Page 1

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації», яка проводиться 18 травня 2012 року у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая. Тематичні напрямки конференції: Секція: Формування економіки інформаційного типу в умовах транснаціоналізації світогосподарської системи. Секція: Екологічна безпека та забезпечення сталого розвитку продуктивних сил. Секція: Молоді вчені та наступність поколінь: раціоналізація структури науково-освітніх колективів. Секція: Генофонд і здоров’я нації. Секція: Інформаційні технології та побудова інформаційного суспільства. Секція: Міжнародна практика та розбудови нафтогазової промисловості.

вітчизняний

досвід

Секція: Розвиток специфічних галузей соціальної практики та формування соціально-психологічних становлення особистості.

умов

Секція: Стратегічний ресурс трансформації економіки та реалізації пріоритетів науково-технічного розвитку.

Робочі мови: українська, російська, англійська. Для участі у науково-практичній конференції Вам необхідно до 14 квітня 2012 року надіслати: - Реєстраційну картку статті (зразок додається),

- статтю у відповідності до визначених вимог, - електронні варіанти статті, копію платіжного доручення за адресою: пров. Магнітогорський, 3, м. Київ, 02660 електронна пошта: naukaMNTU@ukr.net Контактні особи: Коломієць Людмила Тимофіївна (044) 291-50-94

Реєстраційна картка статті подається на електронну адресу: naukaMNTU@ukr.net Прізвище Ім'я По- батькові автора(ів) статті Місце роботи, посада Науковий ступінь Вчене звання Ел. адреса Телефони для спілкування УДК статті Назва статті____________________________________________ Кількість примірників Пересилка примірників Електронна копія платіжного доручення Загальна сума сплачених коштів У т..ч. (за вимогою) за опрацювання:анотації -15грн. переклад анотації - 30грн. редагування списку використаної літератури - 30 грн. Необхідне технічне забезпечення Адреса пересилки примірника Індекс Адреса

Запрошення на конференцію вислати (не висилати) за вказаною адресою. Підпис __________

ВИМОГИ УЧАСТІ ТА ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ Примітка: Якщо електронний варіант статті, реєстраційна картка, копія платіжного доручення передані електронною поштою, що має обов'язково бути підтверджено нашим повідомленням про отримання, то подальша їх подача на дисках не є потрібною.

Статті, представлені після 14 квітня 2012 р., опубліковані не будуть


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

   

 

Обсяг статті 8-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; Поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє, нижнє – 20мм; Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; На першому аркуші зліва вказується індекс УДК, по центру, великими літерами, (кегель 14), вказують назву статті, праворуч зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, відомості про науковий ступінь та вчене звання, посаду і місце роботи. Анотація та ключові слова на трьох мовах курсивом з абзацу. Далі подається текст. Сторінки не нумеруються. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Перелік літератури подається під заголовком: Список використаної літератури: і оформляється у відповідності до положень, передбачених ДСТУ ГОСТ.

До статті, яка повинна мати фахові реквізити, обов’язково додається витяг із засідання кафедри або рецензія наукового керівника - для аспірантів і здобувачів, завірена печаткою ВНЗ.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ УДК 381 БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Андрійчук Олександр Олександрович к.е.н., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет Розглянуто сутність та особливості використання….. Ключові слова: кредити, фінансовий стан підприємства… Аннотация и ключевые слова на русском языке… Annotation and keywords in English language

[…текст статті, що містить фахові реквізити…] Список використаної літератури:

за власний рахунок, або за рахунок сторони, що його відряджає.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення його від публікації!

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

ІХ Міжнародна науково-практична конференція: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації» проводиться

18 травня 2012 року 00

00

9 – 10

реєстрація учасників конференції

1000 – 1100

відкриття конференції, пленарне засідання

1100 – 1300

робота по секціях

1300 – 1400

обід

1400 – 1800

робота по секціях, закриття конференції

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: 1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації» будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Вартість публікації статті та участі у конференції складає 250 грн. Збірку наукових праць планується видати до початку конференції. Платіжні реквізити: Р/р 26004012237284, МФО 380333 у філії АТ "Укрексімбанк" м. Києва. Код ЗКПО – 19359117. Одержувач : ЗАТ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая". Призначення платежу: "За участь у Міжнародній науково-практичній конференції та видання збірника наукових праць " ____________________, в т.ч. ПДВ. Прізвище, ініціали учасника

2. Автори, які бажають отримати додаткові примірники збірника наукових праць, можуть попередньо замовити їх за собівартістю в оргкомітеті (150 грн.) – повідомивши кількість у реєстраційній картці статті. 3. Всі витрати по відрядженню, харчуванню, проживанню здійснюються учасником конференції

у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая, який розташований за адресою: пров. Магнітогорський, 3, м. Київ 02660 Від залізничного вокзалу добиратись до станції метро "Чернігівська", далі трамваєм № 22, 23, 33 до зупинки "Проспект Юрія Гагаріна"

У випадку, коли після надіслання реєстраційної картки виявиться, що Ваша участь в даній конференції, за тих чи інших обставин, є неможливою, прохання завчасно повідомити про це оргкомітет !!! КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:

Україна 02660 м. Київ, пров. Магнітогорський, 3


Коломієць Людмила Тимофіївна тел.: (044) 291-50-94

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая Науково-дослідний інститут сталого розвитку та природокористування

ІХ Міжнародна науково-практична конференція: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»

18 травня 2012 року

м. Київ

Information booklet  

information booklet

Information booklet  

information booklet

Advertisement