Page 1


Specifikacija: Vhodna specifikacija za vodomere: Vrednost impulza : Odzivna napetost Razpoznavanje impulza

: :

Dolæina kablov

:

Specifikacija za vmesnik M-BUS Skladnost s standardom : Hitrost prenosa : Protokol : Standardni podatkovni zapis : Podatki pri 13 referenËnih dnevih :

100 ali 10 l/impulz (vrednost se programira s tipko, vsi prikljuËeni vodomeri morajo imeti isto vrednost impulza 3V sklenjen kontakt R ≤ 500 Ω odprt kontakt R ≥ 100 kΩ trajanje impulza/premora, je ≥ 3 s maks. 30 m EN 1434-3 300 baudov/2400 baudov (programsko nastavljiva z M-BUS-om) variabilni protokol, Low-Byte-First energija, prostornina, pretok, temperature (dovod, povratni vod, razlika), Ëas napake, obratovalni Ëas, datum in ura, prostornina vodomerov 1 ... 4, verzija naprave energija toplotnega πtevca in pretok prikljuËenega vodomera za izbrani mesec (izbirate z M-BUS-om)

A 76.2000

Specifikacija za impulzni izhod prikazovalnika porabe energije in volumna Odzivna napetost : maks. 30 V Maks. dopustni tok : 20 mA Maks. notranja upornost RON : 100 Ω (med impulzom daljinskega prikazovalnika) ©irina impulza : 500 ms Vrednost impulza : energija: 1 kWh prostornina: 10 litrov

Profile for Elkoh

Ogrevanje opcijska kartica m bus4wz navodila za montazo  

Ogrevanje opcijska kartica m bus4wz navodila za montazo  

Profile for elkoh
Advertisement