Page 1

encaard

EI

PLANTESKOLE & ANLÆCSCARTN

E

RI

Tilbud træer klar til alhentning i planteskolen. Bese planterne inden køb i det bed nr: der er angivet nedenfor. Få træet med hjem med det samme på egen trailer - eller lån en af os. Levering også muligt. Vi kan også tilbyde et utal af andre træer, størrelsero stammehøjder og prislejer via vore samarbejdspartnere i ind- og udland. Kom i planteskolen og få en snak om dine planteønsker, eller send en mail, så retunerer vi med pris og muligheder.

espalier kugleahorn abernes skræk lind

18-24

b150xh1 50 cm acer p. globosun araucaria arauc.

lind

iapansk kirsebær blommeblad .Tjørn

sØJleavnbøg søjleblodbøg hanespore tlørn gul tretorn tempel træ rØn hiertetræ lind syd bøg selje rØn kugleahorn

tilia greenspire p. Kanzan crat. p. splendenr carp. Franz font. fagus davUyck p. crat. Crusgalli glediZ. Sunburst ginkgo bibba sorbus latifolia cercidiphyl.Jap tilia c. rancho

nothofag us ant. sorbus brouwers acer p. globosun hængende parad isæble, rØdbladet sorbus vilmorinii Vilmorinii carp. Franz font.

røn sØJleavnbøg skarlagen Ørn søjle spidsløn rØd navr sØrgebirk rØdbøg sølvpoppel himalaya birk kugleahorn spidsløn tj

blommeblad

Tj

Ørn

hængebirk

eg

lind kugleahorn hængebøg , grØn papirbarkløn espalier æble, 4

r'8-

'

V I{3{}{

crataegus acer platanoides acer red shine betula fagus s. purpure€ populus alba betula u. fasci nat acer p. globosun acer plat. crat. p.splend€hr bet. Dalecarlica quercus robur tilia cordata acer p. globosun fagus s pendula acer griseum belle boskoop

150 10 12 sh 180 Th 180 10 12 sh 180 14 16 sh 150 12 14 sh 150 12 14 sh 180 Th 350 12 14 sh 12a 810 sh 150 2A-25 Th 3,5 12 14 sh 180 20-25 th400 1B-20 sh 180 16-18 th350 68 th250 12 14 Sh 1BO 14 16 sh1 80 14 16 sh1 50 25-30 th1 80 10 12 sh 120 25-30 sh1 80 14 16 sh 180 14 16 sh1 50 10 12 th350 12 14 sh1 80

2200 3 11 15 880 42361 6800

3 3

938 1248 938 1498 13 16 1228 13 42 1 198 1 398 2600 1340 2398 2A 35 3500 1 698 600 1 198 24 31 1 698 1 198 1A 24 4498 798 2798 27 55 2198 30 71 1 498

6

20-25 sh220 16 1B 14 16 sh1 80

2650 1498 1 000

12 14 th300

1 198

10 12 Th3-400

698 1 698 1498 1 850 1 095 1250 2300

t&

Th2-25( 1618 sh1 B0

E"}

#.-

m

æEI

:

r,:åt æ rz

tr,"

*.

1 198

16 1B sh1 B0 16 18 sh1 80 16 18 sh22A th350

' r',-\# 4 '*,*&e.i rztl r#{\i{x' ffin*"4*rS fu\f'Tr:rt. tu* {3:å d-nJ Yzri{ f* #' r*ffi%'Hffi{1 "

#å "å\l{2T"

2100

m

mr

4 r# m

;xEE"

ci

+"&% #ffi*+%

.

d

k

1

14

28 19 20

2 2

2924

3 2 2 1 1

2 21

22 22 36 25 26 26

1 1

2 3 1

1

2 2

32 33 35 37 42 43 43 44 45 46 47 47

704 5440 750 874 657 899 860 839 979 2080 938 1918 2800 1 358 420 958 849 839

1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B

1

49

2

3##5 .#æX +45 ffi#e# ##4S

k . w u# he/. * * n gæ mr d EE

5 10 12

1

Tilbud 1544

559 1875 1 099 1049 1 680 839 1 590 1 198 700 839 489 1 189 1049 1258 767 1 000 1610


EI

encaard

PLANTESKOLE & AN L,ÆCSCARTN ERI

lind rødbøg

tilia cordata fagus s. purpure€ iapansk kirsebær kanzan avnbøg espalier, b120x300 cm hE blodblomme prunus c. nigra rødbladet spidsløn acer p. faasens t hængebirk betula p. spiseæble elstar æble elstar hængebirk betula p. skæv st bærmispel amel. Robin hill fagus s. purpure€ pryd kirsebær pr. hally joliette kuglelind tilia c. juglans r. broadvl podet valnød acer rubrum løn espalier æbletræ granny smith iapansk hænge kirsebær flerstammet himalaya birk flerstammet hængeb flerstammet hængeb rk parrotia pape gøjetræ espalier

rødbøg

rk

16 18 sh1 B0 1618 th400 20 25 sh1 80 18 20 12 14 sh1 80 12 14 Th4-450 12 14 th400 B 10 th250 10 12 th350 16 18 Th4-450 th300 12 14 sh200 12 14 sh1 80 10 12 th300 12 14 Th3-350 10 12 Th 180 14 16 sh1 80 th300 th300 th300 Th3-350

2300 53 54 55 3200 54 2998 56 3498 998 58 1250 5B 1250 60 998 61 600 61 2998 65 2300 68 998 74 998 75 1 698 81 850 81 1794 77 1298 85 1 998 B5 2498 7B 1 800 2250 79

3 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1

1 1

rc44 2560 2099 2449 699 875 875 699 360 1 499 1840 699 699 1 358 637,5 895 779 1 598 1749 1260 2425

Dissepriserogtilbuderbaseretude1ukkendepåde'.træer.''.:...]...'.]::

*

Stammens omfang målt i centimeter cirka en meter over,jorden. Stammens omfang ligger indenfor det angivne måI.

**Højde:

TH: SH:

total højde på træet. Anvendes ofte ved træer der ikke er stammet op. Stamme højde på træet. Stammens højde,dvs. frajordoverfladen til hvor kronen stfl.$er Cirka

mål

*{<* Normalpris træet står prismærket

Bed nr. :

'"

,

,,,

;;; .,,,,.,r .:t

r

::.,...

,

,

til i planteskolen. . '

Da alle disse træer er på lager i planteskolen, kan du gå rundt og se dem:da bednummeret på denne seddel henviser til det bed nummer der er ude i planteskolgll:'ir'r''. {<{<*" Antal. Det antal træer vi har på lager lige nu tit tilbudspris. Dog forbehold for udsolgte varer og mellemsalg. Vi kan skaffe mange andre træer hjem TILBUD: Den stærke tilbudspris vi kan tilbyde på disse træer vi har på lager.

' '.

VrY**rryzt*j efrffi .'t-rx:st"*rz " 'aT{"-ffi#åffi Wærz**r* *4"\#'T*8. +&.% Wffif+b 1#ffi% # - rrz

æ

rl

:

wfrt

* ra ;S n m r # ffi m æiE . #''# " \f.i wi'rr'r

.

#

åE

*

r',

ffi r* æ r

"Y'æv"

# . #fu

"e45 ffi#&# #ffi&%

.

Tilbud%20store%20tr%c3%a6er  

http://www.ellengaard.dk/Data/Filer/1524/Tilbud%20store%20tr%c3%a6er.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you