Page 1

PoĂŤzie album van een kandidaatburgemeester

Els Van Weert


Dit boekje is van


Naam

Els Van Weert

Beroep

1ste schepen

Beste stadsgenoten, Bij verkiezingen proberen kandidaten zich van hun beste kant te laten zien. Eerlijk, zo is het ook met mij. Ik wil jullie graag verleiden om me te steunen, om me een stem te geven. Zodat ik ook de volgende jaren mee mijn schouders kan zetten onder een goed beleid voor de Lierenaars en Hooiktenaars. Waarom ik koos voor een poëziealbum? Wel, met dit album wil ik twee dingen doen. Ten eerste wil ik een heel aantal mensen de kans geven om hun boodschap – aan u, maar ook aan mij – mee te geven. Allen wonen ze in Lier wonen of zijn ze erg verbonden met onze stad. Allen doen ze – elk op hun manier en op hun terrein – bijzondere dingen, dragen ze bij aan het samenleven in de stad en aan de positieve uitstraling ervan. Hun boodschap beschouw ik daarom ook als mijn opdracht voor de toekomst: nog werk genoeg aan de winkel dus. Ten tweede wil ik jullie door de boodschappen van mensen die me wat beter kennen, een beetje laten meekijken in mijn ziel, in wie ik ben en waar ik voor sta. Want ik heb ambitie om het voortouw te nemen, om burgemeester te worden van onze stad. Op voorwaarde natuurlijk dat er voldoende steun is van jullie, de kiezers. En dat alles samen met een ploeg sterke kandidaten, dat spreekt voor zich. Over zo iemand wil je toch weten welk vlees je in de kuip hebt en wil je het ook graag eens van een ander horen en niet enkel van de kandidaat zelf. Daarom dus, een politiek poëziealbum van een progressieve kandidaat-burgemeester. Veel lees- en kijkgenot! Hartelijk,

Els


ls Zo werdNiEjlenvan -afr mij: voo Lier. n i n a v s l E

Naam

Luk Ceulemans Historisch brein en bezieler van het historisch parcours van Lier800

Dag Els. Bij je vraag iets te schrijven in je vriendenboekje heb ik mijn ogen gesloten en even beginnen mijmeren. Ik kwam uit bij onze eerste ontmoeting. Een zevental jaar geleden. Nogal heftig. Lierenaars verdedigen immers hun territorium. En iemand die af Nijlen zich in de Lierse politiek kwam bemoeien, was even slikken. Politiek vonden we mekaar niet volledig. De misschien wat te naïeve idee van één progressieve stadspartij haalde het niet. Spijtig. Je kreeg een schepenambt toebedeeld met cultuur als één van je verantwoordelijkheden. Maar af Nijlen achtervolgde je. Toen dacht ik: er is je iemand voorgegaan. Van over de beek in Nijlen kwam immers pastoor Antoon Vermeiren zich in het laatste kwart van de vorige eeuw in Lier vestigen als laatste rector van het begijnhof. Akkoord, hij kon bogen op Lierse roots. Hij droeg cultuur hoog in het vaandel. En hij kon van zich afbijten.


De voorbije jaren leerden we via vergaderingen en projecten allerlei mekaar beter kennen. Twee dingen springen er voor mij een beetje uit. Je gaat er voor. De dossiers die onder jouw bevoegdheid vallen, ken en beheers je. Je volgt ze ook nauwlettend op. Daarnaast is er je engagement voor zij die om welke reden ook een beetje aan de kant van onze maatschappij leven. Of op een eilandje. Hen kansen geven door steeds opnieuw te kijken hoe ze in initiatieven allerlei kunnen geïntegreerd worden is één van je strijdpunten. Lier800 ligt achter ons. Jij was er de verantwoordelijke schepen. Het werd een bruisende feestmaand. De affiche werd van onderuit samengesteld. Met succes. Ook hier ging je er voor. Ook hier vroeg je steeds aandacht voor de Lierenaars aan de kant. Je hebt de voorbije zes jaar van je afgebeten, niet met wederwoorden maar door gewoon je job als schepen met volle overgave uit te voeren. En voor mij is Els van af Nijlen geworden: Els van in Lier.

Luk


Naam

Ann Pira Actrice o.a. in Thuis (Nancy), presentatrice van de Lierse canon

Els, lees j de moderneke ‘rijeddhaerrn’- as n, Jij bent vovaorn onmize ad! Tr je fiets - aa en redder - je ros beiastar s: lee d spring op er ten strijde! trek verd t je reedkes n, nk voor waluw Maar eersontzenogpamilliejnteda d auto Omtedema deed: om nieuwe fierersta rktplein. icipant met haar king het Lookma depart me s’ buurtwer van ons stadsbestuur, uniek in te maken n! Voor de onvergetelijke Lier800 Vlaandereje bracht de mensen dichterbij en feesten, r opnieuw op de kaart. Voor de zette Lie, waardoor velen nu van cultuur Gomorpas nieten. Voor het behalen van je ‘ kunnen gee’ paspoort voor onze stad. fair trad palmares, gaat Dank je Elser, mebint neditnkaloropt nojeg meer SAMEN op onze stad VOORUIT! oks, Je vriendinnetje uit het ‘Lo tip top de datum staat op zijn kop 14/10/2012

Ann


Hallo Els, Je kent mijn passie voor Lier en zijn streekproducten, en als bakker natuurlijk in het bijzonder voor het Liers Vlaaike. Ik zeg altijd: het Liers Vlaaike moet in Lier gegeten worde n. Daarmee wil ik zeggen dat we fier mogen zijn op ons schoon stadje en op onze tradities en lekkernijen. Met die troeven moeten we uitpakken om mensen naar onze stad te brengen en ze er een onvergetelijke tijd te bezorg en. Met die positieve ingesteldheid zet ik me op mijn manie r mee in om Lier aantrekkelijk te maken voor iedereen die er woont ĂŠn voor de toeristen. Ik verwacht van een burgemeester dezelfde ingesteldheid en positieve energie. Hartelijke groet,

Jo h a n

Naam

Johan Hendrickx Bakker en ambassadeur van Lierse vlaaikes en andere streekproducten


r noouum ne ber Naam

Rony Van Oosterwijck Sportman in hart en nieren, zet zich in voor ouderenbeleid bij Groen Plus

Lier, stad mijner dromen, geboren en getogen ben ik er. Sterven en vergeten worden is voor later. Daartussen ligt mijn nietig mensenleven te jong om oud te zijn, te oud om jong te zijn. Een kleine schakel in de ‘chain of life’, een steen verlegd in een rivier op aarde, een nietigheid in het universum. Maar… met een stem hoorbaar voor iedereen die luisteren wil. Op de waarheid heb ik geen patent. Doch één ding weet ik zeker: naar een positieve mens zal uiteindelijk meer geluisterd worden dan naar alle roepende negativisten. Respect is een bijna-verdwenen eigenschap, de niets-mag-nog-mentaliteit viert hoogtij. Mijn stad, ja zeker ‘mijn stad’ is onderhevig aan deze kwalen.

Tijd, hoog tijd om er iets aan te doen! Begin bij jezelf en kies voor … … een leefbare en veilige stad, een woonstad voor jong en oud, een stad voor creatievellingen, een ‘open’ stad, met een sportieve en culturele inhoud, kortom een stad waar elke burger zich belangrijk en ‘thuis’ voelt. Dit lijkt verdacht veel op de ideeën waar sp.a - Groen mee naar jullie, de kiezer, komt! Overtuigen wil ik niemand, maar overtuig jezelf! Mijn keuze in mijn stad is gemaakt. Een groen spa`tje, bruisend en gezond,

Rony


14 10 2012

Hoi Els, Als leider bij Scouting Lier zet ik mij al enkele jaren actief in voor Lierse jongeren. Een burgemeester met een dynamische blik op de noden en behoeften van de vele jongeren die Lier rijk is, staat dan ook hoog op mijn verlanglijstje. De jeugd is immers de toekomst, daarom is het belangrijk om blijvend in hen te investeren. Er is de laatste jaren al veel werk verricht, toch blijven er nog vele uitdagingen. Voor de vele kinderen is voldoende speel- en ontspanningsruimte een absolute prioriteit. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van open ruimten in en rond de stad waar gespeeld kan worden. Daarnaast blijft een gebrek aan kleine zaaltjes waar jongeren (en volwassenen) kunnen feesten een doorn in het oog van velen. Lier mag geen slapende stad zijn, maar moet ook geleefd en beleefd worden doorheen het hele jaar. Uit de gesprekken die ik met je voerde merkte ik dat jij deze bekommernissen deelt en er je schouders wil onderzetten. Ik ben ervan overtuigd dat jij met je progressief project ook echt een verschil kan betekenen. Veel succes in deze campagne!

Sam

Naam

Sam Robeyns

Scout en bruggenbouwer!


Lieve Els, Een poëziealbum: goh, dat is lang geleden! Bovendien ben ik een doener, geen schrijver. Laat staan een kunstenaar die je kan verrassen met een pracht van een tekening of een gedicht. Toch draag ik héél graag mijn steentje bij. We kennen elkaar nu al vele jaren, beste Els. We hebben samen al heel wat watertjes doorzwommen. Of het nu was als staatssecretaris van sociale economie of vandaag als schepen in onze stad was: het sociaal restaurant en de sociale kruidenier van vzw Goed Gevoel konden steeds op jouw toegewijde steun rekenen.

Naam

Ingrid Bastanie Kokkin in het sociaal restaurant. Luisterend oor voor al wie het moeilijk heeft

Ik durf je wel zeggen: die steun van stad en OCMW aan onze vzw wordt goed besteed. Met een heel beperkte personeelsploeg, maar vooral met de actieve steun van tientallen vrijwilligers bouwen we elke dag opnieuw aan een warm nest voor mensen die het moeilijk hebben in onze stad. Voor gezinnen die de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Voor mensen die eenzaam zijn en een goed gesprek echt wel kunnen gebruiken. Beste Els, ik wens je heel veel energie toe in je strijd om het burgemeesterschap. Op mijn steun kun je rekenen, dat weet je! Warme groet,

Ingrid


r noouum ne ber Beste Els Het is lang geleden dat ik nog werd gevraagd iets in een vriendenboekje te schrijven. Maar voor jou en mijn favoriete thema mobiliteit kruip ik graag in mijn pen. Zoals je weet ben ik al meer dan tien jaar bezig met verkeer en mobiliteit. Niet alleen professioneel, maar ook lokaal zet ik me in voor een betere mobiliteit. Concreet wil ik meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Omdat ik weet dat jij dat ook wil, hierbij een gedicht, vrij naar Paul Snoek.

Fietsen is een beetje bijna heilig zijn Fietsen is losbandig rijden in ijle lucht, is liefhebben met elke nog bruikbare porie, is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. En fietsen is de eenzaamheid betasten met vingers, is met armen en met benen aloude geheimen vertellen aan de altijd allesbegrijpende lucht. Ik moet bekennen dat ik gek ben van fietsen. Want op mijn fiets adem ik echt op mijn fiets word ik een schepper die zijn schepping omhelst, en op zijn fiets kan men nooit geheel alleen zijn en toch nog eenzaam blijven. Fietsen is een beetje bijna heilig zijn. Ik reken op jou en vele anderen om dit gedicht in Lier waar te maken. Maak van Lier een stad waar fietsen synoniem is aan liefhebben, aan vrij zijn, aan ademen en aan een beetje bijna heilig zijn.

Eddy

Naam

Eddy Klynen Verkeersdeskundige en geĂŤngageerd buurtbewoner Dungelhoeff


Naam

Geert Steenmans Marathonloper (een hele goeie) en actief bij AC Lyra

Beste Els, 25 maart 2012 was een bijzondere dag. Niet alleen omdat het de eerste mooie lentedag was. Er gebeurde die dag iets magisch. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers, van een dynamische sportvereniging en met de onvoorwaardelijke steun van de Stad Lier, jullie dus, werden we plots de loopstad van Vlaanderen. Het volksfeest begon om 11 uur op de nieuw aangelegde Grote Markt, kende haar hoogtepunt met de passages van de lopers en een massa volk op de ‘Molbrug’ en eindigde in CC De Mol met de huldiging van alle kampioenen. Meer dan 1300 gedreven lopers, individueel en in team, doorkruisten onze binnenstad en de prachtige Netedijken. De tweede ‘Marathon van Lier’ was een

hoogtepunt in de sportieve geschiedenis van onze stad. Ik ben fier dit mee te hebben georganiseerd. Onze schepenen, ook jij Els, liepen apetrots rond en waren onder de indruk van de knappe organisatie… enfin, dat gevoel hadden wij toch. In 2017 kan je opnieuw op ons rekenen! Beste kandidaat-burgemeester, onze stad moet blijven investeren in zo’n sportieve evenementen. Ze zijn een meerwaarde voor iedereen, niet alleen voor de sportievelingen die deelnemen. En onze stad MOET blijven investeren in sport voor allen. Ik wil graag je klankbord zijn…

Geert


Hallo Els,

Naam

Hafida Znagui bezielster van de interculturele vereniging de Witte Parel. Voormalig OCMW-raadslid.

We kennen elkaar nu al vele jaren. Ik leerde je kennen als een madam die zich wilde inzetten voor ontmoeting in onze stad. Ontmoeting tussen mensen met een verschillende achtergrond. Arm en rijk, jong en oud, autochtoon en allochtoon. En vooral de rol van de vrouwen kreeg jouw bijzondere aandacht. Dat zijn nu precies ook de dingen die ik belangrijk vind en waar ik rond werk, met onze vrouwenvereniging De Witte Parel bijvoorbeeld, waar vrouwen van verschillende culturen elkaar ontmoeten en samen activiteiten doen. Of toen we begonnen met de wereldmarkt in Lier, een markt in de echte betekenis van het woord, een ontmoetingsplaats. Ook daar heb ik enthousiast de schouders mee onder gezet. Want als er plaats is voor echte ontmoeting, dan leren we elkaar kennen en begrijpen. En als we elkaar beter begrijpen, dan leven we op een aangename manier samen. Je hebt er als schepen de voorbije jaren hard aan gewerkt. Ik hoop dat je dat werk – als schepen, maar liever nog als burgemeester – kan verderzetten en ik wens je nog veel fijne ontmoetingen. Vele groetjes,

Hafida


r noouum ne ber Els, Je bent in Lier geboren, dat heb je ‘voor’ op mij. We zijn beiden ‘migranten’ uit een buurgemeente. En dan word je in Lier niet zomaar aanvaard. Je moet doorheen de fases van ‘argwanend bekeken worden’, ‘getolereerd worden’, ‘gerespecteerd worden’ en dan ‘schoorvoetend aanvaard’ worden. Je moet eerst iets gepresteerd hebben, gerealiseerd hebben, je mogelijke meerwaarde voor de stad bewezen hebben. Wel, je hebt dat de laatste jaren voor mekaar gekregen als schepen van cultuur, onderwijs, wijkwerking, evenementen, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Je hebt dat goed gedaan. De stad is erop vooruit gegaan, mede dankzij jou. Een stad heeft iemand nodig die blijft gaan, die kleur bekent. Die een boel politieke bagage meebrengt op de trappen van het stadhuis. Jouw bagage mag nog een trapje hoger staan, voor mijn part. Succes!

Herman

Naam

Herman Boets Acteur (o.a. Aspe (wetsdokter Van Maele)) en man achter het Lierse theater de Seine


14 10 2012

Beste Els, jven omdat ik jou een toffe dame vindt! Graag wil ik iets in jouw poëzieboekje schri dat je altijd nakomt. Daarmee bedoel ik niet zozeer Ten eerste omdat je steeds een afspraak . bent d woor je van al dat je altijd op tijd bent voor een afspraak, maar voor toch ’ opkomt voor de allochtonen, wat in Lier Ten tweede ken ik jou als iemand die ‘echt ek’ mati roble en-p hton ‘alloc die weet dat er aan de wel heel uitzonderlijk is. Jij bent iemand stad, ’ urkse ms-T ‘Vlaa een in aal eenm we nu ernstig moet gewerkt worden. In Lier leven niet Russische, Pakistaanse.... enz. medeburgers nse, kkaa Maro onze ook r zeke we bij waar mogen vergeten.

JIJ daar zeker voor zorgen! Samen met andere bekwame politici kan kinderen. klein en Dit in het belang van onze kinderen

Ludo

Groet,

Naam

Ludo Wesenbeek Stadsgids en supervrijwilliger. De liefde gevolgd naar Hoogstraten, maar nog steeds verknocht aan onze Pallieterstad


Beste Els, We kwamen elkaar voor het eerst tegen in de zomer van 2005 op het Tentenkamp van het jeugdpastoraal van het bisdom Antwerpen. We hadden een jongerenproject ingediend rond duurzame ontwikkeling en wonnen zowaar de 2de prijs die de toenmalige staatsecretaris van duurzame ontwikkeling, jij dus, persoonlijk kwam overhandigen. Het klikte en je overtuigde me van een engagement voor Lier Leeft, een project dat een stevige dynamiek in onze stad op gang bracht.

Naam

Gerd Vertommen Zet zich professioneel in voor internationale solidariteit en vrijwillig voor de allerkleinsten bij de poppentovertrein

Zes jaar later met twee jonge kinderen, een drukke job en een vele engagementen kies ik voor andere prioriteiten. Gelukkig volhard jij in het politieke engagement. Mijn punten van destijds werden door jou en de ploeg gerealiseerd. Een autovrije Grote Markt (de markt toch al), een wereldraad en Lier Fair Trade gemeente. Belangrijke thema’s voor mij, ook vandaag nog. Ik ben er van overtuigd dat we onze kinderen en kleinkinderen een menswaardige toekomst kunnen bieden als we kiezen voor nu EN later, ik EN de andere, hier EN elders. Dus Els, vraag ik je om verder te werken en waar nodig tegen de stroom in te gaan. Ik vertelde ons Roos (5 jaar) over de verkiezingen en de opdracht van een burgemeester. Haar vertaling: dus moeki, de burgemeester moet er voor zorgen dat het goed gaat met alle mensen in onze stad! Het enige dat ik daar aan toe te voegen heb is: alle mensen moeten het goed kunnen hebben, wat niet gelijk is aan voor alle mensen goed doen! Veel succes!

Gerd


Fijn idee zo’n poëzieboek, Els! Het opent een vakje in mijn geheugen vol schone herinneringen. Een poëzieboek is als een boswandeling: verhalen waaien je tegemoet. Aan de rand van het Papegaaienbos hangt nog steeds een pak sterke verhalen in de bomen. Bijna veertig jaar geleden lag daar het actieterrein van mij, mijn broers en onze gezworen kameraden. Kampen gebouwd en afgebroken. Eentje is –samen met een wei- in vlammen opgegaan. Even geluk gehad toen. Heel veel geluk heb ik gevonden bij Véronique. En jawel. Voor ik haar meelokte naar Lier, woonde zij op het mooiste uiteinde van de wereld: Bossen 23. En sinds 25 februari 2012 is er het geboortebos van Lier800. Ik stop er af en toe nog eens. Els, jij ook? Dan denk ik terug aan het enthousiasme van Natuurpunt, de Gezinsbond, Lions Club Lier en Lier800. Het is vandaag nog maar een verzameling boompjes, maar heeft al iets uniek: een verhaal van mensen die samen allerlei bijkomstigheden opzij schoven om dat bos te realiseren. Zo’n verhalen brengen een stad tot leven! Kan je me dat beloven, Els? Dat je tijdens de volgende legislatuur de verhaalcultuur een duwtje geeft. Er wonen in onze stad schitterende vertellers en nog meer mensen met een prachtig verhaal. Wat dacht je van een stadsverteller? Of Lier uitroepen tot ‘hoofdstad van het verhaal’? Een mens mag al eens dromen, nietwaar? Ik wens je heel veel succes met jouw positief verkiezingsverhaal.

r noouum ne ber

Naam

Johan Van Rooy

Leerde schrijven bij Ons Lier en maakt van verhalen schrijven zijn zelfstandig beroep, secretaris en coördinator van het stilteweekend van Lier800


Naam

Katrien Vanhove Voorzitter van Groen Lier

Dag Els, Jij, burgemeester? Ik zie het alvast helemaal zitten. Het afgelopen jaar was een intense periode. Je werd een deel van onze groene familie en we startten samen een verkiezingscampagne op. Maar net zulke periodes zijn ideaal om mekaar goed te leren kennen en om een rotsvast vertrouwen te doen groeien. Dag in dag uit werk ik met zowat de meest geëngageerde jongeren in Vlaanderen en Brussel. Jongeren die zich belangeloos inzetten in een jeugdbeweging of een jeugdraad, iets wat ik zelf zo’n 10 jaar deed en waardoor mijn eigen politieke interesse ontstond. Jij hebt alles in je om een burgemeester te worden die oog heeft voor de jeugd en

op een correcte manier omgaat met hun dromen en frustraties. Met jouw open geest slaag je er in om het beste in mensen naar boven te halen. De spetterende creativiteit van jonge mensen krijgt van jou alle ruimte. Jij laat je verrassen door hun ontwapenende spontaneïteit. Altijd zal je de kansen, de opportuniteiten en de troeven zien die deze jonge generatie in zich draagt en die Lier en Koningshooikt een bruisende toekomst bieden. Hopelijk kunnen we nog lang, intensief en productief samenwerken. Het gezellige glas wijn neem ik er graag bij.

Katrien


prachtige foto die Ellen P.S. Wat vind je van de schoon Lier? nam van de Nete in ons


Naam

Alix Hoefkens Zuiddag-pionier en scoutsleidster

Hallo Els, Ik ben Fier op mijn Lier, want mede door jouw enthousiaste inzet als schepen van ontwikkelingssamenwerking, werden we één van de pionierssteden voor Zuiddag, een ontwikkelingsproject voor en door jongeren waar ik me mee voor gesmeten heb! Al sinds 2008 krijgen de Lierse scholieren leeftijdsgenoten uit het Zuiden over de vloer. De oudste leerlingen gaan zelfs een dagje werken en staan hun loon af aan een jongerenproject in het Zuiden. Colombia, Oeganda, Indonesië en Tanzania hebben we al over de Lierse vloer gehad. Dit jaar is het de beurt aan Venezuela. Haal tussen 7 en 21 oktober je beste Spaans maar boven, want de kans is groot dat je een Venezolaan treft op het Zimmerplein! Ik ben Fier op mijn Lier, omdat het niet voor niets rijmt op plezier. Dat Lier800 legendarisch was, daarover is geen discussie mogelijk. Wij van Scouting Lier konden uiteraard niet ontbreken op het appèl en dat heeft heel Lier geweten. De brug was een megagroot succes! Bloed, zweet, tranen en een dikke eeltlaag extra van het sjorren hebben tot een prachtig bouwwerk geleid, waar we nog steeds worden over aangesproken. ’t Was fijn deel van Lier800 te zijn! Doe dat goed!

Alix


Naam

Dirk Baeten Beeldend kunstenaar, man achter de Kunstkater

Els, De wereld van het beeld‌ vertaald door jouw woord = beeldende visie! Bedankt voor de voorbije culturele jaren en alvast succes met de volgende verkiezingen! Welgemeende groet, Dirk


Beste Els, voor enkele er , maar ik heb allmiejnsygompedate hie d Jef De Pott ren: ien vr Ik ben geen grdeoene or Vo n. aa st t lijs t weige op da mensen die Els, als jij iets vraagt dan kan ik t nie te vaak g no En t . rd eld wo be n or oe bijvo en. Gr ag vr s iet g j wi als t nt nie k wa , oo jij doet dat met geitenwollen sokken. Dat is jammer ’s. Alterernaistienoven geassocieerd de winkel als het gaat om milieuthema auto o.a.. veel werk aan t gebruik van de grootste vervuiler, de uiken. bieden voor he t veel beter als we meer de fiets gebr e kasseien Mobiliteit word ts en gebots op de slecht gelegde Liers Maar het gehoms moeilijk. maakt dat so t rtij in Lier veelvedorbenetvoeroringhe pa e elk et mo , gt aa vr j mi t En als je he n. Er is al veel gedaan, maar er is nog ven, betere verenigingslevegratie van allochtonen in het verenigingsle tie over mogelijk. Inte kopere accommodaties, betere communica en vooral goedvan gelijk welke vereniging. evenementen n van Cultuur ar geleden begoinndealsvescrgheadpeeringen. Je Toen jij zes jadik n hebben we je brwiuikjlstegeoozie informatie die je van de k luisterde en geheb het ooit anders geweten. Als je de er ons kreeg. Ik ar aan de bak kan komen, dan heb ik volgende zes jaen in dat we goed verder kunnen. alle vertrouw Succes!

Naam

Ghislain Ghislain Geusens De enige mannelijke Lierse kantwerker, bezield door ons Liers erfgoed


Naam

r noouum ne ber

Geachte Schepen, Beste Els, Ja ik gebruik deze twee aanspreektitels omdat ik je ook zo heb leren kennen. Als coördinator van het apotheose weekend in het kader van Lier800 hebben we samen verschillende vergaderingen bijgewoond. Na deze diverse vergaderingen volgden natuurlijk nog altijd een pintje in het één of ander Liers café, waar zoals blijkbaar gebruikelijk, de echte problemen werden besproken. Het is daar dan ook dat ik je echt heb leren kennen als mens en niet meer als Mevrouw

Marc Stubbe Organisatorische duiveltje-doe-het-al, medeorganisator schapenpalio

de Schepen, en ik kan je verzekeren, je bent een zeer sympathieke madam! Els ik wil je langs deze weg dan ook nogmaals bedanken voor de steun die ik altijd van je heb mogen ontvangen en voor je inzet om daar waar mogelijk een oplossing te bieden. Met iedere vraag of probleem, en er zijn er wel wat geweest, kon ik steeds bij jou terecht. Altijd werden deze correct behandeld en dat apprecieer ik ten zeerste. Beste Els, ik hoop dan ook van harte dat we in de nabije toekomst samen nog wat kunnen organiseren zeker met het oog op de komende feestelijkheden de komende jaren. Bedankt, 800 maal!

Marc


14 10 2012

Dag Els, Politiek. We liggen er vaak niet zo van wakker, soms verveelt het ons ronduit. Tot het op een gegeven moment onvermijdelijk toch ons leven binnendringt. Omdat we niet akkoord gaan, omdat we iets willen veranderen of realiseren, omdat we begeesterd zijn. Dan zijn we plots wakker en staan we aan de zijlijn te roepen. Maar hoezeer mensen mekaar ook in de haren kunnen vliegen over kleine dingen, in grote lijnen zijn we het er meestal wel over eens hoe een volwassen maatschappij er zou moeten uitzien. ‘De maatschappij’ bestaat echter niet. Dat zijn wij, allemaal individuen opgeteld tot een abstracte som. Abstractie verleidt zelden tot het nemen van verantwoordelijkheid. Toch steken velen hun nek uit. Op sociaal, ecologisch, cultureel of politiek vlak. Jullie, politici, engageren zich om de stem van ons, individuen, te vertolken. Dan moeten wij het ook aandurven om op jullie te vertrouwen. Wij rekenen op sterke figuren zoals jij Els, die onze belangen op een warmhartige manier zullen verdedigen. Jullie progressieve kartel sp.aGroen heeft alles in huis om de aanwezige potentie van de vele creatieve, sociale, groene en ondernemende mensen in Lier te dienen. Politiek is op z’n best als instrument om dingen te realiseren. Maak er iets moois van!

Nele & Karel

Naam

Karel Vingerhoets en Nele Verbist Acteur met Lierse roots en zijn partner Nele, gedurende vele jaren mijn steun en toeverlaat


Naam

Hugo Torfs Fotograaf o.a. bij fotoclub Pallieter

Els, een vrouw met een moderne visie.

Hugo


Tijdens een ‘Back to the roots-fietstocht’ met mijn gezin deze zomer was ik zwaar onder de indruk van de vernieuwing van mijn geboortestad. Het resultaat van de 6 jaar degelijk beleid, met de viering van 800 jaar Lier, een bruisend verenigingsleven en als kers op de taart de mooie heraanleg van de Grote Markt inclusief de waterfonteintjes! Chapeau!! Els, ik heb het plezier gehad om in het verleden samen met jouw te kunnen werken bij spirit. Wij hadden toen een gemeenschappelijk doel om overal in Vlaanderen te pleiten voor een samenleving die het wij-zij denken overstijgt. De georganiseerde multiculturaliteit, ieder in zijn of haar hokje, was en is voor ons geen perspectief! Dat hokjesdenken kan je alleen maar overstijgen wanneer mensen met een verschillende achtergrond elkaar echt leren kennen. Met respect voor ieders wortels en historische identiteit. Zo wordt Lier een kleurrijke, hechte gemeenschap! Jullie zijn goed op weg om dit te bereiken. Els, doe zo voort met de vernieuwing. Als schepen heb je de voorbije jaren dat beleid mee gestalte gegeven. Maar je bleef bovenal ook jezelf, Els! Succes!

Al i

Naam

Ali Salhi Marrokaanse schapekop, even afgedwaald naar het Waasland, één en al SPIRIT!


Naam

Julie Scheers Zet zich in voor Natuur en Milieu via de jeugdvereniging JNM

Beste Els, Zoals je weet, is Lier een mooie stad met vele troeven. Die troeven kunnen zeker nog verder uitgespeeld worden, maar een goede basis is er ongetwijfeld al. EĂŠn van de troeven is het rijke erfgoed van Lier. Ik denk aan het prachtige begijnhof, de Zimmertoren en de kunst in onze musea, maar eveneens aan tradities zoals de Lierse reuzen of Lierse kant. Erfgoed is misschien wel gebonden aan het verleden, maar kan op een hedendaagse manier naar buiten gebracht worden. Op die manier kunnen zowel jong en oud zich aangesproken en betrokken voelen.

Een andere troef is het groene karakter van Lier. Meer groen in en rond onze stad, daar heeft iedere bewoner baat bij. Dus waarom geen groen op elke straathoek? Liefst met een bankje zodat buurtbewoners een plek hebben om elkaar te ontmoeten. En hoe fijn is het niet om met de fiets langs groene en veilige wegen onderweg te zijn? Om daarna op de terugweg te stoppen bij een terrasje op een verkeersvrij pleintje in de stad. Het zijn vaak de simpelste dingen die van Lier een leefbare stad maken‌ Beste Els, ik wens je veel succes met de uitdaging om gretig in te spelen op de troeven en zo van Lier een stad voor morgen te maken.

J u li e


Naam

Sam Pauwels Medeoprichter van Ons Gedacht, Lierse vereniging waar armen het woord nemen. Vragen ze ergens vrijwillige inzet voor mensen in armoede en moeilijkheden, dan kunnen ze op Sam rekenen !

Sam z’n gedacht Begin september, het is prachtig weer, een warme namid dag. Ik zit rustig op een terrasje, in de zon (zalig). Mijmerend rondkijkend naar mensen, bedrijvigheid, bloemen, bomen. En dat onder de toren van Zimmer.

r noouum ne ber

Mijn gedachten dwalen af, naar wie zou feitelijk de burger meesterssjerp moeten gaan? Ik ken maar één persoon die voor mij in aanme rking komt: Els Van Weert. Ik ken haar van babbeltjes. Ze luistert, analys eert, relativeert. Belooft nooit wat ze niet kan doen, maar neemt de koe bij de horens. Het is niet alleen een dromer, maar vooral een doener. Een vrouw met pit en kracht en vaardigheid, kortom: deze vrouw verdient de juiste plaats. Els, veel geluk!

Sam


14 10 2012

Beste Els, Sinds jaren is mijn hart toegewijd aan onze Lierse landwegen, waar je mooie tochten kan maken langs veldwegen, de rust in de bossen vindt, het vogelconcert in de rietvelden kan beluisteren en af en toe een mooi zicht op de skyline van Lier hebt. De laatste twee jaar heb ik deze mooie plaatsjes in kaart gebracht en een 10-tal wandelingen uitgestippeld. Omdat Rivierenland en de Provincie bezig waren wandelingen te promoten en een wandelnetwerk op poten te zetten, dacht ik deze te integreren. Dat was minder eenvoudig dan gedacht. Brieven aan het college van Burgemeester en schepenen werden geschreven, maar tussen droom en daad stonden wetten en praktische bezwaren. Jij was de enige schepen die de knelpunten wou aanhoren en op het veld hebt waargenomen waar deze punten zich bevonden. Dankzij jouw inzet (en collega Jan) kwam er de wandeling van Lier800, de omwalde hoevewandeling, zodat deze ongerept kon doorgaan. Het plan om de zeven private doorgangswegen vrij te geven werd helaas niet gerealiseerd en stappen we voorlopig in de Rivierenlandwandelingen nog af en toe langs banen in plaats van mooie zandwegen. Maar, beste Els, ik ben er vast van overtuigd dat dit bij Groen na de verkiezingen terug op het bureaublad verschijnt en jouw volle aandacht zal hebben. Hiervoor mijn grote dank, want wandelen in de natuur is niet enkel belangrijk voor de sport, maar geeft ook een zuiverheid in de geest, brengt de mens terug in evenwicht. Hartelijk,

Guy

Naam

Guy Meulepas

Onvermoeibare inzet voor de trage wegen, de turnkring, filmclub Kalliopee, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan...


Naam

Connie De Mayer

Dag Els,

Zaakvoerster met een visie. In café de Refuge op het Zimmerplein is iedereen steeds welkom!

Iets schrijven in een poëzieboekje doet me denken aan vroeger... Als zelfstandige wordt me altijd gevraagd: waarom sp.a-Groen? Wel, ik koester de uitspraak van mijn vader: “Als de werkman het goed heeft, dochter, dan hebben wij – de zelfstandigen – het ook goed”. Precies dat samenhorigheidsgevoel is wat het nieuwe sp.a-Groen kartel met Els me geeft... met een goede bagage werken aan een progressieve toekomst! Hartelijk, Connie

r noouum ne ber


Voor Els Als violen krassen als zieke uilen en de maan druppelt haar melk naar beneden en dauwblauw blinkt mijn schoenen op wat er ook gebeurt wat er ook verkleurt zij die aan de andere kant staan en verlegen borrelen in de modder schilderen mee met de bananenblarenschilder groene vlekken in de zon en dus hebben zij altijd gelijk. De appels draaien rond in hun bomen leeuweriken tuimelen in de lucht een koor van groenige grassprietjes schraapt de keel en de zon die schijnt omdat ze dit allemaal ziet iedereen feest want zij weten het valse canon van knetterende kanonnen is ver weg het rapalje angstig voor het lichtzuur schichtig in de natuur vergrijst en kan dus niet verpulveren de roes de bron van rood en groen het onvergelijkbare van de eerste zoen

Jo han

Naam

Johan De Paepe Acteur (o.a. Familie (dr. Paul Jacobs)), regisseur voor jongerentheater (Tweelicht en zoon), zanger, artistieke duizendpoot, leraar.


Naam

Maria Schroven Gewoon, mijn moeke

Lieve dochter, Wie had gedacht dat ik ooit nog eens in jouw poëziealbum zou mogen schrijven.

De jaren dat jij fier met je boekje naar school trok om er in te laten schrijven en tekenen door vriendjes en vriendinnetjes ligt ver achter ons.

Nu kom je met een politiek poëziealbum. Dat verwondert me niet.

Al sinds je jeugd ben je geïnteresseerd in de samenleving en neem je ook verantwoordelijkheid op: als leidster in de Chiro of als praeses in de

studentenvereniging. Dat engagement trok je door in de politiek, omdat je ervan overtuigd was en bent dat je zo concreet iets kan doen voor de mensen.

Eerst in Brussel in het parlement en later ook als staatssecretaris in de regering. En de laatste jaren natuurlijk ook in je stad Lier.


Ik ben natuurlijk niet objectief, je bent mijn dochter en ik zie je graag.

Maar ik weet wel dat je ook nu alles zal geven om voor de mensen van Lier en

Koningshooikt het beste te doen. Ik hou zelf ook van de stad waar ik als vroedvrouw vele kindjes mee op de wereld heb gezet en waar ik 40 jaar gewerkt heb in het ziekenhuis en de ‘verpleegsterschool.

Draag zorg voor dat schoon stadje. Veel succes! Liefs,

moeke


zondag 14 oktober www.spa-groen-lier.be


Met dank aan Hugo Janssens voor de mooie foto,s!

SAMEN VOORUIT! V.U. Els Van Weert, Ogezlaan 63, 2500 Lier Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Niet op de openbare weg gooien a.u.b.


Poëziealbum Els Van Weert  

Drie weken voor de lokale stembusslag van 14 oktober publiceert Els Van Weert, lijsttrekker voor sp.a-Groen, haar ‘Poëziealbum van een kandi...

Poëziealbum Els Van Weert  

Drie weken voor de lokale stembusslag van 14 oktober publiceert Els Van Weert, lijsttrekker voor sp.a-Groen, haar ‘Poëziealbum van een kandi...

Advertisement