Page 1

miniQUEST vragen om je kennis over typografie & Lay-out te testen


Hoe heet dit deel van de letter?

g

Oog Uitsparing Letterwit Ovaal


Waar staat het woord corps voor? Lettergrootte De body van de letter De hoogte van een x, de zogenaamde x-hoogte van een letter De grootte van een kapitaal van de letter


Wat is spatiĂŤren? Meer ruimte toevoegen tussen de regels De ruimte tussen de kolommen tekst veranderen De ruimte tussen letters en woorden beĂŻnvloeden Het verdelen van ruimte tussen letters en woorden


Wat is een kerningtabel? De onderlinge afstand tussen de letters van een font Vaste waarden voor het wit rondom een letter Standaardwaarden voor de aanmaak van een tabel De verhouding tussen regelopvoer en lettergrootte


Wat is een font? Een lettertype Een letterfamilie Een lettergroep Een gradatie of variant van een lettertype


Wie ontwierp het lettertype Times in 1931? Bruce Rogers Eric Gill Stanley Morison Edward Johnston


Welke lettergieterij introduceerde Helvetica? Linotype D.Stempel AG Haas’sche schriftgieĂ&#x;erei AG Berthold


Wat is het verschil tussen PS- en TTfonts? Geen verschil TT-fonts zijn voor gebruik in Windows, PSfonts voor Mac Het zijn twee verschillende bestandsformaten PS-fonts zijn kleiner dan TT-fonts


Hoe heet deze lettercombinatie? Diftong Logotype Ligatuur Initiaal

ffi


Hoe heten de afgebeelde cijfers? Mediaevalcijfers Tabelcijfers Breukcijfers Proportionele cijfers


Wat zijn kleinkapitalen? Getekende kleine kapitalen Verkleinde kapitalen Initialen Hoofdletters

Hhh


Hoe heet de extra toegevoegde ruimte tussen twee regels tekst?

Spatie Interlinie Regelopvoer Regelwit


Hoe heet de uitgangsregel van een alinea die bovenaan de volgende kolom of nieuwe bladzijde staat? Weeskind Uitvaller Weduwe Hoerenjong


Wat is OpenType? Een uitgebreide versie van het fontformaat TrueType Een bewerkbare versie van Type-1 fonts Vrij verspreidbare fonts Fonts die alleen op windows systemen werken


Wat is antialiasing? Het natekenen van fonts Het gladder maken van de ‘jaggies’ bij tekst Het verwijderen van een opstartkopie op het bureaublad Het tegengaan van doublures


Waarvoor wordt een stramien of grid gebruikt? Als leidraad voor alle elementen in de opmaak Om beeldmateriaal te plaatsen in de opmaak Om het uiteindelijke papierformaat te bepalen Voor de snijtekens op het drukvel


Wat is registreren? Het inspringen van een tekst Het aanvragen van een ISBN-nummer Het uitlijnen van teksten op beide zijden van een pagina Het juist plaatsen van een accent boven een letter


Waarvoor wordt het pantone systeem gebruikt? Om te communiceren met gestandaardiseerde drukkleuren Om CMYK proeven te beoordelen Om drukpersen op kleur te kalibreren Als standaardkleuren voor zeefdrukinkt.


Waar staat de ‘K’ voor in CMYK? blacK0 Karbon Key darK


drukwerk zie je allemaal puntjes. Waarom is dit nodig bij drukwerk? Waarom is dit nodig bij Om een te hoge inktdekking te voorkomen drukwerk? Om verschillende toonwaarden weer te geven Omdat het mooi is Om het drukproces beheersbaar te houden


Wat wordt bedoeld met aflopend drukwerk?

Afbeelding of tintvlak, groter gedrukt dan het uiteindelijke formaat Randen van gedrukte vellen die worden weggesneden Afwijking tijdens het drukken Vermindering van het contrast tijdens het drukken


Wat wordt bedoeld met rillen? Kreuken van papier door temperatuurverschillen Het vouwen van papier Plaatselijk ineendrukken van papier Bevochtigen van papier


Wat is lamineren? Het binden van dubbelgevouwen pagina’s Het bedekken van het papier met een speciale inkt Het hechten van verschillende lagen op elkaar Het polijsten van het papieroppervlak


Wat is een wire-o-binding wire-o-binding Een binding door het plat geniet Een binding in een losbladige ringband Een binding met een metalen spiraal Een met draad verstevigde binding


De eerste drukpers was een aangepaste versie van wat? houten kar voortgetrokken door paarden wijnpers windmolen ijzersmid wiel


Wie gebruikte grids in zijn werk, welke ge誰nspireerd waren op het grid systeem zoals deze vandaag gebruikt worden door graphic designers? Hij is ook gekend als de vader van grafische vormgeving?

El Lissitzky Piet Mondriaan Paul Rand Lazlo Moholy-Nagy


Welke stijlstroming benadrukt netheid, leesbaarheid, en gebruikt grids en schreefloze lettertypes zoals Akzidents Grotesk?

Minimalisme Zwitserse stijl Dada Modernisme


Wie ontwierp de Barcelona stoel, Was directeur van het Bauhaus, en had een minimalistisch motto ‘Less is more’? Herbert Bayer Walter Gropius Jan Tschichold Ludwig Mies Van der Rohe


Welke stijlstroming is gekend onder het moto ‘vorm volgt functie?’ Dada Zwitserse stijl Bauhaus De stijl

MiniQuest  
MiniQuest  

MiniQuest, vragen typografie en lay-out

Advertisement