Page 1

LG Xscr een SNJALLSÍ MIMEÐ AUKASKJÁ


4, 93' 'HD I ncel lsner t i skj ár ásamt1, 76’ ’aukaskj á St ær r i ,þynnr i ,l ét t ar i .Fl ot t urHDI ncel lskj ármeð HDuppl ausn( 1280x720) .Skj ást ær ðer4, 93' 'ogei nni ger 1, 76' 'aukaskj ármeð520x80pi xuppl ausn.


13Mpi xmyndavélogSel fie myndavélmeðFaceDet ect i on 13Mpi xmyndavélmeðmeðf / 2. 2l j ósop,aut of ocusogLED assi . Geot aggi ng,T ouchf ocus,f acedet ect i onogPanor ama.Myndavél i n bí ðuruppá1080p@30f psmyndbandsuppt öku.

13MP MYNDAVÉL F/ 2. 2

8MP FRAMVÍ SANDI MEÐ1SEK AUTO SHOT

Sel fiemyndavél : Fr amví sandimyndavéler8Mpi xmeðFaceDet ect i onog1secaut oshot .


scr een Ti l ky nni ngum s ki l aboð

Uppl ý s i ngarum s í mt al

Al l t afvakandi LG XScr een( K500)er ot t ur snj al l sí mif r áLG með4, 93' 'skj á ásamt1, 76' 'aukaskj ásem sýni r t i l kynni ngareða ýt i l ei ði ri nní f or r i t .Þúget urséðt dhvererað hr i ngj aíþi gáaukaskj ánum án þessaðþaðt r u arþi gíað spi l al ei keðahor f aáYouT ube.


Aukaskj ár i nn

Sj áðuþaðsem ski pt i rmál i ánþessaðkvei kj aáskj ánum.Þúget ur st i l l taukaskj ái nei nsogþérhent ar ,set tuppþi t tnaf n, uppáhal dsset ni ngueðaMot t ó.Þegarþúf ær ðsí mt al eðaski l aboð bi r t i stþaðáskj ánum ogefþúvi l topnaf or r i tí flýt i get urþúst i l l t þauáskj ái nnsvoþúget uropnaðt d.r ei kni vél eðavasal j ósán þessaðkvei kj aáskj ánum.

FL ÝTI LEI ÐI R ÍFORRI T TÍ MIOG DAGSETNI NG FUNDARBOÐ TÓNLI STARSPI LARI


scr een Ör gj ör vi :1 , 2GHzQuadCor eör gj ör vi St ýr i ker fi:Sí mi nnkemurmeðuppset tAndr oi dMar shmal l ow st ýr i ker fi. Raf hl aða:2300mAhr af hl aðaerí sí manum,Li Po. Mi nni :2GBvi nnsl umi nni ,1 6GBi nnbyggtmi nni oghægtaðst ækka meðmi cr oSD mi nni skor t ,st yðural l tað256GBkor t .

SME L L TUHÉ R

LG X Screen snjallsíminn  

LG X Screen er flottur snjallsími með 4,93'' skjá auk þess að vera með 1,76'' skjá sem sýnir flýtileiðir, tilkynningar ofl. Örgjörvinn er 1,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you