Page 1

Pogodno, dn. 22.09.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.09.2012

Zleceniodawca: Lingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Paulina Jarząbek, Słoneczna 13, Pogodno 33-333

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3595,81 EUR 2. Kwota uzysku: 1797,91 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1797,90 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 323,62 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3272,19 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa euro i dziewiętnaście eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Nauka wystawiania dokumentów księgowych


Pogodno, 2012-09-22 Data sprzedaży: 22 wrzesień 2012

Faktura VAT

nr

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: Adres:

33-333 Pogodno, Słoneczna 13

Numer NIP:

123-456-32-18

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres: Numer NIP:

Sposób zapłaty: BANK:

L.p.

Paulina Jarząbek Sp. z o.o.

61-773 Poznań, Stary Rynek 100 778-14-35-103

Gotówka

termin zapłaty:

0 dni *** ZAPŁACONO GOTÓWKĄ ***

Wielki S.A NR KONTA: 00 1111 1111 2222 2222 2222 2222

Nazwa towaru/usługi

Tłumaczenie pisemne PDF 1. FR->PL, 144154 zn. ze sp., j.m. jest 1800 zn. przekł. Tłumaczenie pisemne PPT 2. FR->PL, 7828 zn. ze sp., j.m. jest 1800 zn. przekł. Tłumaczenie pisemne DOC 3. FR->PL,722704 zn. ze sp., j.m. jest 1800 zn. przekł.

PKWiU

Ilość

Cena jedn. netto

jm

Stawka VAT %

Wartość netto

80 szt.

24,53

23

1 962,40

4 szt.

24,53

23

98,12

402 szt.

24,53

23

9 861,06

X

11 921,58

Podsumowanie VAT

St.VAT

Netto

Podatek

Brutto

23%

11 921,58

2 741,96 14 663,54

X

11 921,58

2 741,96 14 663,54

DO ZAPŁATY: 14 663,54 PLN SŁOWNIE: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze

Nauka wystawiania dokumentów.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wydruk z programu Fakturka 1.19 (c) Piotr Trocewicz 2001-2011


Sprzedawca: Paulina Jarząbek Słoneczna 13 33-333 Pogodno NIP: 123-456-32-18 konto: 00 1111 11111 2222 2222 2222 2222

Rachunek nr 1 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Pogodno Data wystawienia: 2012-09-22 Data sprzedaży: 2012-09-22

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

PKWiU

Forma płatności: Przelew Termin płatności: zapłacono

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

Tłumaczenie pisemne PDF FR->PL, 144154 zn. ze sp., j.m. 1125 zn. przekł.

45,03

128,00 szt.

5 763,84

2.

Tłumaczenie pisemne PPT FR->PL, 7828 zn. ze sp., j.m. 1125 zn. przekł.

45,03

7,00 szt.

315,21

3.

Tłumaczenie pisemne DOC FR->PL, 722704 zn. ze sp., j.m. jest 1125 zn. przekł.

45,03

642,00 szt.

28 909,26

Razem:

34 988,31

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 34 988,31 zł Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden groszy

Paulina Jarząbek ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych  

Znaki liczyłam za pomocą programu PractiCount - bardzo przydatny. Samo liczenie nie było najtrudniejsze, jeśli miało się odpowiednie szablon...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you