Page 1

Alternatieve financiering discussiestuk


Inhoudsopgave


Inleiding

     


1. Financiering door familie

1.1 Durfkapitaal

1.2 Commanditaire Vennootschap


2. Financiering door burgers

2.1 Adopteer een‌.

2.2 Vrienden van

2.3 Abonnementen


2.4 Pergolabedrijf


2.5 Crowdfunding

www.idealenkompas www.nudge.nl


3. Pachten, huren, erfpacht, grondbank, landschapsfondsen 3.1 Pacht

3.2 Sale en leaseback

3.3 Erfpacht


3.4 Grondbank en landschapsfondsen


4. Fondsen en sponsors


5. Vermogende investeerders

5.1 Kredietunies

5.2 Participatiemaatschappijen


6. Overheid 6.1 Subsidies


7. Gangbare financiering

Tabel 1: Vreemd vermogen per bedrijfstype gemiddelde bedrijfsomvang: Bedrijfstype

euro per:

01/02

09/10

2001

2010

eenheid:

Akkerbouw

hectare

5.250

8.470

51

59 ha

Glastuinbouw

m2

34

69

2

3,4 ha

Melkvee

kg melk

0,88

1,23

460

Varkens

varken

369

431

707

1105 vleesvarkens

145

204 fokzeugen

Bron: LEI 2011 1

1

662 ton melk


8. Stellingen


9. Geraadpleegde bronnen

06 03 05 1101  

Discussiestuk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you