Page 1

Se mere på: www.ellengaard.dk

KLARGØRING AF HAVEN • Haveplan • Beskæring • Stubfræsning • Plantning

• Flisebelægning • Græs • Vedligehold • Støttemure og trapper

PLANTESKOLEN ER ÅBEN OG HOLDER ÅBENT HELE PÅSKEN KL. 9-16 Hobro

20 min.

Viborg

Randers 15 min.

25 min.

39(%1*:!

!"#$%&'()*+,-*.*/012(3*.*-456*7839(%1*:! !"#$%&'%()%*+%,)%-%...$/""/012234$45

Bjerringbro 20 min.

ANnonce%20bjerringbro  

http://www.ellengaard.dk/Data/Filer/1667/ANnonce%20bjerringbro.pdf