume 48


s覺te plan concept vaziyet plan覺 konsepti

49


housıng types konut tipleri

The concept project proposed; 200 seperate housing units ranged from studios to two bedroom houses, indoor and outdoor swiming pools, shopping units, restaurants, coffee shops, recreative areas, etc. 7m

Konsept proje stüdyo tipinden 2 yatak odalı birimlere, açık ve kapalı sosyal donatıları bünyesinde barındıran; yüzme havuzları, alış veriş birimleri, restoranları ve cafeleri ile zenginleştirilmiş 200 farklı devremülk birimini öneri olarak sunmaktadır.

Studio Plan: 42 6m

12 m

3m

7m

7m 1 Bedroom Plan: 63 m2

2 Bedroom Plan: 84 m2 50


MAKING CITY: ARNAVUTKOY EMPLOYER: arnavutkoy municipality 2010-2012 TEAMs: IABR, Arnavutkoy Mun., Ist. Bilgi Uni., H+N+S Landscape Architecture & 51N4E Architects

kent yapmak: arnavutköy işveren: aranvutköy belediyesi 2010-2012 ekipler: IABR, aranvutköy bel., Ist. Bilgi Üni., H+N+S peyzaj mimarlığı & 51n4e mimarlık

51


The physical Dynamics of Arnavutkoy arnavtköy’ün fiziki Dinamikleri As a newly emerging sub region of the Istanbul metropolitan area Arnavutkoy represents both challenges and opportunities in one scale. Future goals of the national government and metropolitan municipality instigate a development pressure on the region and also threat the extensive ecologic values (forests, agricultural areas and water reservoirs) of the region at the same time. İstanbul’un yükselmekte olan bir alt bölgesi olarak Arnavutköy, kentsel fırsatlar ve tehtidleri aynı ölçekte gözlemleyebileceğmiz bir ilçedir. Ulusal hükümetin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek hedefleri bölgede bir gelişme baskısı yaratmakta ve aynı zamanda ilçenin zengin ekolojik varlığını tehtid etmektedir. 52


agrıcultural structure of Arnavutkoy arnavtköy’ün tarımsal yapısı - Ecolojical Assets Fresh water sources Forest areas Agricultural areas -Development Pressure Proposed 3rd bridge and north marmara highway Proposed airport -Infrastructure Projects Proposed subway project Canal Istanbul rural settlement pattern kırsal yerleşim dokusu -Ekolojik Zenginlikler İçme suyu havzaları / Orman alanları Tarım alanları -Yapılaşma Baskısı 3. Köprü 3. Havaalanı -Infrastructure Projects Yeni metro hattı Çılgın Proje-Kanal İstanbul 53


forest structure of Arnavutkoy arnavtköy’ün orman yapısı

54


basın structure of Arnavutkoy arnavtköy’ün havza yapısı

Arnavutkoy have 2 important basins; Sazlidere and Terkos which provide fresh water to the 8 million people living in Istanbul. According to water management authorities of Istanbul, (ISKI) Istanbul will probably have a water shortage in the next 20 years due to the contamination of these important water sources. Although ISKI have strict basin protection codes against density , environmentalists indicate that after the 3rd bridge and highways, those restrictions on population and building density will be inadequate to protect basins.

Arnavutkoy Sazlıdere ve Terkos gibi iki önemli su havzasını bünyesinde barındıran, yüz ölçümünün %75ini orman ve tarım alanların oluşturduğu çoğunlukla kırsal yerleşim diye adlandırabileceğimiz bir yerleşim dokusuna sahiptir. Bölgede yer alan bunca ekolojik varlığı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına İSKİ ve diğer kurumların aldığı önlemler hızla artan nüfusun karşısında çok da dirençli ve ya erverişli görünmemektedir. Bu çalışmanın temel amacı artan nüfus ve kentleşme baskısı karşısında, sadece Arnavutköy’ü değil tüm İstanbul’u ilgilendiren bu ekolojik yapının nasıl korunacağı ve yararlı biçimde kullanılacağının araştırılmasıdır. 55


the fınal project final projesi Cups Project teams considered the whole basin system of Istanbul as a system of cups stand back to back and create ridges to settle.

urban strategy kentsel strateji

Ekip, tüm istanbul havzalarını sırtsırta vermiş kaplar gibi algılamış ve havzları korumanın en iyi yolu olarak sırtlarda yoğunlaşan kentleri önermiştir. The main motivation of the project is based on the basin structure of whole city. Separating Istanbul according to its topographic structure provides compact development zones on the ridges of the city and also protect water catchment areas from the pressure of density. projenin temel motivasyonu; tüm kentin havza yapısına dayandırılmıştır. istanbulu topoğrafik yapısını baz alarak parçalara ayıran öneri, havza sırtlarında kompakt kentsel gelişme alanları sağlamakta ve aynı zamanda su toplama alanlarını yoğunluk baskısından kurtarmaktadır.

56


the fınal project final projesi

water strategy su stratejisi

Agriculture and water were the most important inputs of the project. Therefore, teams mostly focused on the development pressure issue on agricultural and water sources. In spite of eliminating agriculture from the territory, the design focused to create a cycle of; city, agriculture and water as feeding sources of each other.

Water (basın)+Irrıgatıon+ Agrıculture+ Irrıgatıon + settlement (rıdge cıty)

su (havza) + arıtma + tarım + arıtma + yerleşim birimleri (sırt kent)

TARIM VE SU projenin önemli iki girdisidir. bu nedenle takımlar çoğunlukla tarım alanı ve temiz su havzaları üzerindeki gelişme baskısına odaklanmıştır. Tarımı bölgeden elemek yerine, tasarım şehir, tarım ve suyun birbirini beslediği bir döngü yaratmayı hedeflemiştir. 57


r覺dge c覺ty s覺rt kent

58


59

Portfolioelifbayram  
Portfolioelifbayram  
Advertisement