Page 1

NAVODILA ZA UPORABO

IzpiŠe se le servisni možiček in naprava se ne odziva na pritisk tipke. pokvarjena računska enota zamenjava naprave (samo pooblaŠčeni inŠtalater) IzpiŠe se simbol baterije poteklo je overitveno obdobje* napravo je potrebno ponovno overiti. Na mestu vgradnje toplotnega Števca izmerjenih podatkov ni mogoče izbrisati.

Integral-MK MaXX

!

pravi

te na riloži p , o m Prosi


2. Nivo “Toplotni Števec”

1. Nivo “Toplotni Števec” LC zaslon se aktivira s pritiskom na rdečo tipko

Nivo zamenjajte z daljŠim pritiskom (pribl. 3 s) na tipko. Posamezni prikaz displeja pa zamenjate s kratkim pritiskom na tipko.

Skupna porabo v kWh

Trenutni pretok l/h

Skupna poraba v m

3

Temperaturna razlika v °C

Preizkus displeja Temperatura dovoda Referenčni dan*1 (mesec, leto) in Skupna poraba na referenčni dan

Temperatura povratka

čas prekinitve v urah

v dvosekundnih presledkih

Referenčni dan*13 (mesec, leto) in Skupna poraba na referenčni dan

Obratovalni čas dni let

Št. verzije

v dvosekundnih presledkih

* Referenčni dan: leto

07 = leto 2007 09 = leto 2009 11 = leto 2011

08 = leto 2008 10 = leto 2010 12 = leto 2012

n.pr.: 04.08 = april 2008 (zadnji dan v mesecu)

Pri priključitvi dodatne vtičnice se izpiŠe 2. nivo “Toplotni Števec + opcije”.


2. Nivo “Toplotni Števec + opcije” IzpiŠe le v primeru, če je priključen konektor za priklop vodo merov oz. M-BUS.

Primarni naslov Osemmestini sekundarni naslov n.pr. 12345678 (Številke od 1 do 4) Sekundarni naslov n.pr. 12345678 (Številke od 5 do 8)

Skupna poraba 1. vodomera v m3

Izpisi za vodomera 2-4 so enaki izpisu 1. vodomera.

Prikaz utripajoče puŠčice, ki označuje pretok trenutno ni merljivega pretoka (npr. med poletnim režimom obratovanja ali takrat, ko je črpalka izključena) evtl. preverite delovanje ogrevalnega sistema in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom.

trenutno ni pretoka in ∅ T>15 °C ze več kot 24 h (problem ogrevalnega sistema ali Števca) Preverite delovanje ogrevalnega sistema in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom.

Vrednost impulza vodomera 100 l/impulz

v dvosekundnih presledkih

Pri pojavu enega od spodnjih servisnih izpisov, ostane LC zaslon stalno vključen.

PuŠčica in servisni možiček sta prikazana neprekinjeno

Število priključenih vodomerov

Letni referenčni dan 1. vodomera (mesec, leto) in skupna poraba na referenčni dan (v tem primeru 132,6 m3 v decembru 2007-12.07)

Servisni izpisi

v dvosekundnih presledkih

Hkrati sta prikazana utripajoča simbola obeh temperaturnih tipal negativna temperturna razlika, morda sta temperaturni tipali zamenjani preverite delovanje ogrevalnega sistema, poskrbite, da bodo tipala pravilno nameŠčena (glejte navodila za montažo) in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom.


Eno temperaturno tipalo utripa, servisni možiček pa se prikazuje neprekinjeno. prikazano tipalo je pokvarjeno ( = dovod, = povratek) posvetujte se s strokovnjakom.

Obe temperaturni tipali izmenično utripata, servisni možiček pa se prikazuje neprekinjeno. obe temperaturni tipali sta pokvarjeni Tehnično stanje, 11/2009

Številka artikla: 10699

posvetujte se s strokovnjakom.

Servisni možiček se prikazuje skupaj z drugimi simboli in Številkami. Dodatne izpise prikličete s pritiskom na tipko. obračunavanje energije je prekinjeno evtl. se posvetujte s strokovnjakom.

Profile for Elkoh

Ogrevanje integral mk maxx navodila za uporabo  

Ogrevanje integral mk maxx navodila za uporabo  

Profile for elkoh
Advertisement