Page 1

4

LUCRARE DE LICENTA-ORASUL CHITILA-ZONA DE STUDIU/INTERVENTIE PLAN ZONIFICARE FUNCTIONALA-P.U.Z.Scara 1/2000-PERSPECTIVE

TOZARU ELENA-ALINA

N

P+8

ZONA AFERENTA UNITATILOR DE PRODUCTIE(INDUSTRIE USOARA),DEPOZITARE,COMERT-SERVICII IN LUNGUL CENTURII MUNICIPIULUI MUCURESTI

LEGENDA LIMITA ZONEI DE STUDIU LIMITA ZONEI DE INTERVENTIE

2

ZONA MIXTA(LOCUIRE COLECTIVA 75%. COMERT-SERVICII 25%)

FORTUL CHITILA:MUZEU INTERACTIV,EXPO,MEDIATECA, LOISIR,RESTAURANTE,AGREMENT

CULOARE VERZI DE PROTECTIE IN LUNGUL INFRASTRUCTURII TEHNICE

INVATAMANT

CIRCULATII CAROSABILE CATEGORIA A II-A CATEGORIA A III-A

STATIE DE TREN URBAN MULTIFUNCTIONALA (COMERT-SERVICII)-PROPUNERE

CATEGORIA A IV-A

ZONA AFERENTA GARII CHITILA(EXISTENT) ZONA MIXTA(LOCUIRE COLECTIVA 60%. COMERT-SERVICII 40%) COMERT-SERVICII ZONA AFERENTA DOTARILOR DE INTERES GENERAL-CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE CARTIER

SPATII VERZI AMENAJATE PUBLICE PARC TEMATIC FORTUL CHITILA

SANATATE ZONA AFERENTA LOCUIRII COLECTIVE

BILANT TERITORIAL

CULTURA-BIBLIOTECA,EXPO,MUZEU IN HALA INDUSTRIALA REFUNCTIONALIZATA A FABRICII DE ZAHAR CHITILA

ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA AFERENTA LOCUIRII INDIVIDUALE

SPATII VERZI

PIETONALE BAZA SPORTIVA -STADION DE FOTBAL CHITILA AMENAJARI AGREMENT LAC DE AGREMENT CHITILA PROMENADA-PONTON

RAMPE ACCES PASAJ SUBTERAN ALEI PIETONALE

CAI FERATE ZONA AFERENTA INFRASTRUCTURII FEROVIARE

SPATII VERZI PUBLICE=10,50 Ha STADION=3,57 Ha CULTURA=0,50 Ha LOCUIRE INDIVIDUALA=4,10 Ha INVATAMANT=1 Ha LOCUIRE COLECTIVA=14,28 Ha APE=6 Ha CIRCULATII CAROSABILE=8 Ha CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE CARTIER =1,40 Ha CIRCULATII PIETONALE=3.08 Ha COMERT/SERVICII=8 Ha STATIE TREN MULTIFUNCTIONALA=1,57 Ha Suprafata inclusa in cadrul zonei de interventie=62 ha

CALE FERATA REGLEMENTARI ZONA DE PROTECTIE A LACULUI INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PE O FASIE LATA DE 30 DE M(CHITILA),SI 50 DE M(BUCURESTI) IN LUNGUL MALULUI NECESITATEA UNOR ACCENTE VERTICALE, PENTRU MARCAREA INTERSECTIEI DINTRE DN 7 SI PASAJUL SUPRATERAN -SOSEAUA DE CENTURA BUCURESTI

P.U.Z. CHITILA  

plan urbanisctic zonal in chitila

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you